Ambtsmisbruik agent in privé, iemand ook ervaring mee?

De ‘agent’ leek op kruising van middelste en rechter en gedroeg zich ook zo

Natuurlijk is mijn eigen visie ook niet ‘objectief’, maar slechts zoals ik daadwerkelijk plaatsvindende feiten zelf ervaar/interpreteer: daartussen zit een ruis, want mensen zijn fundamenteel niet in staat ‘De Realiteit’ helemaal te kennen, hooguit benaderen.

De natuur, alles wat is bestaat wel. Maar je beschrijving is altijd gebrekkig.

Maar dat geldt ook voor iedere wederpartij: dus wie HEEFT er dan gelijk en wie KRIJGT er gelijk, omdat die meer macht heeft?

Daarom deel ik nu deze ervaring over De Menselijke Natuur in relatie tot machts-misbruik, zodat je de kloof tussen gelijk HEBBEN en gelijk KRIJGEN dicht via het geweldsmonopolie van De Staat. Omdat de overheid gezag verliest en verantwoordelijkheid afschuift, ligt autoritair gedrag en willekeur steeds meer op de loer.

Net Mei Iens!

De Zaak
Bij het nemen van de afslag bij Dearsum vanuit Easterlittens (+/-12:00, was ik eerder ’s ochtends geweest bij Baard) vlakbij Easterwierum word ik op 3 februari door een luid toeterende zwarte Audi A4 Stationwagon ingehaald met kenteken KG-885-B. Volgens kentekencheck is deze in particulier bezit.

Volgens eigen inschatting kon ik op deze 80-kilometerweg nog oprijden (voldoende afstand) met de rijrichting mee van de naderende auto. De van links naderende Audi was nog ‘voldoende ver’. Ik nam bij de weg oprijden – in eigen optiek- geen onverantwoord risico bij deze 80 kilometerweg met ruim overzicht. Waarom zou ik ook willen botsen?

Het was duidelijk dat deze automobilist een andere visie had, door zijn wilde manouevre en daarna bleef hij voor me rijden en me drukken. Mijn reactie (terwijl ik doorreed) op de hysterische wijze van toeteren en wilde wijze van rijden toen de automobilist mij op wilde wijze inhaalde, was dan ook ‘stel je niet zo aan’, en ik wees naar mijn voorhoofd terwijl hij voor me bleef rijden.

Audi A4 Stationwagon in particulier bezit

Ik kreeg dus een soort genre-profiel van de bestuurder: dat is vast een ‘Sjonnie’, gezien de agressieve rijstijl, het wilde getoeter en de zwart geblindeerde ramen.

Een Sjonnie is een niet al te snuggere ‘stoere’ jongen met tattoos, die een gebrek aan zelfbeheersing en agressiviteit verwart met assertiviteit, vaak met een snorretje. Dit genre mede-burgers is onsterfelijk gemaakt in de Komedie New Kids’ uit Maaskantje. Mensen die zich willen laten gelden en verhaal willen halen, omdat hun ego een strobreed in de weg is gelegen.

Dat beeld werd versterkt door de hinderlijke wijze waarop de automobilist vervolgens voor mij bleef rijden, alsof hij nog verhaal wilde halen/ruzie zocht. Midden op de Rotonde voorbij Dearsum zet hij plots de auto stil voor mij. Er stapt een jonge man met donzige en rossige gezichtsbeharing en snorretje uit, en mijn beeld is bevestigd: ‘Och nee wel, daar heb je Sjonnie die verhaal komt halen’, dacht ik letterlijk.

Ik doe mijn deurpost open, en maan de ge-emotioneerde en opgefokte jongeman met zijn hoge toon van stem tot kalmte. Want het leek alsof hij tot agressie wilde overgaan. Echter, de jongeman haalt een verfomfaaid gelig plastiekje uit zijn broek- zak waar een ‘Politie’-logo op staat en begint daarmee te wapperen.

Mijn verbazing is dan ook groot.

De jongeman met gezichtsbeharing roept dat hij mij gaat bekeuren voor ‘niet voorrang geven op een doorlopende kruising, en dan moet je zelf maar zien of je daar dan bezwaar tegen maakt’. Ook vermeldt hij dat hij ’85 op de cruisecontrol reed’, waarop ik stelde: ‘je mag hier maar 80’, maar volgens de jongeman was 85 na snelheidscorrectie wel 80.

In mijn optiek is 80 toch echt gewoon 80, de natuur past geen 5 kilometer snelheidscorrectie toe. Dus de jongeman zet zijn cruise-control op 85 omdat hij als agent weet dat je na correctie dan geen bekeuring krijgt. En door die cruise-control op te hoge snelheid speelde hij zelf (mogelijk) niet adequaat in op de verkeers-situatie.

Ik krijg hier dus met een jongmens te maken, die met emotie en agressie zich opstelt. En die een persoonlijk verschil van (verkeers-)inzicht met zijn politiefunctie in privé -situatie wil beslechten. Zijn vriendin stapte inmiddels uit, een donkerharige dame met licht mollig gezicht, en gaf een blik van saamhorig verwijt.

Het lijkt mij dat zijn vriendin niet objectief als getuige kan optreden.

Ik toerde rustig door het Friese land op zaterdagochtend

Tot het trekken van zijn verfomfaaide plastic-pasje dat ook wel een OV-kaart leek, meende ik met een ordinaire ruziezoeker te maken te hebben. Maar ik kreeg niet de gelegenheid om die kaart op echtheid te controleren, want de jongeman maakte zich alweer uit de voeten, terwijl zijn vriendin weer instapte. Daarom vroeg ik via kenteken-check het nr-bord op. Dat kenteken hoort bij een particuliere auto.

De mogelijkheid dat de jongeman als ‘flinke vent’ indruk wilde maken op de bijgezeten vriendin valt – gezien zijn gedrag- ook niet uit te sluiten.

Wij zijn in Nederland gebaat bij een professionele en objectieve wetshandhaving door mensen die hun emoties de baas zijn, die de-escalerend in plaats van agressief en emotioneel van gedrag zijn, die zelf tegelijk zich ook aan de verkeerswet houden (en niet te hard rijden, 85 km/uur), en de wetshandhaving dient zich als zodanig ook te presenteren om verwarring te voorkomen.

Het moet alvast niet zo zijn, dat een particulier verschil van verkeers-inzicht door iemand in een prive-situatie in eigen voordeel beslecht kan worden door met het gewelds-monopolie van de overheid het gelijk te halen. Zo van ‘haha, heb ik ‘m toch even lekker teruggepakt omdat ik bij de politie werk en straks achter de computer via het kenteken mijn gram kan halen’.

Wat blijkt uit een zinsnede als ‘en dan moet je zelf maar zien of je dan bezwaar maakt’, en de algehele emotionele indruk van de jongeman. Als deze jongeman politie-beambte is, dan komt zijn gedrag politie-onwaardig over. Of hij moet- gezien zijn leeftijd- het vak gewoon nog leren…

Rustig Toeren door het prachtige Friese land, en dan een prent van 239 euro

Ik diende dus de opvolgende maandag een klacht in bij het Bureau Joure, met de vraag of de bestuurder van KG-885-B een agent kon zijn. De dienstdoende agent bevestigde dat de volgende dag per telefoon en even later ligt daar inderdaad een belachelijke prent in de brievenbus: 239 euro, omdat een Sjonnie bij de politie zijn ambt misbruikt om in prive-situatie zijn gelijk te halen.

Op de bekeuring staat verder dat het om 11:25 uur plaatsvond terwijl het volgens mij later was. Hij heeft dus mijn nummerbord genoteerd, dat in het systeem opgezocht en later als revanche daar een prent aan gehangen.

Met de almaar uitdijende overheid die steeds meer macht naar zich toe trekt, in reactie op afnemend draagvlak voor haar steeds meer averechtse regels, vind ik dit een zorgelijke ervaring.

Deze komt bovenop mijn ervaring als vertegenwoordiger van vissers bij rechtszaken tegen onze leugenachtige en corrupte overheid. (Ton IJlstra en zijn liegende jurist Mr Tieleman)

En bij de zaak die Hans Keuper moest voeren tegen BOA’s die hem met ambtsmisbruik van jachtakte beroofden. En bij de ruiniering van een bedrijf dat roofvogels verkocht, waarbij Sea Shepherd terrorist Laurens de Groot als politieman de invallen deed. En waar je de emotionele bijvallen zag van zijn korpsgenoten, die allemaal wat teveel televisie keken. Die zagen in iedere valkenier een soort dierenmishandelaar.

Als emotionele incontinentie bij de politie vat krijgt en getolereerd wordt, is dat niet eng? Natuurlijk tekende ik bezwaar aan maar dat is:

a. zonde van je tijd
b. een nodeloze belasting van het justitieel systeem
c. en een mogelijke financiele aderlating (239 euro, Nederlandse verkeersboetes zijn 5-10 maal hoger dan van EU-lidstaat en buurland Duitsland)

 

Icecold Eddy Nijpels en zijn Bende van Nijpels bestelen het Nederlandse volk voor 107 miljard euro: ik krijg een boete van 239 euro voor het oprijden van een kruising met voldoende afstand tot naderend verkeer. IJskoude Ed krijgt een publiek salaris van minimaal 10 mille per maand

Zodra de overheid haar geweldsmonopolie inzet op basis van particuliere emoties, dan zie ik dat -gecombineerd met 2030 Agenda (totalitaire staat in 2030) als een zorgelijke ontwikkeling. Hoewel de agenten op Bureau Joure de indruk maken van ouderwetse Friese nuchterheid, krijg je meer te maken met wetshandhavers die hun wereldbeeld vooral ontlenen aan de publieksmisleiding van marketing/massamedia.

Daarin zien we een toename van emotionele incontinentie, waar ook overheids-functionarissen een tik van meekrijgen. Omdat zij deel zijn van die massacultuur, waarin ‘God/Objectieve moraal niet meer bestaat en dus particuliere willekeur/macht ethiek vervangt.

Zo krijg je ook wetshandhavers, wiens persoons-structuur ook is aangetast door de massa-‘cultuur’. Dat in tegenstelling tot de oerdegelijke Diep-Friese agenten die ik uit mijn jeugd ken, die een beroepseer met njuchterheid menselijkheid combineerden. Rjocht en Sljocht, als mijn voorvaderen Wybe en Rypke. Levend naar de Geest der Wet en niet de Letter. Of romantiseer ik dat?

Alle jongetjes wilden vroeger politieman worden, boeven vangen. Toen ik in de Bijlmer twee crimi-negers op diefstal van telefoonkaarten betrapte, was ik dan ook zeer gemotiveerd om de rechercheurs te helpen.

Kreeg je zo’n hele klapper met wel 200 Pijpjedropjes met gouden tanden te zien, ze leken allemaal op elkaar. Wie was het? Juist de boevenvangers bij de politie die hun werk goed willen doen vanwege de reden dat ze bij de politie wilden, die lijden onder de vermanagering. Dat bevestigden ook rechercheurs in Amsterdam West die ik hielp.

Daarom ook deze vermelding op Interessante Tijden, want ik zie een bredere context (als die onterecht is: geef vooral bewijs van tegendeel, graag!)

Daarom mijn vraag aan de lezer: zijn er meer die deze ervaring delen? Het doel is uiteraard niet om de politie naar beneden te halen, maar het tegendeel: we kunnen niet zonder politie. We sluiten af met een citaat van schrijver Charles Bukowsky:

Ik heb niets tegen politie, maar voel me beter wanneer ze niet in de buurt zijn.

8 Replies to “Ambtsmisbruik agent in privé, iemand ook ervaring mee?”

 1. Goedemiddag Rypke,

  Volgens mij is het niet verboden langzamer te rijden dan 80 km/uur.

  Dat iemand de auto van de cruisecontrol af moet halen is nog geen gevaarlijke situatie of hinderen lijkt mij en anderzijds kan die de auto ook gewoon inhalen. In het geval dat je gewoon het gaspedaal gebruikt laat je automatisch het gas los wanneer iemand een kruising op komt tot het punt dat je weer gewoon op snelheid komt. In dit geval blijft de vaart er in doordat die eerste reactie er niet is en moet er vervolgens geremd worden. Zo zou een tractor dus nooit de weg op rijden zonder in overtreding te zijn.

  Wat was je snelheid op het moment dat je ingehaald werd ? Het verkeer hinderen / tot stoppen dwingen op een rotonde is ook een overtreding lijkt mij.

  De vraag is in deze hoe een rechter tegen hinderen aan kijkt mocht je het voor willen laten komen.

  1. Ha Hilke, Ik trok op tot ongeveer 50, ik sloeg af in zijn 3 om de vaart er wat in te houden

   Je punt van die trekker is nu ook mijn punt: wanneer mag je dan nog WEL een 80km-weg op rijden, bij welke objectieve afstand tot een naderende auto

 2. “Natuurlijk is mijn eigen visie ook niet ‘objectief’, maar slechts zoals ik daadwerkelijk plaatsvindende feiten zelf ervaar/interpreteer: daartussen zit een ruis, want mensen zijn fundamenteel niet in staat ‘De Realiteit’ helemaal te kennen, hooguit benaderen.
  De natuur, alles wat is bestaat wel. Maar je beschrijving is altijd gebrekkig.”
  Hier zijn twee verschillende redenen voor: 1. Je waarneming is beperkt, want vindt altijd uit een bepaald standpunt plaats en dit standpunt creëert het perspectief, daarom helpt het ook dingen van verschillende kanten te bekijken (in dit geval door de aard van de gebeurtenis onmogelijk). 2. emotie en gevoel, hier helpt alleen persoonlijke ontwikkeling, de deugd van de gelatenheid.
  Dit verklaart waarom het kennen enerzijds relatief is en anderzijds absoluut. Het perspectief mag dan onvolledig zijn, maar het oordeel is binnen dit perspectief wel onvermijdelijk. Het denken heeft met deze beperking ook niets uit te staan. Elk perspectief is een onvolledige waarheid. Het belangrijkste punt is dit: werkelijke objectiviteit ontstaat uit de alzijdige beschouwing.
  Het bestaan van verschillende gezichtspunten bedreigt objectiviteit dus niet, maar maakt pas objectiviteit mogelijk. Objectiviteit is niet de grond die we onder de voeten hebben, maar de verwezenlijking van een ideaal. Met dank aan G.W.F Hegel…

 3. Alweer paar jaar terug. Politie constateringen van verkeersovertredingen zijn onfeilbaar. Ik ontving de aanklacht en boete van over 200 €. Onfeilbaar in eerste instantie, ook als je omstandig met in detail getekende en toegelichte situatieschetsen in je bezwaarschrift bewijst, dat de ambtenaar in functie de overtreding van de verkeerswet niet/nooit goed had kunnen vaststellen (afslag te vroeg genomen over de dubbele streep gereden. Vervolgens benadrukt in antwoord, dat ik de zaak beslist wilde laten voorkomen met ook nog eens een taalfout in de aanklacht. Ik wachtte af wetende dat de politierechter(s) en OM al jarenlang overbelast zijn qua aantallen te houden rechtszaken. Ik ontving een bericht van het OM dat er een “(schrijf-) fout” was geconstateerd in de aanklacht en het OM zag af van verder vervolging.

  Mijn advies staat hierboven dus! + Stellen dat je een aanklacht gaat indienen omtrent persoonlijke fout van de ambtenaar in functie! En check op taalfouten!

 4. @Rypke;
  M’n vader heeft lang geleden een soortgelijke situatie gehad; ook een bij de politie werkzame heethoofd,die middels machtsmisbruik probeerde z’n gram te halen door middel van een leugen over een fictieve inhaalactie,wat resulteerde in het klem rijden van m’n vader door de diender z’n -wat de waarheid betrof- niets vermoedende collega’s.
  Echter; die kreeg het deksel op z’n neus in de rechtszaal,want de getuige die hij via de krant had weten op te roepen, bevestigde de lezing van m’n vader over het incident (naast enkele andere getuigen).
  De rechter heeft ‘m ook even flink aangepakt en zei dat ie maar eens wat minder in de spiegel moest kijken en beter voor ‘m uit.

  Volgens mij bedoel je afslag vanuit Easterwierrum richting Dearsum ipv Easterlittens ?

  1. @pascal, dank: ja, hier ging hij mij dus ook echt klem rijden door plompverloren op de rotonde stil te staan zodat ik niet kon passeren

   En dank voor het opmerken van wat in eerste alinea al aangaf: je hebt altijd wederzijdse kans op ruis/verstoring van je waarneming. Ik kwam uit Easterlittens vandaan (BAARD) maar de kruising is natuurlijk niet Easterlittens. Toch kun je dat wel zo lezen, alsof ik dat bedoel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *