Ons lieftallige leugenfabriekje in Groot Boerderije, Leeuwarder Courant…

2 euro 50 betalen om je te overtuigen dat meer subsidie voor milieu-ambtenarij nodig is

Komende donderdag moet ik helaas naar de Waddenzee Wereldklasse-conferentie in Leeuwarden. Daar verkoopt de Wadden-Oligarchie eigen nut en noodzaak met publiek geld: een Actieplan broedvogels.

De Leeuwarder Courant voert op de voorpagina alvast campagne voor hun financiering, met hun milieu-redactivist Halbe Hettema. Ze komen nog 16 miljoen euro subsidie tekort voor een plan van 50 miljoen euro dat ambtenarij en milieuclubs ( = het anti-wetenschappelijke Programma Rijke Waddenzee) tot 2028 bezig kan houden.

‘Hoe de Overheid en subsidie-lobby het nieuws koopt’; even Halbe bellen….

Het is een Klein Bier-provincie-voorbeeldje van wat Udo Ulfkotte beschreef in Gekochte Journalistiek. Lees mijn duizenden malen gelezen bespreking van Ulfkotte’s boek hier.

In het kort: mensen krijgen het idee voorgeschoteld dat een krant objectief is, onafhankelijk en betrouwbaar. Dat pretendeert zo’n krant zelf. Niets is minder waar. Het zijn (gekochte) marketing-organen van het bureaucratisch establishment waarmee zij identficeren/sympathiseren. Met een waarheids-opvatting van ‘waarheid is waarmee wij sympathiseren/autoriteit aan toekennen’.

Een reden waarom ik als journalist al jaren geen krant meer lees en andere massamedia consumeer. Het zijn leugenfabrieken en lobby-apparaten. Waarom zou je daarvoor betalen?

Hebt u ook een stukje Eco-Geddon te verkopen, dan geldt bij milieuclubs het motto: ‘Even Leeuwarden Bellen….’

Co Verdaas – donderdag aanwezig- vond zichzelf uit als Wadden-deskundige na binnen 1 week als staats-secretaris te sjezen. In het Noordelijk Siberië als voorzitter van Wadden Sea Board, vonden zijn PvdA-vrinden toch weer een publiek betaald baantje voor Co. Nog een samenwerkings-orgaan met Duitsland en Denemarken, waar je al 2 of 3 had.

Ook die andere PvdA-brokkenmaakster Tineke Netelenbos is plots uit de hoge baantjeshoed getrokken als publiek betaalde lobbyist voor Waddenzee-havens.

De BV Nederland kortom, Oekraine aan de Waddenzee, de lobbycratie waar men met beroep op wetenschappelijke noodzaak de burgers uitkleedt voor particulier (deel)belang.

Nationale klimaatheks, Marjan Minnesma komt donderdag in Leeuwarden op haar bezem speciaal aangevlogen als spreekstal-meesteres. En ze gebruiken kinderen om volwassenen moreel te chanteren met jankverhalen over toekomstige generaties. Dat kan leuk worden!

Zie het Ecomodernisme (vierde druk is uit bij Nieuw Amsterdam) als alternatief voor wat vissers De Groene Leugen noemen. Good Will Conquer Evil. 

‘De Groene Leugen’: de natuur van het Wad is stuurbaar vanachter een bureau op doelen die zijn gebaseerd op de mythe van ‘The Balance of Nature’. Volgens die mythe ontstaat optimum-natuur als je ‘verstoring’- gelijkgeschakeld aan ‘de mens’- verwijdert

…Even Halbe Bellen…
Voor de niet-Friese lezers. De Leeuwarder Courant is ons lieftallige provincie-sufferdje van salon-journocialisten: boertjes van havo werk- en denkniveau die wereldburger willen lijken en die dan wat geks roepen over Ut Klimaet en Fossssiel Fraai. 

Consequent persberichtjes van de overheid overschrijvend, dat windturbines aan ‘huishoudens’ stroom leveren, en dan ook nog de rooskleurige opgave van belanghebbenden overpennen. Omdat ze met de overheid en haar windmolenaars sympathiseren is het ‘dus’ waar wat er staat.

Het verlieslatende oude papier is vanuit gewoonte nog de krant voor Friestaligen (laag opgeleiden en bejaarden) hier ter provincie. Omdat die de hoofdmoot van de populatie uitmaken van Groot Boerderije, heeft de Leeuwarder Courant hier nog een relatief groot publiek.

🙂

Sorry.

Hun Halbe ziet in iedere mus die bezwijkt het nakende einde door CO2 en heeft vooral Moreel heel Gelijk.

Halbe is een typische crypto-communist met wollensoksuele geaardheid, die de Goelag-archipel in groene jas opnieuw ziet zitten… Wil je als milieuclub weer fatalistische eco-porno verkopen..

…. dan geldt het motto: “Even Halbe Bellen…”

Dat andere Groene Leugen-blaadje van NGO-marketing-activist Ineke Noordhoff. Haar voorgangster werkt nu bij Staatsbosbeheer. Ze blijven bij mij in het plastic..

Zie ook NGO-marketeer Ineke Noordhoff, ik noem naar Tine Doctrine, die is nu hoofd-redactivist voor de Postcode Loterij-lobby bij subsidie-blaadje Noorderbreedte. Dat vermarkt de belangen van De Staat met haar subsidie-gunstelingen, Zoals Ineke haar Natuurmonumenten.

Met van die pretentieuze kunst-fotografie waar mensen nooit lachend op de foto staan. Ze moeten altijd wat existentialistisch naast de lens gluren, omdat die linkse academie-fotograaf de zinloosheid van zijn eigen leven wil uitbeelden.

Of ze hebben van die documentaire-fotografie van onderdrukte Negertjes in een een Ach-wat-zielig-centrum en iedere foto is weer ‘schrijnend’ zzzzzz.

Ja ja, wij hebben ze hier ook in het Noorden. Die Linkse jammer-mensen. En zo krijgt iedere regio de eigen Rode doorn in het vlees toebedeeld, nu met groene verf aangeleverd.

Hoe de overheid/subsidie-lobby het nieuws koopt…

Echter, hun ingebakken gebrek aan zelfrelativering doet salon-journocialisten niet tot dat waardevolle inzicht komen ‘laat ons er een eind aan maken’/anderen niet lastig vallen met ons pretentieuze gezeik. Dus blijven ze je bestoken met die proto-communistische mensenhaat van ze, social engineering 2.0.

En hun wereldverbeter-plannetjes.

Een ander willen verbeteren, terwijl ze zichzelf nog niet eens kennen. Met RUG-sociologen opgevoerd als ‘energie-deskundige’

Noorderbreedte dus.

De voorgangster van Noordhoff is van de VPRO afkomstig. Die is nu voorlichtster bij Staatsbosbeheer. Dus om even aan te geven: zo lopen de hazen hier. Massamedia en milieu-communisme. Het is 1 pot nat.

Onze Gouden Regen: hoe vind je ‘m! Het einde der tijden/klimageddon naakt…

Halbe stond al krom voor Sovon
Terug naar Halbe’s voorpagina-vrucht om subsidies te werven voor zijn collega-ambtenarij bij Rijke Waddenzee.

Je voelde het in april al aankomen toen het Sovon/Wageningen UR-rapport met broedvogel-geddon verscheen: de conferentie-mensen zoeken bij hun media-vriendjes een ingang om hun belangen te vermarkten.

Halbe stond al krom, klaar te wachten tot zijn groene maatjes ‘m op de rug zouden klimmen. Het was aftellen: en dan is het wel heel cliche-matig om dit dan in de rekken van de supermarkt bevestigd te zien.

Aldus Blabla et al 2017, daar was ie dan dus nu bij mijn provincie-sufferd

Van de honderden vogels waar het wel goed mee gaat, kiezen ze een klein aantal (10) waar het ietsje minder mee ging tot 2005, hoewel dat statistisch niet is bewezen. Lees mijn eerdere bespreking van SOVON.

Loze beweringen zonder bewijsvoering, die uitmunten in postmoderne niets-zeggendheid, uitmondend in een roep om 50 miljoen euro.

Dat er iets moet gebeuren is duidelijk (waarom, en voor wie? RZ) Uit de vogeltellingen op de trekroute van Afrika (Flyways RZ) tot aan de arctische gebieden blijkt dat het vooral in en rond de Waddenzee misgaat. (een bijna mystieke zin, wat is ‘misgaan’ en wat is ‘het’ RZ)

Er zijn vele oorzaken legt van Ulzen uit (‘de autoriteit waar Hettema zijn intellectuele luiheid mee camoufleert RZ)

De kwaliteit van de broedgebieden neemt af (wat is ‘kwaliteit’, definitie, de ene vogel houdt van dit, de ander van dat RZ)

En dan hebben we hem ook nog: Michiel Firet (Staatsbosbeheer, Lobby-Coalitie Wadden Natuurlijk, Programma Rijke Waddenzee) wil het ‘voedselweb completeren’. Staatsbosbeheer wil de duinen vernielen zodat een open verbinding tussen Wad en Noordzee ontstaat

Ondermeer stikstofuitstoot zorgt voor verruiging van de duinen op de eilanden. Velduil en blauwe kiekendief kunnen er niet mee uit de voeten. (de meeste stikstof op de eilanden komt uit zee van natuurlijke bronnen, en die velduil/kiekendief zijn geen Wadvogels, heeft niets met Flyways van doen, noch trekvogels of wat ook RZ)

De dynamiek van de Waddenzee neemt af (….ze bedoelen, sinds er zeedijken werden aangelegd in 1000 na christus stroomt de zee niet meer zo vaak binnen, na de Afsluitdijk 1930 helemaal niet meer RZ)

Het klimaatprobleem speelt daarnaast een belangrijke rol.(zeespiegelstijging al 120 jaar constant RZ) Zomerstormen vagen de nesten weg.. Daar zijn de populaties niet tegen bestand (geen enkel bewijs RZ)

Blablabla, de Waddenvereniging

Zo’n stuitend gebrek aan waarheids-liefde. Daar moet je Halbe voor bellen…

Bestook de burger/de vijand met des-informatie
Je vraagt verder af: zijn er niet vele urgenter zaken op een voorpagina te melden van een regionaal dagblad, dan reclame voor reeds publiek betaalde vogelaars die een publiek gefinancierde zandbank gebruiken van 50 miljoen euro?

Over 7 weken wordt de klimaat-dictatuur ingevoerd (Klimaatwet) die per burger tot 2030 wel 50 duizend euro kan kosten. Van die wet is de Leeuwarder Courant als roeptoeter van de oude elite als vanzelf de reclame-bode. Op 25 mei treedt de nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens in werking, die de overheid recht geeft je gegevens naar willekeur te delen. Alsof je medisch dossier of wat ook een Facebook-bericht betreft.

Ook voor doeleinden waarvoor je geen toestemming gaf. Een mooi citaat van Tommy Wieringa is hier

Geweldig, Wieringa spant met medestanders proces aan tegen De Staat

Sta je bij de overheid via Syri als verdacht persoon geregistreerd? Dus dat de Staat naar willekeur van jouw een risico-profiel maakt, of je iets hebt gezegd dat de oude elite met haar klimaat-belastingen en omvolkingsbeleid onwelgevallig is.

Niet veel belangrijker voorpagina-nieuws? Afschaffing privacy op 25 mei, wanneer De Staat dat zo uitkomt…?

Hoeveel ontwaarding lijdt uw spaargeld omdat de Europese Centrale Bank geld bijdrukt en de inflatie aangiert om schulden te verdampen?

Onze Gouden Regen bloeit! 1 gegons van bijen en hommels

De leugenfabriek
Toch heb je zo’n krant nodig voor het onmisbare lokale Friese nieuws als ‘koe beland in sloot’. En ‘Haitske Teatskema wint Shantykoren-wedstrijd’. Dat je kunt lezen hoe ze met Zeemanskoor Waddenvreugd het publiek tot tranen roerde met ‘ballade van de Vissersvrouw’ bij de wedstrijd in HET Shanty-epicentrum van de wereld; Swifterbant.

Nee, zonder spoortje ironie. Dat meen ik. 🙂

Want dat gaat over de echte levens van echt bestaande mensen. Dus ‘Smakelijk delen in tent feestvierend Dronryp’ en ‘Liefde en geweld in Vitus Passie’, dat maakt de tenenkrullende milieuclub-marketing van Hettema dan toch weer ruimschoots goed.

En de 2 euro 50, zes gulden…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *