Lobbyist Ed Nijpels (VVD) zette milieuclub-subsidie in gang (1989)

… tsja, van voortschrijdend inzicht heeft Ed geen last…

Milieu-subsidies zijn bij uitstek een rechtse hobby. Multi-commissaris Ed ‘Maria’ Nijpels (VVD) zette met het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) in 1989 de milieuclub-subsidiering in gang, zo kun je in dat NMP lezen. Daarin staat ook al het doel van de Klimaatwet geformuleerd (40-60 % CO2-reductie) voor 2030.

Dat kunstmatig opblazen van het belang van millieuclubs, het gebeurde met voorganger op VROM Pieter ‘McKinsey’ Winsemius op de achtergrond. Daardoor heeft Nederland nu het grootste milieuclub-probleem van de wereld, zoals ik beschreef. Een subsidiestop zou direct 200 miljoen euro uitsparen per jaar, die je aan parken, gemeentegroen en natuurvriendelijk bedrijventerrein kunt besteden.

Met Nijpels zette Winsemius hier een ‘extended government’ op van Niet Gekozen Organisaties (ngo’s) in samenwerking met de Postcode Loterij, waar Winsemius bestuurder werd.

Deze grafiek uit De Levende Natuur laat zien hoe de combinatie subsidie en Postcode Loterij het maatschappelijk belang van milieuclubs hielp opblazen; plots kwam er een giga-marketingbudget voor leden- en fondsenwerving vrij.

Zo kon Natuurmonumenten (Pieter Winsemius) haar ledental verdubbelen via een Direct Mail-actie van de Postcode Loterij. Winsemius, zijn navolgers Herman Wijffels, Cees Veerman en Hans Wijers verbouwden Natuurmonumenten verder tot corporate marketing-bedrijf.

Nijpels bij WNF, Winsemius bij Natuurmonumenten

Pionnetjes van Rockefeller cs
Door Ed zijn opvolger, de multi-commissaris Hans ‘Maria’ Alders (Energie Nederland lobbyist, nu Nationaal Coordinator Groningen)werd die milieuclub-subsidie verder verruimd in NMP2. Zo kreeg een club als Milieudefensie standaard 1/3de van haar budget van De Staat. (nu 10 miljoen euro per jaar)Daarmee werd de club van Wijnand Duivendak de facto een overheids-extensie.

We citeren Ed Nijpels (1989):

(milieuclubs..) vormen de maatschappelijke groepering die zonder eigen belang (…) al lange tijd het milieubelang vertegenwoordigt. Ze vervullen een antennefunctie voor het milieubeleid

en

van de overheden mogen ze verwachten dat ze hen in staat stellen hun taken te vervullen, onder meer met het beschikbaar stellen van middelen

en

de financiele bijdrage van de overheid zal worden verhoogd

Met die staats-steun en Postcode Loterij kon ook een actiegroep zonder leden, de Stichting Natuur en Milieu uitgroeien tot een corporate lobby-entiteit voor windmolens en emissiehandel. Die krijgen gemiddeld anderhalf miljoen euro subsidie van het voormalige VROM-ministerie (nu Asfalt en Windmolens) voor windturbine-reclame en reclame voor Eneco.

De Postcode Loterij en WNF hun bijdrage aan de plastic soep

Subsidies, een rechtse hobby
Vervolgens kwam Ed terecht bij Prins Lockheed-Affaire zijn Wereld Natuur Fonds als voorzitter. En hij werd Commissaris van Bernhard zijn dochter in Friesland. Beatrix verkondigde in haar kerstrede in 1988 het einde der tijden. De Koude Oorlog voorbij, tijd voor wat opwarming.

Ruud Lubbers en zijn CDA (Pieter van Geel, nu bestuurder Postcode Loterij) zijn verder de belangrijkste milieusubsidie-partijen geweest. Zij zetten ook de MEP- en SDE-regelingen op voor windturbine-subsidie. Het kwistig strooien met miljarden-subsidie (financiële stimulering ipv verandering levensstijl) is dus een ‘rechts’ dingetje. Het Postcode Loterij-bestuur is dan ook ‘rechts’ (Veerman, Griffith, Van Geel, Van der Pol)

Pieter Winsemius werd ‘baas’ bij de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, waar ‘Vereniging tot behoud van’ werd geschrapt. Met de Postcode Loterij en subsidies bliezen zij vervolgens het maatschappelijk belang van deze clubs op. De Postcode Loterij steekt in beide ongeveer 15 miljoen euro per jaar.

Milieuclubs hebben zo meer campagne-budget in 1 jaar, dan alle politieke partijen in 4 jaar.

Zo verbouwden zij deze vroeger nog respectabele natuurclubs tot corporate marketing-firma’s en gecontroleerde oppositie; een soort VVD. Nu krijgt Natuurmonumenten al 40-50 miljoen euro staats-steun per jaar, Milieudefensie 10 miljoen euro, IVN 10 miljoen euro, IUCN NL 10 miljoen euro.

Rampspoed en ellende, door Samsom en Tjeenk Willink: is die Samsom de vader van Diederik?

De wetenschap was er in 1988 al uit, voor zij was begonnen
Voordat het VN-Klimaatpanel IPCC goed en wel begonnen was met haar wetenschappelijke rapporten, wist het RIVM in december 1988 al in het door Samsom (vader van Diederik?) en Tjeenk Willink geschreven rapport ‘Zorgen voor Morgen’ (december 1988) dat de temperatuur op aarde wel met 8 graden zou stijgen voor 2100. Die verkenning werd in voorbereiding op het NMP geschreven.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid kreeg dat jaar de M van Milieu bij de naam geplakt.

….

We zien ook de herkomst van het 2-gradendoel uit een RIVM-model

Bij CO2-verdubbeling tov 1900 zou de temperatuur met 1,5-4 graden stijgen. Die schatting komt overeen met wat de Conservation Foundation van Laurance Rockefeller al in 1962 als prognose gaf in New York.

…een vrouwelijk/naief interview voor de goede relaties met ‘de macht’

‘Ik ben totaal onafhankelijk’ = ik heb schijt aan alle burgers
In een heerlijk naïef/vrouwelijk interview door Carla Joosten in Elsevier Weekblad mag multi-commissaris Ed Nijpels zichzelf ‘geen lobbyist, en totaal onafhankelijk voelen’. Fuck Your Feelings. De feiten zijn belangrijker, zoals de tientallen commissariaten en nevenfuncties van Ed Nijpels, van de Waddenacademie tot voorzitterschap van die andere lobbyclub met belasting-geld (2-3 miljoen euro per jaar); Milieucentraal.

Daarvoor behartig je (eigen-)belangen. Misschien voelt Ed dat hij anderen goed gebruikt voor zichzelf, als typische VVD’er.

Neem bijvoorbeeld die keer, dat Ed als commissaris bij het later gefleste Econcern, een VVD-Statenlid Elisabeth Post van Noord Holland onder druk zette om met een publiek kapitaal-injectie in te stemmen voor een dochter van Econcern. Het bedrijf, dat onder zijn toezicht op de fles ging.

Moet je lezen, de Vereniging Voor Dieven, VVD

Wij citeren uit het excellente artikel van Follow the Money in 2013 over Operatie Schoon Schip:

‘De provincie zou 100 mio kunnen lenen op de kapitaalmarkt, ik schat 10 jaar rond de 4,5% en dit geld aan DarwinD geven.’ Maar due diligence rapporten schoten gaten in Econcern, en het toenmalige statenlid Elisabeth Post ging dwarsliggen. Dit was tegen het zere been van (de inmiddels veroordeelde VVD’er RZ) Hooijmaijers.

‘Hij stoof op en zei tegen mij: dat is toch niet nodig. Waarom houd je het niet lauw-lauw,’ aldus Post tegen de commissie Schoon Schip. Ze kreeg vervolgens een telefoontje van haar partijgenoot Ed Nijpels, destijds ook commissaris bij Econcern.

Die probeerde Post alsnog binnen boord te halen. Post daarover tegen de commissie: ‘Hij gaf aan dat hij mij graag wilde uitleggen waarom het zo van belang was dat wij als provincie zouden participeren in DarwinD […] Hij zei: als je het niet begrijpt wil ik het graag uitleggen.

De woonboerderij- Energielabel G– van Ed Nijpels aan De Diken bij Langweer

En nu probeert hij zijn met 4 publieke tonnen euro’s verbouwde Energie G-label-boerderij bij Langweer voor een slordige 1,7 miljoen euro te slijten. Ed komt wel overal mee weg, dat je denkt: wie hoog in de boom houdt Ed de hand boven het hoofd?

En; Hoe lang nog?

Hoe lang mag de Nijpelitaanse Maffia ons nog chanteren, beliegen en bedriegen?

‘Global Warming uitgevonden door kernenergie-lobby’
Wie wist trouwens dat de Milieubeweging begin jaren ’80 het klimaat-opwarmingverhaal nog beschouwde als uitvinding van de kernenergie-lobby? Dat kun je lezen in Wijnand Duivendak (Milieudefensie, Groen Links) zijn boek ‘Het Groene Optimisme’ (2011). Maar ik had dat ook al van een Zweedse diplomaat gehoord, Stefan Bjorklund.

Nu komt Kernenergie inderdaad weer op de agenda, dankzij… de VVD :-). (Wiebes en Dijkhoff)

Das Grosse Waldsterben door ‘zure regen’ was in 1988 nog belangrijk- maar bleek een hoax. Het RIVM fraudeert wel vaker met wetenschap. Zie de metingen met ammoniak waardoor het het probleem met 30 procent opblazen.. Op enige termijn zal er geen plaats voor zulke instituten meer zijn…

Al sinds jaren ’80 stookt Rockefeller Foundation (= CIA-dependance) het klimaatvuurtje. Pieter Winsemius schreef voor David Rockefeller zijn Trilateral Commission in 1990 het mondiale ‘transitie’-plan naar een collectivistische economie, met de Club van Rome

Het Grote Schaakbord
Bij klimaat-‘onderzoek’ is sinds de jaren ’80 opvallend; de uitkomsten stonden al vast voor het Klimaatpanel IPCC begonnen was. Dat is wel erg knap.

Beide VVD’ers Nijpels en Winsemius zijn ook maar pionnetjes op het Grand Chessboard van de Trilateral Commission van wijlen David Rockefeller (waar nu ook Hans Wijers bij zit). Een spel, waarin de Rockefeller Foundation met de Rockefeller-familie een belangrijke rol speelt (zie Bellagio Centre, conferentie-ruimte van CIA).

Het met subsidie opblazen van clubs als WWF vanaf eind jaren ’80 vond mondiaal plaats; WWF (opgericht door Bernhard, Godfrey Rockefeller en Luc Hofmann van farma-gigant La Roche) krijgt nu ook een kwart van haar budget tot 1/3de van overheden.

Dat opzetten van een NGO-waaier die je vol subsidie stopt, dat is wat ze ‘het bouwen van instituties’ noemen. Een brede paraplu maken van ‘ngo’s, front-organisaties met ezels als Duivendak en vrouwtjes die allemaal ‘his master’s voice‘ spreken, een strategie uit de Intelligence-wereld.

Op Europees niveau werden daar vanaf 1992 de LIFE+-subsidies voor ingezet door Hemmo Munting.

4 Replies to “Lobbyist Ed Nijpels (VVD) zette milieuclub-subsidie in gang (1989)”

  1. Dank voor je artikel jammer dat ons onderwijs . het zelf nadenken ons bewust niet is geleerd , denk ik achteraf ps wat ze flikken .is met geen konijn te volgen nogmaals weer een ogen opener.. eigenlijk weet de mens dit al maarrrrrrr willen die stemmers dit echt wetten? Neen Ik geef nooit maar dan ook nooit meer mijn stem aan een partij zelfs .niet meer naar de dieren toe . weet je ik regel zelf wel wat ik doe met het beetje geld wat ik over heb na mijn maandsalaris{ aftrek 50 procent} reken ik mee ook verhoging van 6 naar 9 procent ook dat is 50 pro centdit is wat veel mensen dus niet beseffen weet je Nederland schijnt een voorbeeld land te zijn .. hoera het lukt ze aardig met dit zombie achtelijke volk .. gelukkig heb ik dit zogenaamde handels landje met internaten en de hele godsnep volk nooit bijgestaan amen

    1. Stemmen is je eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid weg geven in een machtiging aan een politieke vereniging. Zo lang de massa, veelal gedevalueerd tot zombies, nog steeds hun eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid weg geeft in een machtiging aan politieke verenigingen, die in de praktijk niets meer zijn dan voertuigen van de elite om hun doelen te bereiken (in samenspanning een zware criminele organisatie) zal dit failliete systeem dat zich tegen de mensheid heeft gekeerd voort blijven bestaan.

  2. Ja ik voel me niet bepaald een intelligent mens kwa schrift ,maar ik snap alles wel Dommels bommels wat er geschreven word .sterker nog alles voel en zie ik in tot in mjn bot ….Mijn man moest via het RWW als vrijwillig bij staats bosbeheer actief zijn grote bossen wegkappen ,ennn kleine bomen planten! inderdaad zoals het is meer poen naar de bomenomkappers [ ps een woord] oja neem mij niet kwalijk .ben een digiebeet .Wil alsnog niet lopen te zeuren hier achter in mijn pad staat nog een mooie boom va 25 jaar in almere

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *