‘Wetenschap’ Wageningen Marine Research (WMR) net Moderne ‘Kunst’

Screenshot website Van Abbe Museum Rapport C017 van Imares ‘Zonder Titel’ 🙂 vanaf nu te zien in het Van Abbe Museum

Vandaag vergelijken we werk en proza uit de moderne kunstwereld (Van Abbe Museum) met een rapport van Wageningen Marine Research (Beleidsprostituee BV).

Heten moderne kunstwerken vaak ‘zonder titel’, de ander schermt met academische titel. Hier een voorbeeldje, dat smeekt om parodie:

Contemporary Scientists Ingrid Tulp en Tessa van der Hammen geven in het kunst-object C101/17 hun eigenzinnige visie op de ecologische uitbuiting van het IJsselmeer, het seksisme van spieringvissers en het populisme van Trump. 🙂

In het werk C101/17 van Contemporary Scientists Tessa van der Ham en Ingrid Tulp tonen zij hun engagement bij de uitbuiting van het IJsselmeer 🙂 : Hun exalterende werk ‘We don’t know shit’ verbeeldt de existientiele leegte van het populisme van Trump waarbij het seksisme van de blanke visserman in zichzelf tot relatie van de ander staat, maar toch in volle wasdom komt bij huidige racisme van Thierry Baudet en de Klimaatcrisis…

Deze heerlijke passage op bladzijde 22 zou zo qua Kleren van de Keizer-proza in een catalogus van het Van Abbe Museum passen:

Blaaaa bla bla; Word-Smithing we weten het niet, dus roepen we maar iets dat leken/politici moet imponeren

‘Expert Judgement’  = Natte Vinger, data maken waar er geen zijn. Net als in de Waddenzee doet men enkel in het najaar een paar trekjes en de rest is politiek.

Dus mogen Contemporary Scientists Tulp en Van der Ham in zoveel mogelijk technisch klinkende taal met op drijfzand-data gebaseerde grafiekjes en garbage-in-garbage-out-modelletjes vertellen, dat ze geen flauw benul hebben.

Maar ze krijgen toch subsidie om te doen alsof je wel iets weet. Gewoon omdat daar beleidsvraag naar is. Een vraag waarbij het antwoord vooraf reeds vaststaat:

  • -Dat het voorzorgprincipe geldt ( = angst voor het onbekende, dus nee: niet doen) en dus niks mag in de natuur. Tenzij je Overheid/Multinational heet en een grote zak geld meebrengt voor onze leugenachtige en corrupte ambtenarij.

    …een offshore-wiek weegt al snel 30 ton, dus Windpark Fryslan genereert 8900 ton turbineblad-afval

Zoals de zandwinning bij Oudemirdum laat zien in NATURA 2000. En Windpark Fryslan in NATURA 2000 met 89 Eifeltoren-achtige installaties, 190 meter hoge visdief-meppers.

Zodat het ‘lage broedsucces van 0,3 jong per paar, in plaats van 0,6-0,9 jong per jaar‘- van visdieven waarmee ze IJsselmeervissers pesten, plots geen enkele implicatie heeft. Omdat de Ministeries van EZ en I/M met Crisis en Herstelwet die Windfarm er door rammen.

Ookal is bij langer levende soorten als de visdief de OVERLEVING van de volwassenen belangrijker dan broedsucces.

Sceenshot website Van Abbe Museum met expositie van Klimaatmodellen. Als je hier een rapport van Imares ophangt, dan heet het ook ‘kunst’. De locatie, subsidie en pretentie maken het tot ‘kunst’

Wageningen UR: Het Van Abbe Museum voor Hedendaagse Wetenschap
Hun baas, de laffe metroman Tammo Bult (een soort Mark Rutte/Androgyne Jeugdjournaal-presentator) zou zo directeur van het Van Abbe Museum voor Hedendaagse kunst kunnen worden.

Nu is Bult dan directeur van Wageningen Marine Research. het Van Abbe Museum voor Hedendaagse Wetenschap.

Het Van Abbe Museum for Contemporary Science: Beleids-Prostituee BV

Alles dat in het Van Abbe hangt en ligt is objectief gezien even waarden-loos. Je hoeft er niets voor te presteren, behalve jezelf en anderen voor de gek kunnen houden voor geld en prestige. Net als bij ‘Transitie-management’, Ecologie of Sociale Psychologie.

Als uiting van een gedegenereerde en nihilistische Westerse cultuur, die alles van waarde tussen ‘aanhalings-tekens’ plaatst voor geld en politiek. De waardering voor Van Abbe-kunst is louter gebaseerd op sociale angst: Het Linksche Thuigh dat hier pretentieus bij doet, wil niet ‘dom’ gevonden worden, wanneer ze zouden waarnemen wat iedereen wel ziet:

  • Dat de Keizer geen Kleren aan heeft. Vaak heet het ook nog ‘zonder titel’: zelfs voor het bedenken van een titel spannen ze zich niet in.

Het Absolute Niets na Nietschze

Boven alles willen die Van Abbe-nihilisten zichzelf zien als ‘sophisticated‘. Mijn vroegere chef bij de TU Delft was zo’n pretentieuze en slappe lul. Daardoor kwam ik op een onzalige dag in dat Van Abbe terecht in Eindhoven met modder-‘schilderijen’ aan de muur.

Pretentie hebben, van een hogere mens-orde menen te zijn, als representanten van het Absolute Niets na Nietschze’s Jenseits von Gut und Bose. Er is een enorm groot non-discriminatie-vermogen nodig voor de waardering van Moderne Kunst. Niet mogen waarnemen wat je ziet.

Zoals die Nondiscriminatie-plicht sinds 1982 dankzij de Cultuur-Marxisten ook geldt in sociaal verkeer: je mag niet waarnemen wat je ziet, een reiger geen reiger noemen, en een Wouw geen Wouw.  Tenzij de Overheid vindt van wel. En zo werd ‘diversiteit’ ook ‘laffe eenvormigheid’, danwel ‘als het maar geen blanke vent met ballen is die helder denkt‘.

Beweren dat je exact 51 eendjes telde, terwijl er 80 ‘horen’ te zijn: wat anders, dan totale biologische BULLSHIT is Natura 2000

Natura 2000 doelen: Groene Sovjet-Absurdisme
En zo mag je bij natuurgebruik niet ook gewoon je boerenverstand gebruiken. En zeggen dat het gewoon ONZIN is om voor het IJsselmeer- het staat er echt- een Natura 2000-doel op te stellen van streef-aantallen eendjes tot de eend nauwkeurig.

Waarin je voor een waterplas van 100 duizend hectare exact 85 dwergmeeuwen wilt zien in enig gegeven jaar. Hei ho. Hei ho. Nee dit is geen grapje. Maar gelukkig, er zijn- zo beweert men- op die plas exact 108 dwergmeeuwen geteld, op de kop af. Fiew, dat doel is gehaald.

Grote zaagbekken, er moeten exact 40 te zien zijn volgens De Doelen van Natura 2000

Zo lezen we in de tabel bij het artikel in Visserijnieuws ‘Op basis van huidige kennis (na al die decennia weten we nog steeds niks RZ) geen vergunning mogelijk'(8-12-2017) van Contemporary Artists Tessa van der Ham en Ingrid Tulp van het ‘toonaangevende en gezaghebbende’ Wageningen Merien Riesurtjs.

Pak van ons hart! We hebben dit jaar ‘het doel’ gehaald. En zo hebben ze ook exact- zo beweren ze- 979 futen geteld op het IJsselmeer. Oh Oh, dat zijn er exact 1221 te weinig, want Het Doel voor Natura 2000 is exact 2200 futen.

Tuut tuut tuut de groetjes van Fuut. Die doelen zijn dus door Wageningen UR verzonnen. Hoe absurd wil je het hebben.

Een hele pagina nietszeggend geOUWEHOER om te bedelen naar meer onderzoeksgeld voor NOG MEER WAARDELOOS PRULONDERZOEK

In een hele pagina vol nietszeggend geleuter in de Visserijnieuws is maar 1 passage informatief. En de rest slap gelul, word-smithing.

Door het ontbreken van gegevens kan niet worden vastgesteld of de (spiering RZ)visserij duurzaam is. In deze situatie stelt het voorzorgprincipe…..

Het niet hebben van betrouwbare gegevens omdat je- afgezien van enkele trekjes in het najaar- NOOIT OP HET IJSSELMEER KOMT- verschuil je achter een haag rapporten waarin ook niets staat, en ‘ecosysteem-modellen’ waarvoor geldt: Garbage in, Garbage out….en natuurlijk als uitsmijter: wij hebben meer onderzoeksgeld nodig.

Op dit moment is de spieringstand zonder visserij ook lager dan vroeger (…..) De oorzaak hiervan zou kunnen komen door veranderingen in temperatuur van het water (modieus klimaatsubsidie-gebabbel RZ), voedselaanbod (wij mogen van de ambtenarij niet zeggen dat het door milieubeleid komt RZ) en doorzicht (idem RZ)

Nader onderzoek (wij willen meer werk RZ) zou helpen om elk van die aspecten beter te begrijpen.

Spiering, hier bijgevangen in garnalenvisserij:

Dan kun je de naam wel veranderen van Imares naar Wageningen Marine Research, maar je blijft nog steeds het Buckler van de mariene biologie. Buckler bekt zowel in Nederlands als Inglies.

Want de oplossing van het spiering-mysterie is heel simpel. Zoals iedere predator volgt de spieringvisser de vis en niet andersom. Veel spiering is veel visserij, zit er nauwelijks spiering dan loont het niet om uit te varen.

Voedsel en predatie limiteren de spiering. Aan die voedselbeschikbaarheid verander je nul. nada niets met die peperdure Vismigratie-rivier, noch met die even peperdure Marker Wadden.

En dan: hoe sterk staat je wetenschap, wanneer je het voorzorgprincipe ( = Niet Doen!) nodig om de bewijslast te verleggen van wetenschap naar wederpartij?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *