Smurfen vonden De Terreur uit

De Smurfenmuts is een ‘Frygische Muts’

De Smurfen die hier in de tuin leven dragen een Frygische muts. Slaven die zich uit Romeinse heerschappij bevrijden, die droegen zo’n muts als vrijheids-symbool.

De muts werd ook (in het rood) het hoofd-deksel van de Jacobijnen, symbool voor hun ‘bevrijding’ van het Oude Regime van Kerk en Koning via de Franse Revolutie (1789) De Jacobijnen werden vernoemd naar de abdij van Sint Jacob waar zij vergaderden. Dus vernoemd naar Jacob die in de Bijbel met God worstelde, maar zij maakten er een Opstand tegen God van.

Ze vervingen de Gregoriaanse Kalender (met het jaar 0 op de geboorte van Christus) zelfs door de Revolutionaire Kalender die het verleden op ‘reset’ zette.

Zonder christendom alleen nog de arrogantie van De Macht

Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, verving de kerkelijke 3-eenheid van Vader, Zoon & Heilige Geest. Zoals Seks, Drugs en Rock&Roll de 3-eenheid van de 1968 Revolutie werd die de kerken bij ons leeg joeg: de opstand in het Westen tegen alle autoriteit, die dankzij alle welvaart betrekkelijk geruisloos verliep, zonder massamoord.

In Frankrijk na 1789 werd ‘bevrijding’ van het Oude Regime al snel een poel van bloed. Met massamoorden op honderd-duizenden ‘contra-revolutionairen’, die zich alles behalve ‘bevrijd’ voelden.

In het jaar 3 van de Revolutie voerden die Jacobijnen zelf De Terreur in om hun ‘bevrijding’ op te leggen, massamoord-partijen onder priesters en tegenstanders van hun revolutie, bedoeld om het revolutionair regime in het zadel te houden.

Frygische muts

Je hebt dat woord ‘terrorisme’ nu geleerd te associeren met de Islam. Maar Terreur als officieel machts-instrument is een Jacobijnse en dus Anti-Theistische vinding. Het woord ‘terrorisme’ komt van die Terreur van het Franse Revolutie-regime. Die Terreur stelden zij 1793 in om contra-revolutie te kop in te drukken.

Omdat steeds meer familie-leden van door de Revolutionairen omgebrachte geestelijken en andere revolutie-slachtoffers op wraak zinden.

De Jacobijnen vaardigden met Robespierre een wet uit die een vorm van wetteloosheid legitimeerde, zodat ze alle lagen van de bevolkingen konden ‘zuiveren’ van contra-revolutionaire elementen. Tegenstanders van De Revolutie konden zonder proces omgebracht worden, als iemand ze maar als Contra-Revolutioniar identificeerde.

Daar sta je dan met je gelijkheid en broederschap in de ene hand, en het hoofd op een staak van je tegenstander in de andere hand.

De Atheistische Revolutie van 1789 in Frankrijk die in een orgie van bloed en geweld smoorde

Via bovenstaand boek kun je iets van het hiaat in je historische kennis vullen, alsof die Revolutie van ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’ een soort feest was, waarmee ‘De Moderne Tijd’ van Vrijheid en Democratie aanbrak. Dat is min of meer de mythe die mij op school werd verteld vroeger.

In plaats van een Atheistische burgeroorlog van demonisch bezeten moordenaars. Daarbij werden alle priesters opgesloten, afgemaakt of verbannen.  En alle kerkelijk bezit werd door de Staat genationaliseerd.

Net als bij de protestantse Beeldenstorm in de vroege 16de eeuw, werden allerlei politieke motieven aangewend om de kerkschatten buit te maken. Dat geld gebruikte het Revolutionaire Franse regime vervolgens om het leger mee te betalen. Zo konden zij oorlog met het buitenland blijven voeren.

De overleden monniken van Averbode uit de tijd van de katholieke renaissance na 1815. De schrik van de Revolutie zat er zo in, dat ook Napoleon hielp de kerk weer te herstellen

De oorlogen in het buitenland moesten afleiden van de interne machtsstrijd. Zo vielen de Fransen op 1795 ook Nederland binnen met hulp van Nederlandse ‘patriotten’. Waarna het Nederlandse volk de portemonnee moest trekken om Franse soldaten in een nieuw pak te steken.

De overgebleven geestelijken in Frankrijk werden gedwongen tot loyaliteit aan De Staat via een staatskerk, de Constitutionele Kerk die de Franse Revolutie moest steunen.

Maar De Terreur van 1793 wekte haar eigen tegenkracht op:  Van op wraak beluste nazaten van mensen die in de Revolutionaire massamoord in massagraven beland waren.

Bij de Contra-terreur voegden zich de zogeheten ‘Emigrees’ die voor de Revolutionairen vluchtten naar Engeland. En zo kwam de contra-terreur los, een chaos van wraak- en tegenwraak. Tot dictator Napoleon in 1799 een einde aan de orgie van binnenlands geweld maakte.

Mensen waren de orgie van geweld van de Revolutie zo beu, dat ze hem dan maar als Keizer kozen. Als er maar iets van orde terugkeerde.

Een poel van bloed en ellende

De Sovjet-Revolutie van 1917-18 was ook een kopie van de Franse Revolutie met haar rode banieren en rode mutsen. Een Atheïstische revolte met een zelfde orgie van massamoord en marteling. Karl Marx was een Jacobijn die een zelfde orgie van geweld predikte om zijn wereld-revolutie van het Proletariaat te vestigen.

Ook daar dreigden contra-revolutionairen de revolutie weer even onklaar te maken. Lenin slaagde echter wel in zijn Terreur tussen 1917-1922. Via moord-partijen en willekeurige executies wist hij vlot tot contra-revolutie geneigde land-eigenaren angst in te boezemen (terreur = angst). Zodat hij de touwtjes strak in handen kreeg, en zijn opvolger Stalin nog meer.

Mich A El, Hij die is als God (El), ook wel afgebeeld als drakendoder

Kortom, Atheïsme en Terrorisme zijn een Siamese Tweeling met 1 gemeenschappelijke Vader. Terwijl je in het seculiere Staats-onderwijs en linkse Massamedia leert dat Atheisme voor ‘Rede’ staat, Franse Revolutie voor bevrijding van bijgeloof, in plaats van staats-gesanctioneerde massamoord met demonische inslag.

En dat De Verlichting bij kerksloper Voltaire en natuur-aanbidder Rousseau zou zijn begonnen, de inspiratoren van Koppensneller van de Revolutie: Robespierre. En dat die Verlichting sindsdien een baken van De Rede zou zijn, voorbeeld voor achterlijke culturen die De Verlichting niet doormaakten.

Is dat verhaaltje- gezien alle slachtingen uit naam van De Rede- niet een beetje onzin?

De kerk werd in Rusland verboden, kloosters geconfisqueerd, kerken werden ook tot vuurtoren, stal en vergaderzalen omgebouwd. De vrouw van Lenin wilde zelfs de Bijbel tot verboden boek verklaren. Zie daarover mijn bespreking van Solzenytsjin zijn Goelag-Archipel, over hoe het Atheistische Sovjet-regime wel 60 miljoen lijken opvrat voor haar revolutie van het Proletariaat.

De grootste massamoordenaars die in opdracht van Stalin handelden als Beria, die belanden uiteindelijk zelf ook op het schavot.

Het Kampen-systeem van de Sovjets, de ‘riolen’ waarlangs ze mensen afvoerden als ‘afval’ van het systeem: bron De Goelag-archipel van Solzenytzin

Dus zowel de Franse als de Russische Revolutie vrat haar eigen kinderen op. Alleen sneuvelde de Franse Revolutie eerder. Omdat de Jacobijnen geen orde wisten te handhaven, en Lenin van dat historische voorbeeld leerde door nog bloediger en wreder te zijn.

De Terreur verslond uiteindelijk zijn eigen uitvoerders. De wraak van de Contra-Terreur deed de Jacobijnen zelf op het schavot belanden, en het koppie van Revolutie-vader Robespierre ging zelf onder de guillotine.

Russisch Orthodoxe Kerk Hemelum Fryslan

De Russisch Orthodoxe kerk sloot in 1927 onder Patriarch Serge ook een gedwongen pact met het Sovjet-regime, net als de Franse Constitutionele Kerk onder het Franse Revolutionaire regime.

Hoewel Poetin de kerk weer alle vrijheid gaf is dat pact nog steeds niet herroepen. Na de 2de Wereld Oorlog kwamen uit Duits krijgs-gevangenschap groepen Russen vrij, die zich in West Europa en de Verenigde Staten vestigden. Die wilden natuurlijk niet terug naar lijkenvreter Stalin, net als de Georgiërs die tegen de Duitsers in 1945 op Texel in opstand kwamen.

Die stichten hun eigen Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland, die in Nederland nog in de Oud Katholieke Kerk in Aalsmeer diensten viert. Die willen zich niet bij de Russisch Orthodoxe Kerk van Rusland aansluiten, zolang die het pact met de Sovjets niet herroepen.

Orthodox Kruis met torenkraai

Vlakbij in het Friese Hemelum zit overigens ook een Russisch orthodoxe missiepost. Terwijl bij ons de kerk in 1 generatie werd weggevaagd, rabiate Atheïsten en anti-theisten van D66 in de regering zitten, en wij via de Europese Unie een Sovjet-achtige bureaucratie kregen, lijkt Rusland nu de verdediger van de christenheid in Europa.

Om dan bij de Smurfenmuts terug te komen: Ezelsoren verbergen
Wanneer je de geschiedenis leert van de Jacobijnen en die Smurfenmuts, dan lijkt het er meer op dat de Frygische muts nog steeds zijn oude betekenis hield: die van de legende van Koning Midas. Die Griekse koning kreeg ezelsoren na een vloek van de god van de Muziek, de Zonnegod Apollo.

Die ezelsoren probeerde Midas dan met zo’n muts te verbergen, om niet voor Jan met de korte achternaam te lopen. De Jacobijnen waren Ezels, al klinkt dat nog onvriendelijk voor ezels.

Wilde chicorei bij Waterloo (1815), waarna weer een katholieke renaissance kwam en herbloei van het kloosterleven

En dan te bedenken dat de Zonnekoning Lodewijk 14, bouwer van Versailles zich met zonnegod Apollo vergeleek. Omdat deze koning zo op Wetenschap gesteld was en de weg bereidde voor De Verlichting. Daar zou hij zelf het Licht van zijn, met Versailles haar geometrische tuinen als blauwdruk van die ambitie.

Conclusie: Iedere revolutie die het oude omver wil werpen, en die dan iets totaal nieuws verwacht – in plaats van meer van het zelfde riedeltje genaamd ‘macht & uitzuiging’- die moet wel bestaan uit ezels.

Zoals George Orwell al beschreef in Animal Farm: als de dieren de boerderij overnemen, hullen de varkens zich al snel in mensenkleren, ze gaan hoge hoeden dragen en sigaren roken.

Meer dan sociale wetenschap leer je dus via Historie hoe de Menselijke Natuur in elkaar steekt. En dus hoeft het ook geen verrassing te zijn wanneer je de religie van mensen ontneemt, wat er dan gebeurt met de sociale samenhang.

De Frygische Muts zou bij Koning Midas dienen om Ezels-oren af te dekken. Foto in Normandische heggen-land genomen.

Door HIER beschreven financieel mis-management van Franse koningen, was via honger een voedings-bodem gelegd voor volks-opstand die tot bestorming van de Bastille leidde. Het verschil tussen toen en nu, is vooral de enorme welvaart die voor iedereen beschikbaar is. Net heerlijke croissantjes oude kaas gegeten, vers gemalen koffie gedronken. Dan ga je niet de barricaden op, tenzij het er gezellig is.

Dus als hier de welvaart wegvalt, Blackouts door ‘groene’ energie de stroomvoorziening lamleggen, wanneer energie-belastingen tot Energie-armoede bij de onderklasse leiden.

Wanneer niemand meer kan pinnen en voedsel kopen in een reeds overvol land dat tot etnische snelkook-pan transformeert… wat zal er dan gaan gebeuren in een ontkerstende maatschappij? Voor het antwoord op die vraag hoef je geen Nostradamus te zijn…

Na een burgeroorlog waar de Wet van de Jungle regeert, dan roepen mensen dan om een dictator, een nieuwe Napoleon die de interne chaos helpt opruimen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *