Rathenau Instituut vertelt ‘Bullshit’ over ammoniak EN ze liegen…

Het rapport, HIER te downloaden

Vandaag leveren we een nieuwe aflevering van de Online Cursus Bullshit-detectie. De casus; het Rathenau-Instituut spuit in een nieuw Tweede Kamer-rapport een rookgordijn rond wetenschappelijk gesjoemel bij ammoniak-metingen door het RIVM. En rond het in 2016 verduisteren van data door onderzoekers van Wageningen UR.

Zo hoopten zij peer review door andere wetenschappers te ontlopen. Hun werk vormt de onderbouwing van het nationale mestbeleid tegen ammoniak.

Die Data bleken er 8 juni 2018 plots wel te zijn. (We kennen dat van Phil Jones van de Climategate-emails; ‘why should I hand you my data, when your only reason is to try and find something wrong with it’)

Dit persbericht van goede kennissen kwam vandaag binnen: ‘Eenzijdig en bezijden de waarheid’, dat is de conclusie van Jan Cees Vogelaar (Mesdag Zuivel Fonds), Jaap Hanekamp en Geesje Rotgers op het verslag van de wetenschappelijke sessie, dat onderdeel uitmaakt van het ammoniakrapport dat Rathenau Instituut heeft opgesteld in opdracht van het ministerie van Landbouw.

Naar verwachting zal het rapport ‘In gesprek over ammoniak; Contouren van een uitweg uit de controverse’ deze week naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Het is nu al beschikbaar via de KNAW.

In dit artikel bekijken we of het Rathenau Instituut dus liegt, dat ze doelbewust de aangebrachte kritiek wegmoffelen omdat ’t niet uitkomt. Of dat ze ‘bullshit’ verkopen, het maakt ze niet uit of iets waar is, ze proberen enkel met iets weg te komen. 

We verklappen het antwoord alvast; het Rathenau doet beide. Maar die ‘hoe komen we er mee weg’-insteek stond ook in de opdrachtgeving voor de gesprek-sessies vanuit het Ministerie van Carola. Damage Control en Rookgordijn leggen. De boefjes!  

Talbot met T, op zijn Brits (Telbut)

Kapot of Kapoo
Om de online-cursus Bullshit-detectie voort te zetten, dienen we even een grapje te vertellen. Dat maakt inzichtelijk hoe het Rathenau een rookgordijn legt.

Die grap voert een boer op in gesprek over een Franse auto, de Talbot; hoe spreek je ’t uit; Als TalBOT, of Talboo. Er staat toch een ‘t’ als je ’t schrijft. Onenigheid groeit. Talboo!/Talbot!?/Talboo!!!/TALBOT!!!! Dus grijpt de boer de bril van het gezicht van de wederpartij – de betweterige D66’er en roep het uit;

‘is deze bril nu kapot, of kapoo’?

Zo kan ik nog een grapje uit de oertijd van de jeugd herinneren. In handen van Peugot werd ’t merk Talbot opgeheven in 1986; Talbot was overigens van oorsprong een Britse naam.

Op deze wijze wil ik illustreren, hoe je een ‘Verschil van Inzicht’ kunt hebben, waarbij niet 1 van beide partijen beslist gelijk heeft. En de vraag stellen; of dat hier bij het Rathenau het geval is, wanneer zij RIVM en Wageningen UR uit de wind houden.

Natuurlijk, wie vindt dat je Talbot op zijn Frans moet uitspreken heeft ’t volste recht te stellen dat het een Talboooo is. Toch heeft die boer ook ’n punt. Hij kan met recht stellen dat er toch echt TalboT staat, met een dikke T als tieten van Carola.

Een verschil van perspectief, meer niet; al lijkt ’t dat die boer net wat teveel op zijn strepen wil staan, alsof die geen Frans kent en dus wat dommer is.

Of toch die Franse variant: Talbooo

Het Rathenau-Rookgordijn: Bullshitters EN leugenaars
Op die wijze lijkt het Rathenau-instituut ook de ontstane ammoniak-controverse te willen ‘framen‘. Alsof er slechts ‘verschil van inzicht’ bestaat, ‘wetenschappelijke onzekerheden’ (die er altijd zijn) die je anders kunt interpreteren. En wie aan het ‘framen’ is, die is per definitie aan het ‘Bullshitten‘. Stieren-fecalien verkopen. Probeert met iets weg te komen.

Een rookgordijntje trekken in deze ‘complexe materie’ waarover je beter moet communiceren.

We zien ook dat de wetenschappers die het RIVM en Wageningen UR in de wetenschappelijke literatuur vloerden als ‘kritische onderzoekers’ worden geframed versus ‘de wetenschappers van het RIVM en Wageningen UR’. Een stelletje amateurs versus echte wetenschappers bij gerenomeerde instituten, zo is de PR-truc. En zo staat het gehele Rathenau-rapport vol Bullshit-formuleringen.

De vraag is dan dus enkel nog of ze DAARNAAST ook liegen. JA, want hoe moet je anders het ‘welbewust wegpoetsen van wetenschappelijk gesjoemel’ uitleggen?

WAAROM NIET; DRING AAN OP WETENSCHAPPEIJKE INTEGRITEIT; als je basale voorwaarden als ‘reproduceerbaarheid’ al met voeten treedt als RIVM en Wageningen UR

Fraude met meetstations RIVM, uit peer-review houden van data; geen ‘wetenschappelijke onzekerheden’
Wat was het delict in kwestie van Wageningen UR en RIVM ten aanzien van ammoniak-metingen?

Kort gezegd; enkele wetenschappers vonden uit dat de RIVM-metingen aan ammoniak een grote meetfout bevatten omdat 1 meetstation vlak tegen een kippenfarm aanstond. Wanneer je slechts een handvol van die meetstations in Nederland hebt, dan heeft 1 zo’n foute bron meteen grote invloed op het ‘landelijke’ beeld. Met als gevolg, dat je kunt doen of boeren veel slechter bezig zijn dan in werkelijkheid.

En er dus meer ‘beleid’ nodig is.

Zo kreeg je dus bij Noord-Oostenwind plots een enorme ‘landelijke’ ammoniak-uitstoot, die werd bepaald doordat het RIVM-meetstation te dicht op een puntbron (kippenfarm) stond opgesteld. Met medeweten van het RIVM, maar dat hebben ze jarenlang onder de pet gehouden. Ordinaire wetenschappelijke fraude, liegen dus, wel weten, en het wegmoffelen. Mijn bericht daarover werd 25 duizend maal bekeken, en meer dan 500 maal op FB gedeeld.

Hoe los je doelbewust gesjoemel met metingen op? Met ‘betere communicatie vanuit RIVM en Wageningen UR over wetenschappelijke onzekerheden’????? (aanbeveling 3 Rathenau).

Zij zeggen Talbot, wij Talboo. We moeten dat boze boertje met zijn economische belang maar even helder uitleggen dat we ’t op zijn Frans doen. Aldus Rathenau

Bij Noordoosten wind lijken ‘landelijke’ concentraties ammoniak plots een veelvoud groter. 1 kippenbedrijf naast proefboerderij Vreedepeel is de oorzaak, zodat 1 PUNTBRON de hele meetreeks te hoog zet

The Dog Ate Our Data (Wageningen UR)
Het andere delict betreft een botte leugen van Wageningse onderzoekers, wiens publicaties het mestbeleid in Nederland onderbouwden. Hanekamp, Crok en Briggs wilden hun NH3-metingen uit het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit narekenen voor hun publicatie in Soil Use and Management (2017) en voorafgaand publieksrapport. Toen stelden die Wageningers doodleuk, dat de data van de jaren ’90/2000’s er domweg niet meer waren. The Dog Ate My Data.

Zoals Hanekamp, Crok en Briggs toen schreven in begeleidend publieksrapport (blz 8:

  1. Het niet meer beschikbaar zijn van voor het ammoniakbeleid essentiële meetdata van bemestingsproeven is een inbreuk op de wetenschappelijke waarden van transparantie en reprodu- ceerbaarheid, blokkeert wetenschappelijke heranalyse, en maakt inzicht in dat beleid onmogelijk.

Niet ‘wetenschappelijke onzekerheden’ zoals Rathenau stelt. Nee; wetenschappelijke OVERTREDINGEN. Wat constateerden Hanekamp, Crok en Briggs vervolgens in Soil Use and Management? Dat de metingen een rommeltje zijn, het RIVM doet of ze heel nauwkeurig zijn terwijl;

  •  Een veel grotere onzekerheids-marge vereist is. (rekenkundig gemiddelde versus meetkundig gemiddelde)
  • Dat door de gebruikte statistiek bij verwerking van metingen, een forse OVER-schatting van ammoniak-concentraties ontstaat.
  • Wanneer het RIVM dus ammoniak-emissies ‘schat’ of berekent; dan ontstaat een groot verschil tussen de rekenwaarden en meet-waarden.

Dat gat tussen berekening en meting (Ammonia Gap) is dus een papieren farce (vals concreet, truc 3) dat ontstaat door de gebruikte statistiek wanneer RIVM de meetdata bewerkt. (dat is een technisch statistiek-dingetje, maar het is de crux, verschil tussen echte wetenschap en bullshit-science; je moet er een beetje gevoel voor hebben om het te ‘zien’)

Het RIVM betrapt

We citeren nu het persbericht van het Mesdag Zuivel Fonds

Jarenlang was er ophef over de ‘verloren’ meetdata van zo’n 200 veldproeven, die voor een belangrijk deel de basis vormen van het huidige ammoniakbeleid.

Wageningen UR had meermalen laten weten dat die niet meer beschikbaar waren. Bij aanvang van de wetenschappelijke sessie op 8 juni 2018 waren Hanekamp, Vogelaar en Rotgers dan ook in de veronderstelling dat deze meetdata er niet meer waren. Totdat Wageningen UR aangaf recent statistiek te hebben bedreven op deze meetdata.

Daarop eiste Stichting Mesdag Zuivelfonds de ‘teruggevonden’ meetdata op.

Dus die Wageningse Alumni van het Rathenau probeert de Wageningse boefjes uit de Noord Oosten wind te houden. 🙂

Wageningen UR: The Dog Ate Our Data?

  • De Wageningers hebben dus gewoon gelogen tegen andere wetenschappers die hun werk wilden controleren. De data die zij statistisch wilden narekenen (meetkundig, of rekenkundig gemiddelde) met statisticus Matt Briggs bleken wel te bestaan. 

Zie ook de wijze waarop de Wageningse alumni Huib de Vriend en Geert Munnichs voor Rathenau de kritiek wegzet als ‘percepties en gevoelens van boze boertjes’.

De tweede, wetenschappelijke bijeenkomst laat zien dat een aantal kritische partijen wantrouwend staat tegenover de wetenschappelijke onderbouwing van de beleidsmaatregelen die de ammoniakuitstoot moeten terugdringen. Ze stellen tot op detailniveau vragen over de metingen en berekeningen die aan die onderbouwing ten grondslag liggen, en laten zich niet snel overtuigen van de deugdelijkheid daarvan.

In van die keurige NRC Damesblad-taal van enerszijds-anderszijds, zijn De Vriend en Munnichs dus eigenlijk een beetje boefje, barbaar. Als het maar netjes lijkt is het goed. Onze morele superioriteit en ons zelfbeeld als ‘D66-Deugmensch’ is ons genoeg. Stuur maar een factuur… Op dat moment verdienen ze bij het Rathenau dus eigenlijk al een hooivork tussen de ribben.

De Rathenau-boodschap, ‘Wij objectief, zij subjectief’ (omgekeerde wereld) krijg je vervolgens herhaaldelijk opgedist.

Rechtse Hippie (‘Rippie’) U kunt mij inhuren voor een cursus bullshit detectie, en Carola Schouten (LNV)?; Carola, ik doe alles om je te laten komen, bel 06 24162988

‘De kritische onderzoekers’ versus ‘de wetenschappers van RIVM’
De vraag is; los je doelbewust wetenschappelijk gesjoemel zo op? Met ‘betere communicatie’?.. Dat je ’t beter verkoopt?…

Er is niet sprake van ‘wetenschappelijke onzekerheden’, maar van fraude en gesjoemel. Het is onbetwijfelbaar WAAR dat dit meetstation verkeerd stond opgesteld bij een puntbron, TEGEN DE EIGEN VOORSCHRIFTEN IN van RIVM en MET MEDEWETEN van dat instituut. Het is ook onbetwijfelbaar WAAR dat zo de metingen een vertekend beeld gaven van landelijke ammoniak-concentraties.

Lees de aanbevelingen maar, meteen bij aanbeveling 1 leggen ze een rookgordijn, waarin meerdere AANNAMES van de kant van LNV een feit heten, terwijl de twijfels van boeren allen percepties en gevoelens worden:

  1. De ammoniakcontroverse is breder dan de wetenschappelijke discussie. Waarden en belangen als het economisch verdienmodel van veehouders, ideeën over wat ‘goed boeren’ inhoudt en het belang van natuurbehoud spelen voortdurend mee op de achtergrond

Sjoemelnatuur (2015). PBL haalde bij mij de zelfde truc uit; geen fraude maar ‘wetenschappelijke onzekerheden’ en ‘er zijn vele biodiversiteitsmaten’ (rookgordijn)

Damage Control, de domme boertjes versus de Kwaliteitsmensen van D66 of erger
Wanneer ik dan  ‘het belang van natuurbehoud’ er uitpik.

De formulering hier is niet neutraal, de Rat.

Als iets nu een waarden-geladen discussie is, en als ergens een loopje met wetenschap genomen wordt; dan is dat wel bij de beleidsbureaucratie rond natuur en de Sjoemelnatuur van PBL.  LNV en Rathenau dienen te definieren wat ‘natuurbehoud’ is….Als dat de Natura 2000-bureaucratie is, dat je de natuur wilt bevriezen op door enkele Alterra-belanghebbenden vastgelegde doelen, dan hebben de boeren ook hier meer dan recht.

Terwijl de overheid ondertussen doodleuk windturbines plaatst IN Natura 2000, er zand opspuit, samen met Natuurmonumenten.

Nu ‘framet‘ het Rathenau de discussie tussen boeren VERSUS natuurbehoud. Terwijl boeren hooguit een andere visie op natuur hebben dan de fondsenwervende subsidie-bedrijven als Natuurmonumenten, en hun ambtenarij bij LNV.

Aanbevelingen 2 en 3 zijn ronduit beledigend, gevoelens en percepties van boeren zij in het geding en we moeten ’t nog even helderder uitleggen. En dan aanbeveling 4, ook weer die boertjes met hun gevoelens.

  1. De veehouderijsector voelt zich te weinig gehoord door de overheid.

Essentiele literatuur om het verschil tussen ‘liegen’ en ‘bullshit’ te duiden

Damage Control voor LNV en haar beleidsbureaucratie
Damage Control vanuit het Ministerie van Geile Carola, dat was de opdracht voor het Rathenau Instituut. Een instituut dat op haar beurt belang heeft om een valse elite in het zadel te houden, door het aan acacemisch gezag te helpen. De witte doktersjas, die aloude Spindoctoring-truc van Edward Bernays; ‘u gelooft mij meer wanneer ik mezelf Dr Bernays noem’.

Ze vertrouwen er op dat hun linkse media – zoals gebruikelijk -automatisch partij kiezen voor de instituten die met de meeste sociale autoriteit worden omhangen. Dus niet die boze burgo’s/boertjes die wat roepen maar ‘de wetenschappers die beter moeten communiceren’ met die domme boeren die gewoon het LNV-beleid moeten slikken.

Je ziet de kop al verschijnen in ‘hun’ krant, de voormalige kwaliteitskrant NRC Damesblad, het huidige D66-partijblaadje. Eigenlijk gaat ’t al bij de eerste zin van ’t Rathenau-rapport mis, als directrice Melanie Peters inleidt (blz 3);

Ammoniak is schadelijk voor het milieu. Hoe kan Nederland de uitstoot ervan door de landbouw terugdringen? Dat er iets moet gebeuren, staat niet ter discussie.

De noodzaak van gevoerd beleid mag niet ter discussie staan

Het beleid mag per definitie niet ter discussie staan en bij ONS hoeft niets te gebeuren, zo lezen we hier. Definieer dan ‘schade’ en wat ‘het milieu’ dan is; hoe kun je een willekeurige set chemisch parameters nu ‘beschadigen’. We zien hier dus een waardegeladen uitspraak die als objectief feit gepresenteerd wordt. In welke doses is ammoniak schadelijk voor wat? Dat is de vraag….Ammoniak wordt immers gewoon in de natuur aangemaakt door bacteriën. 

Je hebt de maag-bacterieen die het produceren. Of dat nu van koeien is, of in je ‘natuurlijke’ referentie-situatie.

Zo’n Frans Vera park-landschap met grote grazers, wiens maagbacterieen ook NH3 maken. Ook als je Noord Oosten-winderig wordt, en je spijsvertering hapert; ammoniak met H2S-stinkscheten; alsof je een puntbron van een kippenfarm ruikt :-).

Een zelfde kun je opmerken bij CH4(metaan) productie door koeienscheten (wat ook van bacteriën komt). Of dat methaan nu uit koeien komt in een weiland, of uit een moeras. Who cares? IN plaats van de veestapel krimpen kun je ook alle moerassen droogleggen, mocht CH4 ’t probleem zijn.

Natuurmoeras stoot tot wel 454 maal meer methaan uit dan de Nederlandse koeien, zoals ik berichtte. 

Geile Carola 🙂

Geile Carola (Langzaam Neukende Variant/LNV) 🙂
Talbot en geen Talboo. Met een dikke T als de tieten in de Cup DD van Geile Carola.

Die Christenmeid lust er wel pap van, dat kun je zien, onze LNV-Meesteres van de Gristenunie. Ja op deze wijze ga je schrijven, wanneer je een LNV-ministerie hebt – omringd door belanghebbende instituten- dat het per definitie een worst is wat er met boeren gebeurt. Dat vele boeren getergd zijn door 30 jaar kwestieus en peperduur beleid, dat op de gemeten ammoniak-concentraties niet het effect had dat RIVM voorspiegelt (het gevolg van het onderzoek).

Dat ’t water zo aan de lippen staat door averechts en lastenverzwarend milieubeleid zodat ze zelfmoord overwegen. Dat je een LNV-ministerie hebt en RIVM die ’t geen biet kan schelen of ze deugdelijke wetenschap bedrijven, en wat van hun praktijken nu de menselijke consequenties zijn. Als ’t ze zelf maar goed uitkomt.

En dat schrijf je dan in D66/NRC-taal op volgens de opvatting ‘waarheid is wat netjes klinkt’.

Of je nu cabaret opvoert….Of je publiceert- zoals Jaap Hanekamp met Marcel Crok en statisticus Matt Briggs- in Soil Use & Management (2017) een vernietigende studie over de wijze waarop het RIVM met NH3-metingen in statistische zin omgaat. Het heeft evenveel zin om te doen, wanneer je met barbaren te maken hebt van het genre ‘waarheid is wat de partij vraagt’.

Want het einde van ’t liedje is bij het Ministerie van Geile Carola: ‘wij komen er mee weg, het is niet ons belang, dus interesseert ’t ons niet’. Dus of je nu de Story leest, of Soil Use and Management….Het eindresultaat is het zelfde.

En dan….Carola Schouten is toch maar mooi wel de eerste LNV-minister in een eeuw waar je een harde lul van kunt krijgen. Dat je die Christian Woman helemaal uitwoont, met die DD-tieten; God forgive her, for she knows not what she does.

Die christenmeisjes lusten er wel pap van hoor, en ze zijn er vroeger bij dan je denkt 🙂

En word je dan ’s ochtends na je REM-slaap wakker met zo’n knetterharde pook waarmee je wel een bierflesje kunt doppen, de heren onder de lezers begrijpen wat ik bedoel- dat Carola Schouten die dan eens in haar christenmond neemt en ‘m tot ’t huigje inslikt, vlijtig begint te pijpen.

Ik zie dat Geile Carola van de Gristenunie wel doen hoor. En dan lading na lading doorslikken. Om dan rozig na de ochtendseks aan het Deltaplan Biodiversiteit te beginnen. Wat U lezer? Dat is nog eens wat anders dan babbelen over ‘doelsoorten’ en ‘Klimaatopgaven’, Carola!

De Langzaam Neukende Variant (LNV), dat zou met Carola ook prettig zijn met haar beetpakbillen.

Dat Geile Carola van de Gristenunie op je gaat zitten, en je de spanning zo lang mogelijk vasthoudt, elkaar enkel diep aankijken.  Maar je wilt d’r als billenman ook wel van achteren in een houdgreep nemen, Geile Carola van LNV, dr stevig voorover duwen, bij de haren pakken en als een paardje mennen terwijl je d’r tegen de billen kletst..

Nou Geile Carola; wat zeg je ervan?

Klassiek geval Stieren-fecalien/Bullshit, EN liegen.

En enerverende cursus toch?
Of dan toch maar eerst eens de rotte appels op je LNV-ministerie verwijderen? Of allebeide natuurlijk 🙂

Nou, ’t was me weer een enerverende online-cursus; wat U? Opnieuw geheel ongeschikt voor D66 of erger met een zereneus. (zichzelf heel serieus nemen) Ik hoop te kunnen demonstreren, dat Bullshitten in Enerzijds-Anderszijds-D66- taalgebruik dus niet meer ‘waar’ wordt. Ook Stierenfecalien ruiken gelijk aan Bullshit, met ammoniak. Wel zie je dus; Rathenau en LNV staan niet open voor een beschaafd vergelijk op basis van rede.

Daarmee begeven ze zich buiten de beschaving, barbarij in NRC-proza. Boeren hebben het volste recht Huib de Vriend een hooivork tussen de ribben te duwen. Huib de Vriend is een barbaar en verdient een pak op zijn broek. Of dat ook verstandig is, dat is een ander verhaal…Je hebt legale en illegale criminaliteit, voor de eerste categorie moet je bij/voor de overheid werken.

Vaste lezers weten dat dit gedrag van Rathenau Instituut past bij de door mij gesignaleerde ondergang van beschaving dankzij het cultuur-liberalisme en globalisme. Men riskeert zo een burgeroorlog voor 2030. En NEE; dat ik ook grapjes maak, wil dus niet zeggen dat wat ik aanbreng niet waar kan zijn, of dat ik op mijn achterhoofd gevallen zou zijn…

Al zijn er altijd lieden die dat zouden hopen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *