Verloren Friese strijd tegen invoering Eco-dictatuur (?)

De Pingjumer Gulden Halsband met op achtergrond ‘de kleintjes’, de nieuwe zijn 2 maal zo groot

Waarschijnlijk hoorde je nooit van de Pingjumer Gulden Halsband, een slaperdijk als de – hier geportretteerde – Slachte die al duizend jaar door het Friese zeeklei-landschap kringelt.

Dat landschap is strijdtoneel van burgers van Hou Friesland Mooi versus de overheid. De strijd gaat over windfarm Nij Hiddum Houw, waar Nuon en Gooyum Houw BV uitvoeren wat De Staat en milieuclubs dicteren.

Slachtedijk bij Achlum/Arum met scherpe boterbloem en veldzuring, ook een slaperdijk, in onbruik geraakt als waterkering

Het is een stug landschap uit de Friese Kunstschool ‘Romantiek voor Gevorderden’, je moet onze (b)oernatuur leren waarderen, wat moeite doen om de historie er in te lezen. Als je er met 120 kilometer per uur over de snelweg langsraast zie je ‘het’ niet.

Maar als je ‘het’ eenmaal ziet raak je er aan verknocht. In dat stadium zit ik nu zelf, na als jongeling die kale weilanden maar niets te vinden, verlangend naar bergen, woeste beekjes en oerbossen. Zoals dit hier, de Wutachschlucht:

Om Weltschmerz bij te krijgen

Of deze, Herman Goering vond het hier zo mooi dat ’t in 1935 speciaal werd beschermd:

Nee, dit is geen Friesland, onze Romantiek kreeg een andere inspiratiebron dan de Duitsers met hun Weltschmerz.

Over die kunst-stroming ‘Romantiek voor Gevorderden’- hoe je boernatuur waardeert boven Wilderkitsch van milieuclubs- meer in de opvolgende aflevering.  We hebben ook in Friesland wel degelijk De Romantiek gekend in de 19de eeuw, maar van een eigen Friese soort die bij het landschap past.

En die stugge Romantiek als inspiratie komt hier ook nu van pas bij de herwaardering van landschap en historie, het verslaan van onze nihilistische vijanden, opkomen voor It Heitelan.

Morgen daarover meer. Nu Pingjum.

Kaart 1725, rood is de Halsband, Pingjum ligt vlakbij Witmarsum, geboorteplaats Menno Simons van de Doopsgezinden

Die overheid (Rijksdienst voor Onderwerping van Nederland RVO) houdt hier nu ‘informatie-avonden’ en veinst inspraak terwijl alle plannen en belangen al in beton gegoten zitten. Net als bij organisatie van de nieuwe bestuurs-architectuur rond de Waddenzee.

Het nieuwe bestuursmodel is Neo-Feodaal, met ongekozen krachten (NGO’s, bedrijven) op de stoel van de overheid en burgers als lijfeigenen (uw organen zijn al van D66) die slechts de rekening mogen betalen.

Het dorpje Pingjum verscheen al voor onze jaartelling als terp

Hou Friesland Mooi inspireert daarom tot deze natuurlijke historie-reportage. Betrokken omwonenden hebben ook een website die bijzonderheid van de Halsband in woord en beeld uitdrukt. Verbondenheid met je landschap en historie.

Als betrokken natuurbescherming ergens van komt, dan is het van de IMBY: In My Back Yard-mensen die om hun eigen achtertuin geven, zie ons groene en meer humane alternatief het Ecomodernisme.

Want milieuclubs en clubs als Natuurmonumenten- 1 maal omgekocht- werden juist de vijand van ons landschap en de daarmee verbonden menselijke waarden, wat we hier Menselijke Natuur noemen: menselijke maat in het landschap, en landschap dat uitnodigt tot menselijkheid.

Die milieuclubs zwijgen oorverdovend (Natuurmonumenten) of moedigen turbinisering van ons landschap actief aan, betaald met miljoenen-subsidies door De Staat en de Loterijen.

Gecontroleerde oppositie heet dat.

Motorrijders door het landschap met Romantiek voor Gevorderden. Rechtsboven ligt de Halsband. Oude kronkelwegen, sloten en dijken zijn onze rivieren…

De Nijmeegse sociaal wetenschapper Frederik Smit – import van Pingjum- was 1 van de strijders van Hou Friesland Mooi. Ik kwam ‘m in de winter van 2014 al bij zijn huis naast Pingjum tegen, gelegen bij de Halsband, en we werden Facebook-vrienden/zeer vage bekenden met gedeelde interesse.  Zijn erf was behangen met spandoeken.

Die spandoeken zijn inmiddels verwijderd. De strijd lijkt gestreden en verloren: want je hebt als burger niets in te brengen, wanneer de Klimazi’s je achtertuin tot windturbine-dump bestemmen.

Wat je ook doet, welk alternatief je ook aandraagt. Dat inspraak en ‘burger-participatie’ niets om het lijf heeft, zo ondervonden ze ook al bij de Drentse Monden.

Kunstcollectief Achter de Dijken in Pingjum

Nu is er in Pingjum nog een kunstcollectief Kunst Achter Dijken van Zuid-West Friese (meestal import-) kunstenaars. Dat collectief bracht 5-6 mei met de expositie Waailand de waarde van het landschap onder de aandacht. Tien tegen 1 heb je daar ook niets van meegekregen.

Sommige bewoners waren voor, omdat ze subsidie kregen, anderen weer tegen

Pingjum werd onderdeel van de documentaire Onderstroom, van Jeroen Hoogendoorn die in het dorpje Pingjum woont. Hij constateert terecht dat ‘De Energie-transitie’ een ander bestuursmodel met zich meebrengt, namelijk van een totalitaire bureaucratie waarin gedupeerde burgers niets meer te zeggen hebben.

Ga ‘m zien, de film Onderstroom

‘Energietransitie’ = Kapitaal/Machts-transitie
Wat Hoogendoorn nog niet begrijpt (of inmiddels wel?), is dat die invoering van een klimaat-dictatuur het DOEL is van “De Transitie’, ( 2030 Agenda, wat econoom Patrick Wood een ‘Technocratie’ noemt) die windmolens zijn bijkomstigheid.

De ‘Energietransitie’ is een kapitaaltransitie van middenklasse en onderklasse naar een nieuwe Klimaat-Aristocratie van bankiers en multinationals. En wie niets te besteden heeft, kan ook geen vuist meer maken tegen de totalitaire overheid.

Het nabijgelegen Wons op de terp, van de Stelling van Wons van Mei 1940

De windustrie verdeelt nu plattelands-gemeenschappen, en daarover ging de docu. Voor boeren in zo’n dorpje lonen de (pacht-)subsidies van zo’n turbine, bedragen van 80-120 duizend euro per turbine per jaar zijn gangbaar.

Daarom kapte Staatsbosbeheer ook grote stukken van het Robbenoordbos voor wind-turbines. Kan Sylvo Thijssen de pacht-subsidies opstrijken voor zijn moreel failliete ambtenaren-club, die zichzelf de status van Goed Doel gaf.

Dus grond-eigenaren lenen hun land wel voor zo’n ‘gulle’ overheid met klimaatplannetjes.

De Staat van onze Democratie in Pingjum mooi verbeeld…

En zo via met staatsgeweld geroofd geld, subsidie, vestigt de Klimaat-aristocratie/Technocratie haar machtsbasis van zwijgenden en mede-plichtigen. De subsidies zijn er niet voor de energie, maar voor de macht. Zwijggeld.

Zo met al die gemeenschaps-miljoenen is immers eerder ook de milieubeweging ingekapseld door het –hier beschreven Kwade Genius–  Pieter Winsemius, verstrengeld in ‘coalities’.

Daarom hoor je niets van Natuurmonumenten tegen Lelystad Airport of Windpark Fryslan. Gekocht door het Ministerie van I/M, de mond gesnoerd in belangenverstrengeling. Vraag hun PR-mannetje maar Bjorn van den Boom. Te bang voor Greenpeace.

Frederik Smit deed zijn best de windustrie te keren, de Friese Gordel van Smaragd

Niet voor niets is boeren-partij het CDA de ontwerper van de SDE+-regeling, zitten 3 prominente CDA-bestuurders als Cees Veerman bij de Postcode Loterij (financier milieupropaganda, eerder was Pieter Winsemius commissaris) in het bestuur.

Waaronder de ontwerper van de MEP-subsidieregeling, Pieter van Geel.

En CDA-Kamerlid Jules Kortenhorst van Mc Kinsey (nu Rocky Mountain Institute) richtte de European Climate Foundation (ECF) op in Den Haag. Die club bestookt de EU-landen met 30 miljoen euro propaganda-geld van Amerikaanse en Canadese miljardairs. Om de Polder-Politiestaat uit naam van Klimaat te bespoedigen.

De Gulden Halsband, Ruimte is ook een kwaliteit, waarvan je ruimte in je geest krijgt…

De bouwer van windpark Fryslan in natuurgebied het IJsselmeer is ook een CDA-boertje, Anne de Groot, net als zijn vader. Hou Friesland Mooi probeerde alle kikkers in de kruiwagen te houden, maar het baatte niet.

Dat wist ik altijd al wel. Met mensen die niet willen kun je niks. Dus doe ik ook geen poging tegenstanders te vriend te houden, om geen valse hoop te koesteren. Valse hoop is uitstel van teleurstelling. De Nazi’s kreeg je ook enkel met geweld het land uit, bij de Klimazi’s (nationaal klimaat-socialisten) is het eender.

Spreeuw bij Fries Uleboerd in Pingjum

Dan ben je maar geen ‘gesprekspartner’, wat toch al niet erg is als je niet van vergaderen houdt. De 9 extra draaiende Eifeltorens waartegen Frederik Smit en dorpsgenoten zich verzetten, die komen er nu dus alsnog, ondanks alle beschaafde moeite.

De winst zal wel zijn: je laat je gezicht als gemeenschap zien. En dat is ook wat waard. Want ‘Mienskip’ ontstaat niet door de overheid en linksige subsidieclubjes. Maar door privaat initiatief.

Dankzij hun strijd tegen onze leugenachtige en corrupte overheid, herontdekken vissers met actiegroep EMK ook plots hun eigen PR-gezicht. Dus daarom: heb je vijanden lief, ze leren je meer wie je bent en zijn wilt. Als je het kwade ten goede keert kun je dus het beste in jezelf boven halen.

Als je dan op aarde verliest, je scoort in de hemel alsnog punten ermee.

De 1000 jaar oude Halsband…wie uit de overbevolkte Randstad wil vluchten voor claustrofobie…. Binnenkort dus vol windturbines

Die windturbines komen nu vlakbij die andere dumpplek voor wind-ambities van mijn belangen-verstrengelde provinciebestuur: Windpark Fryslan in Natura 2000-gebied IJsselmeer. Waarbij het provinciebestuur als durfkapitalist optreedt met 127 miljoen euro start-subsidies. Voor een project dat haar winsten moet halen uit Rijks-subsidies (SDE+)

Beleggen in belastingheffing. In andere landen noemen ze dat corruptie., afpersing en dictatuur. Bij ons heet dat ‘duurzaam’. Het zijn dan ook Interessante Tijden.

Pingjum met zicht op schuilkerkje Mennisten

Bij voorbaat was ieder verzet van Hou Friesland Mooi dus kansloos in Polder-Politiestaat NL.

Want de provincie Friesland beroept zich op ‘afspraken met Den Haag’. Terwijl Den Haag zich beroept op ‘Afspraken met Brussel’ (Renewable Energy Directive 2009, het 14%-doel) en Brussel beroept zich weer op ‘Afspraken bij de Verenigde Naties’.

Allemaal afspraken waar de 16,999 miljoen burgers van Nederland -die het moeten betalen – niet bij zaten.

En plots zijn daar nu ook “Afspraken in Parijs’ (december 2015), en moet ons Nederlandje uit naam van die al even schimmige ‘afspraken’ een soort klimaat-dictatuur worden. Een land waar koolzuur belangrijker is dan de zorg en liefde voor mensen, landschap, cultuur en identiteit.

Pingjumer Poes

Dus wie zijn een stel Pingjumers om aan De Afspraken te tornen, die immers uit naam van De Wetenschap plaatsvinden? Voor ‘De Aarde’ zelfs… Is Pingjum belangrijker dan De Planeet, dat symbool van totalitair globalisme? Niet meer dan een stel Friese Pygmeeën.

Uiteindelijk kunnen zo een paar invloedrijke Amerikaanse families als de Rockefeller-dynastie (op wiens grond het VN-Hoofdkantoor in New York staat, en bij wiens Chase-bank de VN bankiert) dus bepalen wat uiteindelijk in Pingjum gebeurt.

Zoals iedereen nu plots ook emmert over ‘Plastic in Zee’, nadat David de Rothschild daarvoor in 2009 campagne begon te voeren in zijn Plastiki.

Collectors-item Trudy

Die Rockefeller-familie en consorten hebben ook Pieter Winsemius in de tas via de Trilateral Commission, net als de huidige Natuurmonumenten-voorzitter Hans Wijers. Winsemius schreef in 1990 al voor bankier en Amerikaans schaduw-dictator David Rockefeller het mondiale ‘transitie’-plan.

Zoals hier reeds tot vervelens toe herhaald en getoond (excuses vaste lezers, maar iedere dag zijn er ook nieuwelingen die van niets nog weet hebben)

David Rockefeller’s transitie-Loper in Nederland, Pieter Winsemius (McKinsey/Natuurmonumenten) werd de Provinciaal Coordinator in Friesland van het Energieakkoord. Dus de bron van de windmolens in Friesland, die uiteindelijk tot boardrooms van bankiers en McKinsey valt te herleiden.

Voor de schuilkerk van de Mennisten. Met de komst van de Bataafse Republiek in 1796 ontstond pas de scheiding van Kerk en Staat en vrijheid van godsdienst

De partijen met invloed die voor het landschap zouden kunnen opkomen, die zitten dus via een netwerk van CEO’s en corporatisten bij Rockefeller en co in de tas. Het gros van personeel van die clubs weet dat overigens niet. De meeste van hen zijn slechts leugenachtig en inhalig. Of gewoon naïeve bakfiets-vrouwtjes die bij ‘groen’ een warm gevoel krijgen.

Wat aan liefde voor het Friese landschap rest, dat komt niet van leugenachtige subsidieclubjes als Fryske Gea, die gecontroleerde oppositie in de tas van Vadertje Staat.

Het moet van burgers komen met houtje-touwtje-middelen, gefinancierd met appel en ei, liefdewerk en oud papier.

Wiens verzet is nu het beste betaald?

Een haastig in elkaar getimmerd triplex-bordje ‘Stop Windmolens’ versus de met miljoenen-subsidies gesponsorde marketing van milieuclubs. En de met het milieu-fascisme sympathiserende massamedia als Klimazi-partijkrant Trouw en de Volkskrantische Beobachter.

Waarom Dagblad Trouw net als alle journalistiek een leugenfabriek is. Windturbines leveren geen stroom aan huishoudens (theoretische rekeneenheid heeft niets met vraag-opvang van doen)

Uiteraard ook ons Groen Linkse provincie-sufferdje, de Leeuwarder Courant, die onbewust onbekwame boertjes die zo graag wereldburger willen lijken. Consequent de overheid papegaaiend, dat windturbines aan ‘huishoudens’ stroom leveren, de rooskleurige opbrengsten voorliegend van de belanghebbenden.

De theoretische reken-eenheid (in kWh) opvoeren als daadwerkelijk benutte stroom/energie. En vervolgens zo dom zijn, dat ze voorgaande zin ook niet begrijpen. Laat staan daar het belang van inzien.

En dan nog ietsje meer, en groter

Meer dit kaliber, ik vind die grote joekels mooier dan die nerveuze kleine

Zo werkt Command en Control in Neo-Feodaal Nederland, geregeerd door bankiers en multinationals. Met de ambtenarij en massamedia als klerken en propagandisten van De Grote Noodzaak.  Ze maken gebruik van het kudde-instinct van mensen, dat iets ‘waar’ wordt door herhaling en sociale bevestiging, wat ‘iedereen’ vindt.

Het is eigenlijk een vorm van betovering, propagandisten bezetten je geest als het ware. En als die bezeten geest handen en voeten krijgt, of laarzen kun je de gekste dingen krijgen, zo toont de 20ste eeuw.

Zo over de A7 rijdend zie je de intieme schoonheid niet van het zeeklei-land en denk je: zet maar vol.

Via mening-management- een vorm van sociale intimidatie- helpen massamedia bij uitschakeling van verzet tegen het van boven opgelegde ‘Koolzuur boven alles’-paradigma. Zodat je bij het woord ‘duurzaam’ ( = seculiere variant op ‘deugdzaam’) automatisch gevoels-associaties krijgt.

Voor Duurzaam = Goed. Dus wie kritiek heeft is een slecht mens.

De Macht in het Westen verloopt via sociale intimidatie en propaganda. Je leert mensen af om voor zichzelf te denken. En leert ze dat ‘Sociaal Gezag’ het zelfde is als ‘waar’. Zie in dat verband het artikel in Klimazi-partijkrant Trouw, dat met de Volkskrantische Beobachter heraut is van het Klimazisme in Nederland.

Uit zelfde artikel van Klimazi-partijkrant Trouw, betalen om geïndoctrineerd te worden. 🙂 Door kranten als Trouw is een andere visie dan ‘offer het land op het klimaat-altaar’ al bij voorbaat verdacht…

Je begint als verzetsheld dan al in een verloren positie wanneer je moet zeggen:

‘Nou, wij zijn wel voor duurzaamheid hoor, maar….’ ( = ik ben geen slecht mens hoor, maar…) / ‘Wij vinden windturbines best aardig hoor, maar….’

Ook niet iets om hevig Romantisch vervoerd van te raken, je moet de historie kennen om het te waarderen….

Duurzaamheid is door propaganda in massamedia tot sociaal dogma geraakt: het betekent niks, behalve deugd-signalering om zo bij de subsidiepot te komen. Punt. ‘Schone Energie’ is een leugen/goede marketing, waarmee je de discussie afleidt van een gezonde kosten-baten-analyse. Voor welke kosten krijgen we wat terug? Wat voor waardevols moet je offeren?

Hoe duurzaam is een windturbine die al na 10 jaar vervangen wordt, omdat het subsidie-regime verandert?

Bijpassend grafschrift. Een mens te zijn op aarde, is leven van de wind

In deel 2 daarom een poging om het Friese landschap te duiden in Romantisch-historische context, zodat je gaat ‘zien’ wat er aan Waarde met grote W nu zo eenvoudig door de molen gaat.

3 Replies to “Verloren Friese strijd tegen invoering Eco-dictatuur (?)”

  1. Na alles gezien en gelezen hebbende,verzoek ik U om het mailadres .
    Mogelijk interessante info.Geboren Friezin met hart voor deze zaak,die met andere ogen bekeken zou kunnen worden. Maakt het geheel vele malen interessanter.B.

    1. Zie op de voorpagina voor e-mail, het artikel is nog ‘onder constructie’, en alle relevante info, feiten tips zijn zeer welkom. Je kunt het ook in de reactie plaatsen, dan kunnen onze lezers ook meeprofiteren

  2. Er lijkt wel een soort hersenverweking plaats te vinden bij de z.g. meest intelligente mensen die nemen de meest stupide besluiten en zijn een ramp voor het land. Lees het boek van Arthur Rorsh “Science Friction” dan komt men aan de weet hoe dat komt. Teveel nitwits zitten op veel te hoge stoelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *