Stichting Agrifacts gaat overheids-‘wetenschap’ de maat nemen

ASN Bank, de Leugenbank

Afgelopen september stond in het teken van het toetsen van de broeikas-zonden die Blonk Consulting met Wageningen UR door de maag splitst bij boeren.

Nu meldt Veeteelt dat Jan Cees Vogelaar van het Mesdagfonds precies datgene doet wat ik als aanbeveling gaf in de artikelen: een toetsings-commissie Agrifacts oprichten. Die stichting zal ‘de brei aa  gekleurde rapporten’ wetenschappelijk doorlichten die de Ministeries van LNV en ‘Milieu’ financieren, met medewerking van door de overheid gesubsidieerde milieuclubs (bv Milieucentraal). Die rapporten stellen boeren in donkergroen daglicht.

27 september: goed nieuws, moet over een breder front gebeuren

Zoals Vogelaar stelt: ‘Pispaal zijn is een keuze’, wat ik ook al jaren tegen visserij-bestuurders zeg die zich door ‘de’ wetenschap laten afzeiken: die gekochte academici betaald door De Staat. We citeren:

De nieuwe stichting Agri Facts (STAF), die een onafhankelijk bestuur krijgt en de oprichting financiert door een aantal niet nader genoemde partijen, zet de tegenaanval in. Bij geconstateerde onjuistheden komt er een eis tot rectificatie. ‘Desnoods tot de hoogste rechter. We gaan met goed onderbouwde feiten terugmeppen.’

Boeren die meer willen doen ‘dan alleen klagen en jammeren’ kunnen STAF inschakelen om de uitkomsten van een onderzoek te weerleggen, aldus Vogelaar.

De kosten van het inschakelen van STAF variëren tussen de 5.000 en 45.000 euro. In de zaal werd geopperd om hiervoor contributiegelden van belangenbehartigers of ZuivelNL in te zetten.

Och wat zielug, boeren die groen deug-signaleren om bij milieuclubs in groen blaadje te komen

Al eerder in Sjoemelnatuur stelde ik vast hoe het Planbureau voor de Leefomgeving wetenschappelijke fraude bedreef om beleid inzake ‘biodiversiteit te verkopen.

Sjoemelnatuur (2015)

Ik had eerder al bij Geesje Rotgers zo’n voorstel ingediend om bij het Mesdagfonds gefinancierd te krijgen, omdat je met slechts een beetje achtergrondkennis en studie al redeneerfouten uit zulke rapporten vist. Maar dan dus wel redeneringen en beweringen, die tot conclusies in het nadeel van boeren leiden.

Wat ik al jaren in weblogs constateer over de ‘wetenschap’ die op visserij wordt afgevuurd om ze in kwaad daglicht te stellen; bij de boerenstand is het minstens zo erg.

…die andere tenenkrullende poging tot groen deug-signaleren, in plaats van dat groene tuig met hooivork om zeep te helpen

Er zou ook een toetsingscommissie moeten komen die alle valse wetenschap rond de Waddenzee van Programma Rijke Waddenzee. Op 16 oktober dient mijn zaak in de Meervoudige Kamer over de Wob-procedure die ik bij Rijkswaterstaat aanspande, om ze tot transparantie te dwingen over bestuurlijke keuzes.

Op basis van een vals negatief beeld over de Waddenzee (‘De’ visstand en ‘de’ broedvogelstand die zouden kelderen) organiseert men beleids-ambities. Die ambities worden geformuleerd door de zelfde hybride van ambtenarij en milieu-activisten (Programma Rijke Waddenzee) die op die ‘ambities’ financieel zullen binnenlopen.

Ik noem die met groene verhaaltjes omkleedde corruptie ‘De Wadden-Oligarchie’. Komende maand zal ik mij daar volledig op richten, ook om goed beslagen ten ijs te komen bij de zaak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *