Zonder De Liefde is alles nep (…ook Staatsbosbeheer)

De Doodsvaardersplassen

Liet ik de cynische journalist in me spreken die vroeger voor zelfbenoemde ‘kwaliteitsmedia’ werkte, dan zag je gisteravond bij de 6de manifestatie tegen de Kadaverdiscipline van Staatsbosbeheer in De Oostvaardersplassen dat ‘de lagere klassen’ hier waren over-vertegenwoordigd.

Ongetwijfeld heeft de ‘kwaliteits-journalistiek’ ( = welriekende drol) dat ook zo in beeld gebracht. ‘Zie die eenvoudige mensen met hun emoties’… ( = zij die geen recht van spreken hebben)

…maar ik had de liefde niet 1 Corinthiers 13

1 Corinthiers 13: ‘al had ik alle wetenschap in pacht, maar ik had de Liefde niet’.… Speciaal voor Han Olff. De zelfde boodschap als in de tatoeage, maar dan 2000 jaar ouder…

Maar die bril van cynisme is juist het probleem van ontkerstend Nederland, genaamd liefdeloosheid. Wanneer je God als (metafoor voor) Liefde ziet, zet je dus De Liefde overboord.

En dan krijg je de Doodsvaardersplassen en Klimaatbeleid ( beide vormen van Ecologisme), in de plaats voor God/De Liefde . Wreedheid, en afpersing van je bevolking met beroep op De Wetenschap, je Gelijk over lijken. (je gebruikt Sociaal Aanzien van wetenschap dan voor intimidatie van tegenstanders, die heten ‘populist en ongenuanceerd’)

Het seculiere, God-loze mensbeeld beroept zich voor haar macht steeds op papieren zekerheden en autoriteiten: De Wetenschap, De Ecologie, Belangrijke Personen, die sociaal prestige toegekend krijgen. Alsof alleen datgene telt wat ‘meetbaar’ zou zijn. Zo heb je als maatschappelijk fundament dus de onmenselijkheid ingevoerd.

Een Totalitaire Bureaucratie (waar Nederland nu in verandert) omarmt papieren zekerheden en loost het onmeetbare, De Geest van een maatschappij, het onnoembare dat niettemin meer waarde heeft dan alle meetbare bij elkaar. De Liefde dus.

Wreedheid en waanzin is het logische gevolg van die geestloze levens-beschouwing: zie de communistische doods-kampen van USSR tot China. Zie de orgaan-rovende aasgieren van D66. De atheïstische Staat is de grootste mensen-eter van de 20ste eeuw, zij handelt naar haar filosofie: Tegen (A-) God (Theisme).

Tegen De Liefde.

Een manifestatie voor menselijkheid

Door de Liefdeloosheid heb je geen ‘verzorging’ meer van mensen maar ‘De Zorg’. Een industrie met economische optimalisatie als kern. Waarbij de uitbreiding van marketing en papieren zekerheden evenredig verloopt met de uitkleding van menselijkheid, onder de vlag van Professionaliteit.

‘Om U nog beter van dienst te zijn’…. de tolerantiegrens van mensen opzoeken, bij welke lastenverhoging en uitkleding van service komen ze nog net niet in opstand…Optimalisatie heet dat.

Targets halen, van kastje naar de muur na een doolhof van keuzemenu’s, en een arme Callcentre-medewerkster die niks voor je kan/mag doen: behalve de frustraties van mensen opvangen, om zo formeel aan hun service- plicht te voldoen. Een zelfde bij onze leugenachtige en corrupte overheid.

Liefdeloos, ontdaan van menselijkheid.

Fransie! SBB trekt haar handen af van dit bijzondere expemplaar 🙂

Ben je ziek of gek, omdat je emotioneel geroerd bent door Leed met grote L?  Ben je ‘afwijkend’ omdat je nog Moraal in je donder hebt? Moet jij daarom ‘genormaliseerd’ worden? Alsof het ‘normaal’ is om onverschillig en vlak te blijven wanneer je het Het Lijden aanschouwt…

Of wanneer je in die dieren daar een manifestatie van het Lijden ziet, dat te voorkomen is? (ik ben zelf niet zo’n dierenactivist, en groot vleesliefhebber, maar snap de mensen hier wel)

Moet je van je moraliteit genezen worden? Ben je ‘gezond’ wanneer je zonder ‘er last van te hebben’ crimineel gedrag kunt vertonen, zonder schaamte de boel bij elkaar liegt. Of ben je – zoals Ed Nijpels, Pieter Winsemius, Donald Pols (Milieudefensie), Pieter van Geel, Henk Kamp- een sociopaat?

Het secularisme maakt mensen on-sympathiek, arrogant en onmenselijk, van DDR tot Modern Nederland.

In de velden des doods van Staatsbosbeheer moeten duizenden dieren creperen, voor het sociaal prestige van enkele publiek betaalde lieden. Opgeblazen lieden die- terwijl ze op de zak van belastingbetalers leven- niet eens dankbaar zijn, maar nog arrogant ook  (Han Olff, Theunis Piersma cs)

Het secularisme en haar ‘professionalisme’, haar beroep op ‘De Autoriteit Der Wetenschap’ meet je menselijkheid niet naar het Hart dat je hebt. Maar pretendeert te kunnen meten of je ‘normaal functioneert’: ‘normaal’, platgeslagen tot ‘het sociale gemiddelde’.

Iets dat geen overlast veroorzaakt en belastingen afdraagt, tot hij op een industrieterrein ergens gecremeerd wordt in een professioneel ‘uitvaartcentrum’.

Met een heuse veldprediker

Voorbereiden op een verboden voer-actie: het leek wel een hageprediker, die in een geestelijke behoefte voorziet…

Aan goede wetenschap gaat waarheidsliefde vooraf, een verlangen de werkelijkheid te kennen in plaats van een verlangen naar sociaal aanzien en subsidie.

Wie geen waarheidsliefde heeft, wordt als het moderne Natuurmonumenten met hun Bjorn van den Boom die met wetenschappelijke autoriteit aangeklede leugens/halve waarheden opblaast om maar aandacht en geld te trekken.

…meteen als je bij de fondsengraaiers van Natuurmonumenten binnenkomt, je kunt ze HIER opzeggen

Op deze bumper vond ik iets van de tweederde verdwenen insecten van Natuurmonumenten terug 🙂 Ik heb wel een ‘populistische en ongenuanceerde’ camera, vindt U niet?

Zonder Liefde wordt je een ‘wetenschapper’ die de status van zijn publiek betaalde hoogleraarschap misbruikt voor machtspolitiek. Je wordt Machiavellistisch als Frans Vera en Han Olff met hun kadaverdiscipline, leugenachtig en opportunistisch als Han Lindeboom, vals en pedant als Theunis Piersma.

Je omgordt je met sociale autoriteit, De Wetenschap, Nieuwe Commissies, Rapporten, krijgt status en aanzien. En toch ben je cynisch en hol. Want je hebt De Liefde niet.

En bent daardoor een arm en meelijwekkend mens.

Mooi sfeertje, de politie in meest de-escalerende vorm…

Je kon de demonstratie gisteren daarom bijna zien als een veldprediking, van gewone mensen van vlees en bloed, mensen die geen Status in De Wereld hebben. Die vanwege ‘emoties’ worden weggewuifd.

Maar die nog wel ergens om willen geven, iets dat echt bestaat voor je ogen: duizenden creperende paarden en herten die uit naam van ‘De Ecologie’ geofferd worden, als symbool van ongemak met Het Lijden in bredere zin. Lijden dat vergroot wordt, enkel voor het prestige van wat natuur-kwakzalvers, levend op publieke zak.

De deelnemers van de veld-bijeenkomst aan de Praamweg, ze projecteren gevoelens van menselijkheid. een verlangen op De Dieren. Als symbolen van onschuld en slachtoffers van Staatsbosbeheer haar cynisme.

Mooie mensen!

Je kunt dit Vee-concentratiekamp ook zien als metafoor, voor een gecorrumpeerde Elite van ons land in zijn geheel. Een club waar Pieter van Geel met zijn OVP-commissie ook deel van uitmaakt (hij is tevens Postcode Loterij-bestuurder, en ontwierp de windturbine-subsidieregelingen MEP en SDE.)

Een legale maffia genaamd ‘maatschappelijk middenveld’ die ons na deze zomer uit naam van Het Klimaat per gezin wel 35.000 euro armer mag maken, die ons lieve polderlandje tot dictatuur verbouwt. Omdat milieu-extremisten dat graag willen, mensen met de zelfde ethische inborst als Frans Vera.

Met beroep op DE Sociale Autoriteit die in een seculiere maatschappij je lobby helpt, De Wetenschap verkoop je De Leugen, wanneer je niet door waarheidsliefde gedreven bent maar gewin. Of angst voor Status-verlies.

Want wie De Liefde niet heeft, is ook laf en bang. Dat je wel beter weet, maar niet durft het Goede te doen uit angst voor prestige-verlies. Misschien ben je dan nog wel veel erger…

Het contrast: onze corrupte en leugenachtige graai-elite die het verdient om openbaar gelynchet te worden

En dat onder leiding van de grootste crimineel van Nederland die nu los rondloopt. Ed Nijpels, die U en mij via de energierekening meer dan 100 miljard euro afhandig mocht maken (Energieakkoord).

Maar als je dus herten die door Staatsbosbeheer worden doodgehongerd wilt bijvoeren met hooi., dan ben je strafbaar…..

Zie het grenzeloze cynisme bij deze club- Staatsbosbeheer. Een overheids-bedrijf dat onder hun directeur Sylvo Thijssen bos kapt om daar windturbines neer te zetten, zodat ze pachtsubsidies kunnen graaien.

Een ambtenarenclub die zichzelf ANBI-status geeft, om bij bezoekers om een rolstoellift te kunnen bedelen. Terwijl Sylvo met meer dan 2 ton salaris naar huis gaat en terwijl ze bijna 90 miljoen euro subsidies verdampen. Niet alleen dat, ze kappen jaarlijks ook nog voor 27 miljoen euro winst aan bos.

ANBI-ambtenaren die voor ondernemertje spelen met de Belastingdienst als Goede Doel. Zuiver Nihilisme.

ontdek de Maori-krijger in jezelf

Staatsbosbeheer met hun Joke Bevergeil, ze denken slechts in termen van ‘PR-Risico’ . Of ze hier met een ‘Communicatieplan’ van de afdeling Concerncommunicatie toch weer ‘draagvlak creëren’ kunnen. Wie een afdeling Concerncommunicatie heeft, die geeft nergens meer om, heeft ‘No Concern for Truth‘..

Die is geobsedeerd haar nep-zelf, het imago, het gesneden beeld in plaats je ware persoon zoals God die wel doorziet: zoals je bedoeld bent. (wie seculier is, het maakt niet uit of je God als metafoor ziet of niet)

Het dier om je gevoelens van menselijkheid op te richten

Dus, je kon van deze mensen zeggen wat je wil, maar ze waren tenminste nog echt, of hadden de WIL dat te zijn.

En dan: tegenwoordig maak ik als Zelfstandige Zonder Perspectief (ZZP’er) ook deel uit van De Lagere Klassen, gemeten naar het enige dat er in Nederland toe doet; sociale status en inkomen.

Iets dat in de ogen van anderen waardevol is, wat je kunt ‘meten’, alsof enkel het ‘meetbare’ bestaat. I Beg to Differ: Alle meetbare is waardeloos, het onmetelijke is de zin van alles.

Het subject van de manifestatie, als symbool van vermoorde onschuld

Freiherr Franz von Vera bij zijn Nazi-koeien (Heckrunderen)

De 2000 jaar oude woorden van Paulus in 1:Corinthiers 13 ‘..maar ik had de Liefde niet’… je zag ze in de nek-tattoo:

Zonder Liefde geen Leven.

Ieder mens wil ten diepste liefgehad worden, dat is waar en de rest gelul. Wie deze realisatie onder het tapijt veegt, gaat die leegte met karikaturen opvullen, met Sociale Status compenseren, de rol van Visionaire Ecoloog op zich nemen.

Omdat je De Liefde niet hebt, en daarom jezelf aanbidt, geen ecoloog meer bent maar Ego-loog..

Terwijl deze woorden in mijn Statenbijbel even goed op Han Olff slaan, de liefdeloze cynicus, een met sociale status opgeblazen roodhoofd die op de zeepkist van zijn Marxistische pleeblaadje Trouw een trouw podium vindt om zijn holle hart uit te storten.

Zijn Gelijk, dat over 3000 rotte herten- en paardenlijken gaat, zie de foto’s van de actiegroepen wat dit ‘visionaire ecologische experiment’ wel inhoudt. En lees hier mijn eigen variant op 1 Corinthiers 13, dat 2000 jaar oude vers:

Al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist alle verborgenheden en alle wetenschap, en had de liefde niet…zo ware ik niets

…voor zoveel ton euro publiek geld zo weinig maatschappelijke waarde leveren, en dan ook nog stuitend arrogant zijn…

Wanneer Han Olff straks daar is waar geween en tandengeknars is, dan mag hij deze weblog herdenken. En deze mensen – het plebs- dat nog wel heeft wat bij hem zo ontbreekt. Menselijkheid.

Rewilding: het schijnt dat Leo Linnartz met de dochter van Frans Vera is getrouwd

Een lekker stel

Heerlijk…

De politie in haar de-escalerende vorm, en de sfeer van het oude Holland, niet te opgeklopt en gemoedelijk.

Vriendjes voor Trudy

Hooibalen mee om bij te voeren

The End

9 Replies to “Zonder De Liefde is alles nep (…ook Staatsbosbeheer)”

 1. Ondanks na 55 jaar reguliere en ambtelijke arbeid en daarnaast nog 20 jaar een tattoo en piercing bedrijf gerund hebbend, vindt ik het leuk om in Uw epistel genoemd en gefotografeerd voor te komen.
  Uw artikel geeft heel duidelijk de enorme catastrofe aan waarin Nederland zit en onder gaat.
  Het begint een Stasie achtige ( mee gemaakt ) verachtelijke gedicteerde dictatuur te worden , waar de uitspraak “geef ze brood en spelen ” en ze blijven koest het liefst wordt uit gesproken door Pinokkio.
  Iedere demo wordt door mollen en overheid , onder uit gehaald om hun eigen doelen te beschermen lees groot kapitaal en macht.

 2. Wauw, wat een perfecte weergave van wat er speelt. 👍 Deze Twitter ik met veel plezier door..
  En dank dank, want wij zijn idd gewone mensen met een hart van liefde.. En die willen we graag houden. Met liefdevolle groet…. Betty den Engelsman

 3. Wat leuk dat je mijn stop Rewilding leus nog even in beeld hebt gebracht! Want ja, onze natuur, ik herhaal ” onze” natuur wordt door SBB, natuurmonumenten en ijskap ecologen als een aftandse hoer uitgekleed tot op het bot. Voor de fantasieën van de pooier- elite, gewoon omdat het kan en ook nog eens geld oplevert. Drijfjacht, massamoord en andere bijschade tot gevolg. Onder onze neuzen, minachtend en van ons geld. Misselijkmakend en zeker liefdeloos. Want liefde heeft geen plaats wanneer er geld verdient kan worden met de rewild-karkassensafari. Dus kappen met die eco-orgie! En blijf aub doorschuiven en het plebs wakker maken door ons te laten kijken in de liefdeloze beerput. Zodat de ijskap deze niet langer zal bedekken.

 4. Wat een topartikel!!!

  Dat zijn wij!

  En dát is er aan de hand! Geen liefde enkel dood en verderf!

  Dit artikel ga ik naar veel zenden. Duidelijk, geen moeilijke woorden geneuzel, gewoon praten over de liefde, de liefde voor dieren en mensen.

  Heel erg bedankt voor deze bijdrage!

 5. In de velden des doods van Staatsbosbeheer moeten duizenden dieren creperen, voor het sociaal prestige van enkele publiek betaalde lieden. Opgeblazen lieden die- terwijl ze op de zak van belastingbetalers leven- niet eens dankbaar zijn, maar nog arrogant ook ! Beter had ik het niet kunnen verwoorden.

 6. Hoewel ik het in grote lijnen met je eens ben Rypke, vraag ik me wel af hoe het dan zit met de duizenden dieren die creperen in naam van de ecoNOMIE. Is demonstreren bij de Oostvaardersplassen niet barking up the wrong tree? In de bio-industrie komen DAGELIJKS duizenden dieren na een meestal kort en miserabel bestaan aan een ongelukkig einde. De zo gemiste Liefde kunnen we dagelijks tonen in onze consumptie.

  Wie daar heeft gestaan en ’s avonds moreel voldaan een plofkip van de kiloknaller in de pan mikte, moet volgens mij van de Liefde nog veel leren.

  1. Ha Guus, welkom: alles is economie, alle menselijke transacties, de vraag die je eigenlijk stelt is: hoe vul je die economie in? Goedkoop kippenvlees betekent dat niet alleen Frans Vera of hoogleraren met een salaris van 2 ton kip kunnen eten, maar ook mensen met lage inkomens die nu bij de OVP tegen dierenleed protesteerden…

   Maar een ‘gratis lunch’ bestaat niet zoals je terecht opmerkt, wat je aan kosten ergens uitspaart lever je elders weer in. Via efficientie en optimalisatie als hoofdwaarde, lever je in op de ‘Waarden’.

   Ik eet geen kip uit de supermarkt omdat ik na het eten van zo’n gemasseerde boerderijkip op een Paleo-festival leerde hoe echte kip smaakt. Dan hoef je die meuk niet meer. Alles met liefde bereid smaakt lekkerder, en hier ligt bij ieder zijn eigen verantwoordelijkheid.

Laat een reactie achter aan Paul Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *