De Groot-Inquisiteur = Mensenrechten, Earth Charter & 2030 Agenda

2030 AGENDA, Wereldsocialisme, een ‘Verlicht’ wereldbestuur (high level panel of eminent persons) legt ons hun wereldideaal op

In de Gebroeders Karamazov (1866) van Fjodor Dostojewski vind je de beroemde parabel van de Spaanse groot-inquisiteur die de op aarde terug-gekeerde Jezus Christus laat oppakken om hem op de brandstapel te zetten. De inquisiteur vermaant Jezus dat hij bij de verzoeking in de Woestijn door de Duivel zo stom was om niet op diens verzoeken in te gaan.

De idee is dat de fusie tussen (katholieke) kerk en wereldlijke macht (‘het zwaard van de keizer’) automatisch tot corrumpering van de leer van Christus leidt.

De passage in de Bijbel waar het om gaat is Mattheus 4:1-10

Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij toonde Hem al de koninkrijken van de wereld en hun luister, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.

Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan (Lucifer de Lichtbrenger, De Verlichting RZ), want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.

2030 Agenda: transitie van nationale democratie naar globalistische technocratie

Dan Dostojewski’s ‘Gebroeders Karamazov: (Blz 397, de Russische Bibliotheek/Rainbow Pocketboeken).Bij het verhoor in de cel houdt Jezus gewoon zijn mond, en kijkt de inquisiteur enkel zachtmoedig aan. Die inquisteur houdt een monoloog, een vermaning aan het adres van Jezus.

Waarom heb je die laatste gave van de hand gewezen?

Wanneer je die derde raadgeving van de machtige geest ter harte had genomen, dan had je alles belichaamd waar de mens op aarde naar zoekt, namelijk: iemand voor wie hij kan knielen, iemand aan wie hij zijn geweten kan toevertrouwen en een manier om zich uiteindelijk te verenigen in een onbetwistbaar gemeenschappelijke en eensgezinde mierenhoop, want de behoefte om de hele wereld te verenigen is de derde en laatste kwelling van de mensen.

Altijd heeft de mensheid in haar geheel gestreefd naar een de gehele wereld omspannende orde.

Lezing Bill Gates, 1 van aanjagers 2030 Agenda

Met ‘Wonder’ (van techniek bv) ‘Mysterie’ en Autoriteit houden de de wind er onder bij de verwereldlijkte kerk, aldus de Groot-Inquisiteur

En dan op blz 399, vervolgt de inquisiteur tegen Jezus Christus:

Altijd heeft de mensheid in haar geheel ernaar gestreefd om over de hele wereld 1 te worden. Er zijn vele grote volken met een grote geschiedenis geweest, maar hoe hoger die volkeren stonden, des te ongelukkiger waren ze. Want des te sterker leefde het verlangen naar de eenheid van alle mensen op de wereld.

De grote veroveraars zoals Timoer en Dzjengis-Khan stormden als een wervelwind over de aarde en trachten heel de wereld te veroveren, maar ook zij drukten toch op zin minst onbewust dat zelfde diepste verlangen uit naar een wereldomspannende en universele eenheid.

Als U de heerschappij over de wereld en het keizerspurper aanvaard had zou U een wereldrijk hebben gesticht waar overal vrede heerste. Want wie anders kan over de mensen heersen dan diegenen die zich van hun geweten meester hebben gemaakt en HUN brood in handen hebben?

2030 Agenda: ‘De Transitie’ naar Globalistische Technocratie

Wij (de inquisiteurs RZ) hebben het zwaard van de keizer aanvaard en door dat te doen hebben wij natuurlijk U verloochend en HEM (Lucifer, die het godenvuur bij mensen bracht RZ) gevolgd. O er zullen nog eeuwen voorbij gaan waarin de anarchie heerst van hun vrije geest, van hun wetenschap en van hun antropofagie (= lijkenbergen, mensen eten RZ).

Want nu ze eenmaal begonnen zijn zonder ons die toren van Babel te bouwen zullen ze eindigen met antropofagie.

Maar dan zal het beest naar ons toe kruipen om onze voeten te likken en ze te besproeien met bloedige tranen uit zijn ogen. En dan gaan wij op het beest zittrn en heffen een kelk in de hoogte waarop geschreven staat ‘mysterie’! (Klimaatwetenschap RZ) Dan pas zal voor de mensheid het rijk van vrede en geluk aanbreken.

….dit is Echkart Tolle Foundation: zoek de verschillen met Agenda 2030 en The Great Transition, Utopische ‘Verlichting’-projecten

De fout die Jezus volgens de inquisiteur maakte is dat hij ze vrijheid van geweten schonk. En zoals de profeet van het milieu-globalisme Garrett Hardin al stelde in The Tragedy of the Commons en de Club van Rome met hun ‘limits’:

Vrijheid van het individu ruineert het collectief.

De huidige Christenunie is 1 van de fanatiekste voorvechters van het milieu-globalisme.

Hier nog het album van Deathmetal-band Believer, waarin de Verzoeking van Jezus in de Woestijn wordt uitgebeeld, op 41:30. Uiteraard is de bruller de Duivel‘If You Bow and worship mee….’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *