112 Kamerleden verklaren ons de oorlog, bel 112 !

‘De Groene Leugen’, zo noemen (mossel) vissers de naturalistische drogreden

PVV, FvD en SGP uitgezonderd, stemmen 112 Kamerleden van alle partijen in met afschaffing van de nationale rechtstaat uit naam van ‘Het Klimaat’. Precies 112 het alarmnummer, ons 911. De nieuwe religie voor wie God verlaat is daarmee op weg Staats-godsdienst te worden, wat ik het ‘Klimazisme’ noem. Nationaal Klimaat-Socialisme, al kun je het ook Klimaat-Parasitisme noemen

Het vermogen om een nieuwe Tulpenmanie op te wekken met massamedia, dat is het meest beangstigende aan deze operatie; daarover gaat vandaag de Kerst-toespraak..

Wij ontkennen hier het gevaar van CO2 niet, in tegendeel; het beneemt mensen hun gezonde verstand. Plots gaan ze dan in de gekste dingen geloven, bijvoorbeeld dat je met windturbines het weer op aarde ‘veilig’ kunt maken. Bevraag een gemiddeld Kamerlid maar over zijn/haar diepste overtuigingen. Je zou ’t ook Lachgas kunnen noemen.

DE manier waarop je nu ‘deug-signaleert’  is ‘ik roep iets raars over Het Klimaat’. Een collectieve gekte. Bijltjesdag zal komen, de wet is onuitvoerbaar en onbetaalbaar. Maar de breuk in de maatschappij is zo wel meer zichtbaar gemaakt en niemand weet wat precies komen gaat.

Hoewel de Eerste Kamer er nog over moet stemmen, weet je dat deze professionele lobbyisten met de Klimaatwet zullen instemmen. Omdat niet ‘de wetenschap’ maar pure hebzucht en ideologie hier doorslaggevend zijn.

Neem een Niek Jan van Kesteren (CDA) die ook lobbyist is voor Katwijker Viskapitalist Diek Parlevliet en zijn P&P-groep en MKB-Nederland. De ex-voorzitter van VNO-NCW. Die lobbyclub voor het grootbedrijf wil binnenlopen op de nieuwe economische orde die na de Klimaatwet onder overheids-dwang ontstaat. Het verdienmodel van ‘Privaat gewin uit publiek geld’; duurzaamheid.

Stuur de Hoeren van Beelzebub (Gristenunie) een verwensingskaartje
De lijst van namen en adressen van die Kamerleden zullen we tzt publiceren voor huisbezoek. Je kunt een Verwensings-kaart alvast sturen naar het partijbureau van de Grrrrristenunie, de Grrrrrristenunie. Dan bedoel ik niet zomaar wat schelden, maar humoristisch en creatief.

Hoeren van Beelzebub, 
Johan van Oldenbarneveltlaan 46
3818 HB AMERSFOORT

Ik stemde SGP. En hulde dat ze niet instemmen met wat zij ‘rechtstatelijk twijfelachtig’ noemen. Van degelijke conservatieve mannen-broeders verwacht je dat ze hun nuchterheid bewaren, levens-ernst en het diepe besef dat de mens van nature in- en in- en in-slecht is. Geneigd tot alle kwaad. Het kwalijkste geloof is dan ook het geloof in je eigen Goede Bedoelingen.

’s Winters zijn de bomen kaal, ’s zomers zijn ze groen, in Langweer is altijd wat te doen

 Wij van Interessante Tijden hebben een HISTORISCH beeld van de menselijke natuur, geen utopisch beeld op de toekomst gericht. Bob Marley zong niet voor niets ‘Tomorrow People (door de toekomst geobsedeerd), where is your past’. Wie het verleden niet kent, kent de toekomst niet, zo wist His Royal Bobness. De lijkenvelden van De Verlichting (20ste eeuw) en ‘De Wetenschap’ (sociaal Darwinisme, historisch empiricisme) liggen nog iets te helder op het netvlies…

Vrouwen in publiek bestuur, bloed aan de muur, Wir Schaffen Das, Noorse marineschepen die zinken. Hoeveel rampen moeten geschieden voor Carla gewoon weer Dik van achter is, in plaats van dat er per se ‘Faber’ achter moet.

En nu dus ‘De Klimaatwet’ het sluitstuk van genderneutrale Klaverman en op hol geslagen Kamer-meisjes met kat en permanent tekort aan aandacht. Gevoel zonder rede is vragen om Dierenpartijen, rampen (net als bij rede zonder gevoel) en de Dierenpartij van de seculiere gristenheid; de Gristenunie, zij die Het Beest vereren zonder dat bij zichzelf te beseffen; zie mijn bespreking en onweerlegbare theologie.

Als Jezus al het finale zoenoffer bracht, is het on-christelijk om voor een klimaatgod ‘Grote Offers’ te brengen, ten koste van tastbare medemensen.

Hoe kan een statistisch artefact nu ‘De Schepping’ zijn?
Een statistisch gemiddelde over 30 jaar (‘klimaat’-definitie) is daarnaast ook niet ‘De Schepping’. Ja, het is een schepping van academici in hun computer aan de subsidie. Niemand heeft God ooit gezien, toch geloven tenminste 112 Kamerleden in het bestaan van Average Global Temperature 🙂 op gezag van onderzoek-subsidies en vooral: media-marketing.

Hoeveel miljard euro publiek geld is er al in al dat volstrekt nutteloze klimaatonderzoek gepompt? Van tenminste 97% van de wetenschap heeft het publiek- dat al die academische ballast moet betalen- geen enkel profijt.

Of het nu ecologie is of nog erger, economie, de commercie-astrologie en hun aanbidders van De Markt; met haar onzichtbare middelvinger.

Of ‘BBP’ als enige indicator van ‘welvaart’, terwijl de staats-schuld ons al 12 miljard euro rente per jaar kost, de helft van alle huwelijken sneuvelt met koekoekskinderen tot gevolg, ons land onder asfalt en beton bedolven raakt. Vooral de fabrikanten van bureaulades hebben belang bij ‘de wetenschap’, die fabriek van valse zekerheden. Afgezien van degelijk ingenieurs-werk is de opbrengst twijfelachtig.

Het redelijke alternatief voor groene oplichting: zie www.ecomodernisme.nl

Louche landen, bedoelt de SGP Nederland?
Dat de SGP nog wat meepraat over ‘import uit louche landen’ van ‘fossiele brandstoffen’; Bedoelen ze dan het door de VS militair gesteunde Saoedi Arabie? Of de technocratische dictatuur China waar de grondstoffen voor de Tesla-batterij vandaan komen en windturbine-generatoren (Rare Earth Metals)?

Of bedoelt de SGP Nederland, het land dat Islamitische christenmoordenaars en kerk-vernielers in Syrië sponsorde? (Zie de Epoque nr2)

Wij Blokkeerfriezen tegen de Klimaatwet, we kunnen hier in Harlingen wel een LNG-terminal bouwen, zodat we schaliegas uit de VS importeren van Trump? Als je wel een onderzeeboot 50 jaar lang aan kunt drijven met een kernreactor die in een schuurtje past; waarom hebben wij in Langweer dan niet zo’n ding? Die mag bij mij op zolder staan.

De auteur stemde op de Mannenbroeders van de SGP, doortrokken van Levens-Ernst, afkerig van de Moderniteit, en gek op lekker bier…

Als de mens niets aan de natuur mag verbeteren, dan moet je ook de landbouw met bemesting verbieden.. Dus waarom mogen wij de lucht niet met CO2 bemesten en de plantaardige productie op aarde vergroten met dit groeikasgas? Net als in het Westland, maar dan op grotere schaal… CO2 is geen vervuiling in klassieke zin, lees ons boek ‘Ecomodernisme’ er maar op na

En hoe kun je een CO2-gehalte in de atmosfeer nu ‘de Schepping’ noemen, een CO2-gehalte dat wel 20 maal hoger is geweest dan nu door ‘natuurlijke’ oorzaak… Dat trekken we nog wel recht; heeft Van der Staaij ons boek ‘Ecomodernisme‘ niet gekregen? Iets mis gegaan bij de bezorging?

Waarom zou de temperatuur op aarde gelijk aan die van 1850 moeten zijn? Moeten we ook weer paard en wagen rijden? Of met de hondenkar? Trudy kan mij niet trekken hoor 🙂

De Groene Draak verslaan, Sint Joris en de Draak

Het Recht op Zelfverdediging
Wanneer parlementariërs om uiteenlopende redenen de nationale rechtstaat afschaffen – 25 jaar hersenspoeling door massamedia lijkt de belangrijkste en het geloof in de eigen ‘Goedheid’-  dan treedt ook automatisch ons recht op zelf-verdediging in werking. Lees ook Sietske Bergsma (zo’n ‘uitzondering die regel bevestigt’-vrouw) haar uitstekende column daarover in Epoque Nr 2.

Dan verklaren zij ons namelijk de oorlog.

De geest van de wet zoals we die hadden- niet doden, dwingen en niet stelen- wordt zo omgebogen in ‘Dwingen en Stelen’; want alleen zo kun je een economie hervormen van een markt-economie met vrije handel en ondernemerschap naar een subsidie-economie die zou moeten draaien op niet renderende energie (‘duurzaam’) waarbij ons gehele landschap door de subsidie-molen gaat, de natuur vernietigd wordt.

De Klimazi’s gebruiken zelfs kinderen voor emotionele manipulatie. De vrouw van ‘Friese Gele Hesjes’ heeft ook meer gevoel dan verstand. Een ‘goed hart’ heeft enkel zin met goed verstand als geleide

Waar de ASR al stelt dat nu al 700 duizend mensen met permanente schulden kampen, kun je na de Klimaatwet dus een gouden verdienmodel als Deurwaarder opbouwen. Het lijkt zo dat de SP dan ook haar doodvonnis tekent; dat haar achterban van ‘de arbeider’ definitief overloopt naar de PVV. Lianne Marijnissen moet gewoon even over de knie en een pak op de broek.

Mogelijk identificeren SP’ers ‘Goed doen voor de Klimaatgod’ met ‘verzet tegen neo-liberalisme’. Terwijl de Klimaatagenda (2030 Agenda) juist daar een exponent van is, een VVD/CDA-project.

Het einde van het Landschap = Klimaatwet

Een missie van dik 25 jaar volbracht; lobbycratie
Met ondertekening van de Klimaatwet- 500-1000 miljard euro uitgeven voor 0,0000x graden klimaatwinst, terwijl China, India, VS enz niet meedoen- eindigt een project dat al sinds het eerste Milieubeleidsplan in 1989 is geformuleerd (toen werd al gesproken over CO2-halvering).

Dat initiatief van mensen als Pieter Winsemius en Ed Nijpels, maar ook Herman Tjeenk Willink (Raad van State) krijgt nu juridisch handen en voeten.

Het Nihilisme van Babyboomers, wie God verlaat gelooft in Het Klimaat. Je verzint een moralistisch verhaaltje bij graai-gedrag en hupzodiegaat. Het ouderwets gezonde zelf-wantrouwen en zelfkritisch vermogen is ingeruild voor geloof in de eigen Goedheid. Het zelfde geloof dat de -alles behalve opgeloste- financiele crisis aandreef, het bankiers-gedrag.

Tulpenmanie 2.0

Sinds de jaren ’90 is Nederland verbouwd van nationale rechtstaat naar wat Syp Wynia van Elsevier treffend ‘lobbycratie’ noemt.

De rijkste lobbies drukken hun zin door, zodat ze met staatsgeweld zichzelf kunnen verrijken, of hun concurrentie benadelen. Het niveau van Tweede Kamerleden is daarnaast dusdanig verontrustend, dat je niet meer door gekozen Volksvertegenwoordigers geregeerd wordt . Degelijke mannenbroeders als Bas van der Vlies met Beroepseer.

De rijkste krachten die ze als marionetjes in bedwang houden, lobbyisten regeren het land.

De subsidies die RVO uitdeelt, het kan niet op 🙂 Een CDA-vinding, die subsidies

De milieulobby werd niet alleen met miljarden euro’s subsidie opgeblazen sinds het Milieubeleidsplan. Zo kunnen ze ook een permanent lobby-kantoor Groene 11 betalen EN tientallen miljoenen euro’s lobbygeld in Brussel besteden PER JAAR. (LIFE+-subsidie dankzij Hemmo Munting)

Ze kregen daarnaast tenminste 600 miljoen euro marketing-geld van de Postcode Loterij van Boudewijn Poelmann om de politieke ideologie van het ‘Environmentalism’ te vermarkten. Wat ik het ‘Klimazisme’ noem, anderen noemen het ‘Ecofascisme’. Lees mijn voordracht ‘The End of Nature Conservation’, gehouden in Berlijn op 14 december voor diepere uitleg.

Duurzaamheid heeft 1 kenmerk; er moet subsidie bij
Hoewel je de definitie van Brundtland (Our Common Future) voor ‘duurzaamheid’ moet kennen, is er eigenlijk maar 1 hoofd-kenmerk voor alles dat zich ‘duurzaam’ noemt:

Er moeten honderden miljarden euro’s belastinggeld bij. Subsidie.

Geld dat je met staatsgeweld rooft bij de productieve sector, en herverdeelt aan de niet-productieven; om een slecht bedrijfsmodel rendabel te maken.  Vraag de meest fanatieke voorvechters van ‘duurzaam’ wat ’t nu eigenlijk betekent. En meer dan wat ze in hun marxistische krantjes hebben opgestoken als Dagblad Trouw cs kunnen ze niet uitstamelen, iets over ‘windmolens’ enz…

Niet renderende wiebelstroom (*het is nu windstil bij schrijven), onbetrouwbaar als de natuur zelf.

Subsidie is diefstal. Het verdienmodel van duurzaamheid is dus diefstal en (staats-)dwang. De legalisering van onrecht. En het gedwongen moeten aannemen van leugens die door decennia product-marketing ‘politiek waar’ zijn gemaakt, een Orwelliaanse werkelijkheid waarin ‘waarheid’ een overtreding wordt.

…vraag schept aanbod. SDE+-subsidie voor het stoken van bos

Zingen wij volgens de normale oude orde bij Kerst

Oh Denneboom, Oh Denneboom, wat zijn uw takken wonderschoon

…de oorlog tegen bomen vindt ook in Friesland in alle hevigheid plaats

Dankzij de leugen die ‘groene energie’ heet zingt ANBI-Ambtenaar Sylvo Thijssen (2,13 ton euro salaris/jaar) van Staatsbosbeheer;

Oh Dennebiomassa, Oh Dennebiomassa, wat vult SDE+-subsidie onze kassa

Dan is de oude versie toch gezelliger?

2030 Agenda: ‘De Transitie’ naar Globalistische Technocratie

De clash van Globalisme versus Populisme
Wat mensen van zichzelf geloven, het doet allemaal niet ter zake. Iedereen gelooft van zichzelf dat die ‘goed’ is, het ‘goed bedoelt’. Iedereen liegt kortom tegen zichzelf. Stalin bedoelde het ook goed op zijn manier. Voor je het weet krijg je dan zelfs ‘idealen’. Eigenbelang waarvoor anderen moeten betalen.

Er zijn alleen maar belangen. Het is niet in mijn belang dat entiteiten mij met staatsgeweld wel 60 duizend euro- die ik niet heb- afhandig komen maken. Voor hun religie/utopie.

Waarom moet je een goed werkend energie-systeem op aardgas vervangen voor een inferieur systeem dat onbetaalbaar is? Er is nog aardgas en steenkool voor eeuwen. Momenteel zie je al de marketing loskomen; dat je de eigen grond mag verkopen aan de gemeente voor ‘verduurzamen’ (het inferieur maken van je energie-systeem om de installatie-sector te spekken).

Het lijkt er sterk op dat ze dat al bij Kadaster hebben bekokstoofd.

Dorine Burmanje van Kadaster sponsorde een 2030 Agenda-conferentie in India. Nog steeds zijn er mensen die niet weten wat 2030 Agenda is; dat is het via de Verenigde Naties afgedwongen plan voor social engineering en globalisme met 17 ‘SDG’-doelen. De ‘idealen’ van miljardairs als Bill Gates en Wallstreet-bankiers, die een zogeheten ‘unipolair’ wereldbestuur nastreven onder technocratische planning.

Lezing Bill Gates, 1 van aanjagers 2030 Agenda

Een ‘ideaal’ dat internationalisten al een eeuw koesteren (na Eerste Wereld Oorlog) sinds The League of Nations (nu Verenigde Naties) werd opgericht. Noem mij 1 van de tientallen oorlogen van Vietnam tot de genocide in Ruanda die de VN wist te voorkomen?

Al bijna 10 jaar strijd ik tegen wat vissers ‘De Groene Leugen’ noem, als 1 van de Founding Fathers van Climategate.nl met Hajo Smit en Marcel Crok. In die 10 jaar is de maatschappij verder in negatieve zin veranderd; hysterie, corruptie en liegen zijn het nieuwe normaal geworden. Mensen hebben geen normaal geloof meer, ze zijn bezeten van een absurd bijgeloof geraakt; dat ze het goed bedoelen.

En daaraan gekoppeld zit de plicht dat je mensen in hun eigenwaan moet laten. Bij het minste of geringste zijn ze ‘beledigd’. Alsof beledigingen niet terecht kunnen zijn… Interessante Tijden is 1 van de laatste vrijplaatsen waar je een Lul nog gewoon Lul mag noemen. Als dat functioneel is. Dan maar geen subsidie.

2030 Agenda, at Humboldt University Berlin

Mars door instituten niet meer terug te draaien
Dat de realiteit de Kimaatwet zal ontkrachten is de positie die mensen als Remco de Boer verdedigen, een laffe dweil overigens.

Dat mag deels zo zijn, maar daarmee is de – wat mij betreft- kern van de zaak niet weggenomen: Hoe kan het zo ver komen, kun je mensen zo ‘beheksen’ als het ware en gek maken via massamedia? Daarvoor zijn – naast klassieke hebzucht- culturele, historische, filosofische, theologische en technische argumenten aan te voeren die we hier op Interessante Tijden van zoveel mogelijk kanten belichten.

De Klimazi’s hebben met hun ideologie de ‘mars door de instituten’ gemaakt. Via inkomens-afhankelijkheid zijn de meeste academische instituten ingelijfd, industrieeen, organisaties. Die combinatie van brainwash en subsidie-afhankelijkheid krijg je niet meer weg, ook niet met een andere regering. Tenzij je de bijl aan de wortel zet;

 • alle subsidie er af
 • een verbod op ge-adresseerd reclamewerk (slecht voor het milieu!)

Afgezien van de echte zeloten (dat zijn er zoveel niet) ligt de macht van de Klimazi’s bij de subsidies, dat is het instrument om mensen aan je te binden. Inspelen op hebzucht, zo werkt de Postcode Loterij ook.

Mijn gevoel zegt dat we een breuk beleven, een ‘clash of ideologies’ tussen lokalisme en globalisme. De Klimazi’s zijn een tak van het Internationaal Socialisme dat zich met het Neo-liberalisme sinds de Paarse jaren ’90 als gezwel in de maatschappij nestelde. Pim Fortuyn keerde zich al tegen dat globalisme, en hij werd in 2002 vermoord. Daarmee werd ook de democratie omgebracht. Dat een dwars-harses als Theo van Gogh (die ik ooit nog voor Het Parool ontmoette) ook vermoord werd, ligt in die zelfde lijn.

De man die Fortuyn in media demoniseerde tot Anne Frank-moordenaar, Thom de Graaf, die hebben ze nu Vice-Voorzitter van de Raad van State gemaakt. Na Donner, die op zijn beurt Tjeenk Willink opvolgde. Dat rooskleurige beeld van Nederland als ‘democratie’ en ‘rechtstaat’….

In iedereen schuilt een Blokkeerfries
Niet voor niets is de architect achter de klimaat-agenda, Maurice Strong (oprichter UNEP, en Secretaris Generaal RIO-aardetop 1992), ook mede-oprichter van het World Economic Forum. En het World Economic Forum is nu de belangrijkste club die het klimazisme promoot. (vanwege de duizenden miljarden euro’s voor ‘duurzaam’)

Ze streven een programma na dat ik ‘Privatisering van publieke ruimte’ noem naar Garrett Hardin (1968). Vanuit een seculier atheistische doctrine waar ‘De Markt’ ook een geloofs-tak van is.

Maar ook die veelgeroemde ‘Mensenrechten’ (1948, artikel 2 werd in 1983 ‘artikel 1’ Grondwet), die gekoppeld aan het menselijk bijgeloof in de eigen ‘Goede Bedoelingen’ hun tegendeel bewerken. Wat heb je aan een recht als de ander zijn plicht niet doet, en vice versa. Dan verander je de betekenis van ‘tolerantie’ (incasseringsvermogen) in ‘het recht op lange tenen’.

Dat je verplicht bent mensen in hun eigenwaan te laten.

Amen, wees geen parasiet van andere mensen.

Niet voor niets zeggen Friezen ‘Doch dyn plicht en lit de Lju rabje’. Dat betekent zoiets als ‘gewoon normaal je werk doen/niet parasiteren en laat de mensen maar praten’.

Deze Blokkeerfries ziet dus in dit stadium geen reden zich nog deel van de Nederlandse maatschappij te voelen. Althans niet dat wat zich valselijk ‘het redelijke midden’ beschouwt. Wat ook de urgentie van het Kerstfeest onderstreept. Geniet, eet en drink met je dierbaren zonder schuldgevoel, met dankbaarheid voor wat onze voorouders in dit land opbouwden.

Dat kan je ook weer worden afgenomen, de Klimaatwet is een stap in die richting die ‘Staats-geforceerde Armoede’ heet.

5 Replies to “112 Kamerleden verklaren ons de oorlog, bel 112 !”

 1. Grote leugen heel die klimaatwet, overheid plukt de burger ipv de grote vervuilers.
  Grote schepen geven net zoveel uitstoot als miljoenen diesel auto,
  En in Rotterdam wordt allerlei chem. troep bij de brandstof gedaan omdat daar geen wetgeving voor is.

 2. Als ik dit zo allemaal lees, al dat gemanipuleer, dan zakt mij af en toe de moed in de schoenen en vraag ik me af of het ooit nog goed komt.
  Soms denk ik weleens: “ben ik nu gek, of is de rest zo gestoord om maar in die klimaatverhaaltjes te blijven geloven”. Ik blijf de ijdele hoop koesteren dat uiteindelijk de wal het schip zal keren.

 3. Bij de branden in Californië worden ook stééds een parallel gelegd met een plattegrond, gebaseerd op Agenda 21. Hele woonwijken, die volgens Agenda 21 voorzien zijn als natuurgebied, branden af zonder noemenswaardige brandschade aan het bos, echt bizar als je dat volgt .
  Rypke, dat jij het verband van Agenda 21 en Natura 2000 legde met en de kap van bijna al het bos in Schoorl, geeft mij een enorm gevoel van herkenning.
  Bij de omvorming naar loofbos verdwijnt 80% van het aantal dennen nog buiten de 95 hectaren die zo wie zo moet verdwijnen zogenaamd ter behoud van de biodiversiteit, erger nog loofbos ontwikkeld zich zeer slecht tot niet op kalk arm zand zo als ten noorden van Schoorl.
  Ik zit zelf als vertegenwoordiger van de actiegroep Schoorlsebosmoetenblijven aan tafel bij de Provincie en ze beroepen zich steeds op het beleid gedikteert uit Europa.(lees subsidie)
  De grootste overeenkomst nu ook met het Marakech pact is dat heel dit beleid uit een soort übermensch koker komt zonder enige inspraakvorm van onderaf.
  Nu bij het Marakech pact, ook uit de koker van de VN, de pers bij voorbaat buitenspel zou worden gehouden, krijg ik toch een behoorlijk unheimisch gevoel over VN en Agenda 21c.q Natura 2000.
  Ook juridisch gezien is Natura 2000 zo ingericht dat het onmogelijk is om via de rechter ons gelijk te halen. De rechter heeft zich nu al twee keer niet bevoegd verklaard, dit zag je ook in de Oostvaardersplassen.
  En nu we mogen meepraten, is bijna alles al beklonken.
  Het verdwijnen van honderden websites met, voor de overheid, kritische informatie zet nog weinig mensen aan het denken, heb ik het idee.
  Onze Facebookpagina was al na een paar maanden onbereikbaar.
  Maar we geven niet op, misschien begint in Schoorl de victorie voor het boslievend volk, zoals ze Victorie bedoelen in Alkmaar als overwinning op de Spanjaarden.
  Gr aard

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *