Platte Oesters Katja Philippart (NIOZ) niet biologisch! :-)

Katja, het oester-eetstertje 🙂 In iedere schelp nieuwe subsidie om de overheid groen te wassen

Katja Philippart (NIOZ) en andere door de overheid gekochte milieuactivisten helpen de industrialisatie van de natuur een handje via ‘greenwash’, zoals voor windfarms in de ‘kwetsbare zeenatuur’.
Het groen wassen van windturbines in zeenatuur gebeurt met ‘oesterbank’-herstel-verkooppraatjes.
Daartoe vond Philippart (doorgeleerd in stoichiometrie) zichzelf opnieuw uit als oesterboerin. Net als de oesterkwekers van Zeeland
Maar de oester-larven die Philippart kweekt in het NIOZ-lab zouden niet door de SKAL-cerfiticering komen voor ‘biologische’ platte oesters. Die van de Zeeuwen wel!
Op 18 september 2017 tekende ik al uit de mond op van Michiel Firet (Staatsbosbeheer, Programma Rijke Waddenzee, lobbycoalitie Wadden Natuurlijk), als antwoord op de vraag over zijn 3 petten: ‘belangenverstrengeling hoort bij een netwerk-samenleving’.
In het bericht ‘ik lieg, hij loog, wij ecologen‘, ecologen als werkwoord, rapporteerden we al over de onderzoeks-industrie rond de Waddenzee.
Die helpt het ‘belangenverstrengelde’ (Noordelijke Rekenkamer 2018) Waddenbestuur en de beleids-ambtenarij aan geleerd gezag bij reeds voorgenomen beleid.
Het straatarme Natuurmonumenten (165 miljoen euro belegd vermogen) krijgt ook nog eens 1,3 miljoen euro Waddenfonds-geld voor vastgoed-ontwikkeling op Schiermonnikoog
Natuurmonumenten opzeggen via 035 655 99 11 (maandag-vrijdag tussen 9-17uur)

Het ‘framen’ van ‘visserij = milieuvervuiling’ is weer voorzien van Waddenfonds-miljoenen

Kreeg Katja Philippart met NIOZ al recent 4,9 miljoen euro Waddenfonds- en Provinciaal subsidiegeld voor Walter.

Nu komt daar voor de beleidsverkopers van het NIOZ weer de Jackpot bij met Natuurmonumenten als penvoerder. Opnieuw; Dik 60 procent van de onderzoeks-kosten uit het Waddenfonds, voor een nieuwe ronde diaree-dunne verhaaltjes rond de naturalistische drogreden (‘natuurlijkheid’ = ‘goed’)  van NIOZ/RUG-ecologen.

Waddenmozaiek. Onderzoek waarvan het resultaat door de vraagstelling al vaststaat 🙂

Nadat ze voor ‘Waddensleutels’ al 3-4 miljoen euro verdampten, voor hun verhaaltjes (Michiel Firet van Staatsbosbeheer deed daar ook aan mee). Kwam de ONTDEKKING: dat zeesterren mosselen lusten en scholeksters ook. En dat een storm mosselbanken kan vernielen.

Ja duhh, dat wisten we al eeuwen.

Maar dan in academisch taalgebruik opgepoetst en met een 3D-camera van 4 ton euro vastgelegd.

Een complete onderzoeks-industrie leeft van het idee dat de Waddenzee hun nodig heeft; Ik Lieg, Hij Loog, Wij Ecologen

De enige opbrengst van ‘Waddensleutels’ voor het Nederlandse publiek was de verrijking van de Nederlandse taal met nieuwe woordjes als ‘biobouwers’. Ach, als je ook al Bierbrouwers op Vlieland Waddenfonds-subsidie geeft; waarom dan niet ook de biobouwers? Toch?

Nu zoeken ze een aanleiding om zoveel mogelijk vis-gebied te sluiten ‘omdat de wetenschap dat zegt’ (een paar gesubsidieerde milieu-activisten die wat naturalistisch drog-redeneren)

De Noordelijke Rekenkamer waarschuwde dit voorjaar voor wat nu letterlijk gebeurt

We zien opnieuw, dit was waarover mijn Wob-verzoek over ‘Belangen-discriminatie’ bij Waddenfonds ging. Gericht tegen ambtenaren Sieben Poel en Aante Nicolai van Rijkswaterstaat. De overheid en haar subsidie-verlengstukken als Natuurmonumenten verklaarden zichzelf tot ‘beheerder’; dan kunnen ze voor eigen projectjes de jackpot scoren bij het Waddenfonds.

Terwijl ondernemers en bewoners tot ‘gebruiker’ van het Waddengebied werden gedegradeerd. Dan kunnen ze maximaal 40 procent vergoed krijgen, en meestal ‘Nee’ te horen krijgen.

Opzeggen via 035 655 99 11 (maandag-vrijdag tussen 9-17uur)

Henk Staghouwer (Gedeputeerde Groningen, beheerder Waddenfonds) en de zijnen willen voor windturbines en energie-centrales nu natuurherstel-geld uit het Waddenfonds gebruiken. (Investeringskader Waddengebied, ‘Duurzame Waddeneilanden’)

Ter afleiding van de industrialisatie van ‘Werelderfgoed Waddenzee’ hebben ze dan ecologen nodig die blijven roepen hoe slecht de visserij wel is voor het Waddengebied. Want, zoals Johan van de Koppel van het NIOZ mij in Lunteren ooit vertelde; dat is de enige knop waaraan ze WILLEN draaien. Die jeukerige metromannetjes met hun Gutmensch-complex (Wij beter dan Gij) en hun Geertruida-Petronella rooibos-teven.

…en een energiecentrale tussen Ameland en Terschelling; uit ‘Duurzame Waddeneilanden 2015-2018’ van Henk Staghouwer (VVD natuurlijk)

Nu looft Henk Staghouwer 4 miljoen euro uit voor onderzoek waarvan de conclusie bij voorbaat al vast staat. Want ze ‘framen’ de garnalenvisserij in 1 adem met ‘milieuvervuiling’. En ze mogen doodleuk niet kwantificeerbare beweringen poneren als:

‘de voedselketen van de Waddenzee is aangetast’

Van harte welkom bij het nieuwe bezoekerscentrum op Schiermonnikoog 🙂

Hoe kun je ‘aangetast’ meten ten opzichte van wat? Dat kun je niet. Ecologen kunnen met het voorzorgprincipe en activistisch kletspraat volstaan.

Precies de mythe van The Balance of Nature/naturalistische drogreden, wat het uitgangspunt is van alle milieu-activisten (‘de natuur is goed’). Alsof een ‘compleet systeem’ bestaat; zie ook mijn Engelse verhaal gisteren. Wanneer je als overheid zulke eco-activisten geld toestopt weet je al wat er uit komt; duur klinkende ‘Piersma-reviewed’-verhaaltjes die de overheid aan academisch gezag helpen.

Nog een kadootje voor semi-overheidsclub Natuurmonumenten

Ecologen hoeven nooit te kwantificeren wat ze met ‘milieuvervuiling’ bedoelen en hoe ze die impact meten (ten opzichte van wat?). Laat staan hoe je het effect van visserij nu kunt scheiden van bijvoorbeeld een storm in een woelige getijdenzone als de Waddenzee.

…na een storm vind je door de natuurlijke bodemberoering veel aangespoelde (gestorven) mesheften

Een storm en het strand ligt bezaaid met dode mesheften. Bodemberoering. Maar dat is dan ‘goede’ bodemberoering want ’t is ‘natuurlijk’ en dus ‘goed’. Aldus de milieuactivisten/ecologen.

Natuurmonumenten heeft bijna 170 miljoen euro belegd vermogen. EN ze staan steeds vooraan bij de Waddenfonds-jackpot

Precies zoals voorspeld, krijgt ook het inpolderen van de Waddenzee (‘Dubbeldijk’) een slordige 8 ton euro natuurherstel-geld van het Waddenfonds. De zelfde overheids-bestuurder Henk Staghouwer die over het Waddenfonds waakt met de gedeputeerden van Friesland en Noord Holland, die kent zijn eigen bestuur het geld toe voor de plannetjes die Staghouwer zichzelf voorneemt. ( = IKW)

De Spaanse vleeskoeien van Natuurmonumenten op Schier die de bison vervangen

De waarschuwing van de Noordelijke Rekenkamer dit voorjaar (‘belangenverstrengeling’) in de praktijk. Ook krijgt het reeds schatrijke Natuurmonumenten (40-50 miljoen euro subsidies per jaar, met 165 milljoen euro belegd vermogen) nog eens 1,3 miljoen euro voor vastgoed-ontwikkeling op Schiermonnikoog.

Dus; de partijen die al de meeste subsidie krijgen van Rijk en Provincie, dat zijn ook de partijen die bij het Waddenfonds vooraan staan.

Natuurmonumenten, als je van schrikdraad houdt

Schiermonnikoog, hoor ik U zeggen?
Laten we advocaat van de duivel/overheid spelen. Die subsidie krijgt een club als Natuurmonumenten vanwege deskundigheid en alle zorg voor hun natuurgebied.

Maar ehh Schiermonnikoog, hoor ik U zeggen…

Natuurmonumenten, als je van schrikdraad houdt

Was dat niet het Waddeneiland dat Natuurmonumenten met maaiers en schrikdraad toetakelde voor hun (afgeblazen) bison-proef? Dat Natuurmonumenten ja. Nadat ze tegen een energiecentrale in de Eemshaven van Essent campagne voerden, kregen ze een miljoen euro compensatiegeld (hou-je-bek-geld) en nog wat landerijtjes in Groningen kado.

Natuurmonumenten, als je van schrikdraad houdt

Een energiecentrale die overigens was vergund door hun groene vriendin Jacqueline Cramer als VROM-minister.

Katja, het oester-eetstertje van NIOZ 🙂 In elke schelp zit nieuwe subsidie

Katja, het Oester-eetstertje van NIOZ
Maar toch valt er af en toe wat te lachen over het gesubsidieerde corruptie-circus rond de Waddenzee. Momenteel krijgen de beleids-prostituees van het NIOZ door de overheid betaald, om windturbineparken op de ‘kwetsbare zeebodem’ (hun woorden) te verkopen als ‘goed voor de natuur’.

Die windfarms komen allen in Habitat H1101b (permanent overstroomde zandbanken, de ondiepere gedeeltes). Het zelfde habitat-type waaruit ze vissers verjagen onder het mom van ‘natuurbescherming’.

Noordelijke Rekenkamer schrijft dit voorjaar al wat je letterlijk ziet gebeuren, en wat ik al jaaaren stel

De ‘framing’ van ‘visserij’ als ‘slecht voor natuur’ heeft een duidelijk marketing-doel voor de overheid die NIOZ, RUG en Wageningen UR financiert; blijft dat ‘frame’ bij mensen tussen de oren hangen?

Dan kun je ‘visserij verjagen’ verkopen als ‘natuurbescherming’ en je kunt ‘industrieterrein in natuur’ vermarkten als ‘goed voor de natuur’. En dat is precies wat academie-prostituees als Katja Philippart doen, samen met Eneco, WNF, Stichting de Noordzee van (voormalig) VNO-NCW-baas Niek Jan van Kesteren.

Het redeneer/verkoop-schema?

 • In windturbine-industrieterrein op zee mogen geen vissers komen > Vissers boeh bah akelig aaaah> Windfarms op zee = natuurbescherming.
 • Ja knap heh, kom er maar eens op. 

‘Uitgestorven’ platte oester op Wad bij Wieringen, geheel zonder hulp van NIOZ

En zo kwamen ze met de lobbyist van de windustrie, Han Lindeboom (NIOZ, Wageningen UR, We@Sea, Stichting de Noordzee) op het lumineuze idee; we gaan windfarms in de zeenatuur ‘framen’ als ‘oesterbankherstel’. 🙂

De nieuwe loot aan het oester-fundament is dat het NIOZ voor Zeeuwse oester-kweker gaat spelen, zo lazen we in de Visserijnieuws van 21 september.

Geheel zonder hulp van het NIOZ floreert de platte oester alweer in Zeeland 🙂

Toevallig verscheen de aankondiging van Katja Philippart haar nieuwe carriere als Zeeuwse oester-boerin precies NAAST het succes van de Zeeuwse platte oester-kwekers. (Ostrea edulis) Het was Katja met subsidie gelukt om oesterlarven te ‘kweken’ in het NIOZ-lab.

Een bijzonder moment’, aldus een enthousiaste onderzoekster Katja Philippart. De labexperimenten van NIOZ sluiten aan op de praktijk-experimenten voor herstel van oesterbanken van het Wereld Natuur Fonds en Stichting ARK in de Voordelta, op de Borkumse Stenen en in windpark Gemini.

Bedenk dat Gemini (boven Schiermonnikoog) al een slordige 4 miljard euro subsidie opwekt. Dikke kans dat ze dan bij NIOZ uit een ‘natuur-compensatie’-potje geld beuren. Een zelfde bij de (Zeeuwse) Voordelta. Daar mogen ze het gehoor van de bruinvissen stuk-heien om de windfarms bij Borssele in zee te bouwen.

Als ‘compensatie’ stoppen ze dan wat milieu-activisten geld toe. En de overheid (Ton IJlstra) verjaagt wat vissers als ‘natuurcompensatie’, voor de industrialisatie der zeenatuur met windfarms.

Oosterschelde met strand vol ‘creuses’ (Japanse oester)

Wat NIOZ doet, dat kunnen de Zeeuwen beter
NIOZ verkoopt hun ‘Primeur’ alsof Ostrea edulis een ‘Waddenoester’ is. Maar het is gewoon een platte oester. Exact de zelfde oesters, die de Zeeuwse oesterboeren kweken in het bericht naast Katja en haar NIOZ. Die melden dat de platte oester weer – zonder hulp van NIOZ of Wereldnatuurfonds- terugkeert in de Zeeuwse wateren. We citeren Visserijnieuws:

In zijn welkomstwoord vertelde Adri Bruijnooge (oesterkweker, niet van NIOZ, maar zonder onderzoek-subsidie RZ) dat de oesters van Pols-Blom behalve Zeker Zeeuws ook gecertificeerd zijn voor het biologische keurmerk SKAL. Wat dat precies inhoudt legt Jacques Pols uit;

De eisen zijn een stuk strenger. Zo mag het oesterbroed niet afkomstig zijn uit het lab of een hatchery (dat is slecht Nederlands voor ‘kwekerij’ RZ)

🙂

Henk Staghouwer, hou de eer aan jezelf en treedt af,

Natuurherstel zonder milieuclubs, hoe is het mogelijk 🙂

Bruijnooge vervolgt:

Jarenlang was de kwaliteit van platte oesters onder de maat, vooral rond kerst als de vraag juist groot is. Dus zijn we op verzoek van klanten oesters uit Frankrijk gaan halen. Daardoor is de platte oester hier in Nederland uit het repertoir verdwenen. Maar nu heeft de Zeeuwse platte oester zich weer goed hersteld, dus we hopen dat de belangstelling ook weer toe zal nemen.

Nul Integriteit bij Onder Zoek (NIOZ); subsidiestop en de tent sluiten.

 (NIOZ) Nul Integriteit bij Onder Zoek
NIOZ-milieuactivisten kunnen dankzij alle subsidie een beetje los van de wereld leven. Wanneer gratis geld als Manna uit de hemel komt – enkel omdat jij van die Verheven Groene Standpunten hebt/de overheid van pas komt- dan word je blijkbaar zo.

Vanuit dit vertekende zelfbeeld verkopen die milieu-activistische boefjes een ander verhaaltje: ”Ooh schande, de wetenschap wordt niet meer geloofd/’de wetenschap is onder aanval door het populisme’. De vervalser van de natuurlijke geschiedenis van de Noordzee- Adriaan Rijnsdorp- haalde dat populaire slachtoffer-verhaaltje nog van stal bij zijn afscheid.

Kamervragen Lutz is nu directeur van de Waddenvereniging, waar NIOZ-onderzoeker Eelke Folmer weer in het bestuur zit

We horen niets over de replicatie-crisis in de wetenschap (bij ecologie kan minder dan 10 procent studies ‘waar’ zijn, net als in de sociale psychologie; zie Kareiva et al Oxford University Press 2018)

Het ligt ook niet aan de aantoonbare belangenverstrengeling waarvoor de Noordelijke Rekenkamer keer op keer waarschuwt. Neeuuhh; Het is ‘het populisme’ jongens 🙂 Die verheven wetenschappers, die worden niet meer geloofd door de verruwing en het populisme 🙂

Bob de Biobouwer
Er is maar 1 echte oplossing; al hun subsidies opdoeken. Laat die schatrijke milieuclubs maar betalen voor groene klets-verhaaltjes gebaseerd op de bij Han Olff zo populaire naturalistische drogreden; (‘natuurlijkheid’ = ‘goed’) waarom zou de belastingbetaler dat moeten doen? Uit de markt is geen enkele vraag naar NIOZ.

Alleen de overheids-bureaucratie heeft belang bij klets-verhaaltjes van NIOZ-onderzoekers

En daarom gingen ze al bijna onderuit.  Want noem mij 1 uitvinding van een milieu-activist in de afgelopen halve eeuw waar de mensheid ook maar IETS aan heeft gehad..  Ehhhhhhhhhhh. Nou ja, ‘biobouwers’, toch een leuk woordje. Bob de Biobouwer.

Voor 3,4 miljoen euro publiek geld. En daar nu nog 4 miljoen euro overheen om te roepen dat Barbertje Moet Hangen (de visserij). Maar mogen de NIOZ-oesterlarven dan tenminste wel biologisch gecertificeerd zijn? Anders moeten we ze niet in de natuur loslaten…. Wat U lezer?

Henk Staghouwer, hou de eer aan jezelf en treedt af.

 

4 Replies to “Platte Oesters Katja Philippart (NIOZ) niet biologisch! :-)”

 1. Hah, die directeur van de Waddenvereniging…
  Ik hoor haar -vanzelfsprekend geheel of the record- nog tegen jou zeggen “eigenlijk ben ik het wel met je eens” nadat je door een gifgroene voorzitster amper aan het woord werd gelaten. Die middag in Lauwersoog luidde het begin van het einde der garnalenvisserij in.
  Lutz helpt daar nu graag aan mee…

  1. @Leo Bokkum; niet alleen van de garnalenvisserij maar de gehele productieve sector van Nederland. Je houdt alleen nog ‘adviseurs’ over (Leuteraars) en voor 2030 is het burgeroorlog (Zie nu al in Frankrijk met de gele hesjes). Na die burgeroorlog krijgen we een totalitair regime (na de roep om orde en veiligheid vanwege Irakese toestanden) en ook dat stort in

   Daarna is het Westen niet een schim meer van wat het was, en neemt de Islam de tent over

   1. Rypke, we zitten aardig op 1 lijn. Ben alvast blij dat ik geen 20 meer ben. Hoop mijn leven uit te zingen zonder oorlog, maar vrees het ergste.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *