Offer voor Utopia….pact met Lucifer de Lichtbrenger

Het veiligheids-hek rondom de Palestijnse gebieden, de uitverkorenen links, de Gojim rechts

Wie wist dat een eeuwenlang invloedrijke stroming binnen het Jodendom – de Sabbataianen- al sinds 1666 hun eigen eindtijd-programma koesterde? Dat die ‘messias’ Sabbatai Zevi en zijn navolgers van het Frankisme de omkering van alle waarden nastreefden?

En waarom die ‘na ons de zondvloed’ apocalyptische denktraditie via Zionistische financiers – met Duitse achtergrond- meer invloed op het wereld-gebeuren kreeg dan je eerder dacht?

Ik kwam namelijk op het essay van de Duits-Joodse geleerde in Joodse mystiek Gershom Sholem; Redemption Through Sin. De Joodse messianistische beweging van Sabbatai Zevi na 1666- die eeuwenlang invloed had- geloofde in migratie naar het Heilige Land en de omkering van alle waarden.

Dus dat je in plaats van ‘gij zult niet echtbreken’ je overgeeft aan orgies. En dat je – althans aan de oppervlakte- het eigen geloof verlaat (apostasie). Sabbatai Zevi trouwde ook met een hoer, Sarah.

Het krantje van de Jood Moses Haram, een klassieke Sabbataiaan…

Je kunt in anarchisten als Moses Haram, 19de eeuws prediker voor vrije seks, tegen het huwelijk en voor ‘vrouwenrechten’ dan ook een typische Sabattaiaan zien, net als Karl Marx. Joodse Jacobijnen. Haram bracht zijn magazine ‘Lucifer de Lichtbrenger’ uit, dat later een magazine voor Eugenetica werd; genetische mensverbetering. En dat de Sabbataianen zichzelf als heersers van de wereld zagen na de komst van hun Messias.

Bij mijn artikel over ‘De Verlichting = Lucifer de Lichtbrenger’ stipte ik dat al aan. De Verlichting is het geloof in Lucifer, Lucis is ‘het Licht’ der Rede, die hogere kennis waar de Joodse mystiek zich in de Kaballah op richt.

Je ziel verkopen voor ‘Hogere Kennis’. Maar nu ik via Gershem Sholem op het Sabbataianisme kwam, kan ik dat gedrag van Haram en vele ‘seculiere’ Joden ook beter begrijpen. Net als het vaak fel anti-Godsdienstige seculier Zionisme van de Labour-beweging met oa Ben Gurion, Chaim Weizman en eugeneticus Arthur Ruppin, de stichter van Tel Aviv.

En waarom Ruppin correspondeerde met SS-rassen-ideoloog Hans Gunter.

Van SD-officier Leopold von Mildenstein in het SD-krantje ‘Der Angriff’, begeleid door Zionistische vrienden op vakantie in Palestina; hij schreef er in 1941 nog een boek over

Voor we dit historische mijnenveld verder betreden:
Interessante Tijden is het studiecentrum van Natuurlijke Historie en de Menselijke Natuur, dat paradoxale wezen met 1 voet in de geestelijke wereld en 1 voet in de drek. Dit artikel dient om iets meer van de wereld te begrijpen. Nadenken is waarnemen, verbanden leren zien. Als het onwaar is, niet met logica, bewijs en ondervinding in overeenstemming- dan verwerpen we een gedachtegang.

Gezwam over ‘linkse zus’ en ‘rechtse zo’ doen we hier niet aan, politiekerig gezeur; dat doe je maar bij De Journalistiek. We zijn links en rechts, Yin en Yang. De millennia oude geestelijke tradities leren ons meer over de (massa-)psychologie van mensen dan de Freudiaanse Kwak-dokterij (de atheistisch materialistische zielszorg)

Azkilut, het denken voor de aristocratie
Apocalyptisch denken heeft de zelfde gevolgen als het revolutionaire denken van de communisten. Het verwerpen/vernietigen van traditie en het aanbidden van ‘hogere kennis’ (gnosis), of dat nu Kabbala is of ‘De’ wetenschap. Ik noem het elitaire spiritualiteit, namelijk denkbeelden waarmee de ingewijden het klootjesvolk sturen.

Die elitaire denkstroming heet bij de Joden ‘Azkilut’ ( = aristocratie), de hogere kennis vanuit de Thora afgeleid. De Boom van Kennis waar de Slang mensen de ogen opende. Dit als tegenstelling tot de Beriah, de Talmoedische traditie; alle commentaren op commentaren door de eeuwen.

Dat niet 1 denkt dat ie plots het licht zag.

Zodra de Azkilut doorslaat- ongecorrigeerd door Traditie- krijg je Hoogmoed ( = Lucifer de Lichtbrenger uit Jesaja 14:12, de hoogmoedige geest), revolutionair denken met vaak destructieve afloop. Zonder correctie van traditie lijkt het vaak of mensen ‘bezeten’ raken door die geest van Hoogmoed.

Een herdenkingsmunt, de vrolijke reis van nazi’s en Zionisten naar Palestina in 1935, je ziel aan de duivel verkopen

Zoals de Wederdopers die in Amsterdam in 1632 plots naakt over straat gingen, de eindtijd verwachtende. Of communistische revolutionairen met hun dodenkampen, wat eieren breken (100 miljoen doden) om Rood-topia te stichten.

Messianisme is een vast gegeven van de natuurlijke historie van de mens, als geestelijk wezen met 1 voet in de drek. Zie nu de ‘Energietransitie’, de kapitaalvernietiging en vernietiging van Nederland om Groen-topia te stichten, met de ‘tekenen des tijds’ (klimaatveraangenaming) als aanzet.

Op basis van Mensen met Hogere Kennis (IPCC met hun glazen klimaatbollen), de Gnosis. Dat je 1 soort kennis over-waardeert ten koste van de wijsheid van eeuwen. Het brengen van een groot Offer om het Heil op Aarde te realiseren.

Zes Miljoen is een mythisch getal….van de site van Yad Vashem. Hoe konden 6 miljoen Joden vermoord zijn, als er wereldwijd 6 miljoen leefden?

Het zijn net mensen, die Joden
Wel, niets menselijks is dus ook de Joden vreemd, het uitverkoren volk dat over haar raszuiverheid waakt door genetische overerving (via de moeder, mamma’s baby, pappa’s maybe). Zodat je nu veel’seculiere Joden’ hebt, zoals de milieu-alarmist Paul Ehrlich die prat gaat op zijn Joodse afstamming. Die hebben niets meer met de traditie, het geloof. Maar wel met de Azkilut.

Het Jodendom is religieus gesanctioneerd racisme. Met die instelling brak het christendom van Paulus; daarover ontstond toen het dispuut met Jacobus. Net als bij de Islam is het christendom universeel, voor iedereen toegankeljk.

Vanzelfsprekend erkenden de religieuze Joden nooit Jezus Christus als Messias. In de Evangelieen is het niet voor niets ‘JUDAS’ die Jezus verraadt, de stam van Juda. Maar dat betekent niet dat er niet van tijd tot tijd bij gelovige Joden mensen opstonden die zeiden: ik ben ‘t.

Een aantal keren liep dat rampzalig af, zoals toen Simon Bar Kochba in opstand kwam tegen de Romeinen. Toen knikkerde Keizer Hadrianus de Joden Israel uit, en hij doopte het om in Palestina, vernoemd naar de Filistijnen, de Phoenicische zeevaarders-volkeren.

De Azkilut is de aristocratische kant van de Thora-kennis

Met dit post 1666-Messianisme kun je mogelijk beter kunt verklaren waarom er een schisma is tussen gelovig Jodendom en het atheïstische Zionisme. Gelovige Joden zijn mensen die Sabbatai Zevi en zijn navolgers in vele sekten zoals van Jacob Frank (overleden in Offenbach bij Frankfurt 1786) nooit als Messias erkenden.

Dus dan leef je in een ander tijdvak, waarbij van terugkeer naar Israel nog geen sprake kan zijn.

Terwijl Sabbatai Zevi op een gegeven moment wel een kwart tot de helft van het Jodendom achter zich had (vooral in Oost Europa), ook de invloedrijken, met in Amsterdam een centrum. Een rol daarbij konden de pogroms spelen in Oost Europa, rampzalige vervolgingen door Tsaristische elementen. Iedere Apocalypse heeft een catastrofe vooraf nodig, een ‘brandoffer’ ( = Holocaust).

Wallstreet financierde de Nazi’s en financiert nu De Klimazi’s

Geloofs-afval om je doel te bereiken
Een belangrijk kenmerk van de Sabbataianen na Sabbatai Zevi was zogenaamde ‘apostasie’; dat je het geloof van je voorvaderen aan de oppervlakte kan inruilen voor dat van een ander. Zo werd Sabbatai Zevi onder druk van de Turkse Sultan (toen de baas in Israel) plots moslim tot ontsteltenis van zijn mogelijk wel 1 miljoen gelovige Joodse volgelingen (bijna de helft van de Joodse wereld toen)

Die apostasie deed Sabbatai Zevi veel aanhang verliezen.

Maar zijn meest trouwe volgelingen zagen in die (schijnbare) geloofsafval een hogere wijsheid, die velen zouden navolgen in publiek. Jacob Frank bekeerde zich met zijn volgelingen ook tot het katholicisme. Of je werd ‘seculier’, wat betekent: je wijst de Joodse traditie af (en het christendom) en kiest voor de Askilut (‘gnosis, hogere kennis uit bv de Kaballah, de Joodse getallen-leer), ‘de’ wetenschap.

Of je kiest voor assimilatie van de Joden in het land waar je woont.

Die meer geseculariseerde Joden van Duitsland maar ook Hongarije maakten al snel deel uit van de (wetenschappelijke) en culturele toplaag. Neem bijvoorbeeld Helmut Haber, de ontwikkelaar van gifgas voor de Eerste Wereld Oorlog. Haber ontwikkelde later ook Zyklon B- het ontluizings-middel, waarmee men de kleding van emigranten behandelde voor zij aan boord van schepen gingen naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Palestina.

Wat wij als ‘gelovige Joden’ leerden kennen, dat zijn Joden die altijd bleven vinden dat De Messias niet gekomen was, mensen die de Traditie vasthielden. En dat ’t dus nog geen tijd was om haar het Heilige Land terug te keren.

Ook Eichmann kwam op uitnodiging van de Zionisten even op bezoek in Palestina, zie artikel

Joden op de geldkist, een cliche maar waar
De meer seculiere of zelfs bot anti-traditionele tak (van schijnbare assimilatie), daaruit komen de Zionisten voort: de Joden die de Jodenstaat stichtten met financiering van de Rothschild-bankiers en de Warburg-bankiers.

Wat die laatste betreft, Paul Warburg is de oprichter van de Federal Reserve (1913), de private bank die het geld controleert van Amerika. Door Amerikaanse deelname aan de Eerste Wereld Oorlog vervijfvoudigde de VS-staatsschuld, om de Duitsers te verslaan. Die Duitsers waren toen bondgenoten met de Ottomanen die Palestina nog bezet hielden.

Zie mijn foto-reportage van Romagne, waar de Amerikanen de Kriemhilde-stelling hielpen opruimen zodat op 8 november 1918 de Wapenstilstand kwam: de aanzet tot Wereld Oorlog 2, de wraak van de Duitsers voor wat zij als ‘De Dolkstoot’ zagen. Revolutionair Rood gerommel in Duitsland, dat het moreel van de troepen verzwakte.

En de invloed van Joodse financiers.

Bron: www.balfour100.com; het IOU aan Rothschild van Lord Balfour

Ik schreef al over de Balfour-declaration van 1917 (minister Buitenlandse zaken aan bankier Rothschild), waar je al uit opmaakt wie de werkelijke baas is van Britse Grondpolitiek. Rothschild hielp de Amerikanen de Eerste Wereldoorlog in trekken, zodat de Duitsers in november 1918 moesten capituleren. Met campagnes van de Joden Edward Bernays (neef Sigmund Freud) en Walter Lippmann

Dat was- lees ‘The Invention of Israel’ van Shlomo Sand- in de 19de eeuw al zo. Toen financierde Rothschild Britse aanspraken op het Suez-kanaal met zijn Joodse tot het christendom ‘bekeerde’ pion Benjamin Disraeli.

Uit artikel Journal of Palestine Studies

Haarava Overeenkomst met Joods-Duitse bankier Warburg en nazi’s
Warburg was ook de financier die Joodse tegoeden van Duitse Joden doorsluisde naar de nieuwe zionistische kolonies in Palestina. Lees eens DIT artikel uit de jaren ’70 alweer in het Journal of Palestine Studies. Het is- in mijn opvatting- best schokkend dat deze informatie mij 43 jaar lang onbekend was;

Dat gaat over de Haavara-overeenkomst tussen oa Warburg en de nazi’s die van 1933-1939 de overdracht van ongeveer 127 miljoen Reichsmark naar de bank van Warburg in Palestina regelde. EN de emigratie van ongeveer 100 duizend Duitse rijke joden naar de pas gestichte kolonies in Palestina.

Wie van U wist dat een Duitse SD-officier onder begeleiding van Zionistische Joden een excursie door Palestina kreeg aangeboden? En dat hij daarvoor het gezellige krantje ‘Der Angriff’ een jubel-verslag over schreef?

En dat Joodse migranten-schepen naar Palestina met Swastika-vlag en een Duitse SS-kapitein vanaf 1934 naar Palestina vertrokken?

….

Ondanks protest van de generale staf van het Duitse leger, bleef Adolf Hitler tot het uitbreken van de oorlog (met de inval in Polen) warm voorstander. Terwijl vanaf 1936 een Arabische opstand uitbrak tegen het opkopen van grond (door Rothschild) en kolonisatie. Een opstand, die de Duitse belangen in het Midden Oosten zou kunnen benadelen. Zoals Benjamin Netanyahu al stelde: ‘Hitler wilde de Joden nooit uitroeien’.

Dat er 6 miljoen Joden zouden zijn vermoord…. Dat getal 6 miljoen is een Talmoedisch dingetje. Zie maar deze kerel van het Jewish World Congress in 1935

Hoe kunnen er nu 6 miljoen vermoord zijn, als er in totaal in de Diaspora over de wereld 6 miljoen waren? Bedenk dat het getal ‘zes miljoen’ ook al in 1900 werd genoemd. En lees verder dat de nazi’s de Zionistische kranten en media tot 1939 relatief ongemoeid lieten. Ben Gurion en Weizmann mochten hun standpunten ventileren, omdat ze een pakt met de duivel hadden gesloten.

De bank heette Palestina Treuhand Stelle

Er zijn 15 miljoen Duitsers omgebracht in de Tweede Wereld Oorlog, denk alleen al aan de miljoenen Vertriebenen. Waarom is dat minder erg? ‘Ja maar zai waruh begonnuh’, hoor ik U zeggen? Of de miljoenen Russen die geofferd werden? Al die Engelse jongens, Amerikaanse Jongens, op een slagveld dat zonder de financiering van Hitler door Wallstreet, Warburg en de BIS voorkomen had kunnen worden.

Al in Mein Kampf van Dolfie kun je lezen dat hij oorlogsplannen had… in 1924.

Die stomme Rot-Friezen 🙂

In het Journal for Palestine Studies staat ook dat de Zionistische lobby in 1938 geen enkel belang zag, om vluchtelingen voor het Nazi=bewind in andere landen op te laten nemen. Bedenk dat Groot Brittannie voor Joden op slot zat (alleen met werkvergunning). Het enige dat ze voor ogen stond, was het eigen Utopia waarvoor je wat ‘offers’ gebruikt.

Zouden de grenzen elders open gaan, dan zou dat tegen het belang van Palestijnse kolonisatie werken.

De Jordaan

Conclusie: Geloof zonder wijsheid/traditie is levensgevaarlijk
We leerden altijd dat ‘eindtijd’-verwachtingen zoals de Klimapocalypse van de moderne milieubeweging van christelijke origine zijn. Zo leren massa-onderwijs, massa-media en de officiële ‘wetenschap’, datgene dat ter academie subsidiabel is. Dat apocalyptische denken is het zogenaamde ‘chiliasme’, waar het Bijbelboek Openbaringen over gaat (de bron van het 666-getal van ‘het beest’, Lucifer, de koning van het Mater-ialisme, net als Tellus Mater, Moeder Aarde)

De teneur van die gedachtengang is kortom; het christendom is achterlijke bullshit, dat wij ontgroeid zijn. Want dat leerde De Verlichting ( = Lucifer de Lichtbrenger, Il-Lumi-nati) ons verstandige rationele Westerlingen met onze Superieure Westerse Waarden 🙂

John Gray schreef in ‘Black Mass, Apocalyptic Religion and the Death of Utopia’, en ook ‘Het Onsterfelijkheids-comitee’ (ogen-opener, geweldig boek!) over eindtijd-verwachtingen. John Gray trekt een directe lijn tussen de apocalyptische visioenen van Openbaringen uit het christendom en het communisme.

We leerden dan eigenlijk denken op een Sabbataainse wijze; wat je als ‘seculier’ ziet, dat is de verwerping van traditie en het religieuze geloof. Of dat nu het christendom is of gelovig Jodendom. Terwijl je dus ZONDER traditie, de Beria-kant van de Torah juist geloof krijgt dat een pakt met de duivel kan sluiten.

Lucifer de Lichtbrenger, de Slang die de Hogere Kennis met de mensen deelde. Prometheus die het godenvuur bij de mensen brengt.

4 Replies to “Offer voor Utopia….pact met Lucifer de Lichtbrenger”

 1. Overzichtelijk stuk

  Zeker de stelling dat er geen links of rechts is , 100% mee eens.
  Maar ik mis het een stuk over de Chazaar Joden, of zit dat er wel in en is het anders benoemd?

  Zelf ben ik een fatalistisch christen. Dingen gaan zoals ze moeten gaan, ook zoals het hierboven beschreven is. Als zijn er Gouden Kalveren op de reis naar het beloofde land, wat dramatische gevolgen kan hebben voor de reis, een omweggetje van een jaar of 40 om een generatie te lozen, (Humaan of sarcastisch 🙂 ), de reis gaat door!!

  In geloof heb je maar een paar dingen nodig: hoop en liefde
  Waak dus voor haat en cynisme.

  Het stuk is leuk om zo eens te kijken naar de situatie, maar laat het u niet leiden

 2. Over migratiestromen van Joden in de 2e WO: Google op Walter N Sanning -Niederreiter- De extinctie van 900.000 Poolse Joden in de Siberische kampen van Stalin. President -ex-terrorist , Poolse Jood Menachem Begin heeft er ook gezeten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *