De sloop van het Robbenoordbos voor ‘groene energie’

Forest Windfarming (Wind-‘park’ Wieringermeer) Robbenoordbos is de term die het Innovatie-platform bedacht voor ‘bos kappen voor een windturbine’;

Het is tegenwoordig ‘groen’ bij de ambtenaar-ondernemers met ANBI-status van Staatsbosbeheer om het 80 jaar oude Robbenoordbos te slopen. Zodat je er windturbines plant voor pachtsubsidies van 80-120.000 euro per turbine. Als je met je hond los in dat zelfde bos loopt ben je in overtreding.

Het is niet George Orwell die directeur is bij Staatsbosbeheer maar Sylvo Thijssen. En sindsdien is het vernielen van natuur ‘groen’, ignorance is strength, oorlog is vrede. En gelukkig, Staatsbosbeheer is ‘FSC Gecertificeerd’. Op de 1 of andere manier krijgen mensen daar dan een heel betrouwbaar gevoel bij.

…kaalkap voor windturbines met FSC

De  McKinsey/SER/Rabo-bankier Wiebe Draijer zit in de Raad van Toezicht als mede-plichtige van Ed Nijpels bij het Energie-akkoord. Dus dan zit ’t wel goed met de integriteit. En subsidiepotje Sylvia Borren (ex-directrice van Greenpeace) zit in de Raad van Advies. Ik kan mij herinneren dat Borren in Utrecht ook bij een stichting in ‘duurzaam’ hout zat. (versmald tot ‘FSC”).

Een complete toegangsweg met ruimte voor een platform

Terwijl FSC in Nederland geen enkele meerwaarde had ten opzichte van de eisen die de Boswet van 1961 stelde. Maar Staatsbosbeheer mocht zich hier toch al onttrekken aan de herplant-plicht uit die wet (Die nu in de Wet Natuurbescherming opging)

Jaja

De Staatsbosbeheer-ambtenarij zijn nu met ANBI-status ‘het goede doel’, ik meen sinds 2013. Sylvo beloont zichzelf voor zijn algemene nut met 2,2 ton euro jaarsalaris. De Algemeen Nut Beogende Instelling-status betekent voor Staatsbosbeheer, dat ze bij bezoekers om donaties bedelen kunnen;

– om een rolstoelpaadje te financieren of een vogelhokje op te hangen. Omdat ze daarop bezuinigen. Vrijwilligers mogen de natuureducatietaken op zich nemen. Althans; op Terschelling is dat zo. Dat ze net als in de kerk een collectebus klaar zetten:

Collectebusje voor straat-arme Sylvo in beheer-schuur Terschelling (Hoorn)

Eens kijken wat die straat-arme Sylvo Thijssen jaarlijks opstrijkt, dat zijn personeel bij Terschellinger vakantie-gangers in de Beheerschuur van Hoorn loopt te bedelen:

Salaris van Sylvo Thijssen zit boven de normering ambtenarij

Sylvo beloont zichzelf ieder jaar weer ietsje meer als ambtenaar-ondernemer. Maar, zo leven we op bladzijde 88 van het jaarverslag 2017:

Op de bezoldiging van de heer S. Thijsen is het overgangsrecht op basis van artikel 7.3 WNT van toe- passing. Daarin is opgenomen dat tot en met 31 december 2018 de bezoldiging op het huidige niveau blijft. Daarna volgt een stapsgewijze afbouw tot maximaal 100% van het bezoldigingsmaximum op 1 januari 2022.

Met zulke top-ambtenaarinkomens, dan ben je er natuurlijk niet met een cranberrypotje en houten collecte-doosje. Dus voor het grotere bedelwerk hangt het ‘verzelfstandigde’ Staatsbosbeheer aan de subsidie-ruif. En tegelijk spelen de ANBI-ambtenaartjes voor ondernemertje. Een beetje als net-cowboy Mel Kroon, de ‘CEO’ (ambtenaar) van Tennet.

Forest Windfarming 🙂 Alle kaalkap nodig voor 1 windturbine, en dan heb je nog 3 te gaan

Het ‘verzelfstandigde’ Staatsbosbeheer casht nog steeds 86 miljoen  euro subsidies, waarvan een kleine 60 miljoen euro uit de SNL-pot voor ‘natuurherstel’ die via de Provincies loopt. (blz 53 jaarverslag). De rest kwam in 2017 van het Ministerie van Economische Zaken.

Ze moeten IN het bos, want anders vangt Sylvo geen subsidies

Dus niet alleen krijgt Staatsbosbebeheer voor de sloop van het Robbenoordbos- het wat mij betreft mooiste en oudste gedeelte- pachtsubsidies voor het plaatsen van 4 windturbines in het bos.

De enige reden om Windpark Wieringermeer deels IN het bos te plaatsen IS dat Staatsbosbeheer dan klimaat-subsidies kan opwekken. Zo tussen de 80-120 duizend euro per turbine per jaar. Dus laten we een slordige ton euro rekenen. Dus wekken ze 4 ton euro subsidie per jaar op. Daarnaast kunnen ze van het gekapte bos de houtsnippers tegen klimaat-subsidie verstoken in de warmte-centrale van Purmerend.

100 hectare kaalkap-bos nodig voor ‘Biowarmtecentrale’ Purmerend
Als een hectare bos ongeveer 100 ton biomassa per hectare bevat, en die klimaatsubsidie-kachel in Purmerend vraagt 100 duizend ton houtsnippers per jaar.

Dan moet je dus 100 hectare bos per jaar kaalkappen om die klimaatkachel van de ANBI-Ambtenarij aan de praat te houden. Met subsidie voor ‘natuurherstel’ en ‘voor het klimaat’. Veruit de grootste subsidie-uitgaven van het Rijk zijn voor tot ‘biomassa’ gedegradeerd bos:

Dit is enkel het Energieakkoord: RVO ging voor het ‘ENERGIE-Akkoord’van Wiebe Draijer voor vele miljarden euro’ aan subsidie-verplichtingen aan voor het stoken van bos.

Vraag (Energie-‘akkoord’ Wiebe Draijer) schept aanbod bij Staatsbosbeheer. Zijn er nog meer ‘inspirerende voorbeelden’ zoals Staatsbosbeheer dit noemt bij ‘zaken doen met Staatsbosbeheer’? Zaken doen met ambtenaren die zichzelf de Goede Doel-status gaven?

Het maakt niet uit wat je meer zegt, als je er maar geld voor krijgt en je ‘lekker in je vvvelletje’ zit

Jawel, het project ‘Betuwewind’, ook hier ‘profiteert de natuur van de wind’. Ze bedoelen; hier profiteert Staatsbosbeheer van de subsidies. En ‘adding insult to injury‘; als het een beetje meezit, krijgen ze ook nog ‘natuurherstel’-subsidies (SNL) om als groene obductie-assistent het lijk te fatsoeneren dat ze na het industrialiseren van hun natuurgebieden achter laten.

De natuur profiteert mee van de windstroom-kabel 🙂

Het zijn Interessante Tijden.

Wanneer Waarheid niet langer bestaat, heeft ‘ieder zijn eigen waarheid’. Dit is onze waarheid, zullen ze bij Concerncommunicatie stellen. Sterker nog, ze zullen vast met allerlei ‘feiten’ op de proppen komen die aan hun kant staan. Zie maar hoe ze stellen; wij ‘herstellen’ naderhand de natuur EN ze ‘compenseren’ het bos.

‘De Feiten’ zullen wij U hier even vertellen, als U ook op uw klompen aanVOELT; zijn ze gek geworden of zo?

Ze planten elders wat kloon-boompjes in een rij, terwijl ze hier 70-80 jaar oud bos met ecologische waarde vernielen. Dat is ‘natuur-compensatie’. Je slaat iemand zijn geliefde hondje dood. Vervolgens pak je zijn portemonnee af, pikt daar 100 euro uit en zegt ‘niet protesteren, ik koop een nieuwe hond voor je, goed heh?’.

Aan iedere kant een kaalslag

Dat is ‘natuurcompensatie’ bij Staatsbosbeheer, want alles dat ze doen is met belasting-geld betaald. Als ze al ‘ondernemen’ is dat; ambtenarij pleegt valse concurrentie met echte bedrijven. Dus wat zijn ‘de feiten’ hier? Als je geen fatsoen en gevoel meer in je lijf hebt en tot zulke praktijken overgaat, maakt het dan nog uit wat voor ‘feiten’ je verzint als Harry Potter-bezwering?

Claim ‘de’ wetenschap aan je kant en ‘de feiten’; Plots kun je jezelf de gekste dingen veroorloven; de afschaffing van WIJSHEID en LIEFDE

Het punt is dat ieder geestelijk gezond (zijnde moreel functionerend) mens wel VOELT dat met zulke praktijken alle grenzen van het betamelijke met voeten getreden worden. En dat je dan als ‘Concerncommunicatie’ van Staatsbosbeheer/De Overheid dus met ‘feiten’ dat knagende gevoel moet omzeilen.

Dat tot aan woede van verbazing grenzende gevoel, dat bij mensen met nog enig fatsoen, rede en logica opkomt; Wat is er in godesnaam groen aan het vernielen van je groen? Wat is er fatsoenlijk aan liegen voor subsidiegeld?

Uit naam van ‘de feiten’ en ‘de wetenschap’ kun je de daden verrichten, die wel die je academische theorie van de wereld te dienen. Maar je baart een Frankenstein-monster dat iedere wijsheid ontbeert. Omdat je maar 1 benadering van de realiteit accepteert- de blikvernauwing van CO2-beleid.

D DD DD DDDD Destruction…

Je vertelt je vrouw ook niet met ‘zie mijn endorfine-spiegel heeft 2 een maal hogere waarde dan normaal’ om te zeggen ‘ik hou van je’. Al kan dat heel ‘wetenschappelijk’ klinken, een echt ‘feit’. Als je vrouw geestelijk gezond is lacht ze je uit. Of dat je uit angst dat je kind ooit een ongeluk zal krijgen, je peuter nu alvast maar invalide slaat; dan is de kans kleiner dat ie later de straat over rent en onder de auto komt.

Hoe ver kun je gaan met marketing (professioneel liegen) en de kloof tussen realiteit en je beweringen opdrijven? Is daar geen grens? Als je dit als entree op je website zet als ‘Concerncommunicatie’ 🙂 ;

Wat is ‘beschermen’ in deze context?

Een gebrek aan cynische humor kun je Concerncommunicatie van Staatsbosbeheer dan toch niet ontzeggen, als je de realiteit tot je neemt:

“Bij Staatsbosbeheer beschermen we de natuur”….. 🙂 De sleuf door de 80 jaar oude bosbodem waar de kabel voor de windmolen door komt

Forest Windfarming 🙂

Forest Windfarming 🙂

Gesubsidieerde Zelfbevlekking = ‘Concerncommunicatie’
Ze kunnen bij Concerncommunicatie (Gesubsidieerde Zelfbevlekkers) van Staatsbosbeheer dus gewoon alles roepen, ’t maakt niet uit wat. Het hoeft niet langer ‘waar’ te zijn, want je hebt immers ‘de feiten’; lukrake observaties die je in je eigen ‘frame‘ van de realiteit kunt plaatsen tot eigen voordeel.

Ja ik zou me ook schamen…

Feiten zeggen niets, wanneer je

 • a. die feiten in een niets-zeggende context plaatst of niet ter zake doende theorie van de wereld; daar waar het gesprek niet over ging. Voorbeeldje: Iemand constateert ‘appels zijn geen peren’, en je antwoordt ‘beide zijn fruit’
 • b. geen VERLANGEN hebt naar waarheid, geen liefde voor waarheid.

No Concern for Truth = Concern-communicatie Staatsbosbeheer. Die Engelse zin ‘No Concern for Truth’ is ook de academische definitie van ‘Bullshit’ van Harry Frankfurt’s ‘On Bullshit’ (Princeton University Press). Bullshit = Dat ’t je in het geheel niet meer uitmaakt WAT je zegt, als ’t je maar voordeel oplevert en je komt er mee weg.

VVD-mentaliteit. Deze tijd. Nihilisme. Het beste kan Sylvo Thijssen zelfmoord plegen. Zijn leven is zinloos. Kan Kasja Ollongren mooi de organen uit zijn lijf snijden en verhandelen.

Het Robbenoordbos in de zomer; de windturbines komen aan de rechterkant in het bos

En deze peperdure club beloont zichzelf dan ook nog als de ‘Beste Overheidsorganisatie’ 2017; dat hadden ze even nodig voor het ‘zelluf-vertrouwen’ denk je dan.  Als Staatsbosbeheer de beste overheids-organisatie is, wat is de slechtste dan wel? En als je als ambtenarij al ANBI-status kan krijgen, is de AIVD-spionagedienst dan ook ‘het Goede Doel’? Of dat de politie bij je aan de deur komt collecteren?

Screenshot Jaarverslag SBB 2017 Sylvo met Kasja van DDR66. Sylvo kan het beste zelfmoord plegen, zijn leven is zinloos en leeg, hij is een wandelende leugen

Of ‘De Belastingdienst’, ook ANBI-status? De organisatie die het werkende deel van Nederland met blauwe enveloppen brandschat.

Zodat Sylvo Thijssen met Kasja Ollongren (DDR66) kan vieren dat ze zichzelf heel aardig vinden? Vaste lezers weten al wel waar ik de oorzaak van dergelijk gedrag zie; in ‘De Dood van God’ (de Liefde). Je kunt ‘de feiten’ claimen maar als je liefdeloos bent, een leugenachtige nihilist, wat heb je dan?

Gij zult de natuur niet verstoren….

Dan kap je zelfs oud bos en het resultaat noem je ‘groene energie’. Maar als je met je hondje los loopt krijg je een bekeuring. Want dan ‘verstoor’ je de natuur.

De hond mag niet los lopen!!!! 🙂

Is er nog iemand in Nederland die nog 1 woord gelooft van wat de overheid zegt? Is er iemand die ook nog maar 1 millimeter gezag toekent aan dit leugenachtige corrupte zootje brandhout?

17 Replies to “De sloop van het Robbenoordbos voor ‘groene energie’”

 1. Mijn bek is opengevallen ,
  ik kan daardoor geen zinnig woord meer uit mijn bek krijgen !
  Vergeef mij de onparlementair uitdrukkingen ,van afschuw en ongeloof ,
  In wat voor een land leven wij momenteel,
  wegen die vollopen met auto’s ,en daarom nog meer asfalt ,en wegen ,bruggen en tunnels ,
  vliegvelden die steedsmaar uitgebreide worden ,en zorgen dat er nog meer vliegtuigen voor een nieuwe dampkring zorgen ,en bossen die ontbost worden,
  Wegen die van bomen ontdaan worden omdat er een automobilist 130 km maakte en daardoor tegen een boom knalde ,om dat hij niet de 50 km per uur reed !
  En dan het SBB die geld tekort komen en daarom de bossen kaal hakken voor de fabriek die hun hout koopt en opstookt ,
  Mijn God ,en dan de regering die zich zorgen maakt over de volgende generatie ,opdat er dan nog een pensioentje inzitten
  Wie gaat hier een wat aan doen ?
  Wie gaat dit tegen houden ??
  Woedend ben ik ,hufters !

  1. Ik heb vandaag nog gelezen dat verbranden van hout ontzettend slecht is voor het milieu.
   Ik snap er niets meer van. Wat waarschijnlijk ook de bedoeling is.
   Om woest van te worden.

  1. Nee Maria, die achteroverleun- houding is nu juist het probleem; het goede antwoord is ‘Maria, ga vandaag nog iets doen’, want dankzij ‘politici’ ontstaan zulke idioterieen

   Hoe meer wij als zelfbewuste mensen zelf doen, hoe minder ‘politiek’ nodig is. De ‘politiek’ heeft als enige instrument ‘meer regels en ambtenarij’ = ‘meer overheid’ En de overheid is er niet voor het publieke belang maar voor zichzelf

   Hoe meer politiek, hoe meer overheid, hoe erger- een negatieve feedback-loop die zichzelf versterkt ( = ‘democratie’, consensus-dictatuur door media-propaganda)

 2. Werkelijk het is om te huilen!
  Wat blijft er nog over van het eens o zo mooie Nederland?

  Ben jaren geleden geemigreerd omdat iets toen al in mij zei: weg wezen daar!
  Nu zie ik elke dag meer waarom.
  Mensen wakker schudden lijkt een doodlopende weg zo lang wij onze stem weg geven aan gewetenloze politici.

  We leven in een omgekeerde wereld helaas waarin hebzucht en kilheid de boventoon voeren.

  Toch…..diep in mij blijf ik in het goede geloven………het tij zal keren!

  1. Yesssss, laten we,…maar dan komt staatsbosbeheer, gemeente of zelfs politie maar al te vlug ‘ kill them before they grow’,..

 3. Sommigen zullen strijdend ten onder gaan, anderen smachtend, hopend of biddend.

  Dat we er aan gaan is duidelijk,…in ieder geval onze nieuwe generatie (mijn kinderen) tenzij Staats Bosbeheer natuurlijk snel een deal mat NASA sluit om ons geld te kunnen investeren in bosbouw op de maan of Pluto (die wel gewoon los mag lopen,…)

  Dat er mensen en artikeltjes ontstaan die oproepen tot ‘revoltie’ is logisch, maar droevig, omdat de ‘evol’utie de balans voorbij is geschoten door de ultra geraffineerde versnelling van de-generatie. Als ras zijn we in 2 á 3 generaties afgezonken van ‘magiers’ die de wereld konden en wilde vormen naar hemel op aarde, naar sip klagende consumptie junks die van alles willen maar niks doen.

  Een kleine minderheid stond aan de basis, wist en weet hoe ‘het volk’ te verdelen, vertroebelen en controleren,…geeft mondiaal het signaal (allang niet meer het gevoel) zuiver en oprecht (onafhankelijk,..) te zijn,..en wij slaven wijzen af en toe met onze vingers, roepen in de ‘leegte’ en hopen op een dag op te staan met mobiel nieuws dat nieuwe regenwouden, schone oceanen, leefbare en vredelievende stammen zijn ontdekt op een geheime maar voor ieder toegankelijke locatie,

  Ik denk dat het bovengenoemde artikel de dagelijkse destructie van onze enige ‘moeder’ bevestigd uit een van de 1000den velochenende politieke ‘transacties’ waaronder zei spoedig zal sterven.
  De tak is er al jaren bijna af, ze heeft de breuk al gehad, hangt nog bungelig aan een restje bast, maar de levenssappen bereiken het blad en de knoppen niet meer,..rottend en ‘afnemend’ wachten tot genoeg getransformeerd door schimmels en parasieten valt de (wat ooit tak was) bron ineen, ontdaan van de elementen, het leven de pracht zal de tak (wij) voeding zijn voor een 3e, 8ste of 391ste poging om nou eindelijk eens tot ras erende verlichting te komen!

  No worries beoeders/ zusters,

  Apocalypse won’t last long😉🌈

 4. Gisteren viel mijn mond ook open van verbazing. Ons voetbalvereniging had een bosloop georganiseerd maar het gevoel van heerlijk door het bos werd ons wel afgenomen. Dat de bomen ziek zijn en gekapt moeten worden kan ik begrijpen maar zoveel bomen tegelijk? Treurig gewoon!

 5. We hebben talloze foto’s van de kap, en van de stapels stammen.
  Nu door het Robbenoord bos lopen geeft niet meer het gevoel van geborgenheid van de natuur. Maar van overweldiging door hemelhoge industrie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *