‘Basismonitoring Wadden’ in Staatscourant (17-12) institutionaliseert corruptie

Als vissers de ‘bodem beroeren’ dan heet ’t dat ze de visstand beschadigen, bij Rijkswaterstaat heet het ‘natuurherstel’ en ‘nieuwe natuur’

  • Precies zoals mijn 2 jaar lang door Sieben Poel en Aante Nicolai (Rijkswaterstaat) gefrustreerde Wob-verzoek boven haalde, publiceert verantwoordelijk Wadden-beheerder Rijkswaterstaat vlak voor de Kerst  17 december in de Staatscourant een voorstel ‘Samenwerkingsovereenkomst Basismonitoring Wadden‘ als voldongen afspraak.
  • Daarmee institutionaliseren zij de reeds 3 jaar geleden voorspelde belangen-discriminatie en door de Noordelijke Rekenkamer bevestigde ‘belangenverstrengeling.
  • Er komt een ‘Datahuis Wadden’ dat de natuurlijke werkelijkheid buigt naar de wensen van de overheid (tot ‘wetenschap’ vermomde marketing)

Waddenbewoners zijn tot ‘gebruikers’ gedegradeerd. Die mogen vanaf nu geregeerd worden door tot ‘beheerder’ opgewaardeerde milieuactivisten van bijvoorbeeld Natuurmonumenten, maar ook door de NAM. Er is geen enkele garantie dat de informatie’ die zijn van deze belangen-verstrengelde ‘beheerders’ krijgen betrouwbaar of objectief is

Door die indeling staan tot ‘beheerders’ opgewaardeerde partijen altijd vooraan bij het Waddenfonds, die krijgen 40% of meer van hun projecten vergoed

Door de overheid gesubsidieerde milieu-activisten als ‘baas’

Monitoring in handen van ‘wetenschappers’ gelieerd aan milieuclubs als Eelke Folmer (NIOZ, Waddenvereniging, Milieufederatie Friesland) die gegevens selectief gebruiken voor financieel belang zet de weg open voor oplichting uit overheids-belang

Voorbeeld 1: Eelke Folmer van de Waddenvereniging/NIOZ hypete in Noorderbreedte bv ‘de zeespiegelstijging’ terwijl die al 120 jaar constant is. En zo iemand vertrouw je dan met collegae wel 4 miljoen euro Waddenfonds-subsidie toe en 2 miljoen euro publiek geld (samen met Natuurmonumenten) omdat hij ‘wetenschapper’ is?

Voorbeeld 2; Het NIOZ moffelt de invloed van zeehond-predatie (43-66%) op de vis-stand weg en de invloed van fosfaat, en overdrijft ‘klimaatopwarming’ en ‘verzilting’. Men poogt zelfs de Noordzee al als ‘subtropisch’ te framen, enkel omdat de Ansjovis weer terug is (net als in 1900-1940)

Voorbeeld 3: Langs de Britse kust kun je de afgelopen halve eeuw in het geheel geen opwarming meten, enkele plaatsen zelfs afkoeling, zo toont onderzoek in het Journal of Sea Research (Henderson 2017).

Voorbeeld 4: Het NIOZ weet daarnaast dat CO2 helemaal geen rol hoeft te spelen bij de gemeten opwarming van 1,5 graden afgelopen kwart eeuw. (Van Aken 2010)
Voorbeeld 5; Wanneer je verder kijkt dan de jaren ’80 zie je dat sinds 1862 geen opwarming plaatsvond. Er vond de eerste 3 decennia afkoeling plaats van 1,5 graden (Van Aken 2008.) De opwarming van laatste 30 jaar van 1,5 graden verklaart het NIOZ ook zonder CO2 (zie hieronder in NIOZ-publicatie 2015)

Journal of Sea Research 2015

Dusdanig veel academici en ambtenaren zijn financieel afhankelijk van de CO2-hype dat Van Aken zijn werk in de doofpot kwam.

Voor deze institutionalisering van corruptie en het tot semi-overheid verheffen van milieu-activisten bestaat geen bestuurs-rechterlijke grond: de verantwoordelijke bestuurder Sieben Poel weigerde mij die grond te overleggen, en na 2 jaar heb ik nog steeds geen antwoord op deze vraag gekregen, ook niet na de rechterlijke zitting op 17 oktober.

De Boefjes van Rijkswaterstaat (Sieben Poel, Aante Nicolai)
Helaas voor deze corrupte lieden ben ik goed ingevoerd, en kan ik bij een strafzaak van dienst zijn tegen deze corrupte bestuurders en tot semi-overheid opgewaardeerde milieuclub-vertegenwoordigers. Dat zij persoonlijk betalen voor wat zij het Nederlandse volk voor streek flikken. Via deze bestuurlijke indeling is de weg open gezet naar de industrialisatie van het Waddengebied, uit naam van ‘duurzaam’ en een selectief gebruik van wetenschap.

Nota bene gefinancierd met 180 miljoen euro ‘natuurherstel’-geld uit het Waddenfonds, zoals ik beschreef op 10 november. Sieben Poel en Aante Nicolai van Rijkswaterstaat frustreerden expres samen met Bas Eenhoorn (Regiecollege) 2 jaar lang mijn Wob-verzoek over deze operatie, omdat ze eerst alles in bestuurlijk beton wilden gieten.

Lees over die procedure mijn laatste bericht, mijn zaak over wat ik ‘De Wadden-Oligarchie’ noem diende bij de bestuursrechter HJ Bastin in Groningen op 17 oktober.

‘De Algemene Rekenkamer’….zou de institutionalisering van corruptie rechtvaardigen?

De Ironie wil dat de opvolgster van Sieben Poel (Rijkswaterstaat), Erika Slump naar ‘De Algemene Rekenkamer’ (2013) verwijst om ge-institutionaliseerde corruptie te verdedigen.

De Algemene Rekenkamer wilde toen vooral de bestuurlijke spaghetti ontrafelen. Echter Sieben Poel vergrootte die verstrengeling, door een nieuw Opdrachtgevers-Colectief Beheer Waddenzee (OBW) op te richten (met zichzelf als voorzitter), en diverse andere buiten-bestuurlijke organen waar niettemin de werkelijke besluiten vallen. Dat de mensen die van beleid profiteren (milieuclub-personeel, onderzoekers en Rijkswaterstaat-personeel) dat beleid vaststellen, terwijl de mensen die het moeten betalen buitengesloten zijn. 

Dat is toch gewoon corruptie?

Noordelijke Rekenkamer, blz 7 in ‘Het Waddenfonds Gemonitord’ januari 2018

Terwijl de NOORDELIJKE Rekenkamer dit voorjaar nog voor de ‘belangenverstrengeling’ waarschuwde, omdat de overheid zichzelf voor lopende plannen met 180 miljoen euro Waddenfonds belonen wil (IKW); dat betekent dat provincie-bestuurders als Henk Staghouwer (Waddenfonds, gedeputeerde Groningen) beslissen over de toekenning van gelden waarvan ze zelf profiteren..

Daarom trok het Rijk zich formeel terug als subsidie-aanvragen. Toch is Rijkswaterstaat (Ministerie I/M) nog steeds profiteur van subsidies uit het Waddenfonds (Afsluitdijk, Visrivier enz) Met deze Staats-courant-publicatie negeert Henk Staghouwer regelrecht de aanbeveling van de Kwaliteitscommissie, waar de Noordelijke Rekenkamer op bladzijde 42 naar verwijst:

Blz 42: Provincies plaatsen zichzelf vooraan bij Waddenfonds om lopend beleid met natuurherstel-geld te financieren

Bootleggers en Baptists: ‘wetenschappers’ en milieuclubs verven de overheid groen
In
mijn lezing ‘The End of Nature Conservation in The Netherlands‘ voor de German Wildlife Foundation in Berlijn op 14 december besprak ik al het mechanisme (speltheorie bootlegger-baptist), waarmee de overheid (Rijkswaterstaat) zichzelf inkleedt.

Zodat ze mogen bouwen in de de Waddenzee (windturbines, energie-industrie) en dat laten ze dan groen verven door clubs als Natuurmonumenten. Ook betalen ze academici van tot ‘beheerder’ opgewaardeerde instituten als het NIOZ om de andere kant op te kijken. Visserij als factor overdrijven en ‘het klimaat’, maar Rijkswaterstaat bagatelliseren.

Zie hoe ze nu 4 miljoen euro Waddenfonds-geld geven aan milieu-activisten als Eelke Folmer (NIOZ, Waddenvereniging) om visserij vanwege ‘bodemberoering’ in kwaad daglicht te stellen:

Het ‘framen’ van ‘visserij = milieuvervuiling’ is weer voorzien van Waddenfonds-miljoenen

…en kijk tegelijk met wat voor apparaat Rijkswaterstaat adverteert, de Edax met een vermogen van 12000 pk, gelijk aan 40 viskotters die ‘door de bodem snijdt’ van Natura 2000-gebied het IJsselmeer.

Bodemberoering; iemand?

Rijkswaterstaat baggert ook in de Westelijke Waddenzee en wint daar zand dat ze aan de bouw-industrie verkopen. Daarnaast is Boskalis (waar dit ding van is) sponsor van milieuclub Stichting de Noordzee, die continue krijst met andere milieu-activisten hoe schadelijk ‘bodemberoerende visserij’ is. Ook Staatsbosbeheer mag ‘gebruikers’ van het Waddengebied nu beleren over ‘verstoring’.

Terwijl directeur Sylvo Thijssen met zijn 2,3 ton euro salaris zelf het Robbenoordbos kappen laat, om daar windturbines te plaatsen tegen pachtsubsidie van meer dan 80 duizend euro per turbine

Noem het ‘nieuwe natuur’ en plots mag je in de natuur bouwen. Natuurcompensatie is door de overheid bedacht, om zelf boven de natuurwetgeving te kunnen staan..

Op die zelfde wijze willen ze nu ook windturbines in het Waddengebied verkopen als ‘goed voor de natuur’ :-). Dat ze ’t ‘Waddenproof windmills’ noemen, windmolens in trekvogelgebied.

Windturbines van Eneco in de Waddenzee,

De rechtvaardiging voor die industrialisatie is dat ‘de klimaatverandering’ een ‘energie-transitie’ zou noodzaken. Echter, lees zelfde publicatie maar van Van Aken (NIOZ, nu gepensioneerd) er op na:

Van Aken 2008 Journal of Sea Research Wanneer je verder kijkt dan je klimaat-neus (30 jaar) lang is, dan zie je dat de temperatuur stijgt en daalt in CYCLI

En lees ook de publicatie van ecoloog Peter Henderson in het Journal of Sea Research (2017). Die controleerde de zeewater-temperatuurtrend aan de Britse kust sinds de jaren ’60, op basis van de inlaat van koelwater bij energie-centrales. GEEN trend. Sterker nog, als centrales de effecten van (opwarming door koelwater) tegengaan, dan zie je zelfs een dalende trend:

Wadden-Watts?
Dus het hele idee dat een CO2-catastrofe nu;

  • a. tot unieke opwarming leidt
  • b. rechtvaardigt dat je de Waddenzee industrialiseert met windturbines, zonnepanelen, betaald met geld uit Waddenfonds
  • c. dat je de oppositie daartegen monddood maakt en bestuurlijk buiten spel zet (de Staatscourant-publicatie)
  • d. onwelgevallige informatie onderdrukt via ‘infor,

….dat leunt op zijn best op wetenschappelijk drijfzand. Wat wil zeggen; vele academici -zoals bij de tot ‘beheerder’ opgewarmde Waddenacademie- BEWEREN dat de CO2-catastrofe de afschaffing van transparant publiek bestuur rechtvaardigt. Maar meningen zijn irrelevant, als je over LANGERE TERMIJN meet, zie je dat de opwarming van afgelopen 30 jaar zo uniek niet is.

Journal of Sea Research 2015

Zoals ze bij het NIOZ ZELF toegeven, kun je die opwarming van de Waddenzee verklaren met natuurlijke veranderingen. Lees ook mijn verhaal voor Elsevier Weekblad; ‘Trucs bij het Tellen’. Het inkorten van je baseline, referentiepunt (bv vanaf 1980) om de gewenste conclusie te krijgen, dat is truc 1 bij wetenschapsfraude. (zie ook Wildawsky 1995; vary the baseline and see if the conclusion is robust)

Blue Energy; Wetsus bestaat bij gratie van de CO2-hype

Het is dus van belang dat mensen die zich ‘wetenschapper’ noemen onder de zelfde publieke controle vallen als ieder ander. Er is geen enkele reden om academici op een voetstuk te dragen en ze te subsidieren.

Wil subsidie voor zijn waterbatterij, dus pompt graag de CO2-gekte op

Kijk hoe ‘dr’ Jan ‘Wadden Watts’ Post van water-instituut Wetsus bij de Waddenacademie (2016) oproept tot het plaatsen van Energie-industrie in ‘werelderfgoed’ Waddenzee. Het Regiecollege Waddenzee (RCW) onder typische VVD’er Bas Eenhoorn wil de gesubsidieerde miljarden-corruptie genaamd ‘duurzaam’ tot Wadden-opdracht maken;

Jan Post van Wetsus

Dus bewoners – tot ‘gebruiker’ gedegradeerd onder ‘beheerders’ van milieuclubs en de NAM- die moeten met ‘bewustwording en draagvlak’ (met Waddenfonds-geld betaalde marketing) maar geloven dat het industrialiseren van natuurgebied de Waddenzee een goed idee is. Zodat Jan Post van Wetsus zijn subsidies kan krijgen. Voor installaties als die ‘Blue Energy’-zout-zoet-batterij van ze aan de Afsluitdijk.

Waarmee je net een paar gloeilampen kunt laten branden.

Waddenacademie legt meer nadruk op ‘prognoses’ (meningen), dan wat gemeten is (geen extra zeespiegelstijging). Want daarbij hebben ze financieel belang

Mij dunkt dat er nog wel wat Gele Hesjes te zien zullen zijn, wanneer deze gelegaliseerde corruptie en natuurvernietiging gestalte krijgt. De ‘bewustwording’ van corruptie groeit harder bij Jan Publiek. En het ‘draagvlak’ kalft ook steeds sneller af om 1000 miljard euro door het klimaat-toilet te spoelen en onze mooie landschappen te vernielen met inefficiënte windmolens.

Of dat je natuurherstel-geld gebruikt om een biogas-installatie van de NAM te financieren, of zelfs Straatlantarens van de Gemeente Texel.

De partijen die de overheid tot schaduw-overheid opwaardeert

Bijltjesdag zal komen Aante Nicolai en Sieben Poel; jullie namen staan in Het Grote Boek, ook die van Bas Eenhoorn en 3-dubbele-pet Michiel Firet. Als het aan mij ligt, gaan jullie DE CEL in, al dat corrupte leugenachtige gespuis dat ons land door het toilet spoelt van eigengewin, gelieg, subsidie-diefstal en huichelarij.

Ik krijg jullie wel,..

Misschien zijn er gewoon wel veel te veel academici?

2 Replies to “‘Basismonitoring Wadden’ in Staatscourant (17-12) institutionaliseert corruptie”

  1. In de jaren ’90 had ik (als programma-manager bij een bank-instelling) opmerkelijk een aantal natuur-biologen en ook een sterrenkundige als programmeurs in mijn ICT-projecten, die blijkbaar in hun vakgebied niet aan de bak kwamen in die jaren. Hoeveel natuur-biologen worden nu uitgespuwd per jaar door de Nederlandse universiteiten?

    1. Klopt, dat was in Wageningen ook zo toen ik er kwam studeren. De zanger uit mijn eerste bandje (we oefenden in de kelder ban SV Franciscus) was bioloog en liet zich omscholen tot informaticus

Laat een reactie achter aan RypkeZeilmakerAdm Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *