Cursus Bullshitdetectie voor boeren…

Trudy op de Bussumer Heide. Het palindroom van God is ‘Dog’, altijd bij mij…

Met genoegen verzorgde uw Rechtse Hippie (Rippie) gisteren in Hilversum op de Meentboerderij de cursus Bullshit-detectie. Ik hoop naast kennis (niveau 1) ook op niveau 3 (motivatie) iets geprikkeld te hebben. En dat meer boeren te lande ‘wakker’ worden …

Een voorbeeld; Containerbegrippen als ‘duurzaam’ en ‘biodiversiteit’ zijn klassieke ‘bullshit’ volgens de officiële definitie. Ze zijn (mede) ontworpen om een globalistische ideologie op te leggen met een mens-vijandige kijk op de natuur. Rewilding past bij de technocratische wens om de publieke ruimte (commons) op te heffen, in te snoeren tot ‘reservaat’.

 Plannen bestaan zelfs om de helft van de aarde tot reservaat te maken. Als tegenhanger voor die ideologie ontwikkel ik de Benedictus-Optie voor natuurbeheer, nu het Publiek Belang onder de vlag van ‘duurzaamheid’ wordt ge-privatiseerd.

Een mooi begin! Stichting Agrifacts, iedere boer in NL kan ze steunen en het Mesdag Zuivelfonds

Het Planbureau voor Bullshit over de Leefomgeving (PBL)
Een instrument bij de cursus Bullshit-detectie is het door Interessante Tijden ontwikkelde 4-niveau-schema (zie afbeelding in artikel); hoe je spraakverwarring over natuur & milieu kunt voorkomen, danwel uit een houdgreep ontsnapt uit naam van wetenschap die eigenlijk niets met bewijs ( = niveau 1, wetenschap) van doen heeft.

Verbale Kung Fu dus.

 • Voor ‘bullshit’ hanteren we de definitie van Harry G Frankfurt; dat ’t je niet interesseert of iets waar is, als je er maar mee wegkomt. In dat ‘ergens mee wegkomen’ steken Bullshitters dan al hun professionaliteit. Verkopers-gedrag. Bij ‘liegen’ weet je wel wat waar is, maar je probeert mensen daarvan weg te leiden.

De Stichting Agrifacts tikte Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) succesvol op de vingers bij de klimaatoverdrijving van vlees-consumptie. Het tipje van de ijsberg, of laten we zeggen; het deksel van de rioolput vol Bullshit genaamd PBL is zo een klein stukje opzij geschoven.

De auteur, Rechtse Hippie (Rippie); Ook een cursus Bullshit-detectie? Stuur Rypke@Interessantetijden.nl een mail of bel..

Rapportfabriek en beleidsverkoper het PBL staat op de Payroll van het Ministerie van Asfalt en Windmolens (‘Millieu’) Het heeft EERST een beleidsopdracht dat via internationale conferenties op ambtenaar-bureaus belandt.  En het doktert daar vervolgens beweringen en getallen bij om ‘draagvlak’ te bouwen. Met de autoriteit van wetenschap als pressiemiddel.

Het bedrijft zelf geen wetenschap in de ware zin; natuuronderzoek. Overigens kun je ook de meeste ‘ecologie’ als klassieke bullshit zien; want waarom hebben ze anders steeds het voorzorgprincipe nodig (omkering bewijslast) om milieubeleid door te drukken?

Essentiele literatuur om het verschil tussen ‘liegen’ en ‘bullshit’ te duiden

De eis tot rectificatie van Agrifacts is een eerste stap in de juiste richting. Als het PBL nu ook nog excuses aanbiedt voor het frauderen met natuurstatistieken door Rob Alkemade en Arjan van Hinsbergen; Kamervragen door Jacco Geurts (CDA) hebben het zondenbesef alvast niet aangewakkerd. Je moet met juridische stappen dreigen, anders denken Bullshitters; wij komen er mee weg dus is ’t wel goed zo.

Het misbruik van wetenschap voor politiek gewin is wat de kern is van de huidige Replicatie-Crisis in de wetenschap, waarvoor The Lancet al in 2015 waarschuwde. Wanneer je het kroonjuweel van De Verlichting zo misbruikt, bewandel je de opmaat tot barbarij.

Mijn voorspelling is dat Nederland als voormalige beschaving vanaf nu enkel verder implodeert door VVD-mentaliteit (De industrialisatie van bullshit, wat ook wel ‘duurzaamheid’ heet). En dat je daarom- zie artikel van gisteren– de Benedictus Optie moet kiezen.

Gemeenschappelijke afzondering met gelijkgestemden, omdat de publieke ruimte verdwijnt; zie ook hoe men overal massaal op ‘publiek’ terrein bomen kapt om als biomassa tegen subsidie te stoken.

De Abdij van Langweer: groen, groener, groenst! Rechtse Hippies willen groen OM het huis, en het valse groen UIT de maatschappij

De liefde voor theorie is de wortel van alle kwaad
De goede verstaander kon die ‘Tuin met muur er om’-filosofie al in ons boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Natuur en Milieu’ oppikken (2 tientjes bij Bol.com); ook voor natuurbeleid heb ik daar de Abdij-filosofie uitgerold, ook wel als IMBY omschreven. Alleen zijn de meeste mensen – vooral academici- helaas te dom.

Dus valt ’t kwartje pas nadat je ’t ze letterlijk- ze stapje voor stapje bij de hand nemend- in de oren schreeuwt. En dan klagen ze over ‘de toon’ en is’t weer niet goed. 🙂

Boeren zijn niet zo ‘dom’ als academici, omdat ze kennis door dagelijkse ondervinding hebben. En die is superieur. De liefde voor ‘theorie’ is immers de wortel van alle kwaad, zoals (katholiek) statisticus Matt Briggs stelde. Je kunt de betekenis van die zin ook condenseren tot ‘afgoderij schaadt’.

Wie geen zonden-besef kent of kritische zin, die gaat de eigen vermeende goedheid verafgoden/ geloven dat je eigen drol niet stinkt, de kern-eigenschap bij milieuclub-mensen. Voor je het weet ben je dan Christenunie-Kamerlid en stem je voor de Klimaatwet.

Ontleend aan Garrett Hardin, adviesbureau van klimaatfanaat en vrijmetselaar Jan Paul van Soest

De Meent, Gemeynt, The Commons
De Hilversumse Meent verwijst nog naar de gemeenschappelijke weidegronden van vroeger, de Meent, die in het Engels The Commons heten.

Sinds het Milieu-globalisme top down (niveau 4) via internationale organisaties en Brussel aan burgers is opgedrongen (1968, Club van Rome, Tragedy of the Commons), begeleid met agitprop door de linkse media, zien we dat ook ieders grondeigendom – zoals boerenland- als ‘common’ wordt behandeld waar een ‘enclosure‘ (omheining) om heen gemaakt moet.

Een vrijheidsbeperking. Uiteraard kan inperking/ tarifering van publiek gebruik, EEN instrument zijn voor goed beheer.

Echter, wordt ’t een ideologie (DE oplossing voor de hele wereld) dan zie je wat nu in Nederland en de rest van de Westerse wereld plaatsvindt, tot in de oceanen. Dat heet 2030 Agenda, een idee van centrale planning geworteld in het kolonialisme. Alsof een paar ambtenaren/technocraten van God Los, op afstand het beste weten wat goed is voor de gehele wereld, inclusief hoe wij met elkaar om willen gaan.

Als we maar even alle lokale tradities elimineren, zodat de eenheidsworst uitgerold kan met ‘CO2’ als dwingend principe. Zo zie je nu dat ook het publiek belang is geprivatiseerd, of iets botter; het publiek belang is ge-elimineerd ten gunste van corporatisme. CDA/VVD’ers en hun bedrijven die op subsidie willen cashen terwijl ze ‘duurzaam’ en ‘circulair’ roepen, zonder enige achting voor ethiek of waarheid.

Bullshitters dus.

Een lening van de Europese INvesteringsbank aan een Particulier leenfonds van Rewilding Europe

Bullshit ware industrie dankzij groei ambtelijk apparaat
Via regulering op discutabele en vaak ontoetsbare gronden (PAS, Natura 2000, rekenmodellen voor stikstofemissie als Agrostacks, CO2-beleid) vond/vindt een virtuele grond-onteigening plaats. Met toenemende staats-zeggenschap over ieder’s leven. En daarbij de exponentiele uitbreiding van het ambtenaren-apparaat tot honderdduizenden anno nu. Bij iedere regel een nieuw team met als doel om zichzelf in stand te houden.

Onder ‘ambtenaren’ versta ik ook academie-wetenschappers op universiteiten.

Zij die de beleidsbureaucratie dienen in ruil voor onderzoeksgeld, zoals de KNAW (140 miljoen euro Europees geld voor Horizon). En wat ik ook wel het ‘Bureaucratisch Academisch Complex’ (BAC) noemde. De onheilige drie-eenheid van Niet Gekozen Organisaties (NGO’s), ambtenarij/academici en corporate belangen.

Welkom bij Natuurmonumenten 🙂 Polder IJdoorn, als ‘compensatie’ in handen van Natuurmonumenten

Met de uitbreiding der beleidsbureaucratie – en de lieden die daarvan economisch afhankelijk zijn- groeit ook het gehalte aan ‘Bullshit’ in de maatschappij. Het uit naam van ‘de’ wetenschap- lees: academische autoriteit- gedane claims die zeggen dat de burger, boer, buitenmens zijn kop moet houden en betalen voor eigen bestwil.

Niet ‘bewijs’ en deugdelijk denkwerk geeft dan de doorslag, maar de pretenties van academici en hun handlangers die onderzoek-subsidie willen. Met beroep op autoriteit je opponent tot zwijgen brengen. Zo zijn we getuige van de ontmanteling van het publieke belang.

Wat resteert is ‘Privaat gewin met publiek geld’.Dat is wat men ook wel ‘duurzaamheid’ noemt. Of ‘circulaire economie’ en ander kletspraat dat bestaat bij gratie van subsidie. En met linkse media; agitprop van  hersendood journo-klootjesvolk, NVJ- en NPO-ambtenarij, dat de ballen snapt van chemie, biologie, natuurkunde.

Rewilding Europe legt beslag op miljoenen hectares in Oost Europa voor ‘wildernis’ (net als zeereservaten in zee)

Rewilding, de halve aarde tot reservaat voor bankier-vampiers
Via lastenverzwaringen, centralistische productiedoelen en het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) is het landschap uitgehold. In reactie daarop zien we dat de globalisten dan voor de Rewilding gaan, het met publiek geld opkopen van boerenland om daar cultuur- en traditieloos zompieland van te maken.

Uit de denkschool van Paul Erhlich en zijn nazaten als Michael Soule, Gretchen Daily, EO Wilson en andere pseudo-wetenschappers/ecologen (zoek de verschillen)

Serengeti Hollandaise, verlangen naar wildernis tussen windturbines en beton

En dat waaide naar hier over, werd verankerd in het Natuurbeleidsplan en de EHS. Steeds- net als bij de Club van Rome- is de Oranje-familie bij het opdringen van groen globalisme betrokken, het zij als sponsor danwel als ambassadeur. (Laurentien, Mabel)

Met de Klimaatwet zien we het sluitstuk van een trend waarvan Nederland internationaal belangrijk kartrekker was; de openlijke invoering van een dictatuur met een nationale eenheids-partij van extreem links (SP) tot hypothetisch rechts (CDA/VVD). Het insnoeren van de Human Resources, waar milieubeleid de Natural Resources onder technocratisch beheer moet brengen.

Maar met de Partij voor de Dieren (…) als prettige uitzondering samen met SGP, PVV en FvD.

Rewilding: het schijnt dat Leo Linnartz met de dochter van Frans Vera is getrouwd

Ik stemde SGP, want Orthodoxie is de Nieuwe Rebellie. Het is niet moeilijk meer te herkennen waarvoor iedere Rechtse Hippie zich in afgrijzen kan afkeren:

 • Dat wat de seculier liberalistische journalistiek aanprijst.

‘Biodiversiteit’ is bij uitstek een Amerikaanse vinding van die globalistische beweging. en haar evenknie van ‘Rewilding’; de Amerikaanse wildernis-ideologie die liefst de HELFT van de aarde tot reservaat wil bestempelen. ‘Reserva’ betekent ‘apart zetten’, dus omheinen. Het publiek gebruik beperken.

Biodiversiteit betekent ‘alles binnen de biologie’ en niets tegelijk, een zogenaamd ‘aggregaat’ dat lijdt aan ‘valse concreetheid’. Het claimt een natuurlijke grootheid voor te stellen (voorbeeld van EEN natuurlijke parameter; zoutgehalte van plant x bij omstandigheid y). Maar na uien pellen blijft er niets over dan ‘datgene wat in de evolutie aan variatie ontstond’.

Rewilding Europe Capital

Maar sommige ‘variatie’ is meer variërend dan andere variatie bij milieuclubs en hun ambtenarij, zo constateerde Robert May al in Science (2002) ‘Biodiversiteit’is in de praktijk datgene wat een ambtenaar op enig moment van belang mag achten. Meestal is het eindadvies van deskundigen in ‘biodiversiteit’; ‘gij zult niet aanraken tenzij U ons betaalt’. De andere term daarvoor is ‘Natural Capital’ en ‘Ecosysteemdiensten’.

Klassieke Bullshit, dat je pretendeert wetenschappelijk te zijn terwijl je ordinair eigenbelang publiek gefinancierd wilt krijgen. Dus dat je de Witte Doktersjas aantrekt om beter te kunnen verkopen.

‘Biodiversiteit’ werd pas in 1986 verzonnen, nadat Thomas Lovejoy (WWF, Wereldbank) met Biological Diversity op de proppen kwam in het Global 2000-rapport van David Rockefeller zijn Trilateral Commission-president Jimmy Carter.

Het slechts opsommen van verifieerbare historische feiten levert je dan al de titel ‘gekke henkie’ op. Maar wat de wederpartij graag wil horen of zeggen, of juist beslist niet wil weten is niet mijn verantwoordelijkheid, dat is de eigen. Bloemkooltjes in je oren maakt mensen er meestal niet intelligenter op.

…op Europees niveau via Rewilding Europe

Het Groene Gezwel van onze maatschappij; de Milieubeweging
De legalisering van VVD-mentaliteit (boevengedrag), al vind je die nihilistische houding even goed bij als ‘links’ bestempelde milieuclubs aan het Postcode Loterij-infuus. Onder ‘links’ verstaan we hier ‘eigengeilers met bord van morele superioriteit voor de snavel’.

Geen zondenbesef.

Ze zijn enkel in geld geinteresseerd, die milieuclubs, zonder uitzondering zijn het parasitaire machtsmensen uit op subsidiegeld. Ze koesteren steeds’Idealen’ waarvoor anderen moeten betalen; dus zijn het – feit- parasitaire mensen omdat ze waarde onttrekken, niet toevoegen.

Voorbeeld is het pseudo-particuliere (40-50 miljoen euro subsidie/jaar) Natuurmonumenten; dat je voor 3 ton campagne voert om een Zeeuwse Zandplaat – de Roggenplaat- op te hogen, ‘redden’ zo je wilt. Maar de overheid vervolgens 12,3 miljoen euro mag dokken om jouw particuliere belang te financieren.

Terwijl je zelf voor 160 miljoen euro belegd vermogen hebt.

Je kunt Natuurmonumenten vandaag nog opzeggen via 035 655 9911

Bijltjesdag komt
Maar Natuurmonumenten geeft haar geld liever uit aan reclame-personeel (rond de 80 FTE) en lobby voor meer subsidie, dan dat ze zelf iets voor de natuur doen. Een zelfde geldt bij een Kraanvogel-project waar de provincie Drenthe 3 miljoen euro dokte en waar Natuurmonumenten nog geen 1 procent van de kosten droeg.

De lijst van voorbeelden is schier eindeloos. Zie ook de Marker ‘Wadden’, een zandopspuit-oefenproject in Natura 2000-gebied voor multinational Boskalis voor als toch die luchthaven in de Noordzee komt. Het huidige Natuurmonumenten is een maatschappelijk abces, dat overigens als organisatie in sneltreinvaart haar leden verliest; met 40 procent sinds 2002.

En dat is volledig terecht, zeg ik als ex-lid sinds 2010. Mijn insteek is dat de huidige milieubeweging met haar Groene 11-lobbyorganisatie in Den Haag (krijgen die OOK subsidie?) met wortel en tak uit ons midden uitgeroeid worden. Ik geloof dat dit lukt en dat bijltjesdag spoedig komt.

Altijd prijs; in welke arena vindt het gesprek plaats?

De Vier Niveaus; er is niet 1 weg naar Rome…
Bij Bullshit-detectie bewegen we ons op niveau 1, kennis, het hoeveel, het bewijs.

Succes volgt wanneer je op alle 4 niveaus actief bent met daarvoor geschikte mensen (er is niet DE aanpak, maar vele wegen samen, diversiteit aan talenten) Mijn talent ligt in het vlot doorzien van verbanden, dus op niveau 1. Een leuke vlotte meid of jonge marketinghond kan op niveau 3 meer bereiken dan een rechtse hippie met voor sommigen wat onbegrijpelijke humor.

Voorbeeldje niveau 3: Boer zoekt Vrouw deed meer voor boeren-PR dan 25 jaar LTO. Een ander is diplomatiek weer een talent (niveau 4, politiek) Als de mentaliteit van mensen maar deugt (Regel NUL; verlangen te weten hoe ’t zit, als tegendeel van ‘Bullshit’, dat ’t je niet interesseert)

De aanwonende boeren drijven de spot met ‘Rewilding’ door Staatsbosbeheer in De Deelen

De ervaring leert ook, dat mensen elkaar nodeloos vliegen afvangen; dus dat Niveau 1 mensen dan maar hun boodschap moeten verwateren, omdat de diplomaten (niveau 4) de waarheid ‘te hard’ vinden klinken, of de niveau 3-mensen hun gevoel erbij niet goed is. Dat leidt uiteindelijk tot verzwakking. Iedere situatie vraagt z’n eigen aanpak (Kung Fu)

Ik denk dat qua ontmaskering van pseudo-science ipv de 20 regels (te complex) het condenseren tot 4 regels eerst wel voldoet. Het online beschikbare artikel voor Elsevier Weekblad dat ik schreef geeft naar mijn inzicht treffend en eenvoudig leesbaar weer waarop je kunt letten

Essentieel is verder dat boeren niet in het ‘frame’ (hun voorwaarde hoe je natuur moet zien, houdgreep) van de tegenpartij blijven hangen (globalistisch milieu-fatalisme) maar een nieuwe meer feitelijke visie omarmen die menselijke inventiviteit als maatstaf heeft EN de traditie van boerenomgang met de natuur, ge-ent op het Ecomodernisme

Het redelijke alternatief voor groene oplichting: zie www.ecomodernisme.nl

Ons boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’ (Nieuw Amsterdam 2017) is voor 2 tientjes verkrijgbaar via bv bol.com. U kunt via de Stichting Ecomodernisme ook collegae uitnodigen, bv Ir Joost van Kasteren over voeding en landbouw, of Marcel Crok (chemicus) met veruit de meeste klimaatkennis van NL, via onze voorzitter Olquita Oudendijk

In dat boek hanteer ik voor een ‘nieuwe’ omgang met natuur de oude tuin-metafoor, die ook beter past bij het klassieke rentmeester-idee, in contrast met ecologistische anti-mens-ideologie (‘rewilding etc’)

Ik schreef 2 Ebooks over het thema ‘Biodiversiteit’ voor de Delftse Stichting Milieu Wetenschap & Beleid, zodat je op kennis-niveau niet overvallen kunt worden

1. Massa-uitsterven of massa-hysterie?

2. tav PBL-fraude met natuurstatistieken ‘Sjoemelnatuur‘, waarover Jacco Geurts (CDA) nog Kamervragen stelde. Omdat Jacco Geurts wat jankerig over ‘onze kinderen’ deed toen hij voor de Klimaatwet stemde, kan ik Geurts echter niet anders kwalificeren dan een klassieke ‘Bullshitter’.

Van Sjoemelnatuur verscheen een gecondenseerde samenvatting bij Elsevier Weekblad op 28-11-2015, het enige weekblad in Nederland waar journalisten werken die soms nog trekken van een werkend brein vertonen. We kunnen concluderen dat ‘biodiversiteit’ slechts 1 van de vele manieren is om te roepen ‘de mens is slecht’.

Sjoemelnatuur (2015), E-book

Tot slot; stap uit de valse tegenstelling…
Het kwartje zal bij boeren moeten vallen; Met milieuclubs valt niet, nooit te praten omdat het type mensen bij zulke organisaties intrinsiek onredelijk is, slechts uit op eigen gewin.

Ze vallen aan op niveau 3, en doen of niveau 1 ze interesseert, en hun beroep op de ‘Moral Higher Ground’ (niveau 3) zou ze dan het recht geven wetenschap te manipuleren (niveau 1) en kosten zonder rentabiliteits-toetsing op anderen af te schuiven (niveau 2) met de overheid als pressiemiddel (niveau 4).

Van belang is steeds zo snel mogelijk te herkennen op welk van de 4 niveaus de wederpartij U probeert te vangen. Bijvoorbeeld: dat iemand niveau 3 gebruikt om niveau 1 te manipuleren en niveau 2 (kosten) te negeren. Zodra je in verdedigende zin praat ben je al verloren, dan zit je in het ‘frame’ (verbale houdgreep) van je tegenpartij…

In de intimiteit van Ol Weem, met boerendoorkijkje

De basis is dat boeren waardevol, ja onmisbaar zijn, en zij (milieuclubs, milieu-ambtenarij, ‘duurzame’ globalisten, linkse massamedia) een uit hun voegen gegroeide kluit maatschappij-parasieten, onethische lieden waarvan we niet snel genoeg verlost kunnen zijn.

Dan kan uit de as van de oude mens-vijandige milieubeweging een Nieuwe ontstaan. Een nieuwe natuurorganisatie waarvan boeren onderdeel zijn als rentmeesters van hun ‘tuin’. In plaats van de waarden-loze LTO-mantra te herhalen van ‘ja hoor, wij zijn ook voor de natuur hoor, Maaaarrrrr de economie….

Definieer dan eens fatsoenlijk wat je onder ‘economie’ verstaat…Is geld daarin een doel of een middel tot een doel.

Uw Rechtse Hippie leert ook bij dagelijks, door schade en schande, trial and error, evolutie. Tot je ‘ziet’ wat je eerder slechts aanvoelde.

3 Replies to “Cursus Bullshitdetectie voor boeren…”

 1. Als slimme benedictinesse boerin (geen wonder dat jij ze niet tegenkomt, want die zitten in hun eigen klooster ;-)) zorg ik ervoor dat mijn waarachtige en oprechte rentmeesterschap van ons, redelijk intensief gebruikte boerennatuur, past in de bullshit programma s van de biodiversiteitsmonitor, de kringloopwijzer, het deltaplan biodiversiteit etc. Zo kan ik op vrij eenvoudige wijze geld naar me toe gaan halen, wat nu nog ten deel valt aan bullshit beheer van Natuurmonumenten en SBB. Liefst moet dat geld wel via een meerprijs van een product of via rentekorting van de bank hier op t boerenerf terechtkomen. Echter partijen als Natuurmonumenten staan reeds te popelen om boerenbeheerplannetjes te maken en regie te krijgen over een potentiele pot met geld voor t landelijk gebied. Middels de FB enquetes hebben ze zichzelf hierin al verraden.
  Nooit hoor ik iemand over de vraag wat nu eigenlijk het verschil is tussen natuurlijk agrarisch beheer op grond van SBB. Of agrarisch natuurbeheer van de boer. Met dezelfde beheerdoelstelling en beheersvorm, waarbij aan de ene kant van de weg een dikbetaalde directeur van SBB zit die nooit een blik werpt op zijn (magere) resultaat en het werk laat doen door een ongeinteresseerde “boer van ver”. En aan de andere kant de boer die dagelijks tussen “zijn” vogels verkeert, serieuze beheersinspanning verricht en slechts een vergoeding voor gederfde inkomsten ontvangt. Samenwerking tussen beide (want: vogels vliegen heen en weer) blijkt ON MO GE LIJK. Hier en daar begint het nu in het provinciaal programmabeheer te dagen. Blij dat er Facebook bestaat waar ik onze beheerresultaten kan laten zien en horen. En netwerken met de mensen die nog niet bedorven zijn door bullshit maar wel mede het beleid bepalen. En die zijn er gelukkig ook nog.
  Het zijn interessante tijden. Zeker voor slimme benedictijnse boeren en benedictinesse boerinnen. Die geen rijk leven nastreven, maar wel een iets mákkelijker leven in een mooi stukje natuur wat ze zelf met boerenwijsheid kunnen schoffelen en aanharken. Niet nóg meer pecus, maar wel een beetje pecunia erbij, zodat we de aflossingen van een nieuwe emissie”arme” bullshitstal kunnen betalen. Het pecus stinkt dan straks iets minder, maar pecunia non olet, nietwaar?
  Hoe bullshit de bullshit ook is. Ik moet ermee werken. Links of rechtsom. Mijn geweten bepaald hoe ik daar voor mezelf een waarde(n)volle invulling aan geef. En als de ander dat vindt passen in zijn bullshit, moet ik dit dan bestrijden?
  Ben ik verkeerd bezig RZ?

  1. Willeke welkom; je moet met de realiteit werken. het ideaal, dat is slechts je eigen stip op de horizon en je bent open en eerlijk dat je het zo toegeeft

   Dankzij de nieuwe media kunnen we beter ons eigen verhaal vertellen en dat is een goede ontwikkeling

 2. Het probleem met de SGP is dat zij alles maar dan ook alles zullen opgeven vanwege hun Bijbelse principes. Ze zullen dus gerust een pact met Groenslinks sluiten als daarmee de winkels op zondag dicht zullen blijven in Surhuisterveen .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *