Domregse varkens, linkse eigengeilers, Nigeria a/d Noordzee

..en bekeerd tot de commercie zijn we ook al…. een domregs massamens met ‘aiguh meuning‘ in Holwerd

Door media gehersenspoelde massamensen in de dom-regse hoek (Telegraaf, The Post Online, Dagelijkse Standaard, Yalta)  hebben een ‘eiguh meuning‘ (iets door anderen in hun hoofd geplant); schaf ‘alle geloven’ af en dan breekt Utopia aan. Zo is hun geloof in het materialisme; het geloof dat je alleen  ‘stof’ bent, ‘dood is dood’, een geloof dat De Verlichting ( = het Lucifer-geloof, ‘Lucis’ = Licht) opdrong.

Dat zijn ook de mensen die heel moedig de deur in het gezicht slaan van een vriendelijke Jehovah, die het eigen geloof verkoopt in Transcendente Waarden (Waarde met Hoofdletter, absolute grond).

‘Wai kopuh niet aan de deuah’. Oink

Het altaar waar mensen zich 1 kwartier per uur reclame laten aansmeren en complete levens-stijl

Vervolgens nemen ze weer achter hun televisie plaats, en kijken een kwartier per uur aan verkoop-boodschappen (reclame). En allerlei amusements-pulp waarbij je degradatie van normen als ‘vermaak’ wordt opgediend. Qua amusement denk je even het allerlaagste gezien te hebben, maar het dieptepunt blijkt steeds nog niet bereikt.

Of het nu kijken naar andere neukende mensen is. Of een film met Samuel Jackson in Amsterdam waar mensen voor de lol worden doodgeschoten. Met 1 uur reclame opgeknipt voor hun favoriete kanaal RTL.

Of je krijgt een portie negativiteit en ruzie in een glazen varkenshok. Emotionele incontinentie-tv waar om de 5 minuten iemand voor de camera verslag doet: ‘nou, toen had ik die emotie want zij zei dat ik zai dat jai dat sai’. Dat is dan Rie-elutie-teuveu. Zit het echt tegen vandaag, dan beginnen ze ook nog over ‘onze westersuh waarduh’, en wat is dat dan?  ‘daje meje pote van onze hoomoos en onze vrouwuh moe afblijf’.

Tegelijk geloven Domregse varkens ook in Geld, sterker nog, dat is de enige overgebleven waarde. Want die zou zelfs ‘objectief meetbaar’ zijn, op ‘Duh Marrukt die alles reguleert’ en het ‘Beubeupeu‘. En ‘het mileu’? Ut valt wul meu, stem Veuveudeu!

Varkens vechten de rangorde uit bij Reality TV-show.

De IOU’s van Rothschild, zijn schuld- papiertjes met rente in hun handen.  Die papiertjes (of dat getal op je bankafschrift) zijn uitsluitend handel in Geloof. Zou je een Middeleeuwer je bankafschrift overhandigen en zeggen ‘ik heb zoveel’, dan zou die je uitlachen om zulk bijgeloof. Met 1 verkeerde druk op de knop is het weg.

Ze zijn evenveel waard als het papier waarop ‘euro’ gedrukt staat wanneer iedereen stopt te geloven dat het enige waarde heeft. Net als in de Weimar-republiek toen je voor 1 miljoen Mark nog net een brood kon kopen.

Domregse varkens zijn verder Teuguh de Islaaam, Teuge de Linksuh en bang voor “terrorismuh’. Maar weer ‘voor de Joduh’. Proo-Israel. Oink. En verder vooral ‘na mij de zondvloed’, het Chiliasme (eindtijd-verwachting) uit de Gnostiek tot haar varkensachtige essentie terug-gebracht, maar dan zonder ‘Nieuwe Wereld’ als opvolging.

En oh ja, duh waerhait die lig innuh midduh! Das mai meuning die je moe respekteruh!

Oink.

Genderneutraal-activisme was in de rosse buurt van New Orleans al decennia normaal

Linkse eigengeilers
De Linkse eigengeilers kun je daarentegen ook zo uittekenen met hun hoornbrillen, bakfietsen en interessant-doenerij in de progressieve salon. Ze geloven ook dat het Materialisme gelijk staat aan ‘De’ wetenschap, ‘wij zijn ons brein’.

Die hebben ook die zelfde ‘superieure westerse waarden’. Ze zijn OOK voor de homo’s en de vrouwtjes, nou doe er ook nog maar iets tussenin bij. De trafo, ‘female impersonator‘ zoals ze die in Bourbon Street New Orleans noemen. Steeds meer ‘inclusief’, het begon bij afschaffing van de slavernij en gaat door tot je ook met je cavia kunt trouwen. Of zoiets.

En in plaats van ‘de Joden’ is de Islam nu plots welkom volgens het motto ‘Alles Behalve Christelijk’ (ABC)

Het krantje van de Jood Moses Haram, die vrije seks, vrouwenrechten en anti-huwelijk was en later pro-eugenetica

Dat zijn kwaliteitsmensen met kwaliteitsmedia en de Hogere Beschaving in pacht, D66 of erger. Dat patent op beschaving en De Vooruitgang hebben zij namelijk sinds De Verlichting, die historische breuklijn toen ‘Het Licht der Rede’ ( = Lucifer) ging schijnen na eeuwen Christelijke Duisternis. De boom der kennis in de tuin geplant!

Net als domregs gingen zij geloven dat het ‘rationeel’ is om Transcendente waarde af te wijzen, zonder God is er WEL een moraal. Alleen dan niet in varkenstaal uitgekreten, maar met allerlei imponerende formuleringen in Gezaghebbende Media. Hooguit dweept men met wat oosters gedoe, dat via de Theosofie in het Westen verzeild raakte. In jezelf verzonken zijn.

Linkse ‘spiritualiteit’ heeft het zelfde geestelijke effect als langdurig TV-kijken, in jezelf geabsorbeerd.

Tennet, pro wildernis en OVP maar toch ook weer voor ‘de dieren’

En dan: Alweer zo’n debat in een Amsterdamse salon over gender-activisme, de volgende eindtijd-declaratie over ‘het Klimaat’, ‘de biodiversiteit’ of andere media-abstracties waarin ‘de mens’ als boosdoener wordt neergehaald. Wil je die aan een ‘eigen mening’ helpen, dan moet je ’t subtieler doen.

Je moet de eigen-geiler strelen in de eigenwaan van Beter Mensch. 

Voor die mensen zijn speciale instituten opgericht, zoals het Planbureau voor de Leefomgeving. Het PBL is de Rie-elutie-TV van de Linksmensch, het in vals exact jasje opdienen van ecologisch drama. Ook zij zijn gezegend met een eigen vorm van gnostisch chiliasme. ‘Het Milieu’ dat op de laatste benen loopt. Voor die eindtijd-verwachting mag alles dat generaties voor hen opbouwden wel stuk, en dan breekt Groentopia aan.

‘Als het voor mij maar goed voelt/klinkt’, zo is bij de Kwaliteitsmens de ‘na mij de zondvloed’-levenshouding. Met af en toe zo’n ‘deskundige’ die dan voor de camera zijn emoties in academie-proza ophoest bij de Staatsomroep. Om het ‘ik ben beter dan gij’-gevoel sociale autoriteit te verlenen.

Waar je een domregse meneah verleidt met een tieten-advertentie, moet je bij de “Betrokken Linksch-Mensch’ in spelen op zijn zelfbeeld van ‘man/vrouw van de beschaving en de rede’.  Om je een eenvoudig voorbeeldje te geven, zie deze staafgrafiek gemaakt door Robert Alkemade van het PBL;

Oorzaak en gevolg als de zelfde kwantiteit

Wie ziet hier de redeneerfout meteen van dit ‘Gezaghebbende Instituut dat je moet geloven, anders ben je wetenschapsontkenner?’ 

Nou, de gehele ‘kwaliteitsmedia’ alvast niet sinds dit staafgrafiekje bij PBL in hun Natuur- en Milieubalans verscheen in 2010. En al die ecologen WILDEN het ook niet zien omdat ’t resultaat wel in hun straatje pastte.

Het resulterende getal ’85 procent biodiversiteit verdwenen’ werd de meest geciteerde hoax in Nederlands natuurland, en zij duikt nog steeds op in het verkiezingsprogram van de Kwaliteits-Menschen en Betere Menschen bij uitstek. Partij voor de Dieren en Groen Links.

Laat ik verklappen: bij PBL is ‘biodiversiteit’ het zelfde als ‘oppervlakte op land dat wij natuur noemen’, inclusief de kapvlaktes en houtplantages van Staatsbosbeheer. Zie mijn E-book Sjoemelnatuur waarover Jacco Geurts (CDA) nog Kamervragen stelde. Qua wetenschaps-vervalsing denk je steeds ‘nu hebben ze het dieptepunt wel bereikt’, maar bij het PBL en RIVM blijkt het altijd nog gekker te kunnen.

Trudy is slimmer en beter opgevoed dan de meeste mensen

De gemeenschappelijke noemer
Of je nu ‘linkse standpunten’ hebt of ‘rechtse standpunten’, je haalde ze uit de zelfde nivellerende mallemolen genaamd ‘massamedia’. Het medium is de boodschap. Voor een ‘standpunt’ hoef je enkel je mond open te trekken en op Twitter iets voorbarigs tegen elkaar zeggen. Heb ik ook wel eens gedaan. Doe ik steeds minder.

Vervolgens vindt dan een meningen-oorlog plaats. Mensen die elkaar met standpunten om de oren slaan, met 1 gedeeld bijgeloof:

  • dat massamedia/de journalistiek een betrouwbare informatiebron zijn waarop je een wereldbeeld kunt baseren.
  • dat de overheid op basis van wat via ‘bestuurders’ en politici ambtenarij uit de krant/tv toewaait besluiten kan nemen die je leven verbeteren

Een standpunt iets anders dan ‘ergens voor staan’. Toch? Het is een hap lucht.

Ik ben slechts een dwaas

…waarheid is bij beide ‘wat de partij vraagt’
Mijn vraag aan zowel de linkse eigengeiler als het domregse varken is vervolgens: KUN je wel ergens voor staan als je niet in Waarheid gelooft, absolute waarheid die standpunten overstijgt, Transcendentie? Want datgene is namelijk precies wat met die zogenaamde ‘Verlichting’ werd vermoord, waarop Vooruitgangs-absolutisten zich beroepen.

Dat je nu met HD-tv naar neukende mensen kunt kijken. Of naar 22 multi-miljonairs met tatoeages die een wit stipje wegtrappen als die ze voor de voeten komt, omringd in een arena van reclameborden. Onze ‘Westerse Waarden’!

Dus leun je beide op ‘beroep op autoriteit’ voor waarheids-vinding; datgene wat op enig moment Keizerskleren aangemeten krijgt, sociaal prestige is ‘waar’. Of wat door verlies van iedere sociale norm genormaliseerd raakte. Dat ‘iedereun‘ het doet, en dan is het dus ‘goed’.

Dus ‘waarheid’ is ‘wat macht heeft’. Of je nu domregs bent of linkse eigengeiler: ben je niet het zelfde massa-product van decennia indoctrinatie?

En ach, ik ben slechts een dwaas die zich steeds meer blijft verbazen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *