Bij-geloof wordt er weer lekker ingeramd bij NPO/Massamedia

Overal bij wordt de campagne in de hoofden van mensen geramd via Het Linksche Thuigh van massamedia, zo ook bij BNN/VARA: dus je betaald belasting voor bijgeloof

Journalist van HP de Tijd, Sander Geelen belde met 4 vragen over ‘De’ insectensterfte. De stelling is ‘red de insecten, verbied alle pesticiden die schadelijk zijn’.

De wereldvisie van mensen die zich als ‘redder’ opwerpen is uitgangspunt van discussie, zodat je automatisch als ‘de verliezer’ uit de bus komt. Iemand die iets niet wil redden, alsof je de drenkeling wilt laten verzuipen….Omdat zij een beroep op moraliteit doen, en daar zijn geen feiten tegenop gewassen, net als wanneer je een vriendin probeert terug te winnen met beroep op rede.

Door je nuanceringen ben je hooguit meer of minder slecht, terwijl zij ‘meer of minder goed’ zijn.

Zie mijn schema over ‘4 punten spraakverwarring bij natuur & milieu’, en waarom ‘Het Linksche Thuigh’ alle discussie over milieu kan kapen. Omdat ze je onder de gordel grijpen. Ze ZEGGEN de wetenschap in pacht te hebben, maar bezetten zo enkel de Moral Higher Ground.

De lobby vanuit Pesticide Action Network, IUCN en Triodosbank

Moraal (niveau 3) bestrijd je met moraal, dus komt de moraal eerst, dan de feiten. Links trekt altijd de kaart van morele/emotionele intimidatie. Terwijl redelijke mensen van feiten uitgaan, en dan gevoel/de moraal.

Daarop ging ook Helma Lodders (VVD) met haar ‘feiten’ nat bij het LInksche Thuigh van Buitenhof, tegen dat kranten-vrouwtje dat haar overgangs-opvliegers verwart met ecologische problemen, landschapspijnen. Wechseljahresbedingte Hitze-wellungen heet dat in het Duits. Mooi heh, Eikenhouten Germaans…

HP de Tijd schreef ik vroeger (10 jaar geleden) ook voor trouwens, toen profileerden ze zich meer ‘rechts’, maar ik heb het blad nu al 10 jaar niet meer gelezen…

Hoera, hij is er weer….Bron van Insecto-Geddon bij BNN/Vara over ’40 procent wilde bijen bedreigd’. Wat onzin is…

Idealiter zou je de stelling dus anders formuleren, maar goed: ik ben dan dus tegen, hoogleraar ecologie Frank Berendse van de Partij van de Dieren is voor.

Het koste een uur of anderhalf om vragen te beantwoorden die van de heersende dogmatiek in massamedia uitgaan. Dus dacht ik: dan maak ik er een eigen artikel van, mocht de journalist mijn woorden verdraaien dan staat het hier zoals ik het aanleverde.

Onzin, 55 procent is door 1 bioloog op een Rode Lijst gezet: slechts 9 procent is zo zeldzaam dat ze risico lopen uit te sterven

Hieronder vind je mijn ‘populistische, ongefundeerde en ongenuanceerde’ antwoorden uitgewerkt als Friese populist-provinciaal, mijn ‘gevoelens waarmee we niettemin rekening moeten houden’, al ‘is dat niet het niveau waarop wij discussie moeten voeren’. Ach ja, Het Linksche Thuigh vanaf de zeepkist van hun morele superioriteit.

Frank Berendse is overigens OK, ooit nog les van ‘m gehad, een klassieke Wageningse tuinkabouter. Hij staat wel waarvoor hij staat.

In Joure (zelfde gemeente als Langweer) vond ik trouwens deze prachtige berm vol blauwe lupine, de hele wijk van mijn Mr Myagi (die me wat breektechnieken leert) gonst van de insecten.

Blauwe lupine bloeit bij ons in de gemeente, productieve drachtplant voor bijen even snel vanuit de auto genomen met de telefoon

Zulke bermen kunnen ze in het Hoog Ontwikkelde en Hoger Opgeleide Groen Linkse Amsterdam nog een puntje aan zuigen, zie mijn foto’s van de desolate landschappen langs het Amsterdam Rijnkanaal.

Dus voor je ‘pesticiden’ en ‘de landbouw’ oftwel, ons populistische plattelanders van je eigen rotzooi de schuld komt geven….

-Pesticiden hebben een negatief effect op flora en fauna en op de menselijke gezondheid, waarom toch geen verbod?

Natuurlijk sterven insecten door insecticiden, gelukkig maar!. Want daarvoor zijn ze ontworpen, bijvoorbeeld omdat je geen appels koopt met maden er in. En omdat je 17 miljoen mensen in Nederland betaalbare voeding wilt geven.

Alleen hele rijke mensen- bijvoorbeeld publiek gefinancierde hoogleraren ecologie en Groen Links-stemmers in Amsterdam- kunnen zich biologische landbouw-producten veroorloven. Menselijke gezondheid?

Zelfs in urbane gebieden vinden biologen meer insecten dan vroeger aangenomen

Mede dankzij pesticiden-gebruik in de landbouw en ter ziektebestrijding zijn mensen nog nooit zo gezond, gelukkig en welvarend geweest als nu. Zo roeide DDT-gebruik de ‘Polder-Malaria’ in ons land uit, we hebben geen last meer van mensen-vlooien, luizen, parasitaire wormen; hoera!. De meeste ‘biodiversiteit’ is schadelijker voor onze gezondheid dan welk chemisch middel ook.

Netto is gedoseerd pesticiden-gebruik gunstig voor de natuur in de 21ste eeuw. Dankzij gewasbescherming is een hoog productieve landbouw mogelijk, waardoor je grond uitspaart voor natuur. Dat intensieve landbouw natuurgrond uitspaart zie je ook in Nederland.

Minder productieve landbouwgrond- meer dan 100 duizend hectare- kon worden omgezet in ‘natuur’. Wanneer Natuurmonumenten- dat 25 duizend hectare ex-landbouwgrond gratis van de overheid kreeg- dus meldt dat in hun gebieden de insecten-fauna afneemt, kan dat meer over Natuurmonumenten zeggen dan over niet nader gedefinieerde ‘pesticiden’

Afval Energie Centrale, er broedt een slechtvalk op

-Is de insectensterfte dan geen probleem?

‘De’ insectensterfte bestaat niet, alsof er in Europa een spook rondwaart. Meestal bedoelt men wat specialistische soortjes zandbijen en vlindertjes van natuurbeschermers die in 1850 algemener waren. Terwijl er ook vele nieuwe soorten bij kwamen. Die ‘losers’ van vroeger gooit men op 1 hoop met bijvoorbeeld problemen in de Imker-sector met winter-overleving dankzij parasieten op honingbijen.

Die honingbijen overleven beter, wanneer imkers die parasieten onder controle hebben. Het is ook maar net waar je kijkt. Neem bijvoorbeeld insecten-eters als vleermuizen in Nederland, waarvan de 8 soorten waarvan data bestaan in aantal verdubbelden tot vertienvoudigden in afgelopen 30 jaar.

Maar ook nachtzwaluwen en diverse andere insecteneters nemen niet af maar juist toe, je ziet meer libellen, ook insecteneters.

Ergo: er moeten dus genoeg insecten zijn..

Desolate landschapjes langs A’dam Rijnkanaal

-Die cijfers kloppen dus niet of worden uit verband gerukt?

De huidige ‘2/3 insecten-verdwenen’-hype is een media-psychose veroorzaakt door subsidie-behoefte en subsidie-aanbod. De Overheid betaalt milieuclubs, Planbureau voor de Leefomgeving en academici om voor uitbreiding van haar milieu-bureaucratie reclame te maken.

Ambtenaren betalen IUCN en activisten die voor biologische landbouw lobbyen, en hun lobbyisten bij zelfbenoemde ‘kwaliteitsmedia’, zoals de ambtenaar-journalisten van Zembla.

De naturalistische drogreden: natuurlijkheid = Goed!. Mensen liegen van nature, dus liegen is goed….Mensen slaan elkaar van nature de hersens in. Doodslag is goed. Might is Right. ‘Niet onnatuurlijk’ = ‘niet slecht’ bij Olff

De motivatie van deze mensen is een geloof in de Goedheid van De Natuur, bijna religieus. En een honger naar macht, subsidie. Zo bestaat inmiddels een hele ‘biodiversiteit’-industrie van academici die voor hun publieke onderzoeksgeld afhankelijk zijn van het door journaille en milieuclubs opgeblazen idee dat de Planeet (al weer 50 jaar lang) op haar laatste benen loopt.

Die lobbyen voor onderzoeksgeld om hun insecten-onderzoek publiek te financieren. Voor aanspraak op publiek geld, moet je doen alsof je particuliere belang (‘meer onderzoek’) een Maatschappelijk Probleem is, liefst een Grote Crisis. Niets menselijks is ecologen vreemd. Niet alle menselijke is even wenselijk.

Een Randstedelijke variant op vulkaanlandschap met kolen

-Waar moet de oplossing wel worden gezocht?

‘De’ Oplossing van Het Vraagstuk bestaat niet tenzij je ‘het’ probleem meent te zien, een Uniforme Grote Oorzaak van alle Leed in jouw belevings-wereld, en De Overheid als brenger van De Oplossing. Dan is er geestelijk iets niet in orde met je, kijk daar dan eerst eens kritisch naar.

Een oplossing kan zijn: Meer ouderwetse nuchterheid, kennis van zaken. En dankbaarheid voor wat landbouw-wetenschap, techniek, de boerenstand en hard werken in Nederland voor elkaar hebben gebokst in afgelopen eeuwen. Tel uw zegeningen.

Chemische onkunde en ondankbaarheid van welvarende Westerlingen samen veroorzaken averechtse regulering uit naam van ‘het milieu’: door massamedia en Postcode Loterij-clubjes opgeblazen hypes waar onkundige politici dan mee aan de haal gaan. Mensen die ‘iets’ willen doen, veroorzaken vaak meer schade dan het probleem groot is….

Bade kan nog wel wat Ecomodernisme gebruiken

Ons Groen Zonder Doem-alternatief voor averechts milieu-activisme, het Ecomodernisme voorziet in die behoefte aan meer nuchterheid op milieugebied, en redelijker oplossingen dan wat nu voor ‘duurzaam’ door moet gaan.

Wie meer bijen en vlinders wil zien, die verbouwt zijn tegeltuin voor de onderhoudsarme hersenpan tot bloemenzee. Voor zover problemen bestaan met agrarische natuur-waarden, dan speelt averechts milieubeleid door de overheid met haar lastenverzwaringen een grote rol.

IJmuiden

Lastenverlichting spaart de natuur, duurzaamheid maakt alles duurder. De rekening komt terecht bij de werkende mensen van Nederland en bij ons landschap. Zie ambtenaar-club met ANBi-status Staatsbosbeheer, dat bos kapt om windturbines neer te zetten voor pacht-subsidie. Alles begint bij eigen verantwoordelijkheid.

De Overheid, haar milieu-negativisten en academie-activisten zijn de grootste bedreiging voor de natuur van ons land

Sportvissers

Daarnaast: wetenschappelijke en persoonlijke integriteit, kritische toetsing van studies die uniforme Grote Oorzaken suggereren van Het Grote Ecologische Probleem. Daar kan sprake zijn van een Diederik Stapel-effect, belangen-vervuilde pseudo-wetenschap.

In de sociale psychologie bleek 10 procent of minder van het gepubliceerde onderzoek te deugen, in sommige medische disciplines 30 procent of minder. Er is geen reden aan te nemen dat bij een zeker genre ecologen-studies de zaak er gunstiger voorstaat, zo stellen enkele kritische natuurbeschermers en ecologen al vast in een recent wetenschappelijk boek.

Een andere oplossing is een journalistiek die haar werk beter doet, bijvoorbeeld door wetenschapsjournalisten met Beta-achtergrond, kennis en analytisch denkvermogen in dienst te nemen.

//////////////////////// THE END

De Stelling was natuurlijk onzin
Volgend jaar wordt al een Neo-nicotinoide verboden  -dankzij media-campagnes van milieuclubs- die suikerbieten-boeren gebruiken. Het gaat bij de campagne om die groep van systemische pesticiden, die als coating rond zaden worden aangebracht. Daarmee breng je juist het pesticiden-gebruik qua volume in landbouw enorm terug.

Dus je wilt een middel verbieden dat uit naam van doelmatigheid en milieuverbetering is ontwikkeld. De uit Triodos en IUCN gefinancierde campagne vanaf 2010 was erg succesvol. Na de campagne van het Linksche Thuigh van Zembla werd in 2014 al een deel van die pesticiden verboden., nadat ze een laster-campagne tegen Tjeerd Blacquiere begonnen van Wageningen UR.

En boeren moeten vervolgens maar zelf uitzoeken hoe ze oogstverliezen opvangen, zo vertelde een Texelse boer mij zaterdag aan boord van de TX36. Als je middelen tegen schimmels op aardappelen verbiedt, dan kunnen ze soms wel 90 procent van alle aardappelen weggooien. Kudo’s ‘het Linksche Thuigh’. 

Dus dat je aardappelen tegen kosten van 8 cent per kilo verbouwt, en ze voor minder dan 1 cent als veevoer kan doordraaien. Het Linksche Thuigh haat onze boeren en vissers, en ze hebben geestelijke hulp nodig om de ethische kortsluiting in hun hersenpan te genezen.

Geen verbod op pesticiden helpt tegen je ethische en geestelijke gebreken.

Die systemische insecticiden werken overigens op een zelfde manier als de wijze waarop planten zich van nature tegen insectenvraat beschermen. De plant neemt het op in haar systeem, en vraat is dan dodelijk voor het insect. Planten ontwikkelen van nature tegen insectenvraat gifstoffen uit de Alkaloidengroep, en de natuur is daardoor 1 grote gifbelt.

Neem nicotine uit de tabaksplant, maar ook de wolfsmelk. Geen slak die daar nog aan gaat knagen.

Dat heb ik de journalist maar niet geprobeerd uit te leggen.

6 Replies to “Bij-geloof wordt er weer lekker ingeramd bij NPO/Massamedia”

 1. Een beetje laag-bij-de-grond opmerkingen en vaststellingen vindt ik want nou snel één enkele smartphone foto (what’s in a name) maken van een rijtje bloemen ergens ten velde in Nederland? Komaan, serieus? Dat maakt de populatie bijen en insecten niet in stand houdend hoor.
  Daarvoor is er heel wat meer werk aan de zoden nodig dan hier en daar een kunstmatig bloemenperkje aan te leggen.
  We hebben meer kruidachtige bloemen nodig, die stonden, toen ik nog kind was, in overvloed langsheen wegbermen en op de akkers en weilanden. Het krioelde destijds, jaren ’70 & ’80, van bijvoorbeeld Klaprozen in de weilanden van mijn regio. Tegenwoordig kan je de Klaprozen op één hand tellen wat natuurlijk ten eerste erg jammer is en ten tweede een signaal dat de mensheid niet goed bezig is.
  Maar goed, dat zal wel het gevolg zijn van de schamele 1000km/jaar die ik met mijn oude ‘ vervuilende ‘ dieselwagen rijdt. Fijn stof, CO2 en roetdeeltjes weet je wel… Daarom dat heel wat steden reeds een Lage Emissie Zone in het leven hebben geroepen. Om de ‘ vervuiling ‘ buiten “hun” stadsmuren te houden. Gelukkig waait de wind telkens vanuit de juiste hoek… 🙂
  En ja, er is wel degelijk een achteruitgang en afname in het aantal insecten. Als natuurliefhebster en hobbyfotografe merk ik dat steevast wanneer ik door bossen, weilanden en akkers struin.

  1. Oh ja Kirsten, nu heb je me door 🙂 : met een stroman ‘1 foto van een smartphone’ jezelf moreel verheffen, om alle inhoud voorbij te gaan: wat laaghartig en vals ben je, want als je niet in oplossingen en rede geinteresseerd bent, dan ben je zelf dus deel van het probleem.

   Behalve wat jammeren over vroeger toen alles beter was en de boerenstand beschuldigen dat het niet meer is als vroeger doe je zelf dus niets dat enige waarde toevoegt, behalve geilen op jezelf

   En dan: CO2 waardoor bloemen en bijen zijn verdwenen? Grappig ben je wel, niet omdat je humor hebt maar bent…. want waarschijnlijk heb je het bij jezelf niet eens door.

   Niettemin keur ik je reactie integraal goed, want ook jij bent die parel, je mag er zijn! Wat ben JIJ een Goed Mens!/ je doet helemaal niks voor de bloemetjes en de bijtjes en bent gewoon een hypocriete leugenares

 2. Met alle ideologische klimaat-, milieu-, natuur-, dieren- en bio-ideologische overheidsmaatregelen zie je steeds dat die maatregelen tegengesteld uitpakken. Er is als gevolg meer CO2-uitstoot, meer milieuschade, meer natuurschade, meer dierenleed, minder voedselopbrengst, meer overheid, minder vrijheid van kritische meningsuiting, minder alerte democratie, grotere sociaal-maatschappelijke kloof tussen arm en rijk.

  Waarom is er sprake van wetenschappelijke blindheid / doofstomheid als je een eenzijdige zogenaamde “duurzame” ideologie aanhangt?

 3. In mijn achtertuin (88 m2) staan toevallig heel veel klaprozen, de bijtjes vliegen er heerlijk in het rond, ik zie er vlinders, er groeien heel veel mooie planten; digitalis, engelwortel, en nog 10-tallen soorten die ik ooit eens gezet of gezaaid heb, het stikt er van de slakken, padden, merels, musjes (enkele), meesjes enzovoorts enzovoorts. En het leukste is: ik doe er (bijna) niet meer aan dan af en toe het gras maaien en wat snoeien. Dan staan er nog 2 perziken, een appelboom, een kaki, 2 bessenstruiken, een druif en nog veel meer. (Aardappelen ook;) )
  (Ik hoop dat de olijf lekker veel vruchten gaat maken. Dan kan ik mijn persje eens gebruiken.)

  Wat ik aan wil geven is dat de natuur het (hier) wel goed doet. Gif gebruik ik niet, natuurlijk. Wel heb ik de mieren ooit gevraagd om niet binnenshuis te komen. (Dat las ik eens in een boek, dat je tegen de natuur kan praten). En ze houden zich eraan.
  Er waren hier nog spitsmuizen, maar die heb ik per ongeluk van hun woning beroofd door de compostbak te slopen. En er was hier ook een egeltje.

  Op radio 1 hoorde ik jaren terug een man (professor?) die met stelligheid beweerde dat neo-nicotiden zéér slecht zouden zijn. En dat is dus niet zo? En is DTT nou ook al niet zo gevaarlijk als ‘ze’ ons wilden doen geloven?

  Nou ja, dan weet ik het ook niet meer. Wat ik wel weet is dat IK (ook) natuur ben evenals de andere natuur en dat ik het zot vind dat andere mensen dat niet schijnen te weten.
  En ook al hebben ze hier al die mooie 30 jaar oude beuken vernietigd (Ik geloof 90 stuks) en is het hier eigenlijk verschrikkelijk om te wonen met al die snelwegen en andere pokkeherrie (snoeiharde harde bassen soms waar je een beetje misselijk van wordt, warmtepompstations, dieselwagens van de gemeente, vliegtuigen, etc.), en moet ik nog heel veel betalen aan de ‘overheid’ -zeg maar 80%- ook, het is een soort overleven en ik kan niet weg wegens te veel familie hier, de natuur is wel in orde.

  En weet je, ik las een bepaald heel dik ‘geschiedenisboek’. En toen, toen viel e.e.a. wel een beetje op zijn plekje. Nu weet ik (misschien waarschijnlijk) tenminste waarom ‘we’ zo getreiterd worden en waarom ‘de politiek’ zulke ‘eigenaardige’ beslissingen lijkt te nemen die steeds achterlijker lijken te worden.

  Kortom, het leven lijkt (soms) een hel te zijn, want die (@$#%#) types maken dat er van: expres! En weet je wat ook erg is: Bijna niemand schijnt er verder last van te hebben. Dat maakt een beetje eenzaam ook nog.

  Ik leerde van de Bijbel dat je het kwaad bij de wortel dient aan te pakken. Anders heeft het geen zin hè? En de kunst is dus die wortel te leren kennen. Maar, ik geloof ook dat die Bijbel een beetje vervalst is. Dus je kunt niet zomaar zeggen: die of die is slecht. Want ‘ze’ zijn zó doortrapt dat ze zelfs dat boek gebruiken als agenda. Tenminste, dat lijkt erop. (Ze zullen het misschien zelfs wel zelf ‘geschreven/vervalst’ hebben.)

  Dus de natuur, daar hoef je weinig aan te doen, eerder te laten. Ook mensen kunnen (dus) zoveel kinderen krijgen als ze maar willen, denk ik, de aarde is voorlopig nog erg ruim. (Want zelfs mensen worden tegen elkaar -wat dat betreft ook nog- opgezet). Als je je er maar zo weinig mogelijk mee bemoeit, dan gaat de natuur gewoon zijn gang. En is perfect, anders zou het immers niet zo zijn hè?

  Het enige wat ‘we’ moeten doen is de kern van de ellende een beetje ‘in het zonnetje zetten’. Dat lijkt me wel zinvol. Maar de tijd dringt, lijkt het. De drums worden uit de kast gehaald. De mensen worden in de maling genomen.

  Moge de goede God met de rechtvaardige en de lieve mensen zijn. En laat Hem de wraak. Want die zal wel zoet genoeg zijn.

  1. Het is te lang voor je korte aandachtspanne, en ‘de natuur’ hoeft niet gered. Mensen kun je redden’, ‘de’ natuur is een abstractie die menselijke belangen moet verhullen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *