Tobben… over gelijkenis valkerij en visserij

Tobhut bij Valkenswaard

De laatste echte valkenier Adriaan Mollen uit Valkenswaard zat anderhalve eeuw terug in dit seizoen in zijn tobhut op de Strabrechtse Heide te ‘tobben’: wachten tot slechtvalken uit Scandinavië zouden overtrekken. Wanneer je zit te tobben, wachten in onzekerheid tot iets je aan komt vliegen door het lot, dan erf je een wacht-woord uit de valkerij.

De vangst, gehuifd en klaar voor de handel/transport

Soms kun je wachten en tobben untill hell freezes over: bijvoorbeeld op het moment dat bestuurders van visserij-organisaties strategisch gaan denken voor hun achterban in plaats van enkel aan zichzelf. Dat ze niet een dolk duwen in de rug van vernieuwers om hun kartel-afspraken met MSC te verdedigen.

Maar de gemeenschappelijke vijand van katoen geven, die het jachtterrein van de jagers der zee inperkt. Zoals dat ook bij de jacht op land gebeurt.

Jac van Gerven van Valkerijmuseum Valkenswaard

Mollen had dan als natuurlijk roofvogel-alarm buiten zijn hutje op de heide een klapekster, een kleine variant op een ekster met haaksnaveltje (een klauwier). Die waarschuwde ‘m om alert te zijn op een naderende valk. Die valk kwam dan op het lok-aas af, een levende lokduif.

Een valk verschijnt aan de hemel

Op het juiste moment moest Mollen dan vanuit zijn Tobhut zijn vangnet aantrekken, om de valk te vangen. Die verkocht de valken aan adelijke clientèle in geheel Europa. Die adel beoefende de ‘hoge vlucht’ nog, hoewel de valkerij toen al in neergang was. Want de geweer-jacht had het zogenaamde ‘vederspel’ al verdrongen.

Actief gebruik van ‘wachtwoord’ uit de valkerij bij Follow the Money

De hoge vlucht betekent: Met 2 valken op een reiger jagen, de Oranjes deden dat op hun jachtstek Het Loo. De Veluwe was nog een kale heidevlakte, ideaal om deze jachtvorm te bedrijven.

De heide met restanten tobhut, tegen de grote grazers beschermd

De adel racete dan te paard achter het luchtspel aan dat zich over kilometers kon uitstrekken. De valken proberen steeds boven de reiger te komen, om in duikvlucht ‘m dan neer te slaan. De reiger op zijn beurt is ook niet gek. Die probeert dan zelf steeds hoger te stijgen om aan zijn belagers te ontkomen, met zijn dolksnavel van zich afbijtend.

De hoge vlucht vond plaats op reigers

De valkenier leverde zijn valken af aan de land-adel, zoals een auto-dealer zijn auto’s aflevert aan de gebruiker. Volledig jacht-klaar. Daarvoor moet hij de nog wilde valk eerst ‘treinen’, dus als je weer traint: dan erf je dat woord ook uit de valkerij.

Een Loer draaien

Mollen leerde de valken om een mens met voedsel te associeren, in plaats van met angst. Dat de honger die de valk voelt groter wordt dan de angst voor de valkenier. Zodat hij op de valkeniers-handschoen springt vanaf zijn blok (of sprenkel). Dat betekent niet ‘uithongeren’, want een valk in slechte conditie kun je niet mee jagen.

Die komt in een soort ‘nou schiet mij maar lek-toestand’. Dat je het leven opgeeft en klaar bent om te sterven. De valk moet voldoende honger hebben om zijn angst te overwinnen. Maar niet te zeer dat hij verzwakt.

Je vergroot steeds verder de afstand die de valk naar je wil overbruggen om het voedsel op de handschoen te krijgen. Hij zit dan nog wel vast via een touw aan het blok. Tot het grote moment komt. Je laat de valk los: zal ze nu uit vrije wil komen?

Valkenier Eric de Bruyne draait de Loer

Vervolgens ga je de valk ‘een loer draaien’. De Loer is een kunstprooi aan een langveter waar je de valk haar aanvals-vlucht op laat oefenen. Net wanneer ze toeslaat is het de kunst om die Loer dan weg te trekken, zodat ze nog een keer aanvalt.

Zo leert ze ook in vrije vlucht dat jij de voedselbron bent, waar ze altijd bij terug kan keren. En dan is het tijd voor het echte werk waar alles om begon: jagen met de valk. Want dat is valkerij, de jacht met roofvogels. Het zijn geen kermis-speeltjes waarmee je ‘demonstraties’ houdt: demonstreren doe je op het Malieveld tegen de VVD-regering die terroristen in Syrie sponsort.

Valkerijmuseum Valkenswaard met de sfeer van weleer, een beetje uit Mollen zijn tijd (rond 1850)

Of demonstraties tegen de regering, die het door de Postcode Loterij opgetuigde obstructie-circuit subsidie toestopt om de kleine natuurgebruikers als jagers, valkeniers, vissers, boeren te verketteren. Terwijl ze ondertussen de natuur volbouwen, asfalteren, uitmijnen voor Corporate BV, de VNO-NCW, aangedreven door bankiers.

De klasse die via rente- en schuldopdrijving mensen noodzaakt tot het uithollen van mens, cultuur en natuur, om exponentiele groeischuld te compenseren. Zodat voor al het ‘Goede, Ware en Schone’ zogenaamd ‘geen geld’ is, of het moet een aflopend subsidie-zaakje zijn.

Jos Mollen, nazaat van Adriaan met ‘De Loer’

De valkerij en visserij, een zelfde laken een pak
De valkerij en visserij stuitten op de zelfde problematiek. Een uitwas van een zelfde op exponentiële groei gericht systeem dat op lange termijn niet houdbaar is: hoe hard men nu ook ‘duurzaam duurzaam’ roept.

Ook zijn valkeniers en vissers qua karakter identiek, als jagers. Zet 2 valkeniers bij elkaar en je hebt ook 3 meningen. Zodat voor een handvol valkeniers in Nederland al 5 organisaties bestaan, waaronder 1 vernoemd naar Adriaan Mollen. Bij de visserij zie je dat ook: een kleine sector waar zelfs de grote kotter-visserij al verdeeld is in 2 organisaties.

Visserij en valkerij hebben ook de zelfde vijand: de ambtenarij die met Postcode Loterij-entiteiten verweven is, van actieclubs die ze deels subsidieren; kabaal tegen kleinere gebruikers als afleiding voor grootschaliger natuur-verwoesting, massa-immigratie en ecologische exploitatie. Milieuclubs zijn er om de ambtenarij/overheid/multinationals groen te poetsen.

Gecontroleerde ‘oppositie’.

Het was 10 jaar geleden toen die belangenverstrengelde overheids-kongsi de valkerij aanviel, op instigatie van het fondsenwervende bedrijf en miljoenen-subsidies vangende Vogelbescherming Nederland.

Valkenswaard, de ‘Valkenierstraat’

Dat fondsenwervende bedrijf uit Zeist in haar kapitale pand van 3,4 miljoen euro is ideologisch gekant tegen menselijk natuurgebruik. Het is ook makkelijker scoren tegen boeren, burgers en buitenlui voor je achterban dan tegen multinationals, je sponsor Eneco, de overheid en bankiers.

Dus verzon hun Linksch-Mensch Arnold van Kreveld een ‘onderzoek’ waaruit zou blijken dat ‘illegale vogelhandel’ dramatisch zou zijn toegenomen. Persbericht ‘Illegale handel, de wereld vergaat toont nieuw onderzoek’, zoals je dat van de Postcode Loterij BV gewend bent.

Het huis van Adriaan Mollen in Valkenswaard, nu met installatiebedrijf en kapsalon

Op de media-propaganda reageerde de toenmalige Dienst Regelingen van het Ministerie van LNV (nu de RVO) met de AID (nu NVWA). Het incompetente bureauvlees wilde even haar daadkracht in media ventileren. Dat je de afname aan professionaliteit en inhoudelijke kennis compenseert met marketing/etalage poetsen.

En zo begon de AID allerlei inbeslagnames van roofvogels bij valkeniers en bij handelaren in roofvogels.

Men repte over grootschalige fraude met zogenaamde Cites-papieren: dat zijn invoer- en houdersvergunningen voor ‘beschermde’ dieren. ‘Beschermde’ roofvogels, die je als windmolenaar ongestraft bij honderden uit de lucht mag slaan: want dat vindt onze  overheid weer ‘duurzaam’. Net als die linksige moraalmeesters van Fondsenbescherming uit Zeist, supporters van het Energieakkoord.

Hangjongeren op de Leenderheide

Overheid wilde valkeniers een loer draaien
Met 2 buitenstaanders buiten de valkerijclubs – noem ze Vlugge Japie en B2- had ik net een nieuw valkeniers-magazine opgezet: De Loer. Zij hadden geld, en wilden aandacht voor B2 zijn roofvogel-houderij via een blad. Ik wilde graag een Glossy voor de valkerij vullen met eigen fotografie en stukken. Een pakt met de duivel? Of gewoon met lekkere boeven.

Er gebeurde tenminste eens wat. Ik belde het Openbaar Ministerie, waar in korte tijd 3 OM-officieren zich met de zaak van inbeslag-names bezighielden.

Alle inbeslag-names waren op touw gezet door Ineke Breman-Nagtegaal van het OM. Die werd opgevolgd door Luc Bonsel die kort daarop ook vertrok. En vervolgens kreeg ik OM-officier Ingrid Kuipers te spreken die ook van toeten nog blazen wist.

Allen zonder enige kennis van de valkerij, maar wel met het geweldsmonopolie van de overheid in handen. Alsof je een aap een machinegeweer geeft. Kortom: typisch de moderne overheid, de vijand van alle burgers, Firma Kastje- naar/tegendemuur BV.

‘Het Gezag’ was direct op de hand van Vogelbescherming, zoals ook bleek nadat ik de Milieupolitie belde, en Cock Sleeuwenhoek sprak.

Die Milieupolitie handelde- zo bleek- niet op basis van gedegen eigen onderzoek. Maar vooral op basis van de geruchten van Vogelbescherming. Dat kon je ook lezen in hun politieblad Blauw. Dat ze schreven ‘wanneer je een havik ziet kun je er vanuit gaan dat die uit het wild komt’.

Originele verkoop-akte van Mollen

Dierenrecht-terrorist als Milieupolitie
Niet alleen dat: het was de dierenrecht-terrorist Laurens de Groot van Postcode Loterij-entiteit Sea Shepherd die bij vogelhandelaren binnenviel: in de functie als bijzonder gemotiveerde Milieupolitie-man. Zo’n linkse eigengeiler en fanaticus die overal dierenleed ziet, maar dan gewapend met het geweldsmonopolie van de overheid.

Een aap met machinegeweer. Ik voel me dan ook allerminst veilig wanneer ik blauw op straat zie.

Al dat emotioneel incontinente klootjesvolk bij de politie met maximaal Mavo-werk en denkniveau was op de ideologische hand van die dier-terrorist. Ze zagen – niet gehinderd door enige valkerijkennis- overal illegale vogelhandel en dierenmishandeling.  Natuurlijk hadden ze ook rapportjes klaar met ‘wetenschappelijk’ bewijs van gekleurde en gecorrumpeerde ‘deskundigen’ verweven met linkse activistenclubjes.

Zoals 1 van die inmiddels geruineerde handelaren opmerkte: ‘ik betaal hun salaris zodat zij mij kunnen ruineren’. De juriste Erna Phillipi van Natuur en Recht stond hem bij. Je kunt haar bellen, en zij constateerde ook dat bij de gedupeerde handelaar niet van moedwillige fraude met Cites-papieren sprake was. Zij constateerde ook dat LNV-ambtenarij voor vervalsing en leugen niet terug deinst.

De laatste vangst vond 1928 plaats. De valkerij stierf uit. Dankzij het Peregrine Fund en de Duitse DFO (Christian Saar) kreeg de kweek met valken de overhand na de jaren ’70. In Amerika mag je ze overigens WEL uit het wild vangen

Maar Barbertje moest hangen: zo had de met de Postcode Loterij-clubs verweven ambtenarij van de Dienst Regelingen en de AID (NVWA) bepaald. Met persberichten ventileerden ze hun daadkracht in media van ‘kijk ons eens flink zijn’.

Niet alleen dat: wie profiteerden van de ijver waarmee onze leugenachtige en corrupte overheid roofvogels in beslag nam, soms zelfs bij bejaarde valkeniers die al jaren met hun eigen geliefde havik vlogen….

Getrainde valk kiest het luchtruim. Met zendertje, zodat je ‘m terug kan vinden als hij kilometers wegvliegt

‘Idealisten’ profiteren financieel van ijverige overheid
De Dieren-Asiels die deze inbeslaggenomen vogels ‘opvingen’, waren aangesloten bij Stichting VOND van Charles Brosens. En die Brosens werd gretig in media geciteerd over ‘illegale vogelhandel’. Ik zocht Brosens op in Zundert, en wist wat uitspraken aan ‘m te ontlokken. Ook zocht ik Tonnie van Meegen op met zijn vogel-dierentuin van Stichting NOP, 1 van de drijvende krachten achter inbeslagnames.

Die stelde de inbeslag genomen vogels gewoon ten toon in zijn dierentuin, met sponsorbordje er bij. Net als Brosens trouwens in Zundert: zielig jankverhaaltje er bij, je kent ’t wel. ‘Ernstig bedreigd zus, planeet op laatste benen zo, geef gul’.

Nu komt de crux: die Dierenasiels verdienen goud (belasting-)geld aan inbeslagnames van dieren en een overijverige AID (NVWA). Net als Stichting Aap overigens van David van Gennep, kernlid van de ‘opvang’-maffia.Tot wel 12 euro per vogel per dag van het Ministerie van LNV kregen die asiels.

Uw auteur/fotograaf in een baardloze fase

Dus… hoe meer Vogelbescherming campagne voerde over ‘illegale vogelhandel’. En hoe meer de houders van dierenasiels media met die verdachtmakingen voerden… hoe meer zij verdienden aan de overheid voor de opvang van die in beslag genomen vogels. Een klassiek gevalletje Bootlegger-Baptist; een lobby-mechanisme dat je tot het niveau van multinationals ziet doorwerken.

De moraalpredikers die de graaiers hun morele excuus voor graaien geven. Zo werkt Nederland in notendop zodra ergens publiek geld moet vloeien. Het bleek vervolgens dat 1 ambtenaar op het Ministerie van LNV, Gert Jan van Spaandonk in zijn eentje met zijn natte vinger bepaalde hoeveel valkeniers er mogen zijn. 200; een numerus fixus.

Zo had ie als ideologische tegenstander van valkerij en jacht en supporter van Postcode Loterij bv even bepaald. Terwijl zijn ministerie tegelijk de milieuclubs subsidie toestopt/hun lobbyisten voortrekt die natuurgebruikers (jagers, vissers, boeren) in media belasteren.

Niet alleen dat, hij riep ook dat er ‘een crimineel luchtje’ aan valkerij zou zitten. Die bekentenis kon ik aan ‘m ontlokken, op bezoek bij Dienst Regelingen in Den Haag. Want ik wilde dan de ambtenarij graag ter verantwoording roepen.

Een loer draaien

Ronald Lanters kreeg vleugels in visserij (WING)
Zijn directe collega die bij het gesprek zat, die toen over valkerij ging is een bekende van de huidige visserij; Ronald Lanters. Die heeft nu zijn eigen particuliere adviesbureau over ‘duurzame visserij’ met de overheid als enige klant: WING. Weer zo’n linkse sukkel die het met zichzelf goed meent, maatschappelijke ballast.

Met de bekentenis van Van Spaandonk op zak, ging ik vervolgens naar Annie Schreijer Pierik toe, toen voorzitter van de Vaste Kamer-commissie voor LNV (nu Europarlementarier, en de enige CDA’er die zich echt hardmaakt voor visserij en boeren). Je kunt die actie van me zien als ‘bij mama klagen’.

Pierik trad daadkrachtig op, want het mag toch niet zo zijn dat 1 ambtenaar vanuit zijn eigen ideologie volledig buiten zijn boekje gaat.

Op bezoek bij Annie Schreijer Pierik in winter 2007/8, De Loer op het bureau

Schreijer-Pierik stelde Kamervragen, er kwam heibel bij het Ministerie. En als het goed is, dan verdween nu die belachelijke numerus fixus van 200. Ik wil maar zeggen: met de juiste mensen met enige hersens, heb je geen 20 ambtenaren of 100 nieuwe personeelsleden nat achter de oren van de sociale academie bij Visned nodig.

Of investeringen in nieuw vastgoed terwijl je achterban verzuipt (Vissersbond).

Dan kun je met 2 personen toe, een breekijzer/olifant in de porselein-kamer en een afmaker. Schreijer Pierik lust dat ‘Linksche Thuigh’ ook rauw. Daar win je oorlogen mee, niet met lafbekken die hun eigenbelangetjes doen prevaleren. Of met het meiske Carola Schouten, die het zo goed meent voor ze zo het lobby-circuit in verdwijnt.

Dat we vooral zachtjes spreken wanneer we Carola knuffelen.

Ridderzaal van Bananenrepubliek NL

Lady Macbeth
Een jaar later wilde ik lid worden van Valkeniersverbond Adriaan Mollen, een droom die in vervulling kon gaan. Nadat ik als 4-jarig ventje ooit van mijn vader een kaart van een valk kreeg, waar je bijna geobsedeerd naar bleef staren.

Alsof je in een vorig leven zelf die pelgrimsvalk was geweest, als je totemdier.

Als dank voor bewezen diensten kreeg ik in het openbaar (in Amerongen) echter de grootste vernedering van mijn leven. Een lid van Adriaan Mollen, die had zich gekwetst/in belangen bedreigd gevoeld door wat ik in De Loer had geschreven begon te jammeren. Ik weet niet eens wat, maar ach gossie zeg..

Zou ik als lid geaccepteerd worden, dan zou hij er uit stappen. Lady Macbeth stak vervolgens nog een mes in mijn rug, door de twijfelaars een negatief zetje mee te geven. En het zootje meelopers zonder eigen opinie ging overstag in negatieve zin, inclusief Jac van Gerwen.  Zo sta je daar met stomheid geslagen toe te kijken hoe je als aspirant werd weg-gestemd.

Hoe noem je zoiets: een wijze les? Er zijn geen ‘idealen’, alleen belangen. En mensen zijn vooral bang, bang voor eigenbelang. Uitzonderingen bevestigen die regel. Niet voor niets is slechts 1 op de 10 zelfstandige, de rest is ‘personeel’.

Tegelijk weet je ook; de wijze waarop de overheid met op papier ‘linkse’ clubs verweven is, dat is onderdeel van een ‘rechts’ masterplan. Om dan uit de Macbeth te citeren: ‘It is madness, yet there’s method in it’. (bootlegger-baptist, zie ook bij klimaatbeleid mijn verhaal voor Elsevier)

Slechtvalk op landaanwinnings-rijshoutjes

Pelgrim
Wat de valken betreft: het is eigenlijk ook wel prettig zo, je hoeft ze niet te trainen en verzorgen.

Je hebt er met je mobiele levensstijl als fotograaf en wetenschaps-journalist ook geen tijd voor. Je hoeft geen vriendjes met egoistisch ingestelde lieden te maken in de hoop op een jacht-terreintje, geen papierpakketten in te vullen of jezelf opvreten bij de Firma Kastjenaardemuur BV(De overheid, als je zo’n Valkeniersakte wilt/wilt verlengen)

In plaats daarvan ga je zo in het najaar naar het Wad, of hier vlakbij de toren van Spannenburg. En dan krijg je de lucht-show waar het je om te doen was sinds de kindertijd. The Unleashed Fury of the Fighting Falcon, live voor je neus in het cultuurland, de F16 onder de vogels.

Valk jaagt eenden op bij Stroe

Een jagende valk, de spanning in het veld, het mooiste dat er is. Zo mooi dat je er van zingen gaat, dat het mooiste dier op aarde nog wel naast en zelfs met mensen kan samenleven. Hij doet het zelfs beter dan eeuwen tevoren.

En laat die valkeniers (en vissers) in hun sop gaar koken, terwijl de jachtmogelijkheden verder afnemen. Als je liever langzaam doodgeknuffeld wordt: zelf weten…Ik leef niet voor het geld, iedere maand maar weer zien of je de rekeningen kunt betalen. Ik wil alleen geen leugen leven, laat staan de leugen dienen wanneer de leugen regeert.

Dan ben ik liever dood.

Oude Liefde Roest Niet

  • wordt maandelijkse donateur van mijn werk en steun radicale onafhankelijkheid via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rypke
    Doneer voor bieer (10 euro) boeken (25 euro) en benzine (100 euro) en wie 100 euro of meer doneert krijgt ons boek voor de nieuwe milieubeweging toegestuurd: Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *