Staatspropaganda NOS tegen vlees, zelfde groene drogreden

De naakte keizer van de CO2-voetafdruk, van Staats-Agitprop-kanaal NOS.nl

Zie dit filmpje van ons Staatspropaganda-journaal: een NOS-metromannetje vertelt bezorgd HOE slecht vlees eten is voor ‘het milieu’. Nu herken je direct de bron van dit NOS-pleidooi voor vegetarisme: de gisteren afgepelde UI van de CO2-voetafdruk.

Met de eenoog-koning Hans Blonk als enige bron. (met onderstaande usual suspects, beleids-prostituees met academische titel) Daarnaast halen ze steeds een FAO-rapport aan uit 2014 dat het ’15 procent CO2 van totaal’-getal hielp populariseren, zoals het neo-Marxistische Trouw.

Net als anti-vleesclub Milieucentraal en Voedings-centrum staat de NOS volledig op de payroll van De Staat, om de belangen van ambtenarij te verkopen. De NOS onder voormalig staats-secretaris Martijn van Dam is dus De Staat. Of die linkse mediasukkels dat nu zelf ‘vinden’ of niet, dat doet niet ter zake.

De medeplichtigen, usual suspects van beleids-prostituees dressed as scientists

Adder onder het groene gras: hoe meer ruimte koeien krijgen, hoe meer ‘CO2 per kilo vlees’
Gisteren legde ik al uit waarom de CO2-voetafdruk ideologie is die als ‘de’ wetenschap wordt verkocht. De Naturalistische Drogreden– dat ‘natuur’ goed is en ‘mens’ gelijk aan ‘slecht’, en ‘gebruik’ is gelijk aan ‘vernietiging/verlies’.

Net als de Ecologische Voetafdruk, Watervoetafdruk en HANNP (Human Appropriation of Net Primary Productivity) zijn ze bedacht door de cirkel ecologen rond Paul Erhlich en het Amerikaanse WWF.

 • Uit die cirkel komt ook de kreet ‘biodiversiteit’. (Global 2000-rapport voor regering Jimmy Carter van Trilateral Commission 1978) Daar kom ik later op terug.

Met die naturalistische drogreden, de OPINIE ‘cultuur is a priori slecht voor natuur’- verpakt als ‘de wetenschap’- kun je dan ook een idyllische bloemenweide met grazende koeien omrekenen tot ‘CO2’. Gewoon omdat je daar een papieren methode voor verzon die voor leken op wetenschap lijkt, heel knap en zo.

Gebied -dat in andere context ‘natuurgebied’ zou heten- dat kun je zo plots ‘milieuschade’ noemen.

Via papieren toverij.

Reken deze bloemenweide maar om in ‘CO2-uitstoot’: alleen via papieren toverij kun je van weiland CO2 maken: en dat is wat ze via de ‘CO2-voetafdruk doen’:. Hoe meer graasruimte koeien hebben, hoe slechter ze qua CO2-voetafdruk scoren. Dat is de adder onder het groene gras.

Dan is methaan van door mensen gefokte koeien plots ‘klimaatschade’. Terwijl moerassen die ’s zomers en in de herfst een veelvoud methaan produceren (zie deze studie in Nature 2017) ‘natuurlijk’ en dus ‘goed’ heten, onschadelijk.

Terwijl het om het zelfde spul gaat. En terwijl die koeien slechts CO2-uitschijten (enteric fermentation, methaan), die ze eerder als droge stof- dus vastgelegde CO2- opnamen.

Als planten beter groeien bij meer CO2, hoe definieer je dan ‘milieuschade?’

Kort-cyclisch CO2, net als biobrandstof
Het Koeien-methaan is voor een belangrijk deel echter kort-cyclisch CO2, dat die koeien uitschijten. Net als de vastgelegde CO2 van biobrandstof-gewas en CO2-uitstoot door bacteriële decompositie in natuurgebied.

Niet lang-cyclisch: dus deel van het via fossiele brandstof toegevoegde CO2, dat uit vroegere geologische tijden komt en netto toevoegt.

Wanneer je dus overal de aarde cultiveert en snelgroeiende gewassen benut ( = snel veel CO2 aan de atmosfeer onttrekkende planten), dan heb je met veeteelt juist situaties waarbij je MEER CO2 vastlegt dan wanneer je de natuur daar wat laat wegrotten, zoals bij de Oostvaardersplassen met al die schijtende paarden en herten.

Mits je die gewassen dan niet direct als ‘biobrandstof’ in de brand steekt maar benut als grondstof. Dan haal je (kort-cyclisch) CO2 uit de cyclus. En de mest gebruik je weer om met snelgroeiend gewas ( = snel CO2-slurpend) nieuwe droge stof te benutten.

…Is deze natuurweide dan ook ‘tot voor de natuur verloren hectares die je in CO2 moet omrekenen’?

 • belangrijkste punt is dus bij die voetafdruk: als je gewas voor veevoer en vlees wel in tot ‘CO2’ omgerekende hectares moet ‘compenseren’, dan kan biobrandstof niet ‘CO2-neutraal’ heten. Toch bepaalt die biobrandstof bij onze overheid wel 50 procent van alle ‘groene’ energie uit het Energieakkoord

Zie bovenste bloemenweide, agrarisch gebied in de Eifel. Volgens de Voetafdruk moet je die weide (in menselijk gebruik) dus in CO2-uitstoot omrekenen. Omdat er geen oernatuur groeit die CO2 volgens de opinie van haar bedenkers beter zou vastleggen.

Zou je die koeien voor ‘het klimaat’ moeten elimineren, dan zou je ook alle Gnoes op de Serengeti moeten afknallen voor het Klimaat, alle plant-etende insecten, alle oerbos kappen dat netto via respiratie en rotting van hout CO2 produceert en methaan… CO2 = CO2, of het nu ‘natuurlijk’ heet of niet.

Maar zonnefarms die land innemen, daarvan hoef je dan het oppervlak weer NIET om te rekenen in ‘verloren natuurgrond die CO2 vastlegt’

Door machts-politiek en definitie-verandering bepaal je met die Voetafdruk-methode naar eigen willekeur dus wat belasting-plichtig is, met CO2-schuld als betaalmiddel. Hoe exact is wetenschap dan, als het ene gewas en landgebruik bij politieke beslissing ‘groen’ heet, en het ander een klimaatzonde?

Want als je landbouwgewas teelt voor ‘bio-energie’ dat je in de fik steekt, dan noemt de overheid/milieubeweging die landbouwgrond met biogewas CO2-neutraal. Omdat ‘biobrandstof’ net als zonnefarms plots ‘groene’ energie heten. Terwijl op het land van zonnefarms- of het door Staatsbosbeheer voor windturbines gekapte Robbenoordbos – even goed snel groeiend bos kon groeien dat CO2 vastlegt.

Misschien wel meer, dan wat je via zonne-energie op fossiele energie uitspaart.

Vrij uitloop-schaap met vrij hondje Trudy. Hoe meer ruimte schapen hebben om te grazen, hoe slechter ze scoren met de Voetafdruk-methode

Voer je dat gewas aan koeien die er vlees, melk en grondstof van maken, dan heet het bij onze groene vrienden/de overheid plots ‘CO2-uitstoot’ en ‘te compenseren landgebruik’. En juist dat ‘te compenseren landgebruik’ maakt het grootste deel uit van de NOS-claim dat 30 kg CO2 per kilo rundvlees zou vrijkomen.

Wanneer je vrije uitloop-koeien hebt als op bovenste foto, die lekker alle ruimte hebben/veel hectares bezetten waar geen oernatuur groeit maar boernatuur. De voetafdruk legt dus iets positiefs- koeien die buiten alle ruimte hebben- als iets akeligs uit.

Vraag je zelf eens af: wat bedoelen ze hier met ‘het’ milieu, wiens milieu? Wat is het? Een opinie, meer niet….

 • Het gaat er dus niet om dat er ‘onzekerheden zijn’ in de methode, of dat het ‘10,3 of 16,5 is’: 100 procent zekerheid bestaat in wetenschap nooit. Waar het om draait is dat we hier praten over een aangeklede leugen: definitie-verandering naar politieke willekeur, wetenschappelijk bedrog.

De kern, basis-aanname in zichzelf is niet meer dan een opinie, een waarde-oordeel over menselijke aanwezigheid op aarde, die er beter niet was. Zo is ‘biodiversiteitsverlies’ bij het PBL met haar Mean Species Abundance (MSA) ook het zelfde als ‘menselijk landgebruik’. Omdat ze vinden dat menselijk landgebruik ‘slecht’ is, conform de naturalistische drogreden: het is hun opinie.

Een naakte keizers-opinie die Satan/Mefistoles al in De Faust van Goethe al verwoordde, als hij zijn verachting voor het mensen-geslacht uitspreekt:

Het ware beter dat dit alles er niet was.

De Opstand tegen God sinds De Verlichting. (Rousseau)

Het ware beter dat Het Leven en de mensheid er niet was: aldus Satan/Mefistoles = Groene Drogreden

De Groene Goliath op Lemen Voeten
Zie ook de claims van De Correspondent in 2016 van iemand die zich ‘journalist duurzaamheid’ noemt: Evert Nieuwenhuis, met zo’n typische Correspondent-uitstraling van links Koffiebar-Kontvrouwtje met vlasbaardje.

Nou, dank je Koffiebar-Kontvrouwtje

Alsof zou veeteelt zelfs 80 procent van alle CO2 produceren: die 80 procent is het getal dat het Milieu Natuur Planbureau in 2006 noemt als hoeveelheid groen land in gebruik door landbouw en veeteelt.

De Correspondent vertaalt ‘vruchtbaar land in gebruik van mensl/landbouw’ letterlijk naar CO2 conform de Voetafdruk

Opnieuw is daar het uitgangspunt, dat van de afgepelde groene ui: dat land in gebruik door mensen het zelfde is als ‘CO2-uitstoot’, iets dat er niet ‘hoort’ te zijn. Omdat Het Paradijs, de ongecultiveerde toestand tot ‘de norm’ is verklaard. Dat is de naturalistische drogreden.

De rest is dan een invul-oefening van ‘garbadge in, garbadge out’: valse aanname er in, rotzooi er uit.Zie ook mijn analyse van de WatervoetafdrukSjoemelnatuur’ (2015, Kamervragen door Jacco Geurts CDA) hoe het PBL ‘veranderd landgebruik’ 1 op 1 verkoopt als ‘verlies van biodiversiteit’.

De-gisteren uitgelegde- verheerlijking van het ongecultiveerde.

Hier komt die ’80 procent’ uit: landgebruik voor landbouw en veeteelt. Ook een Roemeense extensieve schapenweide waar beren rondschuimen = ‘CO2-uitstoot’

Groene Agitprop, honderden miljoenen euro subsidie per jaar in NL
En voor die Agitprop die de Leugenfabriek der Journalistiek consequent overpent, daar krijgt De Correspondent dan (Europese) subsidie ter verkoop.

Alle media die het groene globalisme verkopen krijgen subsidie, ter verkoop van deze corporatistische staats-ideologie. En moet je hier slechts een kleine greep zien aan clubs die zonder subsidie direct uit de lucht zouden gaan.

IVN: Om propaganda te maken voor Groen Globalisme ( = Duurzaamheid) en Malthusianisme. In 2008/9 moesten ze ‘duurzaamheid’ van de overheid toevoegen aan IVN, anders zou de subsidie stoppen

 1. Milieucentraal krijgt daarvoor 2,5 miljoen euro subsidie per jaar, het volledige budget komt van De Staat dankzij Ed Nijpels
 2. het Voedingscentrum krijgt daarvoor 10 miljoen euro subsidie per jaar, volledig budget van De Staat
 3. Milieudefensie ook 10 miljoen euro, het met 40 procent gekelderde ledental brengt minder dan een half miljoen bij elkaar per jaar
 4. Natuur & Milieu 3 miljoen euro, een veelvoud van wat leden bijeen brengen, als ze die nog hebben.
 5. En het IVN moest ‘duurzaamheid’ in 2009 aan haar naam toevoegen omdat ze anders die subsidie misliepen. Die krijgen liefst 6,7 miljoen euro subsidie, dat is 2/3de van hun budget.
 • Dat zijn nog maar 5 clubjes, die gezamenlijk PER JAAR al over meer campagne-geld uit subsidie beschikken per jaar dan alle politieke partijen per 4 jaar. Omdat zoveel indoctrinatie nodig is om een opgedirkte leugen via herhaling op te dringen, iets dat mensen bij eerlijke informatie zouden verachten.

HOE slecht is vlees….De Staatsomroep krijgt honderden milijoenen euro’s voor globalistische agit-prop

Groene Reus -Goliath- op lemen voeten van subsidie
Daarom financiert het Milieu-ministerie het Planbureau voor de Leefomgeving (tot 2008 Milieu Natuur en Planbureau) met 30 miljoen euro per jaar: als beleidsverkoop-orgaan van Agenda 21, nu 2030 Agenda: een globalisme-ideologie met scientistische trekken, die je met rapporten, tabelletjes en grafiekjes tot ‘de’ wetenschap vermomt.

Wereld-socialisme 2030 Agenda

De Milieubeweging en hun Linkse Media zijn een reus op lemen voeten genaamd; subsidie en de Postcode Loterij.  Ze geloofden door jaarlijkse indoctrinatie met multi-miljoenenmarketing hun politiek van menselijke zelfhaat te verkopen, met de Klimaatwet als culminatie daarvan.

De Milieubeweging dient dan ook met wortel en tak uitgeroeid uit ons midden, totaal vernietigd tot de laatste metroman.

Wie is die man die de slagorden tart van de Heere, sprak David tegen Groene Goliath.

Steentje in de slinger, BAF. Dan valt Goliath tegen de grond, de Groene Reus die eerder nog zo groot en vreeswekkend leek, dat hij het leger van Israel verlamde.

Maar dan rennen onze legers de groene garde na om hun hoofden af te houwen, het vlees van Ed Nijpels, Hugo von Meijenfeldt, Herman Wijffels, Pieter Winsemius, Robert Reibestein, de VNO-NCW-maffia nalatend aan ‘het gedierte des velds’.

 • Het steentje? Haal de overheid-steun voor propaganda weg, en de milieubeweging stort ter aarde. Niemand vraagt om ze, ze dringen zich op.

Prachtige verhalen trouwens, dat Oude Testament: dat is hoe mensen zijn, zo is hoe het al sinds de oertijd werkt.

Het redelijke alternatief voor groene oplichting van de Naturalistische Drogreden: zie www.ecomodernisme.nl

Meer is het niet; Een naakte keizer, Groene Reus op lemen subsidie-voeten, die de aloude strijd om macht en geld in iemand’s voordeel moet beslechten.

Die keizer help je slechts aankleden, door allerlei technische discussies te voeren: is het zoveel liter water per kilo vlees, of zoveel CO2 per hectare zus. Dan geef je de groene drogreden enkel krediet. Alsof je een lijk aankleedt om er mee te converseren.

Een rottend lijk dat sinds de Romantiek al in het Westen in onze cultuur stinkt. Een fascistische zuiverheidsleer die biji het Nazisme tot haar satanische wasdom kwam als staats-ideologie. Onzuivere volkeren uitroeien. De Klimazi’s van het eco-fascisme vinden IEDEREEN onzuiver, teveel, iets dat er beter niet was.

…Dit oerbos is netto CO2-emitter: de fik er maar in?

Ik Lieg, Hij Loog, Wij Ecologen = naturalistische drogreden
In ons boek Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei beschrijf ik al die basis-filosofie van de Groene Leugen/aka Milieubeweging. Romantiek + Thomas Malthus = Milieubeweging.De Groene Leugen heeft steeds de zelfde aanname: Dat ‘gebruik’ en ‘verandering’ het zelfde is als ‘verlies/schade’, of je de groene drogreden nu ‘bodemberoering’ noemt of CO2-uitstoot.

Omdat IDEOLOGIE de basis is van alle milieubeleid, niet bewijs, hebben ecologen- de sociaal psychologen der natuurwetenschap- ook de omkering van bewijslast nodig om zichzelf op te dringen

 • het voorzorgprincipe. Bij twijfel niet doen. Afblijven! Tenzij je Overheid bent: want De Overheid mag alles.

Die overbegraasde en afgeplagde stuifduinen (‘natuurgebied op papier’ ) leggen minder CO2 vast dan wanneer Natuurmonumenten het tot bos liet dichtgroeien

Wetenschap heb je meestal helemaal niks aan
Maar hier is die levens-filosofie/opinie als ‘de’ wetenschap vermomd. De Milieubeweging is een seculiere nageboorte van een ontspoorde Verlichting. Om sociale status te krijgen in de politieke arena vermommen ze zich als ‘de wetenschap’. En oplossingen om groene fata morgana’s aan te pakken krijgen die zelfde academie-jas. Rapporten vol gelul, grafieken, getallen, berekeningen als Keizerskleren.

Die jas speelt in op een geloof. Het geloof dat wetenschap op alle levensvragen het beste antwoord zou geven. Dat is een geloof, het Scientisme, niet te verwarren met ‘wetenschap is maar geloof’. (dat is slordig denken, postmodernisme)

Terwijl je voor 99 procent van al je belangrijke levenskeuzes zonder wetenschap kunt. Of bel je Wageningen Universiteit om te vragen of je mag trouwen, vraag je een wetenschappelijk comite of je van je kinderen houdt?

Maar om een man op de maan te zetten, helpt het wel om mensen die kunnen rekenen op basis van bewijs en goede theorie aan het werk te zetten. Rede, logica en bewijs ( = wetenschap), je kunt er bij technische discussies niet zonder.

Waar je wel zonder kunt: het versmallen van levensbeschouwelijke vragen tot technische discussie, die je door De Staat laat fixen ( = klimaat-ideologie)

Milieubeweging staat voor Culturele Degeneratie

De valse tegenstelling geloof-wetenschap, tussen ‘geloof’ en ‘rede’, die heeft als politieke consequentie; De Staat en haar gunstelingen claimen alle wijsheid in pacht, ze ontnemen je ieder spreekrecht. Tot je met CO2-bonkaart van De Staat over straat moet, die ‘monitort’ of je al aan je dagelijkse klimaat-tax zit

Wat is ‘de rede’ behalve ”geloof in rede’, het geloof dat je via gekunstelde redeneringen het meeste winst voor jezelf haalt.

Het geloof in ‘vooruitgang’ van mensen. Alsof wij nu beter zelfinzicht zouden hebben dan Aristoteles, Plato en de Bijbelschrijvers, ‘de rede’ versmald tot ‘geloof in je eigen leugens, de mode van je tijd, en feilbare verstand ongecorrigeerd door de wijsheid van eeuwen’.

Nou: dan zijn we wel rond, dacht ik zo. Of had iemand nog wat op te merken?

7 Replies to “Staatspropaganda NOS tegen vlees, zelfde groene drogreden”

 1. Waarom zijn wij niet ziels gelukkig dat er vee bestaat dat al dat gras, wat wij niet kunnen eten, omtovert in prachtig vlees en andere producten? Uiteindelijk leven we allemaal van het zonlicht en daar schijnt voorlopig geen eind aan te komen.

  1. Ik ben vooral blij dat mijn melkvee loopt in een polder waarvan meters veen als turf in de 19e eeuw volledig zijn opgestookt in Amsterdamse kachels.
   Je zult maar boeren op nog niet-ontveende grond. Dan moet je anno nu de CO2 die door oxidatie vrijkomt ook nog compenseren of verminderen door bijv. onderwaterdrainage. Blij dat “mijn” CO2 uitstotende veengrond allang foetsie is. Wel sneu voor de buurman aan de andere kant van de veendijk…
   Het is toch om ziek van te worden dit geneuzel.
   Beleid met oogkleppen: je blind staren op tabellen , grafieken en CO2 klimaatmodellen. En maar rekenen en oplossingen bedenken voor een probleem dat in historisch perspectief nauwelijks een probleem te noemen is. Maar ja, ook hier kun je als adviseur een leuk verdienmodel omheen bouwen.

 2. Ik heb altijd wel wat op te merken. Maar soms is het beter zwijgen dan spreken.
  Maar wanneer een teder bloempje geplukt en gekoesterd door een lief jong mensje vertrapt wordt door de laarzen van grote kerels, vind ik het best wel moeilijk om mijn traantje te onderdrukken.
  Dát wil ik dan nog wel toevoegen.

 3. Prachtig artikel! Er rest mij nog één vraag: wie slingert die steen nou naar Goliath en wanneer? Want het wordt hoog tijd zo langzamerhand. En zijn er niet méér echte wetenschappers die de verneukerij van deze clubs ontmaskeren?

 4. U klinkt als een getergd persoon. Het opiniestuk zou mij wellicht aanspreken als het minder doorspekt zou zijn van beledigingen, sarcasme en cynisme.

  1. Getergd en oprecht, want terecht… of niet dan?

   U klinkt daarentegen als iemand die niet in inhoud geinteresseerd is en die- zonder mij te kennen- dan maar op de persoonlijke toer gaat ter afleiding. Alsof dhr D van Akkeren beter zou weten dan ik hoe iets overkomt, ja ‘beter mens’ zou zijn. I beg to differ.

   Een inhoudelijke herkansing op wat hierboven geschreven staat, of weerlegging is overigens zeer welkom.Maar het staat als een huis, en er past geen speld tussen.

   Dus als ik u beledigd heb, mooi zo, dat zegt mogelijk meer over u. Dan weten we wat voor vlees we in de kuip hebben, en daartoe is deze schrijfstijl ook ontwikkeld: de bokken en schapen scheiden.

   Leugenachtige mensen/barbaren scheiden van de mensen die bereidheid tonen tot inhoudelijke (zelf)reflectie, beschaafde mensen.

   Het is maar een genre, we beheersen er vele…IN een wereld waarin 99 procent van mensen toch op geen enkele wijze geven om WAT ze zeggen als ze maar eigen voordeel scoren, is beledigen en sarcasme een stijlfiguur om toch je punt te maken

   En voor de liefhebber is het een buitenkansje!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *