Milieucentraal verdubbelt ‘milieuschade’ veehouderij met 5-voudig bedrog

Anti-vleesvoorlichting van Ed Nijpels, screenshot Milieucentraal

Milieucentraal maar ook Vlees.nl blaast op gezag van Blonk Consultants de CO2-impact op van Nederlandse vleesdierhouderij tot 6 procent van Neerlands CO2-uitstoot.

Bron: www.vlees.nl, die via het Ministerie van EZ weer Blonk Consultants citeert

Dat is een derde tot 50 procent te hoog door 5 lullige denkfouten en ordinair bedrog, zo tonen we hier. De teelt van bio-energie die officieel ‘CO2-neutraal’ heet, kan zelfs meer klimaat-impact hebben dan vlees-consumptie, wanneer vlees-vee bijvoorbeeld in permacultuur is geteeld waarmee je CO2 in de bodem vastlegt via bodem-restauratie. 

Zijn natuurkoeien van Natuurmonumenten dan ook ‘milieuschade’? Er had ook snelgroeiend jong bos op kunnen schieten ZONDER die begrazing, dus met CO2-vastlegging. Natuurmonumenten wil deze koeien ook als vlees verkopen….

Vredig grazende koeien in bloemenweide = ‘milieuschade’
‘Milieuschade’ is bij Milieucentraal net als bij de Ecologische Voetafdruk (voor consumenten en landen) uitsluitend ‘CO2’-equivalent. Men rekent bij voetafdruk-methodiek vrijmoedig CO2 om in hectares landgebruik en omgekeerd: hectares in CO2.

Daarbij staat het papieren getal aan CO2-equivalenten – al dan niet werkelijke emissies- automatisch gelijk aan ‘schade’. Ook als je theoretisch niet vastgelegde CO2- 1/3de van die 6 procent- meerekent als ‘emissie’.

Doordat je landgebruik van koeien omrekent in ‘milieuschade door CO2’ kan een grasdijk of biologische natuurweide waar koeien vredig grazen als ‘milieuschade’ worden opgevoerd. Omdat er geen oernatuur meer groeit, die op natuurlijke wijze ‘CO2 vastlegt’.

Zie ook mijn analyse van de Watervoetafdruk die de zelfde ‘naturalistische drogreden’ (‘natuur = goed, mens = slecht’) als wetenschap verkoopt. En lees mijn rapport ‘Sjoemelnatuur‘ (2015, Kamervragen door Jacco Geurts CDA) hoe het PBL ‘veranderd landgebruik’ 1 op 1 verkoopt als ‘verlies van biodiversiteit’. De Groene Leugen heeft steeds de zelfde aanname: Dat ‘gebruik’ en ‘verandering’ het zelfde is als ‘verlies’.

De-gisteren uitgelegde- verheerlijking van het ongecultiveerde.Maar hier is die levens-filosofie/opinie als ‘de’ wetenschap vermomd.

Minimaal 1/3de van de geclaimde ‘emissies’ zijn dus geen daadwerkelijke emissies, maar bedrog: een ideologische keuze (naturalistische drogreden) in getallen en tabellen vermomd, van 1 Leidse milieubioloog, die samenwerkt met de Vegetariersbond.

Hans Blonk.

Voor advies tegen vlees-eten door verwijzen naar veganist-extremisten Wakker Dier

Ik lieg, hij loog, wij milieu-biologen
Alle wegen voor ogenschijnlijk wetenschappelijke claims over klimaat-impact van (vlees)vee leiden naar Leids milieu-bioloog Hans Blonk. Dat is de eenoog-koning in agrarisch voetafdruk-land. Blonk Consulting levert ook Carbon-footprint-aannames op Vlees.nl: de voorlichtings-site van de vlees-branche met multinational-luchtje. Ook is Blonk ontwikkelaar van Agri-footprint.nl

Ook dit RVO-rapport ‘Energie en Klimaat in de Agrosectoren’ (2014) verwijst naar Hans Blonk om CO2-emissie uit melkveehouderij weer te geven.

..en de vlees-sector van Vlees.nl neemt die beweringen kritiekloos over via de Rijkspropagandadienst. Er is dus maar 1 bron voor alle klimaat-claims over de Hollandse koe. En dat is onze Hans Blonk.

Bron van bewering, Hans Blonk Consulting, een Leidse milieu-bioloog die met oa Unilever werkt

…en zijn verzinsels dringen door tot propaganda-filmpjes van Staats-omroep de NOS. Die presenteren opinies als wetenschappelijk verpakt ‘feit’, een voorbeeld van ‘valse exactheid’:

De Nationale Propaganda Organisatie (NPO) met staatsomroep NOS

Uit de hoek van Antony Burgmans (WWF/Unilever)
Bovenstaande vergelijking van Milieucentraal (die tot de NOS doorlekt) over eiwitten is afkomstig uit deze studie van milieubioloog Hans Blonk (2008) samen met o.a. de Vegetariersbond.

De bron onder berekening van ‘CO2-productie’ van de veehouderij is dit ‘Background-document’ bij bovenstaande rapport, dat uitlegt hoe ze landgebruik in CO2 omrekenen. Dat tweede rapport werd vanuit een werkgroep met Unilever werd ontwikkeld: DuVO.  Met Albert Heijn, Avebe, Campina, Cehave Landbouwbelang, Cosun, CSM, DSM, The Greenery, Heineken, Heinz, McDonald’s, Numico, Nutreco, SaraLee/DE en Unilever.  

Dus met Duurzame Antony Burgmans als toenmalig Unilever- CEO (goed voor 4 miljoen euro salaris + bonus per jaar) van WWF-internationaal, en de multinationals die sinds 2014 de Dutch Sustainable Growth Coalition bevolken.

Document ontwikkeld voor oa Unilever (Antony Burgmans van WWF) door Hans Blonk

Die CO2-voetafdruk hanteert vergelijkbare aannames als Ecologische Voetafdruk en eerder besproken Watervoetafdruk, door ieder landgebruik naar ‘milieuschade’ te vertalen.

In bovenstaand rapport vind je de aannames, hoe ze tot 12,4 Mton CO2-equivalent komen voor de Nederlandse dierlijke productie-keten. Daar heb je de 6 procent van de Nederlandse CO2-productie, die Vlees.nl dus kritiekloos voor waar aanneemt.

Bron: Blonk Consulting 2008 ‘Emissions of Meat’, blz 3, de opbouw van ‘CO2-equivalent’ melk en vlees-productie: 1/3de bestaat uit verzonnen emissies

Landgebruik = 4,6 Megaton CO2 (?)
De Milieubioloog Hans Blonk en companen vonden een wonderlijke manier om de invloed van vee op CO2-productie op te blazen. Reken alle landgebruik om in CO2. Voorin het rapport stellen ze (blz 6):

Het broeikaseffect van de diverse eiwitrijke producten varieert sterk. Binnen vleesproducten is de variatie meer dan een factor 20. Het broeikaseffect van Braziliaans rundvlees bedraagt bijna 60 kg CO2-eq./kg en van Nederlands kippenvlees ca. 2,6 kg CO2-eq./kg.

Dan gaat meteen de alarmbel van ‘Junk-Science-Alert’ rinkelen, als je die uitspraak koppelt aan deze over landgebruik (!!!):

Ongeveer 10.000 km2 van het ruimtebeslag vanwege vleesconsumptie heeft betrekking op extensief graasland in Brazilië. Wanneer er geen vleesvee uit Brazilië zou worden geconsumeerd maar vleesvee uit Nederland dan zou het ruimtebeslag bijna 6000 km2 lager zijn.

Dus simpel gezegd: ‘landgebruik = CO2’ bij de Voetafdruk, en dus ook: hun ideaalstaat (referentie van ‘goed’) is een aarde waar geen mensen wonen of koeien grazen. Iedere koe is 1 teveel.

Je ziet dan in bovenste figuur al dat van de 12,4 CO2-equivalenten die ze aan de vlees- en melk-productieketen toeschrijven van Nederland, voor 4,2 van de 12,4 uit ‘Land Occupation’ bestaat, 34 procent van de CO2 die door veeteelt zou vrijkomen. De hamvraag is dan: hoe maken ze van land nu CO2?

Hoe reken je een grasdijk nu om in CO2 en dus ‘milieuschade’? Sinds wanneer is een grasdijk ‘milieuschade’?

Hocus Pocus: Carbon Sequestration Potential
Hoe kun je nu oppervlakte- een bloeiend weiland met paardenbloemen of de grasdijk hierboven- omrekenen in CO2, een gas: behalve via toverij?

Welkom in de wondere papieren wereld van de Voetafdrukken. In rapport 1 ‘Milieu-effecten Nederlandse Eiwit-consumptie’ dienen alle tabelletjes als Keizers-kleren, om deze kern-aanname af te dekken, lees die Engelse uitleg in rapport 2 (zelfde basis)  maar eens goed:

…aap uit de mouw

Ze verzonnen een mooie term ‘Carbon Sequestration Potential‘, die verloren gaat wanneer je een ‘natuurlijk’ (wat is dat) ecosysteem zou omzetten in landbouwgrond. Wat dat is? Planten slurpen CO2 op om te groeien, dat doen ze al honderden miljoenen jaren, dus ‘plantengroei’ heet CO2-vastlegging in klimaat-jargon.

Zo leg je iets gunstigs voor de natuur- CO2-toevoeging door mensen-  dus negatief uit. Terwijl de plantenwereld enkel profiteert van onze CO2-zonden, want bij de huidige 400 ppm groeien ze beter dan bij de 280 ppm van voor de Industriele Revolutie. Over ‘milieuschade’ gesproken: biologisch gezien is er geen schade door CO2, wel winst.

Voor die plantengroei hebben ze in het andere rapport ook een mooie naam voor (blz 10), de ‘blokkade van koolstofvastlegging’. Dat is dus ‘niet gerealiseerde natuurlijke plantengroei in theorie’:

Er zijn twee scores voor het broeikaseffect die extra maar separaat uitgerekend zijn. Dat is het broeikaseffect vanwege het blokkeren van de sinkfunctie en het broeikaseffect vanwege het verlies van organische stof uit landbouwbodems.

Beide scores zijn toegevoegd n.a.v. de tussenresultaten van het project “Ontwikkeling van een broeikaseffectprotocol voor tuinbouwproducten” (publicatie in 2008).

De eerste score heeft betrekking op de blokkade van koolstofvastlegging (sinkfunctie) van de natuurlijke situatie van het areaal. Volgens deskundigen is de sink functie van natuurlijke terrestriële ecosystemen tussen de 403 kg CO2/ha/jr (Nabuurs, 2002) en 178 kg CO2/ha/jr (Woods Hole Research Center, 2007a).

De sink functie van terrestriële ecosystemen is sterk afhankelijk van de leeftijd van een ecosysteem en het type ecosysteem. We zijn in dit onderzoek uitgegaan van een gemiddelde sinkfunctie voor elke hectare die in gebruik is van 403 kg CO2/ha/jr, ongeacht locatie of bodemtype waar het ruimtebeslag plaatsvindt.

Kun je dit grasland met koeien omrekenen in ‘verloren carbon sequestration potential’? Is een weiland met koeien ‘milieuschade’?

De ‘verloren sink’, hoe diep kun je zinken.
Dus ze kiezen de HOOGSTE waarde die ze in de literatuur konden vinden, van bv snelgroeiend bos dat CO2 vastlegt van 403 kg/h/jaar. Dat is hoofdzonde 2 bij wetenschappelijk bedrog: Kersen plukken. 

Vervolgens roepen ze dat elke hectare die voor een Nederlandse koe is gebruikt- zoals voor zijn voedsel- of voor een Braziliaans rund in de Cerrado, dat daarvoor zoveel CO2 per jaar niet is vastgelegd.

 • Dus de CO2-emissies van Nederlands vee en vlees zijn bij Hans Blonk voor 1/3de niet werkelijke emissies: het zijn ‘CO2-hoeveelheden die vastgelegd waren in een ideale situatie door Moedertje Natuur’.

Terwijl bijvoorbeeld oud oerbos, dus niet ontgonnen oernatuur een NETTO CO2-EMITTER KAN ZIJN, net als Moeras (moerasgas methaan CH4). Dus wanneer je via permacultuur een landbouwsysteem ontwikkelt waarbij je met vee en wisselteelt CO2 in de bodem vastlegt, sla je netto CO2 op.

Dus zou je natuur ontginnen tot permacultuur-landbouw, dan zou je CO2-technisch beter af zijn.

Oerbos is netto CO2-emitter door rottend hout en bladeren…

Daarnaast: als je voederbieten teelt of snijmais voor koeien of gras, dan leg je ook CO2 vast. Een hectare snijmais levert zo 3400 kilo droge stof op, voornamelijk vastgelegde koolstof. Dat zet de koe om in voedsel, eiwitten en mest voor op het land. Die in voedsel vastgelegde CO2 komt niet direct in de atmosfeer om aan het broeikas-effect bij te dragen.

Die poepen jij en ik bijvoorbeeld uit na het eten van een biefstuk. En die poep is weer voedingsstof. Geen CO2-emissie.

De volgende fout is daarom gewoon ordinair bedrog. Want als je deze denkwijze van ‘blokkade van koolstof-vastlegging’ hanteert: waarom geldt die blokkade dan niet als je hectares ontgint om bio-energie te telen? Daarom hieronder de 4 drogredeneringen op een rij, die maken dat een koe in de weide plots ‘milieuschade’ moet heten.

Als je graan-overschotten aan vee voert, hoef je niet extra land voor veevoer om te zetten: dat heet ‘Default’

4 denkfouten bij CO2-voetafdruk op een rij

 1. Ze hanteren de aanname dat ieder landgebruik voor menselijke consumptie – die dus niet meer ‘natuurlijk’ is, een moerasje of Oostvaardersplasje-valt om te rekenen in CO2-emissie. En dat CO2 gelijk is aan ‘schade’ aan ‘biodiversiteit’. Dat is een moreel/levensbeschouwelijk oordeel dat ze wetenschappelijk verpakken.
 2. Tenzij het gaat om de eigen stokpaardjes als landgebruik voor zonnefarms of bio-energie. Plots moeten verloren natuur-hectares in gebruik dan niet in CO2 worden gecompenseerd, maar heet het stoken van landbouwgewas plots CO2-neutraal.

  Koeien in Bethsaida aan de Jordaan, Israel: hoe reken je zo’n natuurweide om in ‘milieuschade’?

 3. Terwijl een koe op landbouwgrond vastgelegde CO2 van voedsel-gewas in voedsel omzet en uitscheet als mest voor de bodem, en ‘groene energie’-centrales die net vastgelegde CO2 direct in de atmosfeer blazen door verbranding.
 4. De ene voor Moedertje Natuur/’de biodiversiteit’ verloren hectare is de ander dus niet bij de CO2-voetafdruk-adepten. Terwijl het de zelfde aan wildernis onttrokken hectares zijn: namelijk land dat niet meer natuurgebied is. Terwijl je op agrarisch land net zo goed of zelfs veel sneller CO2 in je gewas vastlegt, dat je dan afvoert als landbouw-product.

De vijfde denkfout zit hier: dat veevoer dat koeien eten, tellen ze nog eens dubbel mee als ‘milieuschade’, via koeienscheten (Methaan, ‘Enteric Fermentation’) als gevolg van de vertering van dat voedsel. Die scheten maken in het meest aangehaalde rapport van de FAO uit 2014 wel 42,6 procent van de door FAO opgegeven 15%-CO2-equivalent uit van veehouderij.

Eerder gaf FAO (Lifestock’s Long Shadow) het veel geciteerde getal 18% op. De enige bron van die CH4-scheten van koeien kan dat voedsel zijn, wat bestaat uit vastgelegde CO2 uit gras en voedselgewas.

FAO 2014

Maar die koeienscheten, wat zijn dat anders dan door vertering van plantaardig vastgelegde CO2 uit gras deels aan de natuur terug-gegeven koolstof? Alsof je 100 procent CO2 lekker opkauwt, en daar de helft weer van loslaat, dus netto-winst van 50 procent.

Die scheten kunnen nooit meer koolstof aan de atmosfeer teruggeven, dan ze er via vastlegging uit gras-herkauwen uithaalden. Ook niet in Brazilië, waar vlees liefst 60 kg CO2/hectare per jaar zou kosten, enkel omdat Cerrado-koeien alle ruimte voor grazen krijgen….

Stel, een hectare grasland legt in een jaar 3 ton CO2 per hectare vast en koeien heten daar 2000 kg van. En daar scheten ze een deel van uit, en een deel leggen ze vast in botten, vlees, mest en allemaal waardevolle grondstoffen.

Dan is de netto CO2-balans van een koe toch positief? We kunnen dat argument immers verleggen naar een ‘natuurgebied’ de Oostvaardersplassen. Daar grazen ook koeien, paarden en herten. Toch rekenen ze die Serengeti Hollandaise met duizenden koeien en paarden niet mee als ‘CO2-emissie’. Waarom niet?

Waarom zijn koeien in pseudo-natuurgebied GEEN millieuschade, maar koeien bij de boer wel? Of alle scheten latende gnoes op de Serengeti, alle moerasgas (Methaan CH4) uitdampende moerassen in ‘natuurgebieden’?

Freiherr Franz von Vera bij zijn Nazi-koeien (Heckrunderen).

Ik hou me aanbevolen voor bewijs van het tegendeel, kom maar op: graag. Maar volgens mij is de CO2-voetafdruk van veeteelt gewoon ordinair wetenschappelijk bedrog, bedoeld om een beleids-machine en campagnes van academische status te voorzien.. Van beleids-prostituees die tegen de overheid en multinationals aanschurken.

En please please, toon mijn ongelijk. Maar ik ben bang dat ik gelijk heb. Als je dus ‘niet vastgelegde CO2 in ideaal-situatie’ weggooit, dan blijft voor CO2-productie veehouderij nog 4 procent van de totale Nederlandse emissies over.  Maar ook die overgebleven 4 procent leunt op zoveel papieren aannames, dat ik mijn hand daar niet voor in het vuur steek.

In deel 2 laat ik zien, waarom veeteelt mogelijk zelfs positief kan zijn voor de CO2-balans.

3 Replies to “Milieucentraal verdubbelt ‘milieuschade’ veehouderij met 5-voudig bedrog”

 1. Ik hoorde al 40 jaar geleden op de middelbare school de juffrouw al zeggen: 1 kilo vlees kost héél veel water, voeding, poep en andere zaken. We moesten dus minder vlees gaan eten. Ze zei dat geloof ik niet meteen, maar je moest wel heel dom zijn om dat niet uit haar boodschap te halen.
  En ik geloofde haar.
  En nu herhalen ze die mantra nou nog steeds?
  Het begint toch wel een beetje op te vallen dat ze niets nieuws verzinnen.

  De ‘vereniging van weters’ is wel apart, het liefst zouden ze de mensen een oormerk geven, ze weten het altijd zo goed voor ánderen dat ze de ánderen maar steeds willen koeioneren.

  Ik zou het een wel heel goed idee vinden om iedereen een ‘CO2-bedrag’ te geven, dat ben ik wel met ze eens. Geef ze een ruim gedeelte van wat nu, op dit moment de mens gemiddeld verbruikt. Dus deel de totale CO2-emissie op aarde door 8 miljard en dat is dan wat iedereen mag gebruiken, per jaar dus.
  Dus stel we verbruiken nu 8 miljard kuub CO2 per jaar als mensheid, dan krijgt iedereen 1 kuub te besteden per jaar. (in principe dan hè, als ik me niet vergis, want er kunnen addertjes onder het gras zitten.)

  Alleen EEN voorwaarde: IK doe de boekhouding, of mensen die IK vertrouw, afgesproken? (Want ik vertrouw sommigen wel, maar anderen, daar heb ik soms vraagtekens bij, dat mag je best weten.)

  Nou, dat is dan afgesproken. (Ik wil wel de kosten kunnen declareren, dat spreekt, want zo een computer is héél duur en zo een programma is ook héél moeilijk te maken.)

 2. Hi Rypke
  Interessant, paar eerste gedachten en vragen uit de losse pols.
  Vraag: zijn de CBS-cijfers over emissies ook gebaseerd op Blonk? Dat lijkt me nuttig om verder uit te zoeken.
  Gedachte: het ‘probleem’ is dat koeien C omzetten in CH4. CH4 wordt geacht een 31x zo sterk broeikaseffect te hebben dan CO2. Dus als een koe CO2 via gras omzet in CH4 en je die CH4 weer omrekent in CO2-equivalent (door te vermenigvuldigen met 31) kun je wel degelijk een groot ‘klimaateffect’ van de veehouderij krijgen… Dus puur en alleen kijken naar de C-kringloop volstaat in deze niet.
  Maar eens dat ook een koe in de Oostvaardersplassen deze CH4 uitstoot natuurlijk.

  gr Marcel

  1. Tnx Marcel dat je me scherp houdt: dat van methaan als 31 maal sterker broeikasgas, ik moet dat nog zien omdat het meteen oxideert

   Waar het dus om gaat: geeft de veestapel een surplus dat er eerder niet was, en dat iets voorstelt vergeleken bij de reeds bestaande kringloop die ze veronderstellen in equilibrium te zijn

   Los daarvan: het draait hier om kort-cyclisch CO2, geen lang-cyclisch CO2 dat je uit vroegere geologische tijdvakken toevoegt en dat dus dat veronderstelde equilibrium verschuift

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *