VORK zet mes in Bureaucratisch Academisch Complex (BAC)

…mooi kwartaalblad, net als het nieuwe Epoque waar ik ook voor publiceer

Al mijn uitzoek- en denkwerk- waarvan Interessante Tijden het ‘hardop-denk-proces’ is- dat belandt vroeg of laat ergens in een blad of boek, zoals het navlooien van de claim van het Voedingscentrum: alsof je 10 duizend liter water gebruikt voor een kilo rundvlees.

Claims die iedereen in de oude media kritiekloos papegaait zonder de basale vraag te stellen: Maar, is het ook waar? Wordt lid van dat blad, als intelligenter en beter geinformeerd alternatief voor de oude media.

Het neo-Marxistische pleeblaadje Trouw geeft haar achterban even een kontje, om publiek geld te werven via de politiek. Sible Schone is de fondsenwerver voor Gasterra en Essent (sponsor van HIER)

Oude media als de NOS en Trouw- de papegaaien van het milieunegativisme- die hoef je niet beslist als onderdeel van een samenzwering te zien. Want het zijn voor 95 procent gewoon ezels, progressieve nep-intellectuelen met pretpakketje die zichzelf graag als voorhoede zien.

Dus zie ik eerder een domplot dan complot. Slechts 1 lettertje verder in het Alfabet is voldoende voor kilometers culturele regressie.

 • 1. Toch kun je wel degelijk van een globale strategie spreken: de privatisering van de publieke ruimte (Garrett Hardin ’s ‘Tragedy of the Commons’1968), volgens de filosofie dat individuele vrijheid ons zou ruineren. En dat ‘The Rule By Experts’ (technocratie) plus beslag op de publieke gebruiksruimte het antwoord is.
 • 2. Daarnaast zie je een lobby-dynamiek volgens de Bootlegger-Baptist-theorie: die legde ik al uit in Elsevier dit voorjaar. Dat schijnbare tegenstanders (‘links’, de moraalridders en ‘rechts’, de kapitalisten) elkaar wederzijds bevoordelen

Het Bureaucratisch Academisch Complex (BAC)
De oude media inclusief het NOS Journaal dienen het oude establishment dat volgens die filosofie werkt. Ik noem dat establishment ‘Bureaucratisch Academisch Complex’: de onheilige drie-eenheid van (door de overheid en Postcode Loterij in belang opgeblazen) Niet Gekozen Organisaties (NGO’s), milieubureaucratie (vazallen van bv multinationals als Unilever en internationale clubs) en gekochte academie-wetenschap

Dat zijn de rapportfabrieken als Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) die sinds de jaren ’90 betaald door de Milieubureaucratie haar beleid verkopen, maar ook het voormalige Alterra, Imares, CBS: alles dat financieel aan de bureaucratie hangt en tegelijk een beetje ‘onderzoeksmarktje’ speelt.

De ‘deskundigen’, wanneer iemand je zo noemt is dat een belediging; je bent dan financieel afhankelijk geworden van een standpunt, waarin je moet verschansen.

Dat PBL krijgt zo’n 30 miljoen euro per jaar voor beleids-reclame verpakt als ‘de’ wetenschap. Omdat politici en media iets eerder geloven als er ‘dr’ voor staat, de hoofdregel voor succesvolle PR.

Toch deinst dat PBL niet terug voor wetenschappelijk gesjoemel om biodiversiteit-beleid van miljarden euro’s (De Ecologische Hoofdstructuur) aan de man/vrouw te brengen. Iedereen papegaaide dat uit de dikke duim van PBL afkomstige getal van ’85 procent verlies van biodiversiteit, het hoogste van de EU’.

Ook daarover schreef ik al in VORK en Elsevier.

Sjoemelnatuur (2015); al gaat de Groene Leugen nog zo snel

Ed Nijpels, Pieter Winsemius, Herman Mulder, Herman Wijffels: hoofd-verantwoordelijk
Het Voedingscentrum is ook zo’n volledig door die bureaucratie opgetuigde entiteit, die voor 10 miljoen euro publiek geld per jaar voedsel-adviezen verspreidt. Zulke ‘autoriteiten’ dienen als geloofwaardigheids-vernis van de verkoop van belangen. Of hun adviezen ook betrouwbaar en objectief zijn, op bewijs leunen of door opinies/levensbeschouwing gemotiveerd, daar kun je een balletje over op gooien.

Nog dubieuzer is dat bij Milieucentraal, het volledig door de Milieubureaucratie gefinancierde stichtings-vehikel van hun voorzitter Ed Nijpels.

De zelfde Ed die met zijn Nijpelitaanse Maffia aast op liefst 200 miljard euro aan ‘transitie’-gelden. Ed met zijn Energielabel G-boerderij in Langweer, die als bekeerling van het Rockefeller-klimaatcomplex (Maurice Strong cs) in 1988 uit Toronto terugkwam om met Prins Bilderberg zijn Wereld Natuur Fonds onze geesten te masseren.

Natuur-absolutisme (‘duurzaam’) dat de afwezigheid van cultuur als hoogste norm verheerlijkt, is een groene aankleding van cultuur-pessimisme

Terwijl Pieter Winsemius als Rockefeller-vazal en McKinsey-directeur via Natuurmonumenten dat kunstje klaarde, opgevolgd door ‘duurzame’ bankier Herman Wijffels. Die is met bankier Herman Mulder het brein achter Pakhuis de Zwijger, dat het Earth Charter van Steven Rockefeller aan de man brengt.

Terwijl Winsemius de Postcode Loterij en ‘natuurcompensatie’-gelden hielp inzetten om milieuclubs kunstmatig op te blazen. En Herman Wijffels ZIJN opvolger bij Natuurmonumenten, Cees Veerman, regelt nu in het Postcode Loterij-bestuur de miljoenen euro’s voor clubs als oa Wakker Dier.

Dat PR-vehikel Milieucentraal promoot vegetarisme, en splitst boeren allerlei klimaat- en waterzonden door de maag, die- zo toon ik in VORK- op oordelen leunen, opinies, persoonlijke voorkeuren die altijd negatief voor boer en visser uitvallen.

NPO verkoopt de leugen van ‘groene’ energie samen met De Staat

Ecologie vaak academisch verpakte culturele zelfhaat
Je kunt de achterhaalde systeem-ecologie een beetje zien als een vorm van cultuurhaat: ze willen de historie uit de natuur wissen, alsof ons landschap een ‘systeem’ is. Een machine die na het reinigen van de motorvervuiling genaamd ‘mens’ optimaal zou functioneren: als je de historie even op ‘delete’ zet.

Daarom zou ik ook liever de term ‘natuurlijke historie’ her-introduceren als vervanging van ‘ecologie’.

Veel ecologie is vanuit die wereldvisie een aankleding van de oude naturalistische drogreden ‘de natuur is goed’. Met allerlei berekeningen omkleed, doen vele adviesbureaus die drogreden dan op wetenschap lijken. Het blijft echter zaak om door die technische keizerskleren heen de naaktheid te zien, de baslijn in het orkest.

Natuur-absolutisme is cultuur-negativisme, de afwezigheid van cultuur positief waarderen

Dat je dus niet meegaat in het berekenen of het 10,3 of 15,6 is, wanneer de theorie van de wereld, de redenatie al leeg is: niet klopt.

‘De Groene Leugen’, zo noemen (mossel) vissers de naturalistische drogreden

Idealen: eigenbelang waarvoor de ander moet betalen
Het redden van de planeet, hoe nobel: maar laten wij vervolgens voorbij dat wollige gevoel kijken.

Meestal zijn ‘idealen’ belangen waarvoor een ander moet betalen. Het BAC dient om eigenbelang tot publieke noodzaak te verheffen, zodat je met publiek geld je eigenbelang betaald krijgt. ‘Het Redden van De Planeet’ is een miljarden-spaarvarken dat vele academische rekeningen betaalt.

Het gevaar van het Bureaucratisch Academisch Complex (BAC) is vervolgens, dat de productieve en inventieve sector door lastenverzwaring haar levensadem verliest. Dat boeren, burgers en buitenlui met stomheid geslagen staan, tegenover een Bureaucratische Leviathan. We zien dat juist bij de voedsel-producerende sectoren als visserij en de agrarische sector live gebeuren.

Verkooporgaan van de Noordelijke Subsidie-branche: Ze blijven bij mij in het plastic

Niet Zuurzaam, Cultuurzaam is waar het om draait
Je kunt 2 visies op duurzaamheid nastreven, die uiteindelijk sterk samenhangen met je wereldbeeld. Duurzaamheid is een cultuur-marxistische drogredenering, omdat het met wetenschappelijke intimidatie/autoriteit (ecologie) de cultuur ontkent. Terwijl het zelf een cultureel artefact is.

Immers, de keuze om ‘natuur’ in zichzelf te waarderen- boven alle andere zaken, factoren en risico’s die de mens kan kennen en waarderen– is allereerst een culturele en allerminst vanzelfsprekende keuze. Dus alle ‘natuurbehoud’ impliceert altijd inzichzelf een vorm van cultuurbehoud. Natuurbehoud en zelfs het exact ‘behouden’ van een klimaat dat voor 1850 bestond, dat is bij uitstek een voortbrengsel van de Westerse culturele traditie. (Platonisme)

De Leeuwarder Leugenpers

Maar laten we die 2 visies hier dan toch eens tegen over elkaar zetten

 • 1. Als ‘natuurbehoud’, het kale ongecultiveerde je uitgangspunt is van bescherming, dan krijg je de ‘zuurzaamheid’ die we nu beleven: het afknijpen, belasteren van mensen, een beleid dat van subsidies afhangt. Zonder uitzondering leidt dergelijk beleid tot lastenverzwaring en bureaucratisering, het afknijpen van de levensadem van sectoren.

Zij gebruikt de autoriteit van ‘de wetenschappelijke consensus’ omdat het een beleid van intimidatie is. Wij MOETEN de duurzamen geloven, een plan B buiten ‘als je ons niet gelooft vergaat de planeet’ hebben ze ook niet.

Dergelijk beleid MOET logischerwijze wel tot haar tegendeel leiden: grotere natuur-exploitatie en intensivering. Want hoe hoger de lasten, hoe meer je de natuur moet melken om ze af te betalen.

 • 2. Is CULTUUR-behoud je uitgangspunt, dat je de klassieke beschaving gedienstig wilt zijn die in de Eerste Wereld Oorlog werd vermoord (precies een eeuw geleden), en ontwikkeling van de mensheid: dan ligt ook de weg open voor een meer Ecomodern uitgangspunt. Dat je de menselijke vindingrijkheid als uitgangspunt neemt. Cultuurzaam zou ik dat noemen, en haar geneesmiddel voor beter natuurgebruik heet lastenverlichting.
 • Deugsignalerende melkboeren die de Groene Leugen dienen

Niet lastenverzwaring en subsidie, maar radicale lasten-VERLICHTING
Cultuurzaamheid heeft meerdere instapniveaus van kennis, van academisch tot de koude grond en gaat uit van facilitatie. Omdat je cultuurzaamheid niet uitgaat van intimidatie, het kleineren van de mens tot plaaginsect. Maar de vindingrijkheid die tot kathedralenbouw en bibliotheken leidde.

En ook: dat je die vindingrijkheid van boeren, vissers, hun ervaringskennis niet negeert, kleineert, ze kapitaal en levensadem ontneemt. Maar dat je via lastenverlichting ze de ruimte geeft naar eigen inzicht te handelen, naar wat de lokale omstandigheden vragen die zij als geen ander kennen.

Een visser die al decennia de zee door zijn handen ziet gaan, een boer die door dagelijks uitproberen zijn oogst optimaliseert: waarom zou die minder kennis hebben dan een academicus – nat achter de oren – die iets in een rapport beweert?

Vele witte leugens samen maken de Groene Leugen

Dit is het begin van culturele restauratie, het repareren van wat door het cultuur-marxisme en de Transitie-Iconoclasten in verval raakte. Zodat de overheid – net als bij het (nationaal) socialisme de belangrijkste cultuurdrager werd, terwijl burgers tot ‘consument’ degradeerden.

Want uiteindelijk moet je een niveau hoger denken dan ‘standpunten’.

Al te snel worden standpunten loopgraven om je in te verschansen, gegraven in eigenbelang. Wanneer je de klassieke beschaving beter tot je neemt zie je dat meningen gestolen kunnen worden. Uiteindelijk gaat het om behoud van een mentaliteit: van integriteit, moed, verlangen tot waarheid versus botte macht.

 • Is HET probleem van Nederland anno 2018 niet dat? Waarden-loze mentaliteit….

One Reply to “VORK zet mes in Bureaucratisch Academisch Complex (BAC)”

 1. https://www.vitens.com/nieuws/de-wandeling-met-marc-van-den-tweel
  Ja ons, let wel ons water, niet dat van vitens of Natuurmonumenten, Nee Ons water wordt steed smeriger door landbouwgif mest en medicijnresten. Volgens mij is vitens even wat in de war, voor het grond water is helemaal geen probleem, het betreft namelijk vooral oppervlakte water wat niet schoon genoeg is om zo te consumeren, denk dat je inmiddels aardig wat coke en xtc in dat water vind rond de randsteden.
  Vitens moet ook geen water meer onttrekken onder natuurgebieden vindt van Tweel, daarom zoekt vitens ook naar andere bronnen.
  Van Tweel wil natuurgebieden RoooBuuuster maken, volgens mij betekent dat eigenlijk landbouw afpakken van boeren, en met subsidie vernielen voor alle generaties na ons.
  Ja en dan kan je natuurlijk weer de landbouw verwijten dat ze te intensief bezig zijn, Dehue, krijg je als je landbouwgrond vernielt voor natuur, nutteloze industrie termijnen en wegen, die je ook weer met natuur compenseert.
  Zo kan ik er ook nog wel een paar,
  We gaan elkaar helpen die lobby roep vitens. Dat betekend eigenlijk. Vitens gaat meer water winnen onder landbouwgrond, want natuur wil NM niet. Dan komen in dat water win gebied strenge restrictie op gebruik van mest en gewas bescherming. En als de landbouw is dood gebloed, en de grondprijs is gehalveerd, gaan we r een natuurgebied van maken.
  Maar ja hoe financier je zoiets, Kijk daar komt de watervoetafdruk weer om de hoek kijken, Vitens gaat belasting heffen op on direct en indirect(regenwater) water verbruik. want ja we moeten zuinig zijn met fossiele grondstoffen. en dat is grondwater nu eenmaal..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *