Wageningen UR sluit nazi-koeien Frans Vera aan op internet

Kinderachtig de namen van Frank en Henjo wegkrassen, Maria Overmars (Provincie Flevoland), waar was dat nu weer goed voor?

Frank van Langevelde en Henjo de Knegt  (Wageningen UR) behangen in de Oostvaardersplassen tientallen nazi-koeien (Heckrunderen) met hartslagmeter, GPS en accelerometer. Hun project ‘Smart Parks‘ met ondermeer IBM is de George Orwell-variant op natuurbescherming met spio-technologie.

Bij George Orwell’s 1984 lagen zelfs in de natuur overal microfoontjes om je af te luisteren, en bij verdacht gedrag aan te brengen bij De Partij. Bij de huidige variant op Orwell, deel van 2030 Agenda, streven ze naar een op satellieten aangesloten wildlife-spionagesysteem. Uit naam van ‘anti-stroperij’ en de ‘biodiversiteit’.

Data-mining met Artificial Intelligence waarbij de bewegingen van dieren in kuddes de ‘data’ leveren.

Zo ontwikkel je in reservaten het ‘Internet van Dieren’ (Internet of things) aangesloten op 5G-netwerken. Wanneer een kudde zich ‘afwijkend’ gedraagt, bijvoorbeeld omdat activisten in de OVP hongerende paardjes bijvoeren, kun je als ‘Resource Manager’ die ‘verstoring’ van achter de computer zien.

Nazi-koeien (Heckrunderen) die Hermann door de gebroeders Heck liet fokken, ze lopen nu rond in de Oostvaardersplassen van Franz von Vera

Wanneer je nerd/andersbegaafd/geestelijk gedeformeerd bent en even democratische rechten van mensen onder dieren plaatst, vind je zulke oplossingen geweldig. En wanneer je onderzoekssubsidie krijg van NWO.

NWO staat hier niet voor New World Order hoor 🙂 maar de Nederlandse Organisatie voor Waardeloos Onderzoek (NWO). Grapje, voor ‘wetenschappelijk’ onderzoek, maar de meeste wetenschap is toch bullshit en volstrekt nutteloos. Meer van het kaliber: Hoe help je het overschot academici aan een basis-inkomen en blingbling, terwijl je Europa wilt omvormen tot een technocratische politiestaat gemodelleerd naar China. (2030 Agenda)

Enge mensen met een geestelijke deformatie

Een soort Biodiversiteit-spionage via het 5G-netwerk, zodat Corporate BV van World Economic Forum op alle ‘bio’ op deze planeet mooi ’t overzicht/greep heeft. De operatie die 2030 Agenda heet, privatisering der publieke ruimte die ze ‘commons’ noemden, de lucht, het water, het land en alles met ‘bio’ er voor. Die ‘commons’ moeten dan onder het juk komen van Global Resource Managers

Van Langevelde en De Knegt hun dingetje

Al 15 procent van de planeet heet ‘protected area’, van EO Wilson zou dat zelfs 50 procent moeten worden. Dus hoe ze daar ‘verdacht gedrag’ gaan ‘monitoren’, daar kun je in dit rapport meer over lezen;

Straks ook in mensenreservaten…

Met IBM-technologie voor machine-learning kun je alle bewegingen van gechipte dieren volgen die ‘De Staat’, danwel Corporate BV als ‘ons eigendom’ claimt. ‘Afwijkend gedrag’ van een kudde dieren/mensen kan De Staat dan met AI identificeren uit een oneindig grote data-berg.

‘De Staat’ in Corporate Handen moet iedereen die Zij als ‘stroper’ kwalificeert van haar ‘bi o di ver si teit’ erbij lappen met satelliet-technologie.

Dankzij de slimme Spio-technologie van Wageningen UR’s wonderkind Henjo de Knegt.. en zijn ‘Early Warning Systeem’ komt dat lumineuze idee weer een stapje dichterbij. In de tusentijd is Henjo dan tot 2023 weer lekker op publieke kosten met een NWO-subsidie bezig.

Voor wie doen we het? Voor Corporate BV

Bio-Spio-Speelgoed (internet of things)
Zodra je met de woorden ‘smart’ en ‘internet of things’ geconfronteerd wordt en ‘global’, ‘planetary’ dan weet je; ah, 2030 Agenda. Onze eigen variant op Orwell’s 1984, maar dan met WIFI en heel veel onderzoeks-subsidie.

Er doet ook zo’n globalisme-fundamentalist Simon Hodgkinson (Deloitte Consulting) mee met zijn Smart Earth Network, dat voor het World Economic Forum die spio-technologie op 5G (‘internet of things’) in de natuurbescherming wil introduceren. Lees dit rapport maar en toon uw bedenkingen…

….Een socioloog (Busscher) gaf voor de vorm nog wat tegengas in alumniblad Wageningen World

. In augustus 2017 schreef Wageningen World al over het onderzoek, dat tot 2023 loopt. Bij de nazi-koeien willen Van Langevelde en De Knegt  van Wageningen UR het volgende:

Stroperij (wildlife crime) is een belangrijke oorzaak voor de achteruitgang van biodiversiteit (zzzzzzucht RZ) en verstoort sociale en economische activiteiten van lokale gemeenschappen, zoals ecotoerisme. (een neushoorn levert veel meer op, een ton per kilo RZ) Stroperij van grote, charismatische dieren zoals olifanten en neushoorns is de afgelopen decennia enorm toegenomen. (..en dat heeft niets met het gebrek aan technische oplossingen van doen RZ)

Hierdoor worden lokale populaties van deze dieren bedreigd. Het opsporen van stropers voordat ze de dieren doden of ernstig verwonden is nodig om deze negatieve trends te stoppen.

Op dit moment wordt er veel onderzoek gedaan naar innovatieve, technologische oplossingen om stroperij te voorkomen, zoals ‘wireless’ netwerken vansensoren. In dit project doen we onderzoek naar de bewegingen van individuen van algemeen voorkomende dieren, uitgerust met GPS en andere sensoren die ‘real-time’ worden gemonitord. (net als burgers RZ)

Afwijkingen in het gedrag van deze dieren (en later van mensen RZ, Minister Koolmees houdt sinds 2014 al een dossier voor ‘verdachte personen’ bij met ‘afwijkend gedrag’ RZ) kunnen een indicatie zijn dat stropers in het gebied zijn die deze dieren opschrikken. We willen deze afwijkingen gebruiken om de locatie van de stropers te bepalen.

Nog zo’n leuk project

2030 Agenda: techocraten met 1 oplossing, ‘meer monitoring’
In China heb je al 1 bewakingscamera per 2 personen met gezichtsprofiel-monitoring. Ze lieten een BBC-journalist los in een menigte van 2 miljoen mensen, en na 7 minuten hadden ze ‘m op basis van zijn foto via camera’s, ‘internet of things’ en computers al opgespoord in het openbaar. Mocht de staat jacht op zo’n ‘stroper’ maken….

Onder het mom van ‘natuurbescherming’ kun je zulke techniek dus ook bij Wildlife ‘oefenen’. En wie iets verder doordenkt dan neushoorntjes vangen, die noem je gekke complothenkie. Omdat die verkokerde academici alleen van hun kleine techno-dingetje iets weten, en verder een opinie van de Natte Krant delen; onwetend op alle andere terreinen des levens, zolang ze hun onderzoek-subsidietjes maar krijgen.

Freiherr Franz von Vera bij zijn Nazi-koeien (Heckrunderen). Laat je ze wegrotten dan heet je ‘visionair ecoloog’

We lezen bij Van Langevelde

For this project we released 135 animals (zebra, wildebeest, impala, and eland antelope; Fig. 1) over and above animals that already were present in a fenced area in Welgevonden Game Reserve, South Africa. Every animal was equipped with a collar carrying a GPS and accelerometer sensor that transmitted data in real-time via a LoRa network to a server in Europe (Fig. 2).

En

Monitoring the animals’ behaviour using collar-mounted sensors resulted in tens of million GPS records and hundreds of million accelerometer records. We used the data to develop an algorithm, using artificial intelligence, that automatically detects the presence of a poacher via the response of the sentinel animals (Fig. 3).

The first layer of analytics includes the modelling of animal trajectories based on an irregular, noisy (and sometimes faulty) stream of raw input data. Subsequently, a second layer of analytics computes many informative variables about the movement behaviour of the animals, e.g., how the animals behave in relationship to many external factors (terrain, season, weather, conspecifics, time of day, environment, etc.).

The interaction of all these variables was then used by our algorithm to learn whether the animals behaved normally or whether they were responding to a human-induced disturbance. In the last, higher-level, layer of analytics, we were then able to detect staged poaching incidents with 86.4% accuracy.

Laat die nerds lekker stoeien met hun bio-spio-speelgoed zou je denken. Wageningen UR heeft nog zo’n biodiversi-spionage-project lopen, BIOSOS

Maria Overmars bedrijft klassieke Bullshit (no concern for truth)

Maria Overmars wilde de namen niet geven
Enkele mensen wilden met een Wob-verzoek (Wet openbaarheid bestuur) bij de Provincie Flevoland bereiken, dat de onderzoeksvergunning openbaar gemaakt zou worden. Zij stuurden mij de afwijzing op door Maria Overmars van de Provincie Flevoland

Maria Overmars, de directeur bedrijfsvoering stuurde ze met een kluitje het riet in. Dat vanwege ‘eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’ geen openbaarmaking zou mogen volgen. Aan dit onderzoek is natuurlijk niets privaats of persoonlijks. Het is publiek betaald op publiek terrein (Staatsbosbeheer is een overheidsclub), met twijfelachtig publiek nut.

Dat non-argument bij publiek betaald onderzoek splitste Rijkwaterstaat mij ook door de maag, als manier om meer dan 2 jaar mijn Wob, waarbij ik nu in hoger beroep ga bij de Raad van State. Mijn advies hier zou ook zijn; Hoger beroep. Pak ze, rooster ze, smoke ‘m out.  Mensen die publiek betaald onderzoek doen, moeten gewoon verantwoorden wat ze doen, daar zit niks ‘persoonlijke levenssfeer’ bij.

Vera’s Nazikoeien, gefokt door de Gebroeders Heck voor Hermann Goering, straks op het web aangesloten

Kinderachtig ook, dat zwart stiften van namen. Terwijl iedereen met een rondje internet zo de namen van de onderzoekers achterhaalt van de Resource Ecology Group. Dus dan kun je wel  als overheid je aan de Wob onttrekken.

Maar als je al dieren op het internet kunt aansluiten via een server van ASTRON (deelnemer in het project)….Dan kan het belastingvee van de Staat der Nederlanden, batterijtjes der Matrix op dat web ook zo die Wageningers vinden. En ze aan de Droevendaalsesteeg 3 opzoeken, om netjes te vragen of hun dierproef-vergunning wel op legitieme basis is verstrekt…

Henjo zit in gebouw 100 C.123. En hoewel intellectueel verkokerd, zal’t vast een hele brave aardige jongen zijn, onze Henjo. Zijn baas Herbert Prins is ook de beroerdste niet.  Dus Maria, doe ’s niet zo kinderachtig en geef gewoon die namen vrij?

Nou Maria, doe’s niet zo kinderachtig en stiekem

Hoe meer de overheid en corporate BV met ‘smart’ koketteren, hoe meer ze U en mij als stommelingen behandelen. Net als mijn ING bank zakelijk: de klant aanspreken et ‘je’ en ‘jij’, terwijl ze je alweer ‘gewijzigde tarieven betalingsverkeer’ door het keelgat schuiven. You Punk.

Voor wie China als rolmodel voor Nederland ziet, een technocratische politiestaat breken gouden tijden aan.

Een soort Revenge of the Nerds met de groeten van Wageningen UR. Smakeloze biotech-rotzooi op ‘climate smart agriculture‘ gekweekt met nog meer ge-intensiveerde monotonie. Nou, zolang ik nog vrij mag schrijven wat je observeert, dan bij deze de groeten van Interessante Tijden. Want dat zijn ’t zeker!

  • PS: Ik zeg dus NIET, dat die 2 Wageningers dat 5G enz allemaal uitrollen. Wat zeg ik wel? Hun onderzoek past in dat (lopende) programma…

2 Replies to “Wageningen UR sluit nazi-koeien Frans Vera aan op internet”

  1. Nu maar hopen dat 5G slecht is voor mens en dier en dat we daar zonder veel schade en gedoe vanaf kunnen komen. Dat zal nog niet mee gaan vallen, want technocraten houden van groen. James Corbett heeft dit ook al besproken, Why Tecnocrats LOVE The New Green Deal. onderwijl Microsoft belachelijk makend met hun Superbowl commercial, What you can’t measure, you can’t manage. Het software bedrijf dat niet eens goede software voor de thuis-pc kan maken.
    https://www.youtube.com/watch?v=stNlw_CFklc

    1. @Roelof

      Of kreeg Gates zijn Windows ook maar van de CIA/Militaire industrie, als software met een raampje open waar ze bij iedereen door de ‘backdoor’ naar binnen kunnen gluren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *