Landschapsvreugde: Hemel huilt boven heilige Friese grond

Regen en wind over de Holy Ground van Aalsum waar Zeilmakers begraven liggen…

De hemel huilde regen toen ik met mijn ouweheer en Jack Russell-terrier Trudy op missie ging naar de heilige grond, daar waar onze voorouders begraven liggen: de koude zeeklei van Middeleeuwse kloosterlanderijen rond Dokkum.

De herfst is onmiskenbaar ingetreden met regen, wind en vallende bladeren, het kwik dat als zwaar metaal plots 10 graden omlaag dondert.

Huilende hemel boven de Dokkumer Ee

Die omstandigheid levert het ideale weer om Friesland in moreel en cultureel verval te portretteren in vale groen- en grijstinten: een lijk dat met bureaucratisch stucadoorwerk (subsidie) in leven gehouden moet sinds God Jorwerd verliet. Dit in combinatie met zinloos asfalt (ontwikkelingshulp-subsidie), silicium-woestijnen (‘zonne-akkers’, subsidie) op vruchtbaar land en windturbines (subsidie) in vakantiegebied.

Daar waar PR, imago-management, etalage poetsen al het logisch tegenstrijdige toch verenigt.

Waar het meest succesvolle ‘bedrijf’ een boer is die in zonnepaneel-subsidies handelt (Groen Leven, sponsor van Heerenveen). Zodat je het landschappelijk kapitaal verkwanselt waarop de Friese toeristen-industrie drijft en dat ‘groen’ noemt.

De hemel huilt boven de leegte, met Hilaard op de achtergrond en oude zee-arm, een Ried, zijtak van Dokummer Ee

Duurzaam zelfs;  hoe lachwekkend klinkt die term bij windmolens die je al na 10-15 jaar vervangt (als de subsidie verandert) in contrast met de 1300 jaar oude Maria-kerk van Bornwird, opgetrokken uit kloostermoppen. Het klinkt als een Kloostermop.


Tegelijk duw je via lastenverzwaringen uit naam van ‘het milieu’ en media-laster je boerenstand in de knel.

Je voedsel-producenten, die je linkse media continue op gezag van de Postcode Loterij-maffia en Corporate BV (Unilever, FrieslandCampina, LTO, Wageningen UR, Overheid) voor milieu-crimineel uitmaken… met hun laaanskaapspine: de overgangs-opvliegers van zo’n linksig zeikwijf bij het provinciale pleeblaadje opgewaardeerd tot maatschappelijke kwestie.

Omdat dit negativisme in hun corporate straatje past van boertje pesten en boertje knechten.

… de uitgestrekte leegte van Dongeradeel en Dantumadeel, met achtergrond de Friese Wouden waar de Centrale As door werd gelegd om Dokkum op de vaart der volkeren aan te sluiten

Als wat meer opgefokte versie van de beroeps-misogyn Schopenhauer – niet met poedel maar Jack Russell- werkt je dat wel eens op de zenuwen. Al die sociale gemeenplaatsen en opengetrapte open deuren, vrouwenproza dat je voor hoger inzicht moet slikken bij het intellectuele lompen-proletariaat.

Dat nauwgezet overschrijven wat anderen voorschrijven.

Ik spreek liever van Landschapsvreugde, de vele lagen van beleving die de eeuwenlange historie aan het Friese land toevoegen: dat stugge kale land, dat je moet leren lezen als natuurhistorisch boek om het te waarderen.

500 jaar oud, nog voor de protestantse waanzin losbarste, maar wel 7 jaren na Luther zijn stellingen

Misschien behield dat landschap haar karakter wel meer dan een groot deel van de inheemse bevolking, de Friezen. Dus vanwaar al die meegaandheid als onverzettelijkheid een Friese trek was door de eeuwen?

Je kunt ook aan nukkig gemopper plezier beleven, zoals je ook bij Schopenhauer in een deuk kunt liggen. Waar je in de mainstream nu verplicht bent tot oppervlakkig feelgood-vrouwenproza dat de lezer niet bij de adverteerder wegjaagt.

Juist in melancholie, somberheid zit een troost en daarmee een ongecorrumpeerde vreugde die je veel dichter en waarachtiger tot elkaar kan brengen. Dat is geen boekentafel-wijsheid of iets om mee te scoren. Dat heb ik echt beleefd, maskers af.

Het oude Kloosterland weerspiegeld in de Middeleeuwse kapel van Jannum (Ferwerderadiel)

Een stichting Oude Friese Kerken moet de in spiritueel onbruik geraakte bakens van het Friese landschap, zadeldakjes opgetrokken uit kloostermoppen in een mantel van geboomte- via bedelbrieven in stand houden, onderhouden, restaureren.

Terwijl de Friese overheid tegelijk 127 miljoen euro publiek geld als durfkapitaal steekt in Windpark Fryslan van subsidie-miljonair Anne de Groot, om dat wijdse uit zee gewonnen landschap haar genadeklap te geven. Pal tegen dat ‘werelderfgoed’ Waddenzee…

Verregende ezels/Friese bestuurders en een Lama als allochtone verrijking

Zo steekt de Friese overheid – die natuurwetgeving zou moeten handhaven- in 1 wiebelstroom-project in Natura 2000-gebied meer publiek kapitaal in het overtreden van natuur- en landschapsregels (het is in Natura 2000)…

….dan dat zij ooit stak in de restauratie van de belangrijkste herkenningstekens van haar eeuwenoude kloosterland. Het gezicht van haar landschappelijke identiteit, die bakens in de groene zee.

Dantumadeel bruist! 🙂 Het niets dat boven Leeuwarden ligt… machtig mooi, die sombere leegte. Nog wat Centrale As in een urn er bij, prachtig…

Zodat een overheid nu ondernemertje speelt met belasting-geld, omdat de meeste Friese Statenleden het denkniveau hebben van een pinda. De ambtenarij heeft zo een extra belang bij een project dat haar winsten haalt uit belastinggeld. En dan willen ze ook daar nog geen integriteits-probleem in zien.

Corrupte oplichters.

Je zou daar een teken des tijds in kunnen zien, die van ‘Waarden-loze Mentaliteit’. Wat je ook wel VVD-mentaliteit noemt. Geestelijke Armoede, de seculier-liberale eenheidsworst van asjemargelukkugbent, in debat moeten met mensen die hun wereldbeeld uit massamedia distilleren.

Zucht. Of het nu ‘links’ of ‘rechts’ is, maakt niet uit: het is alles even stupide, leugenachtig en leeg als er geen Eeuwigheids-waarde aan ten grondslag ligt.

De hemel is door het dak zichtbaar

Nee dan de realiteit, het eggie buiten, de enige bron wiens gezag ik vertrouw.

Zo kun je in het Middeleeuwse kloosterkerkje van Jannum door het plafond naar de hemel kijken in kleine gaatjes als sterretjes in een maanverlichte nacht. Het kapelletje heeft enkel een functie als museum voor oude klooster-objecten: zoals een 13de eeuwse doopvont uit het klooster Sion.

Daarnaast staat een kophalsromp-boerderij door import betrokken, die er Tibettaanse vlagjes om hingen: het Boerdisme, ‘spiritualiteit’ die uiting geeft aan Westerse Zelfhaat. Wat is er immers verkeerd aan de eigen Westerse traditie van 2500 jaar…

Maar tegelijk hangt het er nog, die magische sfeer die alleen door eeuwen tijd kan ontstaan. Rond die hoge terpen, die eilandjes in de winderige groene zee. Fryske Mystiek.

De Middeleeuwen zichtbaar

‘Nergens in Europa zijn zoveel kerken uit de late Middeleeuwen behouden’ zo stelt de stichting in haar verenigingsblad. En ook schijn je al dat oude Middeleeuwse pas te waarderen als je ouder wordt, zo stelt een andere sprekende pop in hun juni-nummer.

De terp van Jannum en een protesterende koe

Sommige mensen hebben altijd al een oude geest, zijn magnetisch aangetrokken tot alles dat de tijd kreeg om iets voor te stellen. En waar ‘eenzaamheid’ als in Psalm 22 de geest mocht aandoen (Mijn God waarom hebt u mij verlaten), was dat vooral in het gedwongen gezelschap van oppervlakkige geesten.

Dat je even nergens anders naartoe kon, waar je liever de knapzak pakt en op ontdekkingstocht ging in een wereld vol geheimnissen.

…toch 1 van de meest mystieke plekjes van Friesland, helaas even niet het juiste licht om dat van deze hoek in beeld te brengen

In Amsterdam raakte ik- als ‘bekeerling’- tussen de alternatieve gristenen in de bandjes-cultuur verzeild. Als bassist. En je wilde nog zijn wat je niet bent, al die verspeelde energie door (ingebeelde) sociale druk tot je adolescentie hebt afgeschud. Maar je had ook verwachtingen van wat christelijk geloof met mensen kan doen, dat je dan iets aparts hebt, niet gelijk aan de massa.

Terwijl ik in de trein naar Den Haag reed om- in functie van wetenschaps-journalist- Annie Schreijer Pierik te ontmoeten, kwam bij Schiphol in de coupe een deel van de vaste gristen-clan plaatsnemen.

Bij het aanknopen van een (beleefdheids-) gesprek waarin je aan mensen die je al jaren ‘kent’ iets wilt meedelen, speelt door je eigen geest de steeds corrupter overheid die valkeniers in de knel bracht met leugenachtige clubs als Vogelbescherming.

Een Middeleeuwse kapel als museum in verval met 12de eeuwse doopvont

Ik was net aan het ‘ontwaken’, dat het rooskleurige beeld van ‘Nederland als Democratie’, die voor media opgevoerde TV-show grote bullshit is. Schreijer- Pierik stelde later Kamervragen over hetgeen ik had aangebracht, de ambtenaren die zich misdroegen kregen klop.

Afijn: Tegen beter weten in, probeer je dan iets inhoudelijks in een gesprek te mengen.

…dom dom.

Het enige dat die grrrristenen interesseerde was zichzelf (wat te billijken is), hun uiterlijkheden en hoera, ze waren zo blij want ze gingen naar de eerste geopende Starbucks in Nederland op Schiphol. De McDonalds van Koffieland. Dat je daar speciaal voor uit je holen en riolen naar Schiphol reist en je tegelijk ‘christen’ noemt.

Dat… Het was geen incident, maar typerend voor hoe ze zijn. Seculier Light massamensen die wat mij betreft naar de hel mogen gaan. Brandhout.

Hou ouder hoe beter…De Middeleeuwen en haar kloostergeschiedenis geven een extra belevings-laag aan het kale groene land met regenwolken

Dus dat je het van wat zich christen noemt in NL alvast niet moet hebben. Ik heb er ook zelden mensen met enige analytische gaven ontmoet of interesses, terwijl je die bij oprechte heidenen wel treft. Uiteindelijk is het niet je naam-kerk maar mentaliteit wat de doorslag geeft. Dat is je ware gezindte.

Seculier-Light massamensen, gristen-unie-gristenen. God zal ze hopelijk allemaal naar de Hel sturen samen met de D66 waar ze zo graag mee regeren. Want met zulke mensen in de hemel; dan hoef ik daar niet te zijn en drink ik liever bier in de hel met oprechte heidenen.

Het christendom in Nederland is kortom dood als een pier. Je kunt ook geen ‘linkse’ christen zijn, want hoe kun je nu geestelijk onvolwassen en leugenachtig zijn (links) en tegelijk christen?

Met mijn ouwe en Trudy.

Roots, Bloody Roots
…maar terug naar onze excursie op zoek naar de voorvaderen. Mijn ouweheer is mijn mattie. Nu was – op bezoek bij de ouwelui- de eigen auto plots defect. En zo konden we van het ongeluk (opnieuw) een deugd maken: als kwajongens op stap, exploren in het eigen Friesland dat je nog maar zo slecht kent ondanks al die jaren dat je er leefde.

We troffen nog een herdenkingsteken van het oude vrouwenklooster waarnaar Bartlehiem is vernoemd: Bethlehem, om alvast in de sfeer van heilige grond te komen.

Bethelehem, het klooster dat de naam geeft aan Bartlehiem

We troffen ook een beetje koddige affiches van boeren bij Bartlehiem die – uit angst voor de milieubureaucratie- wat deug-signaleren: dat ze de lucht ‘zuiveren’ van CO2…

Deugsignalerende melkboeren die de Groene Leugen dienen

Omdat hun gras doet wat planten al miljoenen jaren doen: het groeikasgas CO2, de levensadem van planten opzuigen. Dat je zo jezelf wilt corrumperen om bij je vijand in een groen blaadje te komen.

Wat zielig.

Als antwoord tegen de klimaat-laster van lieden als de hier beschreven Hans Blonk, die betaald door de Nederlandse ministeries van LNV en ‘Milieu’ boeren klimaatzonden door de maag splitst. Om ze zo chantabel te maken, er meer belastingen uit te persen.

‘De Groene Leugen’: je kunt de stickers krijgen van vissers in Den Oever

….Wat een raar land is Nederland geworden. Dat de belangrijkste sectoren die het voedsel produceren, landbouw en visserij, zich in prozaische bochten moeten wringen om aan de laster van de Postcode Loterij Maffia en haar milieuclubs te ontkomen.  Laten we toch liever de Groene Leugen met wortel en tak uitroeien uit ons midden.

Met milieuclubs onderhandel je niet, die steek je een mestvork tussen de ribben, geef je een Oud Testamentische behandeling. En zo’n linkse rat van de linkse leugenpers sla je op zijn smoelwerk. Dat hebben ze meer dan verdiend. Genoeg gepraat in ‘landschaps-convenanten’ en ‘duurzaamheids-overlegstructuurkader-ambitiedoelstellingen’.

Terwijl die Postcode Loterij-maffia je zo weer een mes in de rug steekt.

…die andere tenenkrullende poging tot groen deug-signaleren, in plaats van dat groene tuig met hooivork om zeep te helpen

Bij het uitrijden van de mest vroeger dacht ik ook niet aan ‘stank’, maar aan het voorjaar. Toen boeren nog mest bovengronds uitreden en er een zogenaamd mestoverschot was, wemelde het tegelijk ook nog van de weidevogels. De boeren deden er om niet, voor de lol, wat weidevogels bij samen met de vogelwachters.

Dat kon toen nog.

Eeuwig mooie plek (in spiegelbeeld genomen) Sybrandahuis, de Middeleeuwse kapel in het lege land

Er is eerder een verband tussen de groei van de milieubeweging en de afname van ecologische rijkdom op het platteland (racende superboeren die alles straktrekken). Milieuclubs leiden via hun lobby voor averechtse regulering steevast tot lastenverzwaring voor producenten.

Ook veroorzaakte al die grondopkoop door de overheid voor een ‘ecologische hoofdstructuur’ hogere grondprijzen.

Tel lastenverzwaring bij hogere grond- en pachtprijzen en de enige uitweg die een boer rest heet; ‘verder intensiveren’… Logisch gezien geen speld tussen te krijgen. Kortom: dankzij de milieubeweging komen we geen millimeter vooruit met dat milieu, al helemaal niet bij ‘klimaat’ (oppositie tegen kernenergie)

Al die milieuclubs, van WNF tot Greenpeace en Milieudefensie dienen met wortel en tak uitgeroeid uit ons midden. Al was het alleen maar omdat dit zo mooi Oud Testamentisch klinkt. Met Wortel en Tak Uitroeien uit ons Midden. Hrrrrrrrr.

Al dat wollige gebabbel om alles en iedereen maar zogenaamd te vriend te houden. Gedverderrie.

Hier al eerder geportretteerde ‘kloosterkapel’ in herfstbladeren

Maar dat terzijde: we keren even terug op de zeeklei, het kloosterland waaruit onze voorvaderen voortkwamen.

We doorkruisten het Middeleeuwse kloosterland tussen Bartlehiem, Birdaard, Rinsumageest en Jannum om bij Aalsum enkele telgen uit het Zeilmaker-geslacht in de grond te vinden.

HOLY GROUND!!! Op de terp van Aalsum.

Onze verst bekende voorouder was een Harlinger Jeppe Zeilmaker die al op zijn 21ste overleed in de vroege 19de eeuw. Even leek het of wij een spoor van zijn aanwezigheid op deze planeet terecht kwamen, zie maar hierboven:

Dat je even dit gevoel krijgt, wat Sepultura al mooi uitbrulde: ROOOOOTS BLODY ROOOOTS 🙂

Wel Zeilmaker, maar geen directe familie of afstamming

Helaas moet het toch een andere geweest zijn, misschien een neef van onze voorouder. Want zijn geboortedatum op de steen en plaats komt niet overeen. Hoe dan ook: wanneer je al 43 jaar als Fries door het aardse tranendal wandelt op weg naar je eigen dood, dan kun je nog steeds iedere maal weer nieuwe dingen ontdekken en zien.

De herwaardering van de Middeleeuwse cultuur, het katholicisme en het kloosterleven geven weer een hele nieuwe dimensie aan het kale land, die groene zee waar de wind vrij spel heeft.

Het Middeleeuwse kapelletje van Aalsum met doodskopjes

Als we dan toch de katholieke wortels van de Friezen herontdekken, na de dictatuur van een half millennium kale gereformeerdheid….

….misschien is er wel een nieuwe kruistocht nodig, tegen de VVD-mentaliteit die Nederland sinds de Paarse jaren ’90 in de greep kreeg. Wat sommigen ‘Neo Liberaal’ noemen, ik zou het meer ‘secularisatie’ noemen. Zonder God, het Goede, Ware en Schone is er geen moraal of Waarheid, en hou je alleen macht-werking over, etalagepoetsen, doen alsof, holle mensen.

En dan is er ook geen democratie, behalve ‘dictatuur van de meerderheid’ of ‘dictatuur van het meeste geld dat de publieke opinie koopt.’ Wie de media controleert is dan de baas. En dat zijn de seculiere globalisten waartoe ook VVD’ers als Ed Nijpels horen en andere criminelen. Dat liegen niets dan ‘goede marketing’ is, en waarheid ‘waarmee je wegkomt’.

In mijn klassieke deugden-serie werk ik dat thema verder uit, de omkering van alle waarden van mensenplichten (10 geboden) naar ‘mensenrechten’.

Memento Mori, beter dan ‘Carpe Diem’ en al dat positivo-gedoe

Waar ik eerder meende bij de Milieubeweging die valsheid enkel te zien, blijkt steeds meer dat we hier van een maatschappijbrede trend kunnen spreken.

De Mariakerk van Bornwird, 1300 jaar oud

Toevallig schreven alle GPD-kranten het zelfde opiniestuk over, van iemand die zich ‘manager crisisbeheersing’ noemt, met een opvallend gelijke strekking.

Screenshot…artikel stond in alle GPD-kranten, gevoel dat breed gedeeld wordt

Moreel en cultureel verval, een verregaande betonrot die vanaf de kop begint en dan doorwerkt naar de rest van het bouwwerk. Dus dan graven we bij Interessante Tijden gewoon wat wortels op, in de hoop zo anderen te inspireren bij al het boeiende dat voorgaande generaties hier voor ons opbouwden.

Dat je weer weet wat je te verliezen hebt, Memento Mori, om in je beperkte tijd iets beters te doen dan naar Starbucks te gaan.

We dwalen hier lekker langs Fryslan Gothic, de Middeleeuwse terpen en hun bijna mystieke dodenakkertjes, gegeseld door regen en wind.

…met een 18de eeuwse restauratie. Ook nu stonden restauratiestijgers bij het in onbruik geraakte kerkje

In plaats van dat landschappelijke en culturele erfgoed door het klimaat-toilet te spoelen (wat is er nog voor onderhoud van monumenten over, wanneer je 200 miljard euro afdraagt aan Ed Nijpels en zijn Nijpelitaanse klimaat-maffia), en ‘duurzaamheid’, die gesubsidieerde leugen en corruptie.

Er was niets zo duurzaam in het Friese land, als het kerkje van Bornwird: de Mariakerk die daar al 13 eeuwen stond in regen en wind. Dat hart van iedere gemeenschap, waar zelfs ieder gehucht van 100 inwoners 1 van bouwde. Van geld dat ze met zijn allen ophoestten, over ‘crowdfunding’ gesproken…

Hoe intiem en Middeleeuws wil je het

De generatie ’68 en haar seculier-liberale nazaten die zo vol zitten van duurzaam kletspraat zullen dan degenen zijn die dit erfgoed tot ruine doen vervallen?

De vele goede en normale mensen die je mag kennen en mee mag samenwerken bevestigen een breed gedeeld verlangen: dat we hier iets goeds te verliezen hebben. En dat we dus in Interessante Tijden leven, waarin je weer echt voor iets kunt opkomen.

…bonusfoto, spiegeling van Friese kloosterland in kloosterkapel

Daarom zullen we de Groene Leugen met wortel en tak uitroeien uit ons midden. Dood aan de milieubeweging, dood aan Ed Nijpels, Pieter Winsemius, al dat maffiose subsidie-graaiende tuig. De brand in de linkse leugenpers, die de eigen inheemse bevolking als vijand toespreekt om hun maatje George Soros en zijn links-liberalen te plezieren.

Met pappen en nathouden komen we er niet. Het is oorlog, een Kruistocht misschien zelfs…. Het Heilige Land heeft dat wel verdiend.

7 Replies to “Landschapsvreugde: Hemel huilt boven heilige Friese grond”

 1. Is het nu een Riet of een Ried?
  In een eerder artikel was het een riet, en in de derde – overigens schitterende foto – is het een ried.
  Ried lijkt een dorp, en riet het water dat zich slingert, een zee-arm.
  Hoop dat dit niet lullig overkomt. Want dat is niet de bedoeling. Wat mij betreft is het van gelijk belang met de extra controle voor wat betreft de CO2 in een ander artikel.
  Dit zegt wiki over Ried: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ried_(Nederland)
  Maar of wiki nou de waarheid is…

  1. @Maarten, dad maakd me geen reed uid 🙂

   …maar nu je er toch over begint: in diverse atlassen vind ik hier in het Noorden zowel een Reid, als een Ried en een Rijt

 2. Nog even wat anders. Die golvende bakstenen… zijn die uit de middeleeuwen? En bestaat de kennis om die te maken nog steeds? En zo ja waar? Iemand van de lezers?

 3. Hallo Rypke. wat een prachtige weergave heb je mij weer getoond, en hoop dat vele andere dit ook gaan lezen. Want wat ik veelvuldig lees is een ongelofelijke weemoed, naar de nog aanwezige prachtige kapelletjes verborgen ergens in het land.

  In de hoop dit zodanig vast te leggen voor de volgende generatie of transgeneratie , Zo we dit alles gaan noemen in deze verzotte degeneratie shit } , Ik ga er ontzettend slecht mee om .Vooral omdat ik een vreemde kennissenkring om mij heen heb,[ gebouwd] kan ik geen ene ei kwijt. En dit is precies wat je vertelt. Veel clubjes klimaat shit postcode.ngo werkers met subsidie, overal en nergens op zetten en de boel in dit kleine mooie landje in de hens zetten. We kijken er naar maar laten alles over, aan de nooit gekozen ambtenaartjes en de rest van die geldhavikken!!!

  Wat een idiote tijd ik ben heel bang over deze klimaat agenda. Weer, droogte manipuleren, boeren , geen water mogen sproeien, voedsel, lucht zuurstof bomen wegkappen vooral voor de.groene elektriciteit. Dus met zijn alle aan het groene licht en vooral van het prachtige minst vervuilender gas af ,omdat we de russen geen geld gunnen ,dus alles moet dood. woedend ben ik ps ik lees het niet meer overnieuw om ev fouten te herstellen

  sorry voor dit paulien

  1. Ha Paulien, welkom weer: misschien kun je beter niet wat vanaf je telefoon typen maar ietsje zorgvuldiger aan je reactie werken, als je wel zo’n lange tekst intikt

   Als je niet je ei bij kennissen kwijt kan, dan zit je dus in de verkeerde omgeving bij de verkeerde mensen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *