‘Kan Niet’ bestaat niet bij Urker vissers, God wel…

Normale gewone mensen van visserij-actieclub EMK tegen het Bureaucratische Monster dat zich voedt met menselijkheid. Mooie mensen die onze steun verdienen in de strijd voor de menselijke maat.

Aan boord van de UK 237 mocht ik gisteren meevaren vanuit IJmuiden over het Noordzeekanaal, langs het Westelijk Havengebied, over het IJ, om met een protestvloot van 20 kotters aan te meren bij Amsterdam Centraal Station.

Urk ontmoet Amsterdam, twee uitersten van het Nederlandse sociale spectrum

Visserij-actiegroep EMK protesteerde op De Dam tegen het immer uitdijende Bureaucratisch Monster in Brussel dat zich met menselijkheid voedt, en haar Haagse equivalent, de Pin-automaat voor Corporate BV. En zij demonstreerden vooral voor meer menselijkheid en redelijkheid bij de overheid, die van burgers moet zijn.

In plaats van dat wij Menselijke Grondstoffen worden, Human Resources, die ‘management’ nodig hebben voor Planetaire Optimalisatie (2030 Agenda: zie Stichting SDG-Charter van VNO-NCW van bankiers als Herman Mulder en bureaucraat Hugo von Meijenfeldt).

EMK heeft de GVB-pont veroverd met vlaggen

De overheid in handen van milieuclubs en multinationals holt nu de lokale vissers-gemeenschappen uit, ontwricht hun bestaanszekerheid met averechtse regulering (aanlandplicht) en steelt hun visgronden (windfarms, gesloten zeereservaten), met door haar gesubsidieerde milieuclubs/NGO’s (WWF, Stichting de Noordzee enz) als agitatie-platform.

Lekkere viswijven

Aangemeerd in de haven

Het contrast was vooral mooi, de menselijkheid van de vissers, echte normale mensen die hun hele families met kleine floppies meebrachten en hun vaders, de generatie op generatie.

Urk Ontmoet Amsterdam, de jongste generatie vissers in oliepak op het Damrak. Zij kijken nog verrast, de rest kijkt niet op of om…

Een Urker Kotter die voor het hippe Jazz-paleis Bimhuis aanmeert, en jonge vissers-zoontjes in oliepak die over het Damrak lopen tussen toeristen met opblaaspop. Waar de junior-Urkers de enigen zijn die daar nog van op kijken…

Falung Gong protesteerde ook op de Dam, Made in China. Je vraagt je af waar die selectieve verontwaardiging over ‘mensenrechten’ in Rusland vandaan komt….

Het oude Holland van Godvrezende Urkers, Stellendammers, harde werkers, versus de decadente toeristenkermis overgenomen door de Groene Bolsjewisten (Groen Links).

Hondje Julius in EMK-tshirt bij de jongste generatie vissers

Orde en de menselijke maat versus chaos met Darwiniaans luchtje (‘Might is Right’), en Chaos in de regering. (De Klimazi’s, Klimaat-Maoisten en hun duurzaamheids-gekte)

Op Urk bestaat God gewoon

‘Kan niet’ bestaat niet bij de vissers, waarvan de zoontjes al zonder vrees tot in de hoogste mast klimmen. En waar vissers halsbrekende toeren uithalen om 1001 dingetjes te fixen met praktische noodzaak als drijfveer. Maar God bestaat op Urk nog wel.

De opmars vanaf IJmuiden

Je kunt God zien als de plicht tot zelfrelativering, de eerbied voor het leven dat je is gegeven, voor een intact gezin en de liefde voor persoonlijke vrijheid om naar eigen inzicht te kunnen handelen.

Met alleen De Heere die over je schouder mee-ziet op zee.

Oude en jonge generatie

De Seculieren verkiezen als God’s plaatsvervanger op aarde een uitdijende en lastenverzwarende overheid met bewakingscamera’s, sleepwetten en schijnzekerheden uit naam van ‘het milieu’ en ‘De Veiligheid’.

Honderduizenden pagina’s fijnmazige regulering, in de plaats van het innerlijk geweten gestut door 10 geboden. Als iedereen zijn plicht doet, zit het met de rechten ook wel goed. Dus wat gebeurt wanneer iedereen overal ‘recht’ op heeft….ook als die daar niets waardevols voor doet?

Hoe rechtvaardig is een overheid die mensen straft die hard werken, en die mensen beloont die parasiteren? Die eigen ‘laag opgeleiden’ verguist als ‘domme populisten’, maar die niet-opgeleiden importeert uit zielige landen om ze te pamperen.

Een overheid die mensen uitzuigt die onze voedselvoorziening verzorgen, die de clubs financiert die deze mensen mogen belasteren…


Dat idee van sociale zelf-regulering zoals je dat bij Urkers sterker vindt dan elders, het is wat de gereformeerden Soevereiniteit in eigen kring noemden.

Een klimaatwetenschapper heeft Het Licht gezien: Godsdienst zonder correctie van traditie lijkt op ‘De’ wetenschap. Zonder Wijsheid er in….

De middengeneratie van Zoutkamper vissers

En wat je dus ook naar de moderne tijd kunt vertalen als: ‘wij redden ons wel en houden de Geest van de Wet, overheid, bemoei je niet met onze levenswijze die wij al generatieslang koesteren, dan komt alles goed’. Wat mij als christen-anarchist ook wel aanspreekt.

Doorleefd en doorrookt, ook de IJsselmeervissers protesteerden mee

Eerder ging de protestoptocht met meer dan 30 kotters over de Nieuwe Waterweg naar de Erasmusbrug van Rotterdam. Een heroïsch gezicht, zoals die kotters toen voor Hoek van Holland verzamelden om in scheeps-mars op te stomen.

Visserij-floppies bij het zeehelden-monument

Nu bij een meer mistig atmosfeertje, liet de visserij zich van haar aardigste kant zien in Amsterdam. Als mensen met ouders, vrouwen en kinderen, representanten van het Oude Holland dat nu door secularisme, multiculti, corporatisme en globalisme langzaam verstikt raakt, bedolven onder een pak van papieren schijnzekerheden.

Totalitaire Bureaucratie is een logische gevolg van het Seculiere Vooruitgangs-bijgeloof: dat Bureau-topia ontstaat bij volmaakte kennis en De Ultieme Oplossing die Alle Oplossingen Overbodig Zal Maken. Het volmaakte klimaat, de ultieme veiligheid, afgeregeld door De Staat als Heilsbrenger. Wereldvrede zal komen en Verbroedering, wanneer iedereen (met de grond) Gelijk is gemaakt.

Je moet wel Seculier en Hoger Opgeleide zijn om zulke onzin te geloven.

Maar de vissers vertolken de menselijke maat, in een wereld waar niet de mens maat is van alle dingen, maar waar Het Ding de maat van alle mensen moet worden van het Brusselse monster, World Economic Forum en corporate krachten achter 2030 Agenda.

Job Schot bij een laatste speech. Wij zaten in de staart van het visserspeleton en misten de aanbieding van de petitie aan Europarlementarier Annie Schreijer Pierik. Daaronder: Natuurlijk was Trudy ook mee…

Het vissersprotest is een David versus Goliath-geval, tegen met miljoenen-subsidies opgepompte NGO’s, Multinationals als Paul ‘Duurzaam’ Polman van Unilever/2030 Agenda, die gelikte campagnes kunnen betalen, die bij lobby om invloed (VNO-NCW/Unilever) bij Rutte direct mogen aanschuiven.

De vissers met hun Sinterklaas-rijmpjes op de spandoeken hebben het platte steentje in de David-slinger dat ‘doe maar normaal, wees menselijk’ heet. Niet gelikt, corporate, ingestudeerd, overgefinancierd, het Gouden Kalf van je Imago oppoetsen…

….,maar gewoon: zoals ze zelf zijn.

En wie is nog werkelijk zichzelf anno 2018?

De terugmars

Bemanningslid UK 237

Bevrouwingslid, gender-onzin scoor je bij Urkers ook geen punten mee. Een man is een man, een vrouw is een vrouw. Hoera. Volgende onderwerp.

De opmars over het Amsterdam Rijnkanaal

Het Oude Holland onder zeeniveau, het Amsterdam-Rijnkanaal komt meters uit boven het land hier en daar…

Vervreemdings-landschappen bij Westelijke Havengebied

Bizarre landschappen van vervreemding

Afterparty van de Texelaars in de Sluizen van IJmuiden

Proost met Texels bier

 

4 Replies to “‘Kan Niet’ bestaat niet bij Urker vissers, God wel…”

 1. Na zo’n verhaal weet je pas; er is iets goed mis in Nederland, wat Nederland nodig heeft is een reset en dat kan niet als we in de EU blijven en dat moet niet lang meer duren want als de EU zijn leger heeft worden we door onze eigen soldaten afgemaakt.

 2. Via slimme mensen die van de natuur hun hobby hebben gemaakt en zelfs via wetgeving hun hobbyterrein hermetisch hebben kunnen afsluiten zijn de vissers, boeren en nu ook de bouwers van huizen en wegen hier slachtoffer van.

  Laatst genoemde ondernemers hebben waarschijnlijk er geen erg in gehad tijdens hun werkzame leven dat zij zichzelf achter een denkbeeldig hek hebben geplaatst waar zij zich niet buiten mogen begeven. Waarbij ambtenaren en rechters angstvallig de hobbyisten wetgeving bewaken. Dus het hek goed op slot houden en bij overtreding respectievelijke denkbeeldige uitbraak worden vissers en boeren besprongen en bestraft met heel zware geldboeten en sancties.

  De Noordzeevissers (veel Urkers) worden bedreigd met het afpakken van een kwart van hun werkterrein door het plaatsen van windmolens, waarbij veel deskundigen zich afvragen of deze windmolens effectief zijn en adviseren aan de regering om kernenergiecentrales te gebruiken. Deze kernenergie en ook de kernenergiecentrales zijn veel veiliger dan de kernenergie- en centrales van vroeger. Dit wordt ook tegen gehouden door bovengenoemde hobbyisten.

  Ook wordt een onlogische aanlandplicht opgedrongen en wordt duurzame pulsvisserij verboden door Europa.

  Zelf ben ik Volendammer en ben bestuurslid van de IJsselmeervissersvereniging St. Petrus. Van de nog maar enige decennia geleden IJsselmeervloot in de Volendammer haven van 30 a 40 vissersschepen zijn er nog een paar over en een paar weken geleden zijn er weer 4 VD vissers gestopt vanwege de vele jaarlijkse problemen voor het verkrijgen van een wet natuur beheervergunning.

  In de wet is vastgelegd dat eerst de vogels(veel Aalscholvers) die wettelijk beschermd zijn in Nederland, voldoende te vreten hebben wat betreft het verorberen van vis en daarna wordt gekeken of de vissers ook nog mogen vissen. Maar zij moeten dan ook nog zelf bewijs voor aanvoeren via het maken van rapporten van duizenden Euro’s. Ik ben de laatste jaren geregeld bij rechtszaken en hoorzittingen voor deze vissers, gedwongen door overijverige ambtenaren en waarbij de rechters in de meeste gevallen kijken wat de wetgeving hierover zegt.

  Het lijkt een manier om ook de laatste vissers van het IJsselmeer af te krijgen.

  Alle protest demonstraties door vissers zoals in Amsterdam en in Rotterdam hebben volgens ons geen zin want de rechters gooien het steeds op de wetgeving. Wij zijn van plan om in ons dorp of in de regio juristen of advocaten op te roepen die ook van de visserscultuur houden en die als vrijwilliger willen kijken in hoeverre de huidige wetgeving op het gebied van voorrang voor de vogels ten opzichte van de mensen(visserij) niet indruist tegen de rechten van de mens.

  Zelf ben ik financieel adviseur en voor een groot deel zet ik mij gratis in voor het behoud van het restant van de IJsselmeervissersvloot als bestuurder van de IJsselmeervissersvereniging St. Petrus. Misschien dat ook juridisch geschoolde professionals zich geroepen voelen om zich eenmalig in te zetten voor de beoordeling van de huidige wetgeving en bereid voor eventueel opmaken van bezwaren en beroepen om de heersende natura 2000 inclusief habitat en vogelrichtlijn wetgeving voor een deel onderuit te halen waar mogelijk, naar billijkheid en redelijkheid.

  Het lijkt of de regering en het Europese parlement het niet belangrijk vindt dat boeren en vissers toch zorgen voor de eerste levensbehoeften van de mens. Eigenlijk is dit ook een stuk domheid.
  Ondanks dat het lijkt of ministers en tweede kamer leden er alles aan willen doen om op te komen voor de boeren en de vissers wanneer er bijeenkomsten worden belegd. Maar het blijft tot nog toe alleen bij woorden.

  toch hierbij citaten uit de media van de minister van LNV en van de ombudsvrouw van waaruit men enige hoop kan putten.
  Minister:

  Daar is het de minister vooral om te doen. Het stoort haar al langer: nu steeds meer mensen naar de stad trekken en agrariërs in aantal afnemen is de afstand tussen boer en burger gegroeid.

  Schouten: dit leidt ertoe dat boeren en tuinders zich niet gewaardeerd voelen en worden voor het voorzien van dagelijks eten en drinken van mensen. Meer waardering van voedsel door de consument draagt bij aan het besef dat productie van grote invloed is op onze leefomgeving. Overigens valt er in de Tweede Kamer zelf nog een wereld te winnen. In de kantine is er bijvoorbeeld-heel politiek correct- biologische frisdrank te koop. Niet uit de Betuwe, maar helemaal uit vakantieland Italië!

  Ombudsvrouw:
  Zij zegt letterlijk:
  dan ga ik in gesprek met de uitvoerder en zeg ik: volgens de regeltjes klopt het allemaal wel maar neem nou eens wat afstand. De mensen probeer ik te helpen door de uitvoerders aan te zetten om op een andere manier naar de zaak te kijken.

  Misschien is het voor bestuur EMK, IJsselmeervissers en eventueel boeren interessant om een gezamenlijke bovengenoemde aanpak te realiseren.
  Ik ben te bereiken op mobiel: 06.53.38.47.37 (Hein Koning)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *