Wallstreet kijkt over schouders onze vissers mee…

Onze vissers bespioneren?

De door het Rockefeller Brothers Fund en Pew Charitable Trust opgerichte (2002) Amerikaanse campagne-groep Oceana financierde de ontwikkeling van een nieuw spionage-instrument; Global Fishing Watch. Geen visser mag nog aan de aandacht van Wallstreet/The City-belangen ontsnappen. Ze geloven dat bij strengere controle nog tientallen miljarden dollars extra is te verdienen. Pew betaalde anti-pulslobbyiste Claire Nouvain (BLOOM) ook 150 duizend dollar, zij was communicatie-strateeg bij Pew.

Global Fishing Watch werd al in 2014 door Oceana aangekondigd in samenwerking met Google. Die ontwikkeling past in het streven van de rijke 1%-families met Wallstreet-belangen, om een mondiale ‘technocratie’ te organiseren; een wereldbestuur dat naar hyper-efficiency streeft op zogenaamd ‘wetenschappelijke’ principes.

Het doel is de privatisering van de publieke ruimte en dus ook de zee. En dus concreet; dat bv alle vis-quota ook in handen van enkele geldjongens komen. Rockefeller Brothers Fund is ook financier van anti-visserij en anti-kernenergieclub Greenpeace. De nieuwe campagne-voerder van Our Fish, Frederieke Vlek komt bij Greenpeace vandaan.

Met ‘Our Fish’ zeggen ze letterlijk wat ’t streven is van Wallstreet; zij vinden dat die vis van hun moet zijn.

Jaarverslag Oceana 2014; hier is het ze om te doen, die 10 tallen miljarden dollars vishandel

De lobby heeft steeds 2 kanten, de ‘harde’ kant die claimt ‘de’ wetenschap in pacht te hebben. En de ‘zachte’ kant van gekwetste dieren, zielige planeet enzovoort. Dus voor zowel de ‘ratio’ als voor de ‘emotie’. Zoals je nu ziet bij Yolanthe met een stekelrog als vijgenblad. (gevoel) En daarnaast hebben ze dan weer een ‘nieuw onderzoek’.

Amerikanen die al in de miljoenen zwemmen, die maken zich zorgen over andermans zee, die van ons in Europa. Niet in de laatste plaats omdat in de vishandel grof geld is te verdienen. De 100 grootste visverwerkers ter wereld (waaronder PP Groep) halen meer dan 100 miljard dollar binnen.

Heroische opmars EMK tegen de door de Amerikanen in de EU geforceerde aanlandplicht

Logische vraag: Waarom moeten Amerikaanse pressie-groepen met schatrijke ‘filantropen’ als financiers nu zich met ONZE zee en ONZE vissers bemoeien? (zie ook Blue Charity Business van Yan GironDe Amerikanen zijn tegelijk het enige land- bij mijn weten- dat niet het UNCLOS-oceanenverdrag ratificeerde.

Het meest logische antwoord: Achter alle wollige verhalen over Planeet Redden gaat een globalistisch macht-streven schuil en het ‘grote geld’.

Die zelfde Amerikanen lobbyen fanatiek voor zogenaamde ‘zeereservaten’;  ‘Rewilding’ op zee, reservaten waar alleen ‘the happy few’ toegang krijgen, terwijl de lokale bevolking weg moet; privatisering van publieke ruimte.  Zie dat ook Claire Nouvain van BLOOM– wiens campagne voor een verbod op NEDERLANDSE pulsvisserij zorgde – OOK bij Pew Charitable Trust de ‘communicatie’ verzorgde.

Die documentaire-maakster dient dus de belangen van schatrijke Amerikanen en Wallstreet, die bijvoorbeeld meer greep op de mondiale visvoorraad willen.

OCEANA-financiers; Schatrijke en invloedrijke miljoenen-clubs als sponsor

Vissertje pesten dient ‘Het Grote Geld’
Dat weg-pesten van kleine familie-bedrijven via lastenverzwaring, het past precies in de strategie van Oceana en haar investeerders daarachter. Alleen de grote jongens mogen overblijven, daarop hebben financiers meer greep, als puntje in de pyramide. En misschien is dat ook de strategie van onze Diek Parlevliet (PP Groep); de Kattukker Vis-Globalist die in dat wereldje bekend moet zijn.

Overigens is die applicatie Global Fishing Watch niet helemaal uniek hoor. Je kunt op Marinetraffic.com ook schepen volgen, en vissers. Omdat ze al een AIS of VMS-volgsysteem hebben dat de positie doorgeeft. De toevoeging ‘global’ geeft echter vooral de politieke agenda weer; zij willen 1 technocratisch wereldbestuur.  Dat mensen met powerpoint-presentatie de politiek bepalen,  in plaats van dat gekozen vertegenwoordigers dit doen.

Aanlandplicht strop voor familiebedrijven van vissers

De ‘harde’ kant van die lobby is financiele controle. De ‘zachte’ kant van die lobby is alle beleden zorg over ‘de planeet’ en semi-religieus proza over ‘de aarde’; zoals in het Earth Charter.

In het Earth Charter dat Koningin Beatrix lanceerde in het Vredespaleis in 2000 (met oa Steven Rockefeller, Ruud Lubbers, Maurice Strong) zie je al dat ze de Discardban (aanlandplicht bijvangst) wilden forceren. Daartegen voert visserij-actieclub EMK nu actie, omdat ondoordacht doordrukken juist verspilling bewerkt;

IN het Earth Charter (2000) staat de discardban al; het aanlanden van babyvis die vissers anders terugzetten (en die dan deels overleeft, deels zeehond-voedsel wordt)

Dat testament voor ‘Aarde’ is door een Rockefeller-protegee Maurice Strong opgesteld met Steven Rockefeller, de zoon van vm Vice-President Nelson Rockefeller (broer van bankier David). Ik heb dat hier al tot vervelens toe herhaald, maar moet met nieuwe lezers rekening houden. Ruud Lubbers (Club van Rome) was daar protagonist van, voor hij ter helle voer.

We hebben bij al deze zorg over ‘de planeet’ ( = controle over de aarde willen) dus met de topdogs van de Amerikaanse en internationale elite te maken, waar ook de Bush-familie enz bij hoort.

OCEANA-subsidie Een schatrijke club van Hollywood-acteurs en Amerikaanse 1% krijgt een ‘Operating Grant’, een subsidie om het lobbykantoor in Brussel te betalen

Oceana Schatrijk, elite EN ook nog Europese subsidie
Deze zogenaamde ‘ngo’ Oceana wordt door ondermeer de Rockefeller Foundation en Rockefeller Brothers Fund met enkele miljoenen dollars gesponsord.

Maar ook door Rogier van Vliet zijn Adessium Foundation. Dat is de club die ook het ‘Rewilding’ in Europa ook sponsort; een claim leggen op door Europese boeren verlaten cultuurgrond. No Go-areas ter land en ter zee (behalve voor een kleine groep uitverkorenen) = rewilding

Het door Van Vliet gesponsorde Rewilding Europe heeft Laurentien van Oranje als adviseur/lobbyist. En Rewilding Europe met haar schatrijke sponsoren krijgt OOK een ruimhartige Europese subsidie.

Stichting Rewilding Europe met als adviseur Laurentien van Oranje en financier Roger van Vliet; hoppa, nog een dikke LIFE-subsidie er bij

Vaak komen zulke reeds schatrijke campagne-clubs dus ook voor ruimhartige subsidiering door de Europese Commissie in aanmerking. De invloed van de topdogs der aarde kan bij die voorrangspositie- zo kunnen we niet uitsluiten- een doorslag-gevende bij spelen.

Met name ook de Oranje-familie. Wat sinds Prins Bilderberg en zijn WWF (opgericht met farma-gigant Luc Hoffmann en Godfrey Rockefeller) natuurlijk niet verwonderlijk is. David Rockefeller was de Amerikaanse Bilderberg-gezant en Bilderberg-conferenties worden door de CIA en MI6 gesponsord. Je kunt milieuclubs- net als vele andere ‘ngo’s’ dus zien als Trojaanse paarden van Corporate Macht.

  • Immers, waarom moet een Amerikaanse actiegroep Oceana die door Amerikaanse multi-miljonairs en Hollywood-acteur Leonardo di Caprio al met miljoenen wordt volgestopt, OOK NOG bijna 8 ton euro Europees belastinggeld krijgen als lobby-subsidie? (LIFE+-subsidie)
  • Een zelfde geldt trouwens voor WWF Europe; waarom moet een campagne-organisatie die al +600 miljoen euro per jaar binnenhaalt- met rijke industrielen als Andre Hoffmann (Roche, oa Valium) in het bestuur- ook nog subsidie krijgen om de kantoorhuur in Brussel te betalen (Operating Grant/lobby-subsidie van 8 ton euro)

WWF Brusselse lobbykantoor (European Policy Programme) krijgt 8 ton euro subsidie om kantoor/lobbykosten te betalen, ook zo’n Oranje-club. Laurentien is adviseur van de European Climate Foundation, een klimaat-geldsluis in Den Haag dat WWF geld geeft voor klimaat-agitatie

Bij meer globalistische pressie-groepen kun je Oranje-telgen vinden, niet alleen bij de European Climate Foundation (opgericht vanuit McKinsey) en WWF en Laurentien haar ‘Missing Chapter Foundation’.

Zie ook de  door George Soros op de been gehouden European Council on Foreign Relations; daar is Mabel voorzitter. Die roepen steeds dat iedereen die van zijn eigen land of familie houdt een ‘populist’ is en dom. Zij streven naar een federale EU, globalisering en multiculti; meer globalisme.

David Rockefeller bestierde decennialang de Amerikaanse ‘Council on Foreign Relations: DE denktank voor haar buitenland-beleid met haar magazine ‘Foreign Affairs’. Dus; ‘het milieu’ is de zachte kant van harde militaire VS-macht. De Rockefeller Foundation = de CIA, ze houden conferenties in de zelfde ruimte; het Bellagio Center aan het Italiaanse Komo-meer.

Rockefeller Foundation = CIA Je kunt dit zien als een tegen van ‘zorg’ maar ook als de wil tot macht; de aarde in je handen willen hebben

Planeet redden = Globalisering
Het doel van alle beleden groene zorgen kun je ook in die agenda plaatsen van Globalisme-Fundamentalisme. Die intentie van zijn groene zorgen, dat gaf bankier David Rockefeller (recent overleden) in zijn autobiografie (2004) zelf toe. MEER GLOBALISERING afdwingen. Zijn topadviseur bij JP Morgan Chase is Tony Blair

De eerste adviseur van Rockefeller zijn Chase-bank was overigens de Nederlander John Loudon; die telg van oude adel, was ook Shell-president, EN hij volgde Prins Bernhard op bij het WWF na de Lockheed-affaire. Bankier en Bilderberg-gezant Rockefeller zette met Henry Kissinger via het Rockefeller Brothers Fund meerdere groene lobby-clubs op.

Over de lobby-invloed van David Rockefeller zijn Trilateral Commission, die ook presidenten afleverde als Jimmy Carter

Rockefeller richtte in 1973 ook de Trilateral Commission op, een lobbyclub van politici, corporate bv en academia.Nederlandse leden zijn nu oa Hans Wijers, maar ook de CEO van het ABP-pensioenfonds. Pieter Winsemius werkte ook voor die lobbyclub.  Louise Fresco van Wageningen UR zit er nu bij. Maar ook de architect van de Irak-oorlog en wereldbankier Paul Wolfowitz.

Een uitleg over die Trilateral Commission kun je het beste lezen op Technocracy News van econoom Patrick Wood. Lees dan de korte uitleg ‘The Global Elite, Who Are They’. ‘Die club bevat traditioneel het door de Rockefeller-familie en aanverwanten gerecruteerde ‘talent’ uit 3 sectoren; Corporate BV, Academia en Politiek.

Je kunt via bol ook het boek ‘Trilaterals over Washington’ bestellen van zijn reeds overleden collega Anthony Sutton. Informeer je.

Ben je nog niet bekend met het fenomeen ‘technocratie’; lees dan het boek van Patrick Wood en volg zijn website Technocracy News

De Zachte Kant van harde macht
Alle zachte en wollige groene verhaaltjes over het planeetje-redden dienen uiteindelijk een harde financiele kant; precies – zoals ik uitlegde- volgens de Baptist-Bootlegger speltheorie van Bruce Yandle. Over die speltheorie geef ik in december in Berlijn een lezing.

Als je zegt ‘ geen vis mag uit de klauwen van Wallstreet ontsnappen’; dan win je natuurlijk geen zieltjes bij ‘het grote publiek’. Dus roep je ‘wij redden de aarde en de oceanen’ (gevoel) en ‘de wetenschap zegt dat wij onmisbaar zijn’.(rede)

Terwijl ze vooral bezig zijn om visgronden en vis-voorraden te concentreren in de handen van enkele grote jongens. Dat vinden investeerders en bankiers prettiger, dan al die dwarse familiebedrijfjes.

Wat mensen ZEGGEN voor te staan, de beleden intenties is onbelangrijk; dat zijn verkoop-praatjes (van een bedrijf of van een persoon ter zelf-profilering). Waar het om draait; wat zijn de CONSEQUENTIES van wat mensen voorstaan. En verder zijn 2 zaken van belang:

  1. wie investeert
  2. wie profiteert

Samengevat; Follow the Money.

Even uit de kleren voor wereldbankiers die ons uitkleden

Yolanthe meent ’t vast goed maar snapt ’t niet helemaal
Overigens; de mensen die voor zulke clubs campagne voeren, kunnen oprecht geloven dat zij met iets goeds bezig zijn. Omdat het dus vrij makkelijk is om goedwillende mensen met mooie verkoop-verhaaltjes voor je karretje te spannen. Dat ze zelfs voor je uit de kleren gaan.  ‘Tegen overbevissing’ zijn, voor wereldvrede, gratis eten voor iedereen; jij laat zien aan anderen dat jij ‘deugt’!

Het gebruik maken van de ijdelheid van mensen is al zo oud als de wereld. Daarom ging Doutzen ook al uit de kleren voor de ijsbeer of zo’n andere klimaat-mascotte. Dat Yolanthe – ex van Jantje Smit- met een door het WNF gefokte Stekelrog als Eva-kostuum op de foto moest, erg origineel is het al niet meer.

Ook weer iemand van Pew Charitable Trust

Tegelijk zijn de rijke 1% en bankiers achter de schermen dus bezig  iedereen uit te kleden. En ze hollen de nationale democratie uit. Je ziet steeds het zelfde lobby-patroon bij die ‘nieuwe’ NGO’s zoals Our Fish. Dat zijn aanwijzingen van steun vanuit de echelons van de hoogste macht:

  1. Ze hebben altijd direct veel publiek geld tot hun beschikking, terwijl ze al baden in private donoren-geld.
  2. Ze krijgen meteen top-marketeers tot hun beschikking en ‘bekende figuren’, met ruime media-aandacht bij Corporate Media; zoals het door de Rockefeller Foundation gesponsorde ‘The Guardian’.
  3. En ze krijgen direct high-tech-spulletjes in handen.

Hebben wij Rockefeller nodig om goed op onze zee te passen? Visserij-actiegroep EMK. Ondanks alle macht en geld heeft Rockefeller cs niet wat de vissers WEL hebben; menselijkheid en de liefde

Bedenk dat GPS ook in 2000 voor civiel gebruik werd vrijgegeven, maar het blijft een Amerikaanse MILITAIRE applicatie. Tegelijk hebben ze ook iets aandoenlijks. Als je al dat geld en gedoe nodig hebt voordat iemand je leuk vindt..

Want ja, dat je lief moet zijn voor elkaar en de natuur niet moet vernielen; wie kan daar tegen zijn. Wat voor belang hebben onze vissers nu bij het leegvissen van de zee; dan zijn ze hun eigen brood immers kwijt.l…Hebben wij Amerikaanse 1%-clubs nodig, om zulke open deuren in te trappen?

BLOOM Association; Kreeg 150 duizend dollar van Pew Charitable Trust

  • oh ja; wanneer je nu ‘huhu complottheorie’ gebabbel ten beste wilt geven; dat JIJ slechter geïnformeerd bent dan ik, dat kan onmogelijk MIJN schuld zijn. Of wel? 
  • 15 jaar terug geloofde ik ook nog wat in ‘de krant’ stond of wat ‘het journaal’ verkondigde of wat een milieuclubje nu weer verkocht. Nu ben ik daar zo zeker niet meer van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *