Houtkachel Staatsbosbeheer Purmerend 150 duizend ton CO2 per jaar

Inspirerende voorbeelden van De Groene Leugen

 • Staatsbosbeheer liegt dat de 44MW-houtkachel in Purmerend 50 duizend ton CO2 per jaar bespaart. Hij stoot 150 duizend ton CO2 uit volgens RVO-emissietabellen (vaste biomassa) en 55 duizend ton volgens de emissie-waarden van Milieubarometer.
 • De centrale heeft 1000 hectare bos per jaar nodig
 • Een centrale op aardgas vraagt 3-4 maal minder brandstof per warmte-hoeveelheid (en dus MINDER CO2-uitstoot) dan een houtgestookte centrale.
 • Vervoer van houtpellets naar Purmerend door vrachtwagens (diesel 1 op 2 km) kost ook minimaal 1050 ton CO2-uitstoot 
 • De opname van CO2 (in bomen) die je met houtverbranding uitstoot, duurt een factor 350 duizend langer dan de uitstoot.
 • Netto neemt CO2-uitstoot in de atmosfeer dus TOE bij houtverbranding ten opzichte van ongekapt bos (of bos dat je tot meubel verwerkt)
 • Staatsbosbeheer moet 5000-15.000 hectare bos per jaar BIJ planten om de CO2-uitstoot te neutraliseren van Purmerend
 • Bovendien komen bij de verbranding van hout kankerverwekkende stoffen als benzeen vrij die je bij aardgas-stook niet hebt.

Screenshot Jaarverslag SBB 2017 Kasja en Sylvo, two birds of a feather

Nigeria aan de Noordzee
De overheid (waar de ANBI-ambtenarij van Staatsbosbeheer deel van is) wil burgers plots van het aardgas af hebben, zo hebben multinationals voor ons bepaald. Het stond in geen enkel verkiezingsprogram alvast, ’t was er plots. Net als de afschaffing van Referenda.

De ambtenarij en hun bestuurders als Kasja Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken, de powervrouw van NRC Damesblad) ‘framen‘ de overstap van aardgas naar ‘iets anders’ op 1 oktober via de Rijkspropagandadienst (Rijksoverheid.nl) in een klimaat-jasje; ze claimen dat ‘gasvrij’ gelijk is aan ‘vermindering van de CO2-uitstoot’.

Afgelopen maand loofde die overheid 120 miljoen euro subsidie uit voor het gasloos maken van 27 wijken zoals in Katwijk en Purmerend. Dat komt uit een ‘Klimaatenvelop’-potje; sigaar uit eigen doos. Je betaalt extra belasting, zodat de overheid je van aardgas-verwarming afhelpt. En dat ruilen ze in voor onbetrouwbare warmtepompen en warmte-netten.

Wanneer we de groene verkoop-praatjes even laten voor wat ze zijn; groene verkoop-praatjes.

Arjan Winter (RVO) doet Pinokkio

Die provincie-plaatsen moeten gasloze gemeente worden als proef-project, door bijvoorbeeld op een warmtenet over te stappen. Die zijn het schaap over de dam gejaagd, waarna er meer (moeten) volgen. Of had je wat? Wie protesteert, die framet de overheid dan als ‘terrorist’. In Purmerend kost die overstap van betrouwbaar gas naar een onbetrouwbaar warmtenet 8000 euro per woning.

120 miljoen euro van werkende en productieve mensen gestolen geld (Klimaatenvelop)

Sylvo Thijssen krijgt 2,13 ton Euro-uitstoot per jaar
Via warm water uit een energie-centrale kun je zo’n warmtenet voeden. Je kunt koelwater van een kolen-centrale afnemen. Een kolen-centrale heeft een elektrisch rendement van 40 procent; de rest is ongebruikte warmte. Zonde eigenlijk om daar niets mee te doen. Dus het idee van restwarmte-benutting is WEL duurzaam. (geen afval!)

Maar het extra produceren van ‘restwarmte’ met gekapt bos- zoals Staatsbosbeheer doet- is geen restwarmte. Zoals het ook- logisch geredeneerd- niet ‘groen’ kan zijn dat je het Robbenoordbos kapt voor windturbines. Wel kun je het als ‘groen’ verkopen, als iedere tweedehands-autoverkoper.

‘Het meest duurzame’; wat is het MINST duurzame dan wel voor ecologische ramp?

Purmerend had al een warmtenet dat van een fossiele centrale restwarmte afnam. Alle burgers werden op een vorm van warmte-collectivisme aangesloten. Sinds 2015 levert Staatsbosbeheer via de stook van bos de warmte voor die warmte-centrale in Purmerend. Daarvoor claimen ze dan een ‘Reductie CO2-uitstoot’ van 50 duizend ton per jaar.

Een 100 procent keiharde leugen, want ze weten bij Staatsbosbeheer ook DAT ze liegen. Wanneer ik Sylvo Thijssen was zou ik me niet druk maken Als je ambtenaar-salaris van 2,13 ton Euro-uitstoot per jaar maar binnenkomt. Dik 30 duizend euro boven de norm ( Fuck You-bonus/Sylvo gaat met zijn tijd mee).

 • Schone energie, gratis geld (belastinggeld), de betere wereld; bent u tegen???

Ik zie dat Martijn Katan in NRC voorrekent dat de Magnum-centrale (1311MW Elektrisch vermogen) 10 duizend ton hout per dag opstookt, wanneer ze van steenkool overstappen. Dat getal komt overeen met 416 ton per uur. Oftewel, het getal dat ik berekende voor het stoken van enkel het Elektrisch Vermogen (324 ton). Waarschijnlijk rekende Katan niet met het totale VERBRANDINGS-vermogen nodig voor elektrisch rendement van 1311MW?

Mijn berekening komt 3 maal hoger dan Martijn Katan in NRC; waarschijnlijk omdat ik met rendements-correctie werk en hij niet

3,5 miljoen maal trager CO2 opnemen dan uitstoten
Voor het totale vermogen inclusief de restwarmte bij 25% rendement (4400 MW) kom je op 1300 ton per uur, oftewel 13 hectare bos per uur.

Ligt het rendement op 30-40 procent; dan nog stook je 10 hectare per uur. Hoe dan ook; nog steeds stookt zo’n centrale dan 3-4 hectare per uur. Het teruggroeien van zo’n hectare bos duurt 40-50 jaar. (Katan rekent 50 jaar in NRC) En in dat tijdsverschil zie je al waar de LEUGEN ligt van Staatsbosbeheer.

Honderduizend ton = 100 hectare bos

In 1 jaar zitten 8760 uren. In 10 jaar tijd dus 87600 uren. Kun je een bos na 50 jaar kappen? Of 30? Laten we het midden nemen; 40 jaar. Dat is dus 4x 87.600 = 350 duizend uren.

 • Wat betekent dat getal in uren? DAT HET WEL 350 duizend MAAL LANGER DUURT OM CO2 VAST TE LEGGEN DAN UIT TE STOTEN
 • Het is dus een leugen dat Biomassa CO2-neutraal is; het CO2 dat je in 1 uur uitstoot blijft nog 3,5 miljoen uur als (afnemend)surplus aanwezig in de atmosfeer; en dat weten ze bij Staatsbosbeheer best.
 • Je schuift CO2-uitstoot dus voor je uit. Je heft met bosverbranding het CO2-surplus in de atmosfeer niet op maar breidt het eerst uit.
 • Staatsbosbeheer LIEGT dus dat ze 50 duizend ton CO2 uitsparen. Netto voegen ze eerst jaarlijks toe, TEN OPZICHTE VAN DE NUL-situatie; een bos dat je niet opstookt maar laat staan (of hun marketing-afdeling dat nu ‘resthout’ noemt of niet, dat zijn verkoop-praatjes)

Bomenkerkhof, gemeentes gaan steeds lichtzinniger om met hun groen…

1000 hectare bos per jaar in de brand in Purmerend
Staatsbosbeheer stelt ze dat ze 100 duizend ton hout verbranden per jaar. Wanneer je Amerikaanse bos-statistieken er bij pakt, zie je dat een bos 100 ton biomassa per hectare bevat (gemiddeld bij diverse aannames) Dus ze hebben 1000 hectare bos per jaar nodig, 0,3 hectare per dag, een boom of 50-100 per uur.

..Gemiddeld ongeveer 100 ton

Om die hout-brandstof op te halen moeten vrachtwagens heen en weer rijden.  Dat is al nadeel 1, ten opzichte van aardgas-verwarming. Dat gas pomp je door de reeds aangelegde transportleidingen zonder dat een 1 op 2km-dieselvrachtwagen daarvoor hoeft te rijden. Steenkool voer je via zee aan.

Een vrachtwagen rijdt 1 op 2 en je moet een kleine miljoen kilometer maken voor hout-transport Purmerend voor Nederlandse bos-snippers SBB

De maximale aslast van een vrachtwagen in Nederland is volgens de RDW 50 ton, 40 ton in Europa. Als je 30 ton lading mee kunt nemen per rit ben je blij. Dus 100 000 ton lading betekent 3333 vrachtwagen-ritten. Stel dat die gemiddeld 100 km heen moeten rijden per rit om hout op te halen en terug.

Een rit binnen Nederland heeft een actieradius van 100km, dan kun je op de meeste plaatsen komen met plussen en minnen..

Dan kom je op 666.666 km. Een forse onderschatting leek mij, maar je kunt beter het gunstigste geval berekenen. Een miljoen vrachtwagen-kilometers zou zeker niet te gek zijn om Purmerend te bevoorraden; als Staatsbosbeheer betere kilometer-opgaven heeft: kom er maar in!

Ter indicatie, het verduurzamingsplan van Scherrenburg en haar getallen

1000-1100 ton CO2 transport-uitstoot
Van het web pluk ik dit CO2-besparingsproject van een bedrijf ‘Scherrenberg BV’ met ‘een uitgesproken visie op duurzaamheid’. Die hanteren 1 op 2 voor een vrachtwagen. Dus om de ‘CO2-besparing’ van 50 duizend ton bij Staatsbosbeheer te realiseren moeten we meer dan een half miljoen kilometer rijden en 333.333 liter diesel verstoken.

Scherrenburg BV stelt dat je per 10 duizend kilometer aan vrachtwagen-rit op ruwweg 16 ton CO2 zit. Dan stoot je dus al 666.666/10.000 x 16 = 1056 ton CO2 uit, enkel voor transport. (grove schatting, waarschijnlijk onderschatting)

En dan moet het verbranden van bos nog beginnen.

De ‘biobased economy’ in Roemenië

Aardgas 3,7 maal efficienter dan hout per kilo
Natuurlijk is aardgas veel efficientere brandstof dan hout. Kijk maar naar de verbrandings-warmte. Dat is wat 1 kilo verbranding van een stof aan warmte oplevert. Met het verbranden van een kilo hout produceer je 15 Megajoule warmte. Steenkool tikt af op 22-27 Megajoule per kilo. Met het verbranden van 1 kilo aardgas produceer je 55 Megajoule warmte, dus 3,7 maal zoveel.

Je snapt dus al dat de verbranding van aardgas per kilo veel minder CO2 de atmosfeer in blaast dan de verbranding van hout, want je krijgt meer energie per kilo.

Emissiefactoren RVO

De Rijksdienst voor de Onderdrukking van Nederland (RVO) heeft een eigen emissie-tabel op het web staan; wat levert verbranding van 1 kg op aan CO2? Dan vinden we dat aardgas voor een gigajoule warmte 56 kilo CO2 produceert. Dus voor een Megajoule is dat 0,056 kg CO2. Voor een kilo aardgas verbranden ben je dan 55x 0,056= 3,1 kg CO2 aan het uitstoten

Schone brandstof

En voor vaste biomassa? (zoals hout) Wel 2 maal zoveel CO2-uitstoot ten opzichte van gas.

Ruim 2 maal zoveel CO2

De verbrandingswarmte van hout is gelijk aan bruinkool (ook 15 Megajoule per kilo).

Bruinkool tikt in de RVO-tabel af op 101 kg CO2 per gigajoule. Dat is 0,1 kg per Megajoule. En dus 15 maal 0,1 = 1,5 kg CO2 (x15) per kilo hout. En anderhalve ton CO2 per ton hout. Nu kun je dus ook de CO2-uitstoot van de houtstoker van Staatsbosbeheer in Purmerend berekenen als ze 100 duizend TON hout verbranden. Dat is 150 duizend ton CO2 per jaar.

Omdat aardgas per kilo weer 3,7 maal meer warmte geeft dan hout, is de CO2-reductie van gas tov hout dus negatief (een factor 1,8)

Je kunt ook de getallen van de Milieubarometer gebruiken; die geven per kuub hout een CO2-uitstoot van 44 kg. Met een dichtheid van 0,8 per kuub kom je dan op 55 kg CO2 per ton. En dan tover je (ongeveer) de 55 duizend ton CO2 uit de rekenmaschien, die Staatsbosbeheer als besparing opgeeft.

Welke van de getallen kloppen tussen 55 duizend en 150 duizend; dat is nog geen uitgemaakte zaak, ze zijn verschillend berekend; veel ‘exacte’ getallen die de overheid gebruikt hoeven alvast niet GEMETEN waarden te zijn.

Gert Jan zijn doorbraak-studie bij het klimaat-establishment

Conclusie: De Regering Liegt
Als een hectare bos ongeveer 3 ton koolstof per jaar op kan nemen op haar groeipiek (na 40 jaar op de groeipiek, zie Nabuurs et al 2002), is dat ruwweg 10 ton CO2 (factor 3,2 vermenigvuldiging) per hectare per jaar. Je moet dus 15.000 hectare bos per jaar BIJ planten om de uitstoot van de Purmerend-kachel te compenseren. Drie keer de Hoge Veluwe.

Klopt de emissie-waarde van Milieubarometer, dan heb je per jaar 1 Hoge Veluwe extra nodig om de bio-centrale van Purmerend haar CO2 te neutraliseren.

Dan is er maar 1 conclusie mogelijk;

 1. DE OVERSTAP VAN AARDGAS OP HOUT (‘biomassa’)VERVEELVOUDIGT DE CO2-UITSTOOT VAN NEDERLAND in de atmosfeer (niet op papier, wanneer je biomassa als ‘0 emissie’ telt)

Want voor de zelfde hoeveelheid warmte heb je dus 3,7 maal zoveel hout nodig. Niettemin verkondigt de Rijkspropagandadienst (Rijksoverheid.nl) op 1 oktober:

Een keiharde leugen van de Rijkspropaganda-dienst Rijksoverheid.nl

Alleen wanneer je de restwarmte van een reeds draaiende kolencentrale benut of gascentrale kun je die claim ‘terugdringen van de CO2-uitstoot’ doen.

Wanneer je een aardgas-vrije school met hout verwarmt, stoot je tenminste 2 maal meer CO2 uit, EN daarnaast stoot je allerlei kankerverwekkende stoffen uit die bij verbranding van aardgas NIET vrijkomen. Benzeen, tolueen; hoor je die milieuclubs op de payroll van De Staat (Milieudefensie) daar over?

Meer dan miljard euro subsidie voor het stoken van bos per jaar

Er is maar 1 reden om- net als in de Middeleeuwen- weer bos te stoken in plaats van schoon aardgas; subsidie. En de goedgelovigheid van mensen die hun wereldbeeld ontlenen aan de massamedia/de overheid.

8 Replies to “Houtkachel Staatsbosbeheer Purmerend 150 duizend ton CO2 per jaar”

  1. Ha Jan, ja het is overal te zie hoe Staatsbosbeheer onze bossen vernielt, zie ook het Robbenoordbos. Het beste zou zijn om Staatsbosbeheer op te heffen en hun gronden in openbare verkoop te doen. Voor Natuurmonumenten zou je gewoon alle subsidies moeten stoppen, en dan zien ze maar hoe ze zichzelf redden; eerst alle 80 FTE reclamepersoneel maar ontslaan

 1. Mooi verhaal, één vraag:
  Hoeveel uur doet gas er over om terug te “groeien”?

  Werkelijk, als je dan doet alsof je verstand hebt van CO2 uitstoot en broeikas probleem door aardgas en olie, lees eens een boek.

  1. @Thijs, zo af en toe voer ik domme reacties niet direct af naar de prullenbak, maar laat ik ze ter leering ende vermack staan

   Dit is er zo 1

   Logische vraag van mijn kant:
   Waarom zou een delfstof als aardgas moeten ‘terug groeien’?

   Reageer daar nu niet instinctief op vanuit je gevoel, maar beredeneer waarom…

   En;
   Is het laten staan van bomen terwijl je aardgas verbrandt, niet beter dan dat je aardgas laat zitten en in plaats daarvan bomen opstookt, broedhabitat van vogels, wandelbos voor mensen, grondstof voor meubels en de bouw

   Of geef je niet om de natuur, en wil je alleen tonen dat je ‘beter’ bent dan een ander mens door wat ‘standpunten’ te etaleren, een typisch trekje van Linkschmenschen (het morele superioriteitsbord voor de kop)

   Mijn verwachting is namelijk- afgaande op je reactie- dat je niet kunt antwoorden op de eerste 2 vragen en enkel je ‘betermenschlichkait’ zult etaleren; Linkschmensch zijn is een sociale pathologie, die ontstaat wanneer mensen nooit een verantwoordelijk leven hoefden te leiden, bijvoorbeeld met een uitkering of een overheidsbaantje

   1. Nee maar, een labeltje of wat plakken is een mens niet vreemd, aannames doen is een kunst, chapeau!
    Maar ok, daar lees ik even langs, en doe alsof ik een domme werkloze soepbordschepper ben met 2 linkerhanden, Waarom “teruggroeien”?
    Om dezelfde reden als dat hout zou moeten teruggroeien, CO2 vastleggen, krijg ik nu een lollie :-P?
    Dan formuleer ik mij vraag anders:
    Ok , de energie omzetting moet nog 350.000 maal efficiënter om klimaat neutraal te zijn, daar sta ik niet van te kijken, hoeveel keer moet dat zijn om aardgas te blijven te gebruiken?
    Waarom is aardgas gebruiken dan toch een beter alternatief?

 2. Ter vermaek:
  mijn opmerking over het lezen van een boek was zeer waarschijnlijk te snel, het verhaal snijdt meer hout dan mij in eerste instantie deed voorkomen, die zou ik toch willen terug nemen.
  Ik vermoed dat mijn boosheid werd ontstoken (CO2 arm) door het veelvuldige gebruik van “de leugen”-beschuldiging jegens “de overheid”. Maar misschien ben ik liever naïef.

  1. @Thijs; ik zou willen dat ik loog over de liegende overheid, maar helaas, het lijkt het nieuwe normaal, kan ’t ook niet helpen; of geef mij de hoop dat er ook integere ambtenaren zijn met ruggengraat?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *