Nazi-appartementjes aan zee nu voor half miljoen euro te koop

Prora in de Verbouwing

Bij bezoek voor NRC Handelsblad 10 jaar terug aan het ‘Centre Parcs’ van Nazi-recreatieclub Kraft Durch Freude (KDF) Prora, waren de appartementen nog ruïnes met wat kunstenaars, boerenzwaluwen en museum. Nu verkoopt Lehmann-makelaardij voor een half miljoen euro per stuk de appartementjes van 90m2, na forse renovatie.

De oorspronkelijke appartementjes van de (nationaal-) socialisten waren 25 vierkante meter, en juist betaalbaar voor de lagere klassen. 

Makelaardij Lehmann

Voor NRC schreef ik in mijn verhaal van 8 december 2008:

Nazi-recreatiebureau KdF was opvallend modern. Zij pionierde zowel in goedkoop massatoerisme als marketing. Recreatie werd gepromoot als gezondheidsbevorderende ‘lifestyle’, via reclames waar dungeklede mooie mensen KdF-produkten aanprezen. Met succes.

In haar topjaren vlak voor de oorlog verzorgde KdF de vakanties en theaterbezoekjes van 80 miljoen burgers. KdF lanceerde ook de ‘Volkswagen’, om de dagrecreatie te stimuleren.

Recreatie in de gezonde zeelucht moest het volk sterker maken, voor dienst aan economie én regime. ‘Voor het bedrijven van grote politiek heb ik een volk met sterke zenuwen nodig’ stelde Hitler, toen de eerste steen van Prora werd gelegd.

KDF-vakantiepark Prora in 2008

Wie aandachtig ‘Mijn Strijd’ van Dolfie had gelezen, zijn Darwinistische strijd om het Bestaan, wist dat ‘Grote Politiek’ de verovering van Levensruimte zou betekenen in het Slavische Oosten. Met ‘Het Zwaard’ je ideaal behalen.

De pen bleek machtiger dan zijn zwaard. Het Woord dat overal in tijd en plaats weer vlees kan worden, dat kapitaal kan verzetten met een pennenstreek. En via het geloof in Kapitaal, Geld worden bergen verzet.

… Joodse geldwoekeraars verkopen nu de nazi-huisjes

Joodse namen
Lehmann (de makelaar van Hitler’s vakantie-erfenis Prora 80 jaar later) betekent leenman, net als de bij de economische crisis gefleste Lehman-Brothers bank. Je hebt ook het Berend Lehmann (1661-1730) Museum voor Joodse Geschiedenis. Dat was de geldschieter van Duitse adel: 

….one of the most eminent Court Jews of the period. Born in Halberstadt, Lehmann served the courts of Prussia, Hannover, Brandenburg and, most significantly of all, August the Strong of Saxony.

Lehmann’s position allowed him to improve the condition of Jews in Halberstadt, but he also extended his efforts to Poland. Many Jewish business men and merchants were drawn to Halberstadt  because of the opportunities Lehmann provided for trade and commerce.

De promotie-partner van Lehmann in media is Die Welt. Die krant werd in 1897 door Theodor Herzl opgericht, grondlegger van het Zionisme. Tot 1914 was Die Welt de partijkrant van de Zionistische beweging. Het zou toch op zijn minst de ironie van de geschiedenis zijn, dat het appartementen-complex dat nazi’s gezonder moest maken, nu verkocht wordt als luxe-oord door entiteiten en namen van Joodse oorsprong..

Vooraanzicht

‘Waarheidsvinding’, wie wil dat eigenlijk echt?
Tien jaar geleden voor NRC Handelsblad was ik nog mainstream-journalist. Nu kijk je meer als een bioloog naar ideeën, wat experimenteler, minder conformistisch: waar komen ze vandaan, wie verzon ’t voor ’t eerst, waarmee zijn ze verwant. Of er nu sociaal taboe op zit of niet. Je doet net alsof er menings-vrijheid bestaat in Nederland; al weet je dat dit in een massa-maatschappij ‘vrijheid van de zelfde menings-uiting’ is.

De vrijheid om collectieve waanzin voor waar te houden, op basis van Autoriteit…

Na dit tweede bezoek aan Prora heb je 10 jaar research er op zitten naar de oorsprong van de pseudo-wetenschap van ‘Ecologie’, de Romantische wortels van het nazisme die met de wortels van de moderne milieu-beweging verwant zijn (Malthusianisme). Je hoopt je vinger achter ‘het’ mysterie te krijgen, naar wat mensen drijft tot wat ze doen. En gelooft dat ‘meer kennis’ en ‘meer feiten’ je daarbij helpen.

Keurig gestuct, en weer als nieuw

Dan kom je ook terecht bij de meer mystieke kant van aardse politiek. Je kunt het nazisme niet los zien van de opkomst van mystieke stromingen in de 19de eeuw. Zoals de Theosofie van Madame Blavatsky (tweede helft 19de eeuw). Daaruit ontleenden de Pan-Germanen (Thule Gesellschaft) weer de Swastika (een paganistisch = heidens zonne-symbool).

Bij die occulte club zou de uitvinder van het woord ‘Ecologie’, Ernst Haeckel zich ook aansluiten. Ernst Haeckel was de ‘Duitse Darwin’.

KDF steiger

Lucifer is de Lichtbrenger, de gevallen engel stond op de voorkant van het magazine ‘Theosophical Monthly’ eind 19de eeuw. Lucifer staat ook wel als Prometheus uitgebeeld (net als het Vrijheidsbeeld) die het Godenvuur stal van Zeus en naar de mensen brengt. En dan maken die mensen er een zootje van. Atoombom, Zyklon B, allemaal vindingen van ‘de wetenschap’, van ‘het licht der rede’ uit De Verlichting.

Die Prometheus-legende lijkt veel op het Genesis-verhaal uit De Bijbel. Van de Boom der Kennis waaruit Eva een appeltje plukt, zodat zij met Adam uit de naieve staat ontwaakt. Plots kennen Mensen onderscheid in goed en kwaad.

Lucifer met het ‘Licht der Rede’ (Prometeus, maar ook Vrijheidsbeeld)

Bij lekenpubliek is de uitspraak ‘de pen is machtiger dan het zwaard’ bekend van 1 van Blavatsky’s volgelingen, Edward Bulwer Lytton.

De Nazi’s meenden met ‘het zwaard’ de Joden de baas te zijn. Maar het volk dat traditioneel over-vertegenwoordigd was (feit) in de commercie, advocatuur (bv Stibbe) en contracten was ze te slim af.. (let op dat als ik over Duitsers schrijf  ‘het volk van de auto’s, ambachten, grondigheid’, dan is dat WEL legaal)

De KDF-aanlegsteiger, hier meerde de KDF-cruiseschepen aan; kritiek op appartementjes van een half miljoen euro

Das Verschleierte Bild zur Sais
Een andere titel van Blavatsky is ‘Isis Ontsluierd’. (1877) Stelden we net al vast; Duits Romanticisme en ‘natuurlijke zuiverheid’-verlangen was een belangrijk component van het nazisme. Dan moet je ook dieper in de Duitse ziel graven om dat bijna mystieke Duitse verlangen te doorgronden naar ‘natuurzuiverheid’.

Wat ik voorheen niet wist, is dat DE hof-poeet van het Duitse Romanticisme, Friedrich Schiller een gedicht met die titel schreef in 1796; Das Verschleierte Bild zur Sais. Oftwel; Isis Ontsluierd. Daarin beschrijft hij hoe een naar kennis hongerende jongeling op weg naar een Egyptische tempel in Sais gaat…

Daar in Egypte vindt hij een priester die ‘De Waarheid’ achter een sluier bewaakt.

Vanaf de Strand-zijde

We pakken even wat passages;

Indem sie einst so sprachen, standen sie In einer einsamen Rotonde still,

Wo ein verschleiert Bild von Riesengröße Dem Jüngling in die Augen fiel.
Verwundert Blickt er den Führer an und spricht: »Was ists, Das hinter diesem Schleier sich verbirgt?«

»Die Wahrheit«, ist die Antwort. – »Wie?« ruft jener, »Nach Wahrheit streb ich ja allein, und diese
Gerade ist es, die man mir verhüllt?

Voor een half miljoen euro per stuk

De jongeling krijgt waarschuwingen van het Orakel om zijn verlangen in te binden. Maar hij kan zich later niet beheersen, klimt weer naar de tempel en vraagt de priester de ‘Waarheid te onthullen. Die priester ligt daar de volgende dag dood. Het gedicht eindigt onheilspellend

Weh dem, der zu der Wahrheit geht durch Schuld, Sie wird ihm nimmermehr erfreulich sein.

Hoe kun je dat interpreteren? Als je de sluier optilt, val je dood neer. Met het door De Waarheid verzwaarde geweten valt niet te leven? Tenminste, als ik het Duitse gedicht zo goed interpreteer.

Misschien is het wel net als bij Jezus Christus zijn ‘Wie zonder zonde is, werpt de eerste steen’. Wanneer je ‘de’ waarheid zoekt, als datgene wat je lijden veroorzaakt, en je vindt in de eliminatie daarvan ‘De Oplossing’, dan vraag je om problemen…. ‘De’ universele oorzaak van je lijden is niet aan te wijzen, buiten JEZELF.

De KDF-steiger met op de achtergrond Sasnitz

Theologie en mystiek, de koningin der wetenschappen
Je ontdekkingstocht naar ‘de Waarheid’ via ‘feiten’ kan een ‘terug bij af’-operatie zijn. Op het diepere niveau weet je nog steeds even veel/weinig.

Dacht je in ‘de wetenschap’ iets als ‘waarheid’ te vinden. Of dat je door meer kennis van ‘de historie’ een ‘beter beeld’ zou krijgen. Maar uiteindelijk krijg je een Theologische blik om de ‘finale oorzaak’ te doorgronden. Het begint en eindigt bij je HOUDING naar het leven en de wereld. Bij jezelf dus.

Is het niet zo dat de religieuze mythologie nog een niveau dieper onder de gordel bij mensen tast dan ‘filosofie’ (schriftgeleerden) en ‘wetenschap’? Daar, waar je met gekunstelde redeneringen niet komen kan? Hun diepste verlangens, naar wat in deze wereld te doen? Wat zijn ‘de feiten’ behalve losse prikkels die niets betekenen zonder die theorie- interpretatie van de wereld?

De muren uit de jaren 1936-39 nog steeds oer-degelijk

Het gaat toch steeds om de vraag ‘waarom zijn wij op aard’, daar wil je niet te ver van afwijken… In welke theorie van de wereld, welk ‘frame’ plaats je het eigen leven? Ook bij de KDF-vakantiegangers en hun projecten speelde die vraag een rol. Dus meerden ze met het KDF-cruise-schip aan bij de steiger die je op deze foto’s afgebeeld ziet.

Gezellig met 10 duizend tegelijk, net als de massa-manifestaties van nu.

Kracht door levens-vreugde. KDF, ze wilden zich door de natuur en de zeelucht kunnen opladen, om  de lasten van het bestaan te weerstaan. Wie zich de Levens-vreugde laat ontstelen door ‘De’ harde Waarheid, de interpretatie van deze of gene ‘schriftgeleerde’ (bv journalist) van ‘de feiten’, ondergraaft die dan niet zijn eigen zoektocht? Waarom begon je die tocht?

Vanwege ‘de feiten’, of vanwege het verlangen dat daarachter een vervulling ligt?

Keurig stuc-werk

Waar komt de term ‘Anti-Semitisme’ vandaan?
Dus, waarom zoek je naar ‘de feiten’ en wat hoop je daarmee te bereiken? Dat is de vraag waar het misschien wel om draait. Hoop je door ‘de waarheid’ je leven op hoger plan te trekken? En kun je bij identificeren van ‘De Oorzaak’ ook ‘De Oplossing’ bedenken…

Zo komen we ook bij de vraag; waar komt de term ‘anti-semiet’ vandaan? Dat is – cultureel gezien- de meest ‘verboden’ wijze van ‘een groep op negatieve wijze bejegenen’… Dat je ‘de vijand’ definieert, zonder wie je leven ‘beter’ zou zijn….

In de context van Prora is dat toch best relevant….In de Epoque nr 2 lees ik bij Alexander Zwagerman dat Wilhelm Marr de bedenker van die kreet zou zijn. Als algemene bron geldt dan ‘Der Sieg der Judenthum’s uber das Germanendum’ uit 1879. In tegenstelling tot wat men overal beweert kom je daarin nergens de term ‘antisemitisme’ tegen.

De Baltische Zee roert zich

Lees de bron vooral zelf, de Engelse vertaling is het gemakkelijkste. Teveel mensen baseren hun al te vlugge oordelen op secundaire bronnen, of erger; op ‘de journalistiek’.

In de originele bron legt de journalist Marr de geschiedenis uit in Darwinistische context van ‘Stammen-strijd’, die al 1800 jaar zou spelen. Hij stelt dat hij de Jood zelf niets verwijt. Zoals hij ook een soldaat in een oorlog niet beschuldigt als die een kogel afschiet. Volken bestrijden elkaar, en Joden zijn daarin volgens Marr erg succesvol.

Sinds de Romeinen zo stom waren om de Joden uit Palestina te knikkeren zou er daarna mot zijn tussen de Joden in Europa en de volken waar zij zich tussen vestigen. We citeren (blz 11):

I therefore unconditionally defend Jewry against any and all religious persecution and think that it is hardly possible to express this more clearly than I have done here.On the other hand, I emphasize the following indisputable truth:

With the Jews, the Romans have forced a tribe upon the West, which as its history shows, was thoroughly hated by all the peoples of the Orient.

Grafveld Duitse soldaten bij Sassnitz

De onvermijdelijkheid van de geschiedenis, waarin volken elkaar bestrijden? Dat is geen uniek idee. Die gedachte komt sterk overeen met het ‘historisch empiricisme’ van Karl Marx en Friedrich Engels in hun ‘Communistisch Manifest’ (1848). De eerste zin daaruit is dat de geschiedenis een getuigenis is van aanhoudende ‘klassenstrijd’, de hele historie zou uit ‘Klassenstrijd’ te verklaren zijn.

Dat Manifest leest als een grote haat-zaaiende oproep tot geweld-dadige despotie. Dat pamflet van Marx is recent als ‘Great Ideas’ bij Penguin Books her-uitgegeven. Het is ondenkbaar dat Marr zijn pamflet ook als ‘Great Idea’ zou worden heruit-gegeven. Op het Web lees je alleen hoe vreselijk slecht Marr is. Maar de haatzaaiende Marx heeft in Berlijn nog een standbeeld..

Het einde van Duitsland in 4 generaties

De Dictatuur van het Geld
Marr voorspelt het einde van Duitsland in 4 generaties omdat de Joden en hun – alles tot geld reducerende- cultus zullen zegevieren. Misschien nog na een kleine opleving van verzet. Hij beschrijft de Joodse religie ook niet als godsdienst, maar als zakelijk contract met JHWH inclusief kleine lettertjes.

Finis Germanae (Europa onder Duitse leiding) stevent af haar ondergang, zo schreef hij in 1879….

Voor een half miljoen euro kun je er intrek nemen

Maar dat terzijde. Voor wie een half miljoen euro betalen kan, dan is zo’n nazi-vakantiehuisje- te koop bij Lehmann- aan de Baltische Zee overigens een prachtige plek om van de zeelucht te genieten. Als je niet meer genieten en verwonderen kunt,  wat heeft ‘waarheid’ dan nog voor zin?

Of laten we ons toch aan Schiller houden; als je conclusie van ‘De Waarheid’ is dat je anderen beschuldigt om jezelf te ‘verlossen’, terwijl je zelf niet zonder zonde bent….Dan sterf je daaraan.

De auteur

 • Gulle donateurs maken mijn onderzoek en reportages mogelijk. Wordt (eenmalig of regelmatig) donateur via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rypke

2 Replies to “Nazi-appartementjes aan zee nu voor half miljoen euro te koop”

 1. Hallo Rypke,

  Genesis 3:6
  Wij mensen hebben er van gemaakt dat Eva een appeltje plukte.
  In Gods Woord staat echter vrucht….een verboden vrucht.
  En wat zou dat nu precies zijn geweest?

  Appel, dat zit zo diep in onze geheugens.

  Groet, Jan.

 2. Den appel valt dus niet ver van den boom ! het is een gezegde die we nog altijd hantereren { in onze geest} gek He ?. Voor de lezers en Rypke wens ik .een oersappigpro gas met veel waterstof toe vriendelijke groet van Paulien

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *