Gunstelingen Rijkswaterstaat tot 95% kosten (ipv max 40%) uit Waddenfonds

In een brief naar de Rechtbank op 4 oktober erkent Rijkswaterstaat Noord dat zij informatie voor mij achterhouden, die ze alleen met de voorzieningenrechter HJ Bastin willen delen. Ondertussen onthullen we nu de financiële reden waarom de verantwoordelijke RWS-bestuurder Sieben Poel  belangen-discriminatie in de bestuurs-architectuur van de Waddenzee inbouwde met Bas Eenhoorn (VVD) van het Regie-College.

Daarover gaat mijn Wob-procedure die Rijkswaterstaat al 2 jaar traineert en frustreert.

Thema van die Wob is de door Sieben Poel (tevens Opdrachtgevers-collectief Beheer Waddenzee) ingestelde belangen-discriminatie tussen tot ‘gebruikers’  gedegradeerde traditionele bewoners van het Waddengebied-  en ‘beheerders’; die in bestuurlijk belang hoger staande ‘beheerders zijn Postcode Loterij BV (lobby-coalitie milieuactivisten), overheden (Rijkswaterstaat, de Provincies) en de onderzoeks-industrie. (NIOZ WUR cs)

1 van de verantwoordelijke bestuurders Aante Nicolai van de directie Noord Rijkswaterstaat. Hij draagt een dubbele pet

Die indeling die komende 10 jaar Waddenbeleid uittekent noem ik de ‘neo-feodale bestuursarchitectuur’; dat de reeds meest gesubsidieerde partijen en de overheid zelf zo ook nog eens het meeste Waddenfonds-geld kunnen krijgen: omdat ze zichzelf installeerden boven deze financiële honingpot van NAM-compensatiegeld.

Een korter woord is ‘corruptie’. Of zoals de Rekenkamer reeds schreef over het gegroeide gevaar van ‘belangenverstrengeling’.

Informatie die Rijkswaterstaat achterhoudt willen ze uitsluitend de rechter voorleggen

Voorkeurs-partijen Rijkswaterstaat/overheid Waddenfonds-jackpot boven 40%-regel
Die bestuurlijke discriminatie-keuze door Aante Nicolai en Sieben Poel heeft alles te maken met de reglementen voor subsidie-toekenning van het Waddenfonds. Daar zit Groninger gedeputeerde Staghouwer in het bestuur. Die was ook bij mijn lezing voor Hulp in Nood in Lauwersoog afgelopen jaar.

Hij maakte geen slechte indruk als persoon. Maar die ex-winkelier mag wel eens kijken of wat hij faciliteert niet gewoon ‘corruptie’ heet.

Heidense Kapel: Maak je iets moois, maar je bent geen overheids-gunsteling dan krijg je van het Waddenfonds een fooi: 32 procent subsidiabele kosten

Een tot ‘gebruiker’ van de Waddenzee gedegradeerde ondernemer kan maximaal 40 procent van zijn projectplan gesubsidieerd krijgen uit het Waddenfonds. Dus dat je een prachtige Heidense Kapel op Wieringen bouwt, en maar 40 k van de 123 k kosten vergoed krijgt. Een tijdloze verrijking van het Wieringer landschap.

Maar wie 1 maal ‘beheerder’ heet is als vanzelf al het groene doel, rijp voor de Waddenfonds-jackpot.

‘louter natuurgericht’

Als Sieben Poel en Aante Nicolai je met Bas Eenhoorn (regie-college, typische VVD’er) promoveren tot ‘beheerder’, zoals de fondsenwervende Postcode Loterij-entiteiten, dan kom je in de ‘Ecologisch Doel’-categorie. Plots krijg je tot wel 95 procent van je project uit het Waddenfonds betaald. Ook de Provincie Groningen zelf en Rijkswaterstaat.

Je ziet dan ook waarom Rijkswaterstaat (die volgens de wet reeds de legitieme beheerder is) die milieuclubs op een voetstuk zet. Dan kunnen ze eigen majeure ingrepen op het Wad en reeds voorgenomen lopend beleid (energie, kustverdediging) als ‘noodzakelijk voor de natuur’ helpen verkopen, EN tegelijk voor dat lopende beleid fors uit het Waddenfonds graaien.

  • Voorbeeldje?

Die overheden Provincie Groningen, Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat vangen met Vitale Kust de complete jackpot – 70 procent– voor ordinaire dijk-werzaamheden en zelfs economische projecten die ze met groen sausje opwaarderen tot natuurherstel.

Jackpot als je maar overheid bent; 70 procent

Plots vervalt de 40%-regel voor het bouwen en verstevigen van dijken. Nu onder de vlag ‘ecologisch belang’ kunnen Staghouwer’s Groninger Provincie-bestuur, Rijkswaterstaat en de reeds met Loterijgeld en Subsidies gefinancierde natuurherstel-industrie zichzelf aan het werk houden.

Het rapport is opgesteld voor het Ministerie van Asfalt en Windmolens (Infrastructuur), en wie fotografeerde het rapport vol? De tot ‘beheerder’ opgewaardeerde marketeers van Waddenvereniging BV (besteden 85 procent ledengeld aan fondsenwerving), wiens doelstelling van ‘natuurbescherming’ bestaat uit reclame op bussen voor zichzelf (zie hieronder)

Ze zorgen goed voor elkaar, de overheid en haar milieuclubs

De overheid, het grootbedrijf en haar milieuclubs zorgen goed voor elkaar, typisch gevalletje Bootlegger-Baptist-lobbytheorie.

Zie ook hoe het – reeds voor 50 procent van haar inkomen gesubsidieerde Groninger Landschap – ook nog eens de jackpot uit het Waddenfonds vangt: 95 procent voor ‘kwelderherstel’. Zo’n woord valt uiteraard wel onder ‘ecologisch doel, maar roept bij iemand met enige ecologische kennis vooral vragen op: alsof je een dynamisch en voor eeuwig veranderlijk gebied kunt ‘herstellen’…

Dit moet dan Mondriaankwelder worden, ‘hersteld’ met Waddenfonds (PRW kreeg 1,5 ton van RWS om Kwelder-propaganda te maken). Wie ziet nu wat hier mis mee is?

Bij al die tot ‘ecologisch doel’ bestempelde miljoenen euro’s uit het Waddenfonds-project, daar zitten dan ook reclame- en marketingkosten bij, en de subsidies voor reeds publiek betaalde entiteiten als ‘De Landschappen’. Clubs die ook nog miljoenen euro’s loterijgelden vangen.

Hoppa, de jackpot 95% terwijl de helft van je inkomen reeds subsidie is

De term ‘ecologisch doel’ is zo ruim op te vatten, tegenwoordig vallen daar ook energie-centrales onder en zonnefarms op Ameland.

Het enige dat eigenlijk nog telt bij de vraag of je project ‘ecologisch doel’ mag heten is: ben je gunsteling van De Staat/Rijkswaterstaat en Corporate BV (bv de NAM). Dus, zoals ik al schreef: de reeds best gefinancierde en gesubsidieerde entiteiten rond de Waddenzee krijgen ook automatisch de hoogste Waddenfonds-toelagen.

Ik bedoel: de helft van de inkomsten van het Groninger Landschap zijn al directe overheid-subsidies. (jaarverslag 2017) Je krijgt dus vooral nog meer Waddenfonds-geld omdat je al vooraan staat, met dank aan Rijkswaterstaat.

3 maal meer subsidie dan ledengeld houdt Groninger Landschap op de been

Het Groninger Landschap is gewoon ‘de overheid’. Wanneer je inkomen 2 maal meer afhankelijk is van de overheid dan van leden en bedrijven. En zulke volledig overheids-gestuurde clubs komen dus tegelijk in het top-tarief voor het Waddenfonds boven de 40 procent.

Terwijl je jaarlijks ook al bijna 1 miljoen euro loterij-gelden vangt.

We zien dan ook de functie die het bij Rijkswaterstaat Noord inpandige Programma Rijke Waddenzee (PRW, zie foto boven, ontstaan na oprichting Waddenfonds) bij Vitale Kust heeft. Het vermarkten van de ecologische noodzaak, het verfje met vogelveren om een kustverbouwing te organiseren en de ingenieurs-sector bezig te houden:

PRW-lobbyisten zuigen de ecologische noodzaak uit hun duim

Belangenverkopers RWS: Programma Rijke Waddenzee geeft groen verfje infrastructuur
PRW IS belangenverstrengeling met publiek geld op de been gehouden. Dat je een hele Afsluitdijk tot betondijk verbouwt, en dan zo’n gaatje voor een Vispredatierivier er in boort voor 100 miljoen euro. GROEN!

Bij PRW werken uitsluitend lobbyisten van fondsenwervende bedrijven uit de Postcode Loterij-stal zoals Natuurmonumenten en Waddenvereniging), Vogelbescherming BV en overheidsbedrijf Staatsbosbeheer (Michiel Firet), en wat (ex-)ambtenaren als Ronald Lanters.

…en ja Vogelbescherming BV zit ook weer in PRW

Taco van den Heiligenberg werd bijvoorbeeld door de Waddenvereniging gefinancierd als lobbyist voor PWW.  EN hij was via de server van Rijkswaterstaat bereikbaar (wad.nl). Het PRW draaide in 2016 op geld van het Ministerie van EZ (RVO) en Rijkswaterstaat (1,7 miljoen euro publiek geld) EN ze kregen 150 duizend euro Waddenfonds-geld.

De vervanging van deze ‘Belangenverstrengeling Incarnate‘, dat wordt dan de nieuwe ‘Beheerautoriteit’ waarover ze steeds praten. Dus dat de mensen die beleidsdoelen bepalen en vermarkten, tegelijk zelf op die doelen financieel binnenlopen. Met zo’n Groen Links sausje er over heet dat ‘ecologisch doel’: Jackpot uit het Waddenfonds.

Terwijl je als tot ‘gebruiker’ gedegradeerde dan tegen een Wadden-Leviathan aankijkt, waar je nooit ziet wie voor welke besluiten verantwoordelijk is.

Bovendien is Sieben Poel in zijn functie van OBW (opdrachtgeverscollectief beheer Waddenzee) toezichthouder van PRW. Het is zijn publiek gefinancierde marketingclubje, net als van de Provincies (Staghouwer zit in OBW) en van fondsenwervende bedrijven in hun lobby-coalitie (Piet Winterman van Staatsbosbeheer zit in OBW)

Taco van den Heiligenberg, zo’n typische linkse valse nicht: hij weet het al, het is ‘De Ovubuvussung’: daarvoor krijgt hij betaald

Hun PRW-Gutmensch Taco van den Heiligenberg vond zichzelf uit als toerisme-marketeer…

Maar, sinds wanneer heeft de recreatie-sector van de Wadden-eilanden linkse milieuclub-lobbyisten nodig als toerisme-marketeer? Tegelijk weet Taco met zijn tuitende Gutmensch-lippen al direct het antwoord op elke vermeende eco-catastrofe op de Waddenzee: ut is duh ovuh-buvussung. 

Voor anti-wetenschap en belangenmarketing ambtenarij

Als Gutmensch hoef je geen bewijzen te overhandigen, je morele superioriteit is genoeg, Taco staat aan ‘De Goede Zijde’. Waarom moeten zulke vooringenomen mensen op de publieke payroll staan?

Taco en de zijnen zorgen goed voor zichzelf

Niet alleen ontdekte Taco de toerisme-marketeer op publieke kosten in zichzelf voor PRW. Alsof de Waddeneilanden sinds mijn vroegste jeugd al niet met toeristen overspoeld worden…

 Taco van den Heiligenberg was volgend op zijn publiek gefinancierde PRW-functie regionaal lobbyist voor het met publiek geld gestutte Natuurmonumenten. EN gelijk met zijn functie bij PRW werd hij uit publieke zak betaald: via het volledig op publiek geld draaiende Groen Links-clubje Drentse Milieu-federatie. (bij de Friese Milieufederatie zit NIOZ-onderzoeksgeldactivist Eelke Folmer, tevens bestuur Waddenvereniging)

Nu probeert ‘Taco BV’ het met eigen organisatie-bureautje:

En nu zijn ze geheel objectief ‘adviseur’ met waarschijnlijk de overheid als enige klant, net als Ronald Lanters van ‘Bureau Wing’

Ongetwijfeld werd die ordinaire bedrijfsreclame voor Postcode Loterij BV ook als ‘ecologisch doel’ verkocht. Dat milieuclubs als Vogelbescherming, Waddenvereniging en Natuurmonumenten zich tot toerisme-operator ontwikkelen. Maar dan met ‘ecologisch doel’-sausje.

Zodat ze veel meer dan de 40 procent uit het Waddenfonds kunnen graaien, want als je linksom graait heet dat ‘idealisme’ en goed voor de natuur. Zie maar wat Vogelbescherming vangt, voor informatiebordjes en bedrijfsmarketing met wat vogelveren omrand:

Je verheft jezelf met je eigen lobbyisten in Programma Rijke Waddenzee tot ‘beheerder’ en tast meteen in de miljoenen voor jezelf

Je verheft reclame voor jezelf tot ‘Ecologisch Doel’ en ‘beheerder’: hoppa, direct krijg je van het Waddenfonds 72 procent van je reclame-project vergoed. Want wat moeten we hierbij voorstellen bij die ‘bewustwording’? Wat informatiebordjes met het Vogelbescherming-logo bij een vrijwilligers-centrum van Staatsbosbeheer op Terschelling.

Vogelbescherming met haar Eneco-commissaris Atzo Nicolai als voorzitter:

Hoppa, daar gaat weer 3,485 miljoen euro Waddenfonds. Reclameborden voor Vogelbescherming ‘ecologisch doel’ jackpot 72%

En zie ook, wanneer Natuurmonumenten een polder wil aankopen van het Waterschap hier in Friesland: dan springt het Waddenfonds ook direct bij met 80 procent van de projectkosten, zoals het rapport van de Noordelijke Rekenkamer aangeeft:

Een ingetrokken project; Bron Algemene Rekenkamer/Noordelijke Rekenkamer 2018

Dus het schatrijke Natuurmonumenten met 200 miljoen euro belegd vermogen op de beurs en reeds 40-50 miljoen euro subsidies per jaar (op begroting van 120 miljoen euro), kan 80 procent van haar natuurgrond-aankoop uit het Waddenfonds krijgen. Echter: deze aankoop werd door de grond-eigenaar het Waterschap afgeblazen.

Heeft Natuurmonumenten dan die subsidies ook weer terugbetaald aan het Waddenfonds?

Marker Wadden leek oefenproject voor het echte werk, dit zal ook wel ecologisch verkoop-sausje krijgen

Kortom: Natuurmonumenten is het groene vernis van de overheid. We zien dat immers ook bij ‘Marker Wadden’ in het IJsselmeer. Natuurmonumenten helpt het zandspuit-project van Rijkswaterstaat en Boskalis in ‘kwetsbaar bedreigd’ Natura 2000-gebied Markermeer aan een groen verhaaltje.

Zodat ze droog kunnen oefenen voor het echte werk; eilanden opspuiten in dat andere door ‘bodemberoerende vissers’ (Taco BV) bedreigde natuurgebied: De Noordzee. Postcode Loterij BV is er dus om met publiek geld particuliere belangen te vermarkten, via een ‘Ecologische Noodzaak’. Klassiek Bootlegger-Baptist-gedrag.

We zagen afgelopen vrijdag al wat ze bij de Waddenvereniging onder ‘ecologisch doel’ verstaan, busreclame:

Reclame voor jezelf heet ‘ecologisch doel’ bij de Wadden-Oligarchie

Oostvaardersplassen op het Wad.
..en wanneer je Ruben ‘Nieuwe Wildernis Smit een reclamefilm voor ‘Waddenzee Wildernis‘ laat vermarkten, de Waddenzee als Oostvaardersplassen?

Voor milieuclub-propaganda: hoppa, de Jackpot 80%

Meteen krijg je de Jackpot van 80 procent, omdat een door Rijkswaterstaat tot ‘beheerder’ verheven marketingbedrijf (Waddenvereniging) je lobby verzorgt. Ruben kan prachtig foto’s maken en filmen, daar niet van….

Maar…

Wat is nu het ecologische doel van een bioscoopfilm door een commercieel film- en PR-bedrijf dat een zeer specifieke kijk op natuur als ‘de’ natuur verkoopt: namelijk die van een gebruikers-loze Waddenzee met zoveel mogelijk gesloten gebieden….

Met deze grafiekjes bestookte Imares/NIOZ met Programma Rijke Waddenzee Kamerleden met drama over ‘mysterie van de verdwenen visstand’, omdat ze de garnalenvisserij willen inknellen

Conclusie: Nederland is het meest corrupte land van de EU
De indeling ‘beheerder-gebruiker’ (waarop mijn Wob-verzoek zich richtte, de belangendiscriminatie) door de reeds wettelijk aangewezen beheerder Rijkswaterstaat, is met oog op het Waddenfonds ingericht. Dat clubs die staatsbelangen dienen vooraan staan om de jackpot te vangen. Wanneer voorgaande voorbeelden je nog niet overtuigden.

Zelfs dijkverzwaring kan Rijkswaterstaat met het Hoogheemraadschap als ‘ecologisch doel’ laten financieren voor 90 procent uit het Waddenfonds. Wanneer je het voor minstens 50 procent op de Staats-payroll staande Noord Hollands Landschap de aanvraag laat doen. Die laat je er een groen verhaaltje aan plakken:

Twee semi-overheidsclubs krijgen de jackpot

En hoppa, de Waddenfonds-jackpot is binnen: 89 procent. 

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het Waddenfonds kan zo mooi verdampen aan reeds voorgenomen Rijksbeleid als dijkversterking en ‘De energietransitie’. Een extra publiek potje waarmee de ambtenarenklasse en haar gunstelingen zichzelf verrijken.

Zo heb je ook die onderzoeks-industrie nodig als ‘beheerder’, het anti-wetenschappelijke NIOZ (ze ontkennen al 25 jaar de invloed van fosfaat-verarming en zeehondpredatie, want dat komt de overheid niet zo uit):

Reeds publiek gefinancierde nep-wetenschap die je van nog meer publiek geld voorziet

Hoppa, opnieuw de volle Jackpot van 89 procent voor Katja Phillippart en het tot ‘beheerder’ opgewaardeerde NIOZ. Die helpen met ‘nieuw onderzoek’ een wetenschappelijke noodzaak geven aan reeds voorgenomen beleid.

Want wat heeft ‘monitoring’ voor zin, als je met de bestaande data weigert de reeds in de peer-reviewed literatuur vaststaande conclusies te bevestigen? En doet alsof verandering in visstand een mysterie is? (hint: vertienvoudiging zeehond en decimering voedingstof fosfaat)

Kaap Geen Enkele Hoop 🙂 met een groep vliegende vissers. Aalscholvers eten per stuk een halve kilo vis per dag. Volgens het NIOZ hebben ze geen invloed op het ecosysteem, althans, NIOZ verzwijgt die invloed net als bij zeehonden die volgens het NIOZ blijkbaar vegetarisch zijn

Dat je de belangrijkste trends (fosfaatverarming en zeehondpredatie) en de logische biologische consequenties blijft ontkennen. En tegelijk die thema’s opblaast van je broodheer De Staat der Nederlanden. Waarop Rijkswaterstaat met het Deltafonds op kan binnenlopen: ‘De’ klimaatverandering.

Nederland is misschien wel het meest corrupte land van Europa. Alleen zit dat de Hypocriete Nederlander zo lekker niet.

We willen het niet onbeschaamd en openlijk doen. Dus tuigden we zo’n heel Postcode Loterij BV-circuit op om corruptie een groene aankleding te geven van ecologische noodzaak. En een heel academie-circuit op de publieke payroll, om publiek geld graaien wetenschappelijk noodzakelijk te doen lijken in rapport-stapels.

Als je linksom corrupt bent heet dat zelfs ‘idealisme’.

Het gaat er dus niet om dat je iedereen wat moet gunnen uit zo’n geldpot: maar dat de rijkste partijen en de overheid zichzelf nog meer verrijken over de rug van de bewoners en traditionele gebruikers van de Waddenzee.

Een parasiet (de teek). Ja meneer Bas, ik laat een boek opsturen en hoor niks meer: dan weten we voldoende, geen echte en oprechte vent maar typische VVD’er

Het is Waddenfondsmaand op Interessante tijden, dit was alweer aflevering 7.

  • Steun mijn werk hier, wie reclame voor De Staat maakt baadt in miljoenen. Wie haar corruptie blootlegt krijgt niets: terwijl diepte-journalistiek inclusief procedures om corruptie boven tafel te krijgen toch een beter doel is dan wat de Waddenvereniging doet: met Waddenfonds-subsidie adverteren voor zichzelf op een bus.
  • Je gulheid en betrokkenheid bij Het Goede, Het Ware en Het Schone kun je tonen via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rypke’s Wob-procedure Wadden-Oligarchie.

One Reply to “Gunstelingen Rijkswaterstaat tot 95% kosten (ipv max 40%) uit Waddenfonds”

  1. #DrainTheSwamp , in Nederland, waar de geprivatiseerde overheid (per 1-1-2016) letterlijk tot op het bot gecorrumpeerd is blijkt uit de feiten o.a. opgesomd in dit artikel, noodzakelijk. 100% mee eens op basis van feiten dat Nederland het meest corrupte land van Europa is.

    De beschaving is ten onder gegaan, en in Nederland dient noodzakelijk een transitie plaats te vinden zodat het leefbaar wordt voor een ieder. Blij dat er mensen zijn zoals jij Rypke die de overheids corruptie blootleggen waar dit land aan ten onder gaat. Dat is pas echt “bewust wording” kweken bij de mensen.

    Het is aan het Nederlandse volk om op te staan, om om deze corruptie te beëindigen, plus de verantwoordelijken voor deze corruptie in het strafrecht te berechten voor hun misdaden. De wet heeft immer als uitgangspunten: niet doden, niet stelen, niet dwingen. En dat “stelen” en “dwingen” gebeurd op grote schaal door poppetjes die bij de overheid actief zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *