Het Leven is Spilziek, De Dood is ‘Duurzaam’

Ecokathedraal: laat ‘de natuur’/andere entropie-vergrotende krachten de zaak overnemen en je lichaam/gebouw/beschaving vervalt tot ruïne

Anarchisten kennen de ‘Chaos-dagen’ waarin het straatmeubilair in Berlijn hun creatieve destructie te verduren krijgt. Zo zie je dat levende wezens handelen volgens de Tweede Hoofdwet van Thermodynamica: ze gebruiken hun energie om de netto chaos in een systeem te vergroten. De natuurkundige naam voor Chaos is Entropie, en die neemt volgens die Hoofdwet altijd toe.

Terwijl de Eerste Hoofdwet gebiedt dat energie behouden blijft, maar die energie bestaat dankzij Hoofdwet 2 dus voort in steeds ‘lagere’ vorm. Zoals wanneer je een lucifer (orde, in een ‘vorm’ geconcentreerde energie) in de brand steekt (CO2, kool, roet, chaos)

Bij punkers werkt die chaos-vergrotende energie door tegen ‘Het Systeem’ te schoppen, alles dat buiten ze zelf bestaat en ze niet aanstaat. In van andere mensen gestolen woningen (Kraken) komt die energie tot bedaren, en kan zowaar iets van orde ontstaan: zoals het Fort van Sjakoo, een Anarchistische boekhandel in Amsterdam.

Chaos is de naam voor wanorde die in de Griekse mythologie bestond voordat Gaia (Aarde-Godin), Tartaros (de dump/afvoerput van het leven) en de Eros (scheppende kracht) het stokje overnamen.

Een geniaal Idee van die Grieken, dat de natuur metaforisch aardig beschrijft.

Peenemunde: de Burgemeester verontschuldigt zich voor de ingekinkelde ruiten. Bevolking trekt weg, de ziel is weg en het ‘lichaam’ stort in

Je pik werkt ook als leven-scheppende toverstaf, die de vrouwelijke gevoels-chaos (de kut met klit) beroert om Leven (orde) te scheppen. De Eros die schokgolven door haar lijf jaagt wanneer je haar bevredigt (samentrekkingen bij orgasme), en latere barens-weeen als de baarmoeder het Nieuw Leven uit stoot.

Zoals God in Genesis ook met zijn Woord- geconcentreerde gedachten-energie, de Logos – de chaos beroert zodat er orde ontstaat uit Chaos. Alsof je de roet, CO2 en kool weer tot Lucifer wekt.

Abdij van de Achelse Kluis: de monniken schiepen Orde in een chaos (het Moeras van de Tongelreep)

Mensen roepen dus met hun Rede/Logos ook ‘chaos’ als aanwijsbaar fenomeen in het leven. Als tegenpool van ‘orde’. Zo zien we dankzij dat zelfbewustzijn ook Goed en Kwaad. Terwijl er misschien wel geen harde grens tussen beide ‘bestaat’ in de natuur zelf.

Want iedere orde bevat zijn eigen chaos, en omgekeerd (Yin Yang). Zoals elk voordeel ook zijn nadeel heeft en omgekeerd. Wanneer we het idee in Jip en Janneke-taal uitleggen, de Hollandse Ying en Yang.

Dat in het leven roepen van begrippen met ons Verstand, het is ook een vorm van ‘orde’ scheppen. Net zoals Schepping voor Orde staat.

Constateren dat mensen dat ‘scheppen’ zelf doen, dat is dus geen argument om te concluderen ‘haha, dus orde en chaos bestaan niet’.

Nee, het is een extra pleidooi je Verstand te gebruiken. Zonder die wilsdaad – het concentreren van energie in een container (woord, gedachte, afgeronde daad)- overheerst de chaos. Op die ‘geestelijke’ manier, zo werkt het biologische leven ook. En daar gaat de rest van dit verhaal over.

Erosie door de natuur, chaos-krachten bij Rochefort

Spilzieke structuren
Via geconcentreerde energie-toevoer- zoals via je mond- kan ‘Het Leven’ ( een stukje complexiteit/orde) bestaan tegen de klippen van de Chaos op. Want volgens de Tweede Hoofdwet van Thermodynamica moet de totale chaos in een systeem blijven toenemen, terwijl die ordelijke stukjes dus tegelijk ontstaan.

Op die manier- met gebruik van die Tweede Hoofdwet- beschreef fysicus Erwin Schrodinger de Levende Cel al in 1944 in ‘What is Life’. Als begrensde structuur die energie van hogere ‘kwaliteit’ omzet in meer rotzooi daarbuiten die structuur.

Het Leven bestaat ver buiten evenwicht met haar omgeving. Niet ‘in harmonie’ maar tegen de klippen op.

Abdij van Orval, een ommuurde tuin ( = het Paradijs) waar de muren de Chaos buiten houden en Orde binnen

Door continue toevoer van energie lijk je op menselijk niveau die Entropie van het systeem te kunnen foppen. Je valt niet meteen uit elkaar tot zepig hoopje chaos.

Maar je helpt ook als plantaardige en dierlijke cel of ordelijk mens de chaos op aarde vergroten. Want ‘rommel’, van oude kranten tot je stront- die ‘gooi je weg’: die werp je buiten je systeem. Daar leidt die rommel- bijvoorbeeld na je verhuizing waarbij je ‘opruimt’- een eigen bestaan in iets wanordelijker vorm.

Als ‘afval’ op een vuilnisbelt. Hoe meer je zelf je orde in stand houdt, hoe groter dus de rotzooi daarbuiten.

Binnen in de Abdij heerst ‘orde’, de muren houden de ‘chaos’ buiten

Materiaal verdampt natuurlijk niet in het niets, je verplaatst het alleen maar. En je degradeert de energetische kwaliteit van het materiaal, de orde. Een gelezen verkreukelde krant waar de papegaai een poepje op deed, die heeft al meer entropie dan de krant die de krantenjongen door de bus stopte.

Je poep is een verzameling verteerde dieren en planten. Voedsel is stukjes met energie gemaakte orde die je tot chaos reduceerde, samen met bacteriën in je darmen. De energie is na omzetting van lagere ‘kwaliteit’.

Die micro-organismen in je darmen, deden mensen als complexere energie-structuren evolueren. Om zo meer hoogwaardige energie te kunnen reduceren tot wanordelijke energie. Althans: dat is een leuk beeld. Hoe meer leven, hoe meer manieren er ontstaan om energie om te zetten, hoe meer entropie dus.

De ‘ziel’ van de Abdij’, dat zijn de monniken die de eredienst dragen

In de chemie en ook meer moderne ecologie heet zo’n door energietoevoer ontstaan stukje orde- dat ‘rotzooi’ wegwerpt- een ‘dissipative structure‘, spilzieke structuren, begrensde entiteiten waarin energie wordt omgezet.

Met als bekend voorbeeld van zo’n spilzieke structuur een orkaan. Door oceaanwarmte die via de ‘mond’ binnenkomt van het weer-systeem- ontstaat zo’n draaischijf met oog er in. Een stukje orde in de chaos.

De kont van de Orkaan, dat is de verwoestende wind die bijvoorbeeld New Orleans in puin legde in 2005. Binnenin die Orkaan heerst orde, daarbuiten vergroot de chaos DANKZIJ het ontstaan van de orkaan. De entropie in het totale systeem is toegenomen.

Met een tijdschema schep je ‘orde’ uit de chaos van de dag

Op die manier- het Leven als Spilzieke Structuur- kun je ook naar ecosystemen en economieën kijken. Die woorden hebben niet voor niets de zelfde ‘stam’: Eco van huishouden. Binnen die meer georganiseerde structuren ontstaat complexiteit door geconcentreerde toevoer van energie. Terwijl daarbuiten de chaos vermeerdert.

In een Economie is die energie de handel, het geld, de brandstof-eenheid waarin je economische transacties uitdrukt.

Hoe meer complex dus een systeem, hoe meer wanorde en rotzooi daarbuiten. En die- tegelijk met complexiteit gegroeide – wanorde, is ook wat je dan ‘milieuvervuiling’ zou noemen: een grotere mond waar meer energie door komt om complexiteit te bouwen….die heeft tegelijk een grotere kont.

Daarom weet je nu ook dat ‘Duurzaamheid’ natuurkundig gezien wel onzin moet zijn.

De Economische Energie van de Abdij, het bier

Duurzame Troonrede = Grafrede Westerse Beschaving
Zuurzaamheid- oftewel ‘Links Gezeik‘- leunt op het geloof dat de natuur in een stabiel ‘evenwicht’ bestaat. Zoals klassieke economen ook geloofden in een ‘stabiel’ markt-evenwicht dat door ‘De Markt’ zou ontstaan die vrij van verstoringen werd gelaten. Economen en Ecologen, ach ja…

Dus wanneer je alle ‘verstoring’ maar wegneemt, mensen afknijpt…..

Dan zou een ideale maatschappij ontstaan ‘in harmonie/evenwicht’ met de natuur.

Zo’n maatschappij-hervorming, dat is letterlijk ook wat de eco-Marxist en subsidie-parasiet Willem Ferwerda (vroeger IUCN-directeur) nastreeft zoals je leest in zijn door Het Linksche Thuigh (Chaos-mensen) bejubelde Duurzame Troonrede.  De Chaos-dagen in het groot met groen/Rood jasje.

Zonder ‘geloof’ en Liefde geen samenbindend element

Maar het enige stabiele evenwicht in de natuur, dat is De Dood: die staat van stilstand waarin alle orde-scheppende grenzen weer vervagen. Het Leven is dynamiek, en verspilling van materie en energie (wat uiteindelijk eender is), harmonie is stilstand. Of gewoon lekker rustig natuurlijk. Je kunt van doden veel zeggen, maar ze ergeren je niet.

Duurzaam – gedefinieerd als ‘in evenwicht met de natuur- lijkt dus een eufemisme voor De Dood. Willem Ferwerda zijn ‘Duurzame Troonrede’ klinkt dus meer als een Grafrede van het Levende en eeuwenlang gegroeide Organisme dat Westerse Beschaving heet.

Dat complexe beest Het Westen slorpt eindeloze hoeveelheden energie op, en braakt eindeloze hoeveelheden materie uit om de netto Entropie te doen groeien. Haal de energie-toevoer weg, en als een lijk implodeert die maatschappij. Misschien is dat wel wat De Duurzamen met voorbedachte rade willen….

Alle leven heeft naast de energie-toevoer nog een ander kenmerk, zoals vernoemd: het heeft Grenzen. Een beschaving is ook begrensd om een ordelijke en herkenbare entiteit te kunnen zijn , zoals een land ook grenzen heeft als een Abdij muren heeft. Om orde en chaos te scheiden.

Zulke ecologisten noemen zich ook vaak ‘wereldburger’, als excuus om veel Airmiles te maken. Ze willen grenzenloos zijn, oplossen in Het Niets. Zoals Marx in zijn Communistisch Manifest al nationaliteiten wilde wissen.

Ook bij West Vleteren vormt dat de economische energie

Valt de geconcentreerde energie- de Ziel weg in je Lichaam als Jerrycan van Levensenergie- dan brokkelt je lichaam, je huis, je abdij en je maatschappij in korte tijd af. Zoals de stof in je huis neerdaalt en ophoopt met spinne-webben, wanneer je toch al geen hygiene-kampioen bent (energie toevoert voor orde).

Zo’n spin die webben weeft aan je plafond? Die spin is als stukje Leven ook een andere entropie-vermeerderaar, die de entropie buiten zichzelf vergroot met zijn spinrag. Wanneer je als mens niet je grenzen bewaakt  en als levend wezen en energie toevoert, dan nemen andere chaos-krachten je over.

Dat zie je wanneer je een huis bezoekt waar jaren niemand woonde…Entropie houdt Schoonmaakbedrijven aan het werk.

Gedoseerde energie die je ‘beheerst’ – die je omvatten kunt- die bouwt op, schept orde, maakt ‘schoon’. Zoals benzine (geconcentreerde fossiele energie) in een tank waarop je nog honderden kilometers kunt rijden. Wanneer je die benzine in een leiding voort naar een uitgekiende motor, doseert in drupjes. Daar veroorzaken Bougies steeds met vonkjes gecontroleerde explosietjes.

En zo kom je dan overal terecht, van New Orleans tot Peenemunde, en van Rochefort en Orval tot West Vleteren.

Zonder energie-toevoer, dus wanneer je niet meer eet, houdt de muziek op.

Een kerkgebouw zonder gelovigen heeft een subsidie-stichting (Fryske Alde Tsjerken) nodig om deze stenen Lichamen van Christus als Obductie-assistent te fatsoeneren.

Al een paar uur nadat je sterft nemen aasvliegen je lichaam over. Want direct nadat je Ziel/energie vervliegt begint de rotting met bijbehorende geuren van H2S (rotte eier-lucht, Di-Waterstof-Sulfide).

Die aasvliegen en bacteriën zijn ook stukjes orde. die jouw stukje orde, het lichaam, helpen reduceren tot een rommeltje. Conclusie: Het Leven vergroot de Entropie in een systeem, en kan daarom als complex stukje ‘orde’ dus bestaan volgens de Tweede Hoofdwet.

Terug naar ‘De Natuur’ gaan betekent dan ook weinig anders dan: je overleveren aan de entropie die andere spilzieke structuren op de planeet loslaten.

Voor een ander wezen ben jij misschien zijn chaos en entropie.

West Vleteren

En dus weet je nu ook dat je orthodoxe ecologen- de sociaal psychologen der natuurwetenschap- het beste met een zak zout kunt nemen. Net als economen trouwens. Ze leuteren vaak wat zonder zich iets van de natuurkunde aan te trekken.

Ze ontwierpen ‘het ecosysteem’ als metafoor voor systeem-kritiek. Een beetje intellectuelere variant op de Anarchisten die in Berlijn tegen Het Systeem schoppen bij de Chaos-Dagen.

Alles op aarde valt ten prooi aan chaos/entropie. ook de bordjes roesten

Ecologen gebruiken complexe zinnen als ‘Multiple Stable States in Ecosystems’ en ‘Kantelpunten’ om de chaos in de Westerse Maatschappij te doen toenemen.

Tot er ook ter academie slechts slap ge***(chaos, entropie) als van Marten Scheffer en zijn napraters als Jan Rotmans overblijft.

Dankbaarheid, ook een opbouwende kracht waarbij je de eigen grenzen erkent

Wanneer zulke ****eraars als Marten Scheffer met hun Planetary Boundaries– een opgesekste versie van ‘Grenzen aan de Groei’ (Club van Rome)- het beste zijn dat je wetenschap te bieden heeft. Dan weet je: de Ondergang van het Avondland moet wel nabij zijn.

Al kan die chaos ook dus weer een Nieuw Begin inluiden, een nieuwe orde. En dat is wat sommigen misschien Nieuwe Wereldorde noemen.

Ruine van de Abdij van Orval

Een andere conclusie is dan: Ecologie = Biologie bedrijven alsof de Tweede Hoofdwet van Thermodynamica niet bestaat. 🙂

‘Duurzaamheid’ – gedefinieerd door de Oude Milieubeweging en de achterhaalde ecologie, die heeft trekken van een doodscultus die stilstand verheerlijkt. Het Ecomodernisme, Groen Rechts 🙂 keert zich dan ook van deze doodscultus af, en viert de overdaad. Liefde voor Het Leven tegen de klippen op.

  • Met je overschot aan economische energie (wanneer je bijvoorbeeld meer dan 4000 euro per maand verdient), kun je de groei van het levende organisme Interessante Tijden helpen om jouw te inspireren en verrassen, want wat je hierboven las had je nog niet eerder zo gezien.
  • Dat kan via Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid. IBAN NL04INGB 0005526038 onder vermelding van ‘Interessante Tijden/Rypke. Wie 100 euro of meer doneert krijgt ons boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei thuisgestuurd.

3 Replies to “Het Leven is Spilziek, De Dood is ‘Duurzaam’”

  1. Tnx Bob, ik moest er nog wat zinnen aan toevoegen en dingen verduidelijken, maar het idee stond al en was 1 van mijn betere. In plaats van ‘ze moeten het maar snappen’ te denken wil ik meer ‘wat kan ik doen om het te verduidelijken’ denken

  2. Prachtig stuk, maar toch bent u tegen stervensbegeleiding en materialisme las ik in een ander stuk. Hoe kunt u dan toch verder gaan binnen de wanordelijke, orde dat uw leven presenteert? Heeft u daar nog tips voor? 😉

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *