Partij voor de Gleufdieren (PvdD), welvaarts-prinsesjes

..Een vrouw die helpt met paling slachten: zet je direct een handtekening onder!

‘Hoe kunt U zo goed vrouwelijke personages beschrijven’, zo vraagt een vrouwelijke fan Jack Nicholson als gevierde Roman-schrijver in Komedie ‘As Good as it Gets’. ‘Ik schrijf gewoon als een man, en laat rede en verantwoordelijkheidsbesef weg’, antwoordt Nicholson nukkig.

Op die manier – alsof je een onredelijke vent hoort zonder verantwoordelijkheidsbesef- kun je ook de transcripties lezen van Tweede Kamer-verslagen wanneer de Partij voor de Dieren het woord kaapt.

Zodat we hier toch even dat corporale scheldwoord ‘gleufdier’ uit de kast trekken: voor vrouwen die de negatieve, manipulatieve kanten van het feminiene blijven uitvergroten. De dames-variant van holbewoner-gedrag, alsof Kamerlid Pieter Omtzigt al boerend en bierzuipend het woord zou voeren.

De Welvaarts-prinsesjes dienen de ene E-motie na de ander in volgens de Greenpeace-strategie. Een schot hagel zodat er altijd 1 kogeltje doel treft. En zo – via misbruik van het vroeger waardige ambt van Kamerlid- draaien ze steeds strakker het touwtje rond de kloten van de mensen die wel waarde toevoegen in de economie, onze voedselproductenten.

Zo dreigt De Wet een spiegel te worden van het infantiele geestesleven van Welvaarts-prinsesjes.

Mensen die nog weten wat ‘werken voor de kost’ betekent, onze vissers…

Motie verdoofd slachten van iedere vis
Zie de e-moties afgelopen 2 juli over Waddenzee en Noordzee, en je ziet dat het zo niet langer door kan.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):
Voorzitter, dank u wel. Ik heb twee moties in één minuut, dus ik ga snel praten.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel vangstmethoden verwondingen veroorzaken en dat gevangen vissen niet direct worden bedwelmd of gedood maar een langdurige doodsstrijd ondergaan;

 overwegende dat het welzijn van vissen een plaats zou moeten hebben in het beleid rondom duurzame visserij in de Noordzee;

verzoekt de regering vissenwelzijn als een van de voorwaarden in het beleid rondom visserij in de Noordzee op te nemen en daarmee de ontwikkeling van diervriendelijker vangst- en dodingsmethoden te stimuleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter

:
Deze motie is voorgesteld door de leden Van Kooten-Arissen (PvdD), Futselaar (SP), Bromet en Moorlag. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 14 (34526).

Verhakselde paling in ‘duurzame energie’; horen we daar liever niets over?

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de initiatiefnota Leve de (Noord)zee van het lid De Groot de wens voor duurzame visserij geuit wordt;

overwegende dat verduurzaming van de visserij op zijn minst de diervriendelijkere bedwelmde visslacht omvat;

constaterende dat de wettelijke regeling omtrent verplichte bedwelming van de paling voorafgaand aan de slacht per 1 juli 2018 in werking is getreden;

 verzoekt de regering onderzoek te doen naar de mogelijkheden en benodigde middelen om bedwelmde visslacht zo snel mogelijk in de gehele visserijsector te implementeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Van Kooten-Arissen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 15 (34526).

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):
Voorzitter, dank u wel.

De Doodsvaardersplassen

Welvaartsprinsesjes
Het gaat die welvaarts-prinsesjes niet om ‘dieren’ maar om aandacht voor zichzelf, net als bij vrouwenbladen. Nou meid, wat zie JIJ er goed uit, wat ben jij betrokken bij de dieren, wat zit je haar leuk, surround yourselss wiss positive people, all that matters is how you feel! (= facebook-tegeltjes voor vrouwen)

Het wegrotten van edelherten en paarden in de Oostvaardersplassen, dat is dan weer ‘natuurlijk’, een wolf dat een hert uit elkaar scheurt en levend opeet ook. Je zou het beter de ‘Partij van Haat tegen boeren en vissers’ noemen.

Mag je na een halve eeuw uitdijende rechten bij vrouwen niet ook een evenredige groei aan plicht- en verantwoordelijkheidsbesef eisen. Neem ook alleen al de term ‘vrouwonvriendelijk’; een eufemisme voor ‘overal na een halve eeuw feministisch gedram nog steeds een uitzonderingspositie voor eisen.’

Varkens vechten de rangorde uit. Het Dier als symbool van eigengeilerij, een stok ter morele zelfprofilering

Zijn vrouwen altijd zo vriendelijk dan? Welk geslacht kan vals, stiekem en achterbaks zijn, voor het behalen van eerloze overwinningen.

Iemand uit de Quote 500 een touwtje om de kloten binden. En dan met 50 procent gemeenschap van goederen een echtscheiding aanvragen, omdat het met de vriend toch beter krikken is.

Wie vrouwen wel voor vol aanziet herkent de manipulatieve kant van de macht. Moeder Aarde (manipulatie) en Vadertje Staat (intimidatie) zijn de Yin en Yang van invloed, even sterk op eigen wijze, twee kanten van de medaille die ‘Ecodictatuur’ heet.

Ach ja, de vrouwtjes

De Dierenpartij is overduidelijk een vrouwtjes-partij, waar negatieve kanten van vrouwen uitvergroot zijn, zonder repercussies: de morele en emotionele chantage voorop. Om zo als een klein kind je zin te drammen – met opgemaakte babyface voor prikkeling van het mannelijk emotie-centrum.

Omdat je met een touwtje om de kloten dat je strakker aantrekt, meer sneller bereikt. Een gebrek aan rede, verantwoordelijkheidsbesef, manipulatie, het lijkt zo echter een maatschappelijke epidemie, die destructief doorslaat.

De vrouwtjes…. wetenschappelijk bureau partij voor de dieren

Een ‘wetenschappelijk’ bureau
Het weglaten van rede en verantwoordelijkheid, dat zie je ook terug bij het wetenschappelijk (…) bureau, van de dierenvrouwtjes. De Nicolaas G Pierson Stichting. Moet je zien wat ze hier roepen, om de boerenstand te belasteren:

Wanneer het je in het geheel niet uitmaakt WAT je zegt

Wie mijn onderzoeks-rapport Sjoemelnatuur las, weet waar het getal ‘15%’ vandaan komt. Uit de dikke duim van Robert Alkemade van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dat zou de ‘resterende biodiversiteit’ zijn- in deze figuur- die in de Natuurbalans 2010 stond.

Sjoemelnatuur: OORzaken van biodiversiteits-verlies zijn tegelijk GEVOLGEN gemaakt door PBL

…ook hier zien we bij PBL dat zelfde gebrek aan verantwoordelijkheids-besef, parasiterend op de geloofwaardigheid van wetenschap. Als je maar politiek effect behaalt, zo geldt ook bij PBL. In deze figuur zie je een cirkelredenering.

 • OORzaken van biodiversiteitsverlies zijn tegelijk GEVOLGEN, in een zelfde kwantiteit. Alsof je zegt dat het pistool met kogel onderdeel van het stoffelijk overschot is.

Wanneer je als wetenschaps-journalist zo’n staafgrafiek ziet, gaan meteen je alarmbellen rinkelen: dit kan niet kloppen, dit moet een truc zijn.

HIER te downloaden

En dat blijkt ook zo te zijn: het PBL bedrijft ordinaire oplichting.

In mijn onderzoeks-rapport Sjoemelnatuur (2015) liet ik al zien, waar die ’15 procent’ vandaan komt van PBL. Die heeft NIETS met plant- en diersoorten uit te staan.

Na op 27 juli 2015 via een WOB-verzoek de data bij PBL te achterhalen, zie je dat die 15 procent ‘biodiversiteit’ maar 1 ding voorstelt:

LANDOPPERVLAK

Het aandeel land-oppervlak van Nederland dat bos-gebied (10-11%) en officieel natuurgebiedje heet, dat kun je zien bij de data van CBS over landgebruik van 1900-2008. In het jaar 2000 en daarna schommelt dat percentage bos- en ‘officiele natuur’ rond de 15 procent.

15% ‘biodiversiteit’ bij PBL = landoppervlak met bordje er bij

Het PBL heeft NIETS berekend met plant- en diersoorten om tot die 15 procent te komen. En dat jaar ‘ooit’ 1700 waren juist vele dieren zeldzamer dan nu. Neem het ree, edelherten, zeearenden: al helemaal opgejaagd door de Adel, of gestroopt door de bevolking.

Je slaat stijl achterover in je stoel, als je ziet dat die simpele aanname bij PBL geldt voor ‘biodiversiteit’: landoppervlak = ‘biodiversiteit’. Landoppervlak dat het PBL tot ‘natuur’ bombardeert, inclusief de intensief gekapte hout-plantages van Staatsbosbeheer. De club die voor 27 miljoen euro aan hout kapt per jaar.

Maar die 15 % is weer zonder de Waddenzee en de rivieren.

Die belangrijkste natuurgebieden van NL zitten niet bij die 15 procent inbegrepen. Laten we dan nog eens de uitspraak van het ‘wetenschappelijk’ bureau van PvdD er bij pakken.

Van alle soorten planten en dieren die ooit in Nederland voorkwamen, is nog 15 procent over. De grootste oorzaak van verlies van Biodiversiteit is de veehouderij.

Wat meer dan laster is dat?

Bullshit = ‘No Concern for Truth’ = Milieuclubs

Dit is dan een ‘wetenschappelijk’ bureau waar je toch mag verwachten dat ze tenminste uitzoeken wat ze roepen: wanneer je zo’n verantwoordelijke functie vervult als Kamerlid, waar je toch een soort beroeps-ernst mag verwachten.

We zien hier een typische demonstratie, van mensen die doen wat filosoof Harry Frankfurt al beschreef in zijn filosofische verhandeling ‘On Bullshit’

No Concern for Truth.

Geen achting voor waarheid, dat het je totaal niet uitmaakt WAT je zegt als je er maar mee scoort, een goed gevoel over krijgt bij jezelf.

Met zo’n gebrek aan eigen verantwoordelijkheid breng je een maatschappij ten gronde aan bureaucratie. Door eisende vrouwtjes die met de creditcard van Vadertje Staat gaan shoppen, wat keizers-kleertjes kopen in de koopgoot voor hun zelluf-vurtrouwuh.

Zo hou je alleen een ‘dienstensector’ over, waar vrouwen sinds ontstaan van de prostitutie toch al in zijn oververtegenwoordigd. Geen maak-industrie, behalve wat ‘installaties’ genaamd ‘Zonder Titel’ in het Stedelijk Museum voor nihilistische nepkunst.

Amfitheater Trier (DE), de noordelijke hoofdstad van het Romeinse Keizerrijk

Hinderlijk bij welvaarts-prinsesjes is dat je er ook geen discussie mee kunt /moet willen voeren, omdat:

 • a. het ding in zichzelf ze niet interesseert, maar alleen het sociale effect van het ding.
 • b. ze direct alle algemene zaken subjectiveren

Dus dat je niets in algemene zin kunt opmerken, of ze verplaatsen de discussie naar het particuliere. En dan beland je weer op het vlak van morele en emotionele chantage, zodat redelijk overleg onmogelijk is.

Zelden ontmoet je ook vrouwen, die een zelfstandig geestes- leven aan de dag leggen. Meestal omarmen ze als een groupie het standpunt met de meeste sociale status/blingbling, de Mick Jagger/Tiger Woods van het moment in opinieland

Een zelfde bij die linkse metromannetjes, zoals hieronder: munttheedrinkers die zichzelf profileren door zich ‘bezorgd’ te tonen.

‘Diversiteit’ = ‘Als het maar geen blanke vent is die redelijk denkt’

Er bestaan vrijwel geen matriarchale beschavingen. Misschien is dat wel omdat die zichzelf direct te gronde richten.

Zoals de vrouwtjes-leeuwen na troep-overname van nieuwe mannetjes-leeuwen (die de welpen doodbijten), ook direct weer met de nieuwe Alfamannetjes liggen te krikken.

En dat zien we in Nederland nu ook gebeuren. Als je een Klimaatwet aanneemt die economische zelfmoord in 10 jaar afkondigt, buiten een zeer kleine klimaat-elite die exorbitant binnenloopt. Leven op de zak van een ander via morele en emotionele chantage = Klimaatwet.

Om aan de wereld onze verheven moraliteit te signaleren, gooi je ieder verantwoordelijkheidsgevoel voor je bevolking over boord. Het maakt je niet uit wat je zegt, of wat het effect is van wat je voorstaat.

Als het voor jezelf maar goed voelt. Wat zit je haar leuk, wat ben JIJ betrokken bij de wereld, wat zie JIJ er goed uit!

Heeft De Overheid ooit lekker bier gebrouwen?

Ik ben overigens van de Partij voor de Bieren, en overtuigd Schopenhaueriaan.

4 Replies to “Partij voor de Gleufdieren (PvdD), welvaarts-prinsesjes”

 1. Zouden die huppelkutjes weten dat Nederland veel geld verdient met de export van landbouwproducten? (Ik ben vrouw btw)
  Als we straks door hun toedoen armer zijn dan Bangladesh dan wil ik ze nog wel eens spreken.

 2. Als vrouw moet ik ontzettend lachen om deze blog. Maar om heel eerlijk te zijn: Van morele en emotionele chantage maak ik ook graag gebruik. Voor metromannetjes hebben vrouwen trouwens al lang een oplossing: Zie Klikbeet “Eva maakt van mannen weer mannen”
  Sociale uitwassen komen en gaan in golfbewegingen. Ze corrigeren zich in de tijd vanzelf weer. Vrouwenemancipatie leidt alleen maar tot burnouts. Evenals de transitie van jager naar metroman. De tegenbewegingen zijn al gestart. Ook aan de PvdD komt vanzelf een eind.

 3. @Willeke, voor de goede verstaander zijn mijn teksten ook om te lachen

  Tsja, aan alles komt een eind, als je maar lang genoeg wacht lossen alle problemen in je leven vanzelf op. Dan ben je dood

  De vraag is hoeveel schade zoiets mag aanrichten in de beperkte tijd die je is gegund

 4. Mevrouw van Kooten- Arissen mag zich eerder wat druk maken om haar eigen dieren. 2 pony’s dumpen en 2x per jaar een keer komen kijken. Tja, ze betaald toch stalling? We hebben tijdig het besluit genomen om haar het congé te geven, zeker na meerdere waarschuwingen dat we nog eens last zouden krijgen van de dierenbescherming. En de pony’s zijn door ons altijd goed verzorgd, maar ze hadden het heel fijn gevonden als juffie wat vaker was gekomen om ze te verzorgen. Echt een schande dat ze nu in het pluche zit en andere mensen beticht van dierenmishandeling!

Laat een reactie achter aan RypkeZeilmakerAdm Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *