Is De Verlichting antwoord op huidig tijdvak De Vernichting (2)

De essentie van Voltaire’s werk

In het eerste deel behandelden we Verlichtings-filosoof JJ Rousseau (…1778), de man die een boek over opvoedkunde schreef – Emile- maar zijn eigen 5 kinderen te vondeling legde. Voorstanders van De Verlichting halen echter vooral Voltaire (1694-1778) aan als kampioen van ‘De Rede’ en ‘De Vooruitgang’.

Voltaire is onderwerp van deel 2. De essentie van Voltaire’s werk kun je met bovenstaande beeld samenvatten, genomen in Altabeitar Sierra Nevada in Spanje.

Onder ‘De Vernichting’ versta ik de vertrutting en verwijving van de maatschappij, metromannetjes die Niveau Nichtcreme smeren op hun gevoelige huidje, latente heuptas-homo’s die met elkaar over ‘duurzaamheid’ discuzeuren bij een kopje muntthee, de verjuffing van het onderwijs.

Zijn er geen evenwichtiger alternatieven? Men zegt daarom ‘terug naar De Verlichting’. Maar wat is dat dan?

Voltaire, Nooit wat van gelezen, jij wel?

Voltaire is nu zo’n schrijver en denker die veelvuldig wordt aangehaald door het seculiere lompen-proletariaat (de journalistiek). Als lichtgevend Baken in de zee van Primitieve Godsdienstige Duisternis, die Archaïsche Sentimenten die door ‘De Onvermijdelijkheid van de Geschiedenis’ zullen wijken.

Het Vooruitgangs-Fundamentalisme, en het populaire waanidee bij de gehersenspoelde massamens, dat godsdiensten de basis van alle oorlogen zijn. En wat ze je  dan als ‘mai aiguh meuning‘ aan je opdringen, die arme stakkers. Dat komt bij Voltaire vandaan en zijn volgelingen.

Er is een Voltaire foundation in Oxford

Mensen die nog nooit een origineel werk van Voltaire lazen, die gaan dan Voltaire ‘citeren’ of zich op ‘De Verlichting’ en Voltaire beroepen. Ik geef ook meteen toe: niets van die beste man gelezen. Het is ook onvindbaar, en dus moeten we ons verlaten op een rondje internet.

Rousseau heeft nog WEL invloed, Voltaire is nergens te vinden

Jan de Boekenman in mijn dorpje Langweer- kon me wel aan Emile helpen van Rousseau. En Rousseau zijn natuurlijkheids-dogma zit nog in de haarvaten van de milieu-marketing en voedings-industrie.

Rousseau in de koeienweide

Maar van Voltaire is niets op zijn boeken-kerkhof te vinden, die grafstenen van andermans gedachtengangen. Zijn hoofdwerk schijnt Candide (1736) te heten.

Mensen lezen dus meer OVER Voltaire dan VAN Voltaire. Blijkbaar had Voltaire dus niet echt iets te zeggen, dat tot het diepste wezen van mensen spreekt.

Maar hij kon wel leuk schrijven. Of zoiets.

De Vijand van Voltaire, een God die zich offert en met de mensen bemoeit

Zonder Voltaire kon ik toch 40 worden. Zonder de inspiratie van het Evangelie was ik al dood of in de goot als drugsverslaafde. Zie dan de moderne knuffel-intellectueel van ‘nieuw rechts’, Sid Lukassen die een nieuwe kerk wil stichten zonder God, hij roept geloof ik ook iets over De Verlichting.

Een beetje in de salon leuteren over wat Rorty gezegd zou hebben. In plaats van samen de christelijke variant te zingen op een Verlichting (‘het Licht’ zien), uit het jaar 1700 voor Voltaire, dat licht dat Saulus al in Paulus veranderde (Saint Paul):

Amazing Grace, How Sweet the Sound, that saved a wretch like me. I once was lost, but now I’ve Found, Was Blind, but Now I See.

In A Capella, kan ontroerend zijn, of met zo’n opzwepend Gospelkoor, swingende negers met basgitaar die groovet als een tiet, kom je als witman tussen de negers in een  Bijlmerkerk die je gewoon ‘broeder’ noemen: christenen hebben geen ‘anti-racisme’-gezeik nodig, gepolitiseerde Azijn.

Amen. Als ze het wel nodig hebben zijn het geen christenen. Je kunt ook geen christelijke serie-moordenaar zijn of christelijk marxist.

”wat Rorty gezegd zou hebbenzzzzzz’

Je kunt natuurlijk ook samen leuteren over wat socioloog Rorty heeft gezzzzegdzzzzzzzzzzzzzzzz, huh, heh, wat Wie? Rondje bier? Oh die!

Sorry hoor Sid, veel plezier met een kerk zonder God er in, het enige interessante aan een kerk is het Goddelijke, de Inspiratie. Niet het gelul. Vrijheid is onzin. De Verlichting is onzin. Politiek is geen bal aan.

En Verlichtings-Atheisme is vooral erg ongezellig. Zo moeilijk mogelijk datgene verwoorden wat mensen ten diepste geen reet interesseert. Of zo geleerd mogelijk iets zeggen dat onvriendelijk klinkt, om het zo acceptabel maken. Zeg dan gewoon: opgerot met al die parasiterende Somaliërs, dat begrijp je ook zonder Rorty er in.

Tenminste, ik wel.

Toen Voltaire zijn laatste adem uitblies in 1778, scheen christen (en vrijmetselaar) Wolfgang Amadeus Mozart uit Salzburg (Oostenrijk) iets gezegd te hebben als ‘heh heh, eindelijk zijn we van die relnicht af’. Dat zegt iets over de impact van de Fransman Voltaire op het Europese elite-leven van die tijd.

Maar dan luisterde ik net het Requiem van Mozart. Een hele zaal met staande ovatie na een uitvoering door Gardiner. Wie krijgt er kippenvel bij Voltairezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz en de Verlichtingzzzzzzzzz

De Elite Kietelen = Voltaire
Je zou Voltaire ook de Manneke Azijnpis kunnen noemen van de Franse Verlichting, zo’n augurkerige Volkskrant-journalist met tik van de windmolen. Hij sabelde met zijn boeken en brieven alles neer dat zijn idee van Vooruitgang in de weg zat, met als voornaamste doelwit- blokkade van dat Vooruitgangs-geloof- het christendom.

Voltaire wilde zijn naaste niet lief hebben.

Voltaire leefde in het waanidee dat hij 2000 jaar na Arie de Stoteles ‘ontdekte’ dat redelijk en logisch denken zo zijn voordelen heeft, en dat zo zelfs een nieuw tijdperk aanbrak. De Verlichting. Het enige nieuwe aan Voltaire was- zo schat ik- dat hij geloofde zelf nieuw te zijn, en dat anderen hem daarin sociaal bevestigden.

Ook dat geloof is niet nieuw, zo stelt Prediker al. Maar dat heb je niet door als je het gelooft. Het meest schadelijke bijgeloof is dan ook geloof in jezelf.

De Verlichting is het bijgeloof in De Rede versmald tot ‘mijn beperkte gezichtspunt met de kennis van mijn tijd, maar dan imponerend opgeschreven’. En dat aangedikt met wat Koloniale welvaart.

De Verlichting, ontheiliging

Bijvoorbeeld wanneer je zoals icoon van ‘De Rede’, Descartes de realiteit omkeert. Ik denk DUS ik besta. In plaats van ‘Ik besta, dus ik denk wanneer me dat zo uitkomt.’ Filosofisch Denken is denken zonder mensen- en zelfkennis er in, zo had Nietzsche al feilloos door. Rypzsche ook.

Wanneer je de geest van Voltaire’s werk van tienduizend brieven samenvat, is misschien wel de hoofd-boodschap: iedereen is debiel, behalve ik. En dat zo eloquent, satirisch en gekunsteld mogelijk verwoord, terwijl je claimt dat je ‘De’ wetenschap in pacht hebt. Er moet ook wat te lachen zijn, bij die Verlichting.

Voltaire had namelijk in 1728 in Engeland van het werk van Newton kennis genomen. DE wetenschap van die tijd.

Ach ja, die Newtoniaanse fysica. Je kunt er een man mee op de maan krijgen, een kanonskogel op zijn doel. Maar hij is niet ‘waar’, zo weet men sinds Einstein. Is het (militair en maatschappelijk) succes van een denkwijze een maat voor het (voorlopige) waarheids-gehalte?

De Verlichting….

Zo kietelde Voltaire het ego van de elite van zijn tijd – waar hij zelf deel van uitmaakte afkomstig van de lage adel. Werd hij het sociale centrum van de groep, en zo kon hij de vrouwtjes imponeren. Dat is ook waar het bij filosofen van De Verlichting om draaide. De Oorsprong van de Wereld. ( = De Kut, geschilderd door Courbet)

Fans van Voltaire, waren- net als in onze tijd- mensen die ook op ‘Het Plebs’ neer keken, van die NRC Damesblad-lezers. ‘Verlichte’ despoten die zichzelf wilden loswurmen van de macht van de kerk. Hij was een beetje de George Soros van zijn tijd, Voltaire was ook financieel speculant.

In Soros zijn club zit Mabel ‘Nat Broekje van Bruinsma’ van Oranje, Robert Reibestein, Globalist-Fundamentalisten.

Voltaire werd protegee van Frederik de Grote, de Atheistische koning van Pruisen. Een Duitse Koning die Frans sprak omdat dit de taal van ‘De Beschaving’ was in die tijd, de Lingua Franca van de elite. Frederik voerde daarom voor de beloning van Duitse oorlogs-heldendaden een Franse naam in. Pour le Merite.

Zijn zoon, Frederik 2 de al wat minder Grote, die bouwde de Brandenburger Tor in Berlijn, nadat hij de Oranje koningin Wilhelmina uit de brand hiep tegen Hollandse Republikeinen.

..als we de godsdienst maar uitroeien, dan zal de Hemel op aarde aanbreken. Nee de combinatie van Darwinisme en nationalisme voldeed stukken beter….

De Godloze Hemel op Aarde, oftewel de Nieuwe Hel
Wanneer je het in die tijd ziet van de 18de eeuw, is die strijd tegen kerk en geloof te billijken van Voltaire.

Bedenk dat Maarten Luther (1517) met zijn Reformatie het tegendeel bereikte van wat ‘m voor ogen stond. In plaats van een priesterschap van alle mensen- dus ieder zijn God en Bijbel in volkstaal zonder de Clerus er tussen- kwam er 130 jaar Godsdienst-oorlog van, kerkvandalisme met de Beeldenstorm.

De Bijbel die voor iedereen geopend werd door Luther in eigen volkstaal, die werd een Doos van Pandora.

Met een wildgroei van gezindtes die nu pas allemaal afsterven. De Gereformeerd vrijgemaakten, de hervormd volmaakte kerk, de volmaakt gereformeerde vrijzinnige afsplitsingskerk, de remonstrantse-niet-als-die andere-klootzakken-protestantse-kerk, de ‘met-die-lul-kan-ik-niet-door- 1-deur’-kerk.

Hier had Voltaire een hekel aan….Wijsheid van eeuwen die een stokje steekt voor doorgeslagen eigenwijsheid

Het Protestantisme, de naam van de stroming zegt al genoeg. We kennen nog de twisten tussen de IRA en Ulster Freedom Fighters.

De 30-jarige oorlog in Duitsland – twist tussen katholiek en protestant- roeide zelfs 1/3de van de populatie uit begin 17de eeuw. Misschien ontstond dankzij de Reformatie juist in Europa de voedingsbodem voor het volgende moord-dadige bijgeloof: dat de hemel op aarde DAN ontstaat als je de twistappel genaamd God vermoordt.

Met dat ge-Bijbeltijger kom je ook nergens.

Dan zonder Godsdienst zal Wereldvrede aanbreken, een gedachte die nog steeds bij Globalisme-fundamentalisten leeft, van zowel Linker als Rechter-zijde. Na de slachtpartijen van het Staats-secularisme, de Goelag-archipel, Armeense Genocide en de gaskamers zijn mensen geneigd daar nu anders naar te kijken.

Ach ja, De Verlichting. Verstands-verduistering.

Nog zo’n product van De Verlichting. De Bladenblower…grrrrrrr

Totalitaire Tolerantie
Voltaire was de prediker van de Totalitaire Tolerantie die vandaag nog heerst. Het elimineren van alle tradities, culturele gewoontes en vooral het christendom, in de opmars naar Gelijkheid (over lijken) Vrijheid (onverschilligheid) en Broederschap (samenklonteren in je Facebook-bubbel). En het geloof dat je overal recht op hebt, zelfs op ‘Geluk’.

Ja, je vraagt je af hoe mensen zulke onzin kunnen geloven.

Iedere aanzet tot onenigheid in de kiem smoren via ‘Non-Discriminatie’: niet mogen waarnemen wat je ziet. Alles van ‘Waarde’ tussen haakjes zetten, omdat je bang bent dat er anders maar ruzie van komt. Wanneer je de mens maar ontmenselijkt, dan zal de Hemel op Aarde komen.

Wereldverbeteraars met hun geloof in De Vooruitgang (van wat?), dat zijn bij uitstek kinderen van De Verlichting.

Zo dwingt men al een halve eeuw via de Oude Seculiere Media de Vrijheid van De Zelfde Menings-uiting af: de dwang om niets betekenisvols te zeggen in de publieke ruimte waarvan je de inhoud serieus durft te nemen. Wanneer mensen hun waarden serieus zouden nemen komt er maar mot van, zo is de onderliggende Verlichtings-emotie.

Dus moeten je ‘waarden’ inwisselbaar zijn als een Esspresso-smaakje in de koffiebar. De Verlichting is dus gewoon angst voor de dood, maar dan moeilijker uitgelegd.

En de intratuin-Boeddha voor het raam, geestelijke gemakzucht en onverschilligheid maar dan spiritueel gecamoufleerd

Het Multiculturalisme, een zichzelf vernietigende ideologie die je ook ‘Lafheid’ kunt noemen. Alle moeilijke geleuter met Academische Keizers-kleren in de Verlichtings-salon is uiteindelijk tot 1 van de zeven hoofdzonden te herleiden.

Dankzij die erfgenamen van De Verlichting mag je alleen nog voor meer seculier globalisme en milieu-fundamentalisme zijn, meer homo-orgies op de Amsterdamse Grachten, vrouwenverheerlijking, al die uitvloeisels van de Onvermijdelijkheid der Geschiedenis tot iedereen het met alles en iedereen doet.

En anders ben je dom, voos en achterlijke onderbuik-populist, lid van die domme angstige mensen uit de provincie, die niet mee kunnen komen maar ‘wiens gevoelens van onvrede je niettemin respecteren moet’. (= bek houden)

De Verlichtings-Fundamentalisten en hun Totalitaire Tolerantie tolereren maar 1 onvermijdelijke versie van De Geschiedenis. Verenigd Europa is bij uitstek een project van De Verlichting.

Zie ook Homo Deus van Harari, zelfde idee, nu met Artificial Intelligence-randje: je zult wel mee moeten, er is geen alternatief, het Einde van de Geschiedenis is bereikt.

De bladenblower, fysieke gemakzucht en een bak herrie

De Bladenblower, de Boeddha en de Tenenkrullegraaf
De meest tastbare erfenis van Voltaire en Rousseau in ons dagelijks leven op straat, vinden we nu nog terug in 2 symbolen. De Intratuin-Boeddha die als Onbewogen Beweger achter de ramen voor zich uit staart.

Als uiting van geestelijke gemakzucht, luiheid, onverschillig voor het leed van anderen, maar dan spiritueel gecamoufleerd.

En de Bladenblower, als uiting van lichamelijke gemakzucht met een ambtenaren-luchtje. Op een voorjaarsochtend aan je opgedrongen met takkeherrie, door zo’n cohort Oranje hesjes.

Verder bereikte De Verlichting ter Linkerzijde, dat men wat jankt en hysterisch doet over Ut Muljeu. ( = Angst voor De Dood) En ter ‘rechter’-zijde, voor zover die Rechterflank niet is ge-elimineerd sinds 1968, daar doet men wat emotioneel incontinent: Rousseau met klapvee in een spelshow. Jezelf heel authentiek aanstellen, zonder je te schamen voor je aanstellerij.

En men doet wat hysterisch over terrorisme en misdaad.(= Angst voor De Dood)

Zoals de immer tenenkrullende Telegraaf vandaag weer: ‘Dit is wat u wilt minister?” De Tenenkrullegraaf, foto van mensen uit ‘de lagere sociale klassen’ die erg aangedaan zijn.

…en de Intratuin-Boeddha voor het raam, geestelijke gemakzucht

De afsluitende oproep is het zelfde. De Ovuah-heid doeniegenoeg!

Vadertje Staat als God’s plaatsvervanger op aarde moet Al Onze Problemen Oplossen via Volmaakte Regulering bij Volmaakte Kennis. Vooruitgangs-geloof vanuit de leunstoel met afstandsbediening.

Ik hoop nu dat je dus de beelden van Boeddha en Bladenblower daarmee begrijpt. Geestelijke en lichamelijke LUIHEID.

Op Links komen die ondeugden wat minder debiel over. Omdat zij de academies overnamen sinds ’68 via de Mars door de Instituten. Dus krijgt Linkse onverwerkte levens-angst nog een geleerd luchtje, maar in essentie zijn ze even bijgelovig en dom als de Telegraaflezer.

Hopeloos, sterfelijke stukjes sterrenstof. Bladenblowers met Boeddhabeeld, zo’n Tibettaanse uitkeringtrekker die op zijn luie reet wacht tot de Verlichting ‘m aan komt waaien.

De Bladenblower…..fysieke gemakzucht en een bak herrie

Voltaire kon leuk schrijven, naar ’t schijnt
Voltaire is het pseudoniem van Francois (Marie) Arouet. Met een rondje internet en Wikipedia kun je zelf een oppervlakkige levensgeschiedenis van Voltaire googlelen. Ga ik je hier niet voorkauwen. Hij heeft nog een club bewonderaars in de Engelse Voltaire Foundation, die hem als baken van De Verlichting en De Tolerantie verheerlijken.

Tolerantie betekent, dat je de eigen lichtgeraaktheid en kortzichtigheid verheerlijkt met gelijkgestemden in je eigen (Facebook-)bubbel, en je ergert aan mensen die jouw versie van ressentiment en kortzichtigheid niet delen.

Iedere club mensen heeft haar eigen heiligen. De Katholieken Franciscus, Maria en een hele Kermis-schiettent aan zalig-verklaarden. De Verlichting-mensen hebben dat ook. Zoals Immanuel Kant, de Duitse Verlichtings-denker, die honderden bladzijden nodig (Kritik am Reinen Vernunft) heeft om iets simpels zo ingewikkeld mogelijk uit te leggen.

De Verlichting had haar eigen uitvloeisels van moord en doodslag

Dat je een ding op zich hebt, het objectieve, en je eigen perceptie daarvan (het subjectieve) die van anderen verschilt. Voor de rest is Kritik am Reinen Vernunft geen reet aan om te lezen. David Hume zei iets ingewikkelds dat ik ook al weer ben vergeten.

Toe help me even…

Het zo intellectueel mogelijk om de hete brei heen draaien heeft dus vooral een sociale functie: deugd-signaleren. Je herkent zo gelijkgestemden voor je salon, die net als jou ook zo lang mogelijk moeilijk willen doen over iets dat eigenlijk heel simpel is.

Dat je sterfelijk bent en feilbaar, andere mensen en jezelf nooit werkelijk zult begrijpen, maar dat zo lang mogelijk niet wilt toegeven.

Je kunt ook doen alsof iets dat al duizenden jaren door ondervinding bij iedereen bekend is, eigenlijk een Nieuwe Wetenschappelijke Ontdekking is, een Nieuwe Stroming in de Filosofie. En zo ontstaan dan ‘wetenschappen’ als Psychologie, het academisch herformuleren van boerenwijsheden.

Boerenwijsheids-begeerte.

Goddeloosheid is de cultus van de Dood, mijn lampje Broeder Franciscus

Revolutie op Revolutie
In aflevering 1 wierp ik al de Rypothese op dat je filosofen Rousseau en Voltaire kunt zien als aanvulling op elkaar, de samensmelting van tegendelen. Voltaire voor de mannetjes met zijn sarcasme en intellectuele scherpte. Rousseau voor de vrouwen en kinderen met zijn beroep op ‘de natuur’ het gevoel (is natuur zonder rede getemperd), intuitie, instinct.

Een beetje Hegeliaans dus, dialectisch de beide heren.

Hoewel Voltaire continue ieder werk van Rousseau afkraakte konden ze niet zonder elkaar. Het is wel symbolisch dat ze kort op elkaar overleden, als elkaar’s Doppelganger. (term uit de Antroposofie van Rudolf Steiner)

Volgens de onder de Guilliotine gesneuvelde Franse Koning Louis 16 – kleinzoon van De Zonnekoning (die Versailles bouwde)- veroorzaakte het werk van beide heren samen zijn ondergang via de Franse Revolutie (1789). Die Revolutie die het startschot werd voor nog meer revoluties, moord en doodslag.

Nu niet uit naam van God, maar uit naam van ‘Geen God, Geen Heerser.’

Als we God maar uit het publieke domein verbannen, dan…..krijgen we moord en doodslag op atheïstische grondslagen

Zo kun je de leus van De Verlichting samenvatten, het bijgeloof dat je ‘vrij’ zult zijn wanneer je de oude overheerser vervangt door een nieuwe uitzuiger met andere facade. Terwijl de Mammon en de Leugen altijd samen regeren.

De mensen die in De Verlichting willen geloven ter deugd-signalering naar gelijkgestemden, die hebben als belangrijkste kenmerk dat ze niet in God willen geloven. Dat is de kern van het seculiere Vooruitgangs-project, het verjagen van God uit de publieke levens-sfeer.

Zodat een stelletje enge wereldverbeteraars met De Staat in hun handen vrij spel kan hebben, zonder gewetens-wroeging en concurrerende maatschappelijke instituten.

Voltaire en Rousseau hingen het zogenaamde Deisme aan, dat je in die Boeddha-beelden verbeeld ziet, Atheïsme voor lafaards. Wel God, maar 1 die niks kan buiten wat natuurwetten in gang zetten. Een God die de menselijke eigenwijsheid dus niet kan corrigeren met de wijsheid van eeuwen.

Rousseau en Voltaire waren dus een doodsteek van het Ancien Regime, met een door De Kerk gelegitimeerd staatshoofd. De Liberale Burgerij, Bourgeois kwamen in het zadel van De Adel. Dat concurreren om de macht met de (Oranje) Adel was in Nederland al min of meer gebeurd in De Gouden Eeuw, zoals ik al beschreef. Dus bij ons geen revolutie.

… De ergste oorlogen hadden niets met godsdienst van doen, wel met uitvloeisels van De Verlichting en DE wetenschap (Darwinisme)

Vader van De Linkse Kerk
Als reactie op de macht van die commerciele klasse die met de Franse Revolutie in het zadel kwam, ontstond een nieuwe revolutie-behoefte. Die relnichterij van de volgende klasse ontevredenen met ressentiment werd door Karl Marx (Communistisch Manifest 1848) gelegitimeerd in zijn 10 geboden voor het Nieuwe Atheisme.

De Postcode Loterij bestond nog niet, maar je had al wel ‘intellectuelen’, Grachtendordeldieren, mensen die in opruiende pamfletjes de realiteit in 2D plaatslaan. Journalisten.

De sloop van het gezin, de afschaffing van eigendom, gewelddadige omverwerping van oude machtstructuren, genocide op de middenstand, de Bourgois: Karl Marx en zijn volgelingen. 100 miljoen doden later zijn er nog steeds mensen die met Marx weglopen.

Nu heb je Lesbo-activisten, Okselhaar-strijdsters met dikke baard tussen de benen, Gender-fundamentalisten, Black Lives Matter, Dier-activisten, de politisering van geestelijke onvolwassenheid. Marx heeft voor elk mens met onverwerkte moeilijke jeugd wat wils.

Met De Staat als God’s plaatsvervanger op aarde, die in al die geestelijke gemakzucht moet voorzien, kun je ook financieel in je maatschappij-parasitisme gesteund worden.

Onder die Marx-aanbidders, ontmoette ik de Dagblad Trouw ( = Karl Marx in ‘groen’ jasje) -lezende predikant van de kerk van Langweer: Aart Veldhuizen. Een typische Linkse Kerk-man. Interesse veinzen omdat het van god moet met zo’n gedwongen gristenlach, ruggengraatloos geloof, Seculier Light met wat Sociale Academie.

Nee dan liever oprechte heidenen, en Jezus met zweep door de tempel.

De overwinning van het Atheisme en secularisme in Nederland- de voornaamste ‘verdienste’ van de Verlichting, die is absoluut en volkomen. Zie de Christenunie, die geen moeite heeft om te regeren met haar absolute tegendeel, de Atheistische Aasgieren van D66. Dat zegt al iets hoeveel ze bij de Grrrristenunie hechten aan het christendom.

Maar elders in de wereld, zien we nu frisse ontwikkelingen die het einde van de destructieve Verlichting inluiden. (zie filmpje)

De Vooruitgang.
De Vooruitgang heeft qua menselijke levenssfeer mogelijk 1 alles omvattend geestelijk program, waarin zij succesvol leek tot nu toe. De uitroeiing van het mono-theisme. Het christendom is in Nederland al verslagen, de kerk heeft geen enkele macht meer. Nu nog even de Islam platgooien met bommen, en dan zal het Verlichte Paradijs van Meer Liberale Democratie aanbreken.

Je moet wel heel wreed en onredelijk zijn, heel bijgelovig om zulke onzin te geloven. Daarvoor moet je wel erfgenaam van De Verlichting zijn.

Met ‘vrijdenker’ bedoelt men dus meestal iemand die over het christendom heen zeikt, iemand met een selectief en slecht historisch geheugen. Want hoe redelijk was Voltaire dan eigenlijk? Al die Voltaire-verheerlijking doet die verdedigers van ‘De Vooruitgang’ en ‘De Rede’ nogal eens een oogje toeknijpen, naar wie Voltaire nu eigenlijk werkelijk was..

Ook Voltaire zijn vereerders selecteren nogal selectief

Voltaire was bijvoorbeeld tot in zijn vezels anti-semiet, namelijk schrijvend dat de barbaarse slechtheid van Joden in hun natuur zat gebakken.

Dat beschrijft Arthur Hertzberg nog in The French Enlightenment and The Jews (1968). In de New York Times haalt Herzenberg in 1990 nog wat gewraakte citaten aan van Voltaire, die geen misverstand toelaten:

Two citations will suffice. In his ”Letter of Memmius to Cicero” (1771), Voltaire, in the pose of an ancient Roman reporting on the Jews, wrote: ”They are, all of them, born with raging fanaticism in their hearts, just as the Bretons and the Germans are born with blond hair. I would not be in the least bit surprised if these people would not some day become deadly to the human race.”

In the next year, writing the essay ”One Must Take Sides” – introduced as ”the last word by Voltaire on metaphysics” – he ridiculed each of the major religions, but he was meanest to the Jews: ”You have surpassed all nations in impertinent fables, in bad conduct and in barbarism. You deserve to be punished, for this is your destiny.”

This is hardly the rhetoric of a man who thinks that Jews are just another people waiting to be enlightened. It is the talk of a ”noble Roman,” his favorite self-definition, who has no patience with inferior people such as Jews and, for that matter, blacks.

Wat is er potdorie mis met onze eigen heiligen en tradities?

Tsja, weet iemand anders nog wat je over Voltaire kunt zeggen?

Ik kan nergens meer een boek van ‘m vinden, maar zet ook liever een Requiem van Mozart op. Verder mijn hartstochtelijk pleidooi voor een totaalverbod op de Bladenblower, en op Boeddha’s voor het raam.

Anything But Christian ABC. Allemaal kapot slaan, die Kut-Boeddha’s

Als we die laatste vruchten van De Verlichting dan even opruimen en weer normaal mogen doen, onze eigen tradities en heiligen koesteren in plaats van leren haten.

Een Boeddha-Beeldenstorm om al die Kut-Boeddhas uit het land te verwijderen. Kapot slaan, die wezenloos voor zich uitstarende Tibetaanse uitkering-trekkers, een beetje op je reet zitten te wachten, alsof De Verlichting je aan komt waaien.

Ga eens wat doen met je leven…

.allemaal kapotslaan, die Kut-Boeddha’s

…en neem ook gewoon een mooie Jezus in je tuin, een symbool van actieve opoffering. Die van mij hangt er naar volle tevredenheid!

Jezus die de Doodscultus van de Milieubeweging overwint

2 Replies to “Is De Verlichting antwoord op huidig tijdvak De Vernichting (2)”

 1. Verlichting is heel iets anders dan die nep-verlichting een paar 100 jaar terug. Werkelijke verlichting is eerder jezelf begrijpen, de medemens, de natuur en (misschien) God. De mens zijn moraal is niet uitstekend en daarom alleen al zou men daarom moeten geloven – als men tenminste wijs genoeg is, vind ik- in de goede God.
  Verlichting is iets dat bijna niet te omschrijven is. Verlichting moet je leven. Het is een besef. Een besef dat je levende natuur bent. Een wonder, maar gelijk aan alles om je heen. En dit alles verondersteld Kennis. Zonder kennis is er geen kennen. Kennis van biologie, van psychologie, van bewustzijn, van natuurkunde, van filosofie, van Godskennis. Ons verstand is een spiegel. Als die leeg is, is er niets te herkennen.
  Nietzsche wees in zijn Zarathustra heel aardig op deze verlichting.

  Ook Jezus wijst er op het Koninkrijk der hemelen in jezelf is. Het enige wat je ervoor hoeft te doen is aardig zijn en God danken (Liefhebben).

  De (rk) kerk is volgens mij juist vaak de bron van de ellende. Luther deed niets anders dan de hypocrisie van de kerk aantonen. Hij was tegen de belachelijke aflaten en de reclame ervoor.

  En uit deze Luther en de pers (Gutenberg) is o.a. een leesbare Bijbel voortgekomen. Daar was de kerk dus zeer op tegen en daarom is er zoveel ellende gekomen. De mensen maken geen oorlog, dat doet de elite en de kerk. Die laatste is een eeuwenlange kruistocht aan het houden tegen de (vrije) gelovigen in Jezus en de beleving van een persoonlijke God.
  Ik denk dat geloven geen bron voor oorlog zijn. Maar ze worden er vaak wel voor misbruikt. Gehersenspoelde mensen kun je nu eenmaal makkelijk voor je karretje spannen.

  Buddha was een wijs mens, denk ik. Hij heeft ontdekt dat geluk in jezelf zit. Als je maar ontspannen bent en de liefde kent.

  Het probleem met mensen is vaak dat ze de woorden soms wel kennen, maar ze beleven die woorden niet. Daarom worden het ‘weetdingetjes’. Zoals, als je weet dat er benzine in je auto moet, dan zal het er wel inzitten. Schijnwijsheid en tegeltjes wijsheid. Maar goed.
  In deze tijden zijn de mensen, mijn inziens, juist sterk geconditioneerd, afgericht, betoverd met woorden en gevoelens, vooral door de ‘opleiding’, de media en dat soort dingen. (Voetbal of zo).
  Dus er is een zeer laag bewustzijn. Of in ieder geval een laag zelfbewustzijn en andersoortig bewustzijn, zoals een Godsbewustzijn. De mensen zijn nu juist sterk onwijs.

  Maar ja.

  (Arme Mozart, die werd ook al niet oud hè? 33. Das ook weer toeval. Net als Jezus.)(Als het allemaal waar is. Geschiedenis geloof ik bijna niets meer van.)

  Dus verlichting is iets dat je moet leren. Net zoals autorijden. En daar is dus kennis, wijsheid, liefde, geduld, tijd, de wil etc. voor nodig. Het komt je niet aanwaaien, ook al stellen sommigen dat wel. Er zijn er die met staren naar de golven ‘het’ inzicht gekregen heeft.
  Tenminste, dat, zeer kort samengevat en natuurlijk onvolledig en misschien onleesbaar, denk ik een beetje. Maar net als Socrates denk ik ook wel eens, ik weet eigenlijk best weinig. Leve Plato ook 😉

 2. Nog even.
  Ik schreef dus dat de ‘elite’, de ‘aristocratie’ het beleid op de wereld bepaalt. Dat lijkt mij dus logisch, daar zij immers al heel lang de baas zijn. Wat ik een mooie eye-opener vind in dit soort zaken is een youtube zoals ‘The Swiss Beast – Home of the Devil’ van Sean Hross.
  Veel zaken uit de nabije geschiedenis worden wat duidelijker. Ook komen in zijn documentaires de Bijbelse geschiedenissen duidelijker uit de verf wat mij betreft. En ik kan het heden beter begrijpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *