Oranje-Familie de Groene Draeck die wij moeten verslaan?

De New Age-religie van Beatrix/Lubbers/Veerman cs: ‘Aarde’ met hoofletter aanbidden, God als Multiculti-Globalist

In 1988 kondigde Koningin Beatrix – in een 1-2tje met haar persoonlijke vriend Ruud Lubbers (Club van Rome)- het noodlot aan in haar kersttoespraak.

Langzaam sterft de aarde en wordt het onvoorstelbare- het einde van het leven zelf- toch voorstelbaar

De huidige Tulpenmanie 2.0 (Nederland Klimaatgidsland) waarvoor het Nederlandse volk honderden miljarden euro’s offers moet brengen aan een klimaat-elite via De Klimaatwet van Wiebes, begon exact in juli 1988 in Toronto bij de G7-Top die de Club van Rome (Jim Mac Neill) hielp organiseren.

Meteen werden in Toronto al CO2-reductiedoelen van 20 procent voor 2005 aan Europa afgesproken door/opgelegd aan wereldleiders. Als onderdeel van De Transitie, een welvaartsverdeling van de Westerse middenklasse naar multinationals, NGO’s en bankiers.

Ook de huidige voorzitter van de borgings-commissie van het Energieakkoord- Ed Nijpels kwam toen in 1988 uit Toronto terug als CO2-bekeerling. Hij werd later Commissaris van de Koningin in Groot Boerderije (Fryslan) en Voorzitter van Prins Bernhard zijn Wereld Natuur Fonds.

Zo lijkt De Groene Draeck toch een passende naam voor de Lemsteraak die Beatrix- koningin van de Matrix- van ons kreeg op haar 18-jarige leeftijd. Als we de Groene Draak willen verslaan, lijken we warmer te zitten bij de Oranjes dan mensen mogelijk lief is, met hun geschat vermogen van 900 miljoen euro.

Daar hoef je geen republikein voor te zijn. Want met welk vlaggetje moet je anders zwaaien om Oranje aan te moedigen?

Earth Charter (Steven Rockefeller/Unesco) Het Eerste Gebod van onze nieuwe staats-ideologie, in bijzijn Beatrix in Vredespaleis gelanceerd in 2000

Waar De Oranjes officieel dan geen regeringsinvloed toebedeeld krijgen, vinden ze in ‘morele’ thema’s dan alsnog een vorm om zich te doen gelden achter de schermen. En met weinig zaken kun je in de moderne massamedia- maatschappij zoveel pressie zetten, als via morele chantage. Wij Beter dan Gij.

Of met beroep op De Wetenschap, die ene versie die aan jouw kant staat.

In Rupert Darwall’s The Age of Global Warming

De Nederlandse regering met Ruud Lubbers financierde de totstandkoming van het Brundtland-rapport voor ‘Duurzame Ontwikkeling’- via de in 1984 (…) ingestelde Brundtland-commissie. De Socialist Gro Harlem Brundtland was ook persoonlijk met Lubbers bevriend.

Lubbers werd ook (met Beatrix) 1 van de lobbyisten voor een New Age-religie, het Earth Charter (2000, Vredespaleis Den Haag): Het Milieu als pressiemiddel om ideologische wereld-eenheid te forceren, waarbij we Aarde als godheid aanspreken.

De Transitie, vast wel eens eerder gehoord toch?

Het klimaatbeleid liep in 1988 ver op de wetenschap vooruit. Het lijkt meer dat wetenschap werd gebruikt om reeds vastliggende politiek en ideologie meer gezag te geven. Volgens het credo van uitvinder van PR Edward Bernays: The essence of PR is that you believe me more if I call myself Dr Bernays.  

‘De Wetenschap’  heeft in moderne cultuur dat gezag dat je voor ingrijpende wereld-politiek gebruikt. Wie dan je politiek aanvecht, die ‘frame‘ je dan als ‘tegen de wetenschap’/een achterlijk en onverantwoord gekkie.

De Groene Draak verslaan

Global Warming werd toen in 1988 samen met een nucleaire catastrofe op de politieke kaart gezet als DE dreiging voor de mensheid, zo schrijft econoom-historicus Rupert Darwall in The Age of Global Warming (2013).

Bestel het en lees! Ieder Kamerlid zou het moeten zien

Het beste boek over politieke klimaathistorie dat bijna niemand te lezen kreeg. Bestel dat alsnog!

Van de nieuwe generatie Oranjes maakt vooral  Laurentien het bont met haar Missing Chapter Foundation en Raad van Kinderen- de Klimaat-Jugend. Groene en corporate (bij Essent) indoctrinatie van kinderen.  Kinderen hun onschuld afnemen, terwijl ze horen te spelen. Laurentien, waarom moet je onze kleintjes voor je globalistische politieke karretje spannen als moreel chantagemiddel?

Laurentien is verder 2030-Agenda lobbyist als Fellow voor de Maatschappelijke Alliantie, Stichging SDG-Charter, en ze helpt Rewilding Europe bij het beslag leggen op (voorgenomen) miljoenen hectares Europese grond.

Kinder-indoctrinatie voor het elitaire eco-globalisme en multi-culturalisme

Op een Amsterdamse  basisschool De Catamaran leren kinderen zelfs dat koeien minder boeren en scheten moeten laten ‘voor het Klimaat’.

Uw kindjes verliezen hun onschuld met toedoen van Laurentien en het Wereld Natuur Fonds van Bernhard. Ben ik de enige die van zoiets een beetje onpasselijk wordt?

Kinderen misbruiken als instrument voor globalistische hervormings-politiek: is dat van Adel of is dat plat en vulgair?

Corporate Indoctrinatie van je kleintjes; Kudo’s K*th**r Laurentien

Iedereen achter 2030 Agenda krijgen, is dus onbetwijfelbaar een Oranje-ding. De naam Groene Draeck van Beatrix haar jacht is dus treffend gekozen.

European Council on Foreign Relations-voorzitter Mabel, club van speculant-miljardair George Soros.

Daarnaast is een rol weggelegd voor Mabel, van wijlen Constantijn. Mabel die ‘tot de entourage van topcrimineel Bruinsma behoorde’, (Bron: Han van Bree, Beatrix, Koningin der Nederlanden, uitgeverij Spectrum)  die is nu voorzitter van de door miljardair/speculant George Soros gefinancierde European Council on Foreign Relations. Soros pleit nu al voor het afknijpen van Sociale Media door de EU, omdat zijn internationalisten de greep op het nieuws verliezen.

In die hoek dus. Vergeleken bij Soros is Bruinsma maar een nat broekje.

Kinder-indoctrinatie onder het mom van educatie: Laurentien van Oranje

Daarnaast zijn Nijpels van de Nijpelitaanse Maffia en vooral Winsemius allebeide persoonlijke relaties van de Oranjes.

NRC Nepnieuws 12 juli 1988 verkoopt de politiek onder mom van ‘neutrale objectieve kwaliteitsjournalistiek’

Nijpels werd na terugkeer uit Toronto als Ed Raket niet alleen commissaris van de Koningin in Friesland, hij werd ook voorzitter van Oranje-speeltje het Wereld Natuur Fonds. Een beschermende Oranje-hand vermoeden bij Ed, die Rypothese is dus op concrete feiten gebaseerd.

Tegelijk met Winsemius bij Natuurmonumenten gebruikte Ed via WNF loterijgelden en subsidies om ‘de klimaatcrisis’ in de jaren ’90 tussen onze oren te krijgen. Het Elite-thema van De Macht na dat de Koude Oorlog afliep: Global Warming.

Hoe kan een leugenaar als Oranje-protegee (?) Nijpels, die dankzij de Algemene Rekenkamer de kosten best weet- roepen dat hij het niet weet, en daarmee wegkomen?

Ed Nijpels zette ook VVD-Statenlid Elisabeth Post in Noord Holland onder druk om met 100 miljoen euro publieke investeringen akkoord te gaan, in het dochterbedrijf Darwind van het later op de fles gegane Econcern waar hij commissaris was.

Sommige mensen komen- net als Prins Bernhard– overal mee weg. Je zou dus een soort Oranje beschermende hand kunnen vermoeden. Want waarom mag zo iemand dan de grootste kapitaal-verbrandingsoperatie in de Nederlandse Staats-geschiedenis tot nu toe leiden?

Het 107 miljard euro kostende Energie-Akkoord, een kapitaaltransitie van de middenklasse naar een klimaat-elite van subsidie-gunstelingen.

…een nieuw stukje in de puzzle van het Eco-Industrieel Complex

Klimaat-Nepnieuws NRC Handelsblad
Pier Vellinga, toen in 1988 nog onbeduidend onderzoeker bij het Waterloopkundig Laboratorium in Delft (nu Deltares met omzet rond 100 miljoen euro, meest publiek geld) werd door Pieter Winsemius en Ed Nijpels hun VROM-ministerie de academische boom in gekatapulteerd. Als ‘Klimaatprofessor’ werd Pier de ambtelijke klimaatbeleids-verkoper van VROM.

Zonder enige publicaties op zijn naam over klimaat, Vellinga rommelde wat met zand voor de kust. In ‘kwaliteits-krant’ NRC Handelsblad blies Vellinga na terugkeer uit Toronto op 12 juli 1988 de zeespiegelstijging met een factor 2.5 op ten opzichte van wat gemeten was. In het artikel ‘Komt DE Droogte in Amerika door het Broeikaseffect?

Klimaatnepnieuws NRC 12-7-1988.

Zoals econoom-historicus Rupert Darwall beschrijft in ‘The Age of Global Warming’, stond CO2 plots in 1988 op de politieke kaart. De Politieke Strijd tegen Hete Lucht kwam zomaar uit de politieke lucht vallen in wat hij het ‘Annus Mirabilis’ noemt. Zelfs Margaret Thatcher flirtte even met Global Warming.

Gemiddelde van 6 getijdenbakens NL, bron Crok, Zwart 2018; Waar is de ‘verdubbelde zeespiegelstijging’ die Vellinga in 1988 verkocht?

In Nederland publiceerde Winsemius in 1986 zijn McKinseyschema voor beleid met 4 stappen in zijn boekje ‘Gast in eigen huis’. Dat deed hij voor bankier David Rockefeller in 1990 en zijn Trilateral Commission nog eens dunnetjes over.

Het door Oranje-imimi Pieter Winsemius opgestelde 4-stappenplan van de Transitie voor Bilderberg-bankier David Rockefeller in 1990. Rond 2012 was de controle-fase gepland

Koninklijk Huis = Club van Rome-supporter en Bilderberg
Tulpenmanie 2.0 werd georkestreerd door diverse lieden van de Club van Rome, waarvan het Koninklijk Huis vanaf oprichting lid is en supporter. Ook Wijlen Ruud Lubbers was van de Club van Rome. Die club predikte dat ‘Grenzen aan de Groei’ bereikt zijn en dat de mensheid ‘Een Kanker’ (1974) is voor de Planeet.

De nazi’s vonden alleen Joden een kanker. De milieubeweging vindt alle mensen – het volk, het plebs- een kanker die niet tot haar klimaat-elite behoren van zakenlieden uit de 1001 Club van Prins Bernhard, en wat er omheen hangt. Wij maken ‘hun’ grondstoffen op, terwijl Mabel klaagt dat haar Hotel in New York geen mooi uitzicht op Central Park heeft.

Als ik mijn vrije interpretatie met U delen mag.

De wortels van het Ecofascisme bij de Oranjes vinden we bij de SS’er Bernhard en Prince Philip, voorzitter van de door de CIA en MI6 gesponsorde Bilderberg-conferenties. Daar was David Rockefeller Amerikaans delegatie-aanvoerder was. En verder Laurance Rockefeller en zijn Conservation Foundation, door George Bush (eerder CIA) ‘Mr Conservation’ gedoopt.

Bij het tot succes maken van de Toronto-conferentie speelde Russel Train (EPA, WWF, Conservation Foundation) volgens Darwall ook een rol.

Pieter Winsemius voor zijn baassie in 1990, David Rockefeller, Amerikaans Bilderberger en bankier. Mac Neill is Canadees Club van Rome-prominent

De Canadees Jim Mac Neil van de Club van Rome organiseerde de Toronto-conferentie met Gro Harlem Brundtland. Dat is de Noorse socialist en premier en De Mevrouw Duurzaam; van haar Brundtland-commissie komt het concept ‘Sustainable Development’- duurzame ontwikkeling.

De herverdeling van welvaart van de Westerse middenklasse via belastingheffing naar bankiers, multinationals en NGO’s.

In Villa Serbelloni van de Rockefeller Foundation in 1987, onderdeel van Bellagio Conferences on the Environment; voorbereiding van ‘Toronto’

Met ANGST- ‘het einde van het leven’- als pressiemiddel. En Beatrix als Koningin van ‘de Matrix’: de macht achter ‘gekozen’ politici. Stel jezelf de vraag: door WIE zijn die politici gekozen? Neem Jimmy Carter. Die werd door Chase-bankier David Rockefeller met zijn Trilateral Commission uitverkoren. Hans Wijers (DSM) is nu lid van die Trilateral Commission.

Shell-president John Loudon (van de adellijke NL-familie), opvolger van Bernhard bij het Wereld Natuur Fonds in 1976? Die leidde weer de Chase Bank-adviesraad van David Rockefeller. Van die raad (nu JP Morgan Chase) is Tony Blair nu voorzitter. Terwijl David Cameron DE zetbaas van 2030 Agenda werd als voorzitter van het High Level of Eminent Persons (met oa Paul Polman Unilever)

  • In die hoek dus: multinationals en banken, mogelijk bedrijven waarin de Oranjes beleggen via hun vele stichtingen?

Laurentien haar indoctrienatie-operatie met WNF

Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken (Hugo von Meijenfeldt cs) is samen met Zweden 1 van de meest fanatieke promotoren en financiers van Globalisme-Fundamentalisme. Niet voor niets heeft NL de grootste milieubeweging ter wereld qua campagne-gelden. ‘het Milieu’ helpt nationale soevereiniteit ondermijnen via internationale conferenties.

Waterspaarders Van Laurentien, die ook geld van Cees Veerman krijgt voor haar Malthusianisme met Unilever en WNF

Wanneer eet Brinkhorst zijn hoed op?
Laurens Jan (D66)- de pa van Laurentien- beloofde bij privatisering van de energiemarkt in 1995 dat de energierekening niet zou stijgen. 🙂 Grappenmaker.

Waarna via de Algemene Energie Belasting AEB werd ingevoerd (1996, klimaatbelasting kleinverbruik). Sindsdien kwamen inclusief BTW 16 cent belasting per kWh extra lasten op de huidige stroomprijs van 6ct, and counting.  Wanneer eet Laurentien haar Pa volgens zijn belofte ‘zijn hoed op’?

Kortom: sommige mensen komen met alles weg. Omdat zij de werkelijke macht hebben. Mijn makelaar kreeg al een boete van de belastingdienst omdat ie 1 adresje een letter was vergeten in te vullen.

Protegee van de Oranjes (?), kleedt het Nederlandse volk uit voor honderden miljarden euro’s met Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2018 via buiten-democratische ‘allianties’

Ik kan dus lullen als Brugman, maar je voelt nog niet wat ik nu voorspel: je welvaart gaat helemaal naar zijn grootje voor 2030, tenzij je tot een gesubsidieerde klimaatelite behoort. En de Oranjes spelen daarbij een niet te verwaarlozen rol. Maar:

  • a. waarom zou je mij ‘geloven’, want ik ben geen Grote Leider waar je iets van wilt aannemen. Dat is kudde-mechanisme 1. Je moet me ook niet geloven, maar geef mij bewijzen waarom wat ik hier schrijf onwaar zou zijn.
  • b. mensen nemen alleen iets aan op basis van gevoel, niet op basis van rede.

Puntje b geldt ook bij de lancering van Global Warming. James Hansen sprak in een (toevallig) warm jaar 1988 (met El Nino) in een ruimte zonder functionerende air-conditioning tot het Congres. Zo werd GLobal Warming letterlijk politiek voelbaar.

Wim Lex schaatste toch maar even de Elfstedentocht uit in 1987, en sloeg een blonde Argentijnse aan de haak: wie gaat er dan over de Oranjes zeuren?

Wanneer je het wat positiever wilt zien. Misschien was het Klimazisme wel van de voorbije generatie, waarvan de recent overleden Lubbers representant is. Beatrix was net als Lubbers een kind van haar tijd: na de Koude Oorlog wilde de elite iets vinden om voor warm te lopen.

Wat wordt het volgende verhaal dan van de Macht? Voor Laurentien heb ik als populistische plebejer met grof taalgebruik echter wel een antwoord op de volgende vraag:

Blijf met je Oranje TENGELS van de onschuld van mijn neefjes en nichtjes af, die kleine floppies. Die moeten lekker buiten spelen in de natuur. Die hoor je niet met politiek te indoctrineren, dat komt wel als ze daartoe in staat zijn. Zelfs volwassenen zijn dat meestal al niet, Laurentien. Je gebruikt kinderen enkel als moreel chantage-middel voor je eigen politiek.

Nou, sorry Beatrix, dat moest er even uit bij uw Onderdaan, deze Friese Plebejer en ‘Populist’. Het alternatief is natuurlijk; het Ecomodernisme. Groen Zonder Doem.

2 Replies to “Oranje-Familie de Groene Draeck die wij moeten verslaan?”

  1. Toch zijn al die hyper intelligente bobo’s op een bepaalde manier achterlijk, ze beseffen n.l. niet de wereld die zij nastreven ook voor hun nagenoeg onleefbaar wordt. Tenzij je voortdurend in gated communities wilt leven.

  2. @ Bob Fleumer

    Ze zijn helemaal niet achterlijk, ze weten dat er maar 500 miljoen overlevenden zullen zijn en hun families horen er zo alvast bij. (Hopen ze.) Ben overigens benieuwd hoe ze dat willen doen, WO III of een pandemie?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *