David (Visserij) tegen Donkergroene Goliath (overheid, multinationals)

Zelfs de hobbelpaarden op Urk zijn een vis

De Donkergroene Nederlandse overheid gaat- met of zonder pulsvisserij- even goed door via Strategie Noordzee 2030 met de vernietiging van de kotter-visserij. Omdat zij 2030 Agenda uitvoert, de Ecofascistische elite-agenda (o.a. Club van Rome) die mensen behandelt als ‘Kanker’ voor de planeet.

Dus waarom moet Visned visserij-actiegroep EMK gebruiken voor behoud van de puls-visserij? De Aanlandplicht, Windturbines en Zeereservaten zijn groter kopzorg waarvoor EMK in het leven geroepen was. Mijn ongevraagde advies zal niet welkom zijn, maar ‘welkom’ en ‘waar’ zijn verschillende dingen.

Dat pulsvisserij-debacle is een probleem van de Nederlandse overheid. Het gezichtsverlies dat de overheid leed bij het puls-debacle in het Europees Parlement, dat is een mogelijke troef voor de visserij in haar positie tegenover de overheid met haar vele gezichten.

EMK-spandoek

Einde pulsvisserij betekent einde verhaal voor het gros van de kottervisserij (de ongeveer 80 ontheffingen) en haar prachtige vissers-gemeenschappen, een oer-Hollands sociaal-economisch erfgoed dat zo lang als Nederland bestaat. Hoe ‘duurzaam’ wil je het hebben: een windturbine op zee houdt er vaak al na 3 jaar mee op.

De directe eliminatie van de kottervisserij kan geen Kabinet verkopen. Het stapsgewijs met aanlandplicht, windturbines, zeereservaten en lastenverzwaring de nek omdraaien voor 2030 zoals nu gebeurt: daar komen IJlstra en de zijnen WEL mee weg. Dat verkopen ze immers als ecologisch noodzakelijk.

Roekeloos handelen van Ton IJlstra en zijn ambtenaren (Tieleman cs) van het Ministerie van Economische Zaken is de oorzaak voor het puls-debacle. Dankzij hun falen- en het tegelijk subsidieren van de lobby tegen visserij door dat ministerie (Groene 11) stemde het Europarlement voor verbod.

En dat is een kopzorg van de Nederlandse overheid. Die hield vissers loze beloftes voor die hen per schip 4 ton euro investeringen kost.

Strategie Noordzee 2030: als Carola weg is, dan ligt dit document er nog en zijn de ambtenaren er ook nog

Voor zulke nalatigheid gelden in een rechtstaat juridische consequenties. Laat de Overheid maar eens publiekelijk uitleggen wat zij werkelijk met de visserij voorheeft, wanneer zij hun investeringsruimte en visgebied afneemt via steeds meer averechtse regelgeving. De Strategie Noordzee 2030 is duidelijk dat onze overhei anti-visserij is. De Noordzee moet een mijnbouwgebied en energie-industrieterrein zijn

Dus wat heeft onze leugenachtige overheid nog te vertellen, behalve Postmodern ambtenaren-geklets over ‘duurzaam’ en ‘innovatie’: dat kan zowel alles als dus niets betekenen. Maar het betekent niets, wanneer de overheid alle investeringsruimte ruïneert.

Daarnaast is het onmogelijk dat vissers terug naar boomkor kunnen, want dan mogen ze nergens meer vissen (zeereservaten) en brandstoflasten verdubbelen. Deze pijnlijke fout van de Nederlandse overheid is dus direct haar eigen verantwoordelijkheid.

LNV-minister Carola Schouten dient dan ook Ton IJlstra op het matje te roepen. In plaats van met Postcode Loterij-bestuurder Cees Veerman (dus financier van anti-visserijclubs) de Fransen als welkome zondebok de schuld te geven.

Met een stemming in het Franse Parlement van 160 tegen 0 bewerkt Veerman bij de Fransen toch niets, behalve weer een publieke consulting-fee van duizenden euro’s per maand. Als Veerman al iets nuttigs kan doen, is dat zijn Postcode Loterij bewegen om de miljoenensteun voor Wakker Dier te staken en andere mensenhaters.

Moet straks allemaal mee

En als de Fransen in hun wateren geen puls willen is dat hun goed recht. Wij hoeven voor Scheveningen ook geen vloot met Fransen.

De Overheid bouwt zo een alibi voor zichzelf op: nou jongens, sorry hoor, we hebben er alles aan gedaan. Hoe goed Carola Schouten het ook zal menen, zij heeft geen macht en is straks weer weg. En krijgt dan ergens een commissariaatje of een lobby-baan.

Als je ‘bedelen om een gunst’ als lobby-strategie hebt, hoe sterk sta je dan?

Bij de Fransen geen eer meer te behalen, Veerman’s missie is nutteloos behalve voor de Nederlandse overheid en voor de leugenachtige zakkenvuller die Veerman is (consulting-fee in zijn zak steken)

En wat is dan je beeld van jezelf? Geloof je stiekem niet dat je voor het Goede staat? Waar is je vertrouwen in jezelf, het Geloof?

Zijn vissers en mensen ‘een kanker’ voor de planeet of een zegen?

Alle kleuren van de regenboog of bruin mengsel deelbelang
EMK doet op dat onderwerp van de ecologisch averechtse aanlandplicht al bijna 2 jaar waar zij goed in is. De absurditeit uitleggen aan het Nederlandse publiek. Een absurditeit die past bij een absurde ideologie van donkergroene mensenhaat.

Zo verscheen EMK laatst bij de Keuringsdienst van Waarde, zie hoe mensen als Dirk Kraak en Job Schot bedreven uitleggers werden. In korte tijd dankzij de goede professionele mensen als Michel Verschoor, bereikt EMK meer publiek dan de Vissersbond/Visned in 20 jaar.

Succesvolle media-aandacht door EMK 🙂

In plaats van dat visserijbestuurders dan proberen EMK in te kapselen voor eigen belang, kunnen ze uit EMK haar succes positieve lering trekken. Dat je met goede mensen WEL iets bereikt, maar met angst voor je eigen prestige/positie niet beslist.

(Mijn) Eerlijkheid en confronterende stijl hebben een duidelijke functie. Ik zeg daarmee niet: doe/schrijf ook zoals mij, 1 Rypke is genoeg. Nee, laat iedereen met eigen talent en insteek doen waar die goed in is, gun ieder daar vrijheid.

Eenheid in Verscheidenheid, alle kleuren van de regenboog: dit is toch een heroïsch gezicht!

Beleggers die wedden ook niet op 1 paard, maar ze houden meerdere opties open. Eendracht in Verscheidenheid, alle kleuren van de regenboog geven meer hoop, dan iedereen dwingen tot een bruin mengseltje van deelbelang/eigenbelang: een half compromis.

Mijn ego kan me ook gestolen, net als ‘mijn gelijk’. Voorspellingen komen HELAAS vaak uit, en dat is niet omdat ik dat zo graag wil: in tegendeel. Een Bijbels en Klassiek ( = donker) mensbeeld (geneigd tot alle kwaad) en wat logisch redeneren is meestal voldoende. Maar mensen zijn ook tot het goede in staat.

Anders had dit schrijven ook geen zin.

Vissers zijn gewoon veel leukere mensen dan die donkergroene planeet-prostituees

Pulsvisserij is probleem Nederlandse overheid
Meer dan ‘lief zijn voor Carola’ en ‘over eieren lopen’ is er noodzaak voor een moedige en offensieve koers, waarbij De Vijand nr 1 op het netvlies staat: dat is de Nederlandse Overheid die 1 op 1 uitvoert wat Brussel oplegt op last van multinationals en NGO’s (2030 Agenda) En die de anti-visserijlobby helpt via subsidies van miljoenen euro’s in afgelopen jaren.

IJlstra is tevens projectleider met Wim van Urk van Strategie Noordzee 2030, dat die Donkergroene Agenda vertaalt naar onze Noordzee. Als Carola Schouten weg is, zit hij er nog en staat het beleid (een zee vol peperduurzame en nutteloze windturbines)  even goed in beton gegoten.

IJlstra gebruikte de uitbreiding van pulsvergunningen als wisselgeld, om zeereservaten uit te rollen over de kleine kustvisserij (VIBEG). Visserijbestuurders stemden in met die ruil, maar kunnen die strategische fout nu goed maken.

…ze weten tenminste wat werken is en voegen waarde toe

Bij een rechtszaak van Visned en de Vissersbond (zie vorige Visserijnieuws) tegen de Nederlandse overheid voor schadevergoeding, wil ik dan ook graag als getuige optreden. Ik was er bij in Den Haag bij de Raad van State, toen IJlstra de valse belofte deed aan vissers dat hij wel even de legalisatie zou regelen van de pulsvisserij.

Als wisselgeld tegen verlies van visgebied.

Donkergroene Cees Veerman is met zijn Postcode Loterij juist deel van het probleem, net als de Nederlandse overheid. Hij is de typische links-lullen-rechts-zakkenvullen-babyboomer. Niet de oplossing, tenzij het de Endlosung van de visserij is. Als er al goede CDA’ers zijn, dan denk ik eerder aan Annie Schreijer-Pierik en Pieter Omtzigt.

Als dit je kantoor is, daar heb je toch meer respect voor dan gesubsidieerde milieuridders op hun kantoortje

Vijand van mijn vijand…
Zeven jaar ben ik nu betrokken bij de visserij, deels vanuit het motto ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’. Mijn vijand is dat Milieu-Fascisme (Malthusianisme). Die mens-vijandige elite-ideologie die door de (Europese) overheid en loterijen betaalde NGO’s (de Groene 11, en Cees Veerman zijn Natuurmonumenten) ons opdringen met hun academie-prostituees.

Het Earth Charter is daarvan het door ons Koningshuis gesteunde ‘geestelijke’ 17-geboden-plan. Daarin worden de rechten van ieder mens genivelleerd ten opzichte van wat De Staat als ‘beschermenswaardig levend wezen’ uitroept.

Koningin Beatrix en Ruud Lubbers woonden in Den Haag in juni 2000 in het Vredespaleis de lancering bij.

Earth Charter (Steven Rockefeller/Unesco) Het Eerste Gebod van onze nieuwe staats-ideologie onder Rutte 3

Daarin moeten wij (gebod 1) Aarde met hoofdletter als Godheid aanspreken. In wollige termen stond de aanlandplicht er al in geformuleerd. Mensen die niet doordrongen (willen) zijn van de religieuze ondertoon achter de Donkergroene elite-sekte/Club van Rome cs, die snappen niet waar het om draait. Al een eeuw of langer heeft de bestuurlijke internationale elite zulke ideeën, terug te voeren op de angst voor ‘teveel mensen’ op aarde.

Een (wat mij betreft) klassiek gevecht tussen Goed en Kwaad, waarbij het Kwaad zich uiteraard als ‘Het Goede’ verkoopt. Want ja, wie wil er geen wereldvrede en wollig lief zijn voor elkaar?

Dat moest ik, bij denken aan de milieubeweging….:-)

Maar stel je zelf de vraag:

Een ideologie die de mensheid als ‘kanker’ afschildert. De door ons koningshuis en wijlen Ruud Lubbers gesteunde Club van Rome  citeerde instemmend Alan Gregg, 1955. A Medical Aspect of the Population Problem. Science 121(3,150): 681-682.) Earth Has a Cancer, and the Cancer is Man. Staat die Club met haar ‘Grenzen aan de Groei’  (nu Planetary Boundaries, groei van die kankercellen genaamd mensen) voor het Goede of voor het Kwaad?

We citeren slechts Satan/Mephistoles in de Faust ter vergelijking:

‘Het ware beter dat alles niet bestond’.

Is verse vis uit eigen zee een ‘probleem’ of een zegen?> Bak zulke tong in roomboter en je snapt het

Die houding van wrok, afgunst tegen anderen en het leven, dat is de kern van het Milieu-Fascisme/Marxisme. Het redelijke groene alternatief zonder Donkergroene mensenhaat heet Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei.

Waarom is ons groene alternatief nog niet als eigen verhaal omarmd door bestuurders bij visserij, maar wel door vissers buiten dat bestuur? En door boeren, tuinders enzovoort…

Een nieuw geboren Westers kind is geen kanker, maar een nieuw talent dat problemen kan oplossen. Als er ten eerste al een ‘probleem’ is. Is vers voedsel uit eigen Noordzee een ‘probleem’? Of een zegen?

De strijd van de visserij tegen de donkergroene overheid/milieubeweging is dus een klassieke strijd tussen Goed en Kwaad, tussen Liefde voor Het Leven, dankbaarheid en afgunstige mensenhaat. (Greenpeace cs) Het is een David tegen Goliath gevecht.

Maar ik geloof dat we de Groene Draak kunnen verslaan en het juiste steentje vinden om naar zijn kop te slingeren. 

Windturbines meppen de Jan van Genten dood, en ze verliezen een belangrijke voedselbron

 

2 Replies to “David (Visserij) tegen Donkergroene Goliath (overheid, multinationals)”

  1. Help de groei van Interessante Tijden met een gift voor bier (10 eu) boeken (20 eu) of benzine (50 eu of meer) via Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid. IBAN NL04INGB 0005526038 onder vermelding van ‘Interessante Tijden/Rypke en ik lever je dan dagelijks nieuwe inzichten in woord en beld die je ergens anders niet leest. Goede deal toch?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *