Machtsmisbruik Waterschap en Politie-terreur tegen rivierkreeft-visser?

De Waterschappen willen met subsidie ‘bestrijden’, wat vissers zonder subsidie als delicatesse vangen en verkopen

 • Een ondernemende kreeft-visser uit Gorkum die procedeert tegen het Waterschap Rivierenland – vanwege inbreuk op zijn vis-rechten – heeft nu al maanden last van intimidatie door de lokale politie.
 • Zijn ervaringen staan niet op zich, maar passen in een trend van machtsmisbruik en integriteits-verval door (semi-)overheden en publiek bestuur. We zijn Nigeria aan de Noordzee.
 • Dat machtsmisbruik is een logisch gevolg van het Cultuur- Liberalisme; de liberalisatie van waarden en waarheid-standaarden (het geloof in je eigen goedheid/ alles is geoorloofd, als je er maar mee wegkomt) VVD-mentaliteit, Ed Nijpels, Mark Rutte; aantoonbaar leugenachtige miljarden-dieven die in de cel thuis horen.
 • Die liberalisering van normen en waarheids-standaarden uit zich in de normalisatie van crimineel gedrag (een ander met geweld beroven van vrijheid en goed) van ‘De Straat’ tot ‘De Staat’
 • Wat ‘cultuur’ eerder corrigeerde/balanceerde aan negatief gedrag, dat krijgt ‘De Staat’ nu uitbesteed. Met De Staat als ethische hoeder krijg je zelfs een ‘Ministerie van Veiligheid’
 • Liberalisme leidt dus tot een onvrijere maatschappij, zoals een ‘Ministerie van Veiligheid’ tot overheids-terreur leidt .
 • Een Ministerie van Waarheid (Rijksoverheid.nl) duidt op een liegende overheid.
 • Overheden handelen uit eigenbelang via publieke financiering, niet ‘publiek belang’.
 • In reactie gaan overheden dan ook niet bij zichzelf te rade, maar ze verschuilen zich achter ‘het systeem’ of ze poetsen de etalage (de terreur van overheids-marketing & communicatie)
 • Dus dikke kans dat de Politie Rotterdam nu eerst ‘Rypke Zeilmaker in de computer opzoekt en dat ze sommeren die foto’s te verwijderen van hun inbrekers
 • Gele Hesjes; iemand?

De willekeur van de De Staat regeert wanneer je Ministeries normatieve namen krijgen als ‘waarheid’, ‘liefde’ en ‘veligheid’

Voorbeeld 1: Nigeria aan de Noordzee, hoe mijn beeld van ‘de rechtstaat’ veranderde
Steeds meer voorvallen en incidenten op een rij onderstrepen de trend die ik de afgelopen 10 jaar waarnam, zodat we hier Nederland nu ‘Nigeria aan de Noordzee’ noemen.

Het verval van integriteit en opkomst van ‘Waardeloze Mentaliteit’ bij de overheid. Onder ‘de overheid’ reken ik ook de Natuur- en Milieubeweging, clubs als Natuurmonumenten: die staan met honderden miljoenen euro’s subsidies per jaar ook op de payroll van De Staat. Ze ZIJN De Staat.

Je komt bij de bureaucratie en ‘ngo’s ook het zelfde genre mensen tegen.

Lieden die van de eigen Gutmenschlichkait zijn overtuigd. En die met andermans geld (belastinggeld) eigen-belang willen behartigen (‘idealisme’ heet dat). Niet gehinderd door enig geweten dus, omdat ze menen dat in pacht te hebben. Zo breidt de overheid en haar parasitaire klasse zich steeds verder uit, ten koste van de waarde-toevoegende economie.

De grootste dief is de overheid (het CDA/VVD) en haar ‘duurzaamheid’/de Klimazi’s

Voorbeeldje: de belangen-verstrengelde overheid die in 2007/8 op advies van actieclubs met de dier-terrorist Laurens de Groot (Sea Shepherd) in dienst bij de Milieupolitie twee dierenhandelaren ruïneerde.

Over die zaak kun je mr. Erna Phillippi van Natuur &Recht raadplegen.

Als valkenier-vertegenwoordiger zat ik midden in dat gestuntel van 3 elkaar opvolgende OM-officieren en concludeerde; bij de overheid werkt ’t brandhout van de samenleving. Kamervragen door Annie Schreijer Pierik, Dat is met Pieter Omtzigt nog 1 van de weinige CDA’ers die nog geen communist is maar met normaal boerenverstand.

Het Menselijke Nederland, overleden door het secularisme (cultuur-liberalisme/marxisme en haar sciëntisme.)

Zie ook het machts-misbruik van het Ministerie van Economische Zaken (Ton IJlstra, dhr Tieleman) bij het VIBEG-proces, waarvoor ik een client vertegenwoordigde bij de Raad van State. Het onder pseudo-wetenschappelijk excuus afpakken van visgebied, via ‘wetenschap op bestelling’-clubs als Imares (Wageningen UR) De overheid koopt ‘wetenschap’ om haar beleid in te dekken. Academici die voor subsidie wat  verhaaltjes verzinnen.

Voorbeeld2:  Met geweldsmonopolie overheid je critici intimideren
We zagen hoe een broeder in het goede van mij, Hans Keuper op basis van vervalste aangiftes door BOA’s van Natuurmonumenten aan een strafblad werd geholpen. Een vermoedde intimidatie-poging van het financieel en politiek volledig met De Staat vermengde Natuurmonumenten.

Zijn populaire Facebook-pagina steekt continue de draak met de subsidie-handel van Natuurmonumenten. Daar is het in rap tempo leden verliezende Natuurmonumenten bepaald niet blij mee, zo bevestigde Bjorn van den Boom. Ze weten er niet mee om te gaan, omdat Gutmenschen nu eenmaal geen spot en ironie vatten.

Dus riepen ze al dat hij ‘gek’ was en ze zochten manieren ‘m onschadelijk te maken. Want hoe kun je nu kritiek krijgen als je van jezelf het gevoel heb ZO GOED te zijn, het ZO GOED te bedoelen… Als je 40-50 miljoen euro subsidies per jaar toucheert, dan MOET je wel ‘beter mens’ zijn…

Staat binnen de Staat, schatrijk Natuurmonumenten (x 1000 euro)

Dat bespotten van Natuurmonumenten doet Keuper sinds die club met ‘ecologisch bureau’ Eelerwoude voor zijn huis met tonnen euro’s euro subsidie een weidevogel-gebied verbouwde tot ‘nieuwe natuur’.

Over het hele land kun je die schade door ‘natuurontwikkeling’ zien; het vernielen van het bestaande landschap voor ‘herstel’-subsidie. Het eindresultaat is dan plas-dras-treurnis met wat verwaarloosd vee en veel ganzen.

Uiteindelijk won Keuper zijn zaak tegen De Staat, die ‘m zijn jachtakte afpakte. De Staat moest hem schadevergoeding betalen. Maar nog steeds weigert De Staat zijn valselijk aangelegde ‘strafblad’ te verwijderen, en daar voert Keuper nu opnieuw actie voor.

Bromsnor op bezoek; een instantie is zo betrouwbaar als de mentaliteit van mensen, niet als ‘het systeem’

Voorbeeld 3: Met geweldsmonopolie de concurrentie van Waterschap Rivierenland intimideren?
Rivierkreeft-visser Andre Blokland betrapte politie-agenten op 4 mei 2018 op inbraak op zijn terrein. Ze hadden zelfs de ruit in geslagen, en hij vroeg ze om legitimatie (zie hierboven).

Nu in November krijgt Blokland ook nog eens bericht dat ze zijn Jachtakte willen innemen omdat ze hem ‘framen’ als risico voor de maatschappij. Zonder bewijs voor enig strafbaar feit dat zulke maatregelen rechtvaardigt, mogelijk omdat Blokland op sociale media zijn zaak deelt met publiek: en dat wil Bromsnor BV niet..

Om die inval te duiden zonder enig bewezen strafbaar feit of maar bevel van het OM, dien je de voorgeschiedenis te kennen.

30 oktober, nieuwe dreigementen van de inbrekers-brigade/politie

Blokland zette met restaurateur Arjan Smit de Amerikaanse rivierkreeft succesvol in de markt, bijvoorbeeld met kreeftkroket uit de polder. Ze gaven ook leuke workshops zoet-watervisserij, populair bij stedelijke liefhebbers van kwaliteitsvoedsel. Zijn wekelijkse excursies rivierkreeft-vissen liepen als een trein.

Die delicatessen kan hij vangen met goedvinden van de terrein-eigenaren/boeren in de polder. De Poldergamba is niet aan te slepen bij restaurants. Vele vissers staan te popelen in bijvoorbeeld het Groene Hart ook die kreeften te oogsten

Bij de Jumbo-supermarkt kun je WEL een pakje met die zelfde kreeften-soort uit China krijgen. Maar niet uit de eigen polder. Dat ligt aan de Rijksoverheid, milieuclubs en de ‘Waterhoofd’-waterschappen. Die laatste trekken steeds meer taken naar zich toe. Ze gaan het weer op de planeet redden via het aannemen van marketing-personeel (‘communicatie’), investeren in elektrisch rijden.

In plaats van gewoon de kerntaak te handhaven; de voeten droog in de polder.

Doordat Waterschappen een Waterhoofd krijgen, heb je steeds minder vak-personeel, en aan de top steeds meer zelf-belonend brandhout/leuteraars (‘communicatie’), corruptie, zelf-verrijking. Mensen die geen voldoening uit dienstbaarheid voor de maatschappij halen, maar die zichzelf willen profileren met marketing op publieke kosten.

Wat particulieren om niet commercieel willen oogsten, dat trekken Waterschappen nu naar zich toe tegen lastenverzwaringen

Dankzij uit Brussel overgewaaid Rijksbeleid, zijn de rivierkreeften nu ‘schadelijke exoot’ verklaard.

Zo kunnen overheden en hun academici maximaal zichzelf belonen met werk. Het idee dat ‘publiek bestuur’ en haar politici uit publiek belang handelen; heeft iemand daar enig bewijs voor? Zie de ‘Klimaatwet’, duizend miljard euro voor 0,0003 graden klimaatwinst. Of de legalisatie van mensensmokkel uit Afrika naar Europa door de VVD/CDA (Marrakech-verdrag ondertekenen)

Over de hetze rond ‘exoten’ schreef ik in Elsevier Weekblad op 24-4-2016; ‘Ecologische Soap Rond Exoten’. Terwijl vissers ze er commercieel en om niet graag uit vissen, moet nu een hele academische industrie en ambtenarij zich tegen die kreeften aan bemoeien. Van dat Rijksbeleid willen de waterschappen met subsidie profiteren. Dus maken de Waterschappen propaganda over ‘schadelijke’ rivierkreeften.

Radboud Universiteit Nijmegen kreeg ter vermarkting van de ‘noodzaak’ van tot ‘exoten’ gebombardeerde plant- en diersoorten al een eigen leerstoel betaald door De Staat. Die rekenen zich nu steeds rijk met rapport-schrijven voor de Bureaucratie.

Bromsnor op bezoek

Bij de Waterschappen spreken we over mensen uit de bureaucratisch-academische klasse als Hans Middendorp; Een (diepe zucht) STRATEGIEMANAGER KLIMAAT EN CIRCULAIRE ECONOMIE (slap ge***) bij Waterschap Delfland. Conform de pseudo-wetenschap der ‘ecologie’ kun je ‘invloed’ van kreeften weer verkopen als ‘natuurschade’.

Maar…

 • ‘Natuurschade’ is niet meer dan statistisch verzinsel, bijeengeraapt in rapportjes van door jouw betaalde academici. Want wat is ‘natuur’ in de door mensen gemaakte polder waar Blokland vist, en andere binnenvissers? Wat meer dan een tijdelijk samenraapsel van korte ‘trends’ in willekeurig geselecteerde soort-assemblages?

Kun je iets ‘beschadigen’ dat je niet kunt kwantificeren? Nee. Tenzij je een leger Diederik Stapels inhuurt (ecologen) die je betaalt om academisch gezag te geven aan je private belangen-behartiging op publieke kosten. (Radboud Universiteit) Wat het cultuur-liberalisme ook doet, is het liberaliseren van waarheids-standaarden in de wetenschap. ‘Waar’ is wat subsidie oplevert en sociaal aanzien.

 • Dus je kunt dit ‘probleem’ oplossen met gesloten beurzen. Ook zijn er gewoon legitieme visrechten op die overheerlijke kreeftjes (met gember en peper wokken en smullen!) Maar dankzij de ambtenarij en Waterschappen moeten we rivierkreeft uit China importeren, terwijl de Waterschappen onze eigen rivierkreeft vernietigen voor subsidie. 

Arjan Smit maakt er kreeftkroketjes van…

Wanneer ‘lastig’ gelijk wordt aan ‘terrorisme’- de willekeur van ‘veiligheid’
De meeste vissers zijn niet al te verbaal begaafd en schriftelijk onderlegd. Die leggen zich neer bij steeds verdere inperkingen van hun LEGITIEME VISRECHTEN. Blokland is HEAO Econoom, verbaal begaafd en weet zich goed in media te verwoorden.

Net als de verbaal vaardige Hans Keuper. Hier hangt dus opnieuw een zaak in de lucht die riekt naar intimidatie-praktijken. Iemand onschadelijk maken via intimidatie, die de overheid/milieubeweging/parasitaire klasse als ‘lastig’ ziet. Dat hij ’t door intimidatie en continue procedures opgeeft, zodat ze hun eigen gang weer kunnen gaan. Corruptie dus.

Terwijl Blokland niets liever doet dan ’t prachtige product in de markt zetten en lekker vissen moet hij alle negatieve energie investeren in getreiter door de overheid. En zo zijn er vele andere Bloklands in Nederland; zoals de slager Van Broekhuizen in Dalfsen waarover ik schreef voor Epoque.

Maar wel capaciteit om bij een vriend van mij in te breken?

Om zijn LEGITIEME visrechten te verdedigen, moet Blokland nu al jaren procederen tegen het Waterschap Rivierenland dat hem een poot dwars zet.

Nu komen daar plotse invallen op 4 mei bij door de Politie-eenheid Rotterdam. Die braken gewoon in zijn huis in zonder enig legitiem huiszoekingsbevel of dat ze 1 strafbaar feit kunnen noemen. Blokland betrapte de inbrekende politie, en nam foto’s van hun legitimatie-bewijzen die hij op het internet zette.

Zijn visserij-leerling Matthijs krijgt steeds met intimidatie te maken. Omdat ook Blokland van zijn vrijheid van menings-uiting op het web gebruik maakt, stoort dat de politie. Dus pikken ze nu plots ook zijn Jachtakte in op basis van vage vermoedens. Zoals dat bij Hans Keuper ook al gebeurde.

Rivierkreeftvisser Andre Blokland en collegae oosten die kreeften om niet voor particulier genot.

MINDER Blauw op straat graag en in de Tweede Kamer
Ik help Blokland als broeder in het goede even bij die openbaarheid.

Want wanneer we TERREUR van politie tolereren, dat ze gewoon bij je komen inbreken, nemen ZIJ hun vrijheden op basis van een gewelds-monopolie. Alsof je apen een machine-geweer geeft. De overheid kan zich achter ‘systemen’ verschuilen, terwijl je als burger kwetsbaar bent. Zij kunnen JOUW duperen vooraf, en jij moet achteraf maar zien of je het gelijk haalt via het reeds haperende recht-systeem.

Dat de politie met gezags-problemen kampt, los je dat op door onwettelijke vrijheden te nemen?

Bestellen bij Bol.com, van rechts-filosoof Ton Derksen

Ik heb daar net wat teveel nare kanten van gezien. De overheid kan slechts op basis van ‘een vermoeden’ je ruineren, en je moet achteraf maar zien of je je ‘recht’ haalt. Tegelijk gaat die overheid zichzelf dan met persberichten profileren van ‘kijk wij hebben een boef gevangen’. VOORDAT van strafbare feiten bewezen sprake is.

Wanneer de AIVD legitieme tegenstand tegen windturbines in je achtertuin al ‘framet’ als ‘terrorisme’ gaan we een wel zeer ongezonde kant op.

Sinds we een Ministerie van Veiligheid hebben dankzij de ‘liberalen’ van de Vereniging Voor Dieven (VVD, mensen met liberale waarheids-opvattingen) voel ik me niet langer veilig met politie in de buurt. Hoe minder ‘Blauw’ op straat (en in de Tweede Kamer), – door seculier-liberalistische massamedia en massa-onderwijs opgevoede hysterische types in hun koddige zeiljacks die ‘zichzelluf‘ willen zijn- hoe beter.

Net als Mark Rutte en zijn Vereniging Voor Dieven (VVD, de Nijpelitaanse Klimaat-maffia) grijpt de Ziekte van Nederland ook bij ‘Het Gezag’/De Sterke Arm/Het Slappe Handje; Waarden-loze Mentaliteit. Je weet dus ook dat ze nu direct op ‘Rypke Zeilmaker’ in hun computer kijken.

De ‘agent’ die mij prive op de bon slingerde leek op de middelste en gedroeg zich ook zo

Cultuur-Liberalisme
Wij hopen dat er binnen het politie-corps een voldoende tegenwicht bestaat, maar weten dat de corps-top volledig meehuilt met het cultuur-liberalisme. Je ziet het cultuur-liberalisme ook in de wijze waarop ‘het gezag’ zich profileert. Dat ze oorbelletjes en hipster-baarden gaan dragen, haren blonderen, huid-graffiti (tatoeages). Lekkur Juzelluf zijn. Iedereen tot vervelens toe zo uniek. Zelfprofilering, de antithese van dienstbaarheid.

En wel op agressieve en huilerige wijze ‘Ruspekt’ eisen, ook die emotionele huilebalk die mij een bon van 240 euro aansmeerde in prive.  Cultuur-liberalisme leidt er ook toe dat mensen niet bij ZICHZELF te rade gaan; wanneer TNT-personeel dan de zalm uit je kerstpakket wegjat, zegt de telefoniste gewoon doodleuk ‘had je ’t pakket maar moeten verzekeren’.

Duurzaam bij ABN Amro; voor 22 miljard euro door de staat op laten kopen nadat je door wanbeleid omvalt. En dan moet ik zelfs extra bij betalen voor de meest basale service; om bankafschriften te krijgen; Cultuur-Liberalisme en Liberale Waarheid-standaarden: zonder Onsterfelijke Ziel is er geen moraal (zie mijn Dostojewski-verhaal van gisteren)

De overheid tutoyeert mensen met ‘hou jij je aan je snelheid’, zo van ‘You Punk’, alsof ze je met de vinger in de borst prikken. Dat doen de banken als het door de belastingbetaler ‘geredde’ ING ook. Die cultuur-liberalistische overheid spreekt mij voor haar gedwongen winkelnering aan als ‘client’. (markt-liberalisme, de overheid als ondernemer) De window-dressing op internet (Rijksoverheid.nl, ministerie van Waarheid) en in foldertjes is al even veelbelovend als bij het bedrijfsleven.

Dus mag die relatie dan ook wederkerig zijn?

Publieke bestuurders zijn crimineler dan de mensen die opgepakt en geintimideerd worden; deze geeft 127 miljoen euro publiek durf-kapitaal aan een windmolenaar Anne de Groot om de natuur-wetgeving te overtreden in Natura 2000-gebied IJsselmeer. Omdat de overheid voor zichzelf andere normen hanteert dan burgers. (‘nationaal belang’)

Dan valt ’t hier in Friesland nog wel eens wat mee, men wil hier nog wel wat gemoedelijker zijn. Normaler, Menselijker. Bepaalde elementen van de cultuur-liberalistische ’68-revolutie zijn ze nog steeds mee bezig om die te implementeren.

Recent is – na een halve eeuw- zelfs het postmodernisme in Fryslan doorgedrongen; ‘noh ja juh, no, dat is jau waaerhait, wot bun jai ssssstellug’. 

Toch lijkt men ook hier- al dan niet door ‘omstandigheden’ gedwongen- ook op kerntaken in te boeten.

Ik doe hier op het bureau in Joure aangifte van diefstal (pakket met zalm leeg-geroofd door de bezorger van TNT) Maar je weet bij voorbaat al dat ze er niets mee doen. Het bureau was niet eens open.

Een echte ‘Rjocht en Sljocht’-Fries die vroeger zelf agent was geweest, foeterde er nog over ‘dat soe in myn tiid nooit gebeuren‘. Je weet ook al dat ’t geen zin zou hebben bij een zwaarder delict, als iemand in je woning inbreekt.

Alleen nog verkeersboetes schrijven en boos worden als mensen op internet de politie bekritiseren

VVD-ministerie van ‘Veiligheid’ maakt Nederland onveiliger
Je maakt melding van een valse Mechelse herdershond in het dorp van honden-bezitters aan de Buorren die daar niet mee om kunnen gaan. En waarschuwt ‘die bijt nog een kind dood of iemand anders zijn hond’. Doen ze ook niets mee. Nog geen 2 weken later wordt de lieve Beagle van iemand uit mijn buurt verscheurd door die herdershond.

Hebben die Waakzame Dienstbaren dus weer niets mee gedaan. Schade bij de dierenarts voor 550 euro. Met de arme Beagle gaat ’t weer goed. Maar stel je voor dat mijn kleine Truusje door zo’n valse hond door midden werd gebeten. Of een kind voor het leven verminkt. En ALLE hondenbezitters worden op het gedrag van de foute aan gesproken.

Leer weer klassieke waarden en deugden. Oefen daarin. In plaats van een ‘imago-campagne’ als reactie op kritiek of erger…De gemakkelijkste weg is die naar de Hel (goede bedoelingen)

Eerder had het buurdorp Sint Nyk vanwege alle inbraken maar een burgerwacht in het leven geroepen. Waakzaam en Dienstbaar. Met hoeveel man politie is hier in Friesland ook nog operationeel? Wat is het oplossings-percentage inbraken die tot veroordeling leiden? Of gaat de politie liever Facebook-agent spelen, dat daar dingen gezegd worden die De Staat onwelgevallig zijn?

Nou, moet nu mijn website uit de lucht omdat ik terechte kritiek heb? Is dat dan ‘terrorisme’ of ‘onveilig’? Wanneer ‘Veiligheid’ dus de naam is van je ministerie, dan ben je op weg richting Orwelliaanse nachtmerrie. Van ‘veiligheid’ krijgt de overheid nooit genoeg.

Pas als de laatste criticus het zwijgen is opgelegd, zeg maar…. Iedereen opsluiten, die het waagt een rooskleurig zelfbeeld- dat ‘draagvlak’- van realisme te voorzien….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *