De Jager zit weer even vol emotie als haar oppositie

Een leestip, om een wat ruimere opvatting over wetenschap te krijgen dan het naturalistisch-technocratische keurslijf

Ooit tuinde ik ook in de zelfde modernistische val, dat de clash in een natuurdebat bestaat tussen ‘ratio’ en ‘emotie’. Zo liet de jagerswereld zich onbedoeld in de eigen kooi vangen.

Want de tegenstand heeft hetzelfde vertrekpunt voor haar emoties als welke ‘wetenschapsman’ je ook voor je jagerskar spant; De Verlichting, en De Rede. Dat het in tijden van ‘de’ wetenschap- versmald tot ‘academische autoriteit’- niet betaamt nog dieren te doden ‘voor de lol’.

Zodat jagers zich in bochten wringen om hun geweer tot kogel-tuinhark van de overheid te profileren voor ‘nut’. 

Terwijl mensen jagen voor de lol en de pot, en iedereen weet dat ook wel. Er is een eenvoudige oplossing uit de ‘clash’; die ligt niet tussen ‘rede’ en ‘emotie’ maar ‘eerlijk’ en ‘oneerlijk’. Oneerlijkheid roept terecht emotie op.

Leestijd van deze aflevering Bullshit-detectie: MINSTENS 10 minuten, en uren stof tot nadenken.

De Klager 🙂

Emotie is een redelijke positie, aldus deze Cursus Bullshit-detectie
De tegenstanders zijn ‘emotie’, wij de ‘ratio’….Vaste teneur bij de Klagersvereniging. En wat is de jager toch weer nuttig versus die gekke activisten. Mea Culpa, teveel energie spendeerde ik ook zo.

Nu citeren we (jagende) bos-ecoloog Hans Mohren (Wageningen UR) – die ook maar een visie op bosbeheer (natuurvolgend)  verkoopt van de vele andere. Hij wordt in de redactiecolumn nog eens speciaal uitgelicht:

Als een bezoeker die af en toe in het bos komt een hert ziet, dan zitten er in feite veel te veel’ (……), zegt bosecoloog Frits Mohren in deze Jager. En wie beweert dat reeën geen schade veroorzaken, hecht geen belang aan loofbomenverjonging, voegt hij er aan toe.

Met andere woorden: wie streeft naar een gemengd loofbos en spontane verjonging (natuurlijke processen!) zal de herten en reeën in toom moeten houden. Een kwestie van gezond verstand zou je zeggen. Maar ja, zoals Mohren al zegt: ‘Beleving en emotie staan lijnrecht tegen over de ratio’. (….)

Over die valse tegenstelling gaat dit verhaal, en hoe je de juiste CLASH herkent; tussen eerlijk en oneerlijk, een attitude die hindert.

Jagersporno, jacht is emotie

Bullshit (met iets weg proberen te komen) blijft BS, ook met prof.dr. er voor…Autoriteit bepaalt geen waarheidsgehalte, en al vanaf het schoolplein kunnen mensen vaak feilloos door zulke redeneringen prikken…Daarom worden ze boos; ‘dat is oneerlijk’, en die boosheid is niets mis mee. Dat je ook ‘emotionele incontinentie’ hebt, infantilisering laten we hier even buiten beschouwing.

Dat is ‘gebrek aan zelfbeheersing’ en onvolwassenheid. De valse tegenstelling is wat hier telt, omdat er een wereldvisie uit spreekt die hinderlijk is.

Als Mohren stelt ‘voor mijn visie is meer bewijs’, dat zegt iedereen. Hoeveel is ‘genoeg’ bewijs om een visie op bosbeheer aan te hangen? Die stelling is eindeloos oprekbaar. En je eigenbelang speelt daarbij een niet te verwaarlozen rol. Is ‘eigenbelang’ het zelfde als ‘ratio’?

Iedere boswachter en jachtopzichter vindt van zichzelf op het eigen terrein dat ie ’t beter weet. En ‘de’ wetenschap geeft ze gelijk.

Of iets meer intellectueel 🙂 Ortega Y Gasset schreef ook zijn eigen jagersfilosofie, pure en eerlijke emotie

De ‘man van de rede’ is vooral oneerlijk
Jezelf profileren als ‘de man van het verstand’ is kortom geen rationele maar emotionele positie. Zelfprofilering, waarbij je de sociale autoriteit inzet van ‘de rede’ – danwel academische autoriteit- in een modernistische maatschappij, om je gelijk te verkopen. En dan klagen wanneer de wederpartij dat ook doet. Zoals wanneer een Alterra-ecoloog bepleit om wolven los te laten, die menselijke jagers zouden vervangen.

Vanuit zijn ecologistische positie beroept die zich ook op ‘de’ wetenschap, zijn systeem-ecologie waarin wolven een ‘systeem’ zouden ‘completeren’.

Alleen dat noem je dan weer ‘irrationeel’. De zelfde tactiek gebruiken Han Olff, en Frans Vera (Oostvaardersplassen) immers ook, om hun visie op natuur als ‘de’ wetenschap te verkopen (geen jacht en visserij in natuur) versus ‘de emotie’ en het vulgaire publiek.

Op die basis – ‘onderzoeksinstituten en technocraten sturen de natuur’- daarop leunt ook het gehele beleid tegen de visserij. Ecologen met 1 visie op natuur dringen die visie als ‘de’ wetenschap op versus ‘emotie’ van die laagopgeleide werkmannen. Met de overheidsbureaucratie als pressiemiddel.

Serengeti Hollandaise, de Oostvaardersplassen, al jaren goed voor een ecologische soap; ook verkocht als ‘rede’, de ‘wetenschap’ door haar voorstanders die zich OOK op DE Verlichting beroepen

We zien dus het ‘Pot verwijt Ketel’-paradigma in de praktijk. Beide zijn gemotiveerd vanuit het technocratische geloof, dat De Staat aan de juiste knoppen kan draaien als ‘de juiste experts’ het maar voor het zeggen krijgen. Uiteraard uit Wageningen. Een geloof waarop Wageningen UR een substantieel deel van haar publieke inkomsten binnenhaalt.

De exorbitante publieke budgetten voor maatschappelijk gezien nutteloos onderzoek leunen op dit geloof.

Op de ‘wij zijn de nieuwe echte wetenschap/ratio’ leunde Frans Vera (Oostvaarders Plassen) zijn succes, toen ze de bij het Ministerie van LNV de wildernisvisie in het Natuurbeleidsplan (1990) uitdokterden. Met daarin het ‘Rewilding’-programma van de EHS (Nu natuurnetwerk, ge-ent op de cybernetica, netwerktheorie).

Daar is ‘echte’ natuur de natuurstaat, waar de mens hooguit wat met de vuistbijl dokterde. Kun je met een heel academisch proefschrift verdedigen, zo’n visie. Gemotiveerd door een emotie, het verlangen naar ‘zuiverheid’ in een urbaan Europa. Maar op eigen wijze ook ‘rationeel’.

Schadebestrijding, nu door een auto gedaan voor nul euro

Ook wetenschap is emotie (en een industrie)
Kortom; Alles is emotie, ook wetenschap. Wat ‘de’ wetenschap ook moge zijn, buiten ‘de mode ter academie met subsidie’…. Iedereen die iets systematisch uitzoekt en dat in de praktijk toetst handelt als ‘wetenschapper’. 

Vanuit het niets valt een idee in. Dat probeer je uit. En als ’t werkt naar je eigen belangen, ga je er mee door. Meer is ‘de’ wetenschappelijke methode niet. Tenzij je aan wetenschaps-VERERING doet. Dan ga je mythologiseren wat academici doen, alsof het hogepriesters zijn van De Realiteit. Dan bedrijf je een geloof. Of dat geloof ‘rationeel’ is, hangt er maar net van af of het je belangen dient.

Een wetenschapper heeft ‘de ratio’ niet in pacht, dat is een seculiere ideologie, nageboorte van ‘De Verlichting’, de verering van ‘Het Licht der Rede’. ( = Lucifer, Lucis = licht)

Dus… die verering van ‘De Rede’ tegenover ‘de emotie’. Dat is niet beslist rationeels. Op basis van gevoel heb je een oplichter vaak sneller door. Het blinde geloof in de AUTORITEIT van Rede is wel een atheïstisch geloof, dat de mens en de wereld platslaat.  Namelijk tot een Cartesiaans 2D-mens die enkel uit geest (intellect, ‘ik denk’) en materie (dus ik besta, mater = moeder= gevoel) bestaat; de ziel er uit, waar ‘inspiratie’ zetelt.

Zodat je ‘het hoofd’ vervolgens ook nog tegen ‘gevoel’ plaatst. Dat geloof kent sektarische en agressieve uitwassen, die ons ook totalitaire bureaucratie bracht. Al die ‘experts’, die betaald door ‘de staat’ de wereld ‘optimaliseren. ‘ Op Interessante Tijden hangen wij een moderner 4D-beeld van de mens aan, 3D met tijd er bij.

Jagers drommen samen

Agressief geloof dat geen concurrentie duldt
Andere geloven die De Ziel op hun manier willen herstellen, die moeten het steevast ontgelden als ‘zweverig’ en ‘irrationeel’. Zoals tegen Duits Deeltijd-Indiaan Peter Wohlleben, die met Eikenhouten Duits Vitalisme zich op het bos in de Eifel uitleeft met eigen bosvisie.

We citeren Mohren, die zichzelf vanuit emotie loopt te vermarkten als ‘de wetenschapsman’ opnieuw. Omdat de AUTORITEIT en posee van zijn hoogleraarstatus hem meer krediet moet geven;

‘Ik ben geen activist, ik kan dingen jammer vinden, daar blijft het bij.’ Hij houdt zich verre van al die emoties, die verhullen soms de feiten. Hij ziet het als zijn opdracht wetenschappelijke distantie te bewaren.

Zijn positie kun je ook als lafheid uitleggen. Zie je een leugenaar en je zegt niet ‘leugen’, ben je ’t zelf dan niet?

En dan: Geloof in ‘de’ feiten, feiten zijn niets zonder context. Net als ‘meten is weten’, ook zulke bullshit. Een meting is de realiteit niet, zoals een boek de schrijver niet is. Net als ‘de natuurwetten’, die zijn ‘de natuur’ niet, zoals het schilderij de schilder niet is; wat zet die natuur in beweging?

Zeg je ‘de schilder bestaat niet’, omdat je Michelangelo niet op zijn creatie zag staan? Of omdat je Shakespeare niet in zijn toneelstuk vindt?

Je zintuigen en geest open zetten voor de natuur, niks mis mee…, boek HIER besproken

Waarom zo ONEERLIJK?
Dus waarom mag Mohren dan het vitalisme van Duitse deeltijd-Indiaan Peter Wohlleben zo afbranden? ZIJN met meer eerlijkheid, beleving en fantasie opgeschreven taal? Enkel omdat jagers gewoon overal willen jagen. PUNT.

En daar zit geen enkele rede achter, die wil is vooral emotie en eigenbelang. Vanuit gebrekkig intellect verwoord zonder enig filosofisch inzicht. Er bestaat niet iets als DE wetenschappelijke benadering, behalve in de fantasie van mensen die daar subsidie voor krijgen.

Tot het over Peter Wohlleben gaat- de man die in 2011 furore maakte met zijn boek- Het Geheime Leven der Bomen-, dan toont Mohren iets van ergernis.

‘Die harmoniegedachte, die goedheid van de natuur! Wohllebens bos zit vol zingeving en spirituele elementen: bomen die met elkaar praten, bomen die voor hun kinderen zorgen. Natuurlijk kun je op veel manieren naar het bos kijken, de (….) wetenschappelijke is niet alleen zaligmakend.

Ik heb er op zich geen problemen mee als mensen antropomorf over bomen praten, (zelfverheffing 1 RZ), maar als wetenschapper (zelfverheffing 2 RZ) vind ik Wohllebens aanspraken irritant, hij stelt de beleving in de plaats van de rationele verklaringen (valse tegenstelling RZ), en stelt vervolgens de ratio ter discussie (de AUTORITEIT van ratio ter discussie RZ).

Daarmee lossen we de (…) problemen niet op.

Jachtboek; jacht is pure emotie, heeft geen enkel ‘nut’/wel nut, afhankelijk van je belangen…

Bij zoveel oneerlijkheid in 1 alinea en gebrek aan zelfinzicht herkennen we hier de gisteren besproken Massamens, de gespecialiseerde barbaar waar Jose Ortega Y Gasset over schreef. Zoals hij ook een boekje over de jachtfilosofie schreef, waarin hij precies die EERLIJKHEID bepleit die we hier zo missen.

Wohlleben is op zijn eigen wijze gewoon werkzaam volgens ‘de’ wetenschappelijke methode. Hij beheert ’t bos in zijn gemeente in de Eifel nu volgens de eigen visie. En als dat ‘werkt’ – het dient zijn doelen-  dan doet hij niets anders dan Mohren doet voor een publiek betaald hoogleraarsalaris.

Wat gevaarlijk voor de bedrijfstak van Mohren is, dat is hoe Wohlleben het kennismonopolie ter academie ter discussie stelt. En dan verkoopt hij ook nog eens veel boeken…

Esoterische uitspraak die leunt op een (bij)geloof, het scientisme

De technocratische wereldvisie als ‘de’ beste
Neem ook de esoterische uitspraak van Mohren:

Het Bos kan niet het Hele Klimaatprobleem oplossen (….. 🙂 )

Daar zit een hele geloofswereld achter met technocratische wereldvisie. Dat er bijvoorbeeld ‘een klimaatprobleem’ bestaat dat ‘opgelost’ kan worden door ‘De Staat’ met ‘de’ experts. Dat is een geloof, en heet ‘sciëntisme’. Het levert bizarre ‘oplossingen’ als op de foto hieronder; het verwoeste Robbenoordbos van Staatsbosbeheer. Waar Peter Wohlleben oprecht kwaad om zou worden met welgemeende emotie die volstrekt gerechtvaardigd is.

Forest Windfarming, klimaatoplossing Staatsbosbeheer

Dat je 80 jaar oud loofbos kapt om daar windturbines te planten. Ook uit naam van ‘de ratio’, ‘de’ wetenschap. Zo betaalde de overheid in 2015 Wagenings onderzoek naar de juiste kaplocaties op de Veluwe om boskap met windmolens te combineren.

Of neem de bijna vervreemdende uitspraak van Mohren zijn Wageninger Alterra-collega. De wolvenkeutelaar Hugh Jansman die nu met ‘Wolven in Nederland’ subsidies oogst, met beroep op ‘de’ wetenschap:

🙂 Bron: KRO/NCRV. Klinkt bijna Vlaams-absurdistische humor, maar hier is een ecoloog aan het woord, ‘de’ wetenschap, de rede, ratio

Omdat je de onzin er vanuit je eigen belang eerder in ziet, kun je ’t ‘emotie’ noemen, van Jansman. Dat is het ook. Hij vindt die wolven leuk en breit er een academisch klinkend kletsverhaal omheen ter verkoop.

Maar….Die uitspraak van een Wageningse wolvenkeutelaar, is echter gemotiveerd vanuit het zelfde wereldbeeld als Mohren. Dat er een ‘systeem’ bestaat dat ecologen als ‘de’ wetenschap kunnen doorgronden, en optimaliseren.

Waarin ‘de wolf’ dan een optimaliserend element zou zijn, mits je menselijke hindernissen maar opruimt/verzacht. Zoals Mohren ook menselijke hindernissen (met hun ‘emotie’) wil opruimen, die de hertenjacht hinderen. Zodat zijn loofbos weer verjongt.

Bedenk verder dat de tegenstanders van jagerij zich op diezelfde seculiere ‘Verlichting’ baseren waarmee Mohren te koop wil lopen. Dat ‘Licht der Rede’ . Zie ook Darwin, Dier en Recht van rechtsfilosoof Paul Cliteur.

Kruisig je EGO, het hindert je groei

Wie niet in God gelooft, gaat alles geloven…
Ook zoiets, ‘bij’-geloof bestaat niet. Er is alleen geloof. Alles begint bij geloof. VVD’ers geloven in iets dat nog nooit iemand heeft gezien.  ‘De Markt’, de blauwe God met zijn Onzichtbare Middelvinger. Hoe rationeel is het te geloven dat De Staat met ‘De Experts’ de ideale wereld schept? Iedereen die zijn lot in handen van ‘politici’ legt gelooft daarin.

Decennia falsificatie door bureaucratisering en lastenverzwaring doen lieden enkel hardnekkiger aan dat seculiere bijgeloof vastklampen. Wie niet in God gelooft gaat alles geloven.

Waarin geloof je, wanneer je meent alle vossen te moeten slopen? Omdat die je schietwild opeet.

Je gelooft kortom (terecht) in je eigenbelang. Maar waarom zou je oppositie dan enkel ‘emotie’ kennen? Of zijn die even ‘rationeel’? En doorzien ze ook net zo goed dat je rond een eigenbelang en emotie argumenten optuigt. Dat die argumenten in zichzelf geldig kunnen zijn, net als ‘de’ feiten, het is maar net in welke context.

Een dier heeft geen bejaging nodig. Ik kwam nog nooit een ree tegen met letters op de vacht ‘schiet mij dood’.

Uw Rechtse Hippie: Wie GEEN emotie voelt bij het doden van een dier spoort niet….

De ware tegenstelling: Eerlijk-Oneerlijk, Moedig versus Laf
Dat ik geen moeite heb om een dier te doden voor voedsel, dat betekent nog niet dat DUS iedereen dat moet vinden. En dat iedereen de daar WEL moeite mee heeft dus ‘irrationeel’ zou zijn.

Om dus de- in mij optiek juiste conclusie te trekken- waarmee je de onuitgesproken olifant in de kamer ziet en een oplossing brengt. De tegenstelling ligt NIET in ratio versus emotie, maar in Eerlijk versus Oneerlijk, Moedig versus Laf.  Een houding bepaalt je ethische positie.. Vervolgens kun je met zorgvuldig redeneren tot een logisch-technische positie komen met je verstand.

Daarnaast heb je misschien wel niet zoveel aan academie-kennis als jager. Wat is in de natuur je referentie-positie tussen ‘gewoon maar wat aanklooien en we zien wel’, en al die rapportstapels?

Wat ons het eerste aan tegenstanders stoort is lafheid en oneerlijkheid, en de bemoeizucht die daarop volgt; dat ze hun onethische positie aan IEDEREEN willen opleggen omdat ’t geestelijk kleine kinderen zijn. Dus laten we dan AUB zelf niet zo zijn, massamensen.

En vanuit die positie van integriteit, kun je met veel meer vertrouwen pleiten dat ieder op zijn eigen stukje grond de eigen visie mag uitleven in de natuur. Liefst zonder De Staat met haar tengels er tussen.

Haas in kruidenrijk grasland van braakliggend industrieterrein

Volgens mij, kun je zo met die juiste houding uit een val klimmen waar je in politieke discussies bent gedrongen. Niet alleen jagers trouwens. In plaats van dat je morgen verdedigt, waar je gisteren nog op tegen was. De bebaarde jager Eduard van Adrichem past het al dagelijks toe en heeft duizenden volgers, pure beleving en emotie.

Eerlijk! Overal zie je dat mensen die houding waarderen, in politiek worden ze al genoeg met leugens overstelpt. Dan kun je het ook ‘van harte oneens’ zijn, en ieder het zijne gunnen.

Aan goede eigenschappen kun je beter je identiteit ophangen dan ‘de juiste autoriteit en standpunten’. Dan hoef je ook niet te zeggen dat met jagen ‘niks mis’ is, omdat de ander de morele hogere grond inneemt. Een eerlijk mens is altijd beter mens dan een leugenaar, die opvatting geeft vaste grond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *