‘Verdwenen’ Bijen-mysterie opgelost…activist-wetenschap oorzaak

..de bijensoort ken ik niet.. dit is het slangenkruid dat je kunt inzaaien

..bij mijn buurman en ik is het ‘bijen-mysterie’ opgelost. Dat klinkt heel kleinschalig en voor massamedia-mensen dus on-interessant, maar daarom niet minder praktisch en relevant. Het blijkt heel simpel te zijn: als je bloemen plant krijg je bijen. Heb je geen bloemen, dan geen bijen

Dat klinkt zo academisch niet, dus geloof je me niet. Want je wilt horen dat het van ‘prestigieuze universiteiten’ komt met ‘nieuw onderzoek’ in ‘toonaangevende bladen’. Maar veel moeilijker dan 1+1 is het niet. In een kroeg zonder bier heb je geen bierdrinkers.

Zonder bloemen geen bijen…Met bloemen wel bijen…

Ja sorry.

Het thuishonk/de uitvalsbasis van de activisten, Bijensterfte.nl

Dan hier de meeneem-puntjes van dit artikel:

 • Je kunt wel allerlei ‘prestigieuze onderzoeken’ publiceren: wees alert op de kwaliteit van onderzoek, op welke data dat is gebaseerd. Niet de sociale autoriteit van de publicatie en de schrijvers bepaalt het waarheidsgehalte, maar bewijs en logica, common sense.
 • Toch kun je met boterzacht onderbouwde wetenschap wel succesvol politiek bedrijven, wanneer je maar genoeg campagne-clubs hebt die je steunen. En door goede framing: iedereen wil in een ‘gifvrije’ wereld leven. De 5 jaar geleden ingestelde ‘tijdelijke’ ban op neonics (door mediahysterie bekend als ‘bijengif’) werd maart door de Europese EFSA permanent gemaakt.

Bij ons in de achtertuin, het slangekruid geeft een ware bijenorgie

  Campagne-wetenschap met ‘boerenlandvogels’
Je ziet aan de statistiek en kwaliteit van data al, dat ze niet de claim kunnen onderbouwen die ze uitroepen. Een voorbeeld in de zelfde ‘campagne tegen landbouw’-sfeer is dat van  Ruud Foppen/SOVON Vogelonderzoek. Uit 2014, door alle ‘kwaliteitsmedia’ gepapegaaid.

De onzekerheidsmarge van ‘trends’ van die tot ‘boerenlandvogels’ gebombardeerde vogels- tot spreeuw en spotvogel aan toe- is vaak groter dan de populatieschatting zelf. Dus kun je NOOIT een harde relatie claimen met zeer diffuus verzamelde data van pesticiden-concentraties in bv het Westland.

Zij claimden via persberichten in 2014 luidruchtig een RElatie te vinden tussen ‘boerenlandvogels’ spreeuw, boerenzwaluw en neonics (pesticiden die als zaad-coating worden aangebracht). Terwijl er slechts een CORrelatie bestond op basis van slechts 6 jaar, en die boerenzwaluwen afgelopen 10 jaar niet lijken af te nemen.

…waarom horen we daar in die linkse kutmedia niets over?  De Triodos Foundation lobbiet met IUCN voor bio-landbouw tegen boeren

De broedvogel-data van SOVON hebben domweg niet die regionale resolutie om zo’n claim te maken, zo kun je direct zien. Dus KAN je die claim niet maken. Wel kun je met beroep op het voorzorgprincipe verdenking zaaien, en de bewijslast omkeren.

Bij wilde bijen is kwaliteit van data nog veel erger, daar zijn maar een handjevol ‘experts’ die wat ad hoc waarnemingen doen. Met wat statistisch gedokter door Arco van Strien van CBS met zijn TRIM-model (data maken waar er geen zijn, indexen brouwen) moet het hap-snap-verzamelde veldwerk vervolgens heel wat lijken.

Dan gaat het zelfs ‘Netwerk Ecologische Monitoring’ heten.

De lobby vanuit Pesticide Action Network, IUCN en Triodosbank

Garbage in, Garbage out
Maar hier geldt; Rommel er in, rommel er uit. De stelligheid waarmee men neonics als boosdoener aanwijst, staat in geen verhouding tot de kracht van het bewijs.

Die neonics-data werden verzameld door 1 campagne-academicus Jeroen van der Sluijs (Universiteit Utrecht), coordinator van de IUCN-campagne tegen neonics. Die begeleide Tessa van Dijk bij haar Msc-thesis (2010) die de databron werd van claims over oppervlaktewater-vervuiling met neonics.

Daarin wordt – zonder veldwerk aan insecten– een verband gesuggereerd, via NATIONALE ‘trend’-data van insecten. Van Dijk kreeg die Msc-thesis met Van der Sluijs uiteindelijk in 2013 gepubliceerd in Plos One, betaald door de Triodos Foundation en Adessium Foundation.

Een werkgroep die als doel heeft om Neonics als oorzaak aan te wijzen

Met data van water-insecten die ze van Waterschappen zou hebben gekregen. (maar die niet meer controleerbaar zijn, dode link bij supplementary materials)

Tessa van Dijk haar studie. Wanneer activisten je werk sponsoren, hoor je er niets over in media

Of Foppen en Hallmann die SOVON-studie in 2014 nu in Nature gepubliceerd kregen met die neonics-data aan oppervlakte-water of niet. Die studie heeft de zelfde kwaliteit als Van Dijk haar MSC-thesis. Zonder veldwerk aan vogels en insecten in de benodigde resolutie. Hij werd gedaan op basis van nationale vogel-trends, niet regionaal.

Nature publiceert wel vaker studies van dubieuze kwaliteit, die goed in de markt liggen: zo stellen ook andere ecologen al in ‘Effective Conservation Science, Data not Dogma‘ (Oxford University Press 2018). Of er nu ‘heel veel’ studies gepubliceerd zijn, die door de Pal Review kwamen….

Men leunt wel erg sterk op de omkering van bewijslast van het voorzorg-principe. Alsof ik nu moet bewijzen dat het niet zo is, waar zij met wazige correlaties kunnen volstaan.

Hiermee begint het ‘verdwenen insecten door gif’-lawaai in NL

Het zelfreinigend vermogen bij een zeker genre ecologen is laag, zolang het maar in hun campagne-straatje past der Gutmenschen, die op publieke kosten graag de wereld willen reden, vliegend van Zwitserland tot Zuid Amerika. Biodiversi-vakantie vieren.

Daarnaast moet het werk van de statistische eenoog-koning Arco van Strien van CBS (ook bij Foppen zijn werk betrokken) met de billen bloot: zie ook hoe ze met het WNF de visserij in kwaad daglicht zetten op basis van een aggregaat.

Die kunstmatige categorie ‘boerenlandvogels’ is ook een aggregaat (biodiversie-smoothie, willekeurige vogels in de blender bij elkaar) die voor campagne-doelen is ontworpen tegen boeren.

Zeer lezenswaardig, als je tenminste je breder wilt informeren

Bee-Gate: Campagne-wetenschap betaald door Nederlandse belastingbetaler
Ook hier is er sinds 2010 dus een (media-)campagne tegen neonics. Betaald door de Triodosbank haar Triodos Foundation (die betaalde ook mee aan de ’76 procent insecten verdwenen‘-hype), maar ook de Adessium Foundation (die financiert ook Rewilding Europe en Stichting de Noordzee).

Daarbij spraken academici onderling af, om studies te publiceren die een verband suggereren tussen ‘de’ bijensterfte, landbouw en neonics-gebruik.

Uit de memo van IUCN-activistacademici in 2010 met oa Jeroen van der Sluijs. We moeten zo snel mogelijk vinden dat neonics de boosdoener zijn…

Die campagne-groep werd de IUCN Taskforce on Systemic Pesticides, met als wetenschappelijk coordinator Dr Jeroen van der Sluijs. Die hielp via Zembla de Wageningse bijenwetenschapper Tjeerd Blacquiere in kwaad daglicht zetten als ‘betaald door Bayer’. Alsof Van der Sluijs zelf meer onafhankelijk zou zijn.

En Van der Sluijs hielp Ruud Foppen met zijn ‘boerenlandvogels dood door landbouwgif’-studie dus aan data over neonics.

Bedenk dat IUCN Nederland voor 100 procent van haar budget draait op 10 miljoen Nederlandse belasting-euro’s per jaar: Nederland is mondiaal de grootste donor van die milieuclub. Dus hoe je als boer met eigen geld genaaid wordt door een stel milieu-activisten.

Knap gedaan, de campagne-wetenschap. Niet bewonderenswaardig, neonics (‘het bijengif’) in de ban

De memo – waarin ze hun campagne onderling afstemden zo van ‘laten we veel studies gepubliceerd krijgen, om de politiek te imponeren’- is openbaar gemaakt.

Zie het dossier dat de wetenschappelijk onderlegde blogger Risk Monger aanlegde over wat ‘Bee-Gate’ werd.

Voor je nu gaat mekkeren ‘hahaha huhu een blogger‘ dan snap je dus niet hoe wetenschap werkt en het punt van mijn artikel. Rede, logica en (kwaliteit van)bewijs bepalen wetenschap, niet de sociale autoriteit van de persoon in kwestie.

Dat was de plek waar Natuurmonumenten paniek over zaait, nu in verband met bijen. Uit de memo van activist-wetenschappers in 2010

De activist-academici wilden in Nederland ook een verband suggereren tussen achteruitgang van de grutto en insecten (Wormer en Jisperveld van Natuurmonumenten), en tussen de tapuit en kevertjes in het Dwingelderveld van Natuurmonumenten.

En daar ‘het gif’ aan plakken (zie hierboven).

Uiteindelijk gooiden ze het bij Natuurmonumenten op de bijen met John Smit van Stichting BEE. Daar in het Dwingelderveld kwamen 15 zeldzame soorten voor die op de Rode Lijst kunnen staan (die niet in voortbestaan bedreigd worden)

Zoiets KUN je onmogelijk concluderen op basis van 1 jaar ad hoc inventarisatie

Je ziet: Met de omkering van bewijslast van het voorzorgprincipe (schuldig door verdenking), kun je met  ‘heel veel’ studies (los van de bewijslast) zeer succesvol de Europese besluitvorming beïnvloeden. En je kunt zo Nederlandse media naar je hand zetten.

Je hoeft slechts met een HOEVEELHEID studies te wapperen, zonder dat de kwaliteit van je data iets voorstelt. Als het maar sociaal imposant er uitziet.

Op die wijze kon 1 clubje Franse activisten ook de pulsvisserij laten verbieden. En zo lijken ook de neonics van de boerentafel geveegd te worden, met grote onkosten voor boeren en tuinders.

Bij mij op de braam….bijen met hun bontjas zijn aaibare insecten…ideale campagne-beestjes

Cynisch machtspel
Er spelen hier op de achtergrond dus bewezen belangen. Mensen voeren campagne tegen neonics en voor biologische landbouw, betaald door oa IUCN, Triodosbank, Adessium Foundaton.  En de Nederlandse overheid die boeren in de tang lijkt te willen houden, die financiert de milieuclubs als IUCN die deze activisten weer steunen. (Natural Capital)

Milieuclubs en die door de overheid gekochte wetenschap, het dient hier als machtsmiddel, niet ter kennis- en begripsvermeerdering.

Van de Triodos-gefinancierde studie van Caspar Hallmann en zijn Radboud-activisten w.o. Ik fop hij fopt wij Ruud Foppen

Ik geloof dus meer in wijsheid en nuchterheid, vanuit kennis van de menselijke natuur ( ‘geneigd tot alle kwaad’) dan ‘de’ wetenschap, een clubje bijzonder gemotiveerde academici die Het Goede Doel in pacht gelooft te hebben.

Wel HOOP ik dat uiteindelijk goede wetenschap de doorslag geeft.

Maar zonder waarheidsliefde die aan die wetenschap ten grondslag ligt is het waardeloos, wanneer een clubje ‘het doel heiligt de middelen’-academici op campagne-tour gaat.

Het is zeer, zeer onwaarschijnlijk dat er 1 uniforme oorzaak en 1 uniforme trend bestaat aangaande bijen en insecten. Onlogisch. Als er een mysterieus gif zou zijn dat plots alle bijen zou doen verdwijnen, dan zou dat de algemene en zeldzame soorten gelijk treffen. Het middel zou voor alle soorten dodelijk zijn, terwijl ook vele soorten in aantal TOEnemen.

Overal waar je bloemen vindt- ook in het boerenland- daar zoemt het van de bijen, vlinders, insecten. Dus IN VERHOUDING tot andere factoren zou dat ‘bijengif’ dus wel eens marginaal van oorzaak kunnen zijn.

Dit is geen wilde bij, ‘de helft’ verdwijnt’ is onzin, gebaseerd op foutief interpreteren Rode Lijst

…zonder dat bijen profiteren
Bovendien is er een groot verschil in problematiek tussen gehouden bijen, honingbijen en wilde bijen. Honingbijen hebben last van wintersterfte dankzij een exotische parasiet afkomstig van de Indiase honingbij.

Die problematiek gooien ze nu op 1 hoop met wat soortjes die 1 EIS-onderzoeker op een Rode Lijst zet, die 30 april in de Staatscourant verscheen. Zandbijen die het in 1850 beter deden dan nu. In de blender van massamedia-hysterie brouw je daar dan een kopje paniek-espresso van. Er blijft ‘een gevoel’ hangen dat er ‘iets’ moet gebeuren en met ‘gifvrij’ kun je dan inkoppen.

Je kunt niet tegen ‘gifvrij’ zijn, of tegen wereldvrede. De framing bepaalt de boodschap, los van de bewijslast. Dus zijn de foto’s van mijn achtertuin hier eigenlijk van de zelfde bewijs-kwaliteit als die in de studies van Foppen, Van Dijk cs.

Op de lupine die ik de buurman schonk

Oplossingen zijn heel simpel: doe het zelf-natuur
De hier getoonde foto’s zijn gistermiddag in een klein uurtje gemaakt. Mijn buurman heeft slangenkruid gezaaid, wat tot een ware bijenorgie leidt. De zweefvliegen vechten bij mij om een plek, en dan moet de vlinderstruik nog gaan bloeien.

Het  IMBY-effect sloeg op de buren over…nu halen ze me over rechts in….

Zeven jaar terug kwam ik hier wonen, en was het een tegeltuin voor de onderhoudsarme hersenpan. Ik maakte er een groen vogel- en insectenparadijs van, een hofje en dat werkte aanstekelijk bij de buren. Nu haalt de buurman mij in groene zin over rechts in, en hij heeft het ook in de vingers.

Zo heb je dan 1 are groen in de versteende wildernis van een tokkie-dorpswijk. En een gonzend paradijsje.

Honingbij bij mijn wederik

Dat doe je niet vanwege 1 of andere aangeprate media-psychose van milieuclubs. Dat soort psychoses wekken geen duurzame interesse in wat groeit en bloeit. Angst inspireert niet. Maar gewoon, omdat je er plezier van hebt. Natuur moet je plezier geven, en anders moet je het gewoon niet doen.

Wat is dit, hij vliegt als een zweefvlieg maar oogt ook bijig

Vorig jaar in Amsterdam bij mijn lezing in De Zwijger viel op dat al die zaal vol groene pseudo-idealisten enkel geinteresseerd zijn in ‘mondiale trends’ en ‘planetaire verschijnselen’, kortom, ver-van-mijn-bed-shows waarbij je jezelf sociaal kunt profileren, maar waar je praktisch niets kunt presteren.

Zo hangt ie stil in de lucht

Ik wijt dat aan 2 zaken: meer vrouwen in het sociaal-professioneel discours, en profileringsdrang. Beide houden verband.

Nu mannetjes en vrouwtjes gemengd werken, is de werkvloer een permanente balts-plaats. Meer dan inhoud en daadwerkelijk effect voor het ding in zichzelf- wat de vrouwtjes nooit interesseerde, vrouwen zijn totaal onverschillig naar het ding in zichzelf- is nu het sociaal centrum van de groep zijn meer van belang.

Mensen zijn ook maar mensen, ook met dr-titel er voor.

…en nog een andere soort met een wit gatje

Goed liggen in het groepje, kont likken en hielen likken. Dat noemen sommige mensen ook wel ‘netwerk-samenleving’, ieder voor zich op linkedin.

Slap geouwehoer waarmee je sociale punten scoort los van de inhoudelijke geldigheid van je argumentatie dus…Jezelf profileren als planeetredder, dat is veel geiler dan je tuin en stoeptegels.

..een soort zweefvlieg waar ik de naam ook niet van ken. Cor Dijkstra misschien…

Mijn IMBY-oproep in De Zwijger mei afgelopen jaar stuitte dan ook op een 350-voudig onbegrip, In My Back Yard. Mensen willen iets ‘tegen DE plastic soep’ doen of ‘de klimaatverandering in het jaar 2100’, actief bestrijden van aangeprate media-psychoses die hen sociale status verlenen.

Maar als het op de saaie en burgerlijke eigen omgeving aankomt geven ze niet thuis. Ze hebben dan ook niets met de natuur om huis.

‘Biodiversiteit redden’ = op verre vakantie op andermans kosten, John ‘Alle bijen zijn weg bij Natuurmonumenten’ Smit

Ook de ‘Stichting Bee’ van insecten-onderzoeker John Smit (EIS Leiden) wil lekker met wat leuke meiden naar Peru op reis, de biodiversiteit redden. En dat liefst op andermans kosten.

Begrijpen we wel. Biodiversiteit = vakantie vieren, je hobby publiek financieren.

Zo hangen ze dan stil in de lucht

Maar dan, als je het in je eigen omgeving niet doet…waar dan wel? In andermans omgeving? Blijkbaar dus.

Geen oog voor je eigen natuur, maar op verre vakantie: John Smit

En als je het zelf niet doet: wie dan wel? De Overheid? Dat uurtje gluren naar bijen en zweefvliegen gaf me ook geen orgasme. Het was gewoon leuk, niet meer dan dat, met een lekker biertje er bij in de zon. Naar Peru vliegen op andermans kosten is veel meer spectaculair.

Lupine, altijd een bijen-magneet

Met de schilder Bob Ross bevestigen we dus bij natuur: ‘it should make you happy’. Meer is het niet. Leven is lijden, mensen zijn ‘Geneigd tot alle kwaad’ zoals de Catechismus stelde: dus heb je middelen om de pijn daarvan te verzachten.

Sommige mensen moeten eerst door het regenwoud van Peru lopen, anderen kunnen toe met wat bijen en een Karmeliet-biertje in de achtertuin.

Zweefvlieg graaft zich in goudsbloem

Marcus Aurelius beschrijft al hoe hij liever ook de slangenkuil van de Romeinse senaat ontvluchte om alleen in de natuur te kunnen zijn. Bier is een ander geneesmiddel, mits je beheersing in acht neemt, de combinatie bier en bijen is ook aangenaam.

Biodiversiteit is totale bullshit. Daarover een volgende aflevering meer….

De gehakkelde aurelia kwam op bezoek…

…er kwam overigens ook nog een grote Hoornaar langszeilen, de mean motherfucker van de insecten-wereld. Helaas niet op de plaat kunnen vangen. Die hou je tegoed. Mijn beste vliegende insecten-foto tot nu toe is deze:

Zweefvliegen op vlinderstruik voor huis, van Insecto-Geddon is hier niets te zien

Daar zit alles in…Maar de vlinderstruiken bloeien nog niet. Oh ja, en hier nog het belangeloze Natuurmonumenten:

Je kunt HIER opzeggen, voeg je bij de 400 duizend opzeggers in afgelopen 15 jaar

Er zijn instanties die je willen doen geloven dat de natuur niet zonder jouw geld kan. Zo maken ze juist die plaats waar je vlucht voor de hebzucht van mensen, tot een onverzadigbare geldgleuf.

7 Replies to “‘Verdwenen’ Bijen-mysterie opgelost…activist-wetenschap oorzaak”

 1. In onze tuin, ongeveer 3000 vierkante meter groot waar een grote diversiteit aan bomen struiken en bloemen staan gonst het een heel voorjaar en zomer van de bijen het is echt een enorm geluid. In het vroege voorjaar wemelt het al van de roetbijen (een heel kleine soort) op de fruitbomen en het gaat zo door tot ver in de zomer zolang er bloemen zijn.
  Zelf heb ik nooit begrepen wat het probleem is van een bijentekort waarover men steeds de mond vol heeft.

  1. Er is helemaal weinig tot niets aan de hand, alles is zo als het is.
   We worden constant voorgelogen, opgenaaid en vernacheld.
   Maar elke dag dat ik op ons land rondzwerf, zie ik dat alles groeit zoals het dat altijd heeft gedaan.
   En dat volstaat.

   Jos.

 2. Grootste probleem voor de bijen is de imker die teveel honing van ze wegrooft, ik zou ook gaan verhuizen als mijn voorraadkelder steevast wordt leeggeroofd…….
  In de Franse steden doen de bijen het beter dan op la campagne, gewoon omdat er meer bloemen voor ze te vinden zijn (sic).
  Heb er hier zelf weinig last van, stikt van de bijen en andere insecten.

  Jos.

 3. Ik heb ook niet gestudeerd, maar met bijen verstand is het logisch dat in het geval dat als er maar één kroeg in de stad is het daar bere druk is… Het aantal bijen in de bloementuin ( fantastisch dat nog niet iedereen een tegeltuin heeft) zegt dus niet zo veel. Want waar schaarste is…..

  1. @Carola: Je hebt wel goede logica en slechte logica, dank voor je slechte voorbeeld. Lees het artikel aub even, dan snap je de functie van de foto’s als ‘bewijs’, en je moet wel weten hoe wetenschap werkt aub

 4. Ach ja.
  Wetenschap en het grote geld. Vroeger, voor die achterlijk grote rijkdom en macht van megalomane fabrikanten en andere lieden kon domheid niet zo veel kwaad. Nu echter, met computers, de massamedia en zeer veel geld en nog veel meer zaken, is de macht van de dommen (vaak mensen met een slecht karakter) zeer GROOT geworden. Nu is men bijvoorbeeld met vrij eenvoudige hulpmiddelen in staat hele volksstammen te deporteren, zonder dat een gewoon iemand er wat aan kan doen als hij een beetje nattigheid voelt.
  Ik bedoel, de mens (tenminste sommigen) is altijd een beetje dom en fout geweest, maar dat kon niet zo heel veel kwaad. Maar vermenigvuldig de ‘macht’ van de fascisten (zoals ik ze maar voor het gemak noem) met (minstens) 1000 en zie het resultaat.
  De macht van dat soort ellendelingen is gigantisch. Ze kopen complete meren op, landerijen, waterwingebieden, boerderijen enzovoorts en ze maken er van wat ze willen. Als het maar poen en nog meer macht oplevert.
  Deze (mensen-) wereld is ziek. Ziek door de domheid en het egoïsme van sommigen. Het ego van sommigen wordt door de veronderstelde macht zo gigantisch opgeblazen dat het krankzinnig is geworden. Wat is de oplossing?
  Het afnemen van de macht van de rijken? Gewoon stoppen die lui? Is het geen vorm van zelfverdediging is men zich verweert tegen de irritante zelfzucht van omhoog gevallen misdadigers die zich ook nog verontschuldigen door het op- en omkopen van de ‘wetenschap’, de media, de opleidingsinstituten en de rest.

  Wat kan mij die bijtjes schelen als het de mens zelf zoveel beroerder gaat? Er gaan per jaar miljoenen mensen dood door ‘medicijnen’, ongelukken, oorlogen, wapens enzovoorts enzovoorts. Laten we daar maar eerst maar eens voor gaan zorgen. Wat hebben we in hemelsnaam aan zorg voor de natuur als we niet eens voor de mens ZELF kunnen zorgen?
  Smerige leugenaars zijn het die onzinpraatjes verkopen met hun milieu, klimaatverandering en al die andere imbeciele prietpraat.
  Als er nog mensen liggen weg te kwijnen zonder een beetje normale verzorging is het in mijn ogen absurd en immoreel om niet eerst daar aan bezig te zijn.

  Laat ze eerste een stoppen met die wapenindustrie! Dat is veel belangrijker. Welke immorele hond wil nou moordwerktuigen maken? En laat ze stoppen met het behandelen van mensen als waren het beesten? Mankeren sommigen soms wat in het hoofd door mijn woorden niet te begrijpen? Tis gewoon Nederlands hoor.

  Dus je moet je eigenlijk schamen met je collectebus.

 5. De grote hoornaar ziet er vervaarlijk uit, maar is heel vreedzaam. Je wordt veel eerder door een wesp gestoken dan door een hoornaar. En een wespensteek doet zeerder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *