Natuurmonumenten poetst ledental op in jaarverslag, leegloop 40 % in 15 jaar

Druk bezocht 🙂

Het ledental van Natuurmonumenten daalt even snel als het aantal insecten in hun natuurgebieden: van 971.350 in piekjaar 2001 naar 571.600 in 2017,  40 procent in 15 jaar.

Als het zo doorgaat is de aanhang van Natuurmonumenten binnen 1 generatie uitgestorven, met een afname van 2/3de van hun ledental (62 %) in de periode 2001-2025. Dat toont vergelijking van jaarverslagen met het afgelopen maand uitgekomen verslag van 2017.

Van 2013-2017 onder Marc van den Tweel zette de daling in leden namelijk fors door met ruim 11 procent, van 643 duizend naar 572 duizend nu.

Ook het aantal donateurs nam af in 4 jaar tijd (2013-2017) met 23 procent van 92.000 naar 73 duizend. Het aantal ingeschreven Oerrr-kinderen decimeerde van 157 duizend in 2013 naar 61 duizend in 2017

Genomen met mijn populistische en ongenuanceerde PVV-camera die de afname van insecten ontkent

Window-dressing kent haar grenzen
Geen wonder dat directeur Van den Tweel in 2017 (11 duizend euro) meer aan vakantiegeld toe is dan in 2013. (4000 euro). We zijn getuige van de laatste generatie leden van milieuclubs op deze planeet. Als we nu niet snel in actie komen, zal er straks geen negatief gepijpzeik over de natuur in media meer zijn!

Wat erg!

Om de daling minder erg te doen lijken, en salarissen minder hoog poetst Natuurmonumenten het jaarverslag op, met definitie-veranderingen die gunstig uitpakken.(zie hieronder)

Het oppoetsen van jaarverslagen, dat doet Groene 11-zusterclub Waddenvereniging overigens ook. Zo schoof Arjan Berkhuysen van de Waddenvereniging kosten voor fondsen- en ledenwerving onder ‘doelstellingen’, om zo onder de 25 procent CBF-norm voor Goede Doelen te komen.

Terwijl de Waddenvereniging rond de 35 procent van haar budget aan fondsen- en ledenwerving spendeert, net als Greenpeace (36 procent van haar 300 miljoen jaaromzet). Al die milieuclubs verliezen aanhang, ondanks de miljoenen euro’s die ze per jaar in ledenwerving steken en urgentie-marketing.

De mogelijkheden van window-dressing kennen dus hun grenzen.

Bijna 1 miljoen leden in 2001, nu 572 duizend

Jaarverslagen oppoetsen
Die Oerrr-kinderen, dus kinderen van ouders die lid zijn, telt Natuurmonumenten nu in 2017 plots als ‘leden’ mee. Door die boekhoudkundige verschuiving lijkt het aantal ‘leden’ in 2017 plots gegroeid in haar jaarverslag 2017. Wij vroegen Bjorn van den Boom om opheldering.

Hij stelt:

In 2016 werden de OERRR kinderen nog meegeteld onder de donateurs, maar in 2017 zijn zij als lid aangemerkt. Want sinds een paar jaar is een structureel programma opgezet voor OERRR en genereert dit inkomsten met een structureler karakter.

Dus ze weten de spaarpotjes van kinderen aan te spreken, voor het vakantiegeld van Tweel. Die verschuiving suggereert dan in het jaarverslag dus een plotse ledengroei:

Oerrr-kinderen nu net als hun ouders lid gemaakt

Maar de werkelijke opbouw is dus:

De opbouw van leden- en donateurstal

Waarbij het aantal incidentele donateurs uit fondsen-acties als ‘red de bij’-vrouw van Bernhard, of ‘stop het gesnotter van de zielige otter’ dus ongeveer constant bleef. Het hoge aantal OERRR-kinderen in 2013 was overigens ook incidenteel, zo lees je in het jaarverslag van 2013:

2013

En de totale steun beelden ze in 2013 zo af:

Directie steeds meer aan vakantiegeld toe
Het jaarverslag van Natuurmonumenten 2017 kwam afgelopen maand uit.  De eerste pagina waar ik dan kijk is: de directie-salarissen. Marc van den Tweel krijgt nu een vakantiebonus van 11 duizend euro, zijn directeur Natuurbeheer Theo Wams nu 10.000 euro.

In 2013 nam Van den Tweel nog genoegen met een luxe-overnachting op Terschelling genoegen (4000 euro) tussen de Oerrrr-runderen, met spannende elektrische fiets-excursie naar een Broos Vaatwerk, Afblijven-gebied met ernstig bedreigde girodieren.

Maar wanneer je niet klaarspeelt waarvoor je bent aangenomen (groei ledental, Beweging voor de Natuur zijn), dan begrijp ik dat je 275 procent meer aan verdere vakantie toe bent.

Van den Tweel ging in 2015 met 187k bruto naar huis, inclusief de Sociale Verzekeringslasten van 10k. Die SV-lasten hoeven ze nu niet meer te vermelden volgens gewijzigde voorschriften: zodat het salaris nu 10k lager lijkt uit te vallen, vergeleken met de vermelding (183k) in het jaarverslag 2016.

Het poetsen in jaarverslagen valt zo steeds gunstig uit voor het imago van Natuurmonumenten. Lagere directeur-salarissen en hogere ledentallen.  Want van 2013-2016 stonden die SV-lasten – die Natuurmonumenten dus nog wel gewoon betaalt- gewoon WEL opgenomen.

Tel je SV-lasten wel mee dan staat Tweel nu dus op 181k, wat vergeleken met het (geschatte) hoogleraren-salaris van ecologen Han Olff en Theunis Piersma nog bescheiden is. Het redden van de natuur via alsmaar ‘meer onderzoek’, het vergt in die 37 uur dat je in de week wilt werken ook ontzettend veel van je.

…voor zoveel ton euro publiek geld zo weinig maatschappelijke waarde leveren, en dan ook nog stuitend arrogant zijn…

Gelukkig zijn die natuurbeschermers de laatste halve eeuw goed in datgene waarvoor ze bestaan. Zorgen dat de natuur niet verder achteruit holt. Of nee, wacht:

‘De Waddenzee stort in!’ /Wadden-oligarchie werft weer publiek geld

En daar zat Natuurmonumenten op Griend dan dus de afgelopen decennia bovenop. Het hielp allemaal niks, ondanks de 40-50 miljoen euro subsidie per jaar en de 14-15 miljoen euro Postcode-Loterijgelden per jaar. Steeds zijn De Andere Grote Boosdoeners de dader.

Eigenlijk overal waar Natuurmonumenten actief is de afgelopen eeuw, daar blijft de natuur achteruit hollen als je hun mag geloven. Wat een stelletje natuurprutsers zijn het dan, als je voor 40-50 miljoen euro publiek geld per jaar niet beter je best kunt doen;

…en hun maatjes van het Wereld Natuur Fonds spelen in een halve eeuw bestaan helemaal niets klaar:

…ondanks hun spectaculaire groei in inkomsten van 10 miljoen in 1970 die SS-Prins Bernhard von Lockheedaffaire tot Buitendendeurneuker zijn 1001-club opbracht (met daarin onder andere de Afro-dictator Mobutu) tot meer dan ZESHONDERD MILJOEN anno nu per jaar.

Maar het ligt natuurlijk nooit aan die clubs zelf, altijd aan anderen. Aan ‘de gifspuitende boeren’ en ‘de bodemberoerende visserij’ en ‘de Westerse kapitalisten’

De lobby vanuit Pesticide Action Network, IUCN en Triodosbank.

Milieuclubs pressie-vehikel valse globalisten-elite
Wie hun niet gelooft is natuurlijk ‘ongenuanceerde populist’. En in dat oordeel krijgen ze dan bijval van een stel zuur-linkse Dagblad Trouw-lezers, hun Koos Biodiversiteitsmeijers aan het overheidsinfuus, en hun Oude Linkse Media als NRC Damesblad die net zo hard hun leden verliezen.

Omdat niemand ze nog gelooft, en ze -terecht- des te meer wantrouwt.

Dankzij de mogelijkheid om nu op het web je breder te informeren dan de propaganda van die links-liberale Pro-Euro-Federalisme entiteiten. Die hun oorlog voeren tegen het gewone volk, die KANKER voor de planeet: hoe ziek kun je zijn.

..in de Huffington Post

Wiens nieuw geboren kinderen je weegt in CO2:

Het Ecofascisme

De Goede Bedoelingen-organisaties en hun ideologie van het Ecofascisme. Door Boudewijn Poelmann en Pieter Winsemius kunstmatig in aanhang opgeblazen, zodat Winsemius ze met Ed Nijpels kon misbruiken voor zijn Geopolitiek.

…de enige waardevolle web-pagina bij www.wnf.nl

Zodat we over 4 weken na ondertekening van de Klimaatwet op 6 juli een soort ecodictatuur zijn. Ik zwets hier niet, maar vermeld hooguit weinig populaire feiten. Zie dat McKinsey-jongen en ING-bankier en VVD-vieze-voorzitter Robert Reibestein ook bij WNF in het bestuur zit:

Vieze Voorzitter bij WNF Robert Reibestein, de ING/MKinsey-jongen was ook Vice-Voorzitter VVD, hij is met Mabel ‘nat broekje van Bruinsma’ Van Oranje lid van George Soros zijn CIA-afsplitsing. Lekkere jongen

Die European Council on Foreign Relations is de club van speculant en lobbyist voor een Europese Dictatuur, George Soros, voorgezeten door Mabel ‘Nat Broekje van Bruinsma’ Van Oranje. Het is een begin dit millennium opgerichte afsplitsing van die Amerikaanse CIA-directeur-leverancier, de Council on Foreign Relations waar bankier en Bilderberg-man David Rockefeller in de jaren ’70 de dienst uitmaakte..

In die hoek kun je dus een politieke (propaganda) functie van die milieuclubs zoeken: waarom ze kunstmatig in volume werden opgeblazen met subsidie en loterij-gelden door Wijffels, Winsemius, Nijpels cs.

Ter bangmakerij over de toestand van de planeet: zodat je steeds verdere uitbreiding van overheid en overheids-gecontroleerde economie accepteert: met multinationals en bankiers daar achter. Mensen bang en dom houden. Wat een goed doel!

Zie hoe WNF pseudo-bezorgd doet over de Doggersbank:

‘beschadigende’ visserij is hier bij WNF de door MSC-gecertificeerde flyshoot-techniek

Maar een groot energie-eiland en industrie op die Doggersbank vond WNF-directeur Johan van de Gronden (nu IUCN) met subsidiepotje Sylvia Borren (Greenpeace, Worldconnectors van Wijffels/Mulder) wel weer een fantastisch idee:

En tegelijk juicht Wereld Natuur Fonds dit wind-energie-eiland op de Doggersbank toe, dat Tennet op 4 september 2016 presenteert/. Tennet is ook (sponsor)partner van Stichting de Noordzee

Een zelfde bij Hans Wijers van DSM, en voorzitter van Natuurmonumenten. Die is lid van wijlen bankier David Rockefeller zijn Trilateral Commission. Dat invloedrijke lobby-netwerk met oa EU-commissaris Juncker ijvert eveneens voor een Europese dictatuur.

Hans Wijers, Trilateral voor Wallstreet-lobby en voorzitter Natuurmonumenten

Waarom neemt Natuurmonumenten het niet voor de mensen op, de Nederlanders en hun Nederlandse landschap, die dan door de Nijpelitaanse Maffia verplicht worden tienduizenden euro’s per huishouden te lenen bij de klimaat-maffia voor peperduurzame warmtepompen, zonnepanelen?

Het antwoord heb je dus al gekregen. Vanwege de voorzitters die zulke clubs in huis halen (eerder Pieter Winsemius en Herman Wijffels), uit de pool van de Valse Elite die ons Nederlanders ziet als Menselijke Grondstoffen (human resources) voor hun geopolitiek.

..maar deze anti-wetenschappelijke onzin brengt Arjan Berkhuysen naar buiten.

En dus een antwoord op de vraag, ‘waarom neemt Natuurmonumenten het niet ECHT op voor ons landschap?’. Dat Nederlandse landschap dat door windturbine-maffia van die globalisten om zeep geholpen wordt, voor de biomassa-subsidie wordt kaalgekapt, door lastenverzwaring uitgemolken?

Waarom steunt Natuurmonumenten het Energieakkoord, dat landschappelijke vernieling en exploitatie als logisch gevolg heeft? Waarom werkt Natuurmonumenten in een coalitie met clubs als Greenpeace die het landschap willen vernielen? Waarom steunt Natuurmonumenten Natuur en Milieu met 50-100 duizend eu per jaar? (afsplitsing van NM in 1973)

Sluit HIER aan bij de jaarijks groeiende club ex-leden

Er is bekering mogelijk en vergeving na berouw. Van den Tweel, repent and turn to God, schop Hans Wijers het raam uit, sla Pieter Winsemius op zijn neus, en neem het op voor Nederland, haar landschap en de Nederlanders.

Amen.

/////////////////

BOERRR, het moeilijke jeugd-lid van Interessante Tijden

  • Help mee in de strijd voor meer eigen verantwoordelijkheids-besef bij de groene sector door donateur te worden (geen lid 🙂 ) van Interessante Tijden, het Studiecentrum voor Natuurlijke Historie en de Menselijke Natuur via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rypke
  • Je kunt 10 euro (bier), 25 euro) boeken, en meer (benzine) doneren, met de 3B’s blijft Interessante Tijden op ontdekkingstocht voor je, iedere dag een nieuw inzicht in woord en beeld, een alternatief voor de leugenfabriek van Mainstream Journalistiek. Wie 100 euro of meer doneert krijgt ons boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’ toegestuurd, de exemplaren van eerdere donateurs: ze zijn onderweg! (vierde druk)
  • De grappigste donateur geeft maandelijks 6 euro 66, The Number of The Beast, na mijn satanische artikel over de Wodanseiken (van Natuurmonumenten!).
  • Dank voor alle donateurs tot nu; na 1 jaar pieken we op goede dagen al tussen de 5 duizend en 25 duizend lezers, gemiddeld 2000, gisteren nog 6000. Op naar de 100 duizend! Good will conquer Evil. 

3 Replies to “Natuurmonumenten poetst ledental op in jaarverslag, leegloop 40 % in 15 jaar”

  1. Het ledental van natuurmonumenten is helaas iets minder sterk dalend als de stand van veel diersoorten in de door hun beheerde natuurgebieden

  2. Even een kleine aanvulling. Ik had dit verhaal doorgestuurd naar een van onze dochters die bij de sponsoring van de ING werkt. Ik “jen” haar wel eens met Natuurmonumenten en hun sponsoring daarvan. Overigens heb ik niets met NM, in 2007 opgezegd omdat ze het klimaatevangelie aan gingen hangen.
    Dit is haar reactie onverkort:

    “Het is helemaal geen geheim dat het ledenaantal afneemt. Dat geldt voor alle kranten, muziekverenigingen en goede doelen. Daarom proberen deze instellingen op een vernieuwende manier mensen aan zich te binden. NM doet dat met OERRR, een abonnement voor kinderen van 4-12. Ruim 60.000 kids betalen hiervoor , in totaal zijn er meer dan 200.000 OERRR-kinderen. Dit zijn niet kinderen van NM leden, maar kinderen die zich hier vaak zelf voor hebben opgegeven omdat ze het leuk en belangrijk vinden. Rypke zou zich best wat beter mogen verdiepen in de materie”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *