Slinkende Aardgasbaten + groeiende Staatsschuld = Klimaatwet

Geldt dat niet des te meer voor de Staat der Nederlanden met jaarlijks stijgende rentelasten?

Met een jaarlijkse rentelast over de Staatsschuld van 10 miljard euro en slinkende aardgasbaten, hebben we een geloofwaardiger verklaring dan koeienscheten van de Nederlandse veestapel  waarom Eric Wiebes (VVD) de Klimaatwet invoert.

Alleen de PVV en FvD zijn tegen. De rest van het politiek establishment is te zeer verweven met de krachten, die hopen uit deze miljarden-brandschatting van de eigen bevolking een voordeeltje te slaan.

Of ze zijn gewoon te stupide, zoals de oude media (Volkskrant NOS cs) en hun mediasukkels van de NVJ. Dit artikel is een herbewerking van een eerder verhaal op 4 april; maar het thema is nu zeer actueel, en de strekking is niet veranderd. Wij worden een Klimazi-dictatuur, een corporatistisch 2de wereldland, tenzij een volksopstand komt.

En voor dat laatste zijn Nederlanders te welgevoed, bangig, en ingeslapen: terwijl ze beter een voorbeeld nemen aan mijn Friese Broeders op de A7, die de Multicultus (bevolkingspolitiek) van het Globalisme keerden. ‘Het Klimaat’ ihet groene machtsmiddel van Globalisme-fundamentalisme.

Pieter Winsemius (McKinsey) zijn transitieplan voor David Rockefeller zijn Trilateral Comission in 1990. Klimaatwet is de ‘Control’-fase

Klimaat-schuld: hoe werkt het?
Via de Klimaatwet kun je ‘hete lucht’ (CO2) – iets dat niets waard is-  omzetten in kapitaal door middel van staats-geweld en het aanpraten van schuld. Net zoals de Wereldbank ‘Economic Hitmen’ inzet: Economen met investerings-praatjes bij corrupte politieke leiders.

Die wrijven zo met omkoping 2de en 3de Wereldlanden een Wereldbank-lening aan om te investeren in eigen land in infrastructuur als havens(zie John Perkins, Confessions of an Economic Hitman). Op de daaruit voortvloeiende projecten lopen Amerikaanse constructie-giganten als Bechtel binnen.

En zo heb je ook ‘Ecological Hitmen’, die van het Bureaucratisch Academisch Complex.(uitleg zie link)

Dat zijn academisch opgeleide verkopers genre Pier Vellinga maar ook Pieter Winsemius, bureaus als CE Delft, Ecofys, academie-prostituees. Mensen, die (betaald door corporate bv als McKinsey en De Staat) wetenschappelijkheid veinzen om landen en mensen een klimaatschuld aan te praten. Een hete lucht-complex (CO2). Zo kun je een AANGEPRATE schuld die niets meer waard is dan het geloof dat iemand er aan hecht, met echte waarde (arbeid, grondstoffen) laten inlossen.

Complete infrastructuur-projecten kun je zo met hete lucht (CO2) financieren, dat noemt men dan ‘sustainable development’. (‘duurzaam’; 2030 Agenda)

Het motief, macht en geld is het zelfde. Terwijl de klimaat-verschillen door dat beleid niet voor het menselijk zenuwstelsel detecteerbaar zijn. Dat weet de Staat der Nederlanden ook. Dus iedereen die gelooft dat de Klimaatwet voor ‘het klimaat’ is, die is gewoon een rund/kwaliteitsjournalist bij oude media.

Dat is geen ‘mening’ maar constatering. Aan mij is uw extremistische gematigdheid niet besteed, fijn dank U. 🙂

Eneco Werelderfgoed Waddenzee met 19 turbines met rode kerstverlichting

De Staat der Nederlanden is van bankiers en de financiële industrie afhankelijk om geld te lenen, bij jaarlijkse overheids-tekorten.

Bij die financiële industrie en haar macht begint alles. CO2-schuld heeft de zelfde karakteristieken als ieder complex financieel product dat Rothschild cs in omloop brengen, een IOU: zoals ieder bankbiljet ook niet meer is dan een IOU, schuldbekentenis. CO2-schuld is ook een IOU die je kunt kapitaliseren.

De Staat zit in de tang van die financiële industrie, waarvan ze jaarlijks geld leent. Zij zoekt gewoon een extra publieke melkkoe om afnemende gasbaten te compenseren (waarmee we rente over staatsschuld afbetaalden) bij groeiende staatsschuld en oplopende renteschuld.

En dat bent U, Nederlands ingezetene, brave spaarder met uw vakantiegeld, pensioengeld en spaargeldpotje, als a Pound of Flesh (onderpand) van De Staat der Nederlanden. (zie ‘The Merchant of Venice van Shakespeare als je niet weet wat die uitdrukking inhoudt, zucht...,)

Klimaat-gevaarlijke koeien 🙂

Klimaatwet zonder klimaateffect mag naam niet dragen
De Klimaatwet legt 55% CO2-reductie vast tot 2030, en de eerste aanzet daartoe werd gebrouwen door Milieudefensie in 2007. Althans: Hun voormalig directeur Wijnand Duivendak claimt zichzelf als bedenker in ‘Klimaatactivist in de Politiek’.

Toch zou ik de werkelijke invloed van die milieuclubs niet te hoog inschatten: belangrijker is de vraag wie ze al die miljoenen euro’s subsidie geeft om hun extremistische geluid politiek op te blazen…. (hint: het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat gaf wel 13 miljoen euro subsidie aan Milieudefensie in 2016, maar ook de Ministeries van EZ en LNV)

Met belastinggeld je offshore-sector bezig houden = Klimaatwet

De naam Klimaatwet is ook misleidend. Kabinet Rutte 3 weet met de Tweede Kamer dat Nederlandse Klimaat-Alleingang geen klimaat-effect heeft, zoals hieronder beschreven.

Nederland trekt wel alle klimaatlasten naar haar bevolking toe. Die bevolking wordt met CO2-excuus een durfkapitaal-leverancier voor Corporate BV, de waterbouwsector, de installatiesector.

Via een belasting-opslag over de energierekening worden de belasting-batterijtes financier van 7000 MW aan windparken in zee, energie-eilanden: 100den miljarden euro’s publieke investeringen waarmee het grootbedrijf zich zoet kan houden in economisch onzekere tijden tot 2030. En met de milieuclubs als leveranciers van een moreel vernis voor die bevolkings-afpersing.

Een publiek geld-bonanza om die spaarzame Nederlandertjes hun pensioenpotjes te plunderen.

Aardgasbaten betalen de rekening van ‘duurzaam’, van windenergie-projecten en andere fors stijgende lasten sinds 2007

Crisiswet opmaat Klimaatwet
De inmiddels permanente ‘Crisis en Herstelwet’ was al een opmaat voor de Klimaatwet. Dat projecten die de Staatslobby haar eigenbelang dienen juridisch niet zijn te keren. Inclusief snelweg-verbredingen en Lelystad Airport.

En zo, via publieke injecties in de bouwsector krikte Rutte het BNP op in de jaren na crisis-jaar 2008. Op papier kun je met kapitaal-injecties van de overheid dan doen of het met ‘de economie’ goed gaat, je BNP kun je oppoetsen. En de hoogte van je staats-schuldrente hangt weer af van dat BNP.

Aan de intenties van mensen zie je niet wat ze werkelijk willen. Wel aan de consequenties van hun uitspraken en daden. Aan categorieën als ‘links’ en ‘rechts’ heb je dan ook niet zoveel. We leven in een economie en linksom of rechtsom gaat alles uitsluitend om 1 ding: geld, een IOU-systeem van exponentiële lastenstijging (rente).

  • Iedereen die beweert dat Nederland een ‘democratie’ is of zelfs een ‘beschaving’ liegt tegen zichzelf. We zijn slaven van het financiële systeem. Punt. Valt de welvaartsbubbel weg, eerder dan je denkt: dan spreek ik je nog eens over je ‘Verheven Westerse Waarden’…  ( = Je volle maag en al je spullen)

De consequenties van de Klimaatwet verklaren dan ook meer over de ware intenties achter de wet, dan de groene verkoop-praatjes. Mensen liegen tegen anderen en zichzelf.

Nederlanders zijn ‘prooi’ gemaakt van geldjongens en grootbedrijf van de VNO-NCW.  Jan Publiek zijn ‘zweet des aanschijns’ – spaarpotjes en oudedagsvoorziening- is het krediet waarmee de Staat der Nederlanden haar BNP opschroeft tot 2030.

Klimaat speelt daarbij geen rol, behalve dan bij oude mediasukkels en hun NVJ, met hun vergrijzende vriendjes van milieuclubjes uit Islamsterdam.

Bron: Staatsschuldmeter.nl, 10,4 miljard euro rentelasten in 2017,

CO2-kikkerland 0,3 procent mondiale productie
Dat klimaatbeleid versmald tot CO2-reductie door Nederland niet werkt, dat rekende Kabinet Rutte 2 namelijk al voor op 9 april 2016, in haar Hoger Beroep Klimaatrechtszaak tegen de rechterlijke uitspraak bij het Urgenda-vonnis: In theorie slechts 0,000045 graden in 2100 bij 25% reductie.

‘Dit effect, dat wegvalt tegen alle onzekerheden die met een dergelijke berekening samenhangen, heeft geen meetbaar effect op het gevaar van klimaatverandering’, aldus de Staat der Nederlanden.

En dus krijg je 0,00009 graden theoretische klimaatwinst in 2100 bij de in de Klimaatwet vastgelegde doelen. Thierry Baudet komt met 0,00007 graden: dat wijkt iets af van de staats-berekening, maar kan ook een verrekening zijn van het eerdere 45%-doel. De ordegrootte van Baudet klopt.

Als de klimaattheorie van VN-Klimaatpanel IPCC met haar computermodellen dus klopt. En laten we daar voor het gemak en overeenstemming van uitgaan als uitvalsbasis. Wanneer het IPCC die ‘gold standard’ is van milieuclubs en door De Staat gefinancierde academie-prostituees: laten we ze dan zelf verplichten zich daaraan te houden.

Er is altijd wel een gesubsidieerde academie-prostituee die je belang van’wetenschappelijke’ noodzaak helpt voorzien

Dat effect is in 70 jaar minder klimaat-effect dan het temperatuurverschil in 30 seconden op een voorjaars-ochtend. Voor publieke lastenverzwaring van 500 miljard tot wel 1000 miljard euro, de grootste publieke kapitaal-transitie in de Staatsgeschiedenis. Dus opnieuw: de Klimaatwet heeft niets met ‘klimaat’ van doen: dat is geen mening maar constatering.

Wanneer je er vanuit gaat dat ‘hoger in de boom’ van de macht, niet iedereen zo stupide is als een mediasukkel van de Volkskrant, de NOS of NRC Damesblad: dat zij ook dondersgoed weten dat ze de boel oplichten. Wat is dan WEL het motief?

Zoals je ziet in dit onderstaande affiche, komt die Nederlandse klimaat-ijver niet uit de lucht vallen.

Ambtenarij van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken is hier een grote drijvende kracht achter, met top-ambtenaren als Hugo von Meijenfeldt (die voert 2030 Agenda in) en bankiers als Herman Mulder, Herman Wijffels (die zitten achter Pakhuis de Zwijger). Maar ook het World Economic Forum; ze willen duizenden miljarden euro’s kapitaal vrijmaken uit naam van ‘duurzaam’:

De Nederlandse regering is steeds belangrijke speler geweest bij vinden publieke financieringsconstructie voor de 1000den miljarden die tot 2030 nodig zijn voor ‘duurzaam’

De Turken wilden tegelijk vrolijk 7000 MW aan kolencentrales bijbouwen door een bedrijf uit Abu Dhabi, Taqa. Die deal ging om politiek redenen later niet door: maar het geeft wel aan dat Milieudefensie-beleid daar in het geheel geen rol speelt.

Toch is die andere denkwijze in Abu Dhabi voor ons relevant. Dat bedrijf Taqa beheert sinds 2015 in opdracht van Nederlandse staatsbedrijven Gasunie en Energiebeheer Nederland onze Gasrotonde en opslag bij Alkmaar. Zie de foto’s hieronder;

Dagpauwoog op Koninginnekruid industrienatuur rond Gasopslag Bergermeer

Daarin slaat het Russische Gazprom haar gas op via de nieuwe Nordstream 1 pijpleiding, die met ondermeer Gasunie werd aangelegd.

Binnenkort vloeit ook via de extra pijpleiding Nordstream 2 Russisch gas van Rusland naar Duitsland, met deelname van duurzaam Shell en de Gasunie. Die pijpleidingen zijn onderdeel van de Nederlandse ‘Gasrotonde’-strategie, een manier van De Staat der Nederlanden om via gas-distributie wegvallende gasbaten op te vangen.

Klimaat-ijverig Nederland zal tegelijk al haar – met gasboer Shell concurrerende- kolencentrales sluiten voor 2030 – ook de nieuwe die onder Duivendak’s vriendin Jacqueline Cramer (Milieudefensie) vergund werden als VROM-minister.

De Piekgas-installatie van Abu Dhabisch staatsbedrijf Taqa , beheerder van onze Gasrotonde

Kikkerlandje Nederland (220 Miljoen ton CO2 in 1990) draagt ondertussen in 2015 (185 Mton) ongeveer 0,3 % bij aan mondiale CO2-emissies bij (37.000 Miljoen ton in 2017. De CO2-winst van de Klimaatwet zou een factor 5-6 minder zijn dan enkel de mondiale groei in CO2-emissies in 2017, die 2 procent bedroeg dankzij ondermeer India.

De rol van milieuclubs hier kun je zien als ‘Baptists’ in de Bootlegger-Baptist-theorie die ik voor Elsevier beschreef. De Bootleggers (ongekozen ambtenarij, lobby VNO-NCW) steken milieuclubs (de Groene Kerk, moraalpredikers) geld in de zak om een religieuze taboesfeer in media- en politiek te zaaien rond kritiek.

De religieuze taboesfeer rond ‘klimaat’ in massamedia en politiek werkt effectief bij het monddood maken van rationele kritiek. Maar onbespreekbaarheid in Den Haag verandert de klimaatrealiteit niet.

Dat geldt ook voor de Staat der Nederlanden


Geld Lenen Kost Geld

Vanuit de realiteit geredeneerd- de Klimaatwet heeft geen klimaateffect- kunnen we wel met bewijs en logica tot redelijker verklaringen komen. Waarom zou een VVD-regering een wet invoeren op last van naar klimaat-miljarden hengelende multinationals en de VNO-NCW? Een wet die door een Maoïstische inbreker en kraker is bedacht?

Voor ‘De Aarde’?  Of voor Globalistische multinationals en bankiers, die Rutte straks een mooie baantje toespelen? Zoals Emanuel Barrosso ook van Goldman Sachs een baantje kreeg, en Tony Blair (Britse Climate Change Act) van JP Morgan Chase.

Opslag van Gas-condensaat in Gasopslag Bergermeer met Jacobs-kruiskruid op de voorgrond

Niet wat mensen zeggen of willen geloven dat hun intenties zijn, maar de consequenties van handelen verklaren vaak meer van de ware intenties. Wie profiteert? ‘De Transitie’ is dan in de praktijk allereerst een kapitaal-transitie van de spaarzame middenklasse naar een via De Staat uitverkoren gezelschap van kapitaal-partijen en multinationals.

De Klimaatwet kun je dan met wat logica en bewijs zien als een overlevingsoperatie van het huidige financiële systeem.

Aan dat systeem zit de Staat der Nederlanden vast geklonken. Het alternatief is een financieel domino-spel in de EU, wanneer zelfs ‘welvarend’ Nederland haar schuldeisers niet meer kan tevreden stellen. Tel dat bij de overlevingsdrang van politici. En we zien dat de Mammon ook Nederland regeert.

Meer dan het klimaatgevaar van ‘koeienscheten’ uit methaan, hebben we dus last van bankiers met schijt aan de menselijkheid. Morele chantage via ‘klimaat’ werkt effectief als pressiemiddel: wie wil bij ‘klimaatontkenners aan de zijlijn’ horen? Zo kan Moeder Aarde zonder gewetensbezwaren met Vadertje Staat trouwen en de Mammon baren.

Bron: www.staatsschuldmeter.nl

Een onbetwijfelbaar moreel probleem is ondertussen urgent. Namelijk de financiële schulden waarmee wij toekomstige generaties opzadelen.

Sinds de Economische crisis in 2008 verdubbelde de Staatsschuld naar 480 miljard euro, bijna 60 duizend euro per werkzame ingezetene. Andere EU-landen zijn er weinig beter of veel slechter aan toe.

De Staat der Nederlanden is steeds meer chantabel, en mag niet de dominosteen zijn die de rest van EU-lidstaten doet vallen als ‘rijk’ land in de EU. Haar kredietwaardigheid op de kapitaalmarkt is in het geding, wanneer zij geen achtervang heeft om stijgende rentelasten te betalen.

Nemen de inkomsten uit mijnbouw af, de natural resources, dan blijven de human resources over: Nederlandse ingezetenen, de menselijke voorraden van de Staat der Nederlanden om uitgemijnd te worden. Minder aardgas, dan de burgers ‘aan het gas’, terwijl ze dus al voor 2030 van deze bron van welvaart afgesloten worden.

A Pound of Flesh
De ware macht ligt bij wie je schulden hebt. Geld lenen kost geld, zo vertelt Postbus 51 ons, het mannetje met blok aan het been. De ware macht over de Staat der Nederlanden ligt dus ook bij de mensen bij wie ze in het krijt staat. De beleggers in Staatsobligatie die een ‘Pound of Flesh’ kunnen eisen ( onderpand in Shakespeare’s The Merchant of Venice).

Volgens ‘staatsschuldmeter.nl’ stijgt de Staatsschuld met 335 euro per seconde. Daarop komen de lasten van vergrijzing, en ruimhartig asielbeleid dat uit gasbaten gedekt werd. Waar men roept voor ‘toekomstige generaties’ de planeet te redden, schuift men dus alle financiele schuld naar de toekomstige generaties toe.

Over moraal gesproken.

Voorheen draaide De Staat de gaskraan open om bijvoorbeeld ABN Amro (24 miljard euro) aan te kopen (15 miljard euro gasbaten in 2008, tegen 5-8 miljard euro in de periode 2000-2008) In 2014 pompte de Staat ook nog 15 miljard euro omhoog. Wat rest er straks nog uit te mijnen?

Klimaat-gevaarlijke Lakenvelders 😉 Dat koeienscheten gevaarlijker zouden zijn dan bankiers met schijt aan menselijke waarden

Het Klimaat als reddende BNP-engel
De Staat kan politieke klimaatdoelen in Parijs afgesproken tussen multinationals, NGO’s en ambtenaarij- waar president Donald Trump zich aan onttrok- na de crisis van 2008 nu tot eigen voordeel aanwenden. ‘Klimaat’ geeft een Moral Higher Ground-vernis aan wat een publieke afpersings-operatie is.

De Klimaatwet dwingt Nederlanders om voor 2030 hun spaargelden, vakantiegelden en pensioenen te investeren in een reeks voorkeurs-partijen van de overheid zoals de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) en de VNO-NCW.

In Doekle Terpstra’s installactie-sector Uneto-VNI die met Milieudefensie lobbiet om je CV-ketel te verbieden voor 2021. Niet voor niets prees Doekle nog Kamerlid Liesbeth van Tongeren (Greenpeace/Groen Links) voor het in stand houden van subsidies, waar zijn bedrijven van profiteren.

Van het gas af? Nee hoor, de industrie niet

Dat geeft de installatie-sector weer kapitaal. De Staat moet tot 2030 op een zo eenvoudig mogelijke wijze het Bruto Nationaal Product (BNP) opkrikken. Want haar kredietwaardigheid op de markt van Staatsobligaties, hangt samen met hoogte van die staatsschuld als percentage van dat BNP.

Sinds 2008 stegen de lasten voor gemiddelde burgers al met 6 procent, hun bestedingsvrijheid kromp. Belastingen voor Multinationals daalden met 5 procent. Maar tegelijk kon Rutte via verhoogde Staats-uitgaven het BNP op papier oppoetsen. BNP kan dus groeien bij afnemende bestedingsvrijheid van burgers: hun mogelijkheid dat geld bijvoorbeeld aan de lokale bakker te geven, of een diervriendelijk geteeld stukje kloostervarken-vlees.

Bij ecologisch economen als Jeroen van den Bergh is BNP als maat voor economische groei niet voor niets omstreden. Wat zegt BNP op papier over ‘waarde’? Het is een typisch gevalletje ‘valse concreetheid’.

Klimaatgevaarlijke koeien

Moral Higher Ground
Patrick Lammers, topman van Essent deed in het Financieele Dagblad al aanspraak op de pensioenpotten om ‘de transitie’ te betalen. Zijn bedrijf kreeg eerder al ruim 4 miljard euro klimaatsubsidie uit de MEP-regeling cadeau van Minister Pieter van Geel: via het stoken van ‘biomassa’ in de Amercentrale. Een snelle manier – via grote emissievolumes op papier- om 10 procent CO2-reductie op papier te halen voor 2010.

Essent sponsorde ook het klimaat-agitatieplatform HIER van Milieudefensie-man Sible Schone. Schone is de man, die ons een gasbelasting van straks 1 euro per kuub verkoopt uit naam van ‘het klimaat’ voor Gasterra ( = De Staat en Shell/Exxon).  Met de ‘Ecological Hitmen’ van CE Delft, die dan zo’n wetenschapperige noodzaak er omheen breien.

Via kapitaal-injecties van honderden miljarden euro’s via klimaat-afpersing gewonnen geld kan de Staat der Nederlanden zo eenvoudig met een select gezelschap Multinationals en klimaatelite op papier economische welstand veinzen, en dus het BNP oppoetsen. En daarmee haar kredietwaardigheid naar schuldeisers respecteren.

En ondertussen de Moral Higher Ground innemen, als dat aloude en koloniale ‘Gidsland’ dat de wereld moreel de les leest .

Klimaatgevaarlijke koeien

Waardeloos koolzuurgas via wetgeving kapitaal
Via staatsdwang met Klimaatwet wordt iets intrinsiek waardeloos als koolzuurgas- uitgeademde lucht- dus kapitaalgoed dat belasting-miljarden losweekt. Een waarde via sociaal contract. Zoals papiergeld ook waardeloos wordt, wanneer niemand er waarde aan toekent. Het is een IOU, maar nu met het monopolie van De Staat op geweld als achtervang.

De Klimaatwet spekt zo met tot krediet omgetoverde hete lucht de bedrijfslobby van VNO-NCW en de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC). Dat zijn de 8 ‘groene’ multinationals als Shell en Unilever, onder voorzitterschap van Jan Peter Balkenende.

En zo wordt de Klimaatwet een soort Maynard Keynes in klimaatjas. Niet voor niets sloot de overheid daarom na 2008 al ‘Green Deals’ met ‘groene’ bedrijven. Als verwijzing naar de New Deal van President Roosevelt in crisis-jaren. Met belastinggeld-injecties zou die Amerikaanse president na de Beurskrach van Wallstreet in 1929 zijn volk weer aan werk helpen.

Tot 2030 kan CO2 via de Klimaatwet het nieuwe aardgas worden, als investeringskrediet onder staatsdwang bij burgers opgehaald. Via het ‘zweet des aanschijns’ van haar brave en spaarzame burgers: hun arbeid, pensioenpotjes, vakantiegelden en spaarpotjes, wordt hete lucht zo kredietwaardig.

Multinationals de lusten, burgers de lasten

Burgers aan het gas (CO2)
Voor die publieke financierings-constructie van ‘duurzaam’ verzon het World Economic Forum al een naam met de Wereldbank: Blended Finance. Dat klinkt heel hip maar betekent ‘wij alle lusten, burgers alle lasten/risico’s’. Dat concept werd maart 2015 in Rotterdam gelanceerd op een financierings-conferentie voor ‘duurzame ontwikkeling’. De Nederlandse regering is nauw bij die kapitaalvraag vanuit multinationals betrokken. Die willen de risico’s van hun ‘groene’ gedrag afwentelen op het publiek.

Bedrijven de lusten van ‘duurzame innovatie’, burgers de lasten en risico’s. De politiek zwakst vertegenwoordigde lobby- de burger en middenstand- krijgt de hoogste rekening, zoals het 107 miljard euro kostende Energieakkoord al laat zien.

Vanuit de burger gedacht lijkt die operatie onethisch. Je burgers aan het gas, zodat CO2 een kapitaal-vervanging wordt van aardgas, en ‘groen’ kapitaalgoed van multinationals.

Aardgasbaten losten de rente over staatsschuld af

’s Werelds eerste Klimaatkalifaat
Maar het zelfde vrome zelfbeeld dat Nederland ‘gidsland’ doet spelen als redder van de planeet, kan natuurlijk ook gelden voor alle brave burgers. Dat zij het gevoel dat geleende welvaart geeft, verwarren met het democratische en morele gehalte van De Staat der Nederlanden. Nederlanders verkeren nog in een naïeve diepslaap, alsof de eigen overheid betrouwbaar en goed is terwijl we neerkijken op ‘minder beschaafde landen’.

De door media en milieuclubs gecreëerde religieuze taboesfeer rond klimaat inclusief ketterverbranding (‘klimaatontkenners’), heeft zo haar eigen doel bereikt: dat oppositie monddood is gemaakt voor een vanuit burger-perspectief gezien misdadige operatie met democratische repercussies. Naar verwachting stemmen alle regeringspartijen met de Klimaatwet in, die vraagt om een Grondwets-wijziging.

Bouw windfarm Westermeerwind (144 MW) met 7MW-turbines

Dan wordt Nederland ’s werelds eerste Klimaatkalifaat op aarde.

Alle Nederlandse waarden, het landschap, economie, bejaardenzorg en gezondheidszorg worden dan onderschikt gemaakt aan koolzuurgas-mitigatie. Nederland wordt dan de facto een ecodictatuur. En dat is aan mensen als uzelf te wijten; had U de oude linkse media met hun geheven groene vinger maar niet moeten geloven, of wat passief achter de TV hangend denkend ‘het zal mijn deur wel voorbij gaan’.

De Klimaatwet is een passende straf voor de continue geheven Nederlandse vinger naar de rest van de wereld als ‘gidsland’, die dan een middelvinger naar de eigen bevolking blijkt te zijn. Omdat Nederland onder alle vrome klimaat-gepraat en ‘wetenschappelijke’ rechtvaardigingen verborgen misschien wel het meest corrupte land is van de EU.

En de politicus die daar tegen in opstand komt en het zelfs voor de eigen bevolking opneemt?

Die schiet je dood (Fortuyn) of hij moet onder permanente bewaking door het leven, terwijl de oude linksmedia die verfoeide ‘populisten’ met massamoordenaars vergelijken. (Wilders) Ook Baudet kan voor zijn leven vrezen in dit corrupte land waar de Nijpelitaanse Maffia regeert (de VeuVeuDeu).

De man die Fortuyn via de oude linksmedia het graf in lulde, door ‘m met de massamoordenaars van Anne Frank te vergelijken: die is nu Vice Voorzitter van ons hoogste rechts-orgaan, de Raad van State. (de rechtprater wat krom is voor Vadertje Staat)

Thom de Graaf.

Een volksopstand: iemand?

De enige zinvolle vorm van CO2-opslag is bier drinken

  • als je van deze analyse iets opstak dat de ‘burger’ in je wakker maakte, waar je eerder nog ‘consument’ was die zelfs massamedia gelooft: toon je liefde als (maandelijkse) donateur van Interessante Tijden voor Bier (10 euro) Boeken (25 euro) en Benzine (100) via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rypke
  • Tegenwoordig heb ik ook een Paypal-account waar je liefde kunt tonen voor mijn werk gelinkt aan het mail-adres op deze site rypke at interessantetijden.nl; kopen we boekjes van

4 Replies to “Slinkende Aardgasbaten + groeiende Staatsschuld = Klimaatwet”

    1. Het is tijd dat de schapen massaal de kudde verlaten in Nederland om volledige dictatuur te voorkomen: https://www.youtube.com/watch?v=3-oJt_5JvV4 . Anders is er geen toekomst meer voor de jeugd en de komende generaties….. behoudens een toekomst in slavernij die men hier realiseert voor ze als proftuin van de nieuwe wereld orde…….

  1. Zoveel mogelijk geen grote merk artikelen aanschaffen nu het nog min of meer mogelijk is,Hun monopoly is bijna rond. en ja het word inderdaad steeds gevaarlijker ,pure bedreiging voor het volk . echt eng allemaal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *