Wie slechts Welvaart erft, die bederft…

De massamens beroept zich vroeg of laat op De Staat en Staatsgeweld

Vanochtend (her)lazen we ‘Opstand van de Massamens’ van Spaanse conservatief Jose Ortega Y Gasset, dat sinds 1930 continue in print is. ‘Geef de mensen wat te doen, een doel’, zo is het motto van de macht. Want anders worden ze als een rebellerend schoolklasje waar de meester bij wegliep.

Dat is precies wat het High Level Panel of Eminent Persons van de Verenigde Naties in 2012 voor ons verzon, het Klimaatdictaat van Parijs (2015) is van hun Post 2015 Development Agenda uitvloeisel.

En dus blijven heldere observatoren als Ortega Y Gasset actueel, alsof ’t gisteren werd geschreven.

Hoe lang is ‘vrede’ houdbaar? Tjeukemeer

Alleen karakter door weerstand
Ortega Y Gasset schreef het boek na de Europese zelfdestructie van de Eerste Wereld Oorlog, voordat de Tweede uitbrak (mede) dankzij de opkomst van massa-bewegingen. Europa was zielzoekend, en mensen als Oswald Sprengler verklaarden de ‘Ondergang van het Avondland’ (1918, nu opnieuw in print bij De Blauwe Tijger), Europa in cultureel verval.

Een betonrot die nog steeds gaande is, maar dan met mobieltjes en WIFI.Mensen dachten dat Europa in de 20ste eeuw haar leidende rol in de geschiedenis na de 19de eeuw had opgegeven, de grote rijken brokkelden af .

Die geestestoestand volgde volgens Ortega Y Gasset op de Liberale 19de eeuw. Door haar techniek en welvaart werden volgens hem massamensen gekweekt. Mensen die zelf niets hadden gedaan om de welvaart te bouwen waarin ze opgroeiden, die ze slechts overhandigd kregen.

Die gratis welvaart maakt ze tot gedegenereerde mensen zonder karakter, Michiel Firet achtige lieden, Programma Rijke Waddenzee-parasieten, die met ‘gratis’ geld de publieke ruimte innemen.

Michiel Firet (Staatsbosbeheer, Lobby-Coalitie Wadden Natuurlijk, Programma Rijke Waddenzee), archetypische Massamens

Vooral bij academici en op papier ‘hoger opgeleiden’ vind je de massamens. Waarom je met sommige vissers een ‘klik’ kunt hebben is dat ze karakter kweekten, zoals uw Rechtse Hippie op eigen wijze ook een kwart eeuw knokken moest en moet. Koester je vijand, sprak Christus, anders was je misschien ook zo’n laffe dweil geworden…

Door hun klassieke opvoeding en vooral hard werken in de realiteit die ‘de wilde natuur’ heet, zijn sommige vissers, en ook boeren, minder massamens dan ‘de norm’ werd. Ook hoef je op Urk of Wieringen niet met ‘mindfullness‘ aan te komen.

Aan boord van een kotter heet dat gewoon ‘kop er bij en doordouwen’, draai maar eens een weekje mee. Van New Age-geneuzel leer je niks zinvols, behalve zelf-obsessie.

Strijd tegen water en hard werken vormde het Oude Holland. (Stevin Sluizen 1933) ‘Gratis’ welvaart op de pof ’t nieuwe

Massamensen als rellend schoolklasje zonder ‘de meester’
De conservatief Ortega Y Gasset ziet dus dat alleen weerstand karakters kweekt.  Zoals astronauten in de ruimte ook spieren moeten oefenen, omdat ’t lichaam anders degenereert. Zo dien je ook geestelijke fitness te bedrijven, jezelf een hogere standaard op te leggen waaraan je dagelijks poogt te voldoen.

Haal die weerstand weg en mensen verzwakken ook in beschaving, de drijfveer om aan jezelf ‘te schaven’ op basis van een hogere Autoriteit. Die autoriteit heet op Urk gewoon nog God, de beeldhouwer. Het zomaar afschaffen van die Standaard LIJKT eerst een bevrijding, maar ontaardt al snel in stuurloosheid, geestelijke werkeloosheid. Een schoolklas met relkindjes heeft een Meester nodig.

Gasset zag een gedeelde geest van culturele stuurloosheid in Europa, ‘De Meester’ was als het ware weg van het schoolklasje om richting te geven ‘daar moeten we heen als Europa’. EN ‘gratis’ welvaart leidde tot mensen die ‘intellectuele en geestelijke gemakzucht’ verkopen als hoger inzicht.

Vanaf de jaren ’60 kwam de welvaart ‘gratis’ uit de Groninger grond….

Zo zag de filosoof Ortega Y Gasset de massabewegingen ontstaan van communisme en fascisme; ‘bevrijde’ stuurlozen, de horden, barbaren.

Al snel lijkt de gevierde ‘vrijheid’ van al die rebellerende schoolklasjes/massamensen meer op ‘werkeloosheid’. Ook niet iets waar mensen uiteindelijk blij van worden. Dat je geen doel of richting in je leven hebt. Wanneer je geen enkele hogere standaard boven jezelf wilt accepteren om je aan te disciplineren, het Noblesse Oblige-principe, rest niets dan vormloze niksigheid.

Tot mensen zich aan deze of gene Autoriteit weer gaan vastklampen.

Een Duitse Klimaataflaat, geef ons toch richting en zin

Al snel gevoelig voor De Autoriteit die ze richting belooft
Uiteindelijk zag Ortega Y Gasset dan dat massamensen gevoelig werden voor volksmenners, propagandisten en ‘De Autoriteit’ die ze vervolgens weer richting geeft. Precies dat gebeurde ook in Duitsland, een jaar na 1932, terwijl de Bolsjewistische beweging in Rusland moorddadig huishield. En terwijl bij hem in Spanje twee massabewegingen tot burgeroorlog kwamen.

De Anarcho-syndicalisten en de Communisten die Spanje in bloed drenkten, in hun strijd tegen de Republikeinen. De uiteindelijke taal van de massamens is volgens hem dan ook steeds geweld, omdat ze geen beschavende standaarden accepteren boven zichzelf.

Mensen met karakter zijn een uitstervende diersoort, maar ze bestaan gelukkig (nog) wel

Veel van wat Ortega Y Gasset observeert heb ik hier op Interessante Tijden ook omschreven. Omdat hij net als CS Lewis in The Abolition of Man (1943)constateert hoe de modernistische mens door modern onderwijs zich bevredigt met ‘standpunten’ en ‘ideeen’, als kledingstukken om de eigen spitsvondigheid te etaleren.

Massamensen zijn dus ook niet beslist ‘laag opgeleiden’ op papier, hoewel die op intellectueel niveau via massamedia wel gemakkelijk zijn te mennen.

Massemensen zijn nu juist academici die van zichzelf geloven heel ‘slim’ te zijn omdat ze de ‘juiste standpunten’ hebben aangeleerd uit de natte krant. Maar de ‘Tao’, de klassieke Weg van De Deugden (Het Smalle Pad van Christus) hebben ze afgeschaft, het Hart in het drievuldige beeld van de mens: Hoofd (intellect), Hart/Ziel en Lichaam.

Het VERLANGEN de waarheid te kennen.

Waarom juist moderne academici massamensen/barbaren zijn

Ortega Y Gasset zag die tendens al in 1930 bij het hyper-gespecialiseerde academie-volk, dat het overzicht verloor (blz 110);

He is one who, out of all that has to be known in order to be a man of judgement, is only acquainted with one science, and even of that one only knows the small corner in which he is the active investigator. He even proclaims it as a virtue that he takes no cognisance of what lies outside the narrow territory specially cultivated by himself.

And gives the name of delettanism to any curiosity for the general scheme of knowlegde.

En

The specialist ‘knows’ very well his own tiny corner of the universe, he is radically ignorant of the rest.

Essentiele literatuur om het verschil tussen ‘liegen’ en ‘bullshit’ te duiden

Zo krijg je de Robbert Dijkgraaff-mensen van deze wereld, de Louise Vetten. Omdat ze op 1 heel klein terrein slim zijn, claimen ze vervolgens bevoegdheid op politiek terrein. En krijgen die autoriteit ook toegekend door andere massamensen, die van ‘de journalistiek’. Zo gedragen ze zich dan als typisch Massamens.

En zo kweekt welvaart en stuurloosheid in de cultuur als vanzelf de Bullshitters die je overal om je heen gewaar wordt.

Blz 70

Whoever wishes to have ideas must first prepare himself to DESIRE TRUTH and TO ACCEPT THE RULES of the game imposed by it. It is no use speaking of ideas when there is no acceptance of a higher authority to regulate them, a series of standards to which it is possible to appeal in a discussion.

Karakters zijn een uitstervend ras, maar ze bestaan nog wel.

Zoals reeds vermeld, de enige geldige standaarden en ‘idealen’ zijn meetlatten waarmee je tegelijk jezelf kunt meten. Zoals Jezus Christus al niet voor niets vaststelde; de maat waarmee je meet, zo wordt je gemeten. In iedereen schuilt een gemakzuchtige massamens die de kantjes er in ethisch en geestelijke zin af loopt.

Wie christen wordt kent dat; je leven wordt niet makkelijker maar juist moeilijker. Zodra je iets slechts in een ander gewaar wordt, ben je automatisch verplicht te kijken of dat niet bij jezelf ook zo is. (balk en  splinter)

Je krijgt een meetlat voor je karakter waaraan je nooit zult voldoen, toch blijf je daarnaar streven. In dat streven zit de karaktervorming, mentale Kung Fu. Zoals je daarnaast ook fysiek een standaard kan opleggen, dagelijkse training ( = Ascese). Met frisse tegenzin je tegenzin overwinnen vanwege je Doel.

Ga ook lekker smikkelen bij Harm Kay van De Lekkerste paling

Geef ze wat te doen
De meeste mensen zijn echter te zwak en karakterloos om zich dat op te leggen.

Maar 1 op de 10 mensen is ondernemer, de rest personeel. Zij gebruiken een ‘autoriteit’ om ze bezig te houden, aan het werk te zetten zo stelt ook Ortega Y Gasset vast.

Iemand moet ze een doel geven, of ze worden een stuurloze massa die er een zootje van maakt. Vrijheid wordt dan de andere kant van doelloosheid. Slechts weinigen durven de harde realiteit te zien; dat hun levens zinloos zijn, dat ze als schipbreukeling op aarde zijn geworpen in de chaos.

De meeste mensen vluchten ervoor, of roepen iets wolligs over ‘gelukkig zijn’; iedereen in postcoïtale roes voelt zich even gelukkig, wat dat ook zijn mag, en/ of met wat biertjes op.. Pas wanneer je een normaal klassiek geloof kiest, dat oplegt als standaard wordt ’t wat op hoger niveau.

Bewegingen van massamensen beroepen zich altijd op (staats)geweld

Het alternatief is dat je De Staat/andere mensen als leidsnoer kiest op je levensdoel te vormen. Zodat Ortega Y Gasset al niet voor niets vaststelde: alle massa-bewegingen leiden tot staatsgeweld

(Blz 136)

Without commandments, obliging us to live after a certain fashion, our existence is that of the unemployed. This is the terrible spiritual situation in which the youth finds itself today. By dint of fgeeling itself FREE, exempt from restrictions, it feels itself empty. An unemployed existence is a worse negation of life than death itself.

Because to live means to have something definite to do- a mission to fullfill- and in the measure in which we avoid setting our life to something, we make it empty.

De WR3 Noordster op volle zee bij het netten halen met Pascale en Dirk Koster; door hun zware beroep kweken vissers als vanzelf meer karakter dan het overschot der nutteloze academici dat ons via de overheid/ngo’s terroriseert. Ook ‘mindfullness’ is al zo oud als Urk/Wieringen en heet ‘kop er bij’….

De Club van Rome (1968, Seculier Globalisme) vervangt Paus van Rome (325, christelijk globalisme)
De oren spitsten echter vooral bij de daarop volgende zinnen:

TO COMMAND IS TO GIVE PEOPLE SOMETHING TO DO, TO FIT THEM INTO THEIR DESTINY, TO PREVENT THEIR WANDERING AIMLESSLY ABOUT IN AN EMPTY DESOLATE EXISTENCE.

Want een vertaling van dat motto kon je letterlijk lezen bij Alexander King van de Club van Rome in 1991. Na de val van de muur, zou de klimaathysterie voor al die verwende Westerlingen/massamensen weer een mooi doel in hun leven geven, zo schreef deze eliteclub letterlijk in ‘The First Global Revolution’.

De symboliek van  de globalistisch-seculiere Club van Rome (waarom niet in Langweer) kan je niet ontgaan, dat ze zichzelf oprichtten als vervangend Vaticaan voor een goddeloze wereldorde.

Club van Rome 1991 in ‘The First Global Revolution’: ‘de gemeenschappelijke vijand zoeken

En op 2012 heeft een club van slechts 27 mensen onder aanvoering van David Cameron met oa Paul Polman (Unilever), het High Level Panel of Eminent Persons van de Verenigde Nazi’s voor ons, de hele wereld zo’n ‘bezigheid’ verzonnen. Het ‘Akkoord’ (dictaat) van Parijs dat het Rutte-kabinet nu uitvoert is daar direct gevolg van, inclusief Klimaatwet.

Een club van slechts 27 mensen met oa David Cameron bepaalt min of meer wat uw bestuurders en ‘gekozen’ politici nu doen

Van ‘Strategie Noordzee 2030’ tot de Klimaatwet (ge-ent op Britse Klimaatwet van Tony Blair, nu JP Morgan Chase) en genderneutraal, het komt er allemaal vandaan. De invoering van het Seculier Globalisme, waardoor de Paus van Rome nu ook doet alsof het katholicisme en Islam het zelfde zijn. Die bezigheid voor stuurloze massamensen.

Massamensen, die je niet aan het verstand krijgt dat zij met hun meningen, standpuntjes, opgetast uit massamedia, ook maar gemend worden door een relatief klein clubje, dat ook vast Ortega Y Gasset ooit eens las.

Nieuw boekske besteld

Want dan ben je ‘gekke complothenkie’ volgens massamensen/95 procent van journaille die hun ‘kijk mij slim zijn’-etaleringsdrift, geestelijke LUIHEID verwarren met op de hoogte zijn en intelligentie. Als rebellerend schoolklasje reageren, dat slechts naar ‘Toegekende Autoriteit’ wil luisteren.

Daarom is de invoering van het Klimaatkalifaat in seculier/goddeloos Nederland ook zo kinderlijk eenvoudig. Al die kleine kinderen zonder doel, dat Vadertje Staat ze dan maar geeft. Het Seculier-technocratische Globalisme als ‘nieuw project’ voor ‘de mensheid’, dat het christendom moet vervangen.

One Reply to “Wie slechts Welvaart erft, die bederft…”

  1. Ortega was een intellectueel, Revolt of the Masses gaat niet over het verdwijnen van de karakteristieke mens van de traditionele cultuur, maar over de machtsovername van het volk. Ja, de totale machtsovername van het volk (hyper-democratie). Ortega schreef voor elites, het soort mens dat ernaar streeft zichzelf continue te ontwikkelen, intellectueel, cultureel en spiritueel.

    De karakteristieke mens die de auteur hier afbeeld is de in traditie gewortelde mens, die heeft ook zijn beperkte streven en ontwikkeling, maar is vooral zichzelf, hij is wat hij is, en blijft veelal wat hij is. De visser ‘harde werker karakteristieke traditie-gezond-verstand mens’ heeft geen tijd om zich continu geestelijk te ontwikkelen, dat is geen probleem.

    Die karakteristieke mens is ook een beperkt mens, hij is wat hij doet, en hij heeft het te druk om wat anders te zijn, en hij neemt zijn taken serieus, hij heeft geen pretenties boven zijn macht, hij is een toegewijde eerlijke solide vakman, de schoenmaker die bij zijn leest blijft, anders dan de omhooggevallen ontwortelde massa-mens, de corrupte over-ambitieuze ontwortelde fraudeur die zich omhoog werkt in de instituties van de democratie.

    Het probleem van het verdwijnen van de karakteristieke gewone-volk mens door de egaliserende uniformerende laagcultuur van de hyper-democratische massamens, het luxe-proletariaat, is niet het probleem van de filosoof-cultuurmens, die een cultuur-elite vormde, en het verdwijnen daarvan beschreef. Dat is het probleem van het volk zelf, waarvan getuige deze website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *