Is ‘De Verlichting’ wel antwoord op huidig tijdperk ‘De Vernichting’? (1)

Rousseau, de essentie op een billboard van de Lidl, een vrouw stijf van haarlak en make-up die ‘natuurlijk is’, ‘gewoon zichzelf’…

Vandaag op Interessante Tijden bespreken we 2 filosofen van De Verlichting, omdat enkelen zeggen dat we daar naar terug moeten: JJ Rousseau en Voltaire. Rousseau vond ‘de natuurlijkheid’ uit, en vult aflevering 1.

Voltaire was vooral kerk-sloper en christenhater, een soort Pechtold met hersens die ook schrijven kon. Hij komt in deel 2 aan bod.

Beide filosofen-schrijvers maakten denkbeelden acceptabel bij mensen met ‘verstandig’ zelfbeeld en invloed, een toenmalige elite. Ze waren levenslang tegenstrevers. Voltaire fakkelde ieder werk van Rousseau af in bijtende recensies. Toch werkten ze als schrijvers samen eerder dialectisch. (vereniging van tegendelen, die elkaar zo versterken)

Voltaire werkte via beroep op ‘de rede’ en ‘De’ wetenschap in op mensen met ‘het verstand’ via ironie en satire, het mannelijke deel. Terwijl Rousseau ook vrouwen en jongelingen inspireerde met aanspraak op het gevoel. Ingekleed met beroep op ‘De Rede’.

Zoals Napoleon gezegd zou hebben: in zijn jeugd bracht Rousseau hem in beweging, maar eenmaal volwassen nam Voltaire het stokje over… Zoals je in je jeugd ‘links’ kunt zijn (ooit stemde ik SP), maar eenmaal wijs geworden meer de conservatieve kant op beweegt.

De kerk van de Abdij van Averbode. Na de Franse Revolutie (1789) in 1794 werd deze abdij opgeheven en verkocht. Voltaire en Rousseau werden als geestelijk aanstichters van die revolutie gezien door Koning Louis de 16de, die toen werd onthoofd.

Voltaire sloopte (katholieke) kerkelijke dogma’s uit naam van ‘De Rede’. Definitie van die Rede?: Voltaire’s vergoddelijking van zijn particulier oordeelsvermogen en begrip van de intellectuele modes en kennis van zijn tijd (18de eeuw). En dat gemotiveerd door rel-nichterij met een vleugje anti-semitisme.

Maar wel leuk opgeschreven.

Als ik Voltaire’s 20 duizend brieven even oneerbiedig tot de essentie mag herleiden. Welke voorvechter van ‘De Verlichting’ leest er Voltaire nog? Of had je zelfs nog niet van ‘m gehoord?

The French Enlightenment and the Jews (1968) De moeite waard eens te lezen, doen we in volgende aflevering

Dat maakt niet uit, zijn invloed klinkt met Rousseau als echo door de eeuwen. Ook Rousseau sloopt in zijn werk iedere aanspraak van de Kerk op waarheid via openbaring: het gezag van ‘onzichtbare anderen’, vastgelegd in De Schrift.

Het belang van zulke denkers en schrijvers is: Wat een kleine elite bedenkt en op andere elite overdraagt, dat daalt later bij de grote massa in op basis van sociale besmetting.

Denkbeelden krijgen handen en voeten. Maar gedachten kunnen ook legerlaarzen aantrekken, het zijn de handgranaten in woorden waarmee men revoluties aansticht, regimes omver werpt.

Eerst het Woord, en daarna de moord
Daarom- ideeën werpen machten omver- mogen rechtse mensen die Islam bekritiseren nu niet meer Groot Brittannie in komen. Zoals de moedige jonge journalist Lauren Southern. Of ze worden zelfs de gevangenis in gesmeten.

Lauren Southern haalt haar moed uit het -door onze valse elite zo gehate- christelijk geloof. Lauren is niet van de Enige Ware Linkse Kerk, erfgenaam bij uitstek van De Verlichting.  Die kerk met de massamedia als kansel dicteert wat wij moeten geloven, definieert onze vrijheid-van-de-zelfde-menings-uiting.

Mensen als Lauren Southern (maar ook Jordan Peterson, Stefan Molyneux) bedreigen de machts-basis van het Globalisme-Socialisme en haar Open Grens-fundamentalisme. (2030 Agenda, dat Rutte ook bij ons invoert).

Southern is in haar jeugdige onschuld extra bedreigend, omdat ze er als jonge vrouw goed uitziet. Dat weerspreekt het beeld van mottenballen en roos op de schouders dat aan ‘conservatief’ kleeft.

De Dom in Keulen. Toen de katholieke kerk nog macht had, moest Voltaire voor haar vluchten

Zo moesten Voltaire en Rousseau ook van hot naar her reizen, omdat de Franse Koning en kerkelijke macht van ze af wilde.

In den Beginne Was het Woord…. Zo word je ook in denken en daarmee handelen bewogen door mensen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. En zo leiden slechte ideeën- als van Rousseau- via Marx ook tot massamoord. Want als mensen ‘van nature goed’ heten….Maar door mensen gemaakte cultuur bederft ze zo eenvoudig. Hoe goed zijn mensen dan van nature?

Was het niet meer dan een retorische truc van Rousseau? Ja!. Die truc heet ‘de naturalistische drogreden’. Je verwart een ethisch oordeel dat overal geldig zou zijn, met iets dat ‘is’. Je maakt ‘menselijk'(de menselijke natuur) en ‘wenselijk’ dus tot 1 en het zelfde ding. En dan hou je- historisch gezien- het recht van de sterkste (lobby) over, de natuurwet van Darwin.

Of dat nu via Rassenstrijd gaat (Nationaal Socialisme) of Klassenstrijd.(Wereld-Socialisme) Aldus mijn filosofie in zevenmijls-laarzen.

Dit stukje oud papier bracht massa’s mensen in beweging, de geest daarvan zit nu in de milieubeweging verpakt

Wees Natuurlijk/Niet gehinderd door enige (mensen)kennis
Belangrijk is nu vooral, dat je ziet dat het hier afgebeelde stukje oud papier hele mensenmassa’s in beweging kreeg, Emile, Rousseau’s opvoedkunde. Tot de opvoedkunde van Dr Spock aan toe.

Een peuter die je camera van de tafel slaat, of het breiwerk sloopt. Dat hoort bij zijn natuurlijke ontwikkelfase, de Peuterpuberteit godgloeiendeteringtyfus, aldus de Laatste Psychologische Inzichten….

De revolte tegen het gezag van ouders, de sloop van het gezin waar Marx voor pleitte. Die opvattingen vinden een bron bij Emile, van Rousseau als breekijzer voor sociale acceptatie. Die natuurlijkheid van het kind mag je niet verstoren met je cultuurlijke vooroordelen, niet hinderen door kennis.

Maar ook de Natuurbescherming dankt haar wortels aan Rousseau, dat je ‘de’ natuur beschermt tegen de opmars van cultuur

Wat er aan ‘slechtheid’ is komt uit zwakte voort, aldus Rousseau

Via ‘de natuur is goed’ schep je de basis voor seculiere ethiek. Waarbij je 10 mensenplichten (Geboden) van het Christendom inruilt voor mensenrechten: eisen die je anderen stelt in de hoop dat De Staat jou beschermt. In plaats van dat De Staat belangen van de sterkste lobby dient en jou melkt als belastingvee.

En zo kan De Staat zich tot Sint Juttemis uitbreiden. Er is altijd wel een lobby of verguisde linkse/rechtse hobby die zich tekort gedaan voelt.

De mens van nature goed, door cultuur bedorven….het basis-motto van milieuclubs

Rousseau is de popularisator van ‘De Natuurlijke Mens’ van culturele en kerkelijke smetten vrij.

Het nieuwe dogma, na het verwerpen van kerkelijke dogma’s werd: ‘Gij Moet Natuurlijk Zijn’. Dat is, op basis van je gevoel het wiel opnieuw uitvinden via het negeren van de duizenden jaren ervaring en kennis van mensen voor je. (traditie en cultuur) En dan jezelf heel uniek vinden, dat je niet in een hokje past enzo. Niet gehinderd zijn door zelfrelativering.

Sei Einfach Naturlich dat is Rousseau in Duitse Lidl-versie.

Op dat verlangen om ongekunsteld te zijn, niet gehinderd door enige kennis,  daar grijpen marketeers dus nog steeds op aan.

Rousseau in de koeienweide, op maximale melkgift via kunstmatige selectie gefokte koeien die het landschap stofferen

Emile en Sophie, de kinderen die op de penpunt van JJ volwassen werden
Je wilt ‘natuurlijk’ zijn, en voor minder dan ‘natuurlijke’ ingrediënten doe je het niet. De marketing van de milieubeweging leunt op de door Rousseau in de Westerse cultuur gehamerde hang naar zuiverheid in seculiere vorm: tot in die hang naar energie van culturele smetten vrij (‘groene’ energie)

Van Rousseau las ik al zijn essay waarin hij de Paleo-man en het paleo-dieet verheerlijkte (1751): de natuurlijke oer-mens, die nog niet door ‘De Cultuur’ zou zijn vervreemd. En nu dus Emile, zijn boek over opvoedkunde. Op de kop getikt door Jan de Boekenman van Langweer.

Opvoedkunde, geschreven door iemand die zelf 5 kinderen te vondeling legde, na ze bij een minnares/huishoudster te verwekken…

Het Paleo-Vangelie, op seculiere wijze op zoek naar De Oorsprong van Geluk en Ware Kennis

Emile werd het denkbeeldige jongetje, een gedachten-spinsel dat op de punt van de pen van Rousseau tot wasdom werd gedreven. Minder bekend is dat hij een zelfde aanmatigend idee had bij het ‘opvoeden’ van zijn denkbeeldige meisje: Sophie, dat in karakterbeschrijving veel lijkt op het meisje waarbij hij de 5 kinderen verwekte.

Lekker ongecompliceerd en gewillig.

Voltaire kende ik vooralsnog enkel van horen zeggen. Maar dat geldt voor 99,9 procent van de mensen die Voltaire citeren. De Verlichting dus, dat lichtpunt van De Rede.

Alle natuurlijke aandriften zijn goed!

De Vernichting, een korte beschrijving
Waarom is die Verlichting zo belangrijk? Wel: We leven nu in het tijdperk van de Vernichting: maatschappij-verwijving, de verjuffing van onderwijs, overheid, rechterlijke macht. Met een vrouw kun je geen gesprek voeren zonder dat ze alles subjectiveert, persoonlijk maakt. Ook de voorgaande algemene constatering trekken ze zich meteen persoonlijk aan.

Persoonlijk gevoel gaat dan boven de redelijkheid en kennis van zaken. Maar dan nu ook bij Het Gezag, De Staat, die daarom in Chaos ontaardt.

Helder en kritisch denken, rede en individuele vrijheid- waarden die aan De Verlichting worden toegeschreven- zijn niet zo in de mode. Zie de machtsovername van Groen Links ( = Karl Marx met groen jasje) in Amsterdam, de heropleving van Marxisme bij Millennials.

Overal zie je- voor wie er oog voor heeft- die twijfel bij Westerlingen over welke Waarden je nog kunt verdedigen. Daarom grijpen sommigen zelfs terug op Karl Marx, retro-massamoord. Alles van Waarde is weerloos en inhoudsloos. D66 schaft referenda af, haar vroegere kroonjuweel.

‘Natuurlijke energie’

Zie ook de afschaffing van de Democratie deze zomer met invoering van de Klimaatwet: het legaliseren van bevolkings-diefstal door een zelfbenoemde Klimaat-elite die we hier de Nijpelitaanse Maffia noemen. Vernoemd naar de rovershoofdman van de Vereniging Voor Dieven (VVD) Ed Nijpels.

Helden van ‘rechts’ zijn Gerard Joling en Gordon, zonnebank-bruine hyper-nichten glimmend van het retevet, draperend tussen het klapvee op TV. Retejongens die bang zijn om door geïmporteerde Moslims van een dak gesmeten te worden. Die angst is ook de drijfveer van de Britse Pim Fortuijn van Nieuwe Media, Milo Yannoupolis.

Er is op ‘Rechts’ vooralsnog niets dat wel inspireert, op de wijze wat de Linkse Kerk bij haar volgers wel kan bewegen met haar Planeet-verering.

Dus winnen de nazaten van Rousseau steden als Amsterdam voor zich, terwijl het werkende plebs wat aan blijft morren onder groeiende lastenverzwaring.

Het ene dogma wordt door het andere dogma vervangen…’God is goed’ voor ‘De Natuur is goed’…

Wat is ‘rechts’ nog in dit land….
Wat zich rechts noemt, dat krakeelt tussen de regels door nog wat a-historisch over ‘Rullugie, die is Du Ooasssaak van alluh Oorloguh‘, en ‘als we Du Rulliegie maar afschafffuh‘… (Cliteur et al) Maar dat doet Links ook, schoppen tegen de christelijke godsdienst.

En dan hou je wat ‘rechtsuh‘ media over, die tussen de Rolex-advertenties door roepen hoe duur het milieu wel is, danwel klagend over de dure opvang van buitenlandse gelukszoekers.

Een beleid dat hun eigen VVD invoert met Nijpels, Reisbestein en Winsemius. Kortom: je associeert ‘rechts’ met boos gemopper, synoniem voor ‘slecht’. Dat gemopper is ook wat overstemt bij reaguurders. Verandering gloort niet aan de horizon omdat het Nihilisme zegeviert en gemopper niet inspireert.

Wanneer je die geestelijke leegte aankleedt met overdreven welvaart, en een hoop techy bling-bling of een raket-lancering door Elon Musk: dan willen sommigen daar nog De Superieure Democratische Waarden van Het Westen in zien. En als dat niet overtuigt, dan komen de Amerikanen je met bommen platgooien. ‘De Democratie Brengen’.

Tot zover mijn beschrijving van De Vernichting, het tijdperk van Rede- en Waardenloosheid. Een Tijd zonder De Liefde.

Een term Vernichting die je dus ook op zijn Duits kunt lezen, Vernichtung, als vorm van Vernietiging. Men weet het allemaal niet zo meer, in geestelijk opzicht. En dus wint voorlopig de ‘groene’ variant van Dieprood: de Klimazi-beweging, het Klimaat Socialisme. Zo worden/zijn we een totalitaire bureaucratie.

Voltaire en Rousseau hadden levenslang een vete, ze stierven 1 maand na elkaar. Maar die ‘vete’ werkte meer dialectisch, elkaar versterkend. Rousseau meer ‘het gevoel’ bewerken, vrouwen en jongelingen, terwijl Voltaire de ‘Verstandigen’ aan zich trok, de mannen met de macht.

Helder denken, en dan….
Vanwege die mentale vervreemding, vragen meerdere mensen zich af: wat heeft de Westerse denktraditie ons dan te bieden als alternatief voor lafheid en de afwezigheid van redelijkheid, menselijkheid?

Zo wil de bij ‘rechts’ populaire historicus Sid Lukassen zelfs een ‘nieuwe kerk’ stichten. Een nieuw instituut dat Westerse waarden verdedigt en dat inspireert, maar dan zonder God er in. Daar waar De Linkse Kerk dat nu via Het Klimaat doet, de aanbidding van De Planeet, een vorm van Pantheisme, heidendom.

Dus zie je Klimaatheks Marjan Minnesma de lompen-intelligentsia van Friesland betoveren, via bangmakerij en De Verlossing, het Grote Toekomst-project genaamd De Transitie naar Rousseau’s Natuurlijke Samenleving, De Nieuwe Tijd.

”wat Rorty gezegd zou hebbenzzzzzz’

Maar Sid Lukassen (zie laten we kerken bouwen) heeft dat toverstafje voor onder de gordel niet in bezit. Een beetje omslachtig leuteren over deze of gene socioloog die dit of dat gezegd zou hebbenzzzzzzzz. Rorty heet ie geloof ik, of je het zo schrijft interesseert me nu al niet.

De Verlichting dan?

Mijn collega-ecomodernist Marco Visscher van Tegengeluid schreef in reactie op de Aarde-verering van de Linkse Kerk al dat we terug naar De Verlichting zouden moeten. Maar wat is dat dan, behalve eerherstel voor menselijke vindingrijkheid? Want die vindingrijkheid kan ethisch ten goede en kwade keren.

Dan moet je – als je bij De Verlichting wilt winkelen- dus opnieuw het werk van de ‘uitvinders’ bestuderen. En daarom volgt hier dus zo oppervlakkig mogelijk een bespreking van Voltaire en Rousseau.

Dat je er meer dan helemaal niets van weet, en vervolgens verder gaat kijken. Want hun invloed doet er nog steeds toe.

Grote Sprong Voorwaarts in de Transitie

Voor de koppen rollen, bewerk je eerst de hoofden
De in 1794 per Guillotine ge-executeerde Franse Koning Louis XVI stelde vast, dat de geschriften van Rousseau en Voltaire samen ‘m de kop kosten. Zonder dit schrijvers-duo dus geen Franse Revolutie, aldus het voornaamste slachtoffer daarvan, de kleinzoon van de Zonnekoning.

Het duo gaf de aftrap voor het seculiere tijdperk van revoluties. Maar dat was al na een eeuw van Godsdienst-oorlogen dankzij de Protestanten. (80 jarige oorlog in NL, 30-jarige oorlog in Duitsland)

De Burgerij verdrong met de leus Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap de adel als macht, met beroep op ‘De Rede’: het menselijk oordeelsvermogen versmald tot de heersende mode. De Adel beriep zich op De Bijbel, goddelijke legitimatie van haar macht, op traditie, de macht der gewoonte door de eeuwen gegroeid.

De revolutie-kreten ‘vrijheid gelijkheid broederschap’ komen uit de koker van Rousseau. (het ‘sociale contract’ in 1751) De groot-inquisiteur van de Franse Revolutie, Robespierre was de grootste bewonderaar van Rousseau.

Het Communisme is in Nederland ook na Goelag-archipel, Grote Sprong Voorwaarts en Killing Fields springlevend….Retro!

Boeken, handgranaten van de revolutie
We stellen nu eerst vast: ideeen en boeken zijn de geestelijke handgranaten van de revolutie. Ze doen er toe.

Zonder Rousseau ook geen Karl Marx en zijn haat tegen De Bourgeois als symbool van onnatuurlijkheid. De gegoede burgerij had de Adel als heersende klasse verdrongen via de Franse Revolutie, althans in Frankrijk (niet bij de Engelsen).

Die klasse nieuwe rijken nam de positie van de Adel over, nadat die al op het schavot belandde van de Franse Revolutie (1789).

Communistisch Manifest Marx 1848, verwijst expliciet naar De Verlichting in Frankrijk dus Rousseau en Voltaire

En die nieuwe rijken werden het doelwit van de volgende klasse die de macht wilde: het zogenaamde Proletariaat, aangevoerd door ‘De Intellectuelen’. De Bourgeois die eerder nog Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap predikte, moest nu door de Gelijkheids-nihilisten vernietigd via de Revolutie. Volgens het Evangelie van Marx.

Net als Mao, zelfde terminologie

Je zag die Rousseau-achtige hang naar ‘natuurlijkheid’ en verwerping van cultuur ook bij communistische revolutionairen in een boerenkiel bij Mao’s Grote Sprong Voorwaarts en hun Culturele Revolutie. Volgens Rousseau zou de mens in zijn ‘natuurstaat’ in gelijkheid leven, maar door bezit en cultuur ging die gelijkheid verloren,

De oorlog tegen het gezin, die komt van Karl Marx. Maar je kunt Marx zijn haat tegen het gezin niet goed duiden, zonder Emile te lezen. Rousseau zijn pleidooi voor De Natuurlijke Opvoeding. Terwijl hij zelf 5 kinderen verwekte die hij te vondeling legde.

Bron: Marxists.org, het Communistisch Manifest

Conclusie: Rousseau doet er toe. Nog steeds.
Wat jij nu als ‘vanzelfsprekend’ beschouwt (iedereen denkt het ongeveer, zonder het nog bewust te zijn), het is via de toenmalige elite bij je ingedaald. Het zijn je ‘eigen gedachten’ niet, voor zover je die hebt. De ruimte tussen je oren is door anderen bezet, gekocht en ingenomen.

En de meesten zal het worst zijn, zolang ze maar eten hebben en een paar keer per week klaarkomen. Dat was in de Middeleeuwen al zo, het is nu nog steeds zo met al die op papier ‘Hoger Opgeleiden’. Op hoger niveau gehersenspoelden die hun wereldbeeld ontlenen aan de televisie en massamedia.

We graven daarom ook volgende aflevering zo oppervlakkig mogelijk in het werk van beide filosofen, om op de vraag in de titel antwoord te geven. Beide zagen zichzelf niet als Atheist, maar hingen een god aan die in Genesis een beetje aanrommelde. Even pffffff de geest over wateren laten gaan, die vervolgens dacht ‘nou tis wel goed zo’.

De eerbiedige naam voor die vorm van Atheisme/Ietsisme is het Deïsme: een god die niet kan ingrijpen in wat mensen bedenken en doen.

Moderne ‘spiritualiteit’ -ABC: Alles Behalve Christelijk. Een beeld van een onbewogen beweger, die wat onverschillig toekijkt net als in Deisme van Rousseau en Voltaire

God als onbewogen beweger. Net als de Intratuin-Boeddha die wat onaangedaan door de wereld voor zich uitstaart in de vensterbank van seculier-spiritueel.

Samengevat: je hebt nu dus een aantal dingen opgepikt die je mogelijk nog niet wist.

  • – Rousseau is DE popularisator van ‘natuurlijkheid’ als eerste grond voor ‘goedheid’, die je nu nog bij marketing terugziet van milieubeweging en voedsel-industrie
  • – Zonder Rouseau geen Karl Marx, en geen Franse Revolutie
  • – Rousseau noemde zich geen Atheist, net als Voltaire maar Deist. Deisme verwerpt het ingrijpen van God in de levens van mensen, voor zover dat met de toenmalige wetenschappelijke kennis strijdig was. De Newtoniaanse Fysica.
  • En ze verwerpen het gezag van Bijbelse teksten, het Openbarings-geloof. De dogma’s van de kerk ruilden ze in voor het dogma van De Natuur, die via De Wetenschap kenbaar zou zijn

Voltaire bracht de ideeen van Newton naar Frankrijk, na een 3-jarig verblijf in Engeland. Dankzij Newton kunnen we een man op de maan zetten, en vliegt een Boeing van A naar B. Maar dat was niet de invloed die Voltaire verspreidde in 18de eeuws Frankrijk.

Dus kijken we daar volgende aflevering naar. Meer dan Rousseau, associeren mensen Voltaire met die andere peiler onder De Verlichting: het Secularisme.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *