Nieuwe Wereld Wanorde of een Mondiale technocratie?

Een bekend complotschema: zo te zien is het voor einde Koude Oorlog gemaakt, zie ook de Rhodes-Milner Round tabel

In historicus Niall Fergusson zijn laatste boek ‘The Square and the Tower’ gaan we een Nieuwe Wereld Wanorde tegemoet, mede dankzij de opkomst van nieuwe media.

Fergusson beschrijft op eigen meer academische wijze de invloed van netwerken achter de macht van natiestaten, wat sommige mensen ‘complottheorie’ noemen.

Internet en Boekdrukkunst zijn volgens Fergusson beide springplanken geweest, waarbij netwerken de macht grepen. De Boekdrukkunst maakte de Reformatie mogelijk en daarna de Verlichting, door de snelheid waarmee ideeen verspreiden.

Van zowel de boekdrukkunst als internet bestonden utopische verwachtingen.

Het internet met haar vrije informatie-uitwisselig, nieuwe sociale netwerken via Twitter en Facebook zouden de mensheid volgens haar oprichters moeten verbroederen. Het tegendeel gebeurt.

Mensen sluiten zich juist op in hun sociale bubbel, een echokamer van opinies, en groepen polariseren meer.. Ook dat was bij de Reformatie en boekdrukkunst zo. Luther dacht dat verspreiding van de Bijbel in eigen taal vanzelf een ‘Priesterschap van mensen’ zou bewerken, iedereen die ‘het Woord’ zelf kon interpreteren.

In werkelijkheid volgde een eeuw godsdienst-twisten in Europa. Zo lijkt de nieuwe Wereld Wanorde te ontstaan, die Globalisten als Henry Kissinger zo vrezen. Nieuwe Media maakten zowel Brexit als Trump-verkiezing mogelijk, en de opkomst van de door globalisten zo gevreesde ‘populisten’. Mensen die de natiestaat willen beschermen tegen uitholling door wereldbankiers.

Nieuwe Media veroorzaakten juist meer chaos en polarisatie, net als de drukpers bij de Reformatie, aldus Fergusson

Bij lezing op het eerste gezicht, lijkt The Square and the Tower een rebuttal van complottheorie over wereldmacht. In de populairste theorie heeft 1 goed verbonden netwerk van 300 machtigen de touwtjes in handen op de wereld. Een variant daarop vind je in het afgelopen weekend besproken ‘Patronen van Bedrog’ van Middelkoop en Dollee: over werkelijke macht achter de politici van de Verenigde Staten, die ze ‘Deep State’ noemen.

Fergusson behandelt bijvoorbeeld bovenstaand complot-schema dat je van internet kunt plukken. Met de illustere ‘Illuminati’-sekte aan de top en met de Skull en Bones er in, Bilderberg, de Amerikaanse en Britse geheime diensten. (ook door Middelkoop en Dollee beschreven)

Dan zou een elite achter de schermen van bankiers, industriëlen, militairen al een eeuw lang de werkelijke macht in de VS in handen hebben. Sinds 1992 versterken de Amerikanen juist die Unipolaire orde, ze schoven de NATO-grenzen naar Rusland op. Het doel is dan totale controle over de wereld, vaak met de beste bedoelingen als ‘gezond milieu’ en wereldvrede.

Voor wie breed geinformeerd is niets nieuws, maar wel glashelder en vlot opgeschreven

Met Ayaan Hirsi Ali aan tweede leg begonnen
Fergusson wil het braakliggende terrein van ‘de macht achter de macht’ als historicus hier op eigen wijze invullen. Teveel nadruk lag op de natiestaten en hun politici, niet op netwerken achter de macht. Zo stelt hij in een interview voor de Hoover Institution, zijn werkgever in Stanford.

De Toren (gouvernementele macht) haar schaduw valt over het dorpsplein waar kooplieden vergaderen en groepjes ‘samenspannen’ (netwerkmacht van handelaren): zo zie je de machts-verdeling die Fergusson hier beschrijft

Te lang deden mensen te krampachtig over ‘complottheorie’. Over het woord hangt een sociale smetvrees, waar je als respectabel mens niet aan brandt. Fergusson spendeert veel ruimte in zijn boek om te bewijzen dat hij niet 1 van de complotgekkies is.

Fergusson begon zijn tweede leg met Ayaan Hirsi Ali. Hij lijkt in zijn optredens en schrijven een beetje de Jeremy Clarkson van Academieland. Alsof hij het Brits zijn zelf heeft uitgevonden, met wat droge humor er bij. Je kunt in dit interview voor het Hoover Institute zien wat de inhoud van zijn boek is.

Een ‘rebuttal’ van internet-complotten

Ook George W Bush is maar gewoon mens
Fergusson helpt je bijvoorbeeld de macht van Rothschild-bankiers relativeren, hij vermenselijkt ze.

Kijk ook naar Amerikaanse presidenten die- als de 9/11-complottheorie zou kloppen (ze deden het zelf)- zouden moeten weten dat geheime diensten actief mee zouden hebben gewerkt.

Dit interview van het Hoover Institute waar Fergusson werkt, met George W Bush na zijn presidentschap (2012). Daar komt de Texaan toch als een humoristische kerel over. George W is zo beroerd niet, met zijn Bush-instituut dat net als Bill Gates strijdt tegen AIDS. ‘De Macht’, het zijn maar gewone mensen.

‘I’m a Freedom-Guy’. En hij hoopt dat objectieve historici later oordelen over de besluiten die hij nam. Dat wel het hele congres achter zijn besluit stond Irak binnen te vallen.

Iluminatie en Ronde Tafel onzin
Fergusson fakkelt eerst het idee af dat Illuminati nog zouden bestaan en buitensporige invloed hebben. Die sekte van Verlichtings-radicalen (opgericht door Adam Weishaupt, een tot protestantisme bekeerde Jood) van eind 18de eeuw zou maar 10 jaar hebben bestaan, en daarna zijn geflopt.

Een zelfde verhaal vertelt Fergusson over de Round Table van Lord Milner en Cecil Rhodes van eind 19de en begin 20ste eeuw. Milner werkte als agent in Zuid Afrika onder Cecil Rhodes (waarnaar Rhodesie, nu Zimbabwe is vernoemd). Zij zouden het Britse Empire uitbreiden op Sociaal-Darwinistische leest.

De meest populaire complot-theorieen stellen dat er een cirkel van 300 invloedrijken is die de aarde min of meer regeert. En dat Milner en Rhodes daar kernleden van waren. Met daarin ook de Rothschild-bankiers. Zie het bijgesloten schema, dat ook bij Fergusson in het boek staat opgenomen.

Daarin zijn Club van Rome en de VN frontorganisaties, waarachter dan de echte macht schuilt van die 300.

De Round Table van Lord Milner en Cecil Rhodes die via de Verenigde Staten nu de wereldmacht zou hebben

Maar volgens Fergusson was Milner helemaal niet succesvol in het verwezenlijken van Britse koloniale ambities in Zuid Afrika. Hij zou ‘an utter failure’ zijn, bij pogingen om de hele zuidpunt van Afrika onder Britse invloed te krijgen. Oftewel: als hij wereldmacht had, hoe kon Milner dan falen?

Bron van die Ronde Tafel-theorie is de historicus Carol Quiggly. Fergusson doet Quiggly als fantast af, en de enige bron waarop complotdenkers zich baseren voor dat verhaal.

En dus geldt een soort wet van omgekeerde geloofwaardigheid: de mate waarin mensen dus in de werkelijke politiek een flop zijn, roept later speculaties op over hun invloed achter de schermen. Er ontstaat een mythologisering.

Aan de andere kant: de mate waarin complotten zichtbaar slagen, is geen aanwijzing voor het al dan niet bestaan ervan.

Een typisch complotboek over de Illuminati. Volgens Fergusson zou die orde al eind 18de eeuw geflopt zijn

De macht van de Rothschild-bankiers was groot in de 19de eeuw. Maar Fergusson’s biografie over die bankiers geeft een beeld, waarin Wallstreet die financiële macht in de 20ste eeuw overneemt. Dus dat de macht van Rothschild in de 20ste eeuw juist kleiner werd. En dat ze bij de machtsovername door de nazi’s geen tegenmacht konden vormen.

Dus dat ze relatief machteloos waren.

Al hoeft die observatie- de relatieve invloed van de Rothschild Dynastie in de financiële wereld kromp afgelopen eeuw-  de gangbare complottheorie niet te weerspreken. Die theorie stelt, dat ze met andere Joodse financiers als Warburg via de Federal Reserve Bank hun globaliserings-plannen verder uitrolden. De macht van het Britse Empire werd via Wallstreet dan op de wereld overgedragen.

Over Warburg schreef Fergusson ook een biografie, die ik nog moet lezen.

Illuminatie-tempel kijkt uit over Berchtesgaden, met het alziend oog uit de Gnostiek.

Geen Amerika zonder de Vrijmetselaars
Eind 18de eeuw hadden netwerken achter de politieke schermen grote invloed, zo onderschrijft de historicus wel. Fergusson bespreekt de invloed van de Vrijmetselaars bij het het doen slagen van de Amerikaanse Revolutie (1783), en het opstellen van de Grondwet. Zonder het netwerk van Vrijmetselaars dus geen Amerika zoals we dat nu kennen. Je ziet dan ook nog steeds dat Vrijmetselaar-symbool van ‘Alziend Oog’ in de Dollar.

Dat symbool vond ik afgelopen najaar ook op deze tempel in Berchtesgaden, Hitler’s uitvalsbasis.

Door een netwerk-samenleving in Amerika van verenigingen, clubs en organisaties, een maatschappelijk middenveld, verliep die revolutie (tot de burgeroorlog) voorbeeldig. De Franse Revolutie (1789) ontaardde juist in genocide en terreur, zodat mensen snakten naar orde-handhaving.  Zo kwam Napoleon aan de macht.

Fergusson schreef een biografie over de roemruchte bankiers-dynastie die de Staat van Israel hielp stichten

Geen 19de eeuwse Royalty zonder de Rothschilds
Netwerken als die van de Vrijmetselaars zouden na de chaos van de Franse Revolutie juist invloed verliezen in de 19de eeuw, stelt Fergusson. Er kwam weer een tijd van centalisatie van macht.

Napoleon kon even de macht grijpen, omdat mensen de chaos van de Franse Revolutie beu waren. Ze wilden orde, en dat kon de energieke micro-manager ze bieden. Al gooide hij wel tot Waterloo in 1815 heel Europa over de kop.

Daarna nam de Royalty de macht weer over, en volgde juist een periode van centralisme. Toch lijkt zijn argument niet sterk van ‘netwerken achter de schermen hebben geen invloed’. Want hadden die adellijke families het in 19de eeuws Europa het formeel voor het zeggen, ze konden niets zonder het geld van de Rothschild-bankiers.

Die bankiers waren juist netwerkers bij uitstek, met hun kantoren in Frankfurt, Wenen, Parijs en Londen. Daartussen verliep constant financieel verkeer en informatie over wereld-ontwikkelingen die van financieel belang waren.

De dollar: Heee, bekend symbool?

Die macht van de bankiers-dynastie Rothschild (in Engeland in adelstand verheven), die werkte via de adelijke familie die in Europa in de 19de eeuw de touwtjes in handen kreeg:  de familie van Saxe-Coburg Gotha. Halverwege de 19de eeuw hadden die zowel de Belgische, Engelse, Duitse en Russische macht in handen. Tsaar Nicolaas, Koning Leopold, Keizer Wilhelm, maar ook de Britse koninklijke familie stamde er uit.

Zo ontstond een periode van relatieve stabiliteit tot de Eerste Wereld Oorlog uitbrak.

Zoals de Rothschild zelf opmerkte- geciteerd door Fergusson- zou de Royalty ‘in der handen der Jude’ zijn. Ze maakten de adel van hun geldleningen en informatie-diensten afhankelijk. Rothschild stond met eigen koeriersdiensten ook aan de wieg van een persbureau/nieuwsdienst, die in snelheid en betrouwbaarheid de nationale diplomaten overtroefde.

Grafsteen van Dietrich Eckart Berchtesgaden, mentor van Adolf: ‘Anti-Semitisme’ kwam niet helemaal uit de lucht vallen als paranoide waanvoorstelling

Buitensporige Joodse invloed, geen complottheorie
De combinatie van geldleningen en adellijke afhankelijkheid van hun informatie-dienst, maakte van de Rothschild-dynastie de nu bijna mythologische machtsfactor. Een factor, die ook aan de basis stond van de haat van Hitler en de Nazi’s tegen Joden.

Die haat werd niet alleen door hun- hier uitgebreid behandelde- Neo-paganistische ideologie veroorzaakt, en het Wodanisme.

Het was volgens Fergusson dan ook geen ‘complottheorie’ dat Joden in Duitsland tot in de jaren ’30 buitensporig in het financiele, zakelijke, wetenschappelijke en culturele leven waren oververtegenwoordigd.

Een etnische groep die 1 procent van de bevolking uitmaakte, kon in die invloedsferen meer dan 10-20 procent van de zakenelite uitmaken.

Rothschild en Citigroup, commissarissen van de klimaatbezorgde Rockefeller Foundation

Wie beweert dat de Rothschild vervolgens geen invloed meer had, moet toch eens de Balfour-verklaring lezen. Daarin schrijft Lord Rothschild in 1917 in 76 woorden naar Minister van Buitenlandse Zaken Lord Balfour op een manier, die aangeeft wie er eigenlijk de baas is.

Degene die de oorlogsleningen verstrekt, in ruil voor een lapje grond dat later Israel zou worden.

Het Israelische Hooggerechtshof (1992) in Jeruzalem, gefinancierd door stichting van de Rothschild-familie, met Vrijmetselaar-driehoek op de top

En zie ook wie het gerechtshof van Jeruzalem in 1992 liet bouwen en financieren. Dorothy de Rothschild, met op de top het typische Vrijmetselaar-symbool van de pyramide met het alziend oog. Het Vrijmetselaar-symbool dat je ook in Berchtesgaden vindt op een laat 18de eeuwse tempel.

Kortom: het idee dat quasi-religieuze ordes als Vrijmetselaars en hun symboliek achter de schermen meer invloed hebben, daar is meer bewijs voor dan dat Russische trollen ons met nepnieuws bestoken.

En de vele andere onzin-theorieen die ‘respectabele media’ ons met de overheid wijsmaken.

…Joodse Rabbi’s schreven ook instemmend over Eugenetica. Racisme is door de Joden uitgevonden, die zichzelf apart hielden van het Gojim

Respectabel blijven
Fergusson moet om zijn academische respectabiliteit denken als fellow van het conservatieve Hoover Institution in Stanford. Hij houdt de pro-Amerikaanse partijlijn.

Daarnaast schreef hij een biografie over de Rothschild-bankiersfamilie en ook Henri Kissinger, Bilderberg-strateeg van het eerste uur. Als je hun correspondentie doorgraaft, dan zie je dat het ook maar gewoon mensen zijn. Slim en capabel, maar wel gewoon mensen. Dus ga je ze niet mythologiseren tot bijna Satanische elementen. Hoe verder je van ‘de macht’ afstaat, en hoe minder macht je zelf hebt, hoe kwaadaardiger deze kan lijken.

Die laatste, Kissinger citeert Fergusson instemmend, om de huidige wereldpolitiek te beschrijven, die van nieuwe wereld-wanorde (blz 396):

What we have to fear is not so much a major war between states…as an evolution into spheres of influence identified with particular domestic structures. For example the Westphalian Model (Europese seculier bureaucratische orde RZ) as against the radical Islamist version.

At its edges each sphere would be tempted to test its strength against other entities of orders deemed illegitimate.

In time the tensions of this process would degenerate into maneuvers for status or advantage on a continental scale or even worldwide. A struggle between regions could be even more destructive  than the struggle between nations has been.

Die andere typische hoofdrolspeler in complotten

Een Europees Leger
Kissinger wil duidelijk een Europees leger om EU-diplomatie met kracht te ondersteunen. En hij wil Iran onschadelijk maken. (blz 397-398). Verder vreest hij verslechtering van Amerikaans-Chinese relaties. Ze vrezen dus een Nieuwe Wereld Wanorde, met een conflict tussen het verzwakkende Amerika en versterkende China.

Hoewel de Amerikanen nog steeds meer militair budget hebben dan de 14 landen die daaronder volgen samen.

Conclusie: tussen de regels door kun je zien, dat Fergusson wel veel moeite doet om ‘ik hoor niet bij die complotgekkies’ te benadrukken. Maar tegelijk blijkt uit zijn eigen werk dat die buitensporige macht in handen van enkele goed in netwerken verbonden ‘influentials’ best mogelijk is. Netwerker Kissinger is daar bij uitstek een voorbeeld van.

Nieuwe Media veroorzaakten juist meer chaos en polarisatie, net als de drukpers bij de Reformatie

Ook onderstreept Fergusson wel verhalen over de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen;, en dus invloed van geheime diensten.

Zonder iets te zeggen over de ontelbare keren dat Amerikanen zich met de CIA in andere natiestaten mengden, hun verkiezingen. Of hoe de Amerikanen tegen de afspraak met Gorbatshov in de NATO-invloedsfeer uitbreidden, hoe zij zich in Oekranie mengden (Oranje-revolutie) en opstanden helpen opzetten.

Nu zitten we dus met een economisch systeem dat helemaal geglobaliseerd is, maar een politieke structuur die op de natie-staat is gebaseerd. Zo citeert Fergusson instemmend Kissinger.

Niall Fergusson citeert verder instemmend Merwyn King, de gouverneur van de Bank of England over de mondiale financiele crisis van 2008, over de spanning tussen politieke eenheden van natiestaten versus een globalistische economie. King is de inspirator van ABN-Amro Bankier Herman Mulder, de man die bij ons 2030 Agenda helpt implementeren (klimaat-fascisme):

This was a tension laid bare in the 2008 financial crisis, when international banks were ‘Global in Life but National in Death’

Is er geen alternatief voor meer globalisme?
Zo lijken bankiers als King, en strategen als Kissinger die crisis wel weer heel opzichtig aan te grijpen voor een reeds eeuw oude agenda. Hyperglobalisering onder een centrale technocratie, met Amerika als Morele Leider. En dan komen we juist weer dichter bij ‘Patronen van Bedrog’ van Dollee en Middelkoop.

Als Fergusson daar apologeet van wil zijn, is dat zijn zaak. Maar wie zegt dat er geen betere alternatieven zijn?

Zoals Fergusson schrijft (blz 399)

Populism is on the march. Authoritarian states are ascendant. Technology meanwhile marches inexorably ahead, threatening to render most human beings redundant or immortal or both. How do we make sense of this?

De boeman voor Globalisten en hun nieuwe wereldorde

Als de mensen die op het geld zitten, nog steeds de mondiale politieke architectuur bepalen. En via de media die in hun bezit zijn, nog steeds de wijze dicteren waarop wij over natuur, milieu en klimaat praten….Zie de door David de Rothschild veroorzaakte Plastic Soup-hype, die tot Nederlandse middelbare scholen al doordrong dit jaar.

En als duidelijk is dat die de macht van natie-staten willen breken… Dan kun je dat verfoeide ‘populisme’ en ‘nationalisme’ ook als gezonde tegenbeweging zien.

De bron van ‘de plastic soep’ die in werkelijkheid zo heet niet gegeten wordt…

En is de instelling van een klimaatdictatuur op 6 juli onder leiding van de ongekozen maffioso Ed Nijpels ook geen ‘ascendant authoritarian state’?

Mensen als Fergusson verliezen oog voor wat het beleid dat de Kissingers en Rothschilds van deze wereld voor gevolgen heeft voor gewone mensen. Die ‘man in de straat’ kan terecht de macht vrezen van wereldbankiers.

Zoals mensen uit de bubbel van Fergusson die ‘populisten’ vrezen. Omdat die hun macht aantasten.

3 Replies to “Nieuwe Wereld Wanorde of een Mondiale technocratie?”

  1. In de natuur lijken er heel grofweg gezien 2 soorten wezens te zijn: jagers en prooien.
    Jagers smeden complotten tegen prooien.
    Zo zit het, denk ik.
    De rest vind ik bijzaak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *