Bankiers-product ‘biodiversiteit’ drijft op bangmakerij

Groen = Geldklopperij van bankiers die hun gewetensnood willen compenseren, bron Worldconnectors, club van Mulder en Wijffels, waar ook Sylvia Borren van Greenpeace bij zit.

Waarde creëren uit angst en het aanpraten van schuld is bij uitstek het verdienmodel van de klasse der bankiers. We zien dat 2 bankiers in Nederland, Herman Mulder (ABN Amro) en Herman Wijffels (Rabobank) allebeide de kartrekkers van ‘duurzaam’ zijn in Nederland.

Klimaat en biodiversiteit hebben daarbij verdacht veel overeenkomsten met complexe bankiers-producten, die op basis van bangmakerij en boetedoening tot geldklopperij leiden: zoals ik hier uitleg. En zo worden ze ook door ‘groene’ bankiers aangewend.

Mulder is bestuurder van het SDG-charter (invoering 2030 Agenda) en met Herman Wijffels zit hij achter Worldconnectors. Pakhuis De Zwijger en Worldconnectors werden door ze opgezet om de wereldbankiers-filosofie van 2030 Agenda en hun Earth Charter een jeugdig randje te geven.

Bangmakerij is een bureaucratische economie op zich; hier Eikenprocessie-angst. Is de Eikenprocessie-rups ‘waardevolle biodiversiteit’?

Mulder was ook (net als Britse econoom Mervyn King) bestuurder van het in Amsterdam gevestigde Global Reporting Initiative. Dat GRI moedigt bedrijven in de wereld aan om uit naam van ‘duurzaam’ hun hele bedrijfsvoering op straat te leggen.

Ook dat komt weer voort uit 2030 Agenda (de eerdere naam Agenda 21) van de Verenigde Naties. Die Globalisten-agenda ontstond in 1992 uit naam van ‘De Biodiversiteit’ en ‘het Klimaat’.

Bankier Pavan Sukhdev van Deutsche Bank lanceerde daarnaast in 2008 een studie voor de Europese Commissie die ‘biodiversiteit’ in geldwaarde moest omrekenen, The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB). ‘Verlies van biodiversiteit’ zou duizenden miljarden euro’s per jaar ‘kosten’, theoretische schade welteverstaan.

‘Biodiversiteit’, een amorfe ‘groene’ entiteit als inwisselbaar bankier-krediet. Sukhdev is bankier bij Deutsche Bank

‘De Ware Prijs’ van een product
Mulder zit achter True Price (stichting in Amsterdam), waar zijn protegee Adrian de Groot-Ruiz het gezicht van is. Zelfde idee als bovenstaande. En andere naam van het zelfde idee, een iets andere stichting is Trucost in Londen (van Wallstreet-club S&P Global), en net als andere initiatieven van Herman Mulder gelinkt aan het VN-milieu-instituut UNEP.

Net als True Price variant op zelfde idee, met link naar UNEP (Verenigde Naties) en TEEB van Deutsche Bank & UNEP en Wallstreet-club S&P Global

Het wemelt van de verschillende namen van in essentie het zelfde concept; betalen voor theoretisch berekende schades, meestal volledig ondoorzichtige miljarden-prijskaartjes die ze aan natuurgebruik hangen.

Natuurlijk Kapitaal, Ecosysteemdiensten, Ware Prijs. Daar komen andere namen bij als ‘inclusiviteit’, ‘fair price, equity’, wollige omkledingen van afzetterij door bankier-vampiers. Herdistributie van welvaart.

Het idee is daar dat de natuur zogenaamde ‘diensten’ zou leveren waar jij en ik niet voldoende voor betalen. Dus eigenlijk zou dan via belastingheffing met een bankier achter de kassa de ‘ware prijs’ betaald moeten worden.

Pseudo-wetenschap die dient als complexe vermomming van financieel product

Een boom neemt bijvoorbeeld een x hoeveelheid CO2 op, want dat is wat planten al miljarden jaren doen sinds de eerste cyanobacterie met bladgroenkorrels, zo groeien ze. Je rekent door mensen ‘uitgestoten’ CO2 om in theoretische ‘klimaatschade’, en roept vervolgens dat voor die ‘schade’ betaald moet worden.

Of die ‘gecompenseerd’ moet via bomenplant. (ecologische voetafdruk)

Bijvoorbeeld door een blok hout niet 1 euro maar 2 euro te laten kosten, waarbij die ene extra euro dan ‘gecompenseerde klimaatschade’ is. Die in de zakken van bankiers belandt.

Daarnaast is ‘biodiversiteit’ niet iets concreets. Het betekent ‘alles in de biologie’, wat al snel ‘iets groenigs’ wordt in bankiers-handen die geen mus van een kievit onderscheiden. En zo wordt het dan ‘alles dat wij groen noemen’: inclusief energie-politiek waar je via ‘biodiversiteit’ zo kapitaal voor losweekt.

….de CIA/Wallstreet/Industrieel Complex bedacht weer wat leuks voor ons: Natural Capital

Zo kun je ook andere ‘ecosysteemdiensten’ bedenken, als ‘luchtzuivering van fijnstof’ of ‘bufferwerking bij stormen’. Alle financiele producten zijn complexe verpakkingen gemaakt door de meest getalenteerde wiskundigen die ze kunnen aantrekken.

Je ziet dat ook bij het concept ‘Natural Capital’ van de Rockefeller Foundation en de door Wallstreet-investeerders gecontroleerde Nature Conservancy. Dat is nu als Natuurlijk Kapitaal ook in Nederland neergedaald. Via boterzachte wetenschap op basis van theoretische aannames allerlei kosten bij ‘biodiversiteit’ verzinnen.

Steeds is ook de UNEP (Verenigde Naties) er bij betrokken, het door Rockefeller-protegee Maurice Strong gelanceerde VN-milieuorgaan dat bij Rockefeller-bank Manhattan Chase bankiert. De VN haar hoofdkantoor staat op grond van de Rockefellers in New York.

Natuurlijk Kapitaal, een bankiersding met steun van De Staat

De Rypothese: Biodiversiteit is bankiers-product
Al die berekeningen en rapporten dienen als rookgordijn. Zodat bijna niemand in massamedia (de hersenloze napraat-industrie) en politiek de tot-stand-koming van die miljarden aan ‘ecosysteemdiensten’ begrijpt. En uit hun onbegrip vervolgens afleidt ‘dan zal het wel knap en wetenschappelijk, dus waar zijn’.

Daar komen nu dus met ‘klimaat’ en ‘biodiversiteit’ 2 groene verpakkingen bij van de zelfde waarde-creatie uit schuld en angst.

De Rypothese: Zo kun je ook die theoretische milieuschades zien, wetenschappelijk ogende verpakkingen rond ouderwetse oplichting op basis van angst en schuld. De kans dat bankiers je willen uitzuigen is groter dan dat zij ‘Het Licht’ hebben gezien en plots de wereld redden.

Zoals de Catechismus al stelt ‘De Mens is geneigd tot alle kwaad’. Herman Mulder en Herman Wijffels zijn mensen.

Natuurlijk Kapitaal is plots overal:  De Zwijger en Worldconnectors zijn een geesteskind van bankiers Mulder en Wijffels

Je kunt over klimaat (verandert altijd) en biodiversiteit (de natuur verandert altijd) discuzeuren tot de hel bevriest, maar dan geef je het bankiers-product enkel meer cachet en bestaansrecht. Alsof het daadwerkelijk om klimaat/plant- en diersoortjes gaat en wetenschap.

Terwijl geen van die klimaat-fanaten in wetenschap is geïnteresseerd, zijnde: ze willen echt weten hoe het zit. Nee, ze willen je gewoon domineren en uitzuigen, met De Staat als pressiemiddel.

Op basis van mensenkennis en historische kennis heb je een grotere kans dat je de spijker op zijn kop slaat. Dan wanneer je werkelijk gelooft dat die bankiers 1 biet zijn geinteresseerd in ‘biodiversiteit’.

Wat die containerterm ook zijn moge, want terwijl politici en activisten er stellige opinies over koesteren weten wetenschappers nauwelijks wat het is. (zie Botkin 2007)

Global Reporting Initiative

Door het academische sausje word je gedwongen niet meer je boerenverstand te gebruiken. Je moet geloven dat niet de ouderwetse hebzucht van mensen er achter zit maar wetenschappelijke planeet-redderij. Anders heet je complotgekkie, wanneer je eens logisch voor jezelf gaat denken.

Internationaal was JP Morgan Chase-bankier David Rockefeller een aanjager van duurzaam, protegee van Maurice Strong (secretaris-generaal Rio Earth Summit 1992, waaruit alle biodiversitet/klimaat-wetgeving voortkomt) en oprichter van de Trilateral Commission. Rockefeller liet die andere kampioen Duurzaam van NL, Pieter Winsemius het mondiale plan voor ‘De Transitie’ schrijven.

Deze regeringen houden GRI in de lucht van Herman Mulder en Mervin King

De overgang van een markt-economie en democratie naar een globalistische corporatocratie. Dat is wat 2030 Agenda is. Op 6 juli is die overgang met ondertekening van de Klimaatwet een feit. Dan zijn we een dictatuur.

‘Duurzaam’ drijft op de angst voor een planetaire catastrofe. En op het idee dat de ‘ware kosten’ van transacties niet in de markt-economie verdisconteerd zitten. De protegee van Herman Mulder bij True Prize (van Herman Mulder) is Adriaan de Groot. Die wil nu een Impact-Instituut lanceren op ‘De Dag van de Duurzaamheid’, waarbij ze dan nog meer belastingheffing over alle consumptiegoederen bepleiten.

True Price, Adriaan de Groot is protegee van Herman Mulder (ABN Amro)

Dat noemen ze dan ‘De ware kosten van CO2’, zoals we dat al via de Klimaatwet opgedrongen krijgen. Een planeetredders-sausje geven aan het met Staatsdwang uitzuigen van de bevolking. Hoewel er natuurlijk een bepaalde vorm van economisch denken achter zit die al door Roefie Hueting werd bepleit, maar ook Herman Daly en Ceaucescu-Roegen.

Via een mars door de instituten en bedrijven creëren ze een voldongen feit voor hun ideologie van 2030 Agenda Globalisme-Fascisme. Steeds geven ze andere namen aan het zelfde idee dat de Club van Rome al populariseerde van ‘Grenzen aan de Groei’. Dat werd Planetary Boundaries.

Zo werd Agenda 21 (Rio de Janeiro 1992) nu 2030 Agenda, nadat het op de World Summit in Johannesburg 2002 WEER een iets andere naam had.

Voor deze ideologie 2030 Agenda van wereldbankiers, toverwoorden ‘inclusiviteit, veerkracht, duurzaam’

Praktijkvoorbeeld van Rypothese: Nationaal Groenfonds
Volgende aflevering laat ik zien hoe ‘biodiversiteit’ in korte tijd de wereld veroverde vanuit de CIA (Aspen Institute) en Trilateral Commission-lid Jimmy Carter, de Wereldbank en dan vraag ik: kijk voorbij de façade. Die halfzachte wetenschap rond ‘biodiversiteit’ geeft academische status aan financiële politiek.

Je geeft ecologen wat subsidie en zo via academische discussie krijgt je bankiersproduct ‘biodiversiteit’ vanzelf cachet.

Net als bij ‘het klimaat’ was er EERST de politieke wens voor meer globalisatie, en vervolgens maakten ze daar academische jasjes bij. Door financiering en promotie van bepaalde vormen van wetenschap. En als je voor jezelf gaat denken in plaats van papegaaien wat je via media wordt ingewreven?

Groenfonds al misbruikt voor energie-politiek, was er om vernielde natuur te compenseren, wordt nu gebruikt om windturbines in natuur te financieren

Dan ben je huhu compuluttugekkie, huhu. Naast bangmakerij zijn massamedia er inderdaad ook om je dom te houden. Kijk maar wat ze al met het Nationaal Groenfonds deden. Dat fonds was bedoeld voor ‘natuur’-compensatie, maar nu gebruiken ze het al om energie-politiek mee te financieren.

Je maakt van ‘biodiversiteit’ dus een inwisselbare geldelijke entiteit, een vorm van inwisselbaar krediet waarmee je tegelijk machts-politiek bedrijft. De leugenachtige oplichter, tevens Postcode Loterij-bestuurder Cees Veerman (CDA) is daar bestuurder.

Zie dat Veerman, Wijffels en Winsemius alle 3 voorzitter waren van de grootste milieuclub van NL, Natuurmonumenten. En die club is het ook maar om 1 ding te doen:

Een beweging voor bankiers….

Bij de meeste biodiversiteit is ondertussen niet de vraag ‘hoe krijgen we er meer van’, maar ‘hoe komen we er vanaf’, aaltjes die aardappelziekte veroorzaken, de Coloradokever (kwam net als de Wallstreet-bankiers in 1945 met de Amerikanen mee), de lintworm enzovoort:

Aardappelveld beschermen tegen insectenvraat/ongewenste biodiversiteit

7 Replies to “Bankiers-product ‘biodiversiteit’ drijft op bangmakerij”

 1. Biodiversiteit is inderdaad precies zo’n appels en peren begrip, vergelijkbaar met de financiële producten die ontstaan door securitisatie. Je masseert het begrip zo dat je er mee kunt werken. Of er ook sprake is van enig werkelijkheidsgehalte is daarbij niet van belang, zolang die suggestie maar overeind blijft. Bedankt voor deze eye-opener.

  1. Verklaar je nader, ik begrijp niks van je reactie?

   Het beste zou je al deze mensen met een dikke mitrailleur neermaaien, dat hebben ze meer dan verdiend. Wat een rotte en corrupte kutwereld….

   https://www.youtube.com/watch?v=k7_hwgD1ugg

   When a man lies he murders some part of the world, all these pale deaths which men miscall ‘their lives’

   All this I cannot bear to witness any longer, can salvation take me home.

   Blijkt de CD van Metallica (And Justice for all…) die ik paars draaide als tienerventje het gewoon bij het rechte eind te hebben. Je hoeft niet gestudeerd te hebben om de menselijke natuur te doorzien.

 2. Je vraagt je wel af hoe de natuur het al die miljarden jaren heeft gered voordat er mensen rondliepen.
  Geologische gezien zijn wij pas een paar minuten op aarde.
  Er zitten veel teveel mensen op stoelen waarop ze beslist niet thuishoren en onnoemelijk veel schade aanrichten.

 3. Rypke, maak je toch niet zo druk om het kleine spul. Dat soort zijn slechts de zakkendragers van de grote jongens op deze aarde.
  Natuurlijk is bijna alles leugenachtig en dus niet waar.
  Het is zonde van de energie om de leugens van al dat kleine prut te ontmaskeren. Zonde van je energie, vind ik.
  Ik kan me alleen nog maar verwonderen over de ongelofelijk vele leugens die dat soort grapjassen durven te verkondigen. En ik vind ze een beetje triest. En zielig.

  Maar laat je toch niet meeslepen door je emotie? Dat zou het prut wel willen. Daar zijn de kleine luiden juist op uit. Het bloed onder de nagels vandaan halen met hun getreiter.
  De grote boys en girls, daar gaat het om. De wortels van het kwaad.

 4. Oh ja, wat ik wel leuk vind zijn theorieën. Vooral met getallen. Neem deze:
  De tijden van alles volgens de wetenschap en wat iemand hierover gecijferd heeft:
  http://blog.world-mysteries.com/ancient-writings/geological-and-cosmological-tables/

  Ik las het en vond het toch wel merkwaardig.
  Want we kunnen ons wel druk maken over de onrechtvaardigheid, het maakt eigenlijk geen zier uit.

  Wat ik trouwens óók belangrijk vind is zelfkennis. Want zonder zelfkennis is er geen waar kennen en herkennen mogelijk. De geest is als een zeef. En als die verstopt is met allerlei onzin en emoties, dan is er geen werkelijk kennen. Maar goed, dat weet jij denk ik al wel. Maar ik dacht, ik meld het even. Want zelfkennis is de eerste stap op de reis naar werkelijk geluk. Immers, wat is geluk als de kenner onwetend is van zichzelf? Wie zou dat geluk dan moeten ervaren?
  En dát is iets dat leugenaars en misdadigers dus moeten ontberen. Werkelijk geluk. Omdat de leugen hen weg houdt bij zichzelf. Dat is zonde, vind ik.

  1. Dag Rafaël,

   Zelfkennis siert de mens, toch?
   Jammer dat op de weg daar naar toe men vaak bestempeld wordt als zijnde negatief, complotdenkert, verward persoon etc.
   A lonely road, al-een, al-one etc.
   Waaruit maar weer blijkt dat alles bij je Zelf begint.
   Te leven als een goede egoïst, goed voor het Zelf zorgen, en de ander daarbij geheel met rust laten.
   Als ider-een dat vanuit het bewuste zijn zou doen, leven we weer in Eden.
   Maar helaas, de poppenspelers hebben alles 180° omgedraaid, een failiiete sprookjeswereld gecreëerd waarin dokters mensen doden, psychiaters mensen gek maken en banken mensen van hun zuurverdiende centen beroven.
   En laten we dan de marionetten van de poppenspelers, genaamd politici etc. maar effe buiten beschouwing laten.
   Anderzijds is het natuur-lijk geweldig wat er allemaal gebeurd, want men gaat pas dan zijn/haar leven veranderen als het niet meer werkt, niet meer lukt.
   Laat dat nu juist hetgeen zijn wat de poppenspelers niet doorhebben.
   So, no fear, alles wat thans plaatsvindt dient zo te zijn.
   Wie zaait zal oogsten ongeacht wie.
   Stay Human,

   Jos.

   En Rypke, hartelijk dank voor al jouw goede werk!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *