Pieter Winsemius, Kwade Genius


Een wijs man stelde dat tegenstrevers/ambtenaren/politici in 2 gedaantes komen: ezels en schurken. Het gros van de milieubeweging/massamedia en academische wereld hoort bij de eerste categorie.

Ezels.

Mensen die zich naar eer en geweten laten gebruiken door de schurken. Als ze maar een zak geld krijgen en wat sociaal aanzien.

Vergeef hen Heer, zij weten niet wat zij doen. Ook ik ben Ezel geweest. Iedereen zal ooit eens de Ezel zijn.

Ihhaaa, naar volle eer en geweten.

Nee laten wij als Ezels liever eens de dirigenten van het Groene Ezel-orkest bij de oren vatten.

Winsemius zijn Faustian Bargain naar de natuurbescherming. Kunstmatig meer macht, maar ziel verkopen. You win some, you lose some

Schaker op het Grote Schaakbord
Schurken zijn slimme mensen (IQ>140) Ze schaken op The Grand Chessboard van de Trilateral Commission, zoals Pieter Winsemius (natuurkundige, MBA aan Stanford). Ze gaan over de knikkers.

Regelen de subsidies aan de milieubeweging, en de loterijgelden, als (ex-)voorzitter Raad van Commissarissen van de Postcode Loterij. En ze gebruiken de zak geld als Faustian Bargain (= financieel pact met de Duivel)- anderen omkopen- om het eigen Hogere Doel door te duwen.

BEYOND Interdependence voor David Rockefeller. Een klimaat-dicatuur en kapitaalvernietiging

Zodat het lijkt of er ‘maatschappelijk draagvlak’ is. Voor iets dat eigenlijk maar een klein clubje wil op Wallsteet/The City, Unilever cs en McKinsey. Duizenden schaduwen van het zelfde Donkergroen, zo luidt ook zijn bedrijfs-filosofie uit 2002.

Edoch: You win some, you lose some. De gratis lunch bestaat niet.

Onder Winsemius in 1990 opgericht: het Mc Kinsey Global Institute

McKinsey redt het gemiddelde weer in 2100
In Winsemius zijn geval is dat ‘Hogere Doel’ De Grote Transitie (2030 Agenda) die hij in 1990 in de steigers zette, als McKinsey-directeur voor JP Morgan Chase-bankier David Rockefeller  (Beyond Interdependence).

Een Corporate Dictatuur met Earth Council (technocratisch bestuur), waarin VNO-NCW-nihilisten 17 filantropisch klinkende excuses zoeken om U en mij uit te zuigen (Stichting SDG Charter zit bij VNO-NCW in Den Haag) om zelf subsidie-miljonair te worden.

Als we even onze eigen vrije interpretatie geven aan ‘het redden der planeet voor uw bestwil’. Het Politbureau voor de Leefomgeving (PBL) verkoopt ze ook, die 17 excuses om andere mensen te naaien, met goed gevoel over jezelf.

Als die corporate socialisten ‘we are ready‘ afkondigen, heeft dat iets onheilspellends, vindt u ook niet?

… 99 procent van de Nederlanders moet dat ‘ready’  ophoesten via de energierekening

God Pieter is nu met zijn Ezeltje, Mark Rutte aardig ver gekomen, met dat implementeren van 2030 Agenda. Gevalletje Knap gedaan, niet bewonderenswaardig Pieter. En dan ook nog met steun van de familie van die andere schurk, meesterspion Bernhard.

Dat mobiliseren van de nationale politiek voor 2030 Agenda, gebeurt via de Faustian Bargain die ik zo hieronder uitleg. Je laat anderen jouw belang verkopen. En je laat ze geloven dat ze zelf willen wat jij ze oplegt.

Je laat de ezels bij organisaties als bijvoorbeeld Natuurmonumenten (voorzitter 1988-1998) hun ziel verkopen. Samen met Rabo-bankier Herman Wijffels (voorziter 1998-2006). In ruil voor meer macht, grond (EHS) en een zak geld verbouw je ze tot lobbyclub voor je politiek.

Kwetsbaar natuurgebied, zet maar vol, of had je wat? (= Rijks-coordinatieregeling, powered by Pieter Winsemius)

Het Criminele Milieu
Het “Behoud’- afrekenbare doelen in echt bestaande natuur- dat schrapte Winsemius uit de naam van Natuurmonumenten. Voortaan werd Natuurmonumenten een vals groen reclame-orgaan. Plots is het weer in het jaar 2100 (even kut als nu) belangrijker dan echt bestaande planten en dieren in het hier en nu.

Het Milieu, in de Franse betekenis van het woord: het Criminele Circuit. Graaien in plaats van het landschap verfraaien.

Daarnaast kapselde Pieter met zijn kornuiten Natuurmonumenten cs in ‘coalities’ in. ‘Verbinden’ heet dat. Zoals de Groene 11, lobby in Den Haag.  Of Coalitie Wadden Natuurlijk: in groepen en netwerken zit je als kritisch individu gebonden. Allen verkondig je het zelfde geluid van ‘wij willen meer macht en geld’. In de pas lopen.

In clubjes vastgeketend en lobby-belangen, tekenen ze dan zonder kritiek voor windturbines in natuurgebied (Energieakkoord) en andere Peperduurzame hobbies van Pieter en Ed Raket.

Veel reclame, lobby en slap gelul, bijna 80 FTE reclame en lobby, 30 miljoen euro per jaar verdampt aan politiek en slap gelul

Natuurmonumenten-Blues
Zo vast ‘verbonden’ in politieke lobby-coalities, werd Natuurmonumenten te laf zich nog uit te spreken. De subsidie loopt anders gevaar. De overheid vult de balansen in (40-50 miljoen euro subsidie per jaar). De Staat doneerde sinds 2000 al  1 miljard euro aan Natuurmonumenten.

De milieu-actie-afsplitsing van Natuurmonumenten in 1973 (Natuur&Milieu) liet de Natuur ook al geheel vallen. Plots zijn windturbines naast of in de Waddenzee eigenlijk best heel goed voor (dode) vogels.

Bij NPO-radio zette baassie Winsemius in oktober nog druk op Bjorn van den Boom (Natuurmonumenten). Dat ie even weer actie voor Baassie gaat voeren voor ‘De Derde Wereld’ en ‘Het Klimaat’.

Winsemius weet zich in de positie om orders te geven. Hij en VNO-NCW/DSM hebben Natuurmonumenten in de klauwen. Knellende ‘samenwerkingsverbanden’ en ‘coalities’. Strop om de nek.

..Natuurmonumenten haar Wisselgeld voor mondje dicht bij Lelystad Airport; Natural Capital (= Rockefeller Foundation), alles van Waarde is Weerloos

De journalist had kunnen vragen: ‘Wat heeft een natuurclub die heideterreintjes in Nederland paars moet houden, nu weer te maken met subsidies voor Oxfam Novib/HIVOS? (= fondsenwerven met negers in grondstofrijke landen, in plaats van Panda’s)

Maar journalisten zijn Ezels.

Winsemius kan altijd zonder wederspraak bij de Publieke Omroep leeglopen als machthebber. Die zjoernaliesten kruipen allen voor baassie. Hij wilde weer eens zijn voor McKinsey zo gunstige 2030 Agenda verpatsen. Typisch VVD.

Die 17SDG-doelen met vrolijke kinderkleurtjes. Daarmee verkopen ze via de VNO-NCW corporate winstbejag aan ons CO2-kleuters als ‘Goed Voor De Planeet, Gratis Eten en de Wereldvrede’. Christenen hebben 10 geboden om te pogen ethisch mens te zijn. Pieter Winsemius heeft 17 excuses nodig (SDG Doelen) om dat niet te zijn.

Wat is eerlijker? Ik ben daar als Ezel nog niet uit.

Faustian Bargain 1: Postcode Loterij (+500 miljoen euro) + miljardensubsidies
Natuurmonumenten werd gecontroleerde oppositie met Faustian Bargain 1: de Postcodeloterij en Rijks-subsidies.

Een kenmerk van Sustainable Development ‘(‘Peper -Duurzaam),is dat je op landoppervlak verslindende energievormen inzet. Daarop genereer je Carbon Credits (door Winsemius bij McKinsey mede bedacht in 1989) uit de zakken van je Human Capital/belastingvee (Subsidie)

Je hebt voor 2030 Agenda dus enorm veel landoppervlak nodig, natuur dus en landbouwgrond (voor ‘biomassa’).

Maar je kunt- net als bij gasboringen op het Wad- geen protestclubs gebruiken die dan zeggen; hee, waar blijft ons mooie landschap? Met al die windturbines…Waar blijft ons bos? Wanneer Staatsbosbeheer dat omzaagt voor de bio-massacentrale tegen klimaatsubsidie…

Dus maakte Pieter clubs als Natuurmonumenten met haar rijke traditie medeplichtig voor de eigen agenda. Ze werden deel van de overheid, als gecontroleerde oppositie, via zijn overheidsinvloed.

Als Voorzitter Raad van Commissarissen bij de Postcode Loterij, strooide Pieter ook met geld richting zijn Agenda. Met minimaal een half miljard euro loterijgelden blies hij met Ezel Poelmann de Donkergroene kant op.Via een Direct-Mail actie en agressieve marketing werd Natuurmonumenten met gebruik van de Loterij-miljoenen in ledental verdubbeld in 1 jaar.

Vrienden kopen. Zodat je kunt pretenderen dat honderd-duizenden mensen willen wat David Rockefeller/JP Morgan Chase en Goldman Sachs willen.Met zijn opvolger bij VROM/Milieu’ samen, de Ezelige schurk Ed Nijpels begonnen ze samen de politieke agitatie voor 2030 Agenda (toen Agenda 21).

Ed Raket Nijpels werd in 1992 voorzitter bij Wereld Natuur Fonds. Je kunt hun invloed zien in de explosie van leden in bijgesloten grafiek uit De Levende Natuur.

Die 800 miljoen waarmee de weerstand tegen de NAM door de (Vereniging tot behoud van de) Waddenvereniging cs gebroken werd. Die werden zo gecontroleerde oppositie. We kregen een reclame-orgaan voor de Theologen die 2030 Agenda aan de man brengen (ecologen).

De Wadden-academie met zeespiegelstijger Vellinga: die manier voor de Waterbouw-sector zichzelf eens nuttig te maken op publieke miljarden (Delta-Commissie),

Natuurclubs als Natuurmonumenten vormden een Coalitie Wadden Natuurlijk  (2005) volgens de Winsemius/Wijffels-strategie. Netwerken. Om zich tegen terrein aan te bemoeien dat niet van hen is. Als politieke lobbyclub met alle neuzen de zelfde kant op. De inhalige ezels die de Groene Hindermacht van MKB werd.

De Groene Leugen.
‘Verbinden’ heet dat verstrikt raken in belangen nu eufemistisch. ‘Gezamenlijk’. Muilkorven is dat in het echt. Gecontroleerde oppositie, en het smoren van kritiek.

..het overtreden van het Negende Gebod werd het nieuwe normaal bij Natuurmonumenten.

His Master’s Voice
Tegen vissertjes aantrappen die met hun sleepnetje over een door stormen omgewoelde zandbodem aaien. En niets zeggen over zandwinning, zoutwinning, zandsuppleties. Zoals hier in het Investeringskader Waddengebied

En ze roepen nu verder allemaal ‘his master’s voice’: 2030 Agenda. Het opblazen van zeespiegelstijging (SDG Doel 13), bodemberoering door visserij (SDG Doel 14) en oh ja Plastic in Zee. Onafhankelijke oppositie tegen de overheid die Natura 2000 volzet met windturbines is er niet meer bij.

Natuurmonumenten durft zich niet meer openlijk uit te spreken tegen windturbines, uit angst voor Greenpeace-reprimandes en Wereld Natuur Fraude. (WNF) Zitten ze bij in de ‘coalitie’.

Een EZEL 1ste klas, Wouter van Dieren- zo’n ijdele kwast waaraan je ziet dat hij weet dat hij anderen oplicht-  die bazuint nu nog rond dat hij de deal-breaker was. Hij kreeg 3 miljoen van de NAM om zichzelf te zijn. Ezel.

Maar het was dus Winsemius. Guitige Pieter.

Veel Woeste Gronden met pachtsubsidies, achter de zwavelgele verbods-bordjes van Natuurmonumenten

Er komt zwaveldamp uit de radio
Dankzij Winsemius en Ed Nijpels kampen wij nu met de grootste milieu-beweging ter wereld in Franse betekenis. Le Milieu. Het criminele circuit, schuld-chantage voor Corporate Inc. Winsemius stelt in het interview dat wij dus ‘trots’ moeten zijn op zo’n grote milieubeweging.

Maar Winsemius had er wel even bij mogen vertellen dat hij die milieubeweging zelf zo groot financierde. Met een half miljard euro loterijgeld en miljardensubsidies. ‘Als ik dat even zo fijntjes mag opmerken Pieter met guitig lachje huhhuh’.

De Faustian Bargain is klassiek, van Christopher Marlowe (Dr Faustus) via Goethe (De Faust) tot The Crossroads met Robert Johnson (‘meee and the devil, was walking siiiide by siiiide’, meest duivelse bluesnummer ooit).

I Said Hello Satan I know it’s time for me to goooo.

Tijdloos, Robert Johnson.

Het christelijk geloof is aards als stront. Pieter Winsemius en zijn netwerk is hier als de Faust. Net als zijn reeds ter helle gevaren baassies David en Maurice die daar nu wenen en tandenknarsen, in The Lake of Fire.

Bij Pieter (en Ed) ruiken we ook zo’n zwavellucht, als zijn stem uit de radio klinkt 🙂 snif snif. You win some, you lose some

Waterloo, Butte de Lion

One Reply to “Pieter Winsemius, Kwade Genius”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *