Ken Uw Vijand (3): Alles dat ‘de journalistiek’ aanprijst…

De Linksewarhoofder Courant stuurt abonnees alvast de gewenste politieke richting uit op 14 februari. De vraag is ‘hoe verkopen wij al die windmolens in je achtertuin/smoren we het protest’.

Het is niet moeilijk te zien wat wij verachten kunnen, alles dat ‘de journalistiek’ aanprijst. De Nederlandse Journalistiek van ambtenarenclubs als de NVJ is hoofdelijk verantwoordelijk voor de vernietiging van Nederlands landschap en onze economie voor 2030.

Het euvel is eenvoudig op te sporen; waarheidsvinding dient niet op basis van sociale autoriteit/populariteit plaats te vinden, maar ouderwetse vakkennis, logica, rede en bewijsvoering.

Het is een mentaliteit, niet een kwestie van ‘de juiste standpunten’/sociale kledingstukken.

Essentiele literatuur om het verschil tussen ‘liegen’ en ‘bullshit’ te duiden

De Linksewarhoofder Courant.
De Cursus Bullshit-detectie van Interessante Tijden kent 21 regels om zin van onzin te scheiden bij claims uit naam van wetenschap. Regels uit But is it True van Aaron Wilsdavsky (Harvard University Press 1995) en de definitie van ‘Bullshit’ van Harry G Frankfurt; geen achting voor waarheid. Anders dan ‘liegen’ wanneer je wel weet hoe iets zit, maar dat wilt verduisteren.

Vandaag in aflevering 3 van de Ken Uw Vijand-week passen we die even toe op de massamedia; de seculier liberale journalistiek in Nederland is de vijand van de burger en de nationale rechtstaat. Waarden-loze mentaliteit is daarbij de belangrijkste oorzaak.

In de wetenschap vindt net als bij de overheid en journalistiek een degradatie plaats van waarheids-standaarden. Men snijdt de bocht af, om iets te verkopen. Dat is wat ‘Bullshit’ meestal beoogt.

Daarom is regel NUL het belangrijkste; de WIL, het verlangen te weten hoe ’t zit. Geef je regel die op, dan wankelt de rest. Dan word je Bullshitter, marketeer, verkoper. Dan noem je jezelf ‘Groen Leven’ en bouw je een energie-industrieterrein in een natuurgebied. Dat je de vogels moet verjagen voor je ‘groene’ energie.

Als jij maar een goed gevoel over jezelf hebt, is het goed. Waarheid is wat je van pas komt, objectiviteit bestaat niet langer.

‘Groen Leven’ het dankzij subsidie hardst groeiende bedrijf tussen het bedrijfsafval

En die degradatie van waarheids-liefde is wat we in de moderne media zien voltrekken, het ‘Hart’ voor de zaak is weg. Zoals CS Lewis (Abolition of Man) al in 1943 voorspelde wat zou gebeuren door modernistisch onderwijs. Je krijgt een plaag van mensen zonder ‘hart’, die ‘intellect’ gebruiken, uitsluitend voor Ego-filie. Een externe zaak als ‘De Planeet’ dient vooral om een ego van planetaire proporties te vermarkten.

Voor ‘Wijsheid’ komt dan ‘de’ wetenschap in de plaats, een beroep op academische autoriteit om het gesprek te winnen.

Hoe onmetelijker de abstractie als ‘Het Klimaat’ (niemand heeft Klimaat ooit gezien), hoe hoger de behoefte tot ego-profilering. Wat tegenwoordig voor ‘Links’ moet doorgaan, het zijn vooral kleine kinderen in het lichaam van volwassenen. Met Jan Marijnissen of Vadertje Drees heeft dat niets meer uit te staan.

De windmolen-verkoper van Dagblad van het Noorden, John Geijp maakt even reclame voor Eigengeiler BV; de grootte van het ‘wereldprobleem’ moet aandacht vestigen op de grootte van het Ego. Ego-fillie moralistisch uitgelegd.

Waarheid is wat De Partij vraagt
Alleen de autoriteit van de afzender bepaalt het waarheidsgehalte nog bij de seculier liberale ‘journalistiek’. En daar kan de ‘journalist’ zich dan achter verschuilen, los van de vraag of het ook klopt.

Vanuit die houding – waarheid is wat de Partij vraagt- volgt de ecologische barbarij die we nu uit naam van ‘duurzaam’ zien voltrekken.

Alleen pensionado’s als mijn lieve ouwelui lezen de Linksewarhoofder Courant nog, maar toch; het is jammer dat zo’n oud stukje Fries cultuurgoed zo om zeep wordt geholpen door dat seculiere ziekenfondsbrilletje Sander Warmerdam. Dus hier even wat knipseltjes ter illustratie van de mentaliteits-kwestie die de Oude Media om zeep helpt.

Wie logisch nadenkt, en waarneemt wat hij ziet? Die is ‘negatief’….

Energie-Ferrari (Fossiel) ruilen voor labiel en peperduur hobbelpaard (‘duurzaam’)
Van de vele honderden voorbeelden die ik afgelopen 10 jaar voor Climategate.nl al besprak is Exhibit 1 (bovenste foto), een knipseltje typerend voor het verval van de journalistiek tot eenzijdige agitprop. Zo wil de Linksewarhoofder Courant de Friezen in een richting sturen bij de provinciale verkiezingen. Van HUN partij Groen Links.

Dit is zo typerend, punt 1 (exhibit 1 zie bovenste foto artikel);

 1. HOE zorgen we ervoor dat IEDEREEN kan overstappen op schone energie? ( = hoe maken we oppositie monddood)

‘Obe Postma draait zich om in zijn graf’

Men heeft bij de Linksewarhoofder Courant al politiek stelling genomen, en weigert ook maar enige rationele analyse van voorgaande stelling.

Debat over grondslagen als kosten (bang for buck, puntje 2 in de cursus, rendement) voor het inruilen van een Energie-Ferrari (fossiel) voor een labiel peperduur hobbelpaard (duurzaam)-is bijvoorbaat verboden. Omdat ze dat ook zouden verliezen.

Na jarenlange LC-marketing voor ‘duurzaam’ komen ze er dan…

Slechts logische vragen zijn afdoende, om hun ‘goede zaak’ onderuit te schoffelen:

Wat bedoel je met ‘schone’ energie, bestaat dat wel? Of is het een marketingkreet, omdat je nooit tegen ‘schoner’ en ‘veiliger’ kunt zijn, of wereldvrede. Als ‘groene’ energie bestond waardoor spontaan een boomgaard opsprong met steenuiltjes, was ik direct voor…

Hier komt Windpark Fryslan, 89 zwaaipalen met rode zwaailichten van 180 meter hoog, 1,2 miljard euro subsidie

Is energie die je landschapsschoon onherstelbaar verminkt ‘schoon’? Is een windfarm met 89 windturbines in natuurgebied IJsselmeer, pal tegen de Waddenzee, ‘schoon’?

Westermeerwind, een 2-3 maal zo grote windfarm er straks bij die het gehele IJsselmeer domineert

Logisch tegenstrijdig verenigen met ‘goed gevoel over mezelluf’
De vraag voor het verkiezingsdebat is gesteld van uit het subsidie-establishment en Groen Links-loyaliteit; ze zijn bang om dat fameuze ‘draagvlak’ te verliezen, omdat NIEMAND die in Friesland ging wonen- vanwege de ruimte- plots 9 Eifeltorens achter huis wil; zoals bij Nij Hiddum Houw.

Het gaat die seculiere oplichters er enkel om, dat ze nog harder kunnen drammen. Zodat ze zich beter over ZICHZELF kunnen voelen. Dus kun je ook aan de ene kant pleiten voor de vernietiging van weidevogelland voor zonnefarms (HOE maken we alle oppositie monddood met marketing)

En tegelijk lees je dan stelling 3:

3. Biodiversiteit- Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de flora en fauna in Friesland flink toeneemt’?

‘zonneweide’ was eerder weidevogelgebied waar ik gruttonestjes vond: is dit geen ‘landschapspijn’?

 • Opnieuw is de afwezigheid van rede en logica opvallend; wat bedoel je hiermee, en WELKE flora en fauna ten opzichte van wanneer? Heeft de brandmanager van LC dit opgesteld, Eileen Wartaal? Ja je hebt zelfs als ‘brandmanagers‘, eerder enkel de brandweer, nu vergaderen ze al over brand. Is de brand gemanaged..
 • Of is dit het werk van andere professionele leugenaars/marketeers (haal door wat niet van toepassing is) in taalvervuiling van Brain Fuel?

De november-opbrengst van een zonnefarm, peperdure en ruimte-verslindende wiebelstroom die het net overbelast

Ego-filie in plaats van waarheidsvinding
Het logisch tegenstrijdige kan verenigd bij de seculiere medemens, wanneer je Objectieve Waarheid los van de persoon afschaft/illegaal maakt. Dus EN meer natuur EN die natuur tegelijk industrialiseren. Want de gemeenschappelijke noemer is ‘hoe goed voel ik me dan over mezelf’.

Ego-filie. Seculieren hebben een gevaarlijk bijgeloof. Ze geloven in de goedheid van zichzelf.

Bij 2 stellingen die allebeide goed klinken, voel je dubbelgoed! Ook al is het kappen van bos voor subsidie, het vernielen van je landschap voor ruimte-verslindende en inefficiente energie (‘duurzaam’) innerlijk tegenstrijdig. Je bent dubbelplusgoed-mens als je voor allebeide tegelijk bent.

En wie op basis van logica, rede en bewijs concludeert; It Kin Net? Die noem je dan ‘oude witte mannen’. Want bent U negatief! Die pathologiseer je tot iets Freudiaans.  Ahaa, we kijken nu al uit naar 14 februari. Ja laten we zo discussieren over de grootste publieke miljarden-uitgave en landschaps-destructie uit de Friese geschiedenis.

Aldus sprak uw Rechtse Hippie.

Wat is hier ‘groen’ of ‘schoon’? De vraag stellen is ‘m beantwoorden…

Waarden-loze mentaliteit is het probleem, niet ‘standpunten/kledingstukken’
Het probleem bij de Linksewarhoofder Courant is dus vooral “Waarden-Loze Mentaliteit. Het zijn propagandisten van een politiek, maar ze pretenderen anders. Slaat het weer om, en levert een ander standpunt voordeel, dan kunnen ze ook zo omslaan. Waarheid is wat mij uitkomt. Zo zijn alle seculier-liberalen, of het nu Klaas Dijkhoff is of iemand die gelooft dat ie ‘links’ is.

Slechts voor het IMAGO van objectiviteit lenen ze de rubriek ingezonden brieven voor de weinige rationele geluiden (zoals van Pieter Lukkes), om zo een ALIBI te hebben; kijk ons eens echte journalist zijn.

Ego-filie.

Eigenlijk heb je maar 2 posities, waarbij de Linksewarhoofder Courant grossiert in positie twee.

 1. Verlangen de realiteit te kennen, los van de opportunistische waarde
 2. Een versie van de realiteit gebruiken om er zelf beter van te worden.

Over standpunten (verbale kledingstukken) kun je van harte van inzicht verschillen. Maar niet over Waarden-loze mentaliteit en de bijbehorende opvatting ‘Waarheid is wat mij er goed op doet staan’.

Afgelopen 10 jaar ben ik bij ander bewijs OOK tot andere standpunten gekomen. Zie het bericht van gisteren; dat je in het verkeerde ‘frame’ naar de realiteit keek. Wat niet ter discussie mag staan, is je waarheids-standaard, je wil om de realiteit te kennen.

Ongetwijfeld meegekregen, en ’t bleek totale BS

Praktijkvoorbeeld 2 ; ‘De Oceanen warmen nog sneller op dan gedacht’
Wat in de journalistiek gebeurt, we zien het in de wetenschap evenzeer als wetenschapsjournalist. De Achting voor Waarheid- Concern for Truth is weg. Dus snijden ze bochten af om zich te verkopen, waarna de Seculiere Massamedia de alarmerende uitkomsten nog eens papegaaien. Zo krijg je de replicatie-crisis in de wetenschap(The Lancet april 2015) Meer dan de helft van wat in ‘De bladen’ verschijnt is simpelweg onwaar; bullshit.

Ondanks die gevierde ‘peer review‘, in de ecologie kan zelfs 90 procent of meer gewoon niet reproduceerbaar (onwaar) zijn.

Voorbeeldje; Je kunt er vergif op innemen; vlak voor de zoveelste COP-klimaatconferentie, de 24ste wanneer 1500 prive-jets van Ngo’s en zakenlieden weer samenklonteren voor ‘het klimaat’, dan verschijnt een alarmerende studie in een ‘gezaghebbend medium’ met de boodschap ‘het is nog erger dan we dachten’. (zie boven)

Ditmaal nam een wiskundige, Nic Lewis de moeite om de alarmerende studie in ‘Gezaghebbend’ Nature, over ‘nog sneller opwarmende oceanen’ te checken. Wat blijkt? Iedere amateur-statisticus kan op pagina 1 van de studie in Nature al de fout er uithalen. De spreiding van data had een veel grotere onzekerheids-marge dan de auteurs opgaven. Dus kon je niet die 60 % hogere trend claimen.

Tot zover ‘de Peer Review’ van ‘Gezaghebbende Nature’, de BBC moet toegeven op 22 november dat de studie gebaseerd was op valse statistiek.

Op fluistertoon moeten de auteurs in Nature dat nu ook toegeven. En bijna lispelend geeft zelfs de BBC het toe op 22 november, waar zij eerder de Klimapocalypse uitschreeuwden. Maar je ziet, het propaganda-kwaad is weer geschied. En daar was het de auteurs en het ‘gezaghebbende Nature’ om te doen.

Nergens lees je over de correctie…

Wanneer een wiskundige in zijn vrije tijd moet corrigeren, wat de zo door klimaatfanaten opgehemelde Peer Review van Nature moest doen; wat zegt dat dan over de staat van wetenschap? Een bevestiging van de replicatie-crisis die door waarden-loze mentaliteit plaatsvindt. Wetenschappers zonder beroepseer worden politieke verkopers.

En zo verdampt de sociale cohesie en het vertrouwen in het seculiere Westen. Wat niet ‘meetbaar’ is als eerlijkheid, dat ‘bestaat’ bij seculiere medemensen niet. Alleen winst of verlies.

Grutto’s in het ‘schone energie’-land

Vertrouwen verdampt terecht in journalistek
Zoals Julian Assange van Wikileaks al vaststelde is het publieke vertrouwen in massamedia tot een dieptepunt gedaald. Mensen vertrouwen de journalistiek net zo weinig als politici en advocaten. En dat is dus terecht, vanwege haar Waarden-loze personeel als John Geijp, Halbe Hettema, verkopers van eigen ego met externe abstracties. Wie jammert over ‘De Planeet’, wil de aandacht vestigen op een ego van planetaire proporties.

Het valt de media-wijze burger op bij ieder dossier waarvan je meer kennis hebt dan 2 minuten inlezen van een persberichtje.

Of de Staatsomroep (NPO) de illegale oorlog in Syrie verkoopt, waarbij de Rutte-kabinetten moslimterreur tegen christenen financierden. Of ze stoken op gezag van de reeds 25 jaar over datum NATO de ruzie met Rusland op. Of ze stoken het klimaatvuurtje op. De seculier liberale journalistiek is over datum, zij maakt zichzelf irrelevant.

Stel je voor, het ‘draagvlak’ komt in gevaar… Typisch de Linksewarhoofder Courant

Zoals secularisme zichzelf automatisch ondergraaft door het ontkennen van ‘Betekenis’, alsof datgene wat je niet ‘meet’ ook niet bestaat.

Hoe kun je immers als journalist aan Waarheids-vinding doen, wanneer je (al dan niet bewust) in een ideologie gelooft die postmodern subjectivisme predikt. Maar journalisten kennende zullen ze de laatsten zijn die kritiek op eigen berichtgeving dulden want ‘wij zijn goed omdat wij dat van onszelf vinden’.

Ego-filie. En dan moet er maar weer media-subsidie bij.

Boek Uw Rechtse Hippie voor een cursus Bullshit-detectie en Martial Media Arts (MMA) Rypke@Interessantetijden.nl

Oplossingen? Zeg vandaag het LC nog op
Er is een eenvoudige oplossing; je kunt de krant opzeggen, waarom betaal je nog om voorgelogen te worden? Er zit een knop op je tv, die je uit de puree helpt. De Alternatieve Media floreren ondertussen op het www. En de tegenreactie van het valse establishment om hun werk tot ‘nepnieuws’ te framen komt als boomerang bij ze terug.

De grootste nepnieuwsverkoper, dat is Rijksoverheid.nl zelf. En het totalitaire aura ligt er net iets te dik op, wanneer je Minister van Informatie Kasja Ollongren met de hoofdredacties van Oude Media in bed gaat liggen.

Met dank aan het archief van Gerard de Boer: Nepnieuws, daar wisten ze toen al raad mee 🙂

Al 700 verhalen lang kan ik dankzij steun van achterban nu 2 jaar bestaan, zonder om subsidie te bedelen. Doe vooral uw duit in het zakje van Stichting MW&B ovv Rypke, banknr staat voorop de site.

Zonder nieuwsbrieven en zonder pretenties; enkel omdat er nog Goede Mensen met Hart bestaan die Geloof hebben. Daar zul je nooit over lezen in de Oude Media. Hooguit komt Thomas Muntz hier, het gehoornbrilde piemelmeisje van de Groene Amsterdammer. Om mij in dat blaadje van subsidiepot Xandra als gekke henkie te kunnen portretteren.

Kapel van De Abdij, tevens Dojo

Wordt onderdeel van de alternatieve stroming
Uw Rechtse Hippie is niet van de toegestane politieke kleur. Bij Seculier Liberalen is ‘het verkeerde standpunt’ het zelfde als ‘slecht mens’. Immers, de seculier-moderne medemens kent alleen de juiste uiterlijkheden. Waar de Klassieken juist keken of je ‘Hart’ in orde was. Een ‘slecht mens’ is iemand met een slecht hart, niet met ‘de verkeerde kleding’.

Wij zullen voor ze bidden in De Abdij, deze verloren zielen op weg naar de Hel, geplaveid met hun Goede Bedoelingen.

Abonneren via de Blauwe Tijger; de alternatieven voor seculier liberale leugenarij zijn er al!

Ondertussen werken we verder aan veel mooiere alternatieven, naast de web-werkzaamheden. Zoals de Epoque, van Uitgeverij de Blauwe Tijger met in komend nummer onze fotografie op de cover. En een reportage over Landschapsvreugde, de Rechtse Hippie-alternatieven voor natuurbescherming.

De natuur is er niet vanwege de borderline-bever, de subsidie-kaketoe en nog meer otter-gesnotter. Dat gezeur van Postcode Loterij-stichtingen en hun onverzadigbare girodieren. Ook zo moe van de linkse agitprop van LC-Wollensoksueel Halbe Hettema?

Natuur moet er zijn voor je plezier, dat je er blij van wordt. Aldus sprak uw Rechtse Hippie. Waarom zou je iets behouden waar het altijd slecht mee blijft gaan, ondanks al die miljarden die er in zijn gepompt?

Epoque is er voor iedereen die de seculier liberale media onderhand ook als ‘verloren’ beschouwt. Wie mensen met kennis wil lezen en met meer Hart; abonneer je. Vier boekwerkjes per jaar voor 1 trein-retourtje Heerenveen-Amsterdam. Orthodoxie is de Nieuwe Rebellie. Amen.

Klima-Jugend

Hier zie ook wat de Nationale Propaganda Organisatie (NPO) nu weer op de mouw speldt. De seculier liberale agitprop-producenten ondermijnen de rechtstaat en goede zeden.

8 Replies to “Ken Uw Vijand (3): Alles dat ‘de journalistiek’ aanprijst…”

 1. Wat die klimaat spijbelaars betreft las ik artikel in bijgaande link, het verbaast mij niet, als je eens naar het jeugdjournaal kijkt dan druipt de beïnvloeding er gewoon vanaf.
  cultuurondervuur.nu/betrapt-europese-commissie-blijkt-drijvende-kracht-achter-het-klimaatspijbelen/

  1. Wist je dat de United Nations website videos heeft gemaakt en gepubliceerd, met voorlichting voor de jeugd omtrent duurzaamheid en klimaatverandering? Of die nog op de website zijn vermeld kan ik niet meer zo 1 2 3 terugvinden (wellicht niet verwonderlijk) want de beinvloeding is enorm, m.i.v. de creatie om kinderen te verleiden zich schuldig te voelen voor de oorzaak van klilmaat schade. Want, zo zegt de video, de jeug is immers de toekomst? Dat die redenatie een valse wending neemt door kinderen verantwoordelijk te houden daarvoor hebben heel weinigen door. Hoe vaak heb ik niet jonge kinderen gezien, in het Griftpark vlakbij mijn huis, die angstig reageren als ze een vlinder zien met 1 vleugel, of hoe ze op elkaar reageren als een van hen per ongeluk op een worm of kever stapt. Agitatie-industrie, dat is het precies. Wie zich voedt met die agitatie, daar kan je meer over horen en lezen in de info van mijn commentaar hieronder.

 2. De vraag “Ken je vijand” dat brengt me op de informatie die Harald Kautz Vella publiceert en in woorden uitspreekt. Zoals in dit interview, het is in Duits: https://www.youtube.com/watch?v=H72ComPr4tw

  Wat onderliggende agenda’s betreft, neem eens een kijkje in de website Timeloopsolutions en ook Skyception. Beiden geven een goed beeld van met welke vijand we te doen hebben. Zowel innerlijk als in de buitenwereld.

  Ik ben wel blij met de Hollandse waarheid zoekers initiativen, zoals deze website en Epoque. Ook het initiatief van de Blije B. een Nederlandse bank in oprichting, komt uit Hollandse koker. Daar vertaal ik voor, uit die hoek komt ook veel interessante uitleg en openbaring omtrent de aard van de financiele wereld.
  Onder jullie zullen er vast enkelen zijn die de interviews met Ronald Bernard hebben beluisterd, met Irma Schiffers als interviewer. Dit is journalistiek uit een andere hoek dan de agitatie -industrie: https://irmaschiffers2014.wordpress.com/category/cooperatie-de-vrije-media-u-a/

 3. Bij nader inzien en een inkijkje in Epoque, het nieuwe magazine, kies ik toch liever voor een neutrale invalshoek. De geur van SGP en het artikel 31 dogma valt me wat te zwaar op de maag en al ben ik Christen, ik kijk liever niet door de lens van een kerk-instituut dat naar mijn mening te ver van het echte leven af staat, wat vrije expressie van menselijke natuur betreft. De polariteit van God en de Duivel als vijanden beschouwen is hetzelfde als ons innerlijk in twee delen splitsen, schaduw en licht, instinct en hart.

  Het projecteren van die twee in de buitenwereld, met dogma’s verweven in een religieus jasje, is Middeleeuws en niet meer van deze tijd. De terreur van dualiteit denken is slechts wapentuig.
  We zijn allemaal zowel goddelijk als duivels, van binnen. Het komt erop aan wat je keuze is, hoe je met die 2 kan leven in erkenning en met onderscheid. In vrijheid van steeds weer opnieuw kunnen en mogen kiezen. Dat is waarom het gaat in het leven, het is wat ik geloof. Zei de domineesdochter…. ha ha.

  1. @Marian B. Onbedoeld schets je zo een karikatuur van jezelf en toon je ook waarom je GEEN christen bent maar liberalist-modernist, ZELF-gecentreerd deug-signaleerder en dus onbewust deel van het probleem

   ‘Neutraal’ bestaat ook niet, dan ben je hooguit ‘onwetend over de eigen overtuiging’ en subjectivistisch

   Je probleem is je subjectivisme, want dat is het probleem van de moderne maatschappij. Waarheid is wat de Partij vraagt/de situatie op enig moment/wat mij nu zo even uit komt/ van DEZE tijd

   Het Eeuwige en de Klassieke Opvatting over ‘Het Goede Ware en Schone’ heeft geen boodschap aan ‘naar mijn mening’ of ‘van DEZE tijd’

   En vergelijk de schoonheid van een Middeleeuwse kathedraal eens met de pislelijke (neo)liberale architectuur waarmee de publieke ruimte is toegetakeld sinds WO2

   Voor je dus effectief ‘de stijd’ aan kunt gaan Marian B die je dus eerst JEZELF minder gewichtig te vinden en in plaats van defensief giftig te reageren ter verdediging van je Imago (het gesneden beeld van jezelf dat je aanbidt) eerst te overdenken wat ik nu schrijf

   Wat 2000 jaar terug Waar was of in de tijd van Shakespeare of 100 jaar terug of gisteren, het is nog steeds Waar, alleen de (tijdelijke) aankleding verandert

   Kortom: uw ‘mening’ kan ons gestolen

   1. Want wat ik hier zeg is niet om MEZELF te profileren, IK kan me gestolen en ‘mijn mening’ is ook onbelangrijk.

    Je defensieve reactie zou daarop gegrondvest zijn, je hoeft je imago naar mij niet te verdedigen

 4. Dank voor het etaleren van een enorm serieuze kijk op wat ik hier heb geschreven. Er is geen gif in aanwezig, slechts een duidelijke omschrijving van mijn ervaringen met een kerk-instituut en een goddank verworven vrijheid van denken, op basis van integriteit en souvereiniteit. Zoals jij het recht hebt op jouw vorm van Christen zijn, zo heb ik het recht om mijn vorm daarvan te leven. Ook kan ik nergens in mijn commentaren verdediging aantreffen. Ik ben niet in dialoog met jou en heb geen verweer nodig.
  Ik deelde mijn visie, dat is alles. Gelukkig is kleur nu wel bekend, aan beide kanten. Genoeg.

  1. @Marian Je bent gewoon liberaal net als je omgeving, en dus subjectivistisch, dus je identificeert JEZELF met je standpunt, terwijl ik probeer duidelijk te maken dat dit nu net ’t probleem is: dat is geen veroordeling dus van je PERSOON, waar jij- vanwege je identificatie van standpunt en persoon (subjectivisme, een horizontaal wereldbeeld) je automatisch PERSOONLIJK voelt bejegend wanneer iemand zegt ‘je standpunten kloppen niet’

   Maar laat ik me mild opstellen, Marian je mag er zijn, wat zit je haar leuk (bij vrouwen moet je ’t altijd over een andere boeg gooien dan de rede)

   Wanneer je niet alles zou subjectiveren was je niet boos geworden en had je mij en jou niet direct in ‘twee kampen’ gedeeld. Ik vind je nog even lief 🙂

   Dus mediteer eerst eens rustig op wat ik je probeerde duidelijk te maken, zie standpunten los van je persoon of zelfbeeld. Waarop ik je wijs is het verticale, en subjectivisten ontkennen dat: dat er een geestelijke autoriteit boven je staat die objectief is

   Subjectivisme = atheisme, dan krijg je vanzelf een Fouceault-achtig wereldbeeld waarin enkel machtsrelaties tijdelijk bepalen wat ‘waar’ is. Dus je noemt jezelf wel christen maar omdat je God niet boven jezelf wilt erkennen ben je dat niet, je bent dus atheist

   Wat ‘waar’ is staat kortom los van je persoonlijke mening, ook over jezelf

Laat een reactie achter aan Marian B. Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *