Vrijdag de 13de, de kruistochten waren zinvol geweld…

De Abdij-kapel van de Orde der Alcoholisten in Langweer 🙂

De klassieke ongeluksdag Vrijdag de 13de verwijst naar de arrestaties in Frankrijk van ridders van de Tempeliers-orde op 13 oktober 1307. Tempeliers waren de Westerse variant op Shaolin Vecht-Monniken, volledige naam Pauperes commilitones Christi Templique Solomonici. 

Vrij vertaald als ‘ridders van de tempel van Salomon die de gelofte van armoede afleggen.’

Tempeliers waren de eerste Christelijke monniken (1118) die gebed en ascese met het zwaard en vechtkunst combineerden. De Shaolin-monniken (Zen Boeddhisten in China) gingen hen al eeuwen voor als vechters met ascetische levensstijl. Dus Tempeliers dronken geen bier, zoals het Tempelier-glas suggereert dat ik bij een Belgisch bier kreeg.

Als kluizenaar van de Abdij van de Orde der Alcoholisten in Langweer was dat toch een drempel voor toetreding geweest. Geen bier. Op het bierflesje van ‘Tempelier’- bier staat:

Met z’n twee op 1 paard en getrokken zwaard, gingen zij ten strijde in het teken van HUN geloof.

Hoe je met 1 woordje op een bierflesje de seculier-nihilistische tijdgeest kunt weergeven.

Christelijke pelgrimsplaats aan het meer van Galilea

De Westerse Shaolin-monniken
Nadat Jeruzalem in 1099 op de Mohammedanen was heroverd door christelijke ridders, was een escorte nodig voor pelgrims naar die heilige stad. Want gebieden rond Jeruzalem waren nog in Mohammedaanse handen. Die moslims probeerden continue om de christenen te vermoorden en beroven.

Wanneer de term ‘zinloos geweld’ bestaat, moet er ook zinvol geweld bestaan. Bij zelfverdediging lijkt geweld legitiem, tenzij je jezelf haat.

De Tempeliers werden in 1118 uit verdedigende overwegingen de Shaolin-krijgers die deze pelgrims zouden begeleiden naar pelgrims-plaatsen, door gebied dat nog onder controle van de Mohammedanen stond.

Tot de 7de eeuw was Israel natuurlijk gewoon christelijk gebied, onderdeel van het Byzantijnse rijk. Maar dat Rijk werd steeds meer onder de voet gelopen door de Mohammedanen, die ook continue probeerden Europa te veroveren. In Spanje werden ze als Moren pas eind 15de eeuw verdreven uit Granada.

Tom Holland beschrijft in ‘Het Vierde Dier’ deze ontwikkeling van militaire verovering, en oppert de mogelijkheid dat de Islam als christelijke sekte ontstond.

De Tempel van Salomo waarnaar de Tempeliers zich vernoemden

Gij Zult niet Doden
De combinatie monnik en krijger bij de Tempeliers was bij aanvang omstreden vanwege overduidelijke religieuze redenen: hoe kun je nu een zwaard dragen als je de leer van de Andere Wang aanhangt van Jezus Christus, en ‘Gij zult niet Doden’.

Bij de Mohammedanen speelde die vraag geen rol, omdat Mohammed zelf krijgsheer was, massamoordenaar en Pedofiel: wie naar Mohammed’s voorbeeld leeft is een onaangenaam persoon, tenzij hij daar zijn best niet bij doet. Ook is de Kalief als seculier heerser bij Moslims tegelijk de geestelijk leider.  De Islam heeft dan ook een militaire betekenis, Onderwerping.

De eerste christenen ‘bekeerden’ andere mensen door overreding zoals je leest in de Handelingen der Apostelen. De eerste moslims bekeerden anderen via decapitatie.

Maar in de praktijk van het christendom, zie je ook al snel vermenging van wereldlijke macht en geestelijke macht. Bedenk dat de Paus zijn Vaticaanstad slechts een vlekje is van- voor de 19de eeuw- veel meer grondbezit. Dat bezit raakte de Heilige Stoel kwijt dankzij  Italiaans Vrijmetselaar en Nationalist Guisseppe Garibaldi in de 19de eeuw.

Garibaldi veroverde de vele losse grond-gebiedjes in divers bezit, van Oostenrijk tot dat van de Heilige Stoel, om het tot het moderne Italië te verenigen.

Territoriumbezit is alleen te handhaven via militaire capaciteit. En dus zou je geen christen kunnen zijn, wanneer je als Hemelburger een eigen stukje grond wilt.

Cistercienzer monnik Bernard van Clairvaux zou zorg dragen dat de vechtmonniken van deTempeliers in 1139 als officiele kloosterorde erkend werden. De Tempeliers stichtten uiteindelijk 300 kerken en kloosters.

Over de betrokkenheid van Bernard de Clairvaux lees ik graag nog een boek: tips voor goede (academische) literatuur met voetnoten zijn zeer welkom. (dus geen Dan Brown-gedoe of anti-christelijk geneuzel van Volkskrant-types)

Vallei van Ayalon, waar Saladin met de kruisridders vocht

In de Vallei van Ayalon bij een Benedictijner Abdij vond ik deze herinneringssteen aan zowel Bernhard de Clairvaux als aan Saladin, de Mohammedaanse warlord die uiteindelijk de kruisridders wist te verslaan en uit Jeruzalem verdreef.

De meest ontspannende geschiedenis van de Tempeliers kun je horen bij The French Whisperer. Die kun je makkelijk een keer of 4 zien, want voor je het einde haalt ben je al in slaap gevallen.

De Tempeliers waren mogelijk de eerste bankiers, die Pelgrims aan waarde-papieren hielpen als vervanging van echt geld. Die konden Pelgrims dan bij aankomst inwisselen voor geld. Dan hadden reizigers naar het Heilige Land minder kans om van echt waardevolle dingen beroofd te worden op hun gevaarlijke reis.

De Hemel

Baphomet en Sodomie
Na het verlies van Jeruzalem op de Mohammedanen raakten de Tempeliers hun basis kwijt van de Tempel van Salomo, de Tempelberg. Daarna trad het verval in door de combinatie van geldelijke rijkdom, landbezit. En tegelijk verlies van legitimiteit voor hun bestaan, omdat ze het Heilige Land niet meer verdedigden.

De Tempeliers werden Vrijdag de 13de uiteindelijk gearresteerd op basis van vergrijpen die in onze seculier nihilistische maatschappij als hoogste deugd staan omschreven.

Zoals Sodomie en spugen op het kruis van Christus. Wat de Christenunie (een club Goedgelovigen) nu doet door met D66 te regeren en door het heidense geloof van Klimazisme te omarmen, het brandschatten van de bevolking voor multinationals en bankiers.

Er is nu nog Tempelier-bier

Ook zouden Tempeliers duivels-aanbidders zijn, namelijk van de Baphomet in een Pentagram. Volgens Gnostic Warrior moet je dat woord echter andersom lezen als TEM O Ph AB, afkorting voor het latijnse

Temple omnium hominum pads abba

Vader van de tempel van universele/eeuwige menselijke vrede. Wat overigens even goed van Satan kan komen, de bewering dat mensen een vredesrijk op aarde kunnen stichten. Dat is wat men nu ook predikt in ‘De Transitie’ van 2030 Agenda, The Globalist Offer You Can’t Refuse.

Het Klimazisme dat de Tweede Kamer en de Christenunie omarmen met ‘geheime kennis’ uit Klimaat-modellen van een kleine groep Ingewijden, de komst van De Nieuwe Tijd (‘De Transitie’), dat is bij uitstek Gnostisch.

Hoe het ook zij, de meeste tempeliers waaronder hun Grootmeester Jacques de Molay kwamen op de brandstapel aan hun eind na Vrijdag de 13de. Wat me bij de volgende vraag brengt: het spanningsveld tussen de leer van het christendom (de Andere Wang) en zelfverdediging.

Kun je christelijke vecht-monnik zijn?

Tempelier van de Orde der Alcoholisten 🙂

De Mohammedanen probeerden continue heel Europa te veroveren. Zowel de Mongoolse horden die tot Krakow kwamen in de 13de eeuw, als de Moren die Spanje in bezit namen.

Of neem de Turken die uiteindelijk de hoofdstad van het Byzantijnse Rijk Constantinopel in bezit namen in 1453 en die in de 17de eeuw nog Wenen probeerden in te nemen. Continue probeerde de Islam Europa binnen te dringen.

De naam Constantinopel, hoofdstad van het Byzantijnse Rijk werd vernoemd naar Romeins Keizer Constantijn. Die maakte van het Romeinse Rijk een christelijk Rijk dat het hele Midden Oosten omspande tot de Moslims het met geweld afhandig maakten.

Nimrod, oud kruisvaarders-fort met zicht op Hula Vallei Noord Israel

De kruistochten kregen die naam pas in de 18de eeuw, tijdens de opkomst van anti-christelijke krachten in Europa zoals Voltaire en anti-katholieke sentimenten.

Een minder revisionistische visie op de christelijke geschiedenis dan wat onze Marxistische media en haar papegaaien doceren, die leert dan: de kruisridders verdedigden de christelijke beschaving,  het waren verdedigings-oorlogen van het christendom.

Zonder zelf-verdediging was Europa niet in de 21ste eeuw maar al 1000 jaar eerder ten prooi gevallen aan de Islam. Bedenk dat de Mohammedanen ook Sicilie in bezit namen in de 10de eeuw en zelfs tot de buitenwijken van Rome doordrongen.

Toch blijf je bij iedereen steeds die zelfde door Marxistische indoctrinatie in massamedia ontstane ‘mening’ horen:

rulliigie is duh ooasaak van allu oorloguh, want zie maar die kruistochtuh

En daar zijn die arme door massamedia geïndoctrineerde dan heel stellig in. Zonder eens bij zichzelf na te gaan op welke morele grond ze zo’n uitspraak doen.

Herinneringskruisje met klaproos in de Menenpoort Ieper Eerste Wereld Oorlog: christendom speelde hier geen enkele rol bij oorzaak van oorlog, Darwinisme en Malthusianisme wel

Als je christenen veroordeelt op on-christelijk gedrag: dan doe je dat- al dan niet bewust- op basis van christelijke normen, namelijk transcendente normen die los van tijd en plaats staan. Het tegendeel van Immanent, namelijk iets dat enkel in de natuur en materie zelf bestaat.

Als je het bestaan van Transcendentie ontkent, dan kun je ook geen universele normen aanhangen. En dan kan een christen als ‘m dat even goed uitkomt, ook onchristelijk gedrag tonen. Handig van die Tempeliers. Het maakt immers toch niet uit, als je er maar mee wegkomt. Wat je ook VVD-mentaliteit kunt noemen.

Mijn vraag aan de lezer is dan:

 • Zeg je dan eigenlijk niet, wanneer het onchristelijk gedrag van een christen voor jou aanleidig was om over het geloof te pissen, danwel het af te vallen: ik ben zelf beter christen dan jij, door geen christen te zijn. Omdat ik zie dat je slecht christen bent.

Ga je dan niet op de stoel van God zitten?

3 Replies to “Vrijdag de 13de, de kruistochten waren zinvol geweld…”

 1. Grootmeester Jean Monnet was in werkelijkheid geen grootmeester van de tempeliers, maar van de EU. De naam van de grootmeester van de tempeliers zou moeten zijn Jacques de Molay. Wat de relatie is van Monnet tot Baphomet blijft gissen…

  1. Dank Rembert, ja grappig die vergissing, ik haal die 2 namen altijd door elkaar, maar wie weet is er toch stiekem een verband 🙂

 2. Even over die andere wang, want dat is een majeur misverstand zo blijkt maar weer.
  Een ‘heer’ ontmoet een andere ‘heer’ en is om één of andere reden beledigt.
  Hij slaat de heer met de palm van zijn hand op de wang, en er volgt een duel.
  Tot zover niets nieuws.
  Een ‘heer’ ontmoet er één van ’t gemene volk en slaat deze met de rug van zijn hand uit de weg.
  Tot zover – wederom – niets nieuws.
  Nu komt Jezus en die zegt, ‘keert de andere wang’.
  Mmm, dat is interessant. Want nu kan de meneer van hogere stand niet meer met de rug van zijn hand slaan, maar moet dat doen met de palm, dat wil zeggen, dat plebs is plots zijns gelijke!
  Kort gezegd, de andere wang betekent niets meer of minder dan ‘ik ben gelijk aan u, en laten we op gelijk niveau strijden’.
  Hoop hiermee een ernstig misverstand te hebben opgelost.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *