Fraude meetstation RIVM blaast ammoniakprobleem 30% op

Bij Noordoosten wind lijken ‘landelijke’ concentraties ammoniak plots een veelvoud groter. 1 kippenbedrijf is de oorzaak

Tegen de eigen voorschriften in gebruikt het RIVM al 25 jaar een foutief geplaatst meetstation Vredepeel om landelijke ammoniak-concentraties in de lucht te meten. Door te dichte plaatsing op een pluimveehouderij (150 ipv minimaal 300 meter) domineert de kippenstront op 1 bedrijf op de Brabants-Limburgse grens dus het gehele landelijke beeld van alle ammoniak-uitstoot.

Want het hele landelijke beeld van ammoniak-concentraties (Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit) is maar op 6 meetstations gebaseerd, waaronder 4 agrarische. Dus Vredepeel bepaalt van die agrarische stations een kwart van het beeld.

Dat toont het onderzoek ‘Ammoniak in Nederland- Een Noordoostelijke Spelbreker’ van Jaap Hanekamp en Geesje Rotgers dat zij vandaag in Nieuwspoort aanboden. Er is sprake van fraude door RIVM omdat zij van de foutieve plaatsing op de hoogte zijn, maar dat proberen weg te moffelen.

Dat 1 meetstation de metingen domineert valt op bij Noord-oostenwind. Dan waait de wind uit de richting van het kippenbedrijf, en liggen ‘landelijke’ ammoniak-concentraties plots tot wel 30 procent hoger.

Kippen op Droevendaal, mijn vroeger studentenkamp in Wageningen

Dus: alsof je de ‘landelijke geluidsoverlast’ zegt te meten, met 6 stations waarbij 1 station naast Pinkpop staat terwijl Metallica speelt.

Uit het rapport

Dat ammoniak-concentraties vanaf 2004 niet afnemen maar toenemen, lijkt dus toe te schrijven aan dat bedrijf. Zoals Hanekamp en Rotgers schrijven:

De ammoniakconcentraties bij noordoosten wind nemen gemiddeld genomen toe in de tijd. Dit valt ook te verwachten gezien de ontwikkelingen op het pluimveebedrijf. Meerdere keren werd er uitge- breid en de batterijstallen maakten plaats voor scharrelstallen.

De gemeten ammoniaktrend lijkt meer een weergave van de ontwikkelingen op het pluimveebedrijf, dan van de atmosferische landbouwach- tergrondconcentraties in het gebied.

Daarnaast lijkt het foutieve meetstation bewust in de meetreeks gelaten door overheids-club RIVM, om zo het ammoniakprobleem erger voor te stellen.

Gezien de foutieve plaatsing van LML-station Vredepeel en het niet uitfilteren van de forse invloed van de pluimveehouderij lijkt de inzet van de autoriteiten om de ammoniakproblematiek bewust te overschatten.

Insectogeddon gaat Langweer voorbij

Onderzoek betaald door de overheid in opdracht van de overheid is zelden betrouwbaar. Al 7 jaar schrijf ik over de wonderlijke strapatsen van Wageningen UR haar Alterra en Imares, bedoeld als beleidsrechtvaardiging

Je zag het ook bij die noodtoestand over broedvogels rond de Waddenzee, die ze morgen bij de ‘Waddenzee Wereldklasse’-conferentie voor particulier gewin willen melken: eigen herstelplannetjes publiek laten financieren.

Recent kwam daar nog de verdediging van het ‘75 procent insecten verdwenen’-onderzoek bij: een rapportje voor de overheid, van auteurs die het voor hun met statistiek en data rommelende vriendje Caspar Hallmann opnemen.

De overheid wil met multinationals en milieuclubs druk kunnen uitoefenen op de boerenstand, zoals ze dat ook op de visserij doet en burgers. En daar komt ecologisch gejammer ook goed bij van pas.

Aldus Blabla et al 2017, beleids-marketing op basis van pseudo-wetenschap

Het ‘Netwerk Ecologische Monitoring’ kritisch toetsen
Met jullie steun wil ik graag eens in dat zogenaamde Netwerk Ecologische Monitoring van ze duiken. Slechts een paar onderzoekers, waaronder Arco van Strien met zijn ondoorzichtige TRIM-statistiek-bewerkingen bepalen het beeld van de gehele natuur in Nederland.

Mijn eerste publicatie in die richting heb ik vandaag gesubmit bij een wetenschappelijk tijdschrift: waarvan akte.

Het is tijd die kliek die ‘wetenschap’ misbruikt voor particulier gewin eens goed onder uit de zak te geven. Binnen de wetenschap is daarnaast steeds meer aandacht voor wat ze ‘responsible research practices‘ noemen. We hebben het tij mee.

Het opblazen van problemen of juist wegmoffelen daarvan voor de beleids-bureaucratie valt duidelijk niet als ‘responsible’ aan te merken.

Interessante Tijden

Doneer voor het onderzoek via Stichting Milieu Wetenschap en Beleid

Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rypke

Iemand moet het doen. En ik kan zulke dingen.

9 Replies to “Fraude meetstation RIVM blaast ammoniakprobleem 30% op”

  1. Beste Lowie, dat is het zeker, maar het is hier op Interessante Tijden de gewoonte dat je inhoudelijk iets toevoegt. Dus voeg aub een link toe, nieuw idee, gedachte, een boektip of juist een counter-argument in technische sfeer

   Dat is eigenlijk heel onmenselijk, zo reageren want mensen willen doorgaans enkel wat loeien en blaten met elkaar, gewoon het geluid van gelijkgestemden opzoeken

  1. Beste Tim: on topic reageren aub, dus over ammoniak-metingen in Nederland. Wat weet ik nu van water in Engeland? He le maal niks.

   Wel weet ik dat je op basis van persberichten in een krant geen conclusies kunt trekken, je moet het bewijs in de originele bron analyseren

 1. Aan de andere kant
  is dit dus een overduidelijk
  en nu hiermee een geaccepteerd feit dat
  veehouderij oorzaak van ammoniak-stank is
  Bedankt !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *