Han Olff (RUG) prachtig voorbeeld naturalistische drogreden, dank!

De naturalistische drogreden: natuurlijkheid = Goed!. Mensen liegen van nature, dus liegen is goed….Might is Right

Han Olff (Rijks Universiteit Groningen) bezigt afgelopen weekend in de regionale dagbladen een klassiek voorbeeld van de naturalistische drogreden.  Sterfte van grote grazers is ‘niet onnatuurlijk’: dus is hoge sterfte goed? Alsof je zo een ethische discussie kunt beslechten met technische argumenten, in een door mensen veroorzaakte situatie.

Via die drogreden/dwaling maak je ‘natuurlijke’ eigenschappen tot ethische voorschriften, in hoofdstuk 9 van ons boek Ecomodernisme ga ik er nader op in. Tekenbeten zijn ook natuurlijk. Dus aan te bevelen? Massale kindersterfte was vroeger ook ‘natuurlijk’…

Ecologen claimen vaak het patent op ‘natuurlijkheid’, alsof zij weten hoe ‘de natuur hoort te zijn’, meestal op basis van moment-opnames in ruimte en tijd. Zo wordt ‘natuurlijkheid’ als snel een retorische truc bij ecologen voor ‘ik die weet wat ‘natuurlijk’ is heeft altijd het natuurlijke gelijk.

Maar heb je zo een argument voor ontslag voor de menselijke zorgplicht voor dieren, zoals die bij boeren wel geldt? Geeft de natuur de maatstaf voor ethische vragen? Toch is die drogreden niet uniek voor Olff, je komt ‘m overal tegen. Hij is zelfs de basis van alle natuurbeleid, ‘natuurlijkheid is goed’.

De Doodsvaardersplassen

Ter duiding helpt mijn artikel over JJ Rousseau, de Verlichtingsfilosoof en belangrijk popularisator van deze denktrant: ‘de natuur is goed’. Dus mooi dat deze uitspraken op ons pad vallen.

Van Wikipedia plukken we dit citaat van gedrags-psycholoog Steven Pinker om de ‘naturalistic fallacy’ te kenschetsen, de naturalistische dwaling:

“The naturalistic fallacy is the idea that what is found in nature is good. It was the basis for Social Darwinism, the belief that helping the poor and sick would get in the way of evolution, which depends on the survival of the fittest.

Today, biologists denounce the Naturalistic Fallacy because they want to describe the natural world honestly, without people deriving morals about how we ought to behave—as in: If birds and beasts engage in adultery, infanticide, cannibalism, it must be OK

The moralistic fallacy is that what is good is found in nature. It lies behind the bad science in nature-documentary voice-overs: lions are mercy-killers of the weak and sick, mice feel no pain when cats eat them, dung beetles recycle dung to benefit the ecosystem and so on.

Je hoort het nu in Groningen al bulderen, ze haasten zich met ‘haha, een beetje Wikipedia citeren, wij baseren ons op veel belangrijker bronnen.’ Die ecologen met hun diarree-dunne verhaaltjes over ganzenpoep op de Noordpool en seks met kanoetstrandlopers.

Lees dan de Principia Ethica van George Edward Moore voor een uitgebreider definitie. Een bredere academische vorming zou veel ecologen goed doen.

Han Olff verrijkt voor meer dan 2 ton euro publiek geld per jaar de Nederlandse taal met ‘Biobouwer’ en

We doen nog een paar voorbeeldjes
De Natuur is Goed, het is al sinds JJ Rousseau zo’n gemeengoed in Westerse cultuur dat het beroep op natuurlijke goedheid steeds wordt aangehaald om discussies te winnen. Het ‘Verloren Paradijs’ met technische argumenten aangekleed. De verwarring van ‘is’ met ‘zou moeten’. Terwijl het eigenlijk een doorzichtige truc is. Kijk maar, voor nog wat voorbeeldjes.

Mensen zijn van nature egoïstisch. Egoïsme is goed! Massa-uitsterven is ook ‘niet on-natuurlijk’.  Dus kan nog wel 74 procent van alle zoogdieren uitsterven, want 75 procent geldt als definitie voor ‘massa-utitsterven’.

Oorlog is natuurlijk bij zowel mensen, wolven, apen als mieren. Nou….tijd voor Wereld Oorlog nr 3.

De Natuur zonder menselijke smetten is goed! Ook een variant…

In een wereld waar seculiere massamedia waarheidsgehalte selecteren op basis van Sociale Autoriteit, kun je met die naturalistische drogreden dus ver komen, dure leerstoelen veroveren. Zie Olff zijn collegae als Han Lindeboom en Frans Vera. Als er maar Prof.dr. voor staat in de zin van ‘Citeerbare Meneer’, waarmee de journalist zijn verhaal in zeggingskracht kan verheffen.

Maar dan:

Hoge Kindersterfte was vroeger ook natuurlijk, was dat ‘goed’? Is hoge kindersterfte goed wanneer iemand het zegt met Prof.Dr. voor de naam? Of als iedereen het zegt?

Weltschmerz in de Wutachschlucht, het verloren paradijs

Het Verloren Paradijs
Johan Sebastian Bach verloor 5 of 6 van zijn kinderen en raakte zo componeer-moe. Joost van den Vondel rouwde zo om zijn Constantijntje, Zalig Kijndje.

Nou, zo met hoge kindersterfte werd mooi wel de bevolkingsgroei op ‘natuurlijke wijze’ ingeperkt, hoor je de duurzamen dan stiekem zeggen. Maar ook op de zijde van Nihilistisch Rechts (Geerten Waling). Het Ecofascisme (‘Duurzaam’) dat uw kind weegt in de mate waarin het CO2 ‘uitstoot’, dat is een vorm van naturalisme, heidendom en planeetverering met een eigen Earth Day.

Natuurlijk is goed!

Het Ecofascisme van ASN-bank/De Overheid, dat het ‘pristiene’ klimaat als norm hanteert voor ‘veilig’ en ‘ethisch wenselijk’, en menselijk invloed gelijkschakelt aan ‘schade’

‘De Aarde’ zoals die zonder menselijke invloed was en ‘het Klimaat’ staat gelijk aan ‘ethisch goed’, iets nastrevenswaardigs. Dat Verloren Paradijs. Racisme is een vorm van naturalistische drogredenering. Je ‘natuurlijke’ genenpakket in ‘zuivere’ toestand, je onvervuilde ‘ras’ is gelijk aan ‘ethisch goed’.

Na lange rassenstrijd breekt met een raszuiver volk het Bureau-topia aan. Of na klassenstrijd… Marxisme en Nazisme, het zijn 2 van de vele nageboortes van De Verlichting, waar we nog verder op terugkomen. Zonder God is er alleen ‘natuurlijkheid’ als moraal en de menselijke interpretatie van hoe die natuur het ‘beste’ is.

Jagers-filosofie, tijdgenoot-tegenhanger van Miguel de Unamuno in Spanje als seculier aristocraat

Ook in de jagerij vind je die naturalistische drogreden wel eens, wanneer ze zeggen ‘jacht is natuurlijk’. Waarmee ze ‘wij zijn goed’ bedoelen. Jacht zonder weidelijkheid, dus zonder culturele inbedding, toeweiding en eigen verantwoordelijkheid, is dat verdedigbaar?

Zoals Staatsbosbeheer dat nu doet; wachten tot een dier van honger is weggerot en door de hoeven zakt. En dan nog even een genadeschot en hup, afvoeren met de Rendac, en dat duizenden malen per jaar, dierenoffers op het altaar van ecologen-prestige.

Een zelfde bij vlees eten: vlees eten is ‘natuurlijk’ voor mensen, dus is het goed? De wijze waarop je het eten van vlees invult, de culturele inbedding is ook belangrijk. Chinezen zeggen dat je hondenvlees het beste smaakt als je Trudy (mijn teef met 8 tieten) eerst een tik op de neus geeft, en dan levend ieder ledemaat afsnijdt, terwijl ze het uitjankt.

Doggy Pangang.

Trudy! Tik op de neus en dan levend de ledematen afsnijden voor lekkerder vlees terwijl ze jankend van de pijn sterft: aldus de Chinese keuken

Iedereen bezondigt zich aan de naturalistische drogreden
Wanneer de kerk van de Tolerantie het publieke domein dicteert, de ideologie van het Secularisme en Multi-culuralisme, dan kun je in het publieke domein alleen op basis van seculiere ‘waarden’ je punt maken. Dus krijg je vaak een naturalistische drogreden, aangekleed met ieders versie van ‘de feiten’. Het selectief winkelen in hier of daar gemeten dingetjes, terwijl niemand ‘de feiten’ een bal interesseert.

Mensen willen hun verlangen voor de wereld aan een ander opdringen. Hun Verloren Paradijs realiseren, en ze doen dat met de argumenten die de meeste sociale status krijgen: dus met zoveel mogelijk Prof.dr. er voor. 

En dus kom je automatisch uit bij een vorm van naturalisme uit om je punt te maken. Zowel in de inhoud van argumentatie (de naturalistische dwaling), als in je houding en gedrag. Waarheid is ‘waarmee je wegkomt’ of ‘wat imponeert’, zoals je dat ook bij Han Lindeboom ziet, Frans Vera. 

Rousseau, de essentie op een billboard van de Lidl: ‘natuurlijkheid is goed’

Mensen bij milieuclubs zijn van nature leugenachtig en opportunistisch, want zo haalden ze succesvol loterij-miljoenen binnen. Leugenachtigheid en opportunisme is dus goed, want we komen er mee weg.

Mensen zijn van nature uit op macht. Might is Right, dus machtswellust is goed. (Ragnar Redbeard, en de basis-filosofie van het Satanisme van Anton la Vey)

Wie de duurste leerstoel heeft met Prof.dr er voor is meer ‘goed’ dan iemand die dat niet heeft.  Meritocratie is ook een vorm van naturalisme, je neemt aan dat je alles dat je bereikte aan jezelf dankt, je eigen natuur in plaats van dat het je maar is gegeven. En bent vervolgens- zoals Han Olff- ondankbaar en arrogant voor de publieke miljoenen die je al zijn toegeworpen voor je herbivoren-hobby.

Omdat je vindt dat het je door eigen verdiensten toekwam.

Het waren gewoon Socialisten, en Natuurlijkheids-fetisjisten

Doorslaan in het tegendeel van de naturalistische dwaling zie je ook: ‘alle macht is slecht’. Je hanteert dan het zelfde naturalistische paradigma, en een gelijke drogreden. Alsof het Walhalllah ontstaat – het Gelijk over lijken- wanneer je met De Staat (een machtstructuur) in je handen maar alle bestaande machts-structuren omver werpt.

Het Marxisme met haar 100 miljoen slachtoffers is als kind van De Verlichting (JJ.Rousseau) ook een vorm van naturalisme. Of je nu Rassenstrijd hebt of Klassenstrijd, wat is het verschil? Survival of The Fittest of Overleving van De Meest Verlichte.

Een logisch gevolg van naturalisme en secularisme is Eugenetica: een poging om de natuurlijke loop van evolutie via selectie van ‘the fittest’ (wie definieert wat dat is, zie je dat?) weer te herstellen die dankzij christelijke naastenliefde en armenzorg ongedaan werd gemaakt.

Een soort natuurherstel op mensen geprojecteerd, afgeleid van populatiebeheer bij herten. Gezonde populaties maken.

de naturalistische drogreden om energiepolitiek door te drukken: Stichting de Moordzee

Of ‘seks is natuurlijk’ dus is het goed. Het maakt nogal wat uit of je als Markies de Sade kleine meisjes van 11 de oorlellen afsnijdt en (anaal) verkracht (zie 100 dagen van Sodom, jubelend uitgebracht door uitgeverij Bert Bakker). Of dat je met je geliefde een kindje verwekt, of een orgasme met schokgolven geeft.

Ook Vrije Markt-fundi’s zijn door de naturalistische dwaling bevangen sinds Ayn Rand en haar volgelingen als Alan Greenspan (Federal Reserve), mede-veroorzaker van de Economische Crisis van 2008. ‘De Markt’ met ‘onzichtbare hand’ die alles reguleert, is weinig meer dan Darwinisme -zonder 10 Geboden er wekelijks ingehamerd en afrekening in het Hiernamaals.

De grote en sterke jongens die ‘ermee weg komen’ blijven over.

Al snel hou je enkel de Unilevers over die alles dat van waarde en weerloos is opslokken, wat Hedgefunds een paar grote banken. Waarbij Paul Polman (Unilever) met zijn High Level Panel of Eminent Persons met oa David Cameron zijn rotte geweten afkoopt met wat geleuter over ‘duurzaam’, de seculiere nageboorte van christelijke deugdzaamheid.

Meer houden van retorische abstracties als ‘de Aarde’ (een object naar eigen evenbeeld gemaakt, Gouden Kalf), dan van mensen (die echt bestaan) die door je beleid getroffen worden.

‘Natuurlijk’, zuiver, goede marketing voor Westerlingen. De ideologie in 1 sticker

Conclusie: retorica is niet de manier om een discussie te voeren
De natuur geeft geen ethische voorschriften, hooguit wel grenzen van mogelijkheden.

Dus: Nu ken je dus al 1 retorische truc, om een waarde-oordeel, particuliere wens tot Wetenschappelijk Feit te verheffen, iets objectiefs dat overal geldig is los van de eigen smaak als ‘1+1=2’. Dat gaat dus via de Naturalistische Drogreden, de natuur als maatstaf voor menselijke ethiek en politiek.

In de volgende aflevering over de naturalistische drogreden zie je dat de bovenbeschreven drogreden- door JJ Rousseau tot wereldpolitiek verheven bij ‘De Verlichting’- nog steeds de basis is van alle natuur- en milieubeleid. ‘De Natuur is Goed’ is slechts vervangen door ‘meer biodiversiteit is beter’. Meer goed is beter.

2 Replies to “Han Olff (RUG) prachtig voorbeeld naturalistische drogreden, dank!”

  1. Mooi stuk. Maar ik loop al tijden met een vraagstelling in het verlengde van dit onderwerp. En daarop vind ik in dit stuk geen antwoord. Rypke zou jij je gedachten eens kunnen laten gaan over het volgende:
    De ‘gewone’ niet academische mens gebruikt de retorische truck ook. Over landbouwhuisdieren: dat het kalf niet gescheiden mag worden van de koe, omdat dit niet ‘natuurlijk’ is. Vervolgens is koemelk voor het kalf en indien door de mens gedronken niet ‘natuurlijk’ en dus niet gezond.
    Diezelfde “gewone” mens beweert vervolgens dat haar huisdier, een kalige doorgefokte rashond zonder ondervacht uit Egypte, een hondenjasje aan moet. En dat is dan ineens wél ‘natuurlijk’. Geen speld tussen te krijgen. Wat gebeurt er in godsnaam in het hoofd van zo een persoon? Het zijn inmiddels hele volksstammen die een dergelijk vreemd denkpatroon hebben…

  2. Heel goed stuk van Zeilmaker. Persoonlijk zie ik de mens als onderdeel van de natuur zij het dat we een heel dominante positie hebben gekregen, die ik noch als goed noch als slecht kwalificeer.

    Persoonlijk heb ik het gevoel dat het verlangen naar “pure Natuur” d.w.z. de “goede natuur”. die niet door de mens is aangetast, heel erg op de agrarische sector wordt geprojecteerd. Boeren en hun bedrijfsvoering moeten voldoen aan het beeld van de ideale boerderij, die de burger voor ogen staat. Dat is een soort kinderboerderij met kringloopbedrijfsvoering oftewel een negentiende-eeuwse keuterboerderij a la Ot & Sien.

    Als reactie op Willeke nog het volgende. Zowel landbouwhuisdieren als doorgefokte honden bestaan dankzij de mens en staan in dienst van de mens in ruil voor voedsel, onderdak en verzorging. M.i. is er qua natuurlijkheid en dus goed en kwaad in de natuurmoraal geen verschil tussen huisdieren rn landbouwhuisdieren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *