Eiwitconversie plantaardig naar dierlijk door rund kan 1:1 zijn…

Deze runderen eten plantaardig gewas dat geen mens zal eten. en ze maken daar vlees, melk en kalfjes van

De door de overheid in de lucht gehouden dependance van Groen Links, Milieucentraal spiegelt consumenten voor dat de voedselconversie plantaardig voer naar kilo’s vlees door runderen 5:1 is. Dat lijkt een exacte claim, waarmee ze de suggestie van voedsel-verspilling wekken. Tot je kijkt hoe ze dat berekenen.

Bron, Milieucentraal van Groen Links en de overheid: Dat klinkt heel exact, maar is een bewering vol aannames

De Groene adder onder het groene en nu bruine gras (hooi) is natuurlijk: zou dat plantaardige voedsel ook voor mensen geschikt zijn? En wat voor voedsel geef je ze dan?

Een dikke stier waar je mooi alle vlees-onderdelen al ziet verdeeld.

Zie deze vlees-runderen bij De Bieren, in een bijna Zuid Frans aandoend Friesland. De runderen eten namelijk allerlei spul waar een mens nooit aan zou beginnen, zoals hooi en gras, afvalproducten van geoogst gewas.

Of zoals ze in Azie doen, het voeren van rijst-stro dat overblijft na het oogsten van rijst, dat wel 70 procent van het koeiendieet in Bangladesh kan uitmaken en Thailand. En eventueel, graanoverschotten als er meer geoogst is in een jaar dan de bevolking opkan.

Dus de gewekte suggestie van verspilling, dat je een koe voedsel geeft, dat ook 1:1 aan een mens gegeven kon worden, lijkt ‘bijzonder gemotiveerd’, men presenteert een zee van aannames als vaststaand feit. En die zee van aannames valt expres veel hoger uit…

Bullshit = ‘No Concern for Truth’ = Milieuclubs

Zoals permacultuur-boer Simon Fairley al voorrekent met hulp van FAO-getallen:

Despite the fact that she is dealing with such fibrous material, the cow does this both willingly and surprisingly efficiently, given that unlike a machine she is also keeping herself alive and having offspring at the same time. In a survey carried out on dairy cows in New York State, about 60kg of protein was produced from 190 kg of vegetable protein, a conversion rate of just over 3:1.

Of the protein, about half was from grains and about half from forage. If the forages was gras from land that could not reasonably cultivated, thaen the protein conversion rate of potential human feed to dairy produce in this case was just over 1,5:1

HIER is ook van Groen Links/Milieudefensie (Sible Schone)

Fairley trekt alle beschikbare rapporten en studies uit de kast, en komt dan op conversie-ratios van 1:1 tot 1:2 en soms 1:3 maar nooit 1:5.

Waar het in deze vergelijkingen dus vooral om gaat: onttrekt het voer van de koe (of van een schaap) land, dat ook voor de teelt van menselijk voer gebruikt had kunnen worden. Als je in plaats van weiland een waardeloos moeras had, zou je bovendien zelfs meer methaan-emissies krijgen (moerasgas…), en geen enkele zinvolle opbrengst per hectare. Ja van die ‘biodiversiteit’, muskieten en zo.

Maar dan nog: dierlijke eiwitten zijn hoogwaardiger dan plantaardige als voer voor mensen. Dus zo krijg je de conversie-ratio van eiwit nog een stukje omlaag. Immers, je hebt als mens minder dierlijk eiwit dan plantaardig eiwit nodig voor een zelfde resultaat.

blz 30-34

Je kunt runderen daarnaast bietenpulp voeren, afvalproducten, dat eet ook niemand. In Zwitserland werkte ik bij een boer, die ze bierbostel gaf dat bij de bierbrouwerij vandaan kwam.

Dat eet ook geen mens.

En daarnaast: koeien zijn gewoon mooie sympathieke dieren, die het landschap verlevendigen…

Dus in plaats van de suggestie te wekken dat een koe voer en land inneemt, dat ook als voer in de bolle buikjes van Novib-negertjes kon verdwijnen, maak je alleen een zinvolle vergelijking als je dus voedsel en land in de vergelijking meeneemt dat direct voor menselijke voedselproductie bestemd kan worden.

Ook als je ze graan voert, kan dat graan zijn uit oogst-overschotten.

En daar zit dus het groene addertje onder het koeiengras. Hoe meer je koeien dus voedsel geeft dat ook voor de menselijke voedselketen bestemd kon worden, hoe hoger de conversie-ratio. Zie bijvoorbeeld onderstaande Waddenzee-dijk. Als je er tegelijk schapen op laat grazen, gaat er niets verloren, wel krijg je er ‘gratis’ schapenvlees voor terug:

OP de Waddenzeedijk kun je weinig anders doen dan schapen laten grazen. Er gaat dus niets ‘verloren’ aan plantaardig materiaal

Daarnaast heb je nog een ander addertje onder het groene gras. Dat is wat de FAO Default-Livestock noemt. Voor een bekende hoeveelheid wereldbevolking teel je landbouwgewas. In droge jaren als deze heb je alle overschotten van eerdere jaren nodig om de gedaalde oogst op te vangen. Maar afgelopen jaren was er juist overproductie.

Default betekent iets als een dierlijke verzekerings-polis, wanneer je veestapel onderdeel is van een groter multifunctioneel voedsel-systeem, dus inclusief weidegrond, voedselgewassen, gemengd bedrijf. Waar de koeien tegelijk je mest produceren voor de gewassen.

En dus ook: Dat je in jaren van overproductie van granen, dat surplus aan voedsel aan vee kan geven, in plaats van dat het wegrot. Dus dan VOORKOM je juist verspilling van plantaardig eiwit omdat je een veestapel achter de hand hebt die deze eiwitten in melk en vlees kan omzetten.

Koeien zijn ook veel leuker dan die Groen Linkse feministen-teven…

Op dat punt komen we later nog terug.

5 Replies to “Eiwitconversie plantaardig naar dierlijk door rund kan 1:1 zijn…”

 1. Een zeer belangrijke factor wordt niet genoemd: Soja wordt hoofdzakelijk geteeld omwille van de olie als alternatieve groene brandstof! (dat geldt overigens ook voor koolzaad (Raps) en palmolie). Het overblijfsel uit oliewinningsindustrie heet expeller in vakjargon. Het krijgt een moeizame bewerking om het (enigszins) geschikt te maken als diervoer. Vanwege de vele antinutri”enten mag er maar tot een klein percentage bijgemengd worden in diervoer, anders creperen ze daardoor!

 2. Er worden ook dieren gebruikt om meststoffen te verzamelen . Denk aan de heideschapen. Overdag vreten op de heide, s´nachts thuis houden om de mest te verzamelen. Eenzelfde systeem bestaat tot de dag van vandaag in het noordoosten van Brazilie. Hoe je daar de eiwitconversie van uit moet rekenen weet ik niet. Herkauwers kunnen ook direkt ureum omzetten in eiwit. Dit wordt gebruikt in Brazilie om het vee zonder veel gewichtsverlies door de droge winters heen te helpen.

 3. Iedere boerderijmelkophaling door de fabrie wordt getest op het ureumgehalte. Zo kun je het rantsoen van melkkoeien elke drie dagen aanpassen naar de best mogelijke efficiente benutting van eiwitten. Iedere zes weken is zelfs het ureum van de individuele koe bij melkmonstering te bepalen. Er zitten grote verschillen tussen individuele koeien w.b. nutrientenefficientie. Eiwitovermaat cq energietekort leidt in het algemeen tot een hoog ureumgehalte in de melk.
  Overigens mis ik in de hele vleesdiscussie altijd het vlees dat afkomstig is van Nederlandse melkkoeien die naar de slacht gaan. Hierbij is vlees een “gratis” restproduct van melkproduktie. Wat voor voederconversie hoort daarbij als je koe zonder vetweiden meteen uit lactatie naar slager brengt?

 4. dit jaar een tijdje uit zitten kijken op ‘almen’ (Oostenrijk), en me inderdaad zitten afvragen wat voor vega-product je hier wilt verbouwen. Gras lijkt hier goed te groeien, behoorlijk wat oppervlakte nodig per koe. Is allemaal niet heel ‘intensief’. Hoe zou je dit kunnen doen met zeg maar ‘direct eetbare’ planten?

 5. @Piet: die sojapulp is geen reststof. Het is in geld de helft van de waarde, evenveel als de soja-olie.
  Zou je NL koeien minder krachtvoer geven en fokken op Lebensleistung, dus gezonder en wat minder extreme melkgift, dan wordt de conversie steeds gunstiger
  – meer ruwvoer dat niet voor mensen is
  – langer rendement van je opfokperiode
  en bovendien minder mastitis, vruchtbaarheidsproblemen etc.
  En je spaart de Amazone en haar bewoners, die voor onze sojabrok verkracht en vermoord worden.
  Er kleeft bloed aan je melk, tenzij je biologisch boert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *