Brief naar bestuursrechter HJ Bastin inzake Waddenoligarchie

De CD die ik als tiener paars draaide, en die voor mij ‘metal’ definieerde, vandaag eens uit de kast gehaald…. 🙂 Afbeelding van het gecorrumpeerde moderne Bananenland NL

In Waddenfonds-maand oktober vandaag ‘…And Justice For All’; mijn brief naar de bestuursrechter in Groningen HJ Bastin. Die beslist morgen over de Wob-procedure die ik tegen de verantwoordelijke Rijkswaterstaat-bestuurders Sieben Poel en Aante Nicolai startte en die zij al 2 jaar vertragen.

Ik kreeg van hun ‘Rypke-afpoeier’-blondje (Lieneke de Jong) weer nutteloze ongevraagde informatie, om’bereidwilligheid’ te tonen. (‘Kijk ons rechter, ons eens keurig aan de papieren vereisten houden’) Een beetje opzichtige makeup-poging om ‘de goede wil’ te tonen naar de rechter.

Een houding die men volgens de letter van Wob eist, dat je bereidwilligheid toont. Maar daar heb je niets aan als die houding nep is natuurlijk.

Informatie die Rijkswaterstaat achterhoudt willen ze uitsluitend de rechter voorleggen

Tegelijk erkennen ze dus dat ze al jaren GEVRAAGDE informatie voor me achterhouden, die de rechter alleen mag inzien. Bedenk dat zij dat in publiek betaalde tijd kunnen doen. Ik geef aan geen heil in een zitting te zien als de verantwoordelijke bestuurders niet gehoord worden waar mijn Wob-verzoek aan gericht is.

De rechtbank gaf aan de zitting WEL te houden, maar dat is ook omdat het te kort dag is om Poel en Nicolai op te roepen. Ze kunnen morgen dus over een vervolgzitting besluiten. Laat ze dan ook even mijn voorlopige conclusie lezen; over WAAROM Poel en Nicolai de door mij aangekaarte Bestuurs-architectuur op touw zetten. Om vooraan te staan met je reeds publiek betaalde belangen bij het Waddenfonds (de Jackpot >40%)

… terwijl bewoners en ondernemers achteraan mogen sluiten.

Hier kon je als puber op headbangen. Achteraf gezien zijn de teksten zo puberaal niet eens, veel klopt eigenlijk wel…

Ik kan 2 dingen doen.

1. Wel komen. Dan help je bij de legitimatie van een belangen-verstrengelde overheid, waar de bestuursrechter HJ Bastin ook slechts onderdeel van is. Maar als je geluk hebt is die HJ Bastin net als ik bezorgd over het gedrag dat de (belangenverstrengelde) overheid aan de dag legt (en waar de Ombudsman eerder ook op wees, EN waarover de Noordelijke Rekenkamer al in mijn straatje oordeelde)

2. Niet komen. Je gaat er vanuit dat je geen geluk hebt met de rechter, dat ’t zo’n typische D66’er is, globalist, lid van een millieuclub, NRC-lezer en verstrengeld met het gecorrumpeerde establishment dat je juist aanvecht. Dan ga je er vanuit dat ‘Het Recht is wat voor gevestigd belang krom staat’.

Ik geloof dus niet in ‘het recht’ zijnde ‘op papier recht praten wat krom is’. Je kunt enkel geluk hebben met de persoon die je treft, wat voor mentaliteit deze heeft. Net als in het gewone sociale verkeer. Als iemand kundig en professioneel is, waarheidsliefde toont, dan wordt ’t nog wel wat.

En je hoeft het niet ‘eens’ te zijn over standpunten. Mijn ‘mening’ kan me ook gestolen, als deze op onwaarheden gefundeerd zou zijn.

We doen of we niet begrijpen wat je bedoelt, terwijl het er glashelder staat

Edelachtbare,

Graag laat ik u weten dat mijn cliënt, de heer R. Zeilmaker te Langweer, toestemming geeft aan uw rechtbank om kennis te nemen van de stukken die Rijkswaterstaat onder art. 8:29 Awb aan u heeft toegezonden. Graag zou hij zien dat u beslist dat de betreffende documenten kunnen worden openbaar gemaakt.

Daarnaast wil cliënt u dringend verzoeken om verantwoordelijke bestuurders waaraan het Wob-verzoek gericht was, S. Poel en A. Nicolaï van Rijkswaterstaat op te roepen om in persoon op de zitting te verschijnen.

Cliënt vroeg uitdrukkelijk persoonlijke beleidsopvattingen van verantwoordelijke bestuurders, zoals verwoord in e-mails en in andere documenten. De Noordelijke Rekenkamer waarschuwde dit voorjaar opnieuw voor de ‘belangenverstrengeling’ bij verdeling van Waddenfonds-geld waar client in zijn Wob-verzoek en gepubliceerde artikelen (oa Elsevier Weekblad) op wijst.

De door Poel opgetuigde bestuurs-architectuur faciliteert deze belangenverstrengeling voor de komende 10 jaar. Met deze besluiten zijn honderden miljoenen euro’s publiek geld gemoeid, en de macht van bepaalde organisaties wordt hiermee verder versterkt ten opzichte van bewoners en traditionele gebruikers van het Wad.

De wijze waarop bestuurlijke afspraken onderling zijn gemaakt om machtsbelangen te faciliteren en bestuurs-rechterlijk zijn onderbouwd, dat betreft de kern van deze procedure. Het Wob-verzoek was ook niet voor niets gericht aan de heer Poel als hoofdverantwoordelijke bestuurder.

In het licht van art. 11 lid 4 Wob kan openbaarmaking van hun opvattingen niet worden geweigerd, gezien het zeer zwaarwegende belang van de openbaarheid in deze. Cliënt acht het daarom van groot belang dat beide heren in persoon worden gehoord door uw rechtbank.

Mw De Jong draagt geen bestuurlijke verantwoordelijkheid en heeft geen inhoudelijke kennis van het dossier. Haar opvattingen zijn irrelevant. Zij is naar inzicht van Client op de zaak gezet door Rijkswaterstaat om de Wob-procedure te frustreren. (bijna 2 jaar) Zij deed herhaaldelijk valse beloften en stuurt herhaaldelijk ongevraagde informatie toe, waarvan client al aangaf geen baat bij te hebben (Jarkus-data)

Client acht het verschijnen van de verantwoordelijke bestuurders dusdanig zwaarwegend, dat hij afziet van de hoorzitting wanneer Mw de Jong als stand-in verschijnt. Temeer daar mijn client zelf de kosten draagt en dus een economische afweging moet maken naar het rendement van een zitting.

Indirect heeft de wijze waarop Rijkswaterstaat informatie achterhoudt en de procedure vertraagt voor mijn client al bewezen dat de Wob een dode letter is, wanneer particulieren van de goede wil van de overheid afhankelijk zijn.

Het Waddenbeleid timmerden ze al voor komende 10 jaar met de gevestigde belangen dicht

De laatste zin is cruciaal: najaar 2016 werd de handhavingsdruk van de Wob er af gehaald: dat je geen dwangsom meer kunt eisen als de overheid je niet tegemoet komt. Je bent van ‘de goede wil’ afhankelijk wat men tegenwoordig interpreteert als ‘het goed met jezelf menen’, een combinatie van autisme en arrogantie. Omdat in toenemende mate het brandhout der samenleving bij de overheid ging werken.

Kennis er uit, profiteurs en machtswellust er in.

Je hebt immers ook al een permanent gemaakte crisis- en herstelwet die je als burger monddood maakt bij majeure ingrepen in je leefomgeving.

Barriere-eilanden (Vlieland)

Ook heb je al die ‘internationale verdragen’ die clubjes ambtenarij en Niet Gekozen Organisaties (NGO’s) ergens op een conferentie sluiten. Zoals top-ambtenaar Hugo von Meijenfeldt dat deed als klimaatgezant en Maas Goote van D66 als klimaatgezant. Von Meijenfeldt helpt nu met de Oranje-familie, McKinsey en bankiers als Herman Mulder 2030 Agenda implementeren. Dat plots overal ‘gender zus’ en ‘klimaat zo’ opduikt.

Verdragen die eerst ‘intentioneel’ en losjes geformuleerd zijn. Maar die via een Haagse en Brusselse achterdeur langzaam dwingend wet worden. (Zie 2030 Agenda/Klimaat, zie Verdrag van Marakech). En waarover je nooit iets te zeggen of beslissen kreeg.

Kon je heerlijk op headbangen, ‘rolls of red tape ( = bureaucratie) seal your lips’, toen Metallica nog echt Metal was

Terwijl die ambtenaren, NGO’s en hun academici, financiers onderling alvast de buit verdelen om op die verdragen binnen te lopen.

Je kunt op papier recht praten wat krom is, zodat (niet vervolgde en dus niet veroordeelde) criminelen als Ed ‘Energielabel G’ Nijpels zelfs over de grootste staats-uitgave in de Nederlandse geschiedenis mogen beslissen. Terwijl je een showproces opvoert naar mensen die voor hun eigen omgeving opkomen (De Friese A7-helden) De overheid vervolgt de kruimeldieven maar laat de grote jongens lopen.

Zo kun je aan hun Uitvoeringsprogramma Waddenfonds 2017-2026 al zien hoe ze het programma dichttimmerden en voor wie: precies zoals ik voorspelde.

Als dat ‘recht’ is, dan verwerp ik bij deze mijn lidmaatschap aan de Regis (Koning), waar mijn ouders me bij geboorte bij Regis-treerden. Maar je eigen goede wil tonen, dat is ook ‘de deur open houden’. Je kunt geluk hebben met een rechter, of die ‘karakter’ heeft. Je kunt op papier alles nog zo goed voor elkaar hebben- daar zijn Nederlanders meesterlijk in- terwijl het tussen de regels druipt van de corruptie.

Dus of ik nu alsnog ga, dat is nu even dubben…

Ze kunnen namelijk beslissen om een vervolgzitting te houden. Wie mijn waardevolle inlichtingen kan verstrekken; wees welkom. Wat HJ Bastin betreft; misschien kunt u ook mijn gesprek bij Cafe Weltschmerz zien samen met broeder in het goede Hajo Smit. Wanneer U D66 bent, NRC-lezer en dus met vele vooroordelen gezegend die op onwaarheden berusten.

Maar ook wanneer U een oprecht en integer mens bent, en nieuwsgierig werd; wie is dat nu, die wetenschapsjournalist die aan de broekspijpen van Rijkswaterstaat hangt…

Wat de afbeeldingen van ‘And Justice For All’ betreft van Metallica; die geeft mijn duistere voorgevoel over ‘het recht’ weer, op papier recht praten wat krom is. Dat was de CD die voor mij ‘metal’ definieerde, vooral het 9 minuten lange instrumentale nummer waar Cliff Burton (de bassist) nog aan meeschreef. Om dan na de climax sonoor op te dreunen;

When a man lies he murders some part of the world

Alles wat metal kon zijn met betonnen gitaar/baswerk, tikje symfonisch. Alle muziek die met overtuiging is gemaakt is OK, van klassiek (Dvorak, Rachmaninov, Wagner, Sibelius) en Jazz tot de duisterste zware metalen. Wanneer het recht krom zal zijn (mijn duistere voorgevoel), dan is er altijd nog muziek, kunst, cultuur, vele manieren om te inspireren en zo te staan waarvoor je staat.

  • De overheid viert haar eigen feest op publieke kosten. Ik moet mijn eigen geld verdienen. Steun mijn werk met een maandelijkse donatie via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rypke

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *